InfoNu.nl > Financieel > Geld > Financiering Buitenlandse Stage

Financiering Buitenlandse Stage

Financiering Buitenlandse Stage Om stage te kunnen in lopen het buitenland moet de stagiair ervoor zorgen dat de stage bekostigd kan worden. Er zijn diverse manieren voor de stagiair om dat te doen. Hieronder worden 8 mogelijkheden aangereikt.

Financiering van de buitenlandse stage

De buitenlandse stage is noodzakelijk voor de student omdat in deze tijd van voortdurende globalisering, internationale contacten meer regel zijn dan uitzondering. De student -toekomstige werknemer- moet de wereld kennen, internationale werkervaring hebben en ervaring in het samenwerken met mensen uit andere culturen. Hoewel sociale netwerken als Facebook, Linkedin, Twitter en Hyves mensen virtueel verbinden en laten communiceren, gaat niets boven internationale face-to-face contacten en een periode van fysiek samenwerken om waardevolle ervaring op te doen. De buitenlandse stage stelt de stagiair daartoe in staat. Hoewel de buitenlandse stage niet voor iedereen verplicht is, zou iedere student het vanwege de voordelen die het biedt als noodzaak en verplichting voor zichzelf moeten zien om tenminste een buitenlandse stage te lopen.

Stage financieren

Hieronder worden verschillende manieren opgesomd om de buitenlandse stage te financieren:

Opdrachtgever

Het stagebedrijf in het buitenland kan de kosten dekken of de stagiair een vergoeding geven. Maar een buitenlandse stage hoeft niet altijd geïnitieerd te worden door een buitenlands bedrijf. Nederlandse bedrijven bijvoorbeeld zijn vaak op zoek naar nieuwe markten en samenwerkingsverbanden en zijn sommige bedrijven daarom vaak bereid om op basis van een projectvoorstel een student op stage te sturen om onderzoek te doen in het buitenland of bij een bedrijf. De opkomende markten (BRICS: Brazilië, Rusland, India, China, Zuid-Afrika) zijn interessante bestemmingen daarvoor. Het bedrijf dat de opdracht geeft in een dergelijke situatie zal vaak bereid zijn de kosten van het project te dekken.

Stageprojecten gefinancierd door de overheid

Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelt middelen beschikbaar aan organisaties voor de uitvoering van projecten. Op dit moment is er een dergelijk programma, SBOS, en de organisaties die goedgekeurde projecten hebben, kan men vinden op de website van SBOS (www.sbos.nl). Organisaties die projecten goedgekeurd hebben gekregen kunnen bijvoorbeeld benaderd worden door studenten om na te gaan of er stageplaatsen in het buitenland mogelijk zijn binnen hun projecten.

Zelffinanciering

De student kan zelf trachten de eigen stage te financieren. Een gemiddelde stage naar Afrikaanse landen of naar Latijns-Amerika kost voor 2-3 maanden ongeveer 2000-3000. Een deel van deze kosten kan de student opbrengen door de eigen studentenkamer voor de stageperiode onder te verhuren en door de studiefinanciering te gebruiken. De school of de universiteit heeft soms bepaalde fondsen waaruit de student een bijdrage kan krijgen. Soms worden de eigen spaargelden gebruikt en ouders, vrienden en kennissen kunnen ook een bijdrage leveren.

Fondsenwerving voor een project

Men kan ook een project formuleren met alle projectkosten die daarbij horen en mede-financiers gaan zoeken. Men kan diverse instanties en bedrijven benaderen voor financiering. Scholen en verenigingen kunnen ingezet worden om acties als een kookmiddag of een sponsorloop te organiseren om middelen te werven. De student kan ook bijvoorbeeld een weblog opzetten en bedrijven vragen hun websites te vermelden op de weblog tegen een bepaalde vergoeding.

NUFFIC:

NUFFIC (http://www.nuffic.nl) is de Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs en heeft een website http://www.beursopener.nl/content/zoek.asp waarop verschillende mogelijkheden staan voor onderzoekers en stagiairs uit het hoger onderwijs (universiteiten en hogescholen). Met een keuzemenu kan men aangeven wat men wilt doen en in welk land men stage wilt gaan lopen. Er worden dan diverse mogelijkheden van financiering aangegeven. In het overzicht staan verschillende fondsen. Bij sommige fondsen vereist de goedkeuring een lange doorlooptijd. De toekomstige stagiair doet er goed aan om in een vroeg stadium uit te zoeken welke de mogelijkheden zijn en aan welke eisen men moet voldoen.

Leonardo da Vinci (http://www.leonardodavinci.nl)
Dit is een stageprogramma voor het middelbaar beroeps onderwijs (mbo). Studenten kunnen niet zelf aanvragen, maar moeten dat doen via hun school. Het fonds is bestemd voor stages in Europa en wilt men op een ander continent stage lopen dan kan men hier niet terecht en moet men dus naar andere mogelijkheden uitkijken.

Sociale netwerken

Tot nu toe zijn sociale netwerken als Youtube, Facebook, Twitter, Linkedin en Hyves nog onvoldoende ingezet om middelen te werven voor stages. In combinatie met een weblog waarbij een bepaald product wordt aangeboden, bijvoorbeeld een E-book document, zou men ook middelen kunnen werven voor een buitenlandse stage.

Websites

Veel websites bieden stages aan waarbij een vergoeding wordt gegeven aan de student of waarbij bepaalde kosten gedekt worden. Diverse van dergelijke websites zijn op het internet te vinden. Het is goed om zich goed te laten informeren en toch een face-to-face ontmoeting te hebben met een medewerker van zo'n kantoor of website.

De bovengenoemde lijst voor financiering is niet uitputtend en men kan zelf naar creatieve mogelijkheden zoeken of nieuwe mogelijkheden bedenken om de stage te financieren. Vanwege de voordelen moeten de uitgaven voor de buitenlandse stage niet gezien worden als kosten, maar eerder als investering.
© 2011 - 2019 Holidays, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Waar moet men aan denken bij een buitenlandse stage?Voor sommige een ramp, en voor sommige is het een droom die uitkomt: een buitenlandse stage! Behalve de pret die men era…
Stages: Tips voor stage lopenStages: Tips voor stage lopenVaak komt het ergens tijdens je opleiding wel naar voren: je moet stage lopen. Voor jezelf én je opleiding is een stage…
Wat is een maatschappelijke stage?Wat is een maatschappelijke stage?Leerlingen van het voortgezet onderwijs moeten vanaf het schooljaar 2011 2012, verplicht 30 uren maatschappelijke stag…
Maatschappelijke stage bij Amnesty InternationalMaatschappelijke stage bij Amnesty InternationalLeerlingen die instromen in het voortgezet onderwijs kunnen een maatschappelijke stage lopen. Bij Amnesty-International…
Checklist buitenlandse stageChecklist buitenlandse stageDe buitenlandse stage vereist veel investering in tijd en geld van de stagiair. Om te helpen inzicht te krijgen in datge…
Bronnen en referenties
  • http://www.beursopener.nl
  • http://www.leonardodavinci.nl
  • http://www.nuffic.nl
  • http://www.sbos.nl

Reageer op het artikel "Financiering Buitenlandse Stage"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Holidays
Gepubliceerd: 23-05-2011
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Bronnen en referenties: 4
Schrijf mee!