InfoNu.nl > Financieel > Administratie > Een balans maken (boekhouden)

Een balans maken (boekhouden)

Op de balans van iedere onderneming staan drie onderdelen, namelijk bezittingen, schulden en eigen vermogen.Hoe stel je een balans op? Welke onderdelen heeft een balans? Je leest het in dit artikel.

Wat is een balans?

Een balans is een overzicht van bezittingen, schulden en eigen vermogen op een bepaald moment. Een balans is altijd een momentopname. Een balans bestaat uit twee zijden: de creditzijde en de debetzijde. Aan de debetzijde staan de bezittingen. De creditzijde laat het eigen vermogen en het vreemd vermogen – de schulden – zien.

Onderdelen van de balans

De debetzijde van een balans bestaat uit de vaste en vlottende activa en liquide middelen.

Vaste activia

  • Immateriële vaste activia: de niet-tastbare bezittingen, bijvoorbeeld kosten van onderzoek en software.
  • Materiële vaste activia: bezittingen die langer meegaan dan een jaar. Denk aan bedrijfsgebouwen – en terreinen en machines en installaties.
  • Financiële vaste activia: effecten, uitgeleend geld, deelnemingen. Voorwaarde is wel dat je het bezit langer dan een jaar waan wilt houden. Geld dat je uitgeleend hebt, verwacht je het komende jaar niet terug te krijgen.

Vlottende activia

Vlottende activia hebben een looptijd korter dan één jaar. Ze bestaan uit:
  • Voorraden: bijvoorbeeld grondstoffen.
  • Vorderingen: debiteuren, maar ook andere vorderingen die je binnen een jaar ontvangt.
  • Effecten: alleen als je van plan bent de effecten binnen een jaar te verkopen, moeten ze tot de vlottende activia worden gerekend.

De creditzijde van de balans bestaat uit eigen vermogen en vreemd vermogen.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen van een eenmanszaak is het kapitaal van de ondernemer zonder onderverdeling. De besloten en naamloze vennootschap moeten het eigen vermogen opsplitsen.

Kortlopende en langlopende schulden

Kortlopende schulden zijn schulden die je binnen een jaar moet aflossen. In een balans moet je de schulden aan kredietinstellingen en belastingschuldenafzonderlijk laten zien.

Langlopende schulden zijn schulden die je niet binnen één jaar hoeft terug te betalen. Ook het deel van een langlopende lening dat je het komende jaar moet aflossen, behoort tot de kortlopende schulden.

Balansmodellen

Er zijn wettelijk modellen voorgeschreven voor het opstellen van een balans. Een ondernemer kan kiezen uit vier modellen. Een veelgebruikt, maar beperkt model is “model D” in staffelvorm.

Een balans opstellen

Activia (Debetzijde)Passivia (Creditzijde)
1. Vaste activia1. Eigen vermogen
* immateriële vaste activia* onverdeelde winst
* materiële vaste activia* gestort en opgevraagd kapitaal
* financiële vaste activia
2. Vlottende activia2. Voorzieningen
* voorraden
* vorderingen
* effecten
* liquide middelen
3. Langlopende schulden
D. Kortlopende schulden
© 2011 - 2017 Rebeccahoogers, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Boekhouden voor beginners: Bijhouden inkomsten en uitgavenBoekhouden is niet zo ingewikkeld als het lijkt. Je kunt natuurlijk kiezen voor een cursus boekhouden voor beginners of…
Basiscursus boekhoudenBasiscursus boekhoudenBoekhouden lijkt heel ingewikkeld. Veel mensen zien er ook tegen op als ze net beginnen met een eigen bedrijfje. Er zijn…
Boekhouden voor dummiesBoekhouden voor dummiesHet boek Boekhouden voor dummies is bedoeld voor mensen die weinig ervaring hebben met boekhouden, maar daar wel meer ke…
Online boekhoudenOnline boekhoudenOnline boekhouden is een efficiënt en tijdbesparend alternatief voor de traditionele manier van boekhouden. Met een onli…
Een jaarrekening makenEen jaarrekening makenOok voor bijvoorbeeld een stichting of vereniging moet er elk jaar weer een jaarrekening worden gemaakt. Kan dit gemakke…

Reageer op het artikel "Een balans maken (boekhouden)"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Infoteur: Rebeccahoogers
Gepubliceerd: 12-01-2011
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Administratie
Schrijf mee!