InfoNu.nl > Financieel > Belasting > Inkomstenbelasting 2010 & tarieven belastingen schijven

Inkomstenbelasting 2010 & tarieven belastingen schijven

Inkomstenbelasting 2010 & tarieven belastingen schijven Hoe zien de belastingschijven en tarieven van de inkomstenbelasting 2010 en 2011 er uit en de doorwerkbonus. Nu het belastingplan voor 2010 is goedgekeurd en we Prinsjesdag 2010 hebben gehad, weten we hoeveel inkomstenbelasting we zullen moeten betalen. De belastingen blijven hoog. Zoveel is zeker. Zie ook het rekenvoorbeeld. Ga ook voor de hoogste spaarrente, want ook op uw vermogen betaalt u te veel belasting. Zelfs als u een lage rente ontvangt. Lees meer over deze vermogensrendementsheffing.

Belastingen 2010

De belastingtarieven voor 2010 zijn bekend. De grootste wijzigingen in de belastingheffing zien we bij de inkeerregeling voor zwart geld en de schenkingsrechten en erfbelasting bij erfenis en nalatenschap. Verder weet nog niemand wat de aanstaande bezuinigingen als onheil gaan brengen. Gaat de aftrek van de hypotheekrente er aan, komt er toch een nieuw belastingtarief in de inkomstenbelasting van 60%. Niemand die het nu al weet.

Meerdere inkomens hebben

Let u er bij meerdere inkomens goed op dat deze inkomens voor de inkomstenbelasting bij elkaar worden geteld, terwijl dat bij de loonheffing niet het geval is. Stel u hebt twee banen en verdient daarbij 30.000 euro en 10.000 euro dan heeft u voor de inkomstenbelasting een inkomen van 40.000 euro. Daarbij hoort, zoals u hieronder zult zien, een belasting tarief van 42%. De loonheffing zal 41,95 procent zijn over 30.000 euro zijn en 33,45 procent over 10.000 euro. Dat zou betekenen dat u te weinig belasting in de loonheffing hebt betaald en bij de aanslag inkomstenbelasting belasting zult moeten bij betalen.

Inkomstenbelasting 2010

De tarieven voor de inkomstenbelasting 2010 zijn bekend. Deze tarieven zijn niet verhoogd, maar doordat de belastingschijven en schalen zijn verkleind, komt u wel in eerder in een hoger belastingtarief terecht. Daarbij is er een verschil in de tarieven voor de eerste en tweede belastingschijf tussen wie jonger dan wel ouder is dan 65 jaar:

Tabel 1. Tarieven en belastingschijven voor wie jonger dan 65 jaar is

Hoogte inkomen, belastingschijven en belastingtarieven in 2010
Inkomen vanInkomen niet hoger danTarief
- 18.21833,45%
18.218 32.73841,95%
32.738 54.36742,00%
54.367-52,00%

en

Tabel 2. Tarieven en belastingschijven voor wie 65 jaar of ouder is

Hoogte inkomen, belastingschijven en belastingtarieven in 2010
Inkomen vanInkomen niet hoger danTarief
- 18.21815,55%
18.218 32.73824,05%
32.738 54.36742,00%
54.367-52,00%

Schijven 1 en twee bestaan uit loonbelasting en premies, schijven 3 en 4 betreffen de loonbelasting omdat die zijn vrijgesteld van premies:

Eerste en tweede schijf belastingen en premies 2010 opgesplitst:
InkomensschijfPremie of belastingTot 65 jaar65 jaar en ouder
Schijf 1AOW17,90%n.v.t.
Anw1,10%1,10%
AWBZ12,15%12,15%
loonbelasting2,30%2,30%
Totaal schijf 1 33,45%15,55%
Schijf 2AOW17,90%n.v.t.
Anw1,10%1,10%
AWBZ12,15%12,15%
loonbelasting10,80%10,80%
Totaal schijf 2 41,95%24,05%

Rekenvoorbeeld werking schijven inkomstenbelasting

Stel u bent jonger dan 65 jaar en hebt een jaarinkomen van 30.000 euro, hebt geen aftrekposten en geen vermogen. Dan betaalt u over de eerste 18.218 euro aan inkomen 33,45 procent aan belastingen en premies en over het meerdere 41,95 procent. Van het zo berekende bedrag aan belastingen gaan de heffingskortingen waarvoor u in aanmerking komt af. Dit verschil is de inkomstenbelasting die u netto betalen moet. Zo werken de schijven uit de inkomstenbelasting.

Heffingskortingen 2010

Iedereen heeft recht op de algemene heffingskorting als loonheffingskorting, maar er zijn nog meer heffingskortingen waarvoor u in aanmerking kunt komen, om de belastingheffing verder te verlagen. Het bedrag aan belastingheffing brengt u in mindering op de te betalen belastingheffing. Anders gezegd: stel u bent 30 jaar oud en hebt een inkomen van 18.000 euro per jaar en alleen recht op de algemene heffingskorting dan betaalt u op basis van tabel 0.3345 maal 18.000 minus 1.987 euro = 6.021 minus 1.987 euro = 4.035 euro aan inkomstenbelasting. De heffingskortingen bedragen in 2010:

recht op welke heffingskorting en loonheffingskortingjonger dan 65ouder dan 65
Algemene heffingskorting 1.987 925
Arbeidskorting (lage inkomens):
* tot 57 jaar 1.489 0,00
* 57, 58, 59 jaar 1.752 0,00
* 60 of 61 jaar 2.012 0,00
* 62 jaar en ouder 2.273 1.057
Arbeidskorting (hoge inkomens):
* tot 57 jaar 1.433 0,00
* 57, 58, 59 jaar 1.696 0,00
* 60 of 61 jaar 1.956 0,00
* 62 jaar en ouder 2.217 1.031
Inkomensafh. combinatiekortingmax 1.859max 865
Aanvullende combinatiekorting00
Alleenstaande ouderkorting 945 440
Aanvullende alleenstaande ouderkorting 1.513 704
Jonggehandicaptenkorting 691 0,00
Ouderenkorting 0,00 684
Alleenstaande ouderenkorting 0,00 418
Levensloopverlofkorting 199 0,00
Ouderschapsverlofkorting 4,07 per verlofuur 0,00
Maatschappelijke beleggingen1,3%1,3%
Durfkapitaal en cultuur1,3%1,3%

Relatief is de doorwerkbonus als heffingskorting, die is bedoeld om te stimuleren dat u langer gaat doorwerken. De heffingskorting van de doorwerkbonus is hoger naarmate u ouder bent. De maximale kortingen zien er als volgt uit:

Doorwerkbonus 2010:

GeboortejaarpercentageMaximaal bedrag
geboren in 19485% 2.340
geboren in 19477% 3.276
geboren in 194610% 4.679
geboren in 19452% 936
geboren in 19442% 936
geboren in 1943 of eerder1% 468

Doorwerkbonus 2011:

Leeftijd%Maximum 2011
62 jaar5% 2.354
63 jaar7% 3.295
64 jaar10% 4.708
65 jaar2% 942
66 jaar2% 942
67 jaar en ouder1% 471

Belasting 2010 eigen woning en verhuur

Wie een eigen woning heeft zal merken dat in 2010 een paar zaken verandert zijn:
  1. De bijleenregeling eigen woning: wie in 2010 zijn huis met overwaarde verkoop is om van de volledige hypotheek rente aftrek op de nieuw woning gebruik te kunnen maken gedurende 3 jaren verplicht de overwaarde van verkoop van het oude huis in het nieuwe huis te stoppen. Dat was 5 jaar.
  2. De goedkoperwonen regeling: de goedkoper wonen regeling komt in 2010 te vervallen. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen de aankoop van een duurdere woning dan voorheen, of een goedkopere woning.
  3. Vrijstelling verhuur van een kamer: De kamerhuurvrijstelling bedraagt 4.262, dit was in 2009 nog 4.144. Boven deze bedragen betaalt u inkomstenbelasting.
  4. Tijdelijke verhuur eigen woning: over de huuropbrengsten van verhuur van de eigen woning betaalt u in 2010 nog steeds veel: 70%, dit was 75%.
  5. Eigenwoningforfait: Ook bij tijdelijke verhuur wordt het eigenwoningforfait over het hele jaar berekend, en niet alleen over de periode dat niet verhuurd wordt. Bovendien wordt voor de woningen met een WOZ waarde 1.010.000, ruim 1 miljoen euro, een nieuwe categorie ingevoerd. In 2010 bedraagt voor deze woningen het huurwaardeforfait 0,55% + 0,80% van de woningwaarde boven de 1.010.000.
  6. Tijdelijke verhuur, als eigen woning te koop staat: ook bij de tijdelijke verhuur van uw oude onverkochte eigen woning is de hypotheekrente gedurende maximaal twee jaren aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Deze regeling geldt voor 2010 en 2011.
  7. Onderhoud eigen huis in 2010: schilderen, stucwerk, isoleren van het huis krijgen voor woningen ouder dan twee jaar als BTW tarief het lage BTW tarief van 6%. Voorheen gold het lage BTW tarief voor een aantal werkzaamheden alleen voor woningen ouder dan 15 jaar.

Belasting op sparen en vermogen in 2010 en 2011 - de vermogensrendementsheffing

Op uw vermogen betaalt u in box 3 boven de vrijstelling van 20.661 een heffing van 1,2% vermogensrendementsheffing. Het nieuwe in 2011 is dat deze heffing wordt betaald over het vermogen op 1 januari van het belastingjaar en niet zoals voorheen over het gemiddelde van het niveau op 1 januari en 31 december. Dat kan afhankelijk van de individuele situatie voordelig dan wel nadelig zijn ten opzichte van 2010. Als u een tweede eigen woning hebt, moet de WOZ waarde minus de eventuele hypotheek opgegeven worden in box 3. Wat ook aantikt is de verhoging van het eigen woning forfait voor de duurdere woningen. Zie voor de eindejaarstips 2010 - 2014 het artikel belasting eindejaarstips 2014.

Belastingschijven in 2011

De schijven van de inkomstenbelasting zien er in 2011 als volgt uit:

Tabel 3. Tarieven en belastingschijven voor wie jonger dan 65 jaar is

Hoogte inkomen, belastingschijven en belastingtarieven in 2011
Inkomen vanInkomen niet hoger danTarief
- 18.62833%
18.628 33.43641,95%
33.436 55.69442%
55.694-52%

en

Tabel 4. Tarieven en belastingschijven voor wie 65 jaar of ouder is

Hoogte inkomen, belastingschijven en belastingtarieven in 2011
Inkomen vanInkomen niet hoger danTarief
- 18.62815,1%
18.628 33.48524,05%
33.485 55.69442%
55.694-52%

Tot slot gaat in 2011 de belastingkorting voor ouderen, de ouderenkorting, met 50 euro omhoog naar 739 euro. Verder zijn er nog wat kleine aanpassingen in enkele andere heffingskortingen. De algemene heffingskorting blijft onveranderd:

Overzicht heffingskortingen 20102011 in euro

HeffingskortingenStand 2010Stand 2011
Algemene heffingskorting19871987
Arbeidskorting maximaal14891574
Afbouw arbeidskorting voor hoge inkomens 56 77
Ouderenkorting 684 739
Alleenstaande ouderenkorting 418 421
Inkomensafh. combinatiekorting basis775 780
Inkomensafh. combinatiekorting maximum1859 1871
Alleenstaande-ouderkorting 945 931
Aanvullende alleenstaande-ouderkorting 1513 1523
Jonggehandicaptenkorting 691 696
Levensloopverlofkorting 199 201

Voor de doorwerkbonus gelden in 2011 dezelfde maximale bedragen als in 2010.

Slot

De vermogensrendementsheffing van 1,2% is hoog ten opzichte van de spaarrente momenteel. Daarom is het aan te bevelen om te kiezen voor de hoogste spaarrente. Dan valt het misschien nog mee.Let ook op de belastingvrijstellingen.

Lees verder

© 2010 - 2017 Zeemeeuw, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Belastingaangifte erfenis broer en zusBelastingaangifte erfenis broer en zusHebt u een erfenis van vrijgezelle broer of zus? Als u van een broer of zus een erfenis krijgt, moet in de meeste gevall…
Algemene heffingskorting 2012Algemene heffingskorting 2012Iedere belastingplichtige in Nederland heeft in 2012 of 2013 recht op de algemene heffingskorting. Deze algemene loonhef…
Veranderingen inkomstenbelasting 2015Veranderingen inkomstenbelasting 2015Elk jaar worden er veranderingen doorgevoerd in de Inkomstenbelasting. Hierdoor verandert voor elke belastingplichtige e…
Erfenis en belastingaangifte inkomstenbelastingErfenis en belastingaangifte inkomstenbelastingU moet ook aangifte voor de inkomstenbelasting doen bij een erfenis, niet alleen de belastingaangifte erfbelasting. Na e…
Algemene heffingskorting 2013Algemene heffingskorting 2013De algemene heffingskorting 2013 is een belangrijke belastingteruggave voor veel mensen. Wie voldoende inkomen heeft, kr…

Reageer op het artikel "Inkomstenbelasting 2010 & tarieven belastingen schijven"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Reacties

Wij, 09-02-2013 09:31 #44
Goeie dag, even een vraagje, mijn vrouw is gestopt met werken voor een baas. Nu werkt ze via een webcamsite, en verdient nu ong 400 per maand dit word natuurlijk bruto gestort. maar moet hierover aangifte gedaan worden? Ik zelf heb gewoon een fulltime baan van 40 uur. Heb dat er nog invloed op?
Hoop wat van u te horen. alvast bedankt. Reactie infoteur, 10-02-2013
Beste Wij,
Die 400 euro is inkomen, waarover belasting en premies moeten worden betaald. Het extra opgegeven inkomen kan invloed hebben op eventuele toeslagen, wanneer het gezamenlijke inkomen dan hoger wordt dan het voor de toeslag toegestane inkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kristel, 29-10-2012 12:01 #43
Hi allemaal,

Ik ga verhuizen naar Duitsland om daar te werken. Ik zal een bruto inkomen van 70.000 EUR krijgen, ik ben alleen erg benieuwd hoeveel belasting ik ga betalen en wat ik hier dus van over houd. Daarnaast ben ik benieuwd of er nog slimme belastingconstructies zijn: bijv deels in NL en deels in Nl belasten?

Wie kan mij helpen?

Groetjes, Kristel Reactie infoteur, 29-10-2012
Hi Kristel,
Als u in Duitsland woont en werkt en geen inkomsten hebt uit Nederland, bent u in Duitsland belastingplichtig. Als u in Duitsland woont, maar over 90% van uw inkomen in Nederland belasting moet betalen (90% regeling), dan zijn er in Nederland nog wel allerlei aftrekposten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mona, 24-04-2012 20:05 #42
Hallo Zeemeeuw, Sorry ik was niet helemaal duidelijk maar gaat mij om kindgebondenbudget en zorgtoeslag. Gr. Mona Reactie infoteur, 25-04-2012
Beste Mona,
Een kamer huren heeft, zolang u met de verhuurder geen fiscaal partnerschap aangaat (huwelijk, samenlevingscontract) geen gevolgen voor uw zorgtoeslag of kindgebonden budget. Zorg wel dat u kunt aantonen dat u huurder bent.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mona, 24-04-2012 09:43 #41
Vraag: ik ga bij iemand in een koophuis met 2 kinderen. Wegens omstandigheden kan het niet anders. Wij vallen onder kamerhuurvrijstelling. Hoe gaat het straks dan met mijn toeslagen? Heb ik daar dan nog recht op? Ook maken we een huurcontract. Reactie infoteur, 24-04-2012
Beste Mona,
Het huren van een kamer wordt niet gezien als het huren van een zelfstandige woonruimte en komt daardoor niet in aanmerking voor de huurtoeslag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anne, 17-03-2012 15:29 #40
Mijn man is overleden en nu wordt een levensverzekering uitgekeerd. Deze levensverzekering is niet gekoppeld aan een hypotheek en bedraagt 66.000 EUR en voor 1999 afgesloten. Ik heb zelf een inkomen van 50.000 EUR. Hoeveel belasting betaal ik over de uitkering? Reactie infoteur, 18-03-2012
Beste Anne,
Als het om 2012 gaat en een uitkering ineens, betaalt u over de eerste 5000 euro 42% belasting en over de rest 52%.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Willem, 03-12-2011 17:19 #39
Ik wordt in december 65. Valt dan het gehele jaar in het 65+ tarief voor de loonbelasting of alleen het gedeelte na de verjaardag. Als ik boven de kolommen kijk zie ik "in 2011 onder de 65" of ïn 2011 65 jaar of ouder". In principe val ik in beide groepen. Hoe gaat dat? Reactie infoteur, 03-12-2011
Beste Willem,
U valt in het 65+ tarief vanaf het moment dat u 65 wordt. Het jaar bestaat dan voor u uit twee tarieven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Theo, 23-11-2011 13:44 #38
Ben op 28.06.2010 65 geworden. Ik krijg na tijdig mijn aangifte ingeleverd te hebben nu al een beschikking van de belastingdienst. Alleen van hun berekening snap ik niet veel, en ik kan de tariefstelling ook nergens vinden. Beginnend met een heel laag tarief, en dan nog eens sociale premies apart. Waar vind ik de tarieven voor het jaar waarin je 65 wordt, want dat is ook voor de dienst wel heel speciaal (moeilijk). Reactie infoteur, 23-11-2011
Beste Theo,
Schijf 1 en 2 kunnen worden uitgesplitst naar onderdelen. Zie de toegevoegde tabel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Huib Hofman, 19-11-2011 02:23 #37
Ik woon al enige jaren in het buitenland en kreeg in maart van dit jaar een briefje van het belasting kantoor Heerlen dat ik vermoedelijk belasting terug kon krijgen. Belasting over mijn ABP pensioen. Na veel heen en weer gepraat ( de belasting aangifte ziet er na 30 jaar iets anders uit dan ik me herinner!) kreeg ik uitendelijk wat geld terug.
De specificatie verteld me dat in box 1 mijn inkomen 3866 euro is en de belasting hierover zou 2.5% zijn dus 96 euro.
Mijn vraag is nu waar komt die 2.5% vandaan? Reactie infoteur, 19-11-2011
Beste Huib Hofman,
Helaas kan ik die 2,5% ook niet plaatsen. Het kan een verrekening zijn als u in het land waar u woont hierover ook al belasting hebt betaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bernard, 26-08-2011 23:24 #36
Kan iemand mij vertellen waarom het onderscheid tussen de schalen 2 en 3 met respectievelijk een belastingpercentage van 41,95% en 42% zo'n klein onderscheid kent. Kan men voor het gemak schaal 2 en 3 niet beter samenvoegen tot 42% of zijn aan de 2 belastingschalen buiten het percentage nog andere voor-/nadelen verbonden?! Reactie infoteur, 27-08-2011
Beste Bernard,
Het verschil ziet u vooral voor de mensen die 65 jaar en ouder zijn. Voor hen is de 2e schijf wel een duidelijke grens en een groot verschil met de 3e belastingschijf.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ben, 25-08-2011 12:58 #35
Wordt de doorwerkbonus in mindering gebracht op de te betalen inkomstenbelasting
of wordt de bonus in mindering gebracht op het belastbaar inkomen. Het in mindering brengen op de betalen inkomstenbelasting lijkt mij voor de particulier veel gunstiger. Reactie infoteur, 25-08-2011
Beste Ben,
De doorwerkbonus is een heffingskorting en dat betekent dat die in mindering wordt gebracht op de te betalen belasting en niet in mindering op het inkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ester, 20-04-2011 11:43 #34
In ons gezin doet zich het volgende voor. Ik ben na vele jaren wegens economische redenen ontslagen bij het bedrijf waar ik werk. Mijn bruto salaris is euro 2350 p.m. Ik wordt nog 4,5 maand doorbetaald wegens opzegtermijn. Ik heb echter heel vlug een andere baan gevonden en ben nu aan hetzelfde salaris aan het werk bij mijn nieuwe werkgever. Ik ontvangt dus nog zijn salaris en vakantiegeld van de oude werkgever. Bij zijn nieuwe werkgever hebben we opdracht gegeven om de loonheffingskorting pas toe te passen per de eerste van de maand als mijn salarisuitbetaling van de oude werkgever stopt. We kregen echter het advies om de loonheffingskorting bij de oude werkgever voor de resterende maanden ook stop te zetten. Is dit nodig? Of zal er toch nog een flinke terugbetaling ivm de belastingschijven volgen? Reactie infoteur, 20-04-2011
Beste Ester,
U zult de heffingskortingen wel vol maken bij uw nieuwe werkgever. Ik zou de loonheffingskorting bij de oude werkgever ook stopzetten. U loopt anders namelijk de kant dat u te veel geld terug krijgt. Ook de nieuwe werkgever zou moeten weten hoeveel u al aan heffingskortingen terug hebt gehad.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Daniel, 03-04-2011 13:25 #33
Dat ik de betáálde belasting terugkrijg is mij duidelijk. Op die wijze krijg ik dus maximaal de 545,- terug die van mij ingehouden werd. Ik zoek juist naar een weg om de volledige heffingskorting van ca. 1900,- te kunnen claimen. Vandaar mijn eerdere vraag naar een mogelijk fiscaal partnerschap. Groet, Daniel. Reactie infoteur, 03-04-2011
Beste Daniel,
U kunt met uw broer fiscaal partner zijn in 2010, maar ook uw broer verdient te weinig om de hele algemene heffingskorting terug te krijgen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Daniel, 31-03-2011 13:26 #32
Ik woon nog bij mijn beide ouders en heb ik 2010 slechts 2500 bruto inkomen gehad waarop ca. 545,- belasting is ingehouden. Zonder fiscale partner kan ik blijkbaar niet de volledidige heffingskorting souperen. Kan ik nu een fiscaal partnerschap aangaan met mijn tevens nog thuis wonende broer (die zo'n 4500 bruto verdiende) of met één van mijn ouders? Reactie infoteur, 31-03-2011
Beste Daniel,
1. U moet gewoon een P-biljet invullen dan krijgt u de betaalde belasting helemaal terug.
2. Voorheen ging dit met het T-biljet.
3. Hetzelfde geldt waarschijnlijk voor uw broer.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ketels, 31-03-2011 02:11 #31
2010 is voor mij het 1e belastingjaar met volledig 65. Mijn totale inkomen bestaat uit alleen AOW en een pensioentje van ongeveer 7000 Euro. Verder heb ik ook nog aftrek van eigen huis saldo =1235 Euro en zorgkosten 111 Euro. Vorige jaren (nog niet 65j.) kreeg ik steeds ieder jaar teruggave van belasting, maar dit jaar moet ik meer dan 200 Euro betalen. Waarom is dat? De heffingskorting is correct bij de AOW en bij het pensioenfonds ingehouden. Zijn de inhoudings tabellen voor een 65 jarige niet zo goed? Reactie infoteur, 31-03-2011
Beste Ketels,
1. Ik zou het inkomen in 2009 moeten weten en de eventuele heffingskortingen om goed te kunnen vergelijken.
2. Wie 65 wordt heeft bij een inkomen tot ruim 33.000 euro een lager belastingtarief. Daar staat tegenover dat de som van ouderenkorting en algemene heffingskorting 478 euro lager is en dat de aftrekposten door het lagere belastingtarief minder opleveren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wil Groenen, 30-03-2011 02:28 #30
Ik woon in Duitsland en vroeg mij af of het voor mij interressant is om als AOW-er gebruik te maken van de 19% regel voor mensen die in het buitenland wonen.
Ik heb nog wel een hypotheek van 150.000 en mijn jaarinkomen is 55.000.
Alvast bedankt voor uw advies. Reactie infoteur, 30-03-2011
Beste Wil Groenen,
1. Waarschijnlijk bedoeld u de 90% regeling die geldt als u samen met uw partner meer dan 90% van uw inkomen uit Nederland betrekt.
2. Het voordeel van deze regeling is dat u voor de Nederlandse heffingskortingen en vrijstellingen in aanmerking komt en de hypotheekrente fiscaal kunt aftrekken.
3. De kans is zeer groot, maar zou moeten worden berekend, dat dit voor u veel voordeliger is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vincy, 21-03-2011 23:51 #29
Wat gaaf dat je op iedereen antwoord! :) Als ik net boven de 52% grens uit kom dan betaal ik toch enkel over het bedrag wat boven de grens van 52% zit de 52%? Of geldt die 52% dan over het hele bedrag? Want dan kan ik beter even bruto wat minder blijven verdienen, aangezien ik dan netto meer over zou houden (omdat het dan maar 42% is). Reactie infoteur, 22-03-2011
Beste Vincy,
Die 52% betaal je alleen over het bedrag boven de 55.694 euro aan inkomen in 2011 en niet over alles wat je verdient. Zie ook:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/60892-inkomstenbelasting-2011-tarieven-belastingen-en-schijven.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Yvonne, 24-02-2011 13:41 #28
Mijn inkomen is 1773 euro bruto per maand (21276 per jaar). Ik ben sinds kort begonnen met werk als webcamperformer, om iets bij te verdienen, maar kan nergens vinden hoeveel belasting ik hierover moet betalen. Stel ik verdien 800 euro per maand bij, 9600 per jaar. Totaal per jaar 30876 euro. Hoeveel belasting betaal ik dan over mijn bijverdiensten? En blijft de belasting over mijn 'normale' loon gelijk? Reactie infoteur, 24-02-2011
Beste Yvonne,
1. Je betaalt belasting in schijven. Daarbij maakt het geen verschil of het een 1e, 2e of 3e baan is. Al het inkomen wordt bij elkaar opgeteld.
2. Over de eerste ruim 18.000 euro is dat 33%, daarboven tot ruim 33.000 euro is het bijna 42%.
3. Wat wel speelt is of er al belasting wordt ingehouden als webcamperformer. Zo niet dan zul je bij de aangifte inkomstenbelasting moeten bijbetalen.
4. Dit extra inkomen als webcamperformer valt nu in schijf 2, waarover 42% belasting moet worden betaald. De 9.600 euro bruto is dan 5.570 euro netto extra.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hugo van den Berg, 20-02-2011 01:08 #27
Mijn inkomen is 2013 euro bruto per maand (24156 per jaar). Als ik een auto van 32.000 euro van de zaak zou hebben met 20% bijtelling per maand. Is het dan zo dat er (32000/4) 8000 euro bruto bij mijn inkomen op komt? Dit zou komen op 32156 totaal. Hoeveel euro kost mij die auto netto per maand? Het is mijn 1ste full-time baan en heb dus nog nooit iets van belasting betaald. Als ik het goed begrijp moet ik over het deel van de auto 41.95% belasting betalen wat neer komt op 3360 per jaar = 280 euro per maand. Klopt dit of begrijp ik het niet helemaal? Reactie infoteur, 20-02-2011
Beste Hugo van den Berg,
1. Uw bijtelling bedraagt jaarlijks 6.400 euro.
2. Uw totale inkomen wordt dan 30.556 euro.
3. U betaalt dan 41,95% belasting over de auto, ofwel 2.685 euro per jaar en 223 euro per maand.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. Bierings, 15-02-2011 15:52 #26
Wederom over de Ouderenaftrek 2010.
Volgens het digitale aangifteprogramma van de Belastingdienst is de grens van het verzamelinkomen voor 2010 34649 Euro. Volgens de Elseviers Belastingalmanak 2011 (bladz. 198; handelt over aangifte 2010) is die grens 34.934 Euro.
Op 02-01-2011 schrijft Zeemeeuw aan J. Ossentjuk onder 3 "Ik zal het voor u volgen".
Als u weet dat mijn verzamelinkomen 34700 Euro is dan begrijpt u dat het voor mij erg belangrijk is welke grens over 2010 dient te worden aangehouden! Dat kan voor mij 684 euro aan meer of minder inkomstenbelasting betekenen.
Dank voor uw reactie. Reactie infoteur, 15-02-2011
Beste A. Bierings,
1. Omdat ook het digitale programma bij de ouderenkorting 34.649 euro aangeeft als maximaal inkomen, houd ik nog steeds dat bedrag aan.

2. Zie ook:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/29573-belastingdienst-de-heffingskortingen-in-2009-2010-en-2011.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hanne, 15-02-2011 11:03 #25
Ik ben getrouwd en we hebben 2 kleine kinderen. Ik verdien ongeveer 6000 euro per jaar. Nu krijg ik een aanbod om ergens anders ongeveer hetzelfde te gaan verdienen maar dan zwart. Is dat zwart? Of is dat bijverdienen? En wat zijn de conseqenties? Reactie infoteur, 15-02-2011
Beste Hanne,
1. Officieel is zwart dat het netto in het handje is, zonder dat belasting is ingehouden.
2. Bij een zwart inkomen komt u niet in aanmerking voor de heffingskortingen, maar dat hoeft geen probleem te zijn als de uitbetaling via uw man kan lopen. Dan houdt u netto zelfs meer over.
3. Maar het mag niet en als de belastingdienst het opmerkt, zult u een boete krijgen en waarschijnlijk belasting moeten betalen.
4. Zwart betekent ook een onbekend inkomen, waardoor u eerder voor de toeslagen in aanmerking komt. Het kan, maar mag niet.
5. Zwart zal ook betekenen dat u tijdens uw werk waarschijnlijk niet verzekerd bent, ook niet bij ziekte.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Melanie, 08-02-2011 16:48 #24
Ik denk dat Jennifer bedoeld werken als webcamperformer… ik doe dit namelijk ook en zou ook wel willen weten hoe dat zit met de belastingen? Reactie infoteur, 08-02-2011
Beste Melanie,
1. Ja dat kan ook natuurlijk. In dat geval wordt het verdiende bij het al verdiende inkomen opgeteld als inkomen. Het hangt dan van de hoogte van je inkomen af of je belasting moet betalen.
2. Wie in een jaar minder verdient dan ruim 6000 euro hoeft per saldo geen belasting te betalen, omdat de belasting dan weg valt tegen de algemene hefingskorting waar je ook recht op hebt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jennifer, 04-02-2011 15:29 #23
Ik heb bij een webcam site 254,- verdiend, in 1 jaar.
Moet ik hier ook belasting over betalen?
Alvast bedankt.
Groetjes Reactie infoteur, 04-02-2011
Hoi Jennifer,
Als het een prijsvraag was, is het vrijgesteld van belasting:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/17920-de-belastingdienst-hoe-hoog-is-de-kansspelbelasting.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gert Wol, 15-01-2011 21:18 #22
Hoe wordt de vermogenheffing voor 2010 berekend als je bijv op 1 januari 50.000 vermogen had en een nog niet verkocht huis. Dit huis is medio december 2010 verkocht, hierdoor is je vermogen per medio december toegenomen naar 250.000 en uiteraard geen verkocht huis meer. Hoe wordt hier over 2010 gemiddeld, je kunt toch moeilijk stellen dat je gemiddeld vermogen over 2010 (50.000+250.000) /2 = 150.000 is geweest. Reactie infoteur, 16-01-2011
Beste Gert Wol,
1. Helaas redeneert de belastingdienst voor belastingjaar 2010 nog wel zo met de bepaling van het vermogen in box 3. Tenminste als het geld ook op uw rekening staat.

Zie ook het artikel:

http://fwww.inancieel.infonu.nl/belasting/8961-belasting-betalen-over-overwaarde-huis.html

2. De stand van 31 december 2010 is ook nog eens de stand 1 januari 2011. Dan betaalt u nog eens de vermogensrendementsheffing, maar dan over het totale bedrag.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Meyer, 10-01-2011 14:41 #21
Ik vraag mij af of spaarders weer extra gestraft worden in deze situatie door de wijziging in het gewogen gemiddelde.

Situatie per:
1-1-2010 op spaarrekening 50.000e
31-12-2010 op spaarrekening 70.000e
1-1-2011 op spaarrekening 70.000e
31-12-2011 op spaarrekening 0e (ivm aankopen)

De vermogensrendementsheffing van 1,2% in boekjaar 2010 wordt geheven over het bedrag dat per 1-1-2010 op mijn rekening staat. Dat was 50.000e, dus te betalen (50.000e minus drempel van 20.000e)=?360,-.
Voor mijn belastingaangifte box 3 2011 zou ik in deze situatie over 70.000e dan 600e betalen.

Totaal 2010 + 2011: 360e + 600e = 960e

Maar vóór deze wijziging in de rendementsheffing betaalde ik over het gewogen gemiddelde belasting; dus voor boekjaar 2010 ((70.000+50.000) /2 - 20.000drempel * 1,2%)) = 480e
En in boekjaar 2011 dan ((70.000 + 0) /2 - 20.000drempel * 1,2%))= 180e

Totaal 2010 + 2011: 480e + 180e = 660e

Geld op de spaarrekening houden zou in dit geval over 2010 en 2011 nog eens extra bestraft worden met (960-660) 300e. Klopt dit? Of gaat in 2011 weer de gewogen gemiddelde factor in? Reactie infoteur, 10-01-2011
Beste Meyer,
1. Voor de belastingaangifte 2010 geldt voor het vermogen in box 3 het gemiddelde van de standen op 1 januari en 31 december.
2. Vanaf de belastingaangifte 2011 geldt nog 1 peildatum, namelijk 1 januari.
3. Wie op zijn spaargeld inteert is bij het nieuwe systeem slechter af.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wim, 06-01-2011 16:33 #20
Wanneer je 65+ bent, geldt dan zowel de algemene heffingskorting alswel de ouderenkorting? Reactie infoteur, 06-01-2011
Beste Wim,
U hebt altijd recht op de algemene heffingskorting. Op de ouderenkorting hebt u ook recht als u 65 jaar bent of ouder en in 2010 een verzamelinkomen hebt van maximaal 34.649. In 2011 is dit 34.857 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan Vellinga, 03-01-2011 22:19 #19
Mijn vrouw werkt niet en krijgt maandelijks algemene heffingskorting als teruggaaf betaald. Als we dit nu niet maandelijks terugvragen, maar na een jaar ineens, krijg je dan inderdaad een rentevergoeding van de belastingdienst? Dus wie het zich kan veroorloven: niet voorlopig uit laten betalen? Reactie infoteur, 03-01-2011
Beste Jan Vellinga,
1. U krijgt het later inderdaad met rente uitbetaald. Als u het geld niet dringend nodig heeft, is dat voor u voordeliger.
2. Zie ook het artikel:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/40043-geld-lenen-of-sparen-bij-de-belastingdienst.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. Ossentjuk, 02-01-2011 16:17 #18
Ik kom nog even terug op het verzamelinkomen ouderenkorting over 2010. Dit is teruggebracht van 34934 naar 34649. Maar de voorlopige aangifte 2010 gaat uit van 34934, de groene loonbebalasting tabel eveneens, terwijl in het eindejaarsbericht van min. van financien en de staatscourant van december 2009 eveneens het bedrag van 34934 is vastgesteld.Dan kan het verzamelinkomen toch zomaar niet worden verlaagd.
Wellicht dat u hieromtrent nadere inlichtingen kunt inwinnen bij de belastingdienst. Reactie infoteur, 02-01-2011
Beste J. Ossentjuk,
1. Het is inderdaad verwarrend.
2. De voorlopige aangifte is altijd gebaseerd op voorlopige cijfers en schattingen.
3. Ik zal het voor u volgen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. Ossentjuk, 01-01-2011 13:13 #17
Volgen het belastingaangifte formulier 2010 is het verzamelinkomen voor de ouderenkorting 34649.00 terwijl de overige mededelingen en de groene tabel uitgaan van een verzamelinkomen van 34934.00.
Wat is nu het juiste bedrag? Reactie infoteur, 01-01-2011
Beste J. Ossentjuk,
De inkomensgrens voor de ouderenkorting in 2010 bedraagt volgens de laatste gegevens 34.649 euro. Eerder was dat nog 34.934.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Carla Janssen, 28-12-2010 10:58 #16
Ik wil graag stoppen met mijn huidige baan, vanwege de zorg voor mijn kind. Als ik zelf stop heb ik geen recht op een ww. Heb ik recht op een heffings korting, als mijn partner wel werkt, of is deze ook komen te vervallen met ingang van 1 januari. Mijn geboortejaar is 1966 Reactie infoteur, 28-12-2010
Beste Carla Janssen,
Als u zelf geen inkomen hebt, hebt u wel nog recht op de algemene heffingskorting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R. A. Geerts, 27-12-2010 17:14 #15
Geldt de doorwerkbonus voor het jaar waarin je de betreffende leeftijd bereikt of geldt de leeftijd per 01.01 van dat belastingjaar?

Alvast dank voor Uw reactie Reactie infoteur, 27-12-2010
Beste R.A. Geerts,
Het gaat om uw geboortejaar per 1 januari van het betreffende jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan Oldenburgert, 27-12-2010 11:11 #14
Dank voor het nuttige artikel Reactie infoteur, 27-12-2010
Graag gedaan.

H. Bakker, 09-12-2010 10:43 #13
Mijn vrouw (geen inkomsten) krijgt al jaren demaximale heffingskorting. Nu ben ik met pensioen en verdien zo'n 35000 euro per jaar minder. (was 128000 is 94000). Blijft mijn vrouw met mijn mindere inkomen de maximale heffingskorting krijgen? Reactie infoteur, 09-12-2010
Beste H. Bakker,
Uw inkomen is nog hoog genoeg om de totale heffingskorting te verrekenen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gv/d Vorle, 29-11-2010 12:08 #12
Het pensioenfonds heeft een fout gemaakt met de berekening van mijn pensioen. Nu keren ze het bedrag wat ik in de jaren tekort gekregen heb in eens uit als zijnde pensioen maand september. Nu kom ik door de fout in een hogere belastingschijf wat kan daar mee? Ze hebben wel hun excuus aangeboden voor de gemaakte fout. Maar daar wil ik finacieel niet voor inleveren. Reactie infoteur, 29-11-2010
Beste G v/d Vorle,
1. Ik weet niet of u ook aftrekposten hebt, maar ook die leveren meer op als u een hoger inkomen hebt. Bij de ziektekosten is het een nadeel omdat de drempel hoger is.
2. Als het een flink bedrag is kunt u kiezen voor een middeling van inkomen, waarbij de inkomsten uit 3 jaren worden gemiddeld zodat de extra inkomsten over 3 jaren worden verdeeld. Zie ook het artikel:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/16642-belastingdienst-minder-belasting-via-middeling-van-inkomen.html

3. Misschien is het pensioenfonds bereid om uw pensioen over december pas in januari uit te betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. Brandt, 26-11-2010 14:56 #11
In het verleden is mij steeds voorgehouden "wacht zo lang mogelijk met een lijfrente, want dan ontvang je relatief meer". Wel, zo gezegd zo gedaan, ik heb gewacht tot ik ouder (78 nu) ben, maar nu wil geen enkele verzekering mij meer een lijfrente verstrekken om dat ik n.b. te oud ben. Zelf zou ik zeggen voor hun te ouder te beter, kortere levensverwachting. Ook voor een lijfrente niet op leven maar voor bijv. 10 jaar wordt ik niet geaccepteerd. Weet U een alternatief, ik kan het niet in een keer laten uitgetalen gezien hoge i.b. kosten. Reactie infoteur, 26-11-2010
Beste J. Brandt,
1. Vaak geldt een datum waarop de lijfrente moet zijn ingegaan, maar dat hangt af van het jaar waarin de polis is afgesloten. Zie het artikel:

http://www.financieel.infonu.nl/verzekering/12337-lijfrente-uitgesteld-betalen-van-lijfrente.html

2. Soms kan een lijfrente worden geschonken aan een kind die daarover een laag tarief betaalt. U kunt daarbij de afspraak maken dat u het, minus de kosten, weer terug krijgt.
3. Ik zou toch verder gaan met shoppen. Misschien is een knip mogelijk.
4. Het hangt van de polis af of in 1 keer met de belastingdienst moet worden afgerekend. Als dat het geval is kunt u kiezen voor middeling van inkomen, waarbij u belasting betaalt over het gemiddelde inkomen in drie jaar tijd. Zie ook:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/16642-belastingdienst-minder-belasting-via-middeling-van-inkomen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Geraldiene, 21-11-2010 10:18 #10
Ik heb twee vragen:
- Iemand woont in een huis dat eigendom is van hun kinderen. Ze hebben het vruchtgebruik van de woning voorbehouden bij de verkoop van de woning aan hun kinderen. In welke box/boxen dient de waarde van het woonhuis en het vruchtgebruik te worden aangegeven bij de aangiften inkomstenbelasting?

- Hoe wordt de opbrengt van een verhuurd bedrijfspand in de heffing van de inkomstenbelasting betrokken?
a. de huur wordt na aftrek van kosten en lasten belast met het progressieve tarief van box 1
b. het gemiddelde van de waarde in het economisch verkeer per aanvang en per einde van het kalenderjaar, eventueel na aftrek van het heffingvrije vermogen, wordt geacht een vast rendement te genereren dat vervolgens tege een proportioneel bedrag wordt belast.

Graag zou ik van u de antwoorden vernemen. Reactie infoteur, 21-11-2010
Beste Geraldiene,
1. De waarde van het huis in het economische verkeer komt terecht in box 3 van de inkomstenbelasting naar rato van het eigendomsaandeel.
2. Bij een huis met vruchtgebruik is de waarde van het vruchtgebruik afhankelijk van de leeftijd van de bewoners. Daar zijn speciale waarderingstabellen voor.
3. Voor een verhuurd bedrijfspand in de inkomstenbelasting geldt de WOZ waarde.
4. De huur is onbelast.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marco, 17-11-2010 13:38 #9
Ik heb een auto van de zaak + 25% wordt deze nu ook meegeteld voor de belasting schijven
stel bruto in komen 50k
auto van de zaak 30k (25% = 7,5k) zou dus betekenen dat een inkomensdeel in 52% schaal komt klopt dit?

Of wordt de auto van de zaak buiten beschouwing gelaten? Reactie infoteur, 17-11-2010
Beste Marco,
De bijtelling van de auto betekent juist dat het gebruik van de zakelijke auto voor privégebruik als extra inkomen wordt beschouwd. Hierover betaalt u inkomstenbelasting en hierdoor kunt u inderdaad in een hogere belastingschijf terecht komen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gerrit, 17-11-2010 12:30 #8
Mijn vrouw wil graag weer gaan werken. Kunt u mij een rekenvoorbeeld geven hoe we het beste rekening kunnen houden met LB/IB? Kennen we het verschil tussen de alleenverdiener en de tweeveriener in Nederland nog? Reactie infoteur, 17-11-2010
Beste Gerrit,
Iedereen doet individueel aangifte over zijn inkomen, waarbij fiscaal partnerschap de mogelijkheid biedt om aftrekposten onderling te verdelen. Bij de belastingheffing is het dus niet zo dat het inkomen van uw vrouw bij uw inkomen wordt opgeteld, waardoor u mogelijk in een hoger belastingtarief komt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wiel, 12-11-2010 15:14 #7
Tot welk verzamelinkomen heb je recht op ouderenkorting in 2011? Reactie infoteur, 15-11-2010
Beste Wiel,
1. De precieze inkomensgrens voor 2011 is nog niet bekend. Wel dat de ouderenkorting wordt verhoogd naar 739 euro.
2. In 2010 ligt de grens bij 34.934.
3. Zie voor de tarieven inkomstenbelasting en heffingskortingen 2011 ook het artikel:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/60892-inkomstenbelasting-2011-tarieven-belastingen-en-schijven.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anthony, 05-11-2010 15:41 #6
Ik (jonger dan 65) kan kiezen of ik in december of januari beginnen te werken in Nederland (momenteel ben ik werkzaam in het buitenland). Hoeveel salaris dien ik in december 2010 nog minimaal te verdienen om het maximale belastingrendement te halen? Is dat dus 6000 euro (zie reactie op Ian Ross)? Reactie infoteur, 05-11-2010
Beste Anthony,
Het is inderdaad zo dat u, als u in een jaar 5.940 euro verdient, per saldo geen belasting betaalt. De belasting die u zou moeten betalen valt dan weg tegen de algemene heffingskorting van 1.987 euro. Als er extra aftrekposten zijn, kunt u nog meer belastingvrij verdienen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Michel, 02-11-2010 23:14 #5
Hier een "leuk" scenario; Ik verdien 47000 vast bruto salaris p.j. en 9000 bruto provisie, samen 56k p.j. Vantevoren weten we niet hoeveel provisie er binnen gaat rollen, had ook (zo)maar 5000 euro kunnen zijn. Hoe gaat e.e.a. in z'n werk qua inhoudingen en verrekeningen achteraf?

Gr.
Michel Reactie infoteur, 03-11-2010
Beste Michel,
1. Waarschijnlijk wordt bij de loonheffing afgerekend tegen 52%. En als dat door bijvoorbeeld aftrekposten te veel blijkt te zijn geweest, krijgt u een teruggave bij de aanslag inkomstenbelasting.
2. Zie ook het artikel:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/62578-bijzonder-tarief-loonheffing.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ian Ross, 28-06-2010 22:00 #4
Tot welk bedrag mag je verdienen per maand of per jaar, zodat je geen belasting hoeft te betalen? (Betreft hier 19 jarige). Reactie infoteur, 29-06-2010
Beste Ian Ross,
1. Dat hangt af van de heffingskortingen waarvoor hij of zij in aanmerking komt en de fiscale aftrekposten.
2. Als er geen vermogen is en er geen aftrekposten zijn, zoals ziektekosten en aftrek hypotheekrente, krijgt een 19 jarige in ieder geval de algemene heffingskorting terug en de arbeidskorting voor de maanden dat gewerkt is.
3. De algemene heffingskorting van 2000 euro staat gelijk aan een inkomen van 6000 euro.
4. Dat betekent dat men minimaal 6000 euro belastingvrij kan verdienen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Annekoster, 22-02-2010 16:19 #3
Had een levensverzekering sfgesloten bij een verzekeringsbedrijf en het geld kwam vrij per febr en heb ik late uitbetalen waar word dit geplaatst gr akoster Reactie infoteur, 22-02-2010
Beste Annekoster,
Lijfrente of een afkoopsom bij de uitkering van een levensverzekering moet u opgeven bij vraag 13 van het P formulier, getiteld Periodieke uitkeringen of afkoopsommen daarvan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

W. Sterken, 24-01-2010 18:18 #2
Volgens mij klopt de tabel niet met de heffingskortingen voor de doorwerkbonus. ASls iemand in 1946 is geboren dan heeft hij een heffingskortong van 10 %. Volgens uw tabel is dat 7 %. Oftewel de de rijen in de tabel moet opgehoogd worden.

Vriendelijk groet,

Wim Sterken Reactie infoteur, 24-01-2010
Beste W. Sterken,
Goed gezien, en verbeterd. Bedankt voor het opmerken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Luke, 16-01-2010 14:09 #1
M. Hoe zit het met de aftrekkosten? Ben gepensioneerd, gehuwd, allebei boven de 65jr. Heb hypotheek,
Krijg ik ouderenkorting en zoja hoeveel?
De ziektekosten over 2010 zijn niet meer te volgen, heb kosten tandarts, opticien, medicijnen, moet 165 aan FBTO betalen, betaal elke maand een bepaalde percentage ziektewet ofzo. Het is een warboel.
Kunt u me wat LICHT verschaffen? gr.Luke Reactie infoteur, 17-01-2010
Beste Luke,
1. U heeft recht op de ouderenkorting als u ook een verzamelinkomen heeft van niet meer dan 34.282 in 2009 of 34.943 in 2010. De ouderenkorting bedraagt 661 op jaarbasis in 2009 en 684 euro in 2010.
2. Voor de aftrekbare ziektekosten, wat is er nog aftrekbaar van de belasting, verwijs ik u naar het artikel van Zeemeeuw:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/35916-aftrekbare-ziektekosten-ib-2009-uitgelegd.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Infoteur: Zeemeeuw
Laatste update: 27-05-2015
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Special: Vrijstellingen 2012 box 3
Reacties: 44
Schrijf mee!