nieuws uitgelicht

Overheid stimuleert doorwerken na AOW-leeftijd

Overheid stimuleert doorwerken na AOW-leeftijd Niet alle mensen die de AOW-gerechtigde leeftijd behalen willen stoppen met werken. Een deel van deze AOW'ers gaat werken als ZZP'er of via een uitzendbureau. Ook kunnen AOW'ers als werknemer (door blijven) werken bij een werkgever, maar dit is vaak niet aantrekkelijk voor beide partijen. De overheid wil het in dienst nemen van AOW'ers aantrekkelijker maken voor werkgevers, maar ook voor AOW'ers wordt het aantrekkelijker om te blijven werken. Hiertoe heeft Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een wetsvoorstel ingediend, welke in 2015 goedgekeurd dient te worden en per 1 januari 2016 van kracht gaat worden.

Werken na het behalen AOW-gerechtigde leeftijd

Bij het behalen van de AOW-gerechtigde leeftijd loopt vaak het arbeidscontract af. Dit is in het CAO of het arbeidscontract geregeld. Indien dit niet geregeld is dient de werkgever een ontslagvergunning in bij het UWV. Ondanks dat het arbeidscontract vaak afloopt bij het behalen van de AOW-leeftijd kan de werknemer in overleg toch blijven werken bij zijn werkgever als hij dit graag wil. Werkgevers staan hier alleen niet altijd positief tegenover, omdat de kans op ziekte groter is bij een oudere werknemer en de werkgever 104 weken lang het loon dient door te betalen bij ziekte. Daartegenover staat wel dat de werkgever niet verplicht is om de werknemer boven de AOW-leeftijd minstens het minimumloon te betalen en de werkgever geen premies hoeft af te dragen voor de Werkeloosheidswet (WW), Ziektewet (ZW), Wet op arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) en Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

Aanpassingen Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

Op 11 november 2014 heeft Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer voor een aanpassing van de Wet werken na de AOW-gerechtige leeftijd. Het wetsvoorstel dient in 2015 goedgekeurd te worden door de Tweede Kamer en Eerste Kamer en wordt naar verwachting per 1 januari 2016 ingevoerd.

Maximaal 6 weken loondoorbetaling bij ziekte

Voor werkgevers is het een flinke belemmering dat zij een werknemer boven de AOW-gerechtigde leeftijd bij ziekte 104 weken (2 jaar) loon moeten doorbetalen. De kans op ziekte van een werknemer boven de AOW-gerechtigde leeftijd is immers groter dan bij werknemers onder de AOW-gerechtigde leeftijd. Voor de werkgever is dit dus een groot risico bij het in dienst nemen van werknemers boven de AOW-gerechtigde leeftijd. Om deze belemmering tegen te gaan wordt in de nieuwe wet de maximale loondoorbetaling op 6 weken gesteld. Daarnaast worden de re-integratieverplichtingen bij ziekte van de werknemer versoepeld. De werkgever hoeft geen passende arbeid te zoeken buiten het eigen bedrijf en ook geen plan van aanpak op te stellen en uit te voeren, omdat dit geen reële opties zijn voor de duur van 6 weken. Ook geldt dat door de verlaging van het aantal weken van de loondoorbetalingsplicht, ook het opzegverbod bij ziekte verlaagt wordt naar 6 weken. Gedurende de eerste 6 weken van ziekte, mag de werkgever het arbeidscontract niet opzeggen.

Verruiming ketenbepaling

In de ketenbepaling is vastgelegd dat bij verlenging van 3 opeenvolgende arbeidscontracten of 3 jaar aansluitende arbeidscontracten, het volgende arbeidscontract een arbeidscontract voor onbepaalde tijd is. Voor veel werkgevers is dit een belemmering voor het aannemen van werknemers boven de AOW-gerechtigde leeftijd, omdat ze dan aan de werknemer 'vast' zitten na 3 contracten of 3 jaar. Om het aantrekkelijker te maken voor werkgevers om werknemers boven de AOW-gerechtigde leeftijd voor langere tijd in dienst te nemen wordt in de nieuwe wet de ketenbepaling verruimd. In de nieuwe wet geldt dat in het CAO kan worden vastgelegd dat een werknemer boven de AOW-gerechtigde leeftijd een arbeidscontract voor onbepaalde tijd krijgt indien er 6 opeenvolgende arbeidscontracten of 4 jaar aansluitende arbeidscontracten zijn gegeven.

Opzegtermijn arbeidscontract

Wettelijk is geregeld dat de opzegtermijn van het arbeidscontract die de werkgever in acht dient te nemen 1 maand bedraagt bij een arbeidsduur van maximaal 5 jaren. Bij een arbeidsduur van 5 tot 10 jaren bedraagt de opzegtermijn door de werkgever 2 maanden, bij een arbeidsduur van 10 tot 15 jaar bedraagt de opzegtermijn door de werkgever 3 maanden en bij een arbeidsduur van langer dan 15 jaar bedraagt de opzegtermijn door de werkgever 4 maanden. Voor werkgevers vormt dit een belemmering. Om deze belemmering weg te nemen wordt in de nieuwe wet de opzegtermijn die de werkgever in acht dient te nemen altijd 1 maand. Het maakt dus niet uit hoelang de werknemer boven de AOW-gerechtigde leeftijd bij de werkgever heeft gewerkt.

Wettelijk minimumloon

In de Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag (WML) is in artikel 7 lid 1 geregeld dat elke werknemer vanaf 23 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd recht heeft op het wettelijk minimumloon. Het wettelijk minimumloon geldt dus niet voor werknemers boven de AOW-gerechtigde leeftijd. Om het doorwerken van werknemers boven de AOW-gerechtigde leeftijd te stimuleren wordt 'tot de pensioengerechtigde leeftijd' geschrapt uit de WML artikel 7 lid 1.

Wet Aanpassing Arbeidsduur (WAA)

Werknemers kunnen aan hun werkgever aanpassing van hun arbeidsduur vragen als zij minder of meer uren willen werken. Dit is geregeld in de WAA. Om verdringing van werknemers onder de AOW-gerechtigde leeftijd te voorkomen, is in de nieuwe wet opgenomen dat de WAA niet van toepassing is op werknemers boven de AOW-gerechtigde leeftijd. Een werknemer boven de AOW-gerechtigde leeftijd kan dus niet op basis van de WAA een aanvraag voor een aanpassing van de arbeidsduur indienen als hij meer uren wil gaan werken.

Aanpassing Ambtenarenwet

Ambtenaren hebben geen arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. Zij vallen dan ook niet onder het Burgerlijk Wetboek, maar onder de Ambtenarenwet. Om dezelfde regels te laten gelden voor ambtenaren boven de AOW-gerechtigde leeftijd wordt de Ambtenarenwet aangepast op gelijke wijze. Bovenstaande wijzigingen zijn dus ook van toepassing op ambtenaren. De enige extra regel die bij de Ambtenarenwet van kracht wordt betreft dat bij reorganisatie de ambtenaren boven de AOW-gerechtigde leeftijd eerst ontslagen worden voordat ambtenaren onder de AOW-gerechtigde leeftijd worden ontslagen. De reden hiervan is om verdringing van ambtenaren onder de AOW-gerechtigde leeftijd door ambtenaren boven de AOW-gerechtigde leeftijd tegen te gaan. Deze maatregel was op 1 april 2014 al van kracht voor werknemers met een arbeidscontract naar burgerlijk recht doordat het Ontslagbesluit aangepast is.
© 2014 - 2024 Lisanne2014, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Doorbetaling van loon bij ziekteDoorbetaling van loon bij ziekteWanneer iemand niet in staat is om volledig te kunnen werken door ziekte, is het mogelijk om doorbetaald te worden. In d…
Loondoorbetaling bij ziekteLoondoorbetaling bij ziekteAls je als werknemer ziekt wordt, is de werkgever verplicht om het loon door te betalen. Voor hoelang geldt de loondoorb…
Rechten van de flexkrachtRechten van de flexkrachtSteeds meer mensen hebben een flexcontract. Dat betekent dat ze op oproepbasis werkzaam zijn. Er zijn verschillende soor…
Bijbaan: belasting & vakantiegeldBijbaan: belasting & vakantiegeldAls je een bijbaan hebt of vakantiewerk doet, is de kans groot dat er teveel belasting is ingehouden. Die belasting kun…

Pas op met de 403 verklaringPas op met de 403 verklaringDe 403 verklaring is ideaal voor ondernemingen om hun administratieve lasten te verlagen. De moedervennootschap wordt aa…
Thermostaat lager zetten 's nachts: Goedkoper of juist niet?Voor veel mensen een concrete vraag: Bespaar je energie wanneer je 's nachts een lagere temperatuur instelt? En hoe ver…
Bronnen en referenties
  • http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/10/31/het-kabinet-maakt-vrijwillig-doorwerken-voor-aow-ers-gemakkelijker.html
  • http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/algemene-ouderdomswet-aow/vraag-en-antwoord/wat-verandert-er-op-mijn-werk-als-ik-wil-doorwerken-na-mijn-aow-leeftijd.html
  • http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/11/11/wetsvoorstel-incl-memorie-van-toelichting-werken-na-de-aow-gerechtigde-leeftijd/wetsvoorstel-incl-memorie-van-toelichting-werken-na-de-aow-gerechtigde-leeftijd.pdf
Lisanne2014 (9 artikelen)
Gepubliceerd: 04-12-2014
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Artikelen met het label 'Nieuws uitgelicht...' zijn geschreven naar aanleiding van een nieuwsfeit en bevatten mogelijk gedateerde informatie.