Bedrijfsanalyse

Bedrijfsanalyse Om een bedrijf te kunnen beoordelen is het zaak te kijken naar het jaarrapport, met de balans en de resultatenrekening. Belangrijkste gegevens daarbij zijn de financiële ratio's.

Jaarrapport

(inhoud wordt bepaald door de wet):
 1. Kengetallen
 2. Preadvies RvC
 3. Jaarverslag RvB
 4. Jaarrekening
  • Grondslagen
  • Geconsolideerde jaarrekening (samenvoeging met moedermaatschappij)
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Toelichting
  • Vennootschappelijke jaarrekening
  • Balans
  • Resultatenrekening
  • Toelichting
 5. Overige gegevens
  • Accountantsverklaring
  • Winstbestemming
  • Belangrijke financiële informatie NA balansdatum
 6. Organisatiestructuur en Overzicht Deelnemingen
 7. Historisch overzicht
 8. Activiteitenoverzicht (PR-hoekje)

Bij het vergelijken van ondernemingen moet je rekening houden met verschillende vormen van presenteren.

Balans

De balans isde financiële positie op een bepaald moment, met
 • aan de debetzijde aanwezige vaste (materieel, immaterieel (goodwill) en financieel) en vlottende (voorraden) activa, zoals bezittingen (boekwaarde/afschrijvingen) en vorderingen en
 • aan de creditzijde (passiva) hoe de activa gefinancierd zijn, met eigen vermogen, voorzieningen en lang en kort vreemd vermogen: nominaal.
Debetzijde = creditzijde.

Resultatenrekening

De resultatenrekening is een winst- en verlies-rekening, over een geheel boekjaar.
Bedrijfsopbrengst (o.a. omzet) – bedrijfslasten (kosten/afschrijvingen) = bedrijfsresultaat (EBIT).

Financiële ratio’s

 • Liquiditeit: in welke mate bedrijf in staat is aan kortlopende verplichtingen te voldoen (current ratio, quick ratio, net working capital ratio, omloopsnelheid).
 • Solvabiliteit: in welke mate bedrijf in staat is aan ALLE verplichtingen te voldoen (solvabiliteitsratio, gearing, debt-to-assets ratio, interest coverage ratio).
 • Rentabiliteit: verhouding tussen resultaat en het gemiddeld aanwezige vermogen (rentabiliteit van totaal vermogen, rentevoet van vreemd vermogen, rentabiliteit van eigen vermogen).

Hefboomeffect

Hefboomeffect (financial leverage): door het aantrekken van vreemd vermogen de rentabiliteit van het eigen vermogen verbeteren. Zolang iedere € totaal vermogen meer oplevert dan een € vreemd vermogen kost, is het aantrekkelijk om (meer) vreemd vermogen aan te trekken.
Gaat goed zolang RTV (rentabiliteit totaal vermogen) > RVV (rentabiliteit vreemd vermogen). Is dat niet meer het geval dan werkt het genadeloos andersom: molensteen- of koude-douche-effect.
Spanningsveld tussen solvabiliteit en retabiliteit: zo lang het goed gaat is het voor de rentabiliteit bevorderlijk om zo min mogelijk EV te hebben.
Operationeel hefboomeffect (operating leverage): vaste kosten / variabele kosten -> hoe hoger de waarde des te sneller zal de winst stijgen bij uitbreiding van de productie.
© 2007 - 2024 Senger, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Kengetallen van een ondernemingMet de kengetallen kun je nagaan of een bedrijf wel gezond is. Dit kun je op verschillende manieren doen, zoals bijvoorb…
Wat houdt een jaarrapport in?Een jaarrapport wordt ook wel een jaarverslag genoemd. Het bestuur van een onderneming legt daarbij zijn verantwoording…
De jaarrekeningDe jaarrekening is een groot onderdeel van het jaarrapport. Het geeft een goed inzicht in de financiële positie van een…
Internationale jaarrekeningen-analyseInternationale jaarrekeningen-analyseDoor globalisatie wordt het speelveld van de accountant steeds groter, maar waar moet men allemaal op letten? De noodzaa…

Technische analyse (algemeen)Technische analyse (algemeen)Fundamentele analyse is voor langetermijn-marktvisies. Technische analyse is echter voor de kortere marktbewegingen (= v…
BedrijfstakanalyseBedrijfstakanalyseVoor de beoordeling van een bedrijkfstak is het belangrijk te weten in welke levensfase men zit. De fase waarin men verk…
Senger (41 artikelen)
Gepubliceerd: 30-04-2007
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Beleggen
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.