De omzet van een bedrijf opvragen

De omzet van een bedrijf opvragen Veel mensen hebben interesse in de exacte omzet van een bedrijf. Dit kan gewoon een privé interesse zijn maar soms zijn er ook zakelijke belangen mee gemoeid. Wat is nu de eenvoudigste manier om achter de omzet van een bedrijf te komen en is het eenvoudig om de jaaropgave of jaarrekening van een firma te raadplegen? In sommige gevallen kun je de cijfers gratis opvragen, in andere gevallen moet je hiervoor betalen. Enkele websites bieden je toegang tot deze informatie.

Cijfers bedrijven opvragen


Hoe kun je de omzet van een bedrijf opvragen?

Er zijn bedrijven of websites die zich specialiseren in het beschikbaar en toegankelijk maken van jaarrekeningen voor particulieren. Je kunt dan gratis of tegen een vergoeding naar believen de omzet van bedrijven bekijken en zien of ze winst of verlies hebben gemaakt. Je kunt een account aanmaken bij zo'n website en een abonnement nemen op een bepaalde dienst. Tot hoe meer informatie je toegang wilt verkrijgen, des te duurder wordt het abonnement. Soms kun je ook specifieke pakketten kopen zoals een pakket dat je toegang geeft tot cijfers tot betrekking op faillissementen, kerncijfers of kredietlimieten.

Is je interesse voor de omzet van een bedrijf van zakelijke aard, omdat je bijvoorbeeld voor de beslissing staat om een klant al dan niet een krediet te verlenen dan zijn er ook bedrijven die zich specialiseren in het opstellen van handelsreportages met de benodigde informatie. In zo'n rapportage vind je dan onder andere informatie over historiek, mandaten, vestigingen, personeel, financiële positie, betalingsgedrag, een index van jaarrekeningen, verbonden ondernemingen, kaderleden en sociale balans. Een voorbeeld van een onderneming die dergelijke rapportages aanbiedt aan zakelijke klanten is Graydon. Dit soort analyses is vanwege de hoge kosten vaak alleen weggelegd voor grotere bedrijven.

Welke informatie vind je op een jaarrekening?

Een jaarrekening van een bedrijf bestaat meestal uit twee delen: de balans na winstverdeling en de resultatenrekening. Wanneer je er een jaarrekening van een bedrijf op naslaat dan tref je daar meestal in ieder geval de volgende posten.

Balans na winstverdeling

Vaste activa

 • Oprichtingskosten
 • Materiële vaste activa (gebouwen, machines, meubilair, leasing, etc.)
 • Immateriële vaste activa
 • Financiële vaste activa (deelnemingen en vorderingen)

Vlottende activa

 • Vorderingen (handelsvorderingen en overige vorderingen)
 • Voorraden (handelsgoederen, grondstoffen, goederen in bewerking, onroerende goederen bestemd voor verkoop, vooruitbetalingen, etc,)
 • Beleggingen (geldbeleggingen)
 • Liquide middelen
 • Overlopende rekeningen

Eigen vermogen

 • Kapitaal (geplaatst kapitaal, niet opgevraagd kapitaal)
 • Uitgiftepremies
 • Herwaarderingsmeerwaarden
 • Reserves (wettelijke reserves, beschikbare reserves, onbeschikbare reserves, belastingvrije reserves)
 • Overgedragen winst
 • Kapitaalsubsidies
 • Voorschot aan vennoten

Voorzieningen en uitgestelde belastingen

 • Voorzieningen voor risico's en kosten (belastingen, pensioenen, groot onderhoud)
 • Uitgestelde belastingen

Schulden

 • Financiële schulden (achtergestelde leningen, kredietinstellingen, leasingschulden, obligatieleningen)
 • Handelsschulden (leveranciers)
 • Vooruitbetalingen op bestellingen

Resultatenrekening

Op de resultatenrekening worden vaak de volgende posten genoemd:
 • Bedrijfsopbrengsten (omzet, voorraad goederen, geproduceerde vaste activa)
 • Bedrijfskosten (handelsgoederen, aankopen, voorraadafname of -toename, diensten, bezoldigingen, pensioenen, sociale lasten, afschrijvingen, herstructureringskosten, etc.)
 • Bedrijfswinst
 • Financiële opbrengsten (uit financiële vaste activa en vlottende activa)
 • Financiële kosten (kosten van schulden, waardeverminderingen)
 • Winst of verlies uit bedrijfsuitoefening
 • Uitzonderlijke opbrengsten (terugneming van afschrijvingen, waardeverminderingen of voorzieningen, etc.)
 • Uitzonderlijke kosten (uitzonderlijke afschrijvingen, waardeverminderingen of voorzieningen, etc.)
 • Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
 • Overboeking
 • Onttrekking aan het eigen vermogen
 • Toevoeging aan het eigen vermogen
 • Over te dragen winst
 • Uit te keren winst
 • Vervallen schulden (belasting of overheid)
© 2012 - 2024 Dessal, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
De jaarrekeningDe jaarrekening is een groot onderdeel van het jaarrapport. Het geeft een goed inzicht in de financiële positie van een…
Omzet, afzet & winst berekenenOmzet, afzet & winst berekenenDit artikel geeft de formules weer voor het berekenen van omzet, afzet en winst. De omzet wordt berekend door de prijs (…
Het jaarverslag: de jaarrekeningEen jaarrekening is het geheel van een balans, een resultatenrekening en de toelichting op beide onderdelen. Soms wordt…
Eenvoudig zelf je jaarrekening opstellenOndernemers moeten aan het eind van ieder jaar een jaarrekening opstellen om een overzicht te krijgen hoe hun bedrijf er…

Voorbeeld van een factuur gemaakt in WordVoorbeeld van een factuur gemaakt in WordHeb je een eigen bedrijf, dan zijn facturen de basis voor je omzet en voor het berekenen van de BTW. Op basis van uw fac…
Posten op een resultatenbegroting en liquiditeitsbegrotingBij het maken van een resultatenbegroting of liquiditeitsbegroting is het belangrijk om het verschil tussen kosten en ui…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Stevepb, Pixabay
 • www.vanhecke.com
 • www.graydon.be
Dessal (1.118 artikelen)
Laatste update: 16-04-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Administratie
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.