Het RAW-bestek; basis in de Grond-, Weg- en Waterbouw

In de Grond-, Weg- en Waterbouw wordt vrijwel uitsluitend gebruik gemaakt van de RAW-systematiek om een bestek op te stellen. Hierin staan alle uit te voeren werkzaamheden, materiaal soorten, voorwaarden en al het andere wat een aannemer moet weten voor de uitvoering van een civiel project. Wat een RAW-bestek inhoudt leest u in dit artikel.

Wat is een bestek?

Een bestek is een contractvorm in de bouwkunde en civiele techniek, waarin alle bepalingen over een project staan. Dit kunnen juridische aspecten zijn, de te gebruiken materialen, de hoeveelheid materialen, de voorwaarden waaraan het werk moet voldoen of ieder ander denkbaar aspect bij een project.

De RAW-systematiek

In de Grond-, Weg- en Waterbouw wordt vrijwel alleen gebruik gemaakt van de RAW-systematiek. Ruim 80% van de projecten binnen Nederland worden zijn met de RAW-systematiek gemaakt. Dit is een gestandaardiseerde manier van bestek schrijven die is ontwikkeld door de Stichting CROW te Ede. De eerste complete uitgave van de RAW-systematiek dateert van 1979 en is sindsdien enkele malen vernieuwd. Zo is de meest recente versie van 2005 en zal er in 2010 een nieuwe versie verschijnen.

De RAW-systematiek maakt het opstellen van een bestek en het lezen er van tot een soort automatisme en met de coderingen die het hanteerd is het voor bijvoorbeeld aannemers makkelijker een goede prijs op te stellen.

In een RAW Standaardbestek wordt gebruik gemaakt van de Standaard 2005, waarin bepalingen staan die in principe op ieder RAW bestek van toepassing zijn. Afwijkingen hierop dienen in het bestek aangegeven te worden.

Inhoud van een RAW bestek

De Standaard RAW Bepalingen omvat vele juridische, administratieve en technische aspecten. Deze zijn opgesteld door het CROW en in principe op ieder project van toepassing. Ze worden daarom ook niet vermeld in het bestek en bij afwijkingen dient dit in het bestek verwerkt te worden.

Bij een bestek horen tevens ook bestektekeningen en eventuele externe documentatie die van belang is voor de uitvoering van het project. Bij een project dat met de RAW-systematiek is gemaakt dient 0,15% van de aanneemsom overgedragen te worden aan de CROW, voor het verder ontwikkelen en in stand houden van de RAW-systematiek.

Deel 1; algemeen

In deel 1 van een RAW-bestek staan algemene gegevens die voor de uitvoering van belang zijn, de zes paragrafen waarin dit hoofdstuk is onderverdeeld zijn; opdrachtgever, directie, locatie, algemene beschrijving, tijdsbepaling en onderhoudstermijn. Hierin staan dus onder meer het adres van de opdrachtgever, locatie van uitvoering en in het kort opgesomd welke werkzaamheden gebeuren moeten.

Deel 2; beschrijving

Deel twee van het bestek is een beschrijving omvat de beschrijving van het project. In deel 2.1 staan staan tekeningen, gegevens als peilen en afmetingen, bijlagen, kwaliteitsborgen en overige zaken van belang.

Deel 2.2 omvat een nadere beschrijving en dit is het grootste deel van het bestek. Hierin staat iedere bezigheid die de aannemer te doen heeft precies omschreven. Zo kan een bepaalde straatverharding zijn voorgeschreven, met daarbij de hoeveelheid vierkante meters, de gemiddelde breedte van het stuk, de te gebruiken materialen, de onderlaag waarop deze aangebracht moet worden en overige details. Het grootste deel van deze details is met codes te verwerken en zodoende eenvoudig door een aannemer door te rekenen.

Voor alle zaken die een aannemer heeft te doen of die via een onderaannemer gedaan dienen te worden, moet een post opgenomen zijn in het bestek. Zo kunnen ook het gebruik van een directiekeet, het aanbrengen en in standhouden van bronbemaling, het gebruik maken van wegafzettingen of wat dan ook in het bestek zijn opgenomen. Tevens is er onder de stelposten plaats voor posten waarvan de hoeveelheid of kosten nog onduidelijk zijn.

De CROW

De CROW is een Nederlands kennisinstituut op gebied van verkeer en vervoer. Er worden ervaringen en meningen uitgewisseld van ervaringsdeskundigen uit alle vakgebieden van de GWW-sector. Aan de hand daarvan worden richtlijnen opgesteld. Deze richtlijnen worden bijvoorbeeld door gemeenten gebruikt bij het ontwerpen van wijken en wegen, al heeft deze geen wettelijke basis. Bij geschillen tussen aannemer en de opdrachtgever kan de CROW uitsluitsel geven.
© 2010 - 2024 Appelflap, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Bestek mooi houdenBestek mooi houdenNatuurlijk kun je bestek in de vaatwasser doen en er verder niet naar omkijken. Maar wil je je lepels, vorken en messen…
Stoplichtmethode: zelfcontrole en grenzen stellenStoplichtmethode: zelfcontrole en grenzen stellenDe stoplichtmethode is een vaak gebruikte methode om de zelfcontrole te vergroten. Met oranje kan je bijvoorbeeld aandui…
Spreekbeeld (methode)Spreekbeeld is een methodiek die op scholen kan worden ingezet om de klank-teken koppeling bij kinderen te verbeteren. D…
Zilver poetsen, gemakkelijk en veilig!Zilver poetsen, gemakkelijk en veilig!Dierbaar zilveren bestek hou je het liefst proper. Door oxidatie komt er een zwarte glans op. Je kan dit gemakkelijk ter…

Budgetteren nut of noodzaak?Budgetteren nut of noodzaak?We hebben er op de televisie de mond van vol “budgetteren”. Want we gaan niet goed om met ons geld en dus moeten we bete…
Wat kost een kilo goud?Wat kost een kilo goud?In tijden waarin beleggers vluchten uit aandelen, is goud een goed alternatief. Goud is een dure variant van metaal, en…
Bronnen en referenties
  • http://www.crow.nl
Appelflap (22 artikelen)
Gepubliceerd: 02-08-2010
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.