Geen overdrachtsbelasting koop rijksmonument en meer aftrek

Geen overdrachtsbelasting koop rijksmonument en meer aftrek Koop een rijksmonument, want dit is fiscaal vaak voordelig. In 2011 en 2012 (2013, 2014 en 2015 niet meer) is door het subsidieprogramma BRIM ook 58 miljoen euro beschikbaar. Vraag zo een subsidie voor uw Rijksmonument aan en bereken uw belastingvoordeel. Ik geef u twee rekenregels om deze aftrek te berekenen. U betaalde tot 2010 geen overdrachtsbelasting en hebt fiscale aftrekposten voor uw aangifte inkomstenbelasting. Vanaf 15 juni 2011 betaalt u 2% overdrachtsbelasting in plaats van 6%.

Een monument kopen

In ons land kennen we vier soorten monumenten, met elk hun eigenschappen en kwalificaties:

1. Een rijksmonument

Een rijksmonument wordt door het Rijk aangewezen en beschermd. De 55.000 Rijksmonumenten in ons land worden wettelijk beschermd via de Monumentenwet. Rijksmonument zijn minimaal 50 jaar oud en van cultuur historische waarde. U hebt een aparte vergunning nodig, wanneer u wilt verbouwen. Het Rijk is hard bezig, om het aantal vereiste vergunningen dat nodig is om een Rijksmonumenten te kunnen aanpassen, te verminderen. Rijksmonumenten vallen onder de Monumentenwet van 1988.

2. Een provinciaal monument

Een provinciaal monument wordt door de provincie aangewezen en staat op de provinciale monumentenlijst. De provincie Limburg heeft een onafhankelijk provinciaal erfgoedbeleid.

3. Een gemeentelijk monument

Een gemeente kan een pand op de gemeentelijke monumentenlijst zetten, wanneer een pand plaatselijk of van regionaal van belang is.

4. Een beschermd stadsgezicht of beschermd dorpsgezicht

Een beschermd stadsgezicht of beschermd dorpsgezicht is een omgeving met panden, die zo genaamde beeldbepalende historische karakteristieken bezitten. Deze omgeving, bebouwd en onbebouwd, wordt extra beschermd door extra regels te stellen aan een bestemmingsplan of vergunning.

Geen overdrachtsbelasting bij koop rijksmonument tot 1 januari 2010 en daarna subsidie

Sinds 1 mei 2009 gold voor iedereen, dat voor de aankoop van een rijksmonument geen overdrachtsbelasting meer hoeft te worden betaald. Zo werd tijdelijk de overdrachtsbelasting als boete op verhuizen afgeschaft. Dat scheelt u dus 6 procent belasting. Op een pand van 300.000 euro is dat 18.000 euro. De moeite waard dus. Dit is wel een tijdelijke maatregel tot 1 januari 2010 naar aanleiding van een gerechtelijke uitspraak en geldt niet voor de andere monumenten. Voorheen gold als eis, dat de koper gedurende 25 jaar de instandhouding van monumenten als doel moest hebben. In de praktijk betekende dit, dat deze gedurende 25 jaar minimaal één rijksmonument in bezit moest hebben. Deze eis is nu vervallen: ook als het monument binnen 25 jaar wordt verkocht, blijft de vrijstelling van overdrachtsbelasting behouden.

Extra subsidie sinds 1 januari 2010

Met de afschaffing van de vrijstelling voor de overdrachtsbelasting is naar schatting 23 miljoen euro per jaar gemoeid. Deze bedragen zijn voor 2010 en 2011 aan de begroting van het ministerie van onderwijs en wetenschappen toegevoegd, terwijl de overdrachtsbelasting gewoon weer op 6% is gezet. Vanaf 2011 is er 58 miljoen beschikbaar. Voor 2010 is de verdeling van subsidiegelden als volgt:
 • 15 miljoen voor herbestemming en grote restauraties.
 • 8 miljoen voor organisaties voor monumentenbehoud.

Overdrachtsbelasting vanaf 15 juni 2011 naar 2%

De overdrachtsbelasting is voor een ruim jaar verlaagd naar 2% voor de periode 15 juni 2011 tot 1 juli 2012. De daarvoor hogere betaalde overdrachtsbelasting terugvorderen van de belastingdienst gaat niet lukken. Immers op 10 juni 2011 heeft de Hoge Raad zich uitgesproken in een zaak die door een particuliere koper was aangespannen om de al betaalde overdrachtsbelasting volledig terug te vorderen. Betrokken koper had in 2008 voor zijn Rijksmonument 6% betaald en vond dat de uitspraak van mei 2009 met terugwerkende kracht van toepassing moest zijn. De Hogere Raad heeft deze vordering afgewezen.

Subsidie Rijksmonument 2011 via het nieuwe BRIM

Vanaf 15 januari 2011 kunt u een instandhoudingssubsidie aanvragen via het nieuwe BRIM, het Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten. U hoeft dan geen financieel dekkingsplan meer mee te sturen. Naast de subsidies kunt u ook kiezen voor een lening tegen een lage lente bij het Nationaal Restauratiefonds. In totaal is in 2011 een bedrag van 58 miljoen euro beschikbaar voor de subsidiëring van rijksmonumenten. In 2011 is er voor het eerst ook subsidie beschikbaar voor de archeologische rijksmonumenten, zoals de prehistorische grafheuvels of hunebedden. In 2011 worden minder categorieën onderscheiden en is de aanvraag voor subsidie verder vereenvoudigd. De drie categorieën zijn :
 • Kerkgebouwen.
 • Woonhuizen.
 • Overige monumenten.

Niet elke categorie komt procentueel voor evenveel subsidie in aanmerking:
 • Kerkgebouwen kunnen voor maximaal 65 procent van de kosten in aanmerking komen voor een subsidie.
 • Huizen en overige monumenten kunnen tot maximaal 60 procent aan subsidie krijgen.

Als u wilt weten of u in aanmerking komt voor de subsidie kunt u een eenvoudige toets te doorlopen die is ontwikkeld door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Voorwaarden subsidie Rijksmonument

Voorwaarden voor een subsidie voor een monument zijn:
 • De subsidie is nodig voor het in stand houden van het monument.
 • Het zogenaamde instandhoudingsplan, dat bij de aanvraag moet worden ingediend, moet sober en doelmatig zijn.
 • Dit instandhoudingsplan heeft betrekking op een periode van zes jaren.
 • Bij uw aanvraag is gevoegd een bouwkundig inspectierapport. Dit rapport mag niet eerder zijn opgesteld dan twee jaar voorafgaand aan het eerste jaar waarop de aanvraag betrekking heeft.
 • U ontvangt niet al op grond van een andere rijkssubsidieregeling subsidie en wordt ook niet anderszins door derden, bijvoorbeeld via een verzekering, voorzien in de gemaakte kosten.
 • Voorafgaand aan de indiening van de aanvraag mag nog niet zijn begonnen met de werkzaamheden van herstel van het monument.

Hoeveel fiscale kosten kan ik aftrekken voor een monumentenpand 2011 en 2012?

Ik geef u twee rekenregels voor de fiscale aftrekbaarheid van de kosten van het opknappen van een monument. Voor wanneer het monument tevens uw uw eigen huis is en wanneer het uw tweede pand is:

rekenregel eigen huis

De formule voor een monument als hoofdwoning is de volgende:

F = K- 0,0075*W

waarbij:
F = Fiscaal aftrekbaar bedrag.
K = kosten voor onderhoud of behoud.
W = WOZ waarde.

Het ziet er misschien wat ingewikkeld uit maar het komt erop neer dat u de kosten mag aftrekken minus 0,75% van de taxatiewaarde volgens de Wet waardering Onroerende Zaken.

rekenregel tweede woning

Een tweede woning komt in box 3 van de inkomstenbelasting. De belastingdienst veronderstelt dat u op uw vermogen een rendement maakt van 4%, waarvoor u moet corrigeren. Dat geeft de volgende formule:

F = K- 0,04*E

waarbij:
F = Fiscaal aftrekbaar bedrag.
K = kosten voor onderhoud of behoud.
E = Economische waarde.

Dus u neemt de kosten van onderhoud en verbetering en vermindert die met 4 procent van de economische waarde van uw tweede woning.

Hoeveel bedraagt de fiscale aftrekpost voor een Rijksmonument in 2013?

De mogelijkheden voor een grote fiscale aftrekpost zijn in 2013 verder beperkt:

Slot

Wie een rijksmonument koopt, koopt dus ook allerlei belastingvoordelen. U bent aan andere regels gebonden dan de eigenaar van een normaal koophuis, maar kunt daar dus ook uw voordeel mee doen. Laat u zich wel altijd goed voorlichten over de mogelijkheden van het pand, dat u op het oog heeft. Maak vanaf in 2011 en 2012 gebruik via de vereenvoudigde subsidies uit het BRIM en de fiscale voordelen, zoals de verlaagde overdrachtsbelasting tot 1 juli 2012. Vanaf 2013 is dat afgelopen.
© 2009 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Rijksmonument: de fiscale aftrek en subsidiesRijksmonument: de fiscale aftrek en subsidiesKoopt u een Rijksmonument, dan profiteert u mogelijk ook van de fiscale voordelen en subsidies die horen bij een monumen…
Monument kopen: Voordelen, nadelen en waarop moet je letten?Iedereen wil natuurlijk graag een origineel huis, iets wat niemand anders heeft. Een monument kopen is dan ook erg aanlo…
Aftrek rijksmonument 2018, 2019 en 2020 inkomstenbelastingAftrek rijksmonument 2018, 2019 en 2020 inkomstenbelastingVoor een rijksmonument kunt u in 2018 onder voorwaarden allerlei onderhoudskosten aftrekken. In 2019 en 2020 is daar een…
Wat is overdrachtsbelasting?Wat is overdrachtsbelasting?Bij het kopen van een bestaande woning, bent u overdrachtsbelasting verschuldigd. De belasting wordt geheven over de koo…

Zorgtoeslag, de meest gestelde vragenMet de invoering van de nieuwe zorgverzekering is de goedkopere ziekenfondsverzekering komen te vervallen. Om de hogere…
Gedeeltelijk arbeidsongeschikt: verlaagd urencriteriumGedeeltelijk arbeidsongeschikt: verlaagd urencriteriumZelfstandig ondernemers die minimaal 1225 uur per jaar werken in hun bedrijf, kunnen aanspraak maken op allerlei gunstig…
Reacties

Arie Smits, 22-01-2012
-01Arie Smits, -22-01-2012
Geachte
Goede midag mijn vraag is wat zijn mijn subsidie mogelijkheden, voor isolatie.
Ik ben 45 jaar eigenaar van mijn pand, ik wist wel dat mijn woning ondermonumenten-
zorg viel maar ik wist niks af van een Rijksmonument.
Ook heb ik waarschijnlijk WOZ aftrek gemist al vele jaren?.
Al vast bedant voor uw reactie.
Gr arie smits. Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste Arie Smits,
1. Er zijn drie categorieën monumenten: woonhuizen, kerkgebouwen en de categorie overige. Wat de maximale mogelijkheden zijn, hangt van de categorie af. Eigenaren van woonhuizen kunnen op grond van het Brim alleen aanspraak maken op de laagrentende lening van de Restauratiefonds-hypotheek.
2. Voor de fiscale aftrekpost Rijksmonument zijn er tal van mogelijkheden:

https://financieel.infonu.nl/belasting/89774-aftrek-rijksmonument-2017.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bas Walhof, 27-08-2011
Goedemorgen
ik heb een rijksmonument (deels in zeer slechte staat) op het oog om ook zelf in te wonen. De huidige eigenaar heeft het totaal verwaarloosd. Dat kan kennelijk ook al isn het een rijksmonument. Er is dus kennelijk geen verplichting het goed te onderhouden.
1) Wat betekent het eigenlijk voor mij na aankoop dat het een rijksmonument is?
2) Klopt het dat er geen (verbouwings-) subsidie is voor eigenaren die er zelf in gaan wonen.?
3) Ben ik beperkt in mijn eigen gewenste aanpassingen omdat het een rijksmonument is? Met andere woorden kan men mijn iets verbieden te veranderen/ of opleggen iets te veranderen? Moet ik alles vlgs een plan doen dat eerst moet worden goedgekeurd door het Rijk, of kan ik gewoon aan de slag als ik (toch) geen subsidie krijg.?
Beb benieuwd naar uw reactie.
mvg
Bas Walhof Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste Bas Walhof,
Kijkt u eens naar het artikel:

https://huis-en-tuin.infonu.nl/kopen-en-huren/65041-rijksmonument-en-de-fiscale-aftrek-in-2011.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Co de Looff, 17-07-2010
Geachte,
Het is zi stil rond de overdrachtsbelasting voor rijksmonumenten. Weet u wat nu de huidige ontwikkelingen zijn.
Ik bedoel nadrukkelijk niet dat de politieke partijen een "rust" hebben ingelast, maar welke organisaties, politieke partijen NU doende zijn om dat weer op de rails te krijgen. Wij zitten momenteel met de verkoop van ons rijksponumentenpand. Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste Co de Looff,
In 2020 is er een subsidie beschikbaar voor Rijksmonumenten, de aanvraagperiode is wel kort elk jaar:

https://financieel.infonu.nl/belasting/113137-aftrek-rijksmonument-2018-2019-en-2020-inkomstenbelasting.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Alita de Ruiter, 19-01-2010
Klopt het inderdaad dat bij aankoop van een rijksmonument vanaf heden, de vrijstelling van betaling van overdrachtsbelasting is komen te vervallen. Zo ja, is daar misschien iets anders voor in de plaats gekomen? Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste Alita de Ruiter,
Inderdaad is de vrijstelling van de overdrachtsbelasting voor de koop van een rijksmonument per 1 januari 2010 komen te vervallen. Er zijn wel allerlei andere fiscale aftrekposten en er is aangekondigd, dat er extra subsidies voor rijksmonumenten zullen komen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Alexander, 29-12-2009
Goedemiddag, wij hebben een huis op het oog, dat een monument is. Wat geldt als voorwaarde voor het tijdstip dat de het huis "gekocht" is. Is het voldoende om een mondeling overeenkomst te hebben (dwz het bod wordt geaccepteerd). Of geldt de datum dat een contract getekent wordt bij de notaris… In deze laatste dagen van het jaar wordt het krap om nog optijd een afspraak bij de notaris te maken…
Met vriendelijke groet,
Alexander Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste Alexander,
U moet normaliter overdrachtsbelasting betalen, als u juridisch of economisch eigenaar wordt van onroerende zaken. Een voorlopig koopcontract, zou hiervoor voldoende moeten zijn. Omdat de regeling voor Rijksmunumenten momenteel een aparte status heeft, doet u er goed aan, om de geldigheid hiervan in dit geval ook bij uw notaris telefonsich te checken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rienstra U., 15-12-2009
Artikel met veel aandacht gelezen. Maar volgens onze makelaar vervalt het voorrecht per 1 januari 2010.
Klopt dit? Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste U. Rienstra,
De tijdelijke maatregel is niet meer verlengd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter van Ham, 08-12-2009
Goedenavond, wij hebben in augustus 2007 een Rijksmonument gekocht. Mijn vraag is of ik de overdrachtsbelasting van 6% nog terug kan krijgen.
Alvast vriendelijke dank
Peter van Ham Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste Peter van der Ham,
Er is een collectieve procedure aangegaan via het SCMO, Stichting Meldpunt Collectief Onrecht. De stand van zaken zoudt u daar kunnen navragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 08-06-2015
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.