Familie Rothschild, onmetelijk rijk en machtig

Familie Rothschild, onmetelijk rijk en machtig Schrijvende over de familie Rothschild, betekent schrijven over de dynastie Rothschild. In de afgelopen eeuwen heeft deze familie een ongekend vermogen opgebouwd en zij is, naar alle waarschijnlijkheid de rijkste familie ter aarde. De Rothschilds zijn omgeven door mysteries, wat geleid heeft tot een groot aantal complottheorieën.

Geschiedenis

In 1608 wordt de Joodse familie Rothschild voor het eerst genoemd. Het betreft een vermelding in het overlijdensregister van Frankfurt am Main, Duitsland. In de daaropvolgende decennia brengt de familie diverse rabbi's voort, welke allen actief zijn in Zuid-Duitsland en Tsjechië.

Het ontstaan

De eerste Rothschild van belang is Amschel Moses Rothschild, een kleine handelaar en geldwisselaar. Zijn zoon, Mayer Amschel Rothschild zou aan de basis staan van het machtsimperium. Mayer Rothschild werd geboren in Frankfurt am Main, omstreeks 1743. Als kleine jongen moest hij geld wisselen voor zijn vaders bankactiviteiten en ontwikkelde een grote interesse voor de verschillende munten. Hij was voorbestemd om rabbi te worden en studeerde hiervoor in Fürth, Duitsland, maar hij besloot dat hij geen rabbi wilde zijn. In plaats daarvan verhuisde hij naar Hannover om daar bij een bank te werken. In 1760 keerde hij terug naar zijn geboorteplaats en begon een zaak in zijn ouderlijk huis. Zijn vader was toen reeds overleden. Mayer Rothschild trouwde in 1770 met Güttele Schnapper. Mayer was bankier, maar handelde ook in kunst en curiosa. De handel in kunst en curiosa brachten hem in contact met Graaf Wilhelm IX, graaf van Hessen-Kassel. De graaf had een fortuin geërfd bij het overlijden van zijn vader. Dit vermogen hadden zij vergaard door de verhuur van soldaten aan Engeland om de opstand in de Amerikaanse koloniën neer te slaan.

Alhoewel Mayer Rothschild al in 1775 kennis maakte met de landgraaf duurde het nog jaren voordat de landgraaf met zaken deed. In het begin betrof dit nog geld wisselen, maar in 1800 stalde de landgraaf een groot deel van zijn vermogen bij Mayer, welke dit vervolgens investeerde in leningen aan de stad Frankfurt en Denemarken. In de daaropvolgende jaren zou Mayer, de huisbankier van de landgraaf worden.

Het fortuin begint te komen

Ondertussen was zijn zoon Nathan Mayer Rothschild in 1798 naar Engeland gegaan en had zich gevestigd in Manchester. Aldaar verdrievoudigde hij zijn vermogen van £ 20.000 in de daaropvolgende zeven jaar. Op 12 juni 1804 werd hij Engels staatsburger en in het daaropvolgende jaar vestigde hij zich in Londen. Niet veel later zou hij trouwen, waardoor hij de nodige connecties kreeg met de Joodse gemeenschap, die op dat moment met hun connecties uit Amsterdam, het financiële hart van Londen vormden.

Bron: WikiImages, PixabayBron: WikiImages, Pixabay
Kort na de Franse revolutie was Napoleon aan de macht gekomen en hij veroverde Nederland. Veel handelaren uit Amsterdam weken uit naar Frankfurt am Main, waar een nieuw financieel centrum ontstond. In 1806 werden Pruisische en Saksische troepen verslagen door het Franse leger onder leiding van Napoleon. Na afloop van deze veldslag vluchtte de graaf van Hessen-Kassel naar Denemarken, waar al veel van zijn vermogen (door Mayer Rothschild) ondergebracht was.

De graaf liet een groot vermogen (aan baar geld en kunst) achter, wat beheerd werd door Mayer Rothschild. Hier ontstond één van de eerste legendes rondom de familie Rothschild. Volgens de legende werden de kostbaarheden verstopt in wijnvaten om deze te verstoppen voor Napoleons binnentrekkend leger. In werkelijkheid stond Mayer Rothschild op goede voet met de lokale vertegenwoordiger van Napoleon en dreigde er geen direct gevaar. Mayer Rothschild werd uiteindelijk zelfs door hem benoemd tot lid van de gemeenteraad van Darmstadt.

Het geld van de graaf werd door Mayer doorgestuurd naar zijn zoon Nathan in Londen, wie het in 1808 gebruikte om £800.000 aan goud te kopen van de East India Company, wetende dat dit op korte termijn nodig zou zijn voor de militaire campagnes van Wellington in Europa. Uiteindelijk zou Nathan Rothschild vier keer verdienen aan de transactie:
 • verkoop van obligaties t.b.v. Wellington
 • verkoop van goud aan Wellington
 • terugkopen van goud
 • versturen van goud naar Portugal

Dit moment markeert het begin van de lucratieve transacties gemaakt door de familie Rothschild. Het is het begin van een periode waarbij de familie Rothschild veel geld verdient aan de oorlog. Dit tijdperk is op te delen in drie periodes:
 • Van 1808 tot 1815: het verschepen van baar goud en zilver (gebruikt om munten van te slaan) van Engeland naar het continent voor betaling van de troepen
 • van 1816 tot 1818: het contrair beleggen in obligaties. Na afloop van de oorlog ging de beurs naar beneden, maar volgens hun visie zou de beurs na enkele jaren herstellen. Nathan Rothschild maakte een winst van 40% op deze transacties.
 • Van 1818 tot 1848: de (her)financiering van schulden, voortkomende uit de oorlog en heropbouw

Bron: Martaposemuckel, PixabayBron: Martaposemuckel, Pixabay
In 1810 waren een aantal belangrijke concurrenten overleden. Deze waren actief op de markt voor baar goud en zilver en Nathan Rothschild had daardoor nagenoeg geen concurrentie meer. In de jaren tot 1815 zou de familie Rothschild niet minder dan £15.000.000 sterling verdiend hebben. In 1815 verdiende de familie Rothschild zelfs £1.000.000 sterling per maand. Dit zijn heden ten dage enorme bedragen, maar dit waren voor de begrippen van die tijd astronomisch grote bedragen. Rothschild was altijd goed geïnformeerd door zijn netwerk van agenten in Europa. Zodoende wist Rothschild de uitkomst van slag bij Waterloo eerder dan het Engelse parlement.

Lokale kantoren in Europese steden

Nathan Rothschild ervoer dat veel edelmetalen die naar het continent gestuurd werden, door bondgenoten weer teruggezonden werd om te beleggen in Engelse schuldpapieren. Deze transacties hebben ertoe geleid dat de familie besloot om een vertegenwoordiger van de familie te hebben in de belangrijkste Europese steden. Volgens de legende zou vader Mayer Rothschild besloten hebben om zijn zonen naar de belangrijkste steden in Europa te sturen, maar pas in het sterfjaar van Mayer Rothschild, 1812, zou de jongste zoon naar Parijs gaan. In Parijs bereidde hij het geld voor dat Wellington nodig zou hebben voor zijn militaire campagne door Frankrijk heen. In de daaropvolgende jaren zouden familieleden zich vestigen in Napels en Wenen, terwijl een zoon in Frankfurt bleef. In de jaren na Napoleontische oorlog werden er veel schulden aangegaan om Europa opnieuw op te bouwen. De familie Rothschild hield zich in de eerste jaren afzijdig en was slechts betrokken bij het verschepen van het benodigde vermogen. Waarschijnlijk dat de familie wel geld verdiende aan de speculatie op de koersontwikkelingen van de verschillende schuldpapieren. In latere jaren zou de familie ook daadwerkelijk gaan beleggen in obligaties, wat destijds een goed rendement tot wel 10% kon opleveren.

Frankrijk
In 1818 zou het eerste filiaal in Parijs geopend worden. James Rothschild stond op goede voet met de Franse koning en zou zijn beleggingen beheren tot de koning in 1848 afgezet werd. Deze goede relatie met het koningshuis leidde ertoe dat Rothschild de hand kon leggen op de concessie voor de aanleg en exploitatie van een spoorlijn in Noord-Frankrijk.

Oostenrijk
In Oostenrijk was de familie ook zeer succesvol, waarbij lening verstrekt werden aan de Oostenrijkse adel. Behalve leningen investeerde de familie ook in spoorlijnen en mijnen. De Oostenrijkse regering verkocht een kwik mijn aan de familie Rothschild. Enige jaren later zou de familie ook de handleggen op een kwik mijn in Spanje, waarna het monopolie voor kwik geheel in handen van de familie Rothschild kwam.

Vanaf 1850

In de tweede helft van de negentiende eeuw ging het de familie Rothschild minder voor de wind. Tijdens de Amerikaanse burgeroorlog investeerde de familie in de schuldpapieren van de zuidelijke staten. Het verlies van het Zuiden betekende een enorm verlies voor de Rothschilds en het zou jaren duren voordat zij weer investeerden in de Verenigde Staten. De Italiaanse vestiging werd tijdens eenwording van Italië gesloten.

In de jaren 30 van de twintigste eeuw werd Oostenrijk geannexeerd door Hitler's Nazi-Duitsland. Na de annexatie werd het Oostenrijkse filiaal door de Nazi's overgenomen.

Familiewapen

De naam van de familie, Rothschild betekent in het Duits rood schild. Dit verwijst naar het rode schild met hexagram dat Mayer Rothschild boven de ingang van het kantoor in Frankfurt plaatst.

Later heeft de keizer van Oostenrijk de familie een officieel familiewapen toegekend. In dit familiewapen worden vijf pijlen vastgehouden, wat de vijf kantoren in Europa symboliseert. Onder het familiewapen staat het motto van de familie: Concordia, Integritas, Industria, hetgeen Latijns is voor Eenheid, integriteit, Industrie.

De term Concordia wordt later gebruikt voor een holding in Nederland: Concordia BV, welke de bezittingen van de familie Rothschild beheert.

Familie tradities

In zijn testament heeft de grondlegger van de dynastie, Mayer Rothschild een aantal instructies voor de familie laten vastleggen. Dit zijn: Sleutelposities worden altijd bekleed door mannelijke afstammelingen van Rothschild.

Een ander belangrijk punt van Mayer Rothschild was om het familievermogen geheim te houden voor de buitenwereld. Heden ten dage komen slechts weinig Rothschilds voor in de lijsten van rijken der aarde.

Complottheorieën

De geheimzinnigheid rondom het vermogen van de familie heeft geleid tot talloze speculaties. Het gaat te ver om alle speculaties hier te noemen, laat staan tot in detail te beschrijven. Een deel heeft een kern van waarheid. De verkorte lijst is:

Feitelijk is de lijst te lang om hier volledig te beschrijven. De volgende verdachtmakingen zijn te vinden:
 • de familie bezit de Bank of England en oefent daarmee invloed uit op de financiële wereld;
 • Rothschild heeft de Federal Reserve opgezet en manipuleert zodoende de Amerikaanse financiën;
 • heeft invloed binnen het IMF en daarmee de macht over de financiën van menig land
 • Frankfurt is de thuisplaats van zowel de Rothschilds als de Europese Centrale Bank, want de familie zou aanzienlijke macht hebben over de ECB.
 • Controle over de World Health Organization (WHO)
 • Financieren van beide zijden tijdens de Napoleontische oorlogen
 • financiering van de communistische revolutie, waarna 60 miljoen Christenen en niet-Joden afgeslacht werden
 • Lenen van geld aan beide partijen gedurende de Eerste Wereldoorlog
 • de vredesonderhandelingen aan het einde van de Eerste Wereldoorlog werden gevoerd onder leiding van een Rothschild en door hem gemanipuleerd.
 • financieren van Hitler en de Nazi's aan de vooravond en tijdens de Tweede Wereldoorlog
 • Financieren van IBM om ponskaartmachines te leveren aan de nazi's, zodat het mogelijk was om te komen tot een gestructureerde vervolging van Joden
 • Hun belang in Exxon is indirect een belang in I.G. Farben, leverancier van Zyklon B. Dit gas werd gebruik in de gaskamers.
 • de familie Rothschild is lid van Illuminati, een geheimgenootschap dat een nieuwe wereldorde nastreeft. Volgens sommigen zijn de Illuminati opgericht door buitenaardse reptielen.

Erkenning van de staat Israel

De familie Rothschild zou de toenmalige president van Amerika, Truman, voor 2 miljoen dollar omgekocht hebben om de staat Israel te erkennen. In het uur volgende op het uitroepen van de staat Israël hebben de Verenigde Staten inderdaad Israël erkend, maar of dit te maken heeft met omkoping is moeilijk te bewijzen.

De familie Rothschild reageert niet (of nauwelijks) op de verdachtmakingen. Gezien de wereldwijde belangen van de familie Rothschild, is zij direct of indirect betrokken bij veel belangrijke organisaties. Of zij dan ook daadwerkelijk macht heeft zoals geïnsinueerd wordt, is niet vast te stellen.

Verdwijning van Malaysian Airlines MH370

Begin 2014 verdween vlucht MH370 van Malaysian Airlines van de radar. Ondanks uitgebreide zoektochten werd het vliegtuig, maar ook geen wrakstukken teruggevonden. In het vliegtuig bevonden zich medewerkers van het bedrijf "Freescale Semiconductors", waaronder 4 patenthouders van een revolutionaire chip met toepassing in Radar-technologie. De enige andere patenthouder van deze chip is Lord Rothschild, de patenthouders. Door hun verdwijning is de familie Rothschild nu de enige patenthouder.

Volgens de complotdenkers zou de familie Rothschild de verdwijning van de vlucht hebben bewerkstelligd. Een mogelijkheid zou zijn dat het vliegtuig vervolgens geland is op de luchthaven van San Diege, een klein eiland in de Indische Oceaan. De Amerikaanse luchtmacht heeft daar een basis.

Bezittingen

De familie is begonnen met bankiersactiviteiten, waarna investeringen in mijnbouw(kwik) en spoorwegen volgden. In latere jaren zouden de investeringen worden uitgebreid met ijzermijnen in Tsjechië en oliebronnen rondom Baku, Azerbeidzjan. De familie heeft onder meer belangen in Exxon (oliemaatschappij), Rio Tinto (één van de werelds grootste mijnbouwbedrijven) en DeBeers (de grootste diamanthandelaar ter wereld). Behalve mijnbouw doet de familie ook aan wijn maken en zij produceert kwalitatief goede wijn.

De familie Rothschild heeft in de loop der jaren een enorm vermogen verworven en waarschijnlijk piekte het vermogen in de eerste helft van de negentiende eeuw. Een deel is door vererven versnipperd geraakt, terwijl een ander deel verloren ging door slechte investeringen in de tweede helft van de negentiende eeuw. Desalniettemin heeft de familie zich in de loop der tijd hersteld en wordt het totale familievermogen geschat op 350 miljard....
© 2014 - 2024 Roboh, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Geloof in de illuminatiGeloof in de illuminatiDe illuminati wordt ook wel gezien als een complottheorie, mensen die geloven in deze theorie denken dat er een geheim g…

Overzicht producten die vallen onder boycot Ruslandnieuws uitgelichtOverzicht producten die vallen onder boycot RuslandMet ingang van 7 augustus 2014 boycot Rusland diverse voedingsmiddelen en grondstoffen uit westerse landen waaronder Ned…
Geld verdienen als testpersoonGeld verdienen als testpersoonBedrijven zijn op zoek naar mensen die hun producten willen testen en daar eventueel een review over willen schrijven. E…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: PublicDomainPictures, Pixabay
 • http://www.rothschildarchive.org/ta/
 • http://www.gewoon-nieuws.nl/2010/08/rothschild-keizer-zonder-troon-2/
 • http://www.jewishencyclopedia.com/articles/12909-rothschild
 • http://www.celebritynetworth.com/articles/entertainment-articles/how-rich-is-the-rothschild-family/
 • http://www.celebritynetworth.com/richest-businessmen/rothschild-family-net-worth/
 • http://www.thecasualtruth.com/story/legacy-rothschilds
 • http://conspiracytruths.co.uk/rothschilds.html
 • Fotos:
 • https://www.flickr.com/photos/digitalcurrency/
 • https://www.flickr.com/photos/epsos/
 • https://www.flickr.com/photos/opendemocracy/
 • Afbeelding bron 1: WikiImages, Pixabay
 • Afbeelding bron 2: Martaposemuckel, Pixabay
Roboh (28 artikelen)
Laatste update: 03-11-2014
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 14
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.