InfoNu.nl > Financieel > Geld > Schenken en schenkingsrechten België

Schenken en schenkingsrechten België

Schenken en schenkingsrechten België Wie in België tijdens zijn leven een schenking of handgift doet, hoeft niet altijd schenkingsrechten betalen. Dat hangt af van de soort van schenking. Bovendien maakt het verschil in welk gewest de schenker op het ogenblik van de schenking als zijn fiscale woonplaats heeft. Hebt u in België een schenking ontvangen, lees dan hier wat dat financieel voor u betekent. Bijvoorbeeld in Vlaanderen (VLABEL).

Wat is een schenking in België?

Bij een schenking doet een schenker gratis en onherroepelijk afstand van een roerend of onroerend goed. De ontvanger van de schenking is de begiftigde. Een schenking kan roerende zaken betreffen zoals geld, juwelen, schilderijen, auto's, kasbons of aandelen. Of een onroerende zaak, zoals een huis, een appartement, bouwgrond en akkerland.

Roerende en onroerende zaken

Het onderscheid tussen roerende en onroerende zaken is bij een schenking belangrijk. Elk zijn ze onderworpen aan andere regels. Bij een schenking van onroerende zaken is een notariële akte verlicht, moet deze akte bij de administratie van de belastingdienst worden geregistreerd en moeten hierover schenkingsrechten als belasting worden betaald. Bij een roerend goed heeft men de keuze uit:
  • Een handgift. Hierbij gaan goederen van hand tot hand en moeten geen moeten geen registratierechten of schenkingsrechten worden betaald.
  • Een onrechtstreekse schenking per overschrijving. Het gaat om een overboeking op een zichtrekening per bank. Hier hebt u de keuze. Als u de schenking laat registreren betaalt u registratierechten of schenkingsrechten. Doet u dat niet dan is de schenking belastingvrij.
  • Een notariële schenking. Deze akte wordt geregistreerd en dus betaalt u notariskosten, registratiekosten en schenkingsrecht.

Wat is een handgift?

Een handgift is een schenking die van de ene persoon naar een ander overgaat en voldoet aan onderstaande eisen:
  • De wil om te schenken moet aantoonbaar aanwezig zijn.
  • Wat wordt geschonken wordt dadelijk en onherroepelijk doorgeven.
  • De begiftigde krijgt de gift in handen voor het overlijden van de schenker. Zowel schenker als begiftigde moeten in leven zijn bij de schenking en de aanvaarding.
  • De schenking moet kosteloos zijn.
  • Het zijn roerende goederen die materieel kunnen worden overgedragen.

De handgift hoeft niet via een notaris te passeren en er is geen registratierecht. Speciaal hierbij is dat als de schenker binnen drie jaar komt te overlijden, de schenking meetelt bij de berekening van de successierechten

Schenking wel of niet registreren in België

Zodra een schenking wordt geregistreerd bij de administratie, belastingdienst, betaalt u registratierechten en schenkbelasting. Bij onroerende zaken hebt u geen keuze, bij roerende zaken wel. Let er wel op dat als een gift niet werd geregistreerd en de schenker komt te overlijden binnen 3 jaar na de schenking, dat de schenking dan deel uitmaakt van de nalatenschap, waarover successierechten moeten worden betaald. Als u dus een schenking krijgt van iemand die niet binnen 3 jaar komt te overlijden en u registreert de schenking niet, dan hebt u de goederen belastingvrij ontvangen en maken ze geen deel uit van de nalatenschap. De fiscus mag altijd een bankonderzoek doen naar de verrichtingen in de afgelopen 3 jaar voor het overlijden.

Hoeveel schenkingsrechten betaal ik per gewest?

U betaalt in België per gewest een ander tarief, maar het mooie is dat de heffing vlak is. Dat wil zeggen dat u in een bepaald gewest hetzelfde percentage aan belasting betaald, ongeacht de grootte van de schenking. Wel maakt het nog verschil wat voor relatie u tot de schenker hebt. De ontvanger van schenking, de begiftigde, betaalt de verschuldigde belasting. De percentages zijn per gewest als volgt, bij registratie dan wel binnen drie jaar van overlijden gever:

Schenkbelasting handgift per gewest voor roerende zaken in procenten van de schenking:
Gewest echtgenoot en samenwonende kind, kleinkind, ouder, grootouderanderen
Vlaams Gewest, Vlaanderen3 %3 %7 %
Brussels hoofdstedelijk Gewest3 %3 %7 %
Waals Gewest3 %3 %broer of zus, oom of tante, neef of nicht: 5 %
anderen: 7%

Een schenker kan de afgelopen jaren verhuist zijn. In dat geval wordt het tarief toegepast van het Gewest waarin de schenker de 5 jaar voorafgaand aan de schenking het langst zijn fiscale woonplaats had.

Schenking van onroerende zaken

Bij een schenking van onroerende zaken wordt het een stuk lastiger om te bepalen hoeveel u betalen moet. U doet er goed aan om dit aan de notaris te vragen, want diens tussenkomst is verplicht. Zo verschillen niet alleen de tarieven per gewest, maar maakt het verschil om wat voor onroerende zaak het gaat en wat uw verwantschap met de schenker is. De kortingen die u, onder voorwaarden kunt krijgen, verschillen ook per gewest en per geval. Onderstaand vindt u de tarieven voor het Brussels hoofdstedelijk Gewest voor de schenking van onroerend goed, niet zijnde grond:

Waarde schenking vanafWaarde schenking tot en metTussen echtgenoten en samenwonenden en in rechte lijn Voordeeltarief echtgenoten en samenwonenden en in rechte lijn
- 50.000 euro3%2%
50.000 euro100.000 euro8%5,3%
100.000 euro175.000 euro9%6%
175.000 euro250.000 euro18%12%
250.000 euro500.000 euro24%24%
500.000 euro-30% 30%

Aan het voordeeltarief zijn allerlei voorwaarden verbonden, zoals:
  • De ontvanger moet zich in de akte verplichten om binnen 2 jaar na registratie van de akte zijn hoofdverblijfplaats te vestigen op het adres van de geschonken woning.
  • Daarna tenminste 5 jaar dit hoofdverblijfplaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest behouden vanaf de datum van vestiging.

Er geldt ook nog een vermindering als de ontvanger partner of echtgenoot minstens 3 kinderen in leven heeft die nog niet 21 jaar oud zijn. De korting bedraagt 4 % per kind met een maximum van 124 euro per kind. Onder dezelfde voorwaarden geldt een korting van 2% als u geen partner, echtgenoot of echtgenote bent.

Waarde schenking vanafWaarde schenking tot en met Tussen broers en zussen Aan oom, tante, neef of nicht anderen
- 12.500 euro20% 35%40%
12.500 euro25.000 euro25%35%40%
25.000 euro50.000 euro30%35%40%
50.000 euro75.000 euro40%50%55%
75.000 euro100.000 euro40%50%65%
100.000 euro175.000 euro55% 60%65%
175.000 euro250.00030%70%80%
250.000 euro-65% 70%80%

Schenkingsrechten en schenkbelasting in het Vlaamse Gewest, VLABEL:
Waarde schenking vanafWaarde schenking tot en metTussen echtgenoten en samenwonenden en in rechte lijn Voordeeltarief echtgenoten en samenwonenden en in rechte lijn
- 12.500 euro3%1%
12.500 25.00 euro4%2%
25.000 euro50.000 euro5%3%
50.000 euro100.000 euro7%5%
100.000 euro150.000 euro10%8%
150.000 euro200.000 euro14%14%
200.000 euro250.000 euro18%18%
250.000 euro500.000 euro24%24%
500.000 euro-30% 30%

Slot

Gaat het om een roerende schenking van geld, juwelen en dergelijke dan kunt u in België eenvoudig de belasting ontlopen als de schenker langer dan 3 jaar na de schenking nog leeft. Bij een onroerende zaak is registratie en betaling van belastingen verplicht. Het is veel uitzoekwerk om te zien hoeveel u moet betalen en of u voor bepaalde kortingen in uw Gewest in aanmerking komt. Een notaris kan u hierbij altijd verder helpen.

Lees verder

© 2010 - 2017 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Geld schenken in België, minder makkelijk dan je denktGeld schenken in België, minder makkelijk dan je denktHet schenken van geld in België lijkt eenvoudig. Een handgift is immers een 'vormvrije' schenking. Of in mensentaal gefo…
Vastgoed & fiscus maakt huis kopen voor je ouders dure zaakVastgoed & fiscus maakt huis kopen voor je ouders dure zaakNogal wat ouders helpen hun kinderen bij het kopen van een huis. Andersom willen kinderen in 2015, 2016 of 2017 ook hun…
Erfenis onderneming bedrijfsopvolging en belastingdienstErfenis onderneming bedrijfsopvolging en belastingdienstSuccessierechten en erfbelasting zakelijk zijn voordelig (zie uitspraak Breda). Betaal bij een bedrijfsopvolging en fami…
Sparen voor de kinderen of de kleinkinderenOuders en grootouders willen graag maandelijks een bedragje opzij zetten voor de toekomst van hun kinderen of kleinkinde…
Nummerplaat aanvragenVanaf 15 november 2010 is Belgiё overgestapt naar de nieuwe Europese nummerplaat. Daarmee volgt Belgiё het v…

Reageer op het artikel "Schenken en schenkingsrechten België"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Reacties

Btje73, 11-10-2016 12:11 #6
Moeder woonachtig in België heeft appartement in België. Een zoon woont in Nederland (Belgische nationaliteit), andere zoon woont in België. Moeder wil appartement nu al laten zetten op naam van zoons. Hoe zit dat met de zoon in Nederland? Is dit niet aan schenkingsbelasting onderhevig? Dit appartement komt dan voor de helft in box 3 bij zoon in Ned. neem ik aan, en heeft dan ook recht op vermindering box 3-belasting?
De zoon in België moet dan wel schenkbelasting betalen? Reactie infoteur, 12-10-2016
Beste Btje73,
Als de zoon in Nederland belastingplichtig is, betaalt hij in Nederland geen schenkbelasting, maar is het wel vermogen in box 3. De vrijstelling in box 3 bedraagt ruim 24.000 euro (2016).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Els Stoffels, 28-01-2015 13:09 #5
Vraag: wij zijn een gezin met 2 volwassen kinderen en 4 kleinkinderen, we hebben alleen de ned. nationaliteit, wij de ouders, hebben een woning in Belgie( provincie Luik) Op welke manier kunnen we deze woning (bij leven) het voordeligst schenken aan onze kinderen kan dat en wat zijn de kosten zowel in Nedereland enf in Belgie. Reactie infoteur, 28-01-2015
Beste Els Stoffels,
De schenking van een huis kan alleen door tussenkomst van een notaris plaats vinden. Als u in België ingezetene bent, zal dit naar Belgisch recht gaan. In andere gevallen kunt u ook kiezen voor een Nederlandse notaris en zullen de Nederlandse tarieven gelden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Van Loon Anita, 11-11-2014 14:34 #4
Ik woon sinds half jaar in Nederland maar heb nog Belgische nationaliteit. Ik wil mijn zoon in België een schenking doen van geld wat ik dan ontvang van een huis dat ik verkoop daar, val ik gewoon onder Belgische wetgeving dat ik mag schenken en belastingvrij is zolang ik langer dan 3 jaar leef of val ik onder de wet van Nederland met maar een 5000Ä dat ik kan geven? Reactie infoteur, 29-05-2015
Beste Van Loon Anita,
De ontvanger van de schenking woont in België, u bent uit België vertrokken, dus geldt in beginsel de Nederlandse regelgeving voor de schenking en de Belgische voor de successie. Als registratie in België plaats vindt, moeten aldaar schenkingsrechten worden betaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Klais, 02-06-2014 13:51 #3
Ik woon als Belg al meer dan 15 jaar in Nederland (Belgische nationaliteit). Mijn oom in België heeft geen kinderen en wil graag zijn huis fiscaal zo voordelig mogelijk nalaten aan zijn neven en nichten. Deze zijn, mij uitgezonderd, allemaal in België woonachtig.
Wat kan mijn oom het beste doen om voor alle partijen dit zo voordelig mogelijk te regelen, hierbij rekening houdend met de Belgische en Nederlandse belastingen?

Het huidige advies wat hij heeft gekregen is om het onroerend goed per testament na te laten aan zijn 2 zussen (lagere successietarieven). Deze kunnen het dan later schenkingen doen aan de kinderen (waardoor het dus bij de bedoelde neven en nichten belandt).

Is dit inderdaad fiscaal het beste advies of zijn er andere (voordeligere) constructies mogelijk? Reactie infoteur, 02-06-2014
Beste Klais,
Dat hoeft niet zo te zijn. Bij de tweetrap van erfenis en schenking moet u de tarieven van beide stappen optellen en rekening houden met de vrijstellingen. Dan valt op dat de hoogte van de waarde van het huis en uw deel daarin van groot belang is, om een goede keuze te maken. Zo is in het Vlaamse gewest bij een erfenis vanaf 75.000 euro per persoon het tarief even hoog als het van broer naar zus is, of van oom naar een neef of nicht. Een tweetraps-constructie is dan niet voordeliger:

http://financieel.infonu.nl/geld/65130-successierechten-op-nalatenschap-en-erfenis-belgie.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Walter Franckaert, 05-01-2014 23:50 #2
Als mijn 90 jarige moeder haar huis verkoopt om daarna naar een verzorgingsinstelling te gaan, kan ze dan de opbrengst van de verkoop verdelen als schenking onder haar vijf kinderen? Kunnen die schenkingen ook belastingvrij gedonneerd worden? Als iemand van de kinderen in Nederland woont en inmiddels de Nederlandse Nationaliteit heeft aangenomen, kan die dan ook op zijn/haar beurt genieten van een Belgische belastingvrije schenking of aan het Belgische schenkrecht voldoen? Reactie infoteur, 06-01-2014
Beste Walter Franckaert,
1. Als uw moeder de verkoopopbrengst verdeelt, is dat een handgift of bankgift. Deze schenking kan belastingvrij maar als moeder binnen drie jaren komt te overlijden komt de gift wel alsnog in de verdeling van de nalatenschap en is belast met successierechten.
2. Een Nederlander betaalt in België de belasting respectievelijk maakt van de vrijstelling aldaar gebruik. Hij of zij is niet in Nederland belasting verschuldigd over de schenking.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pierre Tytgat, 20-11-2012 21:55 #1
Als beide ouders, gehuwd met een huwelijkscontract, langst leeft erft al, een schenking doen aan hun kind, wordt bij overlijden van een van de ouders, het geschonken bedrag beschouwd als bedrag waarop successie rechten verschuldigd zijn? Reactie infoteur, 21-11-2012
Beste Pierre Tytgat,
Als een schenking is gedaan binnen drie jaren van overlijden van de schenker, maakt de schenking (indien bekend) deel uit van de nalatenschap.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Infoteur: Zeemeeuw
Laatste update: 01-02-2015
Gepubliceerd: 14-12-2010
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Reacties: 6
Schrijf mee!