ANW-gat, ook wel ANW-hiaat, en nabestaandenpensioen

ANW-gat, ook wel ANW-hiaat, en nabestaandenpensioen De Algemene Nabestaandenwet of ANW wordt uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Na uw overlijden bekijkt de SVB of uw partner recht heeft op een ANW-uitkering en bepaalt de hoogte daarvan, in januari 2020 maximaal 1.247,88 bruto per maand. De ANW kan lager worden of vervallen als de partner van de overledene eigen inkomen of een uitkering heeft. Bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd stopt de ANW en ontvangt de partner AOW.

Hoe is het ANW-gat ontstaan?

Het nabestaandenpensioen is samen met het ouderdomspensioen een van de belangrijkste financiële vangnetten in een mensenleven. De Algemene Nabestaandenwet heeft op 1 juli 1996 de bestaande Algemene Weduwen- en Wezenwet (AWW) vervangen. Daarmee verviel feitelijk de wettelijke basisdekking tegen de financiële gevolgen van overlijden bij jongeren volledig. Voor ouderen die wél nog in aanmerking komen (geboren vóór 1950) gelden er vanaf toen inkomenstoetsen, die ook flink nadelige gevolgen kunnen hebben. De vakbonden hebben er zich destijds hard voor gemaakt om het nabestaandenpensioen tot 65 jaar collectief te laten repareren via de pensioenfondsen, wat in veel gevallen ook gebeurd is.

ANW: volksverzekering met inkomenstoets

In vakbondskringen had men destijds de nodige bedenkingen tegen de ANW. Hoewel er fraaie woorden werden gesproken over de eigen verantwoordelijkheid van mensen, was er in feite sprake van een ordinaire bezuiniging. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid had een mooie omschrijving gevonden voor de ANW: een beperkte volksverzekering met inkomenstoets. Maar door het inkomensafhankelijke karakter van de regeling werd het voor een grote groep verzekerden moeilijk om de inkomensgevolgen van overlijden van één van de partners op te vangen.

Een terugval in inkomen is natuurlijk nooit prettig en met name parttimers realiseren zich vaak onvoldoende dat men zich door minder te werken afhankelijk maakt van het inkomen van de partner. Dus niet alleen voor de korte termijn, maar ook wat betreft het pensioeninkomen. Een goed partner- of nabestaandenpensioen is dan ook onmisbaar

Wie hebben recht op ANW-uitkering?

De ANW is evenals zijn voorganger de AWW een financieel vangnet voor nabestaanden die niet zelf in hun onderhoud kunnen voorzien. Het kabinet baseerde zich daarbij op het feit dat maatschappelijke ontwikkelingen in de voorbije decennia zodanig zijn geweest dat mensen op hun eigen verantwoordelijkheden konden worden aangesproken. Dit leidde tot een zeer beperkte regeling. Weduwen en weduwnaars hebben tegenwoordig nog slechts recht op een nabestaandenuitkering als men kinderen jonger dan 18 jaar verzorgt . Ook arbeidsongeschikten hebben recht op zo'n uitkering. Het gaat dan om nabestaanden die 45 procent of meer arbeidsongeschikt zijn bij overlijden van de partner en van wie de arbeidsongeschiktheid tenminste drie maanden duurt.

Een uitzondering wordt gemaakt voor mensen die geboren zijn vóór 1 januari 1950. Deze groep nabestaanden heeft, gezien opleiding en leeftijd, weinig kans op werk zodat voor hen een eis om in het eigen onderhoud te voorzien niet gesteld wordt.

Hoe hoog is de ANW-uitkering?

De ANW-uitkering bedraagt maximaal 70 procent van het netto minimumloon. Per 1 juli 2009 bedraagt de ANW dus maximaal 1.081,25 bruto per maand, de maandelijkse vakantietoeslag van 68,48 bruto uitgezonderd. Die toeslag wordt per maand opgebouwd, maar in mei uitgekeerd.

Inkomenstoets: de ANW en andere inkomsten

Bij de ANW-uitkering aan weduwen en weduwnaars hoort ook een inkomenstoets, al worden eigen vermogen en de inkomsten daaruit (kamerverhuur, rente) buiten beschouwing gelaten. Ook een aanvullend particulier nabestaandenpensioen wordt niet betrokken bij de vaststelling van de uitkering.

Inkomen verband houdend met (vroegere) arbeid van de nabestaanden (WAO, WIA, WW) wordt wel volledig gekort op de ANW-uitkering. Maar om deelname aan het arbeidsproces te stimuleren, wordt een deel van het inkomen uit arbeid (globaal 50 procent van het bruto-minimumloon) vrijgelaten. Dit houdt in dat u bij een arbeidsinkomen tot 690,60 bruto per maand nog de volledige ANW-uitkering ontvangt. Daarboven wordt de uitkering lager of vervalt in zijn geheel.

Wanneer stopt de uitkering?

Het uitkeringsrecht uit hoofde van de ANW eindigt:
  • Bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd;
  • Als de nabestaande niet langer arbeidsongeschikt is (minder dan 45 procent);
  • Als het (jongste) kind de 18-jarige leeftijd heeft bereikt.
© 2009 - 2020 Serkozy, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
ANW hiaat en hoogte ANW 2019 en 2020ANW hiaat en hoogte ANW 2019 en 2020Door een ANW hiaat zal de hoogte van het bedrag van de ANW in 2019 en 2020 tegenvallen. Iedereen heeft in beginsel recht…
Waar heb ik recht op na overlijden van mijn partner?Waar heb ik recht op na overlijden van mijn partner?Overlijden van uw levenspartner heeft grote financiële consequenties. Hier moet bij leven al bij worden stil gestaan. Fi…
Is pensioen uitruilen interessant?Het nabestaandenpensioen kunt u uitruilen tegen een hoger ouderdomspensioen. Ook andere pensioenvormen kunt u tegen elka…
WGA-hiaat verzekering  nuttig of niet?WGA-hiaat verzekering nuttig of niet?Veel werkgevers bieden voor hun werknemers een WGA-hiaat verzekering aan (ook wel WIA-verzekering genoemd). De WGA-verze…

Alles over de familiale verzekeringAlles over de familiale verzekeringJe hebt alleen eens bezoek van vrienden of familie? U hebt een hond? De loodgieter komt al eens langs? Er zijn tal van r…
Hypotheek verzekeren: wat is een schuldsaldoverzekering?Hypotheek verzekeren: wat is een schuldsaldoverzekering?Als je een hypotheek afsluit, dan kan de bank vragen dat je een schuldsaldoverzekering neemt. Op die manier is de bank z…
Bronnen en referenties

Reageer op het artikel "ANW-gat, ook wel ANW-hiaat, en nabestaandenpensioen"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

H. Loth 28-04-2017, 28-04-2017 13:25 #4
L.S.
Ik betaal al meer dan 20 jaar een verzekering afgesloten voor het ANW-hiaat het begon met 100 euro nu is het na 20 jaar 300 euro per maand. De voorwaarden zijn niet verbeterd de premie is gaandeweg verhoogd van 100 euro naar 300 euro. De uitkering na overlijden is hetzelfde gebleven de AOW leeftijd is verhoogd U wel bekend en zal nog verder verhoogd worden. De verzekering die ik heb afgesloten voor mijn vrouw, die de leeftijd van 53 jaar heeft zal zeker gevolgen hebben bij haar AOW leeftijd in de toekomst. Is dit wel een faire verzekering gaarne Uw commentaar.

J. Schaap, 17-03-2013 02:39 #3
Mijn ANW uitkering vervalt als mijn dochter in juni 18 jaar word en ik ben 57 jaar ik heb een baan van 15 uur per week daar kan ik dus niet van rondkomen. Heb ik nog recht op een aanvulling daarvan?

J. A. Kriek, 29-01-2013 09:47 #2
Ik heb dus recht op een ANW tot 65 jaar, maar de pensioenleeftijd wordt 67. Zit ik dan straks met een gat van 2 jaar, hoe moet ik dat dan opvullen?

H. A. M. Duindam, 19-03-2012 11:42 #1
Mijn vrouw is na 1950 geboren en ik krijg gen ANW uitkering want ik ben er ook niet voor verzekerd maar als ik nou 65 ben en kom te overlijden krijg zij dan AOW uitkering?

Infoteur: Serkozy
Laatste update: Februari 2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Verzekering
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 4
Schrijf mee!