Wettelijke rente als we niet op tijd betalen

Wettelijke rente als we niet op tijd betalen We zien het steeds vaker, wettelijke rente omdat we niet op tijd betalen. Leveranciers of schuldeisers mogen in dat geval rente in rekening brengen. De wettelijke rente is ingesteld om betaalachterstanden tegen te gaan. Als particulieren hun schulden niet op tijd betalen, geldt daarvoor in 2012 een wettelijke rente van 4%.

Wanneer mag wettelijke rente worden gerekend?

Als we niet op tijd betalen, kan wettelijke rente een pressiemiddel zijn voor schuldeisers. Die hebben immers het recht om wettelijke rente in rekening te brengen over de periode dat we te laat zijn met betalen.

We beperken ons in deze toelichting trouwens tot de wettelijke rente die particulieren met betaalachterstand verschuldigd zijn, de zogenaamde niet-handelstransacties. Dat ter onderscheiding van "handelstransacties" waarbij de leveringen plaatsvinden tussen bedrijven onderling of tussen bedrijven en de overheid. In die gevallen geldt een hogere wettelijke rente.

Hoe hoog is de wettelijke rente voor particulieren?

De wettelijke rente zoals die in rekening wordt gebracht als particulieren te laat zijn met betalen, wordt van tijd tot tijd herzien en gepubliceerd in de staatscourant. Vanaf 1 januari 2010 geldt een rentepercentage van 3%.

Overigens kan men ook op de website van de Nederlandsche Bank informatie bijzoeken over de percentages van de wettelijke rente. Om een indicatie te geven vindt u onderstaand een opsomming van de rentepercentages zoals die in de voorbije jaren golden:

Datum ingangpercentage
01-07-20114%
01-01-20103%
01-07-20094%
01-01-20076%
01-02-20044%
01-08-20035%
01-01-20027%
01-01-20018%
01-01-19986%

Wat gebeurt er als we onze schulden niet op tijd betalen?

Mede als gevolg van de economische crisis hebben heel wat mensen schulden vandaag de dag:

Het hebben van schulden uit zich weliswaar op verschillende manieren, maar de gevolgen zijn meestal dezelfde. Als we niet op tijd betalen ontvangen we in eerste instantie aanmaningen en herinneringen van onze schuldeisers. Als het niet mogelijk is om een betalingsregeling af te spreken, gaat men al snel over tot hardere maatregelen om u tot betaling te dwingen.

In het uiterste geval zal men een incassoprocedure opstarten of betaling van de vordering via de rechter afdwingen. En als u zo´n gerechtelijke procedure verliest kan men beslag laten leggen op uw huisraad, op uw salaris of op uw auto.

Minder ingrijpend, maar daarom niet minder vervelend is het pressiemiddel van schuldeisers om wettelijke rente in rekening te brengen over de bedragen die u achterstallig bent. Maar voordat men daartoe overgaat moet men u eerst in gebreke stellen.

Ingebrekestelling en wettelijke rente

Om wettelijke rente in rekening te mogen brengen moeten schuldeisers u in gebreke stellen. Dat houdt in dat men u schriftelijk een uiterste datum moeten melden waarvoor betaald moet zijn. Is uw betaling op die datum niet ontvangen, dan bent u wettelijke rente verschuldigd. Voor wie niet of te laat betaalt is wettelijke rente dus geen signaal waar men te licht over moet denken: het maakt de betalingsachterstand immers alleen maar groter, zeker als er bij de renteberekening samengestelde intrest wordt toegepast.

Wettelijke rente: enkelvoudig of samengesteld?

Van samengestelde intrest of "rente op rente" is sprake als de rente na afloop van een rentetermijn (meestal een jaar) wordt toegevoegd aan de hoofdsom en vanaf dat moment ook "renteplichtig" is. Als daarover niets is bepaald in de algemene voorwaarden en partijen daarover ook niets contractueel hebben afgesproken, is samengestelde intrest de standaard en kan de grootte van de schuld dus toenemen. Bij enkelvoudige intrest daarentegen is er sprake van een gelijkblijvende hoofdsom.

Incassokosten bij betalingsachterstand

Het kabinet heeft op 11 november 2011 besloten tot een aantal aanvullende maatregelen met betrekking tot betaalachterstanden:
  • schuldeisers mogen in de toekomst bij betaalachterstanden op zakelijke transacties naast wettelijke rente ook nog eens 40,- aan eigen incassokosten in rekening brengen;
  • voor transacties tussen bedrijven zal voortaan een maximale betalingstermijn van 60 dagen gelden;
  • conform eerdere toezegging uit het regeerakkoord dient de overheid haar facturen steeds binnen 30 dagen te voldoen.
© 2011 - 2024 Serkozy, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Wanprestatie: ingebrekestelling en verzuimWanprestatie: ingebrekestelling en verzuimVoordat een schuldenaar verplicht is om schadevergoeding te betalen na een tekortkoming in de nakoming van een verbinten…
Wettelijke rente bij achterstand van betaling is hoogWettelijke rente bij achterstand van betaling is hoogDe wettelijke rente per 1 januari 2020 voor niet-handelstransacties is 2%. De wettelijke rente bij een incasso of een ac…
Huurder betaalt huur niet op tijdHuurder betaalt huur niet op tijdVeel verhuurders krijgen er wel eens mee te maken, de huur wordt niet betaald. Vaak is in een huurcontract opgenomen dat…
Contract makelaar ontbindenContract makelaar ontbindenAls je ontevreden bent over de makelaar, is het soms de beste optie om het contract te beëindigen. Hoe kun je een contra…

Over geld spreekt men niet, of tóch?Over geld spreekt men niet, of tóch?Over geld wordt niet gesproken. Het werd ons al bijgebracht door onze ouders. Je salaris, je beleggingen, belastingen of…
Bank van Lening leent u ook geld als u reeds fors rood staatBank van Lening leent u ook geld als u reeds fors rood staatSnel geld lenen als je fors rood staat of geen inkomsten hebt, lijkt een utopie, maar is dat niet. De Stadsbank van Leni…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Geralt, Pixabay
Serkozy (1.241 artikelen)
Laatste update: 22-01-2014
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.