InfoNu.nl > Financieel > Verzekering > Inboedelverzekering: soorten, dekking en premie (2016)

Inboedelverzekering: soorten, dekking en premie (2016)

Inboedelverzekering: soorten, dekking en premie (2016) Met een inboedelverzekering kunt u zich verzekeren tegen het risico op schade aan uw inboedel (huisraad). Bijna alle huizenbezitters en huurders hebben een inboedelverzekering. Het is geruststellend om te weten dat schade door bijvoorbeeld diefstal, brand of storm wordt gedekt. Wat allemaal wordt gedekt hangt onder meer af van de soort verzekering die u afsluit: een extra uitgebreide inboedelverzekering of een allrisk inboedelverzekering. Er zijn veel vergelijkingssites waar u alle verzekeraars kunt vergelijken. Dat verplicht u verder tot niets. Daarbij, als u een inboedelverzekering heeft afgesloten geldt er een bedenktijd: na ontvangst van de polis kunt u binnen 14 dagen de verzekering annuleren. De looptijd is vaak een jaar waarna maandelijks kan worden opgezegd.

Wat valt onder inboedel?

Alles wat niet ‘aard- en nagelvast’ in uw huis vastzit valt onder de inboedel. Denk aan gordijnen, meubels, lampen en een vloer die eenvoudig kan worden losgemaakt. Ook elektronica, sieraden en kunst vallen onder de inboedel.

Extra uitgebreide inboedelverzekering

Bijna alle verzekeraars dekken bij de extra uitgebreide inboedelverzekering de schade als gevolg van:
 • inbraak, diefstal of pogingen daartoe; braakschade is niet vereist. Naast de woning gaat het ook om diefstal uit kelderbox, schuur of garage; in zulke gevallen is wel braakschade vereist
 • brand en brandblussing
 • schroei-, zeng- en smeltschade waarbij geen sprake was van vlammen
 • blikseminslag en overspanning of inductie door blikseminslag
 • ontploffing
 • storm
 • beroving met geweld
 • vandalisme in de woning
 • diefstal van tuinmeubilair en vaak ook tuingereedschappen uit de tuin of van het balkon
 • schade aan de inhoud koelkast en diepvries door stroomuitval of een defect
 • aanrijding en aanvaring van de woning
 • regen of andere neerslag die de woning binnenkomt door overgelopen goten of via de kelder of de begane grond. Ook in geval van overstroming door lokale overvloedige neerslag is vaak gedekt
 • water dat terugvloeit uit rioolputten en -buizen
 • waterschade als gevolg van aquariumbreuk en een defect waterbed
 • plotselinge rook en roet uit kachel of open haard
 • plundering en relletjes
 • omvallen bomen en kranen

Verschillend per verzekeraar worden vaak nog allerlei andere schades gedekt. Bijvoorbeeld werkgerelateerde goederen of spullen van derden. In de verzekeringspolis leest u wat wel en wat niet wordt gedekt.

Dekking van extra kosten boven de verzekerde som

Bepaalde extra kosten worden door veel verzekeraars vergoed, ook als de uitkering dan hoger is dan de verzekerde som. Vaak geldt een maximum van 10% van de verzekerde som. Extra kosten die vergoed worden zijn onder meer:
 • kosten ter vermindering en/of voorkoming van de schade
 • opruimingskosten
 • saneringskosten
 • hotelkosten
 • noodgedwongen vervoer en opslag van inboedel
 • een bedrag aan verloren gegaan geld (meestal geldt een maximumbedrag)

Allrisk inboedelverzekering

De allriskinboedelverzekering kenmerkt zich door de 'ieder plotseling en onvoorzien onheil'-clausule. Naast wat eerder bij de extra uitgebreide inboedelverzekering is genoemd, dekt deze verzekering ook de schade door bijvoorbeeld een dier dat uw huis binnendringt of als u per ongeluk een dure lamp of vaas omstoot. Helaas worden veel ‘onheilen’ uitgesloten en soms is het maar de vraag of allrisk verzekeren wel nut heeft.

Inboedelverzekering en premiebepaling

De hoogte van de premie is bij steeds meer verzekeraars vooral afhankelijk van factoren als inbraakrisico, prijs van de woning en leeftijd van de verzekeringnemer. Ook de waarde van de inboedel is boven een bepaald maximum van belang. Het betreft dan kostbare zaken als sieraden, elektronica en kunst. Bij premiebepaling kijken verzekeraars uiteraard ook naar de verzekerde som. In onderstaande tabel van het Nibud (2016) ziet u gemiddelde premiebedragen van extra uitgebreide inboedelverzekeringen. Het betreft de premie per maand voor een extra uitgebreide inboedelverzekering.

Gemiddelde premie Lage premie Hoge premie
Goedkope regio
Alleenstaande€ 9€ 4€ 13
Alleenstaand met kinderen€ 10€ 5€ 19
Paar zonder kinderen€ 10€ 5€ 14
Paar met kinderen€ 11€ 6€ 16
Dure regio
Alleenstaande€ 12€ 7€ 18
Alleenstaand met kind€ 16€ 9€ 26
Paar zonder kinderen€ 14€ 8€ 21
Paar met kinderen€ 17€ 10€ 23

De verzekering geldt voor een huurwoning. De premie is inclusief 21% assurantiebelasting en geldt voor een verzekering zonder eigen risico.

Verzekerde som vaststellen

Het is erg belangrijk om de verzekerde som nauwkeurig vast te stellen zodat die de nieuwwaarde van de inboedel zo goed mogelijk benadert. Bij een te laag bedrag bent u onderverzekerd zodat schade onvoldoende wordt gedekt. De verzekerde som vaststellen gaat meestal via de inboedelwaardemeter of op basis van de maximaal verzekerde som.

Op basis van de inboedelwaardemeter
De inboedelwaardemeter is een rekenformulier waarbij punten worden gescoord aan de hand van factoren als waarde van de woning, inkomen, leeftijd en gezinssamenstelling. Op basis van het aantal punten wordt de waarde van de inboedel geschat. Als het formulier correct is ingevuld geven verzekeraars altijd een garantie tegen onderverzekering. Daarnaast wordt de schadevaststelling met 25% verhoogd als blijkt dat toch sprake is van onderverzekering. Vaak moet dan wel elke 5 of 10 jaar opnieuw de inboedelwaardemeter worden ingevuld.

Er gelden eisen voor gebruik van een inboedelwaardemeter. Alle bedragen zijn actueel in 2016. Voor de meest gebruikte (van het Verbond Van Verzekeraars) geldt dat het netto maandinkomen van de hoofdkostwinner mag niet hoger zijn dan €4850, en het woonoppervlak mag niet groter zijn dan 300 m2. Kostbare bijzondere bezittingen als kunst en antiek met een waarde van meer dan €15.000 moeten afzonderlijk worden opgegeven. Hetzelfde geldt voor sieraden kostbaarder dan €6.000 en elektronica met een waarde van meer dan €12.000. Verder moeten verbeteringen aan een huurwoning van meer dan €6.000 worden opgegeven. Al deze zaken komen bij de premieberekening boven op de geschatte waarde.

Op basis van de maximaal verzekerde som
Steeds meer verzekeraars bepalen de maximaal verzekerde som op basis van onder meer postcode, soort woning, aantal kamers en gezinssamenstelling. De maximaal verzekerde som is vaak aan de hoge kant zodat de schade meestal volledig kan worden uitgekeerd. Daarbij wordt bij veel verzekeraars de schadevaststelling met 25% verhoogd als blijkt dat sprake is van onderverzekering.

Inboedelverzekering: hoogte van uitkering bij schade

In principe bent u gedurende een aantal jaren tegen nieuwwaarde verzekerd. Hoeveel jaar verschilt per verzekeraar en per item. Verzekeraars gebruiken hun eigen afschrijvingsmethoden om de dagwaarde van een item vast te stellen. Als de dagwaarde van een item vóór de schade minder dan 40% bedraagt dan de nieuwwaarde wordt slechts de dagwaarde vergoed. Dat is al snel het geval bij goederen als kleding, boeken en elektronica. Zaken die niet meer worden gebruikt, zoals een oude bank of kast op zolder, worden altijd tegen dagwaarde vergoed. Schade aan antiek, kunst en verzamelingen wordt niet vastgesteld op basis van afschrijving, maar op basis van de waarde die deskundigen vaststellen.

Vergoeding van sieraden en elektronica

Kostbare zaken worden meestal niet onbeperkt gedekt. Bij sieraden wordt onderscheid gemaakt tussen diefstal en de overige schade. Ongeveer de helft van de verzekeraars hanteert alleen voor het diefstalrisico een maximale dekking, die een uiteenloopt van €2.000 tot €7.000. De rest hanteert een dergelijk maximum voor alle schaden aan lijfsieraden. Als uw sieraden meer waard zijn dan het maximum kunt u vaak bijverzekeren tegen een hogere premie. De waarde van sieraden mag vaak niet hoger zijn dan een percentage van de totale waarde van de inboedel. Bij elektronica als televisies, stereo-installaties, camera’s, computers en telefoons geldt vaak een maximumbedrag tussen €7.500 tot €20.000. Soms geldt het maximum alleen voor diefstal en verlies.
© 2016 - 2019 Aweimros, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
All risk inboedelverzekering biedt de beste dekkingAll risk inboedelverzekering biedt de beste dekkingDe meeste mensen kennen de all risk autoverzekering, maar voor de inboedelverzekering is deze dekking ook mogelijk. De p…
Zeer kleine kans op brand, toch brandverzekering afsluitenDe inboedelverzekering en de opstalverzekering keren een bedrag uit bij schade aan uw inboedel of uw huis door een verze…
Is de smartphone verzekerd op de inboedelverzekering?Is de smartphone verzekerd op de inboedelverzekering?Wij kunnen niet meer zonder de smartphone. De smartphone en de tablet vervangen de laptop en de desktop op lange termijn…
Waar ben ik nu eigenlijk wel voor verzekerd?Waar ben ik nu eigenlijk wel voor verzekerd?Welke schades zijn verzekerd op de inboedelverzekering en welke zijn uitgesloten? Vooral wat betreft de aansprakelijkhei…
Bronnen en referenties
 • G. Dom, Goed verzekerd, Den Haag: Consumentenbond 2014, p. 69-80
 • www.vanatotzekerheid.nl/stap/afsluiten/bewust-zijn-van-verplichtingen/
 • www.consumentenbond.nl/inboedelverzekering/wat-dekt-een-inboedel--en-opstal-verzekering#no2
 • www.nibud.nl/consumenten/inboedelverzekering/ (bron van tabel)

Reageer op het artikel "Inboedelverzekering: soorten, dekking en premie (2016)"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Aweimros
Gepubliceerd: 10-08-2016
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Verzekering
Bronnen en referenties: 4
Schrijf mee!