Subsidie aanvragen bij Stichting Instituut Gak

Subsidie aanvragen bij Stichting Instituut Gak De stichting Instituut Gak is een vermogensfonds dat subsidies verstrekt aan verschillende soorten projecten op het gebied van sociale zekerheid en de arbeidsmarkt. Bedrijven, ondernemers en particulieren kunnen bij het Instituut Gak een subsidieaanvraag indienen voor een bepaald project.

Stichting Instituut Gak

Het vermogensfonds Instituut Gak subsidieert in Nederland een flink aantal projecten op de gebieden van sociale zekerheid en de arbeidsmarkt. De stichting financiert deze subsidies o.a. door te beleggen; het Instituut Gak kent dan ook een eigen beleggingscommissie. Naast het verstrekken van subsidies financiert het Instituut Gak ook wetenschappelijk onderzoek in het kader van het wetenschappelijk onderzoeksprogramma. Tenslotte financiert het Instituut Gak ook een aantal bijzondere leerstoelen aan diverse Nederlandse universiteiten.

Subsidie voor projecten

Verschillende kleine en grote projecten op het gebied van sociale zekerheid of op het terrein van de arbeidsmarkt ontvangen subsidie van de Stichting Instituut Gak. Projecten die gesubsidieerd worden vallen bijvoorbeeld binnen de doelgroep van allochtonen, gehandicapten, langdurig werklozen, ouderen en vluchtelingen. Een aantal voorbeelden van projecten die door de stichting gesubsidieerd worden:
 • Stichting 'tafelvanzeven'; allochtone vrouwen worden voorbereid op een baan in de horeca, catering of als zelfstandig ondernemer
 • Stichting 'prokkel'; verstandelijk beperkte mensen kunnen een dagdeel stage lopen in de Tweede Kamer
 • Stichting 'week van de chronisch zieken'; een activiteitenprogramma in de week van de chronisch zieken
 • Stichting 'lezen & schrijven'; initiatieven op gebied van taal en voetbal worden verenigd op een website

Wetenschappelijk onderzoek

Stichting Instituut Gak heeft een wetenschappelijk onderzoeksprogramma op het gebied van sociale zekerheid. Met het onderzoeksprogramma wil het Instituut Gak kennis krijgen op het gebied van sociale zekerheid, om zo een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van sociale zekerheid in Nederland. Zowel langlopende, grootschalige onderzoekprogramma's als kleine onderzoeksvragen worden door de stichting gefinancierd. Jaarlijks laat het Instituut Gak zich adviseren door de Raad van Advies over nieuwe onderzoeksprogramma's. Onderzoekers kunnen via de Wetenschappelijke Raad een voorstel indienen voor een onderzoeksprogramma.

Bijzondere leerstoelen

Verschillende bijzondere leerstoelen door Nederland heen krijgen financiële ondersteuning van Stichting Instituut Gak. Zo hoopt de stichting het wetenschappelijk onderwijs op het gebied van sociale zekerheid te bevorderen. De bijzondere leerstoelen worden gegeven door verschillende professoren, o.a. op universiteiten in Groningen, Amsterdam en Leiden.

Subsidie voor een project aanvragen

Iedereen die een project heeft, of van plan is om een project op te zetten op het gebied van sociale zekerheid of de arbeidsmarkt, kan hiervoor een aanvraag indienen bij Stichting Instituut Gak. Hoewel er geen standaard aanvraagformulier voor de subsidieaanvraag is, zijn er wel een aantal voorwaarden waaraan de subsidieaanvraag moet voldoen. Deze voorwaarden zijn op de website van Stichting Instituut Gak terug te vinden. Bij de aanvraag moeten de volgende stukken naar de stichting worden toegezonden:
 • de projectaanvraag
 • een kopie van de statuten waaruit blijkt dat de aanvrager een rechtspersoon is
 • een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • een digitale samenvatting van het project
 • een projectplanning
 • een begroting
 • een overzicht van (overige) benaderde subsidieverstrekkers
Al deze stukken moeten in tienvoud naar de stichting gezonden worden.

Meer informatie

Voor meer informatie over de Stichting Instituut Gak kunt u naar de website van de stichting gaan: www.instituutgak.nl. Ook is het mogelijk om telefonisch of schriftelijk contact te hebben met Stichting Instituut Gak. Contactgegevens zijn te vinden op bovenstaande website.
© 2010 - 2024 Jolene1984, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Subsidiemogelijkheden in de horecaSubsidiemogelijkheden in de horecaOndernemers met een horecagelegenheid komen vaak in aanmerking voor subsidies. Helaas weten maar weinig van het bestaan…
Projectsubsidie: verantwoording achterafEen subsidie moet worden verantwoord. De eisen die aan de verantwoording worden gesteld verschillen sterk, en kunnen zee…

Microkrediet of microfinanciering?Een magisch woord in ontwikkelingssamenwerking is microkrediet. Deze term is niet alleen inmiddels alom bekend, het is o…
Goud, de eigenschappen en toepassingenDe toepassingen van goud als gouden geldstukken kennen we. Gouden sieraden en luxe voorwerpen van goud of voorwerpen die…
Bronnen en referenties
 • www.instituutgak.nl
Jolene1984 (221 artikelen)
Gepubliceerd: 02-10-2010
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.