InfoNu.nl > Financieel > Verzekering > De woonlastenbeschermer

De woonlastenbeschermer

De woonlastenbeschermer Sinds een aantal jaren is het begrip doorgedrongen dat het bezitten van een eigen woning ook risico’s met zich brengt. Het aantal gevallen, waarin de woning gedwongen verkocht moest worden, omdat de eigenaren de hypotheeklast niet langer konden dragen, is spectaculair gestegen. De twee hoofdoorzaken zijn echtscheiding en arbeidsongeschiktheid.

Gevolgen bij arbeidsongeschiktheid

In bijna 100% van alle gevallen leidt arbeidsongeschiktheid tot een drastische inkomensterugval. Dit komt enerzijds omdat de hoogte van de uitkering afhankelijk is van de mate waarin je arbeidsongeschikt wordt bevonden en anderzijds omdat de uitkering is gemaximeerd. De maximale uitkering is gebaseerd op een maximum dagloon van € 172,48 (1 januari 2007). Verdien je meer per dag, dan krijg je over het meerdere dus niets. Het is daarom helemaal niet denkbeeldig dat je bij arbeidsongeschiktheid 30, 40 of 50 procent minder inkomen krijgt dan dat je daarvoor verdiende. En de gevolgen laten zich raden.

Opvang gewenst

De kosten voor de hypotheek gaan gewoon door. Natuurlijk geldt dit ook voor huurders (en zij zouden zich eigenlijk ook af moeten vragen of een vangnet niet gewenst is), maar daarvoor bestaat nog iets van opvang in de vorm van mogelijk huursubsidie; een regeling die niet geldt voor eigen woningbezitters.
Ga er niet van uit dat de overheid of de werkgever het probleem dan oplost. Dat is niet zo. Het beleid van de overheid is er juist op gericht arbeidsongeschikten zoveel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Maar dat lukt lang niet altijd. En de werkgever biedt vaak wel de mogelijkheid een aanvullende verzekering af te sluiten, maar ook dat is niet afdoende.

Speciale producten

Verzekeraars zagen dit probleem ook en hebben daar op ingespeeld met specifieke verzekeringen: de woonlastenbeschermers. Uitgangspunt daarbij is dat je een uitkering krijgt van een vast bedrag op het moment dat je arbeidsongeschikt of ziek wordt. Maar dat onderscheid – arbeidsongeschikt of ziek – maakt dat je goed op mot letten wat je koopt.

Arbeidsongeschikt of ziek.

De verzekering die een uitkering geeft bij arbeidsongeschiktheid zijn gebaseerd op de keuringsuitkomsten van de WGA (Wet Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikte).

Stel je hebt een aanvullende uitkering bij arbeidsongeschiktheid verzekerd van € 300,- per maand. Je wordt gekeurd door de keuringsarts van het UWV en die komt tot de conclusie dat je voor 50% arbeidsongeschikt en dus voor 50% arbeidsgeschikt bent. De uitkering van de verzekering zal dan ook maar 50% van het verzekerde maandbedrag zijn, ofwel € 150,-. Deze verzekeringen zijn WGA-volgend.

Heb je daarentegen een verzekering dien uitkeert bij ziekte, dan krijg je gedurende de ziekteperiode de volle uitkering van € 300,-

Duur van de uitkering

Koopje een verzekering met een uitkering bij arbeidsongeschiktheid, dan loop je dus het risico van een lagere uitkering, gebaseerd op de geconstateerde mate van arbeidsongeschiktheid. Zolang je arbeidsongeschikt bent krijg je het afgesproken bedrag, zolang de verzekering loopt. Heb je een dekking bij ziekte, dan krijg je de volle uitkering zolang je ziek bent. Maar stel nou dat je een arm verliest ten gevolge van een ongeluk. Dan ben je een periode ziek om te herstellen van het ongeluk. Die periode is eindig. Op een gegeven moment ben je hersteld (voor zover mogelijk) en houd je ziekte op. Dan stopt ook de uitkering. En dit ondanks het feit dat het verlies van je arm blijvend is. Je bent immers niet meer ziek!

Besluit op basis van kennis

Laat je niet afschepen met de kreet van: “Als je een woonlastenbeschermer hebt dan krijg je een bedrag als je arbeidsongeschikt wordt”. Zorg dat je goed uitgelegd krijgt waarvoor je verzekerd bent. En kijk dan naar de risico’s kijkt die jij loopt. Risico’s in je werk, maar ook in sport en hobby’s. Houd je van parachute springen, dan ligt de zaak toch net iets anders dan wanneer je een fanatieke dammer bent. Een aanvullende verzekering is zeker verstandig, maar zorg dat je weet wat je koopt.
© 2007 - 2018 Hypotheekinfo, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Hypotheek & werkloosheid/arbeidsongeschiktheidWie werkloos of arbeidsongeschikt wordt, krijgt te maken met een terugval in inkomen. Het inkomen wordt teruggeschroefd…
Wat is een woonlastenverzekering?Wat is een woonlastenverzekering?De woonlastenverzekering wordt onder diverse namen verkocht. Dit is een verzekering die een deel van de hypotheeklasten…
Arbeidsongeschiktheid - Regelingen en verzekeringenArbeidsongeschiktheid is een breed begrip. De kern bestaat eruit dat u, als gevolg van ziekte, ongeval of andere oorzaak…
WIA-uitkering: Hoogte, duur en voorwaardenIn dit artikel leest u wat de hoogte is van een WIA-uitkering en welke voorwaarden er gelden om in aanmerking te komen v…
IVA uitkering: Hoogte, duur en voorwaardenIn dit artikel leest u over de hoogte en duur van een IVA uitkering, voor volledig arbeidsongeschiktheid. De IVA uitkeri…

Reageer op het artikel "De woonlastenbeschermer"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Hypotheekinfo
Gepubliceerd: 01-06-2007
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Verzekering
Schrijf mee!