Premiekorting jongere werknemer

Premiekorting jongere werknemer Vanaf 1 juli 2014 is de regeling premiekorting voor jongere werknemers ingevoerd. Werkgevers kunnen bij de loonaangifte een korting krijgen per jongere werknemer. Deze korting kan de werkgever alleen bedingen als hij een jongere in dienst neemt vanuit een werkeloosheidsuitkering of bijstandsuitkering. Met deze kortingsregeling hoopt de overheid de aanpak van de jeugdwerkloosheid aan te gaan. Veel werkgevers zijn alleen nog niet op de hoogte van deze mogelijkheid, waarmee ze veel op de personeelskosten kunnen besparen. De premiekorting voor jongere werknemers is vanaf 1 juli 2014 van kracht, om zo de aanpak van de jeugdwerkloosheid aan te pakken. Werkgevers krijgen een korting als zij een jongere in dienst nemen die daarvoor een werkeloosheidsuitkering of bijstandsuitkering had. De korting krijgt de werkgever op de premies werknemersverzekeringen (WW, WAO, WIA en ZW) die hij middels de loonaangifte betaalt.

Voorwaarden

Om de premiekorting voor jongere werknemers in mindering te mogen brengen op de loonaangifte gelden enkele voorwaarden. Deze voorwaarden zijn:
  • De werkgever neemt op 1 januari 2014 of later, maar voor 1 januari 2016 een jongere in dienst in de leeftijd van 18 jaar tot 27 jaar.
  • De werknemer had recht op een werkeloosheidsuitkering of bijstandsuitkering voordat hij bij de werkgever in dienst kwam.
  • De premiekorting geldt voor de gehele duur van het arbeidscontract met een maximum van 2 jaar (premiekortingsperiode).
  • De werknemer werkt minimaal 32 uren per week.
  • De werknemer heeft een contractduur van minimaal 6 maanden.
  • De werknemer beschikt over een doelgroepverklaring van het UWV of de Gemeente.

Hoogte van de premiekorting

De hoogte van de premiekorting bedraagt 3.500 per jaar. Aangezien de regeling voor premiekorting voor jongere werknemers pas per 1 juli 2014 is ingegaan, kan ook pas vanaf 1 juli 2014 de korting in mindering op de loonaangifte gebracht worden. Hierdoor kan de werkgever voor het jaar 2014 maximaal 1.750 premiekorting in mindering brengen. De premiekorting moet evenredig over het jaar worden verdeeld. Dit houdt in dat bij een maandelijkse loonaangifte er ook maar 1/12 van de korting in mindering gebracht mag worden. Hierbij geldt dat de premiekorting over het totaal van de premies werknemersverzekeringen in mindering mag worden gebracht. Dit betekent dat indien de premiekorting van de jonge werknemer hoger is dan de premies werknemersverzekeringen die de werkgever voor hem afdraagt, deze bij andere werknemers verrekend mogen worden.

Geen recht op premiekorting

Indien de werkgever de werknemer voor 1 januari 2014 in dienst had en het dienstverband verbrak voor, op of na 1 januari 2014 en hij deze werknemer binnen 3 maanden weer in dienst neemt, heeft de werkgever geen recht op premiekorting voor de jongere werknemer. De nieuwe dienstbetrekking wordt dan als voortzetting van de beëindigde dienstbetrekking gezien.

Opnieuw in dienst nemen van werknemer bij onvolledige premiekortingsperiode

Indien de dienstbetrekking wordt onderbroken tijdens een premiekortingsperiode kan dit gevolgen hebben voor de resterende duur van premiekortingsperiode. Dit ligt aan de duur van de onderbreking. Er zijn drie situaties mogelijk:

1. Korter dan drie maanden onderbroken

Indien de premiekortingsperiode korter dan drie maanden is onderbroken, kan de werkgever de periode voor de onderbreking en na de onderbreking bij elkaar optellen. Stel dat een werknemer per 1 juli 2014 in dienst treedt en de dienstbetrekking in van 1 september 2014 tot 30 september 2014 wordt onderbroken, dan mag de werkgever de kortingsperiode met één maand verlengen tot 1 augustus 2016. Over de maand september 2014 mag geen premiekorting worden verrekend.

2. Tussen drie en zes maanden onderbroken

Indien de premiekortingsperiode langer dan drie maanden is onderbroken, maar korter dan zes maanden, dan wordt de premiekortingsperiode niet verlengd. Stel dat een werknemer per 1 juli 2014 in dienst treedt en de dienstbetrekking van 1 augustus 2014 tot en met 31 december 2014 wordt onderbroken. Dan wordt de premiekortingsperiode niet verlengd en eindigt de premiekortingsperiode op 1 juli 2016. Over de maanden augustus tot en met december mag geen premiekorting worden verrekend.

3. Langer dan zes maanden onderbroken

Indien de premiekortingsperiode langer dan zes maanden is onderbroken, gaat een nieuwe periode van twee jaar in. Stel dat een werknemer per 1 juli 2014 in dienst treedt en de dienstbetrekking van 1 januari 2015 tot en met 31 augustus 2015 wordt onderbroken. Wanneer de werkgever de werknemer per 1 september 2015 weer in dienst neemt, mag de werkgever weer twee jaar de premiekorting in mindering brengen, tot 1 september 2017.
© 2014 - 2024 Lisanne2014, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Ouder personeel in dienst nemen of houden levert geld opHet aannemen van iemand van ouder personeel ( 50 jaar of ouder) of het in dienst houden van mensen van 62 jaar en ouder…
Wat is een doelgroepverklaring?Wat is een doelgroepverklaring?Een doelgroepverklaring is een verklaring die door UWV wordt afgegeven waarin staat dat iemand is opgenomen in het doelg…
Ziekte en re-integratieZiekte en re-integratieHoe verloopt het re-integratietraject van een zieke of arbeidsongeschikte werknemer? Volgens de Wet Verbetering Poortwac…
Loon bij stakingHeeft de werkgever een loondoorbetalingsverplichting als de werknemer staken? De postbezorgers, de vuilnismannen die het…

Brits belastingvoordeel alleen voor superrijken?Of ze elkaar kennen is niet bekend maar twee zaken hebben ze in ieder geval gemeen. Beiden hebben een vermogen van méér…
Aanrechtsubsidie minstverdienende partner omlaagAanrechtsubsidie minstverdienende partner omlaagHoe hoog is de aanrechtsubsidie 2021, 2022 en 2023, ook wel algemene heffingskorting minst verdienende partner genoemd.…
Bronnen en referenties
  • http://www.uwv.nl/Werkgevers/ik_neem_een_werknemer_met_uitkering_in_dienst/premiekorting_voor_jongere_werknemer.aspx
  • http://www.belastingdienst.nl/bibliotheek/handboeken/html/boeken/HL/stappenplan-stap_5_premies_werknemersverzekeringen_berekenen.html#top
Lisanne2014 (9 artikelen)
Laatste update: 05-12-2014
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.