Ik ben het oneens met mijn rechtsbijstandverzekeraar, en nu?

Als u een geschil krijgt is de rechtsbijstandverzekering doorgaans een uitkomst. Toch kan uw rechtsbijstandverzekeraar van mening zijn dat uw zaak in het geheel geen kans maakt of neemt zij de zaak niet in behandeling op grond van de polisvoorwaarden. Wat kunt u dan nog doen.

Geschillenregeling op grond van Europese wetgeving

Op grond van Europese wetgeving is elke rechtsbijstandverzekeraar verplicht een objectieve geschillenregeling op te nemen in de polisvoorwaarden. Dit wil zeggen dat u als verzekerde – als u het niet eens bent met uw rechtsbijstandverzekeraar – dit moet kunnen voorleggen aan een onafhankelijke derde.

Alhoewel de verschillende rechtsbijstandverzekeraars er verschillende polisvoorwaarden op nahouden in Nederland, komen de geschillenregelingen zoals deze zijn opgenomen in de polisvoorwaarden toch aardig overeen. Met behulp van dit artikel wordt de geschillenregeling verder uitgelegd zodat de regeling zoals deze is opgenomen in uw polisvoorwaarden ook duidelijk wordt.

Geef aan dat u het niet eens bent met de beslissing van uw rechtsbijstandverzekeraar

De eerste stap lijkt voor de hand liggend, toch is het van groot belang dat u allereerst uw onvrede neerlegt bij de rechtsbijstandverzekeraar alvorens verdere stappen te ondernemen. Doet u dit niet en gaat u zonder de rechtsbijstandverzekeraar te informeren nadere stappen ondernemen dan kan dit voor u tot kosten leiden.

Indien u uw rechtsbijstandverzekering via een tussenpersoon sloot dan kunt u uw tussenpersoon informeren over het geschil. Uw tussenpersoon kan u behulpzaam zijn bij het indienen van uw klacht. Wellicht kan uw tussenpersoon ook het standpunt van uw verzekeraar toelichten of u een andere suggestie ter oplossing van uw zaak aanreiken. U bent echter niet verplicht om uw tussenpersoon hierover te informeren.

Het dossier wordt opnieuw beoordeeld en u wordt in het gelijk gesteld

Aan de hand van uw klacht kan uw rechtsbijstandverzekeraar, na het opnieuw bestuderen van uw dossier, ook tot een andere mening komen. Doorgaans zal het dossier nogmaals worden bekeken door een andere senior behandelaar die inderdaad uw mening kan delen. In dat geval zal deze behandelaar uw zaak overnemen van zijn collega en de kwestie verder behandelen.

Afkoop van het geschil

De rechtsbijstandverzekeraar heeft ook, zoals in de polisvoorwaarden opgenomen, de mogelijkheid het geschil af te kopen. Doorgaans zal zij dit doen indien er sprake is van een niet al te groot financieel belang. Het doorlopen van de geschillenprocedure brengt kosten met zich mee en uit economische overwegingen kan uw verzekeraar ervoor kiezen u een vergoeding te bieden voor de door u geleden schade in plaats van verder te gaan met de behandeling van uw zaak en het geschil. Voor sommige mensen is die niet echt een bevredigende oplossing daar “het recht niet werd gehaald” maar u heeft in dit geval geen verdere beroepsmogelijkheden meer, u heeft immers geen schade meer.

Uw verzekeraar handhaaft zijn standpunt

In dit geval heeft u de mogelijkheid uw geschil voor te leggen aan een onafhankelijk advocaat. Dit wil niet zeggen dat u zelf naar de eerste de beste advocaat kunt toestappen, in dat geval zouden de kosten voor de advocaat voor uw eigen rekening zijn. Wel kunt u aangeven bij uw rechtsbijstandverzekeraar dat u deze kwestie wilt voorleggen aan een onafhankelijk advocaat en uw voorkeur voor de advocaat aangeven. De rechtsbijstandverzekeraar zal het dossier dan voorleggen aan de advocaat van uw keuze en de kosten hiervan vergoeden.

De onafhankelijke advocaat stelt u in het gelijk

In dit geval zal de onafhankelijke advocaat uw zaak verder behandelen. De kosten hiervan komen voor rekening van uw rechtsbijstandverzekeraar. Hierbij moet echter wel een kleine kanttekening worden geplaatst. De meeste rechtsbijstandverzekeringen kennen een maximum voor de vergoeding van dergelijke kosten. Indien u een zeer langdurig of ingewikkeld geschil heeft kan dit kostenmaximum worden overschreden.

De onafhankelijke advocaat is het eens met de rechtsbijstandverzekeraar

In dit geval kunt u voorlopig geen beroep meer doen op uw rechtsbijstandsverzekering. Wel heeft u nog de mogelijkheid op eigen kosten verder te procederen. Wordt u uiteindelijk in het gelijk gesteld dan zal uw verzekeraar de gemaakte kosten op grond van de geschillenregeling alsnog moeten vergoeden.
© 2009 - 2024 Dsvh13, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Gesubsidieerde rechtsbijstand aanvragen doe je zoGesubsidieerde rechtsbijstand aanvragen doe je zoAls u te maken hebt met een juridisch probleem en over een laag of lager inkomen beschikt, kunt u eventueel aanspraak ma…
Wanneer stap je naar de rechter?Als je het niet eens bent met een beslissing van bijvoorbeeld de gemeente of je wordt verdacht van een strafbaar feit, d…
Advocaatkosten: aftrekbaar, tarief, rechtsbijstandAdvocaatkosten: aftrekbaar, tarief, rechtsbijstandAdvocaat nodig? Over de kosten, tarief, loon, vergoeding, honorarium, kostenaftrek en rechtsbijstand. Een advocaat kost…
Verzekeren: juridische hulp, rechtsbijstandverzekering 2021Verzekeren: juridische hulp, rechtsbijstandverzekering 2021Hoe kunt u zich verzekeren van juridische hulp? Niet alles is verplicht, maar een goede rechtsbijstand is in 2021 echt n…

TandartsverzekeringBehandelingen bij de tandarts zitten niet in de basisverzekering. Daarom kunnen mensen hiervoor een aanvullende verzeker…
Ingesneeuwd! Wat mag je verwachten van je reisverzekeringTijdens een wintersportvakantie loop je nu en dan het risico ingesneeuwd te raken. Dit kan betekenen dat de reis die je…
Dsvh13 (176 artikelen)
Gepubliceerd: 20-02-2009
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Verzekering
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.