Surseance van betaling, schuldsanering en faillisement

Surseance van betaling, schuldsanering en faillisement Wie schulden heeft en er zelf niet meer uitkomt kan een beroep doen op de schuldsanering. Samen met de schuldhulpverlener wordt er een traject opgesteld waarbij zoveel mogelijk schulden worden afgelost. Indien de schuldeisers willen meewerken, kan dit in de vorm van een minnelijk traject. Werken zij echter niet mee, zal er een wettelijk traject worden gestart, ook wel WSNP genoemd. Bedrijven die het hoofd even niet boven water kunnen houden kunnen surseance van betaling aanvragen. Dit begint met een voorlopige surseance. Indien de situatie niet verbetert zal het overgaan in een definitieve surseance van betaling. In veel gevallen loopt dit uiteindelijk toch uit op een faillissement.

Schuldsanering, wanneer schulden te hoog worden

Wat is schuldsanering?

Soms kan het zijn dat je zoveel schulden hebt dat je echt geen mogelijkheid meer ziet om al je schulden af te lossen. Vaak kom je om in de facturen en aanmaningen. Je ziet door de bomen het bos niet meer. Dan kun je gebruik maken van schuldsanering. Schuldsanering houdt in dat je al je schulden overdraagt aan een schuldsaneringsbedrijf. Zo heb je dus nog maar één schuldeiser, in plaats van misschien wel tientallen. De tijd van de schuldsanering duurt maximaal drie tot vijf jaar. In deze jaren beschik je niet over je eigen inkomen. Van het Schuldsaneringsbedrijf krijg je maandelijks een 'salaris' gestort, waarmee je in je vaste lasten kunt voorzien. Van het deel dat overblijft van je inkomen, worden de schulden afgelost. Bijvoorbeeld openstaande facturen en huur- of hypotheekachterstanden.

Hoe kom je in aanmerking voor schuldsanering?

Wie schulden heeft en zelf geen mogelijkheid meer ziet om hier uit te komen kan toegang vragen tot de wettelijke schuldsanering op grond van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Een rechter beslist dan of je in aanmerking komt voor schuldsanering. Als je door de rechter tot dit traject wordt toegelaten, dan kun je binnen drie tot vijf jaar schuldenvrij zijn. Als je toegelaten wilt worden tot de schuldsanering moet je eerst een zogenaamd minnelijk traject volgen. Dit houdt in dat je samen met een schulphulpverlener van de Gemeentelijke Kredietbank of de Sociale Dienst een inventarisatie van de schulden opstelt om vervolgens een akkoord te bereiken met de schuldeisers. Dit houdt in dat je gaat bekijken wat voor schulden je allemaal hebt, en bij wie. Je zet dus eigenlijk alles even op een rijtje. Het akkoord betekent dat er aangeboden wordt een deel van de schuld te betalen tegen kwijtschelding van de rest. Indien één of meer schuldeisers het akkoord niet accepteren, dan is het minnelijk traject mislukt en kun je toegang tot de schuldsanering krijgen.

Welke vormen van schuldsanering zijn er?

Er zijn twee verschillende vormen van schuldsaneringstrajecten. Dit kan minnelijk of wettelijk zijn.

Minnelijk traject

Bij een minnelijk traject wordt er samen met een schulphulpverlener van de Gemeentelijke Kredietbank of de Sociale Dienst een inventarisatie van de schulden opgesteld. Er wordt een plan van aanpak opgesteld, samen met de schuldhulpverlener. Deze zal berekenen hoeveel er maandelijks afbetaald kan worden aan de schuldeisers en een betalingsvoorstel doen. Indien akkoord, dienen de schulden in 3 tot 5 jaar te worden afgelost. Wanneer één of meerdere schuldeisers niet mee willen werken is het minnelijk traject mislukt. Een volgende stap is dan het wettelijk traject.

Dwangakkoord
Een laatste optie voor het verkrijgen van een minnelijk traject is een dwangakkoord. Indien enkele schuldeisers niet mee willen werken kan de rechter een dwangakkoord opleggen. Dit betekent dat de schuldeisers verplicht mee moeten doen met de minnelijke schuldsanering. Echter vaak is dit alleen mogelijk wanneer de grote schuldeisers vrijwillig meewerken en een wat kleinere speler tegenwerkt. Andersom wordt het een stuk lastiger.

Wettelijk traject

Wanneer één of meerdere schuldeisers niet mee willen werken kan de rechter een wettelijke schuldsaneringsregeling opleggen. Dit wordt ook wel WSNP genoemd, wat staat voor Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Voor het aanvragen van een wettelijk traject moet er een verzoekschrift ingediend worden bij de rechtbank. Bij dit verzoekschrift moet er een verklaring staan waarom er geen vrijwillige regeling met de schuldeisers mogelijk is. Wanneer er aan alle eisen wordt voldaan wordt het verzoek goedgekeurd en kan er worden gestart. Alle schuldeisers zijn verplicht hieraan mee te werken. Er wordt een bewindvoerder aangewezen die ervoor zorgt dat alle betalingen tijdig worden voldaan. Gedurende dit traject kan er geen beslag worden gelegd en moet de rente over de openstaande vorderingen worden stilgezet.

Wanneer je een WSNP traject volgt ben je normaal gesproken binnen 3 tot 5 jaar van je schulden af. Het restant kan dan worden kwijtgescholden.

Surseance van betaling

Wat houdt surseance van betaling in?

Surseance van betaling is eigenlijk niets anders dan uitstel van betaling. Je kunt surseance van betaling aanvragen bij de rechter. Hij verleent je dan een vonnis zodat je voor een bepaalde tijd het verschuldigde bedrag niet hoeft te betalen. Je kunt dit zien als een soort time-out, waarin er geen betalingen hoeven worden gedaan. De persoon of het bedrijf kan in deze periode alle zaken op orde krijgen en een helder beeld krijgen van de situatie. Er kan een afspraak gemaakt worden met de schuldeiser voor een afbetalingsregeling. De schuldeisers willen tenslotte wel geld zien natuurlijk. Surseance van betaling is niet erg positief voor je bedrijf. Veel andere bedrijven weigeren zaken te doen met een bedrijf dat in surseance van betaling verkeert. Ook zal een bank je geen lening willen verstrekken, wat natuurlijk ook niet erg aan te raden is in dit geval. Surseance van betaling ook wel ‘het voorportaal van het faillissement’ genoemd.

Welke vormen van surseance van betaling zijn er?

Surseance van betaling kent twee verschillende stadia. De voorlopige en de definitieve surseance van betaling.

Voorlopige surseance van betaling
De schuldenaar kan surseance van betaling aanvragen bij de rechtbank. Deze schuldenaar kan zowel een persoon zijn als een bedrijf. Wanneer hij dit doet moet hij een advocaat in de arm nemen, die zijn belangen behartigd. Bij de aanvraag van surseance van betaling worden alle financiële stukken overlegd. Ook worden alle schuldeisers bekeken. Vervolgens kan er dan voorlopige surseance van betaling verleend worden. Wanneer dit gedaan is worden alle schuldeisers via een brief op de hoogte gesteld van de situatie.

Definitieve surseance van betaling
Wanneer er geen uitzicht is op verbetering van de financiële situatie van de schuldenaar kan er definitieve surseance van betaling worden verleend. Dit wordt echt alleen gedaan wanneer er geen uitzicht meer is op verbetering van de situatie. De definitieve surseance van betaling duurt maximaal anderhalf jaar. Indien de zaken binnen die periode nog niet op orde zijn, zal een faillissement volgen.

Faillissement

Wat is een faillissement?

Zijn je schulden hoger dan de waarde van je bezittingen? Heeft surseance van betaling geen oplossing geboden? Dan kun je failliet verklaard worden. Een faillissement wordt altijd uitgesproken door een rechter. Wanneer je failliet verklaard bent heb je in principe niets meer te zeggen over je eigen spullen. De zeggenschap over al je bezittingen ben je kwijt. Alleen de curator (advocaat) heeft nu nog iets te zeggen over jouw vermogen. Deze mag jou bezittingen verkopen, zodat er geld beschikbaar komt om schuldeisers zoveel mogelijk terug te betalen. Toch zijn er een aantal dingen die niet zomaar verkocht mogen worden, namelijk: meubels van de schuldenaar en meubels van directe gezinsleden. Ook mogen zij geen deel van het salaris opeisen. Het (tijdelijke) salaris wordt namelijk al eerder uitgesproken door de rechter. Hij zorgt er dan voor dat alle schulden worden betaald van het deel van het salaris dat ingenomen is.

Hoe kan een bedrijf failliet verklaard worden?

Eigen aangifte
Iemand die zijn of haar schulden niet meer kan betalen kan bij de rechtbank een formulier invullen. Na oproep zal diegene gehoord worden door de rechter waarna het faillissement kan worden uitgesproken.

Op verzoek van schuldeisers
Schuldeisers kunnen het faillissement van een debiteur aanvragen door een verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank. Nadat het verzoekschrift is ontvangen door de rechtbank, zal de schuldenaar worden opgeroepen en gehoord. Om het faillissement uit te spreken zal de schuldenaar minimaal één direct opeisbare schuld moeten hebben en dient er een steunvordering te zijn van een andere schuldeiser. Wordt dit aannemelijk gemaakt en wordt er geen schikking of andere regeling getroffen, dan spreekt de rechter het faillissement uit.

Het openbaar ministerie
Ook het openbaar ministerie kan een faillissement aanvragen. Dit kunnen zij alleen doet wanneer zij redenen van openbaar belang hebben. Bijvoorbeeld wanneer er zeer veel gedupeerden zijn. Dit gebeurt in de praktijk vrijwel nooit.

De rechtbank
De rechtbank kan het faillissement uitspreken na intrekking van de surseance van betaling. De faillietverklaring wordt uitgesproken door de rechtbank. Indien de schuldenaar een natuurlijke persoon is, dient de rechtbank deze persoon er altijd op te wijzen dat hij een beroep kan doen op de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen). Het voordeel van de WSNP is de mogelijke toekenning van een zogeheten 'schone lei'. Daarmee worden de schulden van de natuurlijke persoon 'weggestreept'. Dit gebeurt niet in een faillissement. De schulden die een natuurlijk persoon heeft blijven, voor zover ze in het faillissement niet worden voldaan, gewoon bestaan. Bij het uitspreken van het faillissement wordt een curator aangesteld en een rechter-commissaris (R-C) benoemd. De rechter-commissaris houdt toezicht op de curator en ziet er tevens op toe dat de belangen van de schuldeisers en het failliete bedrijf of persoon zoveel mogelijk worden gerespecteerd
© 2010 - 2024 Denn, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Surseance van betaling of faillissement?Surseance van betaling of faillissement?Wat is een surseance van betaling, wat is hierbij de procedure? Meestal gaat een surseance van betaling aan een failliss…
Wat is surseance (uitstel) van betaling?Wat is surseance (uitstel) van betaling?Bij financiële problemen heeft een bedrijf de mogelijkheid om surseance van betaling (uitstel van betaling) aan te vrage…
Uitleg over surseance van betalingUitleg over surseance van betalingEen rechtbank kan besluiten om aan een ondernemer surseance van betaling te verlenen. Deze uitstel van betaling biedt de…
Faillissement & faillissementswet: dwangakkoord in 2020/'21Faillissement & faillissementswet: dwangakkoord in 2020/'21Een faillissement komt vaak voor, surseance van betaling ook. Maar het gebeurt uiteraard ook dat een bedrijf in financië…

Hoe krijg ik mijn energierekening omlaag?Hoe krijg ik mijn energierekening omlaag?Effectief besparen doet u door te besparen op de maandelijks terugkomende lasten. Door een paar tips in acht te nemen, k…
Een feest, receptie of diner organiserenEen feest, receptie of diner organiserenGa je (voor het eerst) een groot diner, feest of receptie organiseren? Als je meer dan 25 of 30 gasten hebt, is het gemi…
Bronnen en referenties
  • https://nl.wikipedia.org/wiki/Surseance_van_betaling
  • https://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_schuldsanering_natuurlijke_personen
  • https://ondernemersplein.kvk.nl/aanvraag-faillissement/
Denn (148 artikelen)
Laatste update: 07-02-2019
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.