InfoNu.nl > Financieel > Geld > Ouderbijdrage studiefinanciering

Ouderbijdrage studiefinanciering

Ouderbijdrage studiefinanciering Studeren kost geld. De overheid gaat ervan uit dat drie partijen meebetalen aan de studie: de student, de overheid en de ouders. Als een student niet in aanmerking komt voor een aanvullende beurs, wordt verwacht dat de ouders bijdragen in de studiekosten. Hoeveel bedraagt de ouderbijdrage studiefinanciering? Hoe wordt de hoogte van de ouderbijdrage vastgesteld?

Basisbeurs en aanvullende beurs

Als een student 18 jaar of ouder is, een mbo-opleiding volgt of studeert aan het HBO of WO, heeft hij in principe recht op de basisbeurs en een studentenreisproduct (ov-chipkaart). Deze worden niet gekoppeld aan het inkomen. Om voor een aanvullende beurs in aanmerking te komen, moet de student echter aan een aantal voorwaarden voldoen. Of er een aanvullende beurs wordt verstrekt is afhankelijk van het inkomen van de ouders, een eventuele studieschuld van de ouders, het aantal kinderen in het gezin dat een aanvullende beurs ontvangt en andere kinderen die de ouders verzorgen. De hoogte van de aanvullende beurs wordt bepaald door de woonsituatie en de opleiding.

Welke studiekosten?

Over welke studiekosten gaat het precies?
  • Collegegeld: voor het schooljaar 2011-2012 bedraagt het collegegeld € 1.713
  • Studieboeken: circa € 500 per maand
  • Kamerhuur: gemiddeld €300 tot € 400
  • Daar komen nog de kosten voor levensonderhoud bij op. Voor een precies overzicht van inkomsten en uitgaven van studenten, zie het artikel uitgaven en inkomsten studenten

Ouderbijdrage studiefinanciering

Als een student niet voldoet aan de voorwaarden voor een aanvullende beurs, dan worden de ouders geacht bij te dragen in de studiekosten door een ouderbijdrage.

Ouderbijdrage studiefinanciering berekenen

DUO heeft berekend hoeveel ouders zouden kunnen bijdragen aan de studiekosten van hun kind. De hoogte van de ouderbijdrage bepaalt hoeveel aanvullende beurs het kind krijgt. DUO heeft de berekening gebaseerd op het inkomen van de ouders en de persoonlijke situatie.

Het inkomen

DUO bekijkt de inkomensgegevens van twee jaar geleden en gaat uit van het verzamelinkomen. Als er geen belastingaangifte is gedaan, gaat DUO uit van het belastbaar loon op de jaaropgave.

Aantal kinderen

De ouderbijdrage studiefinanciering wordt evenredig verdeeld over andere kinderen die een aanvullende beurs hebben aangevraagd.

Studieschuld ouders

Een eventuele studieschuld van de ouders (die betaald wordt aan DUO) telt ook mee in het berekenen van de ouderbijdrage studiefinanciering.

Alleenstaande ouderkorting

DUO past een alleenstaande ouderkorting toe voor alleenstaande ouders, zodat zij een lagere ouderbijdrage hoeven te betalen.

Ouderbijdrage studiekosten verplicht?

De ouderbijdrage voor studiekosten, zoals deze is vastgesteld door DUO, is een indicatie. Ouders zijn niet verplicht om de ouderbijdrage te betalen. Ouders hebben daarentegen wel een onderhoudsplicht voor hun kinderen tot en met 21 jaar.

Tabel ouderbijdrage studiefinanciering

In de door DUO opgestelde tabel voor de ouderbijdrage studiefinanciering kunt u aflezen hoeveel u wordt geacht bij te dragen. U kunt deze tabel vinden en downloaden op de website van DUO: www.ocwduo.nl.

Lees verder

© 2011 - 2017 Rebeccahoogers, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Kinderopvang: Kinderopvangtoeslag 2012De overheid bezuinigt op de kinderopvang en de kinderopvangtoeslag. Zo kunnen ouders alleen kinderopvangtoeslag krijgen…
Bijverdienen studiefinanciering 2012-2013Bijverdienen studiefinanciering 2012-2013Jongeren die recht hebben op studiefinanciering mogen jaarlijks tot een bepaald bedrag bijverdienen: de bijverdiengrens.…
Bezuinigingen kinderopvang 2012De overheid zet het mes in de kinderopvang. Al in 2011 zijn de kosten die ouders betalen voor kinderopvang, behoorlijk g…
Aftrek studiekosten 2012-2013Aftrek studiekosten 2012-2013Als je in 2011 of 2012 een opleiding of studie voor uw (toekomstige) beroep volgt, mag je bepaalde uitgaven aftrekken va…
Wat kost de middelbare school?Wat kost de middelbare school?Middelbaar onderwijs is in principe gratis voor alle Nederlandse leerlingen. Er zijn echter wel een aantal uitzonderinge…
Bronnen en referenties
  • DUO

Reageer op het artikel "Ouderbijdrage studiefinanciering"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Reacties

I. Mansour, 26-06-2017 13:16 #8
Ik zit met een vraag die nergens beantwoord wordt, misschien dat u er een antwoord op hebt.
Ik ben vader van 3 kinderen uit twee verschillende huwelijken. bij de echtscheiding van de tweede van die vrouwen is in de procedures vast gelegd dat ik op geen enkele manier bijdraag aan de opvoeding of onderhoud van de twee kinderen uit dat huwelijk en de moeder vrije hand heeft in de opvoedingskeuzes. Ik heb mij 17 jaar aan deze en verdere beperkende afspraken gehouden en ben pas 4 jaar geleden terug gekeerd in de levens van deze twee kinderen op verzoek van de oudste.
Nu krijg ik van DUO de plicht toebedeeld om bij te dragen aan de studie van de jongste. Kan dat gezien de eerdere afspraak in de echtscheiding en hoe verder?
Dank voor uw hulp.

M. T. M. Janssen, 30-11-2015 12:34 #7
Ik heb de volgende vraag:
Voor mijn uitwonende zoon en inwonende dochter betaal ik ouderbijdrage gebaseerd op inkomen van 2014. Nu is het zo dat ik per 1-1-2016 werkeloos wordt en verval in een uitkering van eerste 2 maanden 75% van mijn laatste loon en daarna 70% van mijn laatste loon. Hoe kan het DUO verwachten dat ik aan mijn ouderbijdrage kan blijven voldoen, terwijl mijn inkomen met 25% wordt verminderd? En dat ik en mijn kinderen het redden in deze situatie. Met andere woorden houdt het Duo hier rekening mee? En hoe kan ik dit kenbaar maken bij jullie dat de situatie en ook het inkomen van mij verandert? Ik maak mij grote zorgen hierover.

Met vriendelijke groeten,
M. Janssen

Yvonne, 21-05-2015 15:27 #6
Beste.

Wij hebben 3 kinderen. De oudste is 27 jaar en studeert aan het hbo. Nu is door duo een indicatie ouderbijdrage berekend van €240,00. Zij zegt recht te hebben op deze bijdrage. Maar wij hebben nog 2 kinderen waarvan er 1 studeert. Wij betalen alle onderhoudskosten van kost en inwoning van alle 3. Er is er geen een die meedeelt in de kosten. Wij hebben een modaal inkomen en kunnen niet aan deze eis voldoen. Daar is nu onenigheid over maar ze moeten toch ook eens voor zich zelf gaan zorgen. De kinderen zijn 27, 24 en 21 jaar.
Graag reactie van u

Rita Claes, 16-09-2014 10:47 #5
Beste… Wat als een van de ouders weigert de indicatie van duo te betalen? En de andere ouder is niet bij machte om het te betalen. Moet het kind dan van school? Mvg Rita claes

Ina, 12-09-2012 17:25 #4
Waar kan ik als gescheiden ouder informatie vinden over belasting aangifte en vrijwillige ouderbijdrage voor een studerende dochter van bijna 19 aan het hoger onderwijs? Wat zijn de regels voor onderhoudskosten als je vrijwillige ouderbijdrage betaalt en belasting aangifte doet, want de vrijwillige ouderbijdrage wordt wel berekend aan de hand van de belastingaangifte die ik heb gedaan.

Thomss, 21-08-2012 12:07 #3
Dit jaar ga ik studeren en ik moet alles zelf betalen. Inmiddels woon ik op mezelf en krijg alimentatie en een bijdragen van mijn vader. Deze bijdragen is inclusief alimentatie 340 euro. Vader en moeder zijn gescheiden maar dan is het alsnog een beetje raar dat van mijn moeders kant de ouderbijdrage ver te zoeken is. Schoolboeken, laptop, en de studie moet ik dus zelf betalen. De vraag is alleen wat er nou precies onder de ''onderhoudsplicht'' van mijn moeder valt, aangezien ouderbijdrage niet verplicht is maar onderhoudsplicht wel. Daarentegen is het onterecht dat alleen van vaders kant ''onderhoudsplicht EN bijdrage komt''.

Rick, 02-06-2012 19:27 #2
Beste redactie,

Een vriend van me heeft een brief van Duo gekregen dat hij geld kan vragen aan zijn vader, nu deed hij dat en zei zijn vader dat hij dan mee moet gaan betalen aan de hypotheek, gas licht e.d., is dit terecht?, nu is er ook een onleefbare situatie ontstaan en praten de twee niet meer met elkaar, wat zou hij moeten doen?

Groet,
Rick

T. Philipsen, 22-10-2011 17:20 #1
De informatie m.b.t. studiekosten "studieboeken 500 euro per maand" correspondeert niet met de informatie op de pagina "uitgaven en inkomsten student" met het overzicht van uitgaven van een student, nl 45 euro per maand.

Infoteur: Rebeccahoogers
Gepubliceerd: 25-07-2011
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Special: Studiefinanciering 2012
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 8
Schrijf mee!