Hoe kun je als christen anders met geld omgaan?

Hoe kun je als christen anders met geld omgaan? Geld speelt in onze samenleving een grote rol. Met name door de crisis in 2008 lijkt het nog belangrijker te zijn. Christenen kunnen vanuit het calvinistische gedachtegoed bewust met geld omgegaan. De bekende calvinistische werklust bracht veel welvaart. De invloed van geld heeft echter ook een keerzijde. In de sociale en geestelijke wetenschap is men het erover eens dat na elke crisis in een een welvaartsperiode, mensen zichzelf het recht toe-eigenen om vaker en meer producten aan te schaffen. De aanschaf ervan zou het geluk moeten vermeerderen. De wetenschappers zien dat echter anders. Het geluk wordt juist minder. Christenen zouden zich hiervan bewust kunnen worden door te ontdekken wat de Bijbel erover zegt.

Abraham en geld

De aartsvader Abraham was een rijk man (Gen. 13: 2). Na het overlijden van zijn vrouw Sara was hij op zoek naar een plek om haar te begraven. De Hethieten lieten hem vrij om van elk graf in het land gebruik te maken. Abraham koos de grot van Machpela. Hij drong erop aan om de volle prijs te betalen maar de Hethieten stonden hem dat niet toe.

Maar luistert u toch naar wat ik voorstel! Ik wil de prijs betalen die de akker waard is. Neemt u dat geld toch van mij aan en laat mij er mijn vrouw begraven. Genesis 23: 13

Uiteindelijk stemde men in met het voorstel van Abraham. Zo kon men later niet zeggen dat hij het graf gekregen had en dat het een gunst was. Ondanks dat Abraham God diende moest hij voor het graf betalen. God liet hier dus geen wonder gebeuren. God had ook Abraham in kunnen geven dat hij het aanbod van de Hethieten moest accepteren. Immers, de aarde is van God, Hij is de Maker van alles. Heeft God dan geen recht om te zeggen dat Abraham gratis gebruik kan maken van een graf voor Sara? God wil niet gekocht worden. Dat zou hier het geval zijn.

Jacob en geld

In Genesis 31: 16 zien we een voorbeeld dat het God is die de rijkdom van Laban heeft afgenomen. Jacob is op zijn beurt een rijk man geworden. Hij is rijk gezegend door God met veel bezittingen en een grote veestapel.

Jozef en geld in een crisis

In Genesis 42: 28 is te lezen dat het geld van de broers van Jozef terug is gelegd in de zakken met graan. Hun opmerking is gelijk waarom God hen dit aan doet. Jacob geeft opdracht om het geld terug te geven en stuurt de broers met een dubbele hoeveelheid geld naar Egypte terug. De list met het geld brengt de familie van Jozef weer bij elkaar. Tenslotte wordt de hongersnood zo groot dat niemand nog geld in bezit heeft. De hongersnood veroorzaakt ook een financiële crisis doordat alle mensen hun geld uitgeven aan grondstoffen voor eten.

De mensen kochten bij Jozef graan, en zo kwam al het geld dat er in Egypte en Kanaän te vinden was bij Jozef terecht. Hij liet dat geld naar het paleis van de farao brengen. Genesis 47: 14

Simson en geld

Niet alleen Jozef is verkocht en verraden om geld. Ook Simson was slachtoffer van de zucht naar geld. Delila heeft de richter Simson verraden om een geldbedrag. Hierdoor wordt het geheim van de kracht van Simson openbaar.

Gratis financieel advies uit de Bijbel

Hieronder volgen nog een aantal Bijbelteksten uit het Oude Testament. De teksten bevatten gratis advies hoe een christen met geld om kan gaan. De profeet Jesaja spreekt zelfs over gratis voedsel. Hij wijst hier op de komst van Jezus Christus.
 • Vertrouw niet op geweld, op iets vluchtigs als geroofd bezit, ook al groeien geld en goed, houd je hart ervan vrij. Psalm 62: 11
 • Welk nut heeft geld in de hand van een dwaas? Dom als hij is, kan hij toch geen wijsheid kopen. Spreuken 17: 16
 • Wie van geld houdt, kan er niet genoeg van krijgen. Wie verzot op rijkdom is, is altijd op meer gewin belust. Ook dat is enkel leegte. Prediker 5: 9
 • Dronkenlappen denken bij hun feestmaal slechts aan hun plezier, de wijn vrolijkt alleen hun eigen leven op. Hun geld staat het ze toe. Prediker 10: 19
 • Want dit zegt de HEER: Voor niets zijn jullie verkocht, zonder geld koop ik jullie weer vrij. Jesaja 52: 3
 • Hierheen! Hier is water, voor ieder die dorst heeft. Kom, ook al heeft u geen geld. Koop hier uw voedsel en eet. Kom, koop voedsel zonder geld, koop wijn en melk zonder betaling. Waarom geld betalen voor iets dat geen brood is, uw loon besteden aan wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar mij, en u zult ruimschoots te eten hebben en genieten van een overvloedig maal. Jesaja 55: 1-2
 • Jullie hebben veel gezaaid maar weinig geoogst; jullie eten maar raken nooit verzadigd, jullie drinken maar nooit is het genoeg, jullie kleden je maar krijgen het nooit warm; de dagloner krijgt zijn geld maar het verdwijnt in een beurs vol gaten. Hagai 1: 6

Geld, financiën en het Koninkrijk van Jezus Christus

Jezus vergelijkt de komst van Zijn koninkrijk met geld. Geld was net als in de tijd van Jezus een belangrijk betaalmiddel. Jezus zag ook wel dat de mensen het nodig hadden maar er ook hun hart op gingen zetten. In het evangelie van Mattheus noemt Jezus het voorbeeld van de talenten. Een talent was een geldstuk. In de gelijkenis krijgt ieder een aantal talenten en mag ermee doen wat hij wil. Opvallend is dat Hij gaf wat men aankon. (vers 15) De man die zijn talent begraven heeft en er niets mee deed wordt door Jezus weggestuurd. Hij is het niet waard om dienaar te zijn in het koninkrijk van God.

Christen, geld en leven

Naast het feit dat Jezus werd verraden door 30 zilverstukken(Mattheus 26: 15) werd ook geld gebruikt om een leugen te verzinnen om Zijn opstanding te verbloemen (Mattheus 28: 12). De Joden gaven enkele soldaten een flinke som geld die het op hun beurt goed konden gebruiken. Het maakte de soldaten niet uit want, zij hadden immers niets met Jezus. Het ging hier om het belang van de Joodse schriftgeleerden.

Markus 10: 21 geeft ook een goed voorbeeld als je teveel met geld bezig bent. Jezus is in gesprek met iemand die veel bezittingen heeft. De man vraagt wat hij moet doen om het eeuwige leven te ontvangen. Jezus antwoordt dat hij zijn bezittingen moet verkopen en met dat geld de armen te eten geven. De man ging teleurgesteld en bedroefd weg. Hij had alles wat zijn hart begeerde maar er ontbrak toch nog iets fundamenteels. Hij dacht het eeuwige leven met zijn geld te kunnen kopen.

Kameel en geld

Jezus dringt er in dezelfde gelijkenis ernstig op aan dat het verschrikkelijk moeilijk is om als rijke het koninkrijk van God binnen te gaan. Hij spreekt dat zelfs twee keer nadrukkelijk uit en noemt daarbij het voorbeeld van een kameel en het oog van een naald. Welk oog en welke naald Jezus hiermee bedoeld zijn verschillende meningen over maar de boodschap is duidelijk.

Lucas evangelie

Van Lucas weten we dat hij voor zijn werk betrouwbare bronnen heeft gebruikt.
‘heb je vijanden lief, doe goed en leen geld aan anderen zonder iets terug te verwachten; dan zullen jullie rijkelijk worden beloond, en zullen jullie kinderen van de Allerhoogste zijn, want ook hij is goed voor wie ondankbaar en kwaadwillig is. Lucas 6: 35

Geld als ruilmiddel

God heeft het geld niet geschapen. Hij heeft het in het begin geen plek gegeven in de Schepping. God heeft Adam en Eva geen portemonnee gegeven en geen dikke vette bankrekening. Het geld zoals wij dat in de huidige vorm kennen is echter niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Het middel op zich is niet fout. We zien dat God het ook kan gebruiken om mensen tot geloof te brengen of om relaties te herstellen. Het is nodig dat onderhandelingen of afspraken in evenwicht zijn. Mensen hebben dat nodig. Iemand kan bijvoorbeeld geen kist tomaten ruilen voor een handvol pinda’s. God is een God van orde en structuur. Hij wil dat we met geld zo omgaan dat zaken in evenwicht zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de mens hoe die ermee omgaat. Net als in het Oude en Nieuwe Testament is geld een ruilmiddel wat een bepaalde waarde vertegenwoordigd. Het evangelie van Jezus Christus staat echter los van geld. Dat mag nooit met elkaar verbonden worden. Jesaja spreekt er al van dat we het gratis kunnen krijgen. Petrus geneest de verlamde man niet door een geldbedrag te geven maar door ‘slechts’ een gebed in de naam van Jezus uit te spreken. (Handelingen 3: 6)

Zicht op Jezus

Het valt op dat in de meeste gevallen geld nodig is om in leven te blijven. Zelfs met waarzeggerij werd veel geld verdiend (Handelingen 16:16). Het in leven blijven kan mensen tot wanhoop leiden. Jezus wil erop wijzen dat het Leven alleen bij Hem is te vinden. We kunnen het leven niet kopen met geld. Uiteindelijk moeten we alles achterlaten. Zoals de profeet Hagai al zegt “jullie eten maar raken nooit verzadigd, jullie drinken maar nooit is het genoeg” . Het leven komt ‘gratis’ uit Gods handen en zal ook weer gratis tot Hem terug komen. Als het geld het zicht op Jezus Christus wegneemt dan gaan we er verkeerd mee om. Christenen moeten zo met geld omgaan dat het altijd tot eer van God is en niet voor eigen gewin.

Boeken over omgaan met geld: visie vanuit christelijke geloofsovertuiging

Bewustwording over het belang en nut van geld kan helpen om het op verantwoordelijke wijze te gebruiken. Door boeken te lezen kan er meer bewustwording ontstaan. In bijna elke geloofsovertuiging vindt men hecht men waarde aan het goed omgaan met geld. Hieronder een aantal boeken die vanuit christelijke geloofsovertuiging over geld schrijven.
 • Jouw geld, H.Dayton. 2008. Ark Media.
 • Samen delen. Gary Chapman. 2008. Kok Boekencentrum.
 • Spiritueel geldbewustzijn. Thorsten Weiss. 2013. Uitgeverij Akasha.
 • A christian view of money. Mark. L. Vincent, Matthew M. Thomas. 2017. Wipe & Stock Publishers
 • What the Bible says about money. Rose Publishing. 2018.
© 2010 - 2024 Hessel, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Christenen - Wie is Jezus?Christenen - Wie is Jezus?Iedereen kent het kerstverhaal wel. De geboorte van onze verlosser Jezus Christus en de viering daarvan. Toch zit er nog…
Het ChristendomHet ChristendomHet Christendom is de grootste religie ter wereld. Het is gebaseerd op het heilige boek van de Christenen: De Bijbel. Wa…
Christelijke feestdagen met hun betekenisChristelijke feestdagen met hun betekenisOnze samenleving kent verschillende Christelijk feestdagen waarop wij niet werken. Wanneer vinden deze feestdagen plaats…
Het Bijbelboek de brief aan de HebreeënDe brief aan de Hebreeën is een bijzonder bijbelboek. Er ontbreekt een begroeting aan het begin en de naam van de schrij…
Letselschade: tips bij het verhalen van de schadeLetselschade: tips bij het verhalen van de schadeTienduizenden Nederlanders per jaar lopen bij een letselschadespecialist. Omdat ze een ongeval hebben gehad of een medis…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Peggy Marco, Pixabay
 • Jouw geld, H.Dayton. 2008. Ark Media.
 • Samen delen. Gary Chapman. 2008. Kok Boekencentrum.
 • Spiritueel geldbewustzijn. Thorsten Weiss. 2013. Uitgeverij Akasha.
 • A christian view of money. Mark. L. Vincent, Matthew M. Thomas. 2017. Wipe & Stock Publishers
Hessel (256 artikelen)
Laatste update: 28-05-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 5
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.