InfoNu.nl > Financieel > Belasting > Inkomstenbelasting 2015 & belastingtarieven en schijven

Inkomstenbelasting 2015 & belastingtarieven en schijven

Inkomstenbelasting 2015 & belastingtarieven en schijven Hoe zien de inkomstenbelasting 2015, de belastingtarieven, heffingskortingen en belastingschijven 2015 eruit? De belastingverlaging eerste schijf in 2014 was immers tijdelijk, de heffingskortingen 2015 zijn aangepast en sommige fiscale heffingskortingen zijn geschrapt. De nivellering via de inkomensafhankelijke heffingskortingen gaat in 2015 verder door als er geen reparatie plaats vindt. Maar voor reparatie van de koopkracht is geld nodig en dat lijkt, zeker als de gasbaten uit Groningen en de economische groei gaan tegenvallen, beperkt mogelijk.

Belastingschijven, belastingtarieven inkomstenbelasting 2015

Bij het eerste loonstrookje uit 2014 verbeterde koopkracht iets voor de lagere inkomens door vooral de verlaging van het belasttingtarief in de eerste schijf, maar deze verlaging is aangekondigd als een tijdelijke maatregel. Als in 2015 geen extra belastingmaatregelen meer plaats vinden, zien de belastingtarieven en belastingschijven 2015 er als volgt uit:

Tabel 1. Tarieven, belasting en belastingschijven ib en loonheffing, in 2015 als u jonger bent dan 65 jaar plus drie maanden:
hoogte verzamelinkomenmaar inkomen niet hoger danbelastingtarief
- 19.64537%
19.645 33.36342%
33.363 56.13142%
56.131-52%

Tabel 2. Tarieven, belasting en belastingschijven ib en loonheffing, in 2015 als u minimaal 65 jaar plus drie maanden oud bent:
hoogte inkomenmaar inkomen niet hoger danbelastingtarief
- 19.64519,1%
19.645 33.36324,1%
33.363 56.13142%
56.131-52%

Een verhoging met 0,75% van het tarief in de eerste schijf in 2015 ten opzichte van 2014 scheelt u ongeveer 150 euro per jaar. Daarbij veronderstel ik dat de belastingschijven bevroren blijven op het niveau van 2014. Wie AOW gerechtigd is in 2015, minimaal 65 jaar plus drie maanden inmiddels, komt in aanmerking voor de belastingschijven en tarieven uit tabel 2. Als de belastingverlaging in 2015 voor de eerste schijf met 0,3 procentpunt doorgaat, wordt per saldo minder dan de helft van de verlaging in 2014 gecontinueerd. Daarmee resulteert voor de eerste schijf een belastingpercentage van 36,7% en 18,8%.

Belastingtarieven en inkomensafhankelijke heffingskortingen

Met het kabinet Rutte wordt het fiscale stelsel tot nu toe enerzijds ingewikkelder en anderzijds ook eenvoudiger. Ingewikkelder omdat u niet meer alleen mag kijken naar het belastingtarief dat u betaalt omdat ook enkele heffingskortingen inkomensafhankelijk zijn geworden, eenvoudiger omdat een aantal heffingskortingen wordt geschrapt:

Heffingskortingen 2015:
Inkomensafhankelijke heffingskorting in 2015Geschrapte heffingskorting in 2015
algemene heffingskortingalleenstaande ouderkorting
arbeidskortingouderschapsverlofkorting

Tot een inkomen van 19.645 nemen de algemene heffingskorting en arbeidskorting nog toe, maar bij een hoger verzamelinkomen worden de maximale bedragen van deze heffingskortingen verder afgebouwd. Waar lagere inkomens maximaal een algemene heffingskorting van ruim 2.200 euro netto in het handje kunnen krijgen, is dat voor de wat hogere inkomens maximaal ongeveer nog 1400 euro. Wie recht heeft op AOW krijgt te maken met bedragen van 1.150 euro aflopend naar naar ruim 700 euro.

Alleenstaande ouderkorting en ouderschapsverlofkorting 2015 verdwijnen

Een vereenvoudiging vindt plaats bij de zogenaamde kindregelingen. Daarbij gaat het om fiscale voorzieningen die zijn gericht op vooral de lagere inkomens of huishoudens die door een zwangerschap een terugval in inkomen hebben (ouderschapsverlofkorting). Het kabinet is van mening dat dit eenvoudiger moet kunnen bijvoorbeeld door een extra kop op het kindgebonden budget te geven of door regelingen samen te voegen. Hoe dit voor u zal uitpakken is nog even afwachten dus.

Hypotheekrenteaftrek tegen maximaal 51% in plaats van 52%

In 2013 is het kabinet begonnen met de hypotheekrenteaftrek verder te beperken. Niet alleen bent u daardoor ook in 2015 verplicht om maandelijks af te lossen waardoor er minder hypotheekrenteaftrek is, maar het maximale tarief waartegen dit mag wordt ook elk jaar verlaagd. In 2015 zal de hypotheekrenteaftrek maximaal nog tegen 51% zijn: hypotheekrenteaftrek 2015 omlaag.

Huishoudentoeslag 2015

Een grote onbekende wordt de huishoudentoeslag. Ook die wordt door de Belastingdienst uitgevoerd en wordt in 2015 ingrijpend hervormd. Verschillende toeslagen worden samengevoegd en waarschijnlijk verder gestroomlijnd. Misschien zal het effect voor de laagste inkomens beperkt zijn, maar de verwachting is dat daarboven de stroomlijning u geld gaat kosten. Dat kan al bij een inkomen vanaf 20.000 euro merkbaar in de portemonnee worden.

Conclusie tarieven inkomstenbelasting 2015

Veel fiscale maatregelen staan al op stapel om in 2015 uitgevoerd te worden. Het effect van de maatregelen zoals die tot nu toe bekend zijn is tot inkomens van 19.645 relatief beperkt. Vooral daarboven zal het waarschijnlijk anders zijn. Wat enorm kan helpen is een economische groei die in 2014 en 2015 verder aantrekt, maar of dat ook gaat gebeuren is nog even afwachten.

Lees verder

© 2014 Zeemeeuw, gepubliceerd in Belasting (Financieel) op . Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Algemene heffingskorting 2015Algemene heffingskorting 2015De algemene heffingskorting 2015 is niet voor iedereen even hoog. Iedere belastingplichtige heeft recht op de algemene h…
Algemene heffingskorting 2014 omhoogAlgemene heffingskorting 2014 omhoogDe algemene heffingskorting 2014 gaat omhoog, maar niet voor iedereen. De algemene heffingskorting wordt met ingang van…
Inkomstenbelasting 2014 & belastingtarieven en schijvenInkomstenbelasting 2014 & belastingtarieven en schijvenDe inkomstenbelasting 2014 van het kabinet Rutte Asscher merkt u direct in uw loonstrookje. Het kabinet zorgt voor een v…
Inkomensafhankelijke combinatiekorting 2014Inkomensafhankelijke combinatiekorting 2014Laat de inkomensafhankelijke combinatiekorting 2014 niet aan u voorbij gaan want dat scheelt u ruim 2100 euro aan extra…
Alleenstaande ouderkorting 2013Alleenstaande ouderkorting 2013De alleenstaande ouderkorting 2013 bestaat uit twee delen, een vast bedrag en een bedrag dat afhankelijk is van uw arbei…
Bronnen en referenties
  • Miljoenennota 2014

Reageer op het artikel "Inkomstenbelasting 2015 & belastingtarieven en schijven"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Infoteur: Zeemeeuw
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Special: Inkomstenbelasting 2015
Bronnen en referenties: 1
Schrijf mee!