InfoNu.nl > Financieel > Verzekering > Verpleging en verzorging aan huis vanaf 2015 in ZVW

Verpleging en verzorging aan huis vanaf 2015 in ZVW

Verpleging en verzorging aan huis vanaf 2015 in ZVW Vanaf 1 januari 2015 zal de verpleging en verzorging aan huis uit de Zorgverzekeringwet (ZVW) vergoed worden. In 2014 wordt dit nog bekostigt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De zorgverzekeraar zal de kosten van persoonlijke verzorging en verpleging aan huis voortaan vergoeden uit de basisverzekering. Bij het afsluiten van de nieuwe zorgverzekering voor 2015 is het voor mensen die verpleging en verzorging aan huis krijgen van belang om na te gaan of de zorgverzekeraar wel een contract heeft met de zorgaanbieder.

AWBZ

In 2015 worden er enkele wijzigingen doorgevoerd op het gebied van zorg. Eén van de veranderingen is dat de verpleging en verzorging aan huis wordt overgeheveld van de AWBZ naar de ZVW. In 2014 heeft iemand recht op AWBZ zorg indien hij een indicatie heeft verkregen van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Bij de bepaling of iemand een AWBZ-indicatie krijgt worden de volgende zaken in ogenschouw genomen:
 1. De algemene gezondheidstoestand
 2. De beperkingen die ondervonden worden
 3. De woning en/of woonomgeving
 4. Het psychisch en sociaal functioneren
 5. De aard en de omvang van de geboden hulp en zorg en de mogelijkheden tot continuering en uitbreiding daarvan

Persoonlijke verzorging en verpleging aan huis

Onder persoonlijke verzorging aan huis wordt de zorg die nodig is om de algemeen dagelijkse levensverrichtingen (ADL) uit te kunnen voeren verstaan. De volgende verrichtingen vallen onder persoonlijke verzorging:
 • Hulp bij het wassen en aankleden
 • Aanreiken en toedienen van medicijnen
 • Aanbrengen van sondes en katheters
 • Schoonhouden en verzorgen van stoma's

Onder verpleging aan huis wordt verstaan: het verrichten van verpleegkundige handelingen door een arts, of het aanleren van deze verpleegkundige handelingen aan de cliënt of zijn verzorger. De volgende verpleegkundige handelingen vallen onder verpleging:
 • Geven van periodieke injecties
 • Dagelijkse wondverzorging
 • Aanleren van het geven van periodieke injecties

Keuze tussen zorg in natura en Persoonsgebonden Budget (PGB)

De omvang van de persoonlijke verzorging wordt bepaald aan de directe zorg die iemand nodig heeft. Deze directe zorg wordt aangeduid met klassen (1 t/m 8). Hoe hoger de klasse waarin iemand in is gedeeld, hoe meer recht deze persoon heeft op directe zorg. Bij elke klasse hoort een bepaald bedrag dat de zorgnemer kan besteden voor zorg. De zorgnemer kan kiezen voor een bepaalde zorgaanbieder (zorg in natura) of kiezen voor een Persoonsgebonden Budget (PGB). Indien de zorgnemer kiest voor zorg in natura, verloopt de financiële afhandeling via de zorgaanbieder, zoals een thuiszorginstelling. Indien de zorgnemer kiest voor een PGB, krijgt de zorgnemer een bepaald bedrag om zelf zorg in te kopen bij de zorgaanbieder van zijn keuze.

Overgangsregeling 2015

Voor 2015 geldt dat iedereen die in 2014 AWBZ zorg krijgt, er een overgangsregeling geldt. Voor mensen waarvan de AWBZ-indicatie doorloopt tot in 2015 geldt dat zij per 2015 onder de ZVW vallen. Dit betekent dat de zorgverzekeraar voortaan de persoonlijke verzorging of verpleging aan huis betaalt.

Indien de zorgnemer zorg in natura afnam onder de AWBZ, zal deze zorg in natura blijven voortbestaan onder de ZVW. Hierbij moet wel rekening worden gehouden met het feit dat zorg in natura alleen kan worden afgenomen van zorgaanbieders waarmee de zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten. Indien de zorgaanbieder geen contract met de zorgverzekeraar heeft afgesloten, kan men een PGB aanvragen, overstappen naar een andere zorgaanbieder die wel een contract heeft met de zorgverzekeraar, of overstappen naar een andere zorgverzekeraar die wel een contract met de zorgaanbieder heeft afgesloten. Indien de zorgnemer een PGB afnam onder de AWBZ, zal dit PGB blijven voortbestaan onder de ZVW. Wanneer de AWBZ-indicatie afloopt, zal de zorgverzekeraar contact opnemen met de zorgnemer om afspraken te maken over de verlenging van de zorg in natura of het PGB.

Lees verder

© 2014 - 2019 Lisanne2014, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Gezondheidszorg in Nederland, cure vs. careDe (gezondheids)zorg in Nederland is opgesplitst in twee sectoren, cure en care. In de praktijk is deze scheidslijn niet…
Bronnen en referenties
 • http://weblog.independer.nl/zorgverzekeringen/persoonsgebonden-budget-zorgverzekering-2015/
 • http://www.zorgverzekering.net/geen-eigen-risico-verpleging-aan-huis-in-2015/
 • http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hervorming-langdurige-zorg/verpleging-verzorging-en-langdurige-ggz-in-de-zorgverzekering
 • http://www.awbz.info/AWBZ/Functies.htm

Reageer op het artikel "Verpleging en verzorging aan huis vanaf 2015 in ZVW"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Lisanne2014
Gepubliceerd: 02-12-2014
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Verzekering
Bronnen en referenties: 4
Schrijf mee!