InfoNu.nl > Financieel > Verzekering > Zorgpremies 2014 - 2015 en alles over het eigen risico

Zorgpremies 2014 - 2015 en alles over het eigen risico

Zorgpremies 2014 - 2015 en alles over het eigen risico Het verplicht eigen risico in de zorg gaat steeds verder omhoog. In 2009 kregen we een verplicht eigen risico van € 150. In 2012 was dit eigen risico € 220 en in 2013 350 euro. U mag ook nog een vrijwillig eigen risico afsluiten, maar dat laatste helpt nauwelijks om de ziektekosten echt te verlagen. Ik geef u ook de premies voor het basispakket voor 2008, 2009, 2010, 2011 en 2012. Wat is de goedkoopste zorgverzekering in 2014, 2015 en 2016? Let op de tandartskosten en de aftrekbare ziektekosten. Kies zo eenvoudig de laagste zorgpremie 2015 en zorgpremie 2016 uit. Bij VGZ gaat de premie in 2015 sterk omhoog ten opzichte van 2014. Gaat voor u het verplicht eigen risico 2016 omlaag en de zorgpremie 2016 ook? Het verplicht eigen risico 2017 stijgt niet en blijft dus op 385 euro staan, de premies gaan in 2017 wel omhoog.

Inhoud

In dit artikel vindt u de zorgpremies en de zorgverzekering terug van 2010 tot en met 2013 en voor 2014. In 2014 gaat het verplicht eigen risico naar 360 euro, in 2015 naar 375 euro en in 2016 omlaag als u voor minder vrije artsenkeuze kiest.. Ik ga ook in op de compensatie eigen risico CER van het CAK:

Het eigen risico, verplicht of vrijwillig eigen risico? Wat valt hieronder?

Het eigen risico bestaat uit twee delen:
 • Het verplicht eigen risico;
 • Het vrijwillig eigen risico.

Het verschil tussen beide risico’s in de zorg is wezenlijk. Bij het vrijwillige eigen risico komen in beginsel alle medische kosten voor eigen rekening, bij het verplicht eigen risico niet.

Het verplicht eigen risico 2016 en 2017

Het verplicht eigen risico bedroeg in 2008 nog 150 euro en is sindsdien alleen maar hoger geworden. In 2014 betalen we 360 euro:

Verplicht eigen risico 2008-2015, 2016 en 2017:

jaarverplicht eigen risico
2008150 euro
2009155 euro
2010165 euro
2011170 euro
2012220 euro
2013350 euro
2014360 euro
2015375 euro
2016385 euro, afhankelijk van uw zorgpolis
2017385 euro, afhankelijk van uw zorgpolis

Het is een verplicht te nemen risico geldt voor iedereen boven de achttien jaar en is niet aftrekbaar van de belasting. Doet u geen aanspraak op uw verzekering, dan betaalt u niets. Het eigen risico geldt in beginsel voor alle vormen van zorg uit het basispakket en dus niet voor zorg, die via een aanvullende verzekering wordt vergoed. De anticonceptiepil en de eerste 8 behandelingen van eerstelijns psychologische hulp, die vanaf 2008 weer in het basispakket vergoed worden, tellen bijvoorbeeld mee voor het verplichte eigen risico. De grote stijging die wordt voorzien in 2013 is opmerkelijk na de forse verhoging in 2012. In 2014 en in 2015 stijgt het verplicht eigen risico verder door. En daarmee is het niet afgelopen. In 2017 zal het verplicht eigen risico zijn aan die uit 2016, 385 euro.

Het verplicht eigen risico geldt voor alle vergoedingen uit de basisverzekering met uitzondering van:
 • De huisarts. De zorg die hij voorschrijft, zoals geneesmiddelen en laboratoriumonderzoek, vallen wel onder het eigen risico voor zover de medicijnen door de verzekeraar worden vergoed.
 • De zorg voor kinderen onder de 18 jaar.
 • Tandheelkundige zorg tot 22 jaar. Deze zorg gaat met ingang van 2011 uit het basispakket voor kinderen vanaf 18 jaar.
 • Verloskundige zorg en kraamzorg.
 • Gratis bevolkingsonderzoek, zoals borstkankeronderzoek.
 • De griepprik voor risicogroepen.
 • De zorg die vanuit de aanvullende verzekering vergoed wordt.

Een ziekenhuisopname gaat dus ten laste van uw verplicht eigen risico. Het vervoer per ambulance gaat ten koste van uw verplicht eigen risico. Overigens kan een zorgverzekeraar ook bepaalde zorg niet ten laste laten komen van het eigen risico, bijvoorbeeld als u voor die zorg gaat naar een door de zorgverzekeraar aangeven aanbieder van zorg.

Het vrijwillig eigen risico

Een manier om de premies te drukken is het nemen van een extra eigen risico. Dit vrijwillig eigen risico kan variëren van € 100 tot € 500 en komt bovenop het verplichte eigen risico. U betaalt minder premie, maar deze premieverlaging is een stuk lager dan het extra risico dat u neemt. Hoofdregel is bovendien dat:
 • Als u medische kosten maakt, komen de kosten eerst ten laste van het verplichte eigen risico en daarna van het eventuele vrijwillige eigen risico.
 • Het eigen risico geldt alleen voor zorg vanuit de basisverzekering. Daarom leidt een hoger vrijwillig eigen risico tot een lagere premie voor het basispakket. Zorg die niet in het basispakket zit en waarvoor u niet aanvullend verzekerd bent, komen altijd voor eigen rekening.

Onder het vrijwillige eigen risico vallen dus wel bijvoorbeeld kosten voor:
 • De zorg voor kinderen onder de 18 jaar;
 • De huisarts zorg en kraamzorg;
 • De verloskundige zorg;
 • De specialistische zorg in het ziekenhuis;
 • De hulpmiddelen;
 • De geneesmiddelen;
 • Laboratoriumonderzoek.

Een vrijwillig eigen risico is dus voordelig wanneer u bijna of geen medische kosten hebt. De kosten van het vrijwillig eigen risico zijn in 2008 nog aftrekbaar van de belasting, maar sinds 2009 niet meer.

Rekenvoorbeeld, eigen risico ziektekosten

Een voorbeeld bij een vrijwillig eigen risico van 100 euro. Stel de rekening voor specialistische hulp bedraagt 400 euro. In dat geval betaalt u zelf 270 euro, te weten 170 euro verplicht eigen risico en 100 euro vrijwillig. De resterende 130 euro is voor de verzekeraar.

Het CAK en de compensatie eigen risico CER

Sinds augustus 2008 kunnen sommige chronisch zieken en gehandicapten een vergoeding voor een deel van het eigen risico ontvangen van het CAK. Deze compensatie eigen risico CER moet voor 2011 nog worden vastgesteld:

200820092010201120122013
Compensatie eigen risico€ 47,00€ 50€ 54€ 56€ 85€ 99

Deze compensatie is onafhankelijk van het inkomen en verdwijnt in 2014. Tot en met 2013 is er compensatie voor:
 • Personen die in juli van een jaar ten minste een half jaar in een AWBZ instelling verblijven, dat wil zeggen in verpleeghuizen, verzorgingshuizen, instellingen voor lichamelijk gehandicapten, instellingen voor verstandelijk gehandicapten, psychiatrische ziekenhuizen, instellingen voor beschermd wonen ribw’s, Het Dorp te Arnhem.
 • Personen met een chronische aandoening die in ook eerdere jaren ten minste 180 standaard dagdoseringen van specifieke geneesmiddelen hebben gebruikt.

Daarbij gaat het om doseringen voor de volgende aandoeningen:
 • Aandoeningen aan hersenen en ruggenmerg;
 • Aandoeningen aan het hart;
 • Aandoeningen aan de nieren;
 • Aandoeningen aan de schildklier;
 • Aandoeningen waarvoor groeihormonen worden voorgeschreven;
 • Psychische aandoeningen;
 • Astma/COPD;
 • Cystic Fibrosis;
 • Pancreas aandoeningen;
 • Diabetes type 1 en 2;
 • Epilepsie;
 • Glaucoom;
 • Hiv of aids;
 • Kanker;
 • Parkinson;
 • Reuma;
 • Transplantaties;
 • Ziekte van Crohn, Collitis Ulcerosa.

Dit geldt ook voor hen die voor deze aandoeningen en ziektes onder behandeling waren van een ziekenhuis of medisch specialist, en de volgende vier soorten behandelingen zonder opname in een ziekenhuis:
 • Dialyse;
 • Thuisbeademing;
 • Radiotherapie, bestraling;
 • Chemotherapie.

CAK en de algemene tegemoetkoming Wtcg

Sinds 2009 berekent het CAK ook of u in aanmerking komt voor de algemene tegemoetkoming door chronische ziekte en handicap. U hoeft hiervoor verder niets te doen. Er zijn twee vergoedingen die aan het einde van het jaar worden uitbetaald. De tegemoetkoming over 2011 wordt eind december 2012 uitbetaald en over 2011 is dat eind 2012:

hoogte algemene vergoeding CAK:jonger dan 65 jaar:65 jaar en ouder:
lage vergoeding308 euro154 euro
hoge vergoeding514 euro360 euro

Kwijtschelden van het verplicht eigen risico

Nieuw sinds 2009 is dat zorgverzekeraars het verplicht eigen risico gedeeltelijk of geheel kunnen laten vervallen als:
 • U zorg inroept bij een voorkeursaanbieder van de zorgverzekeraar.
 • Geneesmiddelen of hulpmiddelen gebruikt, die de zorgverzekeraar aanbeveelt.
 • Een preventieprogramma volgt voor diabetes, depressie, hart- en vaatziekten, chronisch obstructief longlijden of overgewicht.

De eigen bijdrage in de zorg

Dan gelden voor sommige hulp en hulpmiddelen nog eigen bijdragen. Kijk de polis hierop goed na, want de eigen bijdrage gaat nog vóór het eigen risico. Dus u betaalt eerst de eigen bijdrage en dan, indien van toepassing, het restant uit het verplichte en vrijwillige eigen risico. Wel geldt dat u wat u aan ziektekosten betaalt, en wat niet door de verzekeraar wordt vergoed, wellicht kunt aftrekken van de belasting.

Zorgpremie 2010

Het eigen risico in 2010 bedraagt 165 euro, een tientje hoger dan in 2009. De zorgpremie in 2010 zal ook hoger liggen dan in 2009. DSW heeft voor 2010 als eerste zorgverzekeraar de premie voor de basisverzekering bekend gemaakt: 1080 euro per jaar, ofwel 90 euro per maand. Gemiddeld ligt de stijging op 140 euro per jaar per persoon en voor een gezin op 400 euro per jaar. Hier het overzicht voor 2010 (31 december 2009):

VerzekeraarPremie 2009Premie 2010
Agis: basic natura€ 90,75€ 95,50
Agis:restitutie€ 91,25€ 96
Anderzorg€ 80,42€ 83
Avero Achmea: mix€ 95,50€ 98,08
Avero Achmea: restitutie€ 97,16€ 99,75
Azivo€ 93,50€ 95,75
CZ: natura€ 90,75€ 93,75
CZ: restitutie€ 94,25€ 96,25
De Friesland Zorg€ 89,95€ 95,90
Delta Lloyd€ 95,83€ 98,50
DSW zorgpolis€ 87,75 € 90
DVZ€ 92,75€ 96,50
FBTO€ 84,35€ 87,75
Goudse restitutie€ 98,95 € 99,95
Goudse natura€ 92,95 € 99,95
Groene Land Achmea€ 92€ 96,50
Interpolis€ 94,25€ 98,00
IZA€ 92,95€ 97,25
IZZ: natura€ 93,97€ 98,75
Lancyr€ 84,54€ 88,65
Menzis: natura (Confior)€ 92€ 94,75
Menzis: restitutie (Confior)€ 96€ 98,75
OHRA€ 94,16€ 96,49
ONVZ€ 95,06€ 96,04
OZF Achmea€ 93,25€ 97,75
Pro Life€ 90,75€ 95,50
PWZ Achmea€ 92,75€ 96,50
Salland€ 92,25€ 96,75
Stad Holland€ 89,75€ 92,50
Trias: natura€ 92,95 € 95,95
Trias: restitutie€ 98,95€ 101,95
Unive: natura€ 92,95€ 97,25
Unive: restitutie€ 98,95€ 103,35
Unive ZEKUR€ 74,78€ 80
VGZ: natura€ 90,16€ 97,25
VGZ: restitutie€ 95,98€ 100,15
Zilveren Kruis Achmea€ 92,75€ 96,50

Bezuinigingen ziektekosten 2011

Voor een aantal ziektekosten zijn bezuinigingen voor 2011 aangekondigd. Een aantal hulpmiddelen zoals een looprekje, krukken en een rollator worden door amendementen in het parlement ook in 2011 via het basispakket vergoed. De volgende bezuinigingen gelden gaan wel door voor het basispakket 2011:
 • De pil gaat voor vrouwen vanaf 21 jaar gaat uit het basispakket.
 • De tandartskosten voor kinderen vanaf 18 jaar tot 22 jaar gaan uit het basispakket.
 • Een eigen bijdrage wordt ingevoerd van maandelijks minimaal 400 euro bij opnames in instellingen. Deze maatregel is uitgesteld tot 1 januari 2012.
 • De eerste 12 behandelingen bij de fysiotherapeut zijn voor eigen rekening. Nu is dat 9.
 • Beperking op het voorschrijven van bepaalde geneesmiddelen.

Tandartskosten 2010 en 2011

U ziet het voor jongeren tot 22 jaar gaan de tandartskosten uit het basispakket. En dat gaan we merken, want de kosten voor een kroon, wortelkanaalbehandelingen en ingrepen aan verstandskiezen zijn niet goedkoop. De verwachting is dat er einde van 2010 een grote toeloop naar tandartsen zal plaats vinden om alsnog het gebit in 2010 grondig te renoveren, omdat dat in 2011 voor eigen rekening zal zijn.

Fiscale aftrek ziektekosten 2010

De kosten die de zorgverzekeraar of een andere instantie worden vergoed zijn niet aftrekbaar voor de belasting. Bovendien is door bezuinigingen steeds minder fiscaal aftrekbaar. Maar ook dan is er nog veel mogelijk.

Hier dient u dus rekening mee te houden bij het berekenen van de aftrekbare ziektekosten. Het gedeelte dat de zorgverzekeraar niet vergoed en dat wel aftrekbaar is, kunt u wel aftrekbaar maken.

Het drempelinkomen 2010

Bij de ziektekosten geldt een bepaald drempelinkomen dat bepaalt dat uw ziektekosten boven een bepaald bedrag moeten uitkomen om aftrekbaar te zijn. Bovendien bepaalt dit drempelinkomen ook of u extra kosten in rekening mag brengen. Dit drempelinkomen is het totaal van inkomsten uit werk en woning, aanmerkelijk belang en sparen en beleggen samen. Dat kan voor u alleen zijn of u en uw partner samen. Het drempelinkomen ziektekosten 2010 is als volgt opgebouwd:

Drempelbedrag alleenstaande

DrempelinkomenDrempel
tot en met € 38.7221,65%, minimale drempel bedraagt € 121
meer dan € 38.722€ 639 + 5,75% van het drempelinkomen

U had in 2010 een fiscaal partner

Drempelinkomen beide parters Drempel
tot en met € 38.7221,65%, minimale drempel is € 242
meer dan € 38.722€ 639,- + 5,75% van het drempelinkomen

Als uw drempelinkomen lager is dan € 32.738, mag u de uitgaven voor de specifieke zorgkosten verhogen. Als u op 1 januari 2010 jonger was dan 65 jaar is dat een opslag met 77%, en als u ouder was 113%. Onder de specifieke ziektekosten vallen de reiskosten voor ziekenbezoek en alle andere fiscaal aftrekbare ziektekosten met uitzondering van de kosten voor de huisarts, tandarts, fysiotherapie, specialisten, acupunctuur, inentingskosten, kosten verblijf ziekenhuis, kosten pedicure, contributie Kruisvereniging.

Berekening aftrekbare ziektekosten

De aftrekbare ziektekosten berekent u dus als volgt:

A. Uitgaven aftrekbare ziektekosten
B. De vergoedingen van verzekering of andere instantie
C. Aftrekbare ziektekosten is A minus B
D. Verhoog de specifieke ziektekosten met 77% of 113%
E. Bepaal de drempel die bij uw inkomen behoort.
F. Trek de zo berekende aftrekbare ziektekosten minus de drempel af van uw inkomstenbelasting.

Aftrekbare ziektekosten 2010

Niet meer aftrekbaar als ziektekosten in 2010 zijn:
 • Vaste aftrek voor 65-plusser.
 • Vaste aftrek jong arbeidsongeschikte.
 • Vaste aftrek chronische ziekte.
 • Vaste aftrek chronisch zieke kind jonger dan 27 jaar.
 • Kosten van adoptie.
 • Kosten thuiszorg.
 • Kosten eigen bijdrage AWBZ-inrichting.
 • Kosten ooglaserbehandeling.
 • Kosten kraamhulp / verloskundige.
 • Kosten uitvaart.
 • Premie zorgverzekering basispakket en zorgverzekering aanvullende verzekeringen.
 • Premie tandartsverzekering.
 • Inkomensafhankelijke bijdrage.
 • Verplicht eigen risico.
 • Huisapotheek.
 • Kosten van een bevalling.
 • Kosten premie natura uitvaartverzekering.
 • Kosten bed met verstelbaar hoofd- en voeteneinde.
 • Kosten fiets met traploze ondersteuning.

De belangrijkste aftrekbare ziektekosten op een rij:
 • Kosten huisarts of tandarts.
 • Kosten voor verpleging in een ziekenhuis of een ander verpleeghuis.
 • Inentingskosten.
 • Kosten van fysiotherapie, acupunctuur, orthopedagoog.
 • Eigen vervoerkosten naar een arts of ziekenhuis. Bewaar de bonnen van vervoer per auto, trein, bus of taxi goed.
 • Extra kosten boven eigen bijdrage AWBZ-inrichting.
 • Extra uitgaven voor kleding of beddengoed, als de kosten te maken hebben met chronische ziekte of invaliditeit van meer dan een jaar. Dan mag u altijd € 300,- aan kosten aftrekken, en als u kunt aantonen dat de werkelijke kosten meer dan 600 euro bedragen, dan mag u 750 euro aftrekken.
 • Dieet op doktersvoorschrift, als door een dokter voorgeschreven. Hiervoor gelden per dieet vaste bedragen. U mag per ziektebeeld een vast bedrag aftrekken
 • Extra gezinshulp door ziekte of invaliditeit.
 • Aanpassingen aan huis, woonwagen, auto, fiets of woonboot.
 • Kosten pedicure indien medisch noodzakelijk.
 • Contributie Kruisvereniging.
 • Kronen en bruggen.
 • Implantaten.
 • Reiskosten voor ziekenbezoek als u samen met de zieke woont, regelmatig bij de zieke op bezoek gaat, de zieke langer dan een maand wordt verpleegd, de enkele reisafstand tussen huis en de plaats waar de zieke is meer dan 10 kilometer bedraagt.
 • Plastische chirurgie. Alleen aftrekbaar als er direct sprake is van aantoonbare een lichamelijke of psychische stoornis.
 • Therapeutisch sporten.
 • Hulpmiddelen, prothesen. Denk aan steunzolen, gehoorapparaten, kunstgebit, blindegeleidehond, blindenstok, rolstoel, kruk, rollator, traplift, onderhoud, reparatie en verzekering van de hulpmiddelen.
 • Homeopatische medicijnen, als door arts voorgeschreven.
 • Extra gezinshulp door ziekte of invaliditeit, als u extra gezinshulp nodig heeft door een ziekte of door invaliditeit, de rekeningen of kwitanties met datum en bedragen heeft, met naam, adres en woonplaats van de gezinshulp, rekening houdt met de drempel. Bij een drempelinkomen lager dan € 29.901 is de drempel nihil. Tussen € 29.901 en € 44.852 is de drempel 1%. Bij een inkomen tussen € 44.852 en € 59.799 is dat 2% en boven € 58.799 bedraagt de drempel 3%.

Zorg en ziektekosten 2011, 2012 en 2013

Op Prinsjesdag 2011 werd bekend dat de eigen bijdragen in de zorg omhoog gaan. Het eigen risico voor de zorgverzekering bedraagt in 2011 nog 170 euro en in 2012 stijgt het naar 220 euro. Bovendien zal de vergoeding vanuit de basisverzekering zorg 2012 minder worden, zodat u zich meer aanvullend moet verzekeren. Voor 2013 is een stijging van het verplicht eigen risico voorzien naar ruim 400 euro en gaan een aantal zaken uit het basispakket zoals de rollator.

Zorgverzekering 2011 en zorgpremie 2011

DSW heeft als eerste zijn premie voor 20011 bekend gemaakt voor het basispakket. De premie ziektekosten bedraagt bij DSW 1194 euro per jaar. Dit was 1080 euro voor 2010. Daarmee ziet het overzicht met de zorgpremie 2011 er als volgt uit ten opzichte van 2010:

Zorgpremie 2011 ten opzichte van 2010 per maand in euro

VerzekeraarPremie 2010Premie 2011
Agis natura€ 95,50€ 105,85
Agis restitutie€ 96,00€ 106,35
Amersfoortse restitutie€ 100,95 € 108,95
Anderzorg€ 83,00 € 91,25
Avero combinatie€ 98,08€ 108,08
Avero restitutie€ 99,75€ 109,75
Azivo€ 95,75€ 105,75
CZ natura€ 93,75€ 104,50
CZ restitutie€ 96,25€ 107
De Friesland€ 95,90 € 103,90
De Goudse natura€ 99,95 -
De Goudse restitutie€ 99,95 -
Delta Lloyd€ 98,50€ 106,50
DSW€ 90,00 € 99,50
DVZ€ 96,50€ 106,50
FBTO€ 87,75€ 95,00
Interpolis€ 98,00€ 108,00
IZA€ 97,25 € 105,95
IZZ natura€ 98,75€ 97,32
Lancyr€ 88,65€ 95,49
Menzis restitutie€ 98,75€ 104,75
OHRA€ 96,49€105,75
ONVZ restitutie€ 96,04€ 104,86
OZF€ 97,75€ 107,75
PMA Menzis natura - € 92,75
PWZ Achmea€ 96,50€ 106,50
Salland€ 96,75€ 104,75
Stad Holland€ 92,50€ 101,50
Trias restitutie€ 101,95€ 104,25
Unive restitutie€ 103,25€ 105,75
Zilveren Kruis Achmea€ 96,50€ 106,50

Goedkoopste zorgverzekering in 2011

De top 5 met de goedkoopste zorgverzekering in 2011, met de premies per maand, ziet er als volgt uit:

Top 5 goedkoopste zorgverzekering 2011, basisverzekering:

Top 5ZorgverzekeraarPremie per maand
1 ZEKUR budget€ 88,88
2 Anderzorg € 91,25
3 PMA Menzis€ 92,75
4 DSW € 99,50
5 Stad Holland € 101,50

Laagste premies zorgverzekering 2012

Zodra de premies voor 2012 bekend zijn worden ze hier toegevoegd. Tot nu toe is alleen de premie voor de basisverzekering 2012 van DSW bekend. Dat is 102,50 euro per maand. Waarschijnlijk staan Zekur en Anderzorg weer aan top. Studenten moeten goed opletten voor speciale verzekeringen voor studenten. Sommige uitzendbureaus zoals Studentenwerk bieden studenten en starters ook een goedkope collectieve zorgverzekering aan. De stand van zaken is momenteel als volgt:

Zorgpremie 2012 ten opzichte van 2011:

basisverzekering zorg20112012
Zekur Unive € 88,88 € 92,50
Anderzorg€ 91,25€ 96,25
FBTO€ 95,00 € 96,57
IZZ natura€ 97,32€ 100,44
DSW€ 99,50€ 102,50
Stad Holland€ 101,50€ 103,50
Menzis€ 104,75€ 106,50
Azivo€ 105,75€ 107,50
Agis natura€ 105,85 € 108,25
Agis restitutie€ 106,35 € 108,75
Unive restitutie€ 105,75€ 108,25
VGZ restitutie € 102,58 € 108,25
Zilveren Kruis Achmea€ 106,50€ 108,25
Avero combinatie€ 108,08€ 109,83
Avero restitutie€ 109,75€ 110,33
OZF€ 107,75€ 110,75
Salland€ 104,75€ 107
Trias€ 104,25€ 108,25
Zilveren Kruis Achmea€ 105,75€ 108,25
Zorg en Zekerheid€ 107,95€ 108,42
De Friesland € 103,90 € 106,90
ONVZ restitutie€ 104,86€ 107,31
IZA € 105,95 € 108,25
CZ natura€ 104,50 € 104,50
CZ restitutie€ 107 € 110,30
Delta Lloyd€ 106,50 € 111,50
DVZ€ 106,50 € 108,25
Interpolis€ 108,00 € 109,75
OHRA€105,75 €109,69
PWZ Achmea€ 106,50 € 108,25

Zorgpremie 2013, zorgverzekering 2013

Weer is DSW de eerste met zijn premie voor 2013. Dat was in eerdere jaren ook al zo. Bij DSW gaat de zorgpremie voor de basisverzekering 2013 niet omhoog ten opzichte van 2012, bij Stad Holland slechts 0,50 euro. Bij Menzis betaalt u zelfs iets minder dan in 2012. De bekendste zorgverzekeringen op een rij voor 2013 zijn:

zorgverzekering20122013
Zekur Unive€ 92,50€ 92,50
Anderzorg€ 96,25€96,25
FBTO€ 96,75€ 96,75
DSW€ 102,50€ 102,50
Menzis€ 106,50€ 106
OZF€ 110,75€109,00
Stad Holland€ 103,50€ 104
De Friesland€ 106,90€106,90
Azivo€ 107,50€ 108
IZZ natura€ 100,44€ 107,50
CZ natura zorgbewust€ 104,50€101,90
Salland€ 107€105,00
ONVZ restitutie€ 107,31€107,31
Agis natura€ 108,25€ 108,25
Agis restitutie€ 108,75€ 108,75
Zilveren Kruis Achmea€ 108,25€ 108,25
VGZ restitutie€ 108,25€ 107,25
Unive restitutie€ 108,25€ 107,95
Zilveren Kruis Achmea€ 108,25€ 108,25
Zorg en Zekerheid€ 108,42€106,75
Avero combinatie€ 109,83€ 109,25
Avero restitutie€ 110,33€ 110,33
IZA€ 108,25€ 108,25
CZ restitutie€ 110,30€109,80
Delta Lloyd€ 111,50€ 104,11
DVZ Prolife€ 108,25€ 108,25
Interpolis€ 109,75€ 109,75
OHRA€109,69€ 106,69
PWZ Achmea€ 108,25€ 108,25

Zorgpremie 2014, zorgverzekering 2014

Weer was DSW de eerste met zijn premie voor 2014. Zie voor de premies 2014 het artikel: verplicht eigen risico 2014 omhoog en zorgpremie 2014 omlaag.

Zorgpremie in 2015, ziektekosten 2015

De zorgpremie 2015 zal waarschijnlijk gelijk zijn aan de zorgpremie 2013. Dat betekent, na de daling in 2014, een stijging met ongeveer 114 euro euro per jaar. Zie ook het artikel zorgpremie 2015 stijgt, zorgtoeslag 2015 omlaag. DSW heeft als eerste de zorgpremie 2015 bekend gemaakt en houdt die op het niveau 2014 (1040 euro): geen stijging en geen daling ten opzichte van 2014. VGZ laat een forse stijging zien:

Zorgpremie VGZ 2017

VGZ biedt verschillende polissen aan tegen de volgende premies:

Zorgpremie VGZ 2017, 2016

polis20172016
VGZ goede keuze€ 104,95€ 99,95
VGZ restitutiepolis€ 118,95€ 113,95
VGZ natura€ 112,95€ 107,95

Deze premies stijgen alle 5 euro in 2017 ten opzichte van 2016.

Verplicht eigen risico 2016, welke zorgpremie 2016 en 2017?

De vrije artsenkeuze blijft in 2016, maar wie kiest voor een contractarts van de zorgverzekeraar, kan een lager verplicht eigen risico 2016 krijgen dan 385 euro. Dit als beloning voor minder keuzevrijheid. Het idee is dat vooral chronisch zieken voor deze polis zullen kiezen: vrije artsenkeuze of lager eigen risico 2016. Bij DSW gaat de zorgpremie maandelijks 3,75 euro omhoog ten opzichte van 2015. In 2017 stijgen de zorgpremies duidelijk meer dan het kabinet op Prinsjesdag 2016 nog aangaf.

Zorgtraject, DBC en eigen risico

Zodra een zorgvraag start, start ook een zorgtraject en DBC. Een zorgtraject kan weer bestaan uit verschillende sub-trajecten. Een sub-traject kan worden gesloten, maar ook worden heropend. Tot en met 2014 tot maximaal 365 dagen, vanaf 2015 is dat korter: maximaal 90 dagen plus 42 dagen, en eventuele volgende sub-trajecten tot 120 dagen. Voor uw eigen risico is belangrijk wanneer een sub-traject start. Als dit 2014 is, wordt uw eigen risico 2014 aangesproken. Een start in 2015 valt ten laste van het eigen risico 2015, een start in 2016 is ten laste van 2016. Binnen een zorgtraject kunnen dus meerdere sub-trajecten lopen en kan zo worden gefactureerd ten laste van het eigen risico 2014 en dat van 2015. Arts en ziekenhuis kunnen u hierover vooraf inlichten. Zo weet u of het om een nieuw zorgtraject, subtraject of DBC gaat of om de verlenging van een reeds lopend traject.

Slot

Vergelijk de zorgverzekering bij verschillende aanbieders en bekijk zo of u van zorgaanbieder wilt veranderen. Er is voldoende aanbod in ieder geval. U moet als u bijvoorbeeld in 2015 wilt overstappen, tijdig in actie komen, als u in 2016 niet te veel zorgpremie wilt betalen.

Lees verder

© 2007 - 2019 Zeemeeuw, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
De ziektekosten in 2019, low budget basisverzekering ZEKURDe ziektekosten in 2019, low budget basisverzekering ZEKURDe zorgpremies zijn bekend en in 2019 kost de zorgpremie bij budgetpolis Zekur u vanaf € 83,50 euro per maand. Opvallend…
Goedkoopste premie zorgverzekering 2014 en zorgpremie 2013Goedkoopste premie zorgverzekering 2014 en zorgpremie 2013Let op de premie zorgverzekering 2014 en de veranderingen in de zorgverzekering 2014. Besparen op de premie zorgverzeker…
De ziektekosten in 2019, uw zorgverzekering opzeggen in 2019De ziektekosten in 2019, uw zorgverzekering opzeggen in 2019Een zorgverzekering sluit u voor een jaar af. Als u wilt overstappen naar een andere zorgverzekeraar kan dat uiterlijk 3…
Collectieve zorgverzekering 2020 en eigen risico 2020Collectieve zorgverzekering 2020 en eigen risico 2020Let op de collectieve zorgverzekering 2020 en de korting. De collectiviteitskorting is in 2020 ook voor de zorgverzekeri…
Aanvullende zorgverzekering 2020Aanvullende zorgverzekering 2020Een aanvullende zorgverzekering is in 2019 en 2020 niet verplicht, maar kan zeker de moeite waard zijn. Vergelijk voorda…

Reageer op het artikel "Zorgpremies 2014 - 2015 en alles over het eigen risico"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Chris, 26-10-2015 14:27 #152
Vraag,
Zorgverzekeraar stuurt rekening i.p.v. verrekening. Mijn apotheek had medicijnen in rekening gebracht bij de zorgverzekeraar, die niet afgenomen zijn. Hij heeft deze netjes doorgegeven aan de zorgverzekeraar om terug te laten betalen. Tot grote verbazing kreeg ik een extra rekening van mijn zorgverzekeraar. Gevraagd werd of ik de verrekende medicijnen wilde betalen. Ik heb dit niet gedaan en gemeld bij de zorgverzekeraar. Kreeg een callcenter medewerker aan de lijn die toegaf dat er fout was gemaakt. Na een tijd niets gehoord te hebben kreeg ik verzoek van incassobureau om te betalen. Uiteindelijk dagvaarding. In de tussentijd heeft de zorgverzekeraar een brief verzonden naar mij dat er niets meer betaald hoefde te worden. Incassoprocedure niet gestopt. Zorgverzekeraar heeft medicijnen die ik in deze periode afgenomen heb verrekend blijkt nu. Rechtszaak kan niet gestopt worden vertelt gerechtsdeurwaarder mij. Wat moet ik hiermee? Reactie infoteur, 26-10-2015
Beste Chris,
Zorg dat u bij de rechtszaak aanwezig bent en laat de rechter weten hoe de zaak in elkaar steekt. De rekening zal dan worden teruggedraaid en de proceskosten zijn voor de zorgverzekeraar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J., 05-06-2015 14:25 #151
Beste Zeemeeuw,
In 2011 ben ik een traject begonnen bij een pscyholoog. Tweedelijns, met doorverwijzing van de huisarts. Dit traject is minder dan een jaar later in 2012 beëindigd.
Destijds is dat in 2012 gefactureerd, met dus eenmalig mijn eigen risico en bijdrage inbegrepen. Onlangs heb ik dat bedrag echter teruggekregen, en daarna een veel hogere factuur ontvangen. Ditmaal met eigen risico en bijdrage van 2011, en de eigen bijdrage van 2012. Dit is opmerkelijk, en lijkt mij onterecht; wat denkt u? En zoja, wat kan ik dan het beste doen?
Hartelijk dank!
J. Reactie infoteur, 06-06-2015
Beste J,
Voor een behandeling tweedelijns psycholoog was er in 2011 geen eigen bijdrage, wel voor een start van deze behandeling of nieuwe DBC in 2012 en 2013. Uw behandeling was korter dan één jaar en dus is er ook geen nieuwe DBC geopend in 2012. Daarom geldt alleen een aanspraak op uw eigen risico 2012 en dit voor maximaal 200 euro per jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hanny 18-05-2015, 18-05-2015 14:48 #150
In 2012 is bij mij een behandeling in Erasmus gestart. In 2013 en 2014 ben ik aan de hand van een oproep van het ziekenhuis voor controle geweest. Het betreft dus dezelfde DBC geen nieuwe verwijzing van de huisarts. Nu is door CZ voor deze behandeling opnieuw voor 2014 het eigen risico ingehouden, is dit correct? Reactie infoteur, 18-05-2015
Beste Hanny,
Een DBC kan maar maximaal 365 dagen open blijven staan, vervolgens wordt een nieuw traject geopend dat ten laste komt van het verplicht eigen risico.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marietje, 10-03-2015 23:23 #149
Op oudejaarsavond 2014 21.30uur is een kennis van mij met spoed naar ziekenhuis gebracht met ambulance. Nu komt de rekening van 600,00 op de eigen risico van 2015 deze eigen risico van 2014 had zij al gebruikt. Valt dit dan niet onder het jaar 2014. Het jaar van het ongelukje? Reactie infoteur, 11-03-2015
Beste Marietje,
Dat hangt er van af. Als in december 2014 is behandeld en het daarmee klaar was, is alleen het eigen risico 2014 aan de orde. Als er sprake is van een aansluitende behandeling in 2015 met een aansluitende DBC worden de eigen risico's uit beide jaren aangesproken, ook voor het ambulancevervoer waarmee het zorgtraject startte.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jannie, 19-02-2015 16:46 #148
Mijn moeder werd zomer 2013 behandeld in ziekenhuis en overleed in april 2014. In januari 2015 probeert Menzis automatisch te incasseren, maar deze rekening is na het overlijden opgeheven. Nu eist Menzis betaling van de erven. Mag dat zomaar?
Dank voor de reactie. Reactie infoteur, 19-02-2015
Beste Jannie,
Als een overledene een schuld heeft, gaat deze automatisch over op de erfgenamen die de erfenis hebben aanvaard.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dolf, 06-02-2015 10:28 #147
Verrekening eigen risico. Klopt het dat wanneer ik al meerdere jaren onder behandeling ben van een specialist en deze stuurt nu pas een rekening over de periode november 2013 - november 2014 naar de ziektekostenverzekeraar, dat de ziektekosten verzekeraar deze behandelingen alsnog zodanig op eigen risico zet voor 2013, zodat ik alsnog het volledige restant eigen risico 2013 kan gaan betalen van 179 euro. (eigen risico 2014 was niets meer te halen want dat had ik al geheel bij moeten betalen.) Ik ben alleen bloed wezen prikken in week 49 van 2013, waarop ik verlenging van medicatie kreeg van de reumatoloog. Geen spreekuur geweest of iets dergelijks. Lijkt me een beetje veel 179 euro. Ziektekostenverzekering gebeld. Zij geven aan dat de declaratie periode loopt van nov 2013 tot nov 2014 van de specialist. Ook al zou zou een intake voor bijvoorbeeld een operatie in 2013 zijn en de operatie in 2014 plaats vinden, dan wordt toch gekeken of eerst het eigen risico van 2013 al is opgesnoept om de kosten daar vandaan te halen ook al zijn de werkelijke handelingen in 2014 gedaan. Is dat juist die werkwijze? Of is het zoals ik had gedacht, dat de kosten alleen verrekend kunnen worden met het eigen risico van het jaar waarin de activiteiten/ behandelingen spreekuren daadwerkelijk hebben plaats gevonden? Reactie infoteur, 06-02-2015
Beste Dolf,
Bij een naar een ander jaar doorlopende behandeling met eenzelfde Diagnose Behandel Combinatie, mogen de kosten worden verhaald op het eigen risico van het jaar ervoor (de start) en het lopende jaar. Dit ritueel kan vervolgens elk jaar worden herhaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Trijn, 28-01-2015 20:43 #146
Heb een vraag over diabetische type 1. moet ik eigen risico betalen voor controle in ziekenhuis? voor ieder 3 maand Reactie infoteur, 29-01-2015
Beste Trijn,
Elke behandeling in een ziekenhuis gaat ten laste van uw eigen risico in de zorg.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kees, 12-01-2015 14:28 #145
In 2013 dagbehandeling gehad op dermatologie, dit is van mijn eigen risico afgetrokken dat jaar. In 2014 is er nog een controle afspraak geweest in mei, daarna behandeling afgesloten. Rekening daarvan is in 2015 gedeclareerd bij ziektekostenverzekeraar. Deze trekt het bedrag af van mijn eigen risico in 2015. Kan dit? Reactie infoteur, 13-01-2015
Beste Kees,
De kosten van uw behandeling in 2014 komen eerst ten laste van het eigen risico 2013 (aansluitende DBC) en dan 2014, niet 2015. Op de declaratie moet wel duidelijk staan dat de behandeling in 2014 was.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Stef, 18-12-2014 16:38 #144
In feb 2014 ben ik doorverwezen naar het ziekenhuis. Ivm een ingreep ben ik door mijn eigen risico heen. Nu is hetzelfde probleem weer terug en ben weer doorverwezen naar het ziekenhuis. Heb pas begin van het nieuwe jaar een afspraak + ingreep wordt dit dan van mij eigen risico van 2015 gehaald of verrekend omdat het dezelfde klacht is en een verwijzing van 2014?
Vriendelijke groet! Reactie infoteur, 31-03-2015
Beste Stef,
Als er een nieuw vervolgtraject wordt geopend, zal dit ten laste komen van uw eigen risico 2015.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frans, 01-12-2014 10:13 #143
Ik ben 18 Augustes 2014 aan mijn rechterknie geopereerd, de chirurg heeft een deel van mijn buitenste meniscus en de voorste kruisband verwijderd. Er is geen nieuwe kruisband geplaatst want dit doen ze nooit gelijk vertelde de chirurg mij, eerst herstellen en als er dan alsnog klachten zijn gaan ze alsnog een nieuwe kruisband plaatsen. Nu bestaat er dus een reële kans dat ik in 2015 nog een keer onder het mes moet voor een nieuwe voorste kruisband. Gaat deze operatie dan weer van mijn eigen risico af? Gezien het dezelfde knie betreft en geen nieuwe klacht. Reactie infoteur, 01-12-2014
Beste Frans,
Als de operatie in 2015, maar binnen een jaar na de eerste operatie plaatsvindt, komen de kosten eerst in mindering op uw eigen risico 2014 en voor de rest op uw eigen risico 2015. Met een tweede operatie voor het einde van 2014 bent u dus goedkoper uit.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Eric, 27-11-2014 13:36 #142
Beste Infoteur,

In 2001 heb ik een ongeval gehad waarbij ik meerdere tanden heb beschadigd en er 1 volledig ben kwijtgeraakt. Hierdoor heb ik een gebitselement dat steunt op de restanten van 3 tanden en er eentje volledig overspant.
Nu echter na al die jaren zit er een ontsteking onder het element en moet dit allemaal eruit gehaald worden en, in het beste geval, vervangen door 2 implantaten en 2 kronen.
Kan ik deze kosten nog verhalen op de basisverzekering omdat het om een ongeval ging? Of zal ik deze kosten toch echt uit een aanvullende tandverzekering, en dus grotendeels uit mijn eigen zak, moeten bekostigen?

Alvast hartelijk bedankt voor uw reactie,
met vriendelijke groet,
Eric Reactie infoteur, 27-11-2014
Beste Eric,
Voor verzekerden ouder dan 18 jaar zit wel de bijzondere tandheelkunde in de basisverzekering voor zeer ernstige tandheelkundige afwijkingen. Daaronder valt ondermeer een blijvend dento-alveolair defect als gevolg van een ongeval. De behandeling uit 2001 zal daaronder zijn gevallen. Nu is niet een ongeval de boosdoener, maar een ontsteking onder het element. De kans is groot dat de verzekeringsmaatschappij een vergoeding vanuit de basisverzekering daarom afwijst. Maar dan nog kan een beroep worden gedaan op een medische behandeling die u moet ondergaan, waarvan het resultaat medeafhankelijk is van tandheelkundige zorg (andersom dus). Ook die valt onder de basisverzekering. Bespreek dit met uw verzekeringsmaatschappij.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nina, 16-09-2014 17:29 #141
Goedendag,

Als je een doorlopende chronische code voor Fysiotherapie hebt gekregen wordt dan ook ieder jaar het eigen risico belast?
Ter verduidelijking wordt er komende jaren (levenslang) met csi 001 gedeclareerd met de chronische code, dit jaar al eerst 20 behandelingen met csi 008 gehad en daarna met csi 001.
Met vriendelijke groet,
Nina Reactie infoteur, 17-09-2014
Goedendag Nina,
Eerst wordt het eigen risico belast en daarna kunnen de kosten in een jaar uit de AWBZ worden betaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Louise, 29-08-2014 05:02 #140
Kan een zorgverzekeraar een factuur van 2013 declareren van het eigen risico in 2014.
Graag uw reactie. Reactie infoteur, 29-08-2014
Beste Louise,
Als een behandeling in 2013 start en doorloopt in 2014 (zelfde DBC), zal de rekening eerst ten laste van het eigen risico 2013 komen en het restant ten laste van 2014.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Erwin, 29-07-2014 08:38 #139
Hoi,
afgelopen weekend kreeg ik een vreemd verhaal te horen en ik wilde checken of dat verhaal klopt. Maar ik kom er niet uit.

Een kennis van me vertelde me dat zijn moeder van 80 vanuit het ziekenhuis was opgenomen in een verzorgingshuis. En in dat verzorgingshuis moest zij (eerst) een extra bedrag aan eigen risico moest betalen. Als ik het me goed herinner, dan ging het over een bedrag van 300-350. Dus bovenop het verplichte eigen risico van € 360. De verzekeraar is VGZ.

Weet iemand waar m dit in zit?

Graag verneem ik.

Groetjes Erwin Reactie infoteur, 25-08-2019
Hoi Erwin,
Gaat het niet om de eigen bijdrage in plaats van het eigen risico? Kijk eens naar:

https://financieel.infonu.nl/geld/109954-eigen-bijdrage-verzorgingshuis-2018-2019.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rowena, 23-07-2014 22:28 #138
Hallo,

Ik heb een vraag: kreeg vandaag een factuur binnen van cz of ik de bloed onderzoeken die ik in 2013 heb gehad wilde betalen ( de oudste is van feb 2013) kan dit? Kan het cz nu facturen bij mij indienen die in 2013 gelopen hebben? Reactie infoteur, 24-07-2014
Hallo Rowena,
Ja dat kan. Als een ziekenhuis of laboratorium bijvoorbeeld wacht met het indienen van een rekening, is cz ook later dan normaal.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Willemse, 23-07-2014 17:10 #137
Hallo
Mijn man heeft zijn eigen risico van dit jaar betaald. Nu moest hij op controle naar het ziekenhuis n.a.v. een operatie van vorig jaar september. Deze kosten moeten nu betaald worden uit het restant van zijn eigen risico van 2013.
Klopt dit?
m.vr.gr
C Willemse Reactie infoteur, 24-07-2014
Hallo Willemse.
Dat is correct omdat het binnen een jaar nog in dezelfde DBC valt en dan ten laste van 2013 mag worden gebracht.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cj Verschoor, 25-06-2014 20:09 #136
Hallo,
Al vijf jaar ben ik onder controle bij een specialist. In Mei 2013 ben ik voor controle geweest en moest ik naar een jaar terug komen. Nu heb ik een afspraak voor Juli 2014. Ik kreeg een rekening van de zorgverzekering in Juni 2014 van 150euro. Na een telefoontje zeiden ze dat dit viel onder het eigen risico 2013 want de specialist heeft mijn dossier(juni 2014)gesloten. Er wordt dan een nieuw dossier geopend de eerst volgende keer dat ik weer terug kom voor mijn controle. Raar dat ik al vijf jaar onder controle sta en dit nog nooit heb gehoord. Vind het ook vreemd dat een dossier wordt gesloten in 2014 (terwijl ik een afspraak heb voor een vervolg controle) maar dat dit dan over het restant eigen risico wat er nog stond in 2013 betaald moet worden.
Mag dit?

Groeten Jacqueline. Reactie infoteur, 26-06-2014
Hallo Cj Verschoor,
Een DBC kan maximaal één jaar openstaan waarna een vervolg DBC van één jaar kan worden geopend. De eerste DBC uit 2013, doorlopend in 2014, is nu gedeclareerd bij de zorgverzekeraar die het ten laste brengt van het verplicht eigen risico 2013. Dat is correct.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marc, 25-06-2014 09:25 #135
Beste.,
In 2010 heb ik een ongeluk gehad waarbij een bezoek aan het ZKH nodig was ivm letsel aan mijn schouder. Daarbij ook op mijn gezicht gevallen, echter stond mijn schouderpijn op de voorgrond. Dit is vermeld bij mijn zorg- en ongevallenverzekering ivm mogelijk andere klachten die later konden ontstaan. Ong 1mnd geleden kreeg ik klachten aan mijn voortanden. Na een bezoek aan de tandarts, blijkt dat dit met dit trauma te maken heeft waardoor een wortelbreuk en schade aan 2 tanden ernaast is ontstaan. Dit komt nu pas naar voren op een foto ivm zakken van een tand met klaarblijkelijk een wortelbreuk. Bij een gewone controle is dit niet altijd zichtbaar volgens de tandarts. Deze tand kan lang goed blijven zitten waardoor dit pas later naar voren komt. Dit volgens ontvangen schrijven van de tandarts. Gelukkig (dacht ik) heb ik destijds wel een melding gedaan bij mijn verzekeringen waardoor dit nu geen probleem zou moeten zijn. Echter verteld de verzekering mij dat deze kosten binnen een jaar naar trauma gemaakt moeten worden en ik nu geen aanspraak meer kan doen op deze verzekering.
Klopt dit, of is mijn melding destijds met een bevestiging van de tandarts voldoende om alsnog in aanmerking te kunnen komen?

Bij voorbaat dank voor u reactie.
Marc Reactie infoteur, 25-06-2014
Beste Marc,
1. U hebt op tijd melding gemaakt van het ongeval en dan verjaart verborgen letselschade als gevolg van dit ongeval niet. Wel helpt het enorm als voldoende aannemelijk kan worden gemaakt, dat de schade die u nu ondervindt inderdaad komt door het ongeval toen.
2. Als bijvoorbeeld iemand wordt geopereerd en de chirurg laat per ongeluk iets achter in het lichaam wat pas veel later blijkt, dan is die chirurg nog steeds aansprakelijk te stellen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jane Brenkman, 24-06-2014 18:30 #134
Beste Zeemeeuw,

Hartelijk dank voor uw snelle reactie.
Ik begrijp het niet volledig. Er wordt in andere reacties veel gesproken over het lopende DBC jaar, een dossier loopt 1 jaar, in ons geval dus van november 2013 t/m november 2014. Ik ging er dus vanuit dat de boeking van de kosten van de operaties 2014 behorende bij de opening van het dossier in november 2013 correct geboekt is op het eigen risico van 2013.
Uw reactie lezende begrijp ik dus dat dit niet correct is geboekt door CZ? De operaties mogen dus niet op het eigen risico van 2013 worden geboekt, maar moet op 2014 worden geboekt?

Alvast hartelijk dank voor uw antwoord.

Mvg, Jane Brenkman Reactie infoteur, 25-06-2014
Beste Jane Brenkman,
Dat hang van de wijze van facturering af.

Ik doel op artikel 23.1 ZvW dat luidt: " Kosten van zorg of een andere dienst worden toegerekend aan het kalenderjaar waarin de zorg of dienst is genoten, met dien verstande dat de kosten van zorg of een andere dienst die in twee achtereenvolgende kalenderjaren is genoten en door de zorgaanbieder of andere dienstverlener in één bedrag in rekening zijn gebracht, worden toegerekend aan het kalenderjaar waarin de zorg of dienst is aangevangen."

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jane Brenkman, 22-06-2014 09:07 #133
Mijn partner heeft een knie blessure in november 2013 gekregen, is in november ook met onderzoeken etc gestart in het ziekenhuis. Hij heeft vervolgens 2 operaties gehad in januari en april 2014. Wij zijn verzekerd bij CZ en nu word de operatie geboekt op het eigen risico van 2013 ( wat inmiddels duidelijk is dat dit correct is ) maar de bijbehorende medicatie meegegeven vanuit het ziekenhuis na de operaties op het eigen risico van 2014. Heel toevallig is dan wel dat het eigen risico uit 2013 volledig is opgebruikt na het boeken van de operaties. Het antwoord van CZ is dat de operatie altijd in het lopende DBC word geboekt maar de bijbehorende medicatie niet onder het lopende DBC valt maar onder het huidige zorgjaar 2014. Mij lijkt dit erg krom en niet kloppen. Graag zie ik uw reactie hierop tegemoet of CZ correct handelt. Reactie infoteur, 25-06-2014
Beste Jane Brenkman,
De zorg uit 2013 is ten laste van het eigen risico 2013 en die uit 2014 ten laste van het eigen risico 2014. De operatie en eventuele medicijnen 2014 zijn dus ten laste van 2014. Uitzondering is de situatie waarbij de rekening in één keer wordt ingediend, dan kan e.e.a. uit 2014 ook ten laste van 2013 komen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henriëtte, 08-05-2014 21:48 #132
Valt een bezoek controle huidkanker bij een dermatoloog ook onder de verplichte zorgkosten? Of zoals u eerder berichte in dit artikel, is dit ook afhankelijk van de verzekeraar die de dermatoloog uit kiest, en kost het niets? Reactie infoteur, 09-05-2014
Beste Henriëtte,
Een bezoek aan de dermatoloog betekent dat u via uw verplicht eigen risico een eigen bijdrage betaalt. Als u een verzekering hebt afgesloten waarbij de verzekeraar bepaalt welk ziekenhuis de behandelingen uitvoert (gecontracteerde zorg) en u gaat toch ergens anders voor behandeling of controle, dan kan het zijn dat u nog meer betaalt dan dat, anders niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ellen, 16-04-2014 13:46 #131
Beste…

15 september 2013 kwam mijn man met een vernauwing aan de voorhuid bij de uroloog terecht op advies van de huisarts. Er werd verteld dat een circumcisie of inknippen van de voorhuid de beste oplossing zou zijn. De verzekering die mijn man had in 2013 dekt geen kosten voor deze ingrepen en hebben we besloten om het even aan te kijken, mede omdat de klachten nog dragelijk waren en we ook geen middelen hebben om in een keer E850,- op te hoesten. De uroloog wees ons erop dat er nog steeds verzekeraars zijn die het wel vergoeden uit de aanvullende verzekering en dat we daar maar eens goed maar moesten gaan kijken voor het nieuwe jaar. Dit dus ook gedaan, als je een slechte rug hebt kijk je toch ook naar een pakket waar wel fysiotherapie inzit!? Mijn man is per 01-01-2014 overgestapt nar de Ohra. En heeft toch besloten opnieuw een afspraak te maken met de uroloog omdat de klachten niet minder, maar juist erger werden. 20 januari had hij de afspraak en al snel bleek dat een circumcisie nog de enige oplossing was. Wij waren in de veronderstelling dat we nu gelukkig alles goed geregeld hadden en dus geen hoge rekening zouden krijgen. 4 Februari vond de ingreep plaats en 31 maart de laatste controlle. Nu krijgen we ineens een rekening binnen van de E850,- met datum: 15/12 t/m 18/03? Er staat boven dat de verzekeraar VGZ is (die van 2013) terwijl mijn partner dus per 01-01-2014 bij de Ohra zit. Ik heb contact opgenomen met het zkh, maar ik wordt er geen steek wijzer uit. Zij zeggen gewoon dat ze 15 sept. als begin dat zien en het een soort traject is en dus moeten we het zelf betalen, want het valt onder VGZ. Ik heb het gevoel dat we nu vals voorgelicht zijn door de afdeling urologie. En komen wij dus in de schulden door de hele situatie. Wat kan ik hier nou nog mee en staat het ziekenhuis wel/niet in zijn recht?

Hopelijk kunt u mij hierover adviseren.
Alvast bedankt.
Ellen Reactie infoteur, 17-04-2014
Beste Ellen,
Een behandeling in 2014 valt onder de verzekering die u in 2014 hebt en niet 2013. Wel is het zo dat dit een vervolgbehandeling is op 2013. De kosten uit 2013 vallen dan onder de VGZ die van 2014 onder die van Ohra. Het lijkt wel of het ziekenhuis de rekening naar de VGZ heeft gestuurd in plaats van naar Ohra.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 04-12-2013 08:15 #130
Hallo,
ik heb in januari 2013 een kijkoperatie aan mijn knie gehad. Hieruit bleek dat mijn voorstekruisband was afgescheurd. Nu kreeg ik afgelopen week de rekening pas en daarbij is mijn volledig eigen risico + vrijwillig eigen risico aangesproken (850 euro). Dit klopt allemaal maar mijn knie is nog niet weer klaar. Nu heb ik een nieuwe afspraak gemaakt om me weer te laten opereren voor een "nieuwe" voorste kruisband. Moet ik dan perse nog dit jaar geopereerd worden of kan dat ook begin 2014 bijvoorbeeld of wordt dan direct mijn eigen risico van 2014 aangesproken? Dit in verband met een lopende DBC?
Groet, Jan Reactie infoteur, 04-12-2013
Beste Jan,
Ik krijg regelmatig reacties dat de zorgverzekeraars toch moeilijk doen. Overlegt u eerst even met uw zorgverzekeraar en besluit op basis daarvan wat u doet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jessica, 03-12-2013 00:06 #129
Hallo,
Ik ben in november 2012 geopereerd aan mijn knie. Het herstel verliep totaal niet als verwacht en toen heb ik een afspraak gemaakt met de orthopeet voor augustus 2013. Daarbij vroeg ik hoe dat zat me de kosten voor deze afspraak en deze zouden volgens de telefoniste onder de behandeling van november 2012 vallen, omdat dit een controle binnen een jaar was. Nu heb ik een flinke rekening ontvangen van het ziekenfonds, omdat hun het bedrag van mijn eigen risico van 2013 afhalen. Moet ik dit nu betalen? Reactie infoteur, 03-12-2013
Hallo Jessica,
Als het ziekenhuis een volstrekt nieuwe factuur heeft opgesteld en niet een factuur in samenhang met de eerdere behandeling of als correctie daarop, zal uw eigen risico tweemaal worden aangesproken. Het beste neemt u contact op met het ziekenhuis om te zien of de factuur anders kan worden opgesteld. Bij een gezamenlijke factuur kost u dat namelijk maar één keer het eigen risico. U kunt natuurlijk ook bij de zorgverzekering uitleggen hoe het zit, maar waarschijnlijk wil die dan een nieuwe factuur ontvangen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Selena H., 24-09-2013 22:18 #128
Hallo,

Op 14-5 in de nacht heeft mijn partner een ongeluk gehad met de fiets. Gevolg een open kin. De volgende ochtend naar de huisarts die heeft hem doorverwezen naar de ehbo omdat ze de wond niet kon of wilde hechten. Bij de ehbo in eerste instantie niet goed geholpen, daarna doorverwijzen naar een specialist en die heeft hechtingen in de kin gezet.
Bij de huisarts zijn de hechtingen 3 wkn later eruit gehaald.

Nu ontvangen we een factuur van 332 euro. De eerste kosten zijn dbc dot en staat een periode bij van 14-5 tm 25-6 en een bedrag van 299 euro. Dit is geheel voor eigen risico.
Daaronder een andere factuur dbc dot van de specialist chirurgie algemeen. Zelfde data eronder. Bedrag is 93 euro en 74 euro wordt vergoed.

Nou snap ik dat eerste bedrag niet en de data niet die eronder staan. En wat zijn de regels als een huisarts een patiënt doorstuurt door eigen onkunnen?
Zou u wat meer duidelijkheid hierover kunnen geven?

Vriendelijke groet en alvast bedankt.

Selena Reactie infoteur, 25-09-2013
Hallo Selena H,
1. Als u naar de eerste hulp gaat of gedwongen gebruik moet maken van een ambulance, komen deze kosten helaas voor rekening van uw verplichte eigen risico.
2. DBC is het informatiesysteem voor de zorg waarbij de dot code de registratie van de werkelijk geleverde zorg aangeeft. Als er een ongeval is, wordt dat in de het DBC systeem aangegeven zonder dat dan al duidelijk is wat er allemaal aan zorg nodig zal zijn. Dit wordt na de behandeling met de DOT-code weergegeven. De data zullen uw behandelingsperiode tot en met het weghalen van de hechtingen zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. V. Z., 10-09-2013 12:01 #127
Wie betaalt de kosten van eigen risico na overlijden en de erven kunnen het niet betalen vanwege een te laag inkomen? Waar kunnen wij terecht? Kan dat kwijtgescholden worden? Reactie infoteur, 10-09-2013
Beste M.V.Z.,
De kosten van het eigen risico voor uitgaven die tijdens het leven van de inmiddels overledene zijn gedaan, gaan ten koste van de erfenis. Wie een erfenis zuiver aanvaardt en erfgenaam is, krijgt (resp. betaalt) de erfenis.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

B. de Haan, 26-03-2013 11:07 #126
Ik merk dat voor rekeningen van 2013 nog steeds het eigen risico van 2012 wordt gebruikt. Is dat terecht? Reactie infoteur, 26-03-2013
Beste B. de Haan,
Alleen de facturen uit 2012 mogen ten laste komen van uw verplicht eigen risico 2012.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tamara, 12-03-2013 18:12 #125
Valt het medicijn Concerta onder het eigen risico van 350,-, of geldt hierbij een eigen bijdrage? Ik heb hiervoor bij Avero een extra aanvullende verzekering (100% vergoeding), waardoor ik een hoge maandpremie betaal. In 2012 heb ik echter steeds een gedeelte zelf moeten betalen, waardoor ik er nu weinig van begrijp… Reactie infoteur, 13-03-2013
Beste Tamara,
Uw medicijnen van de apotheker vallen onder het verplicht eigen risico van 350 euro, ook Concerta.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ilona Jacobs, 04-03-2013 15:17 #124
Welke kosten worden er bij iemand opgenomen binnen een awbz afdeling verrekend met het eigen risico? Reactie infoteur, 25-08-2019
Beste Ilona Jacobs,
De kosten van verpleging en de medicijnen worden verrekend met het verplicht eigen risico. Verder kan er een eigen bijdrage gelden voor een AWBZ-instelling:

https://financieel.infonu.nl/geld/109954-eigen-bijdrage-verzorgingshuis-2018-2019.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ben, 18-02-2013 23:33 #123
Bij Radar hoorde ik dat volgend jaar iedereen een natura verzekering krijgt, dus de resitutatieverzekering zal verdwijnen. Geen vrije zorgkeuze meer! Wat nu als ik word aangereden en buiten westen ben, de ambulance brengt mij naar een ziekenhuis dat niet is aangesloten bij mijn verzekeraar… krijg ik dan later de rekening gepresenteerd? Ik krijg nu al nachtmerries van al die nieuwe regelingen waar we het laatste jaar mee te maken hebben het geeft grote financiele onzekerheid. Reactie infoteur, 19-02-2013
Beste Ben,
Als u met spoed naar een ziekenhuis wordt gebracht, valt dat ziekenhuis onder uw verzekering. U hebt wel een verplicht eigen risico.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ingrid Burgemeester, 06-02-2013 00:07 #122
In januari 2013 ontving ik van mijn zorgverzekeraar een declaratie van een ziekenhuisbehandeling van november 2011. Er stond nog een bedrag van € 113,15 open van mijn eigen risico 2011. Inmiddels is het bedrag afgeschreven maar ik voeg me af of dit zo lang na de behandeling nog mag.

Met vriendelijke groet, Reactie infoteur, 06-02-2013
Beste Ingrid Burgemeester,
1. Ik zie ook niet waarom de zorgverzekeraar daarmee meer dan een jaar moest wachten, maar het mag wel.

2. De Zorgverzekeringswet zegt hierover in art. 19.4:
" Rekeningen voor kosten van zorg of overige diensten worden slechts op het verplicht eigen risico in mindering gebracht indien deze door de zorgverzekeraar zijn ontvangen voor een bij algemene maatregel van bestuur te bepalen dag van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarop het verplicht eigen risico betrekking heeft."

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Recep, 30-01-2013 10:13 #121
Geachte heer, mevrouw,

Ik heb 1 week geleden een factuur ontvangen van mijn verzekeraar. De factuur heeft betrekking op een behandeling in 2011. In 2011 had ik mijn eigen risico overschreden en bedroeg mijn restant 0 euro. Moet ik alsnog dat factuur van mijn zorgverzekeraar verplicht betalen?

Met vriendelijke groet, Reactie infoteur, 30-01-2013
Beste Recep,
Als het om een factuur gaat die niet wordt vergoed door de verzekering, moet u de factuur zelf betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gvisser, 23-01-2013 17:56 #120
Als verzekerde met spoed per ambulance vervoerd is naar het ziekenhuis, en deze overrijdt tijdens de behandeling.
Wie betaalt dan de rekening van voor het vervoer, het eigen risicobedrag. Verzekeringnemer leeft niet meer. Reactie infoteur, 24-01-2013
Beste Gvisser,
1. De kosten gaan ten laste van het eigen risico van de verzekerde. Verzekerde is immers wel vervoerd.
2. Aangezien verzekerde niet meer leeft, is het een schuld respectievelijk vordering die in mindering komt op de nalatenschap.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ron, 14-11-2012 16:52 #119
Wij zijn getrouwd en hebben beide bij AnderZorg een ziekten kosten verzekering. Wij gebruiken redelijk veel medicijnen. Mijn vrouw heeft inmiddels haar 220 euro eigen risico betaald waardoor nu de medicijnen voor de rest van het jaar niet meer in rekening gebracht zouden mogen worden. Ik heb het bedrag van 220 euro nog niet bereikt. Nu viel het mij recent op dat haar medicijnen nu bij mijn eigen risico in rekening worden gebracht. Is het correct dat Anderzorg dit doet? We hebben toch beide een aparte verzekering? Graag ontvang ik uw bericht en eventueel advies hierover.
Vriendelijke groet Ron Reactie infoteur, 14-11-2012
Beste Ron,
Neen, Anderzorg mag niet de medicijnen van uw vrouw ten laste van uw verplicht eigen risico brengen. U kunt het beste hierover contact opnemen met Anderzorg, aangeven dat dit niet klopt en om restitutie vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sylvia, 22-05-2012 10:49 #118
Goedendag,
Ik was in 2011 verzekerd bij de Amersfoortse. Na een ongeluk op straat ben ik door een ambulance vervoerd naar het ziekenhuis. Dit kostte me echter 150 euro eigen bijdrage. Ik heb echter niet zelf de ambulance gebeld en er stond ook geen prijskaartje op dat dit mij 150 euro eigen bijdrage zou gaan kosten. Is er ergens een lijst of iets dergelijks waarop de consument kan zien wat onder de eigen bijdrage gaat vallen. Dit zou voor mij in de toekomst zeker veel uitmaken. Reactie infoteur, 22-05-2012
Goedendag Sylvia,
Eigenlijk geldt de eigen bijdrage voor alle zorg exclusief kraamzorg en de huisarts. Uitzondering is de zorg die valt onder een aanvullende verzekering. Zie ook het artikel voor de details.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Realtuik, 04-05-2012 16:20 #117
Beste Zeemeeuw,
U schrijft regelmatig als antwoordt op verschillende zake onderstaande, maar wat betekent dat eigenlijks in gewone woorden:
Het artikel waar het om gaat is artikel 19.4, Zvw 2011:
"Rekeningen voor kosten van zorg of overige diensten worden slechts op het verplicht eigen risico in mindering gebracht, indien deze door de zorgverzekeraar zijn ontvangen
(vanaf dit stukje vindt ik het wat lastig te begrijpen wat dat precies inhoud)
voor een bij algemene maatregel van bestuur te bepalen dag van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarop het verplicht eigen risico betrekking heeft."

Alvast vriendelijk bedankt voor uw reactie. Reactie infoteur, 04-05-2012
Beste Realtuik,
Wetteksten zijn vaak lastig, daarom een voorbeeld:
Stel het betreft een rekening uit 2010 voor een behandeling dat eigenlijk ten laste van uw eigen risico 2010 zou moeten komen. Dan mag dat alleen worden toegepast als de verzekeraar de rekening uiterlijk op 31 december 2011 heeft ontvangen. Ook de verzekeraar krijgt dan nog even de tijd (hoeveel tijd vermeldt de wet niet) om de rekening te verwerken en u op de hoogte te stellen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. Everts, 15-04-2012 18:17 #116
De vraag was ik ben aanvullend verzekerd voor de pedicure en nou word dit uit de basis verzekering betaald van het verplichte eigen risico, terwijl ik premie betaal voor aanvullende verzekering. Vallen alle chronische ziektes dan in het basis pakket? Want dan hoef ik mij niet aanvullend te verzekeren! Wat is uw advies Reactie infoteur, 16-04-2012
Beste A. Everts,
1. De arts of fysiotherapeut moet aangeven dat iets chronisch is. Als de fysio de code chronisch intikt, wordt u ook zo behandeld door de verzekeraar. Dat is waarschijnlijk niet zo als de fysio de gewone code intikt. U kunt de fysio ook vragen om de gewone code door te geven, omdat dit u geld kost.
2. Vanuit het basispakket wordt niet alles vergoed wat chronisch is. Zo is er voor de fysio een aantal behandelingen dat niet vergoed wordt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. Everts, 15-04-2012 10:14 #115
Vergoedingen voor pedicure diabetes met aanvullende verzekering word door verzekering een verplicht eigen risico ingehouden. Is dit wel terecht? bij informatie hier
over naar de verzekering word mij mede gedeeld dat ik in risico groep 2 ben ingedeeld
Hier ben ik het niet mee eens! Wat is hier van toepassing? Reactie infoteur, 15-04-2012
Beste A. Everts,
Zolang uw fysio wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering, mag dit niet worden ingehouden op uw verplicht eigen risico. Als de behandeling als chronisch is aangemerkt, is de bekostiging vanuit het basispakket en gaat het wel ten laste van het eigen risico.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Petra, 23-03-2012 10:57 #114
Mag mijn moeder van 70 de kosten van haar sportschool aftrekken? Reactie infoteur, 23-03-2012
Beste Petra,
De kosten van een sportschool zijn niet aftrekbaar. Wel een fysiotherapeut bijvoorbeeld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ba-R, 19-03-2012 15:19 #113
Vanwege een leveraandoening moet ik met regelmaat voor controle en de nodige medicijnen slikken. In 2012 ben ik al 2x voor uitgebreide nacontrole bij mijn specialist in het ziekenhuis geweest (incl uitgebreid bloedonderzoek) en heb ik 1x voor honderden euro's aan medicijnen die onder mijn verzekering vallen gehaald. Hoewel diverse andere gemaakte zorgkosten (tandarts, huisarts) wel in het declaratieoverzicht van mijn zorgverzekeraar zie verschijnen, vind ik de kosten voor het ziekenhuis en de naar verwachting hoge medicijnkosten nergens terug. Natuurlijk 'leuk' als ik dit niet hoef te betalen, maar klopt dit wel? Ik heb geen hoog inkomen en kom liever niet voor grote verrassingen te staan. Mijn partner zit bij een andere zorgverzekeraar en is in januari naar de dermatoloog in het ziekenhuis geweest, ook bij hem lijkt dit niet van het eigen risico af te gaan. Zie ik hier iets over het hoofd of doen onze zorgverzekaars dat, of is het misschien bij dergelijke kosten gewoon dat het maanden duurt voor ze verrekend worden bij de zorgverzekeraar? Reactie infoteur, 19-03-2012
Beste Ba-R,
Het is even de vraag of de zorgverlener de rekeningen al heeft ingediend. De uitgaven die u noemt komen normaliter ten laste van het verplicht eigen risico.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

S. de Rijke, 09-03-2012 17:50 #112
In februari 2011 had ik tijdens ski-vakantie een arm uit de kom. Inmiddels precies 1 jaar later (feb 2012) ben ik eindelijk uitbehandeld bij de fysiotherapeut. Nu is door mijn zorgverzekeraar zowel in 2011 als voor 2012 het eigen risico van E220 in rekening gebracht. Mag dat?

Dit is toch vreemd? Als ik dus op 1 januari 2011 dit ongeval had gehad en uitbehandeld was geweest op 31 dec 2011 (ook totaal 1 jaar aan behandelingen) had ik maar 1 x E220 hoeven betalen!

mvg Reactie infoteur, 09-03-2012
Beste S. de Rijke,
De kosten worden verrekend met uw eigen risico in het jaar waarin u de kosten maakt. Factuur per factuur. Als het dezelfde behandeling is en er wordt een gezamenlijke factuur uitgeschreven voor enkele behandelingen in twee achtereenvolgende jaren, dan komt die rekening ten laste van het eigen risico in het eerste jaar van behandeling.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H. de Leeuw, 03-03-2012 15:57 #111
Hallo,
Ik heb fysiotherapie gehad in 2011,en volgens de fysiotherapeut kon ik een bepaalde hoeveelheid behandelingen krijgen die binnen de vergoeding van me zorgverzekeraar(CZ) vallen.De laatste behandelingen waren in december 2011.Ook heb ik een gehoortest laten doen in november 2011 bij een winkel die gehoorapparaten verkoopt en de test gratis uitvoert.Uit die test bleek dat er iets niet goed is met me linkeroor, en mij werd aanbevolen om naar een kno arts te gaan.Ik ga naar een kno arts en die testen me ook grondig met wederom een gehoortest en ook door in me oor te kijken.Nu blijk dus dat er een vergroeiing zit in me oor, waardoor ik minder goed hoor met me linkeroor.Wat er precies aan de hand is met me linkeroor is even te ingewikkeld om uit te leggen, maar ik kreeg te horen van de kno arts dat als het erger word met me gehoor dat ik terug moet komen.
Nu mijn vraag:… ik heb in december 2011 mijn laatste 2 behandelingen gedaan van fysio en ik ben in december 2011 bij de kno arts geweest, kan mijn zorgverzekeraar(CZ)de rekeningen verrekenen met het eigen risico van 2012?
Volgens mij moeten ze dit doen van het eigen risico van 2011,wat al opgebruikt was en het dus geheel voor mijn verzekeraar zijn rekening is.Ik heb nu dus 2 rekeningen gehad die verrekend zijn met me eigen risico van 2012 die ik dus moet betalen wat volgens mij niet klopt.

m.v.g. Reactie infoteur, 03-03-2012
Hallo H. de Leeuw,
Uw behandelingen in 2011 moeten worden verrekend met uw eigen risico 2011 en niet 2012. De behandelingen in 2012 komen wel ten laste van het eigen risico 2012. U kunt het beste even met de verzekeraar bellen om het recht te zetten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pbm, 29-02-2012 18:19 #110
Beste Zeemeeuw, vandaag kreeg ik bericht van de zorgverzekeraar dat het ER bij hun wel naar rato wordt belast. Zie hun antwoord. Ik houd de namen anoniem!
"Welk bedrag is wijlen mevrouw X verschuldigd aan eigen risico 2012?
Zorgverzekering (Z) heeft uw moeder een bedrag van € 220,00 voor het eigen risico in rekening gebracht. Dit was niet juist. Uw moeder is op 31 januari 2012 overleden. Haar eigen risico voor het jaar 2012 bedraagt dan € 19,00. Z. heeft inmiddels een correctie gemaakt.". Aldus deze zorgverzekeraar.
Ik ben van mening dat er veel onwetendheid is onder de zorgverzekeraars, want ik heb diverse uiteenlopende reacties op gekregen. Natuurlijk ben ik met dit antwoord als nabestaande tevreden. Vriendelijke groet en dank, Pbm. Reactie infoteur, 01-03-2012
Beste Pbm,
Ik zou met dit antwoord ook tevreden zijn, maar een zorgverzekeraar hoeft dit niet te doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pbm, 28-02-2012 08:11 #109
Mijn moeder is op 31 januari overleden in een verpleeghuis. Het ziekenfonds brengt het maximale Eigen Risico in rekening. Mag dat of moet dit naar rato per maand/kwartaal? Reactie infoteur, 28-02-2012
Beste Pbm,
Het verplicht eigen risico geldt voor de zorgkosten die vanaf 1 januari worden gedaan. Het is niet zo dat het eigen risico per maand gelijk is aan het eigen risico per jaar gedeeld door 12. Dat kan betekenen dat al in een maand of sneller het eigen risico is verbruikt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Seos, 02-02-2012 22:34 #108
Ik ben in 2011 een behandeling begonnen om mijn onder kaak naar voren te laten plaatsen. hiervoor zijn er foto's gemaakt, onderzoek geweest etc. uiteindelijk bericht van de verzekering dat het volledig vergoed wordt, maar dat het wel ten koste gaat van mijn eigen risico. Hierdoor ben ik met de behandeling begonnen en heb een beugel gekregen en moet ook elke maand terug komen. dit ging ten kosten van mijn eigen risico.de behandeling loopt uiteraard nog steeds en de beugel wordt elke maand opnieuw aangetrokken en krijgt dus elke maand ook de zelfde factuur. Echter is de verzekering nu weer alles van mijn eigen risico aan het aftrekken omdat het het nieuwe jaar is begonnen. dit betreft toch de zelfde behandeling? mag dit wel? Reactie infoteur, 03-02-2012
Beste Seos,
De Zorgverzekeringwet stelt dat de kosten van zorg of een andere dienst worden toegerekend aan het kalenderjaar waarin de zorg of dienst is genoten, met dien verstande dat de kosten van zorg of een andere dienst die in twee achtereenvolgende kalenderjaren is genoten en door de zorgaanbieder of andere dienstverlener in één bedrag in rekening zijn gebracht, worden toegerekend aan het kalenderjaar waarin de zorg of dienst is aangevangen.

Met aparte facturen ontloopt men dus deze regel.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maartje, 24-01-2012 20:50 #107
Wanneer ik in 1 keer mijn verplichte eigen risico op maak (€220,00), kan ik dit bedrag dan ook in termijnen betalen?
Ik ben verzekerd bij Ditzo.

Met vriendelijke groet,

Maartje Reactie infoteur, 24-01-2012
Beste Maartje,
Er zijn verzekeraars die de mogelijkheid bieden om het verplicht eigen risico gespreid te betalen. Bijvoorbeeld in 10 maandelijkse termijnen. Of verzekeraars die in een maand niet meer dan 44 euro afschrijven. Bij mijn weten geldt dit niet voor Ditzo.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mila, 19-01-2012 12:45 #106
Ik heb geen medische kosten gemaakt in 2011, moet ik de eigen risico van 2011 alsnog betalen? Reactie infoteur, 19-01-2012
Beste Mila,
Het verplicht eigen risico en ook het vrijwillig eigen risico zijn bedragen die voor uw rekening komen, als u bepaalde ziektekosten maakt. Als u die kosten niet hebt in een bepaald jaar, hoeft u ook niet te betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kim, 17-01-2012 21:41 #105
Eind 2010 heb ik een rekening ontvangen van mijn zorgverzekeraar betreffende 2elijnsbehandeling GGZ over de periode nov 2009- nov 2010, waarbij aanspraak is gemaakt op mijn eigen risico van 2009. In 2009 heb ik echter slechts 1 sessie (intake) gehad. Mag dit? Vervolgens heb ik afgelopen week een rekening van diezelfde zorgverzekeraar ontvangen over de periode nov 2010- nov 2011, waarbij aanspraak wordt gemaakt op mijn eigen risico van 2010, terwijl ik in 2011 naar een andere zorgverzekeraar ben overgestapt. Mag dit? Ik ben over deze wijze van afhandeling van tevoren niet ingelicht waardoor dit mij heel veel extra geld heeft gekost, kan ik hier nog iets tegen doen? Reactie infoteur, 18-01-2012
Beste Kim,
1. Een aansluitende behandeling mag ten laste komen van het jaar waarin de behandeling startte.
2. Als u in 2011 bij een andere verzekeraar zit, gaat de nieuwe verzekeraar daarover en niet de oude.
3. U kunt het beste contact opnemen met uw oude verzekeraar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Connie, 13-01-2012 11:51 #104
Ik heb de volgende vragen aan u. Ik heb in 2011 een noodprothese gekregen (ivm een radioactieve behandeling die ik gehad heb in 2009 voor mijn te snel werkende schildklier en mijn tandvlees hierdoor zo ernstig was aangetast tot op de kaak teruggetrokken tandvlees dat tanden en kiezen hierdoor helemaal los zaten en bij een hap uit een boterham er al eruit vielen) zodat ik helaas al de rest van mijn tanden en kiezen heb moeten laten trekken in april 2011. In december heb ik de originele prothese aangemeten gekregen en op woensdag 11 januari 2012 is de behandeling afgerond. Valt deze behandeling nu onder de zorgkosten van 2011 of 2012? Ook voor dit project brengt de zorgverzekeraar mij de eigen bijdrage en nog een eigen risico in rekening. Bovendien krijg ik van de Fa-Med ook nog eens diverse rekeningen toegestuurd. Ook zijn er verkeerde codes in rekening gebracht bv een P30 ipv P45 en codes voor Moeizame verwijdering element, een beet registratie die ik tot december nog niet eerder gehad heb etc. Ik heb op advies van de verzekeraar een aanvullende TV 3 afgesloten in 2009 daar dan alle kosten gedekt zouden zijn voor de komende behandelingen, (2010 hebben ze ook gewoon alle behandelingen voldaan) als ik bij de vergoedingen in 2011 kijk staat er inderdaad ook tot 100% vergoed bij en zie ik niets over een eigen risico of eigen bijdrage. Echter verzekeraar geeft nu dus aan dit geldt niet voor eigen bijdrage + een eigen risico en techniek en materiaal kosten? Verzekeraar geeft ook al aan de tandarts alles voor de originele prothese P30 vergoed te hebben ipv de P45, en ze dus niet nogmaals gaan betalen, dus ik zie al een probleem ontstaan. Helaas werkt in mijn geval zowel de verzekeraar Menzis als de tandarts als Fa-Med niet mee en word ik van het kastje naar de muur gestuurd. Ook vraag ik me af of er een verschil zit in de techniek en materiaal kosten voor een Noodprothese en originele, helaas kan ik hiervan op internet niets vinden. Ik hoop dat u mij hiermee kunt helpen. Reactie infoteur, 13-01-2012
Beste Connie,
1. Ik zie dit als een aansluitende behandeling die onder de zorgkosten 2011 valt als de aanmeting en afronding door dezelfde instantie heeft plaats gevonden. Dit overeenkomstig een P 30 (zie hierna).
2. P 45 is een boven‐ of onderkunstgebit voor een patiënt bij wie tanden en kiezen reeds getrokken zijn, terwijl P 30 een volledige prothese is vanaf het eerste consult t/m plaatsing van de prothese, incl. nazorg gedurende twee maanden na plaatsing. P 30 is dus vooral uitgebreider en met nazorg.
Met vriendelike groeten,
Zeemeeuw

Jan, 07-01-2012 15:38 #103
Ik ben overgestapt naar een andere zorgverzekeraar. Ik heb echter nog een tandartsnota liggen van november 2011 die vergoedt zou moeten worden uit de aanvullende verzekering. Kan ik deze nog declareren en is mijn vorige verzekeraar verplicht tot vergoeden? Reactie infoteur, 07-01-2012
Beste Jan,
Ja, u moet de rekening van 2011 indienen bij uw oude verzekeraar en die moet ook uitbetalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Yvonne van der Vliet, 05-01-2012 16:39 #102
Eind december 2011 kregen wij een schrijven van Zilveren Kruis Achmea om een bedrag van 101,75 te innen. Dit zou gaan over een bezoek aan een specialist in november 2010 en moest betaald worden vanuit de eigen Bijdrage die nog niet op was. Wij zijn vanaf 2011 verzekerd bij Zorg en Zekerheid en Zilveren Kruis mag ook geen bedragen meer van onze rekening innen. Is het geoorloofd vanuit Zilveren Kruis Achmea om een jaar na dato alsnog en rekening te incasseren? Graag verneem ik uw reactie. Reactie infoteur, 05-01-2012
Beste Yvonne van der Vliet,
Ja, dat mag tot maximaal twee jaar na dato.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan de Voogd, 01-01-2012 10:20 #101
Voor de aftrekbare (in het kader van de inkomstenbelasting) bedragen van gezinshulp gold een schema van drempelpercentages met grenzen bij bepaalde inkomens in 2011. Hoe staat het daarmee in 2012? Dat staat niet in het Eindejaarspersbericht van Min van Financien. Reactie infoteur, 01-01-2012
Beste Jan de Voogd,
Bij mij vindt u de aftrekbare zorgkosten 2012, de drempel en inkomensgrenzen in:

http://www.financieel.infonu.nl/geld/65084-aftrekbare-specifieke-zorgkosten-2011-en-2012.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mirjam, 29-12-2011 04:46 #100
Beste Zeemeeuw,

Het verplichtte eigen risico is dan niet meer aftrekbaar van de belasting. Maar hoe zit het eigenlijk met het VRIJWILLIGE eigen risico? Is dat wel aftrekbaar? (Zo ja, tot welkk bedrag in 2012?)

Indien echter niet aftrekbaar in 2012, zijn de behandelingen / geneesmiddelen etc. welke verrekend worden met die vrijwillige E.B. (en / of de verplichtte E.B.) dan vervolgens op zich wel weer aftrekbaar? Reactie infoteur, 29-12-2011
Beste Mirjam,
Het eigen risico (verplicht en vrijwillig) is sinds 2009 niet meer aftrekbaar, ook de kosten van verrekening niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Leo, 28-12-2011 14:43 #99
Hoe zit het met vergoedingen per 2 jaar (bril of contactlenzen)? Als ik bij mijn verzekeraar de vergoeding in 2011 al heb gekregen en ik wissel voor 2012 naar een andere zorgverzekeraar met aanvullende verzekering, kan ik dan bij de nieuwe weer bril of contactlenzen declareren? Reactie infoteur, 28-12-2011
Beste Leo,
Bij de nieuwe verzekeraar kunt u weer opnieuw declareren. U komt daar namelijk nieuw binnen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marc, 21-12-2011 11:01 #98
Ik ben medio april 2011 met een 2e lijns psychologische behandeling gestart. In 2012 geldt dat er voor 2e lijns hulp vanuit de basisverzekering een eigen bijdrage geldt van €200, behalve als de behandeling in 2011 gestart is en binnen een jaar wordt afgerond. Mijn behandeling zal vóór april 2012 worden afgerond.
Nu wil ik overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Kan ik dat ongestraft doen of moet ik alsnog de eigen bijdrage van €200 betalen?
Alvast bedankt. Reactie infoteur, 21-12-2011
Beste Marc,
1. Als u ook straks kunt aantonen dat de behandeling april 2011 is gestart, kunt u gewoon overstappen. Bewaar dus het bewijs daarvan.
2. Als de nieuwe zorgverzekeraar niet van de gestarte behandeling weet en u maakt er voor april 2012 nog gebruik van, dan zult u uw situatie moeten uitleggen, dat wel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ineke, 21-12-2011 10:35 #97
Mijn zorgverzekering stuurt mij in 2011 een rekening van meer dan 300euro voor eigen risico over 2008. Dit omdat hun administratie toen een puinhoop was. Kan dit zomaar na zoveel jaar? Reactie infoteur, 21-12-2011
Beste Ineke,
Als het een puinhoop was bij de zorgverzekering niet. Dit lijkt me eind 2010 al verjaard. Ik zou bezwaar maken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jessica, 19-12-2011 09:15 #96
Mijn zorgverzekeraar heeft mij een factuur gestuurd betreft een rekening van een psycholoog waarvan mijn dossier in okt 2010 is geopend en in oktober 2011 is gesloten. Mijn eigen risico over 2011 is inmiddels verbruikt/betaald dus 0. Nu willen ze innen via mijn eigen risico van vorig jaar 2010 waar nog een bedrag van €106,- openstaat. mag dat? en o ja over een hoe lange periode kunnen ze zich nog herroepen op een eigen risico wat nog over is van voorgaande jaren? Alvast mijn dank voor uw reactie!

Mvg, Jessica Reactie infoteur, 19-12-2011
Beste Jessica,
1. De Zorgverzekeringwet stelt dat de kosten van zorg of een andere dienst worden toegerekend aan het kalenderjaar waarin de zorg of dienst is genoten, met dien verstande dat de kosten van zorg of een andere dienst die in twee achtereenvolgende kalenderjaren is genoten en door de zorgaanbieder of andere dienstverlener in één bedrag in rekening zijn gebracht, worden toegerekend aan het kalenderjaar waarin de zorg of dienst is aangevangen. Als dat niet geval is mag men nog een beroep doen op uw eigen risico uit 2010.
2. Een beroep doen op uw eigen risico van een eerder jaar mag tot maximaal 1 jaar na het jaar waarop het eigen risico betrekking heeft. Men is dus nog net op tijd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. van Duivenbode, 12-12-2011 22:55 #95
Mijn zorgverzekeraar heeft plotseling 150,- afgeschreven van mijn rekening. Ik heb nooit een factuur of iets dergelijks ontvangen. Mogen zij dit zomaar doen? Reactie infoteur, 13-12-2011
Beste M. van Duivenbode,
Als u zorg hebt gehad ten laste van uw eigen risico, mag dat. Dan zal waarschijnlijk de zorgverlener of apotheek de rekening direct hebben ingediend bij uw zorgverzekeraar. Als dit niet het geval is, kunt u het beste om opheldering en om een specificatie van de rekening vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mevr van Denzen, 07-12-2011 22:15 #94
Vallen de behandelingen bij de fysio, die je volgend jaar zelf moet betalen, onder het bedrag van je eigen risico? maw, als je de eerste behandelingen zelf betaald hebt, worden die dan van het eigen risico afgetrokken? Reactie infoteur, 08-12-2011
Beste Mevr van Denzen,
Ja als u de fysio zelf betaalt, komt dat ten laste van uw eigen risico. Er is dus niet een afzonderlijk eigen risico voor de fysio.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H. Walenkamp, 30-11-2011 06:28 #93
Ik ben 's-nacht met mijn voorwiel in een tramrail gekomen met een nare val tot gevolg, blauw oog, schaafwond over mijn hele rechter kant van mijn gezicht en een gapende wond in mijn kin. Ik ben naar het Bronovo ziekenhuis in Den Haag gegaan waar de Huisartsen Post en Spoedeisende Hulp in hetzelfde gebouw/zelfde balie zijn.
Behandeling vergde 5 hechtingen. Ik heb een extra eigen risico van €500,-- en heb nu een rekening voor dat bedrag gekregen van de verzekeraar omdat ik schijnbaar door de Spoedeisende Hulp ben behandeld. Was de behandeling door de Huisartsen Post uitgevoerd waren de kosten toch wel gedekt? Had ik daar niet op gewezen moeten worden? Kan ik dit aankaarten bij mijn verzekering cq het Bronovo? Reactie infoteur, 30-11-2011
Beste H. Walenkamp,
Tot nu toe bestaat niet de plicht om aan te geven wat een behandeling gaat kosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marjan, 25-11-2011 19:56 #92
Als de kosten van een behandeling in het ziekenhuis - zonder opname - aanvullend verzekerd zijn, worden die dan toch afgetrokken van het eigen verplichte en het vrijwillige risico? Ik heb hier nl een rekening van 670,- liggen terwijl mijn aanvullende pakket vermeld dat er 1200,- euro max. vergoed word waarvan ik ruim 1000,- euro gebruikt heb dit jaar. De eerste mevr. v.d. verzekering dacht dat dit een fout was, maar na navragen bleek het toch te kloppen dat eerst beide risico's betaald moeten worden…? Reactie infoteur, 25-11-2011
Beste Marjan,
1. Medische kosten die volledig worden vergoed vanuit een aanvullende verzekering vallen niet onder het eigen risico tot het moment dat het toegestane maximum wordt bereikt. Dan zou u in uw geval tot de 1200 euro niet hoeven te betalen.
2. Het kan zijn dat er onderdelen van de behandeling uit de basisverzekering komen. Die komen wel ten laste van het eigen risico.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tops, 25-11-2011 10:54 #91
Gisteren kreeg ik een overzicht van de Menzis waarin staat dat ik 165 euro eigen risico moet betalen over het jaar 2010. In 2010 heb ik kosten gemaakt waarvan de zorgverlener heeft gezegd dat het onder de AWBZ zou vallen en dat het mij niets zou kosten. Nu moet ik plots eigen risico betalen. Mijn vraag nu is: Klopt het dat ik eigen risico aan mijn verzekering moet betalen over kosten die onder de AWBZ vallen?
Een andere vraag is. Ik wil weg mij Menzis. Volgens Menzis moet ik dan alles aan Menzis betaald hebben inclusief die 165 euro eigen risico, die ze dus in mijn optiek onterecht in rekening brengen daar het volgens mijn zorgverlener onder de AWBZ valt, anders mag ik niet bij hun weg. Ik vind dit raar en vraag me af of dit klopt. Kan iemand mij daar iets over zeggen? Reactie infoteur, 25-11-2011
Beste Tops,
1. De AWBZ dekt zware geneeskundige risico's die niet onder de zorgverzekering vallen. Wel kan het zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Het CAK int deze bedragen, niet uw zorgverzekeraar.
2. Wel kan het zo zijn dat u in een AWBZ-instelling medicijnen krijgt, die wel onder uw eigen risico vallen.
3. U kunt de zorgverzekering niet opzeggen als u een premieachterstand heeft, maar dit is geen premieachterstand.
4. Ik zou schriftelijk z.s.m. bezwaar aantekenen als Menzis ten onrechte een eigen risico in rekening brengt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Deborah Kooning, 18-11-2011 16:37 #90
Vraag: Ik krijg nu nog een rekening toegestuurd van mijn oude zieketekosten verzekeraar. Die rekening is 1 jaar en 3 mnd oud, men beweert dat ik nog een ziekenhuis bezoek moet betalen uit die periode ivm het eigen risico over dat jaar. Kunnen ze dit na 15 mnd alsnog in rekening brengen? hadden ze dit niet al moeten aangeven eind December 2010 dat dit nog betaald moet worden. Zo ie zo heb ik al mijn eigen risico vorig jaar al verbruikt, kan het alleen nergens aantonen. Reactie infoteur, 18-11-2011
Beste Deborah Kooning,
1. Als het ziekenhuis laat was met declareren, mag de verzekeraar dit nog doen. Dan kon de verzekeraar dat ook niet eerder weten.
2. Of u uw eigen risico al hebt gebruikt, wordt bijgehouden door de zorgverzekeraar. Bovendien zult u als het goed is afschriften van de bank hebben, waaruit blijkt dat de verzekeringsmaatschappij extra geld heeft ingehouden in verband met het eigen risico. Ik zou dat toch even nagaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mar, 17-11-2011 15:49 #89
Vraag; wij hebben een vrijwillig eigen risico pp van ongeveer € 750,-.
Wat betalen we dan voor een consult en eventueel ingreep bij een gynacoloog? (tot de 750,- vol is)? Geldt hetzelfde voor eerstelijns psychologische zorg (a 85,- per consult)?
Hoor het graag, verzekering geeft hierover geen duidelijk antwoord en wil graag kijken of ik het in volgend jaar (2012) anders kan doen (lager eigen risico). Reactie infoteur, 17-11-2011
Beste Mar,
Als de gynaecoloog niet is gerelateerd aan kraamzorg, komen de kosten ten laste van het eigen risico. De eerstelijns psychologische zorg komt ten laste van uw eigen risico. Voor alles geldt: tenzij het wordt vergoed vanuit uw aanvullende verzekering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lisa, 15-11-2011 11:08 #88
"De kosten, die niet meetellen voor het verplichte eigen risico, zoals het consult van de huisarts, tellen wel direct mee voor het eventuele vrijwillige eigen risico". Huisartsconsult (dus zonder medicijnen en laboratoriumonderzoek) komt niet ten laste van het verplichte eigen risico, en ook niet van het vrijwillig eigen risico. Reactie infoteur, 15-11-2011
Beste Lisa,
Klopt, alleen een consult aan de huisarts valt niet onder het eigen risico.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Harry, 13-11-2011 20:23 #87
Op de volgende website kwam ik een andere inkomensgrens tegen dan u schrijft (u heeft het over 31.200 euro) over de tegemoetkoming vanaf 2012.

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/tegemoetkoming-chronisch-zieken-en-gehandicapten-wtcg/nieuws/2011/10/07/tegemoetkoming-chronisch-zieken-en-gehandicapten-inkomensafhankelijk.html

Afhankelijk van huishoudinkomen
De tegemoetkoming vervalt bij de volgende inkomensgrens:
paren met een gezamenlijk inkomen boven €35.100
alleenstaanden met een inkomen boven €24.570 Reactie infoteur, 27-03-2019
Beste Harry,
Klopt, zie voor meer informatie over de tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten het artikel:

https://financieel.infonu.nl/verzekering/84378-tegemoetkoming-wtcg-2013-2014-inkomensafhankelijk.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Th V. D. Pluijm, 13-11-2011 14:31 #86
Ik heb dit jaar een ruim bedrag aan tandartskosten (implantaten), deelbetalingen heb ik al gedaan. de laatste sessie is op 9 december. Als de eindfactuur pas begin januari bij mij binnenkomt met datum januari kan ik deze dan in 2011 meetellen of bepaalt de betaaldatum het jaar van aftrek? Moet ik mijn tandarts pushen voor een snelle rekening? Reactie infoteur, 13-11-2011
Beste Th V. D. Pluijm,
Ja, wat u in 2011 aan deze ziektekosten betaalt is in 2011 aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H. Boelens, 27-10-2011 00:16 #85
Ik ben bezig om mjn gebit te laten renoveren wat neergaat komen op een rekening van zo'n €10000,= Dit bedrag kan ik dus aftrekken in de belastingaangifte over 2011? Nu zijn wij allebei bril dragend. Is het dan ook nog mogelijk dat wij beide dit jaar nog een nieuwe bril kunnen atrekkend van de belasting? Valt de bril ook onder hulpmiddelen? Reactie infoteur, 27-10-2011
Beste H. Boelens,
1. De bril valt niet meer onder de aftrekbare ziektekosten.
2. De kosten van de tandarts kunt u, voor zover niet elders vergoed, fiscaal aftrekken als zorgkosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H. J. Bouwmeester, 09-10-2011 10:21 #84
Laat ik mijn vraag nog iets anders stellen, het trekken/verdoving, zou dit ook onder onderhoud (hulpmiddelen) t.b.v. protese kunnen vallen zodat ik ook hier gebruik kan maken van de 40 % regeling - de gebeurtenis is tenslotte 1 geheel? (of is dit iets te ver gezocht?) Aangezien ik sinds kort in de prevut (terugval in inkomen) zit kan ik inderdaad gebruik maken van de 40 % regeling. Reactie infoteur, 09-10-2011
Beste H.J. Bouwmeester,
Neen, de prothese is het hulpmiddel. Uw suggestie gaat alleen op als de tandarts of tandtechnicus een all in bedrag voor de prothese vraagt, maar dat is meestal niet het geval.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H. J. Bouwmeester, 08-10-2011 09:28 #83
Hartelijk dank voor het snelle antwoord! Nog 1 korte vraag i.v.m. mijn gebit. Voor de ingreep 1/2 december betaal ik een gedeelte en na de ingreep de rest, wordt dus de belastingaangifte van 2011 en 2012. (2e betaling is in januari) Kreeg van iemand te horen dat het deel trekken tanden/kiezen en verdoving onder genees- en heelkundige hulp valt ( dus zonder de 40 % verhoging ) en bruggen/prothesen onder hulpmiddelen ( met 40 % verhoging ) Is dit in Uw ogen correct? Reactie infoteur, 08-10-2011
Beste H. J. Bouwmeester,
De opslag met 40% geldt niet als uw drempelinkomen hoger is dan € 33.485 in 2011 en niet voor genees- en heelkundige hulp. Onder hulpmiddelen worden in dit geval inderdaad verstaan een kunstgebit en prothesen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H. J. Bouwmeester, 06-10-2011 13:09 #82
Ik sta voor ingrijpende kosten van mijn gebit (krijg implantaten met daarop brug - dit eind december). Dit kan ik mijnsinziens opvoeren in 2011 onder hulpmiddelen (indien betaaldatum in 2011), is het iemand bekend of dit ook nog mogelijk is in 2012? Reactie infoteur, 06-10-2011
Beste H. J. Bouwmeester,
Ja, dat kan ook in 2012 nog.
Met vriendelijke groeten,
zeemeeuw

P. Foks, 04-10-2011 17:30 #81
Mijn dochter van 20 heeft een zwak gebit en heeft een rekening lopen van over de €500,-
ze is uitwonend, zijn wij als ouder betalings verplicht? Reactie infoteur, 04-10-2011
Beste P. Foks,
Tot haar 21e bent u onderhoudsplichtig. Een verzekering lijkt me goedkoper.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ad van Beckhoven, 12-09-2011 17:10 #80
Beste Zeemeeuw. Zie mijn eerdere vraag. Ik heb contact gehad met de verzekering en de verwijspraktijk en die zijn beiden van mening dat verplicht eigen risico alleen van toepassing is op de Basis verzekering en dat de overige kosten van de verwijspraktijk dus niet in mindering worden gebracht op het ER. Reactie infoteur, 12-09-2011
Beste Ad van Beckhoven,
Linksom of rechtsom zal er toch betaald moeten worden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ad van Beckhoven, 12-09-2011 13:17 #79
Ik heb een tandprothese Laten plaatsen. Ik heb geen aanvullende tandartsverzekering.
Mijn verzekering gaat nu een deel vanuit de BV vergoeden en brengt mij het verplicht eigen risico in rekening. Buiten mijn eigen bijdrage aan de prothese heb ik echter ook ( niet verzekerde) kosten moeten betalen aan de verwijspraktijk voor tadheelkunde, o.a uitgebreid onderzoek t.b.v. het behandelingsplan. Kunnen deze bijkomende kosten op het verplicht eigen risico in mindering worden gebracht? Reactie infoteur, 12-09-2011
Beste Ad van Beckhoven,
Zonder aanvullende tandartsverzekering vallen ook de kosten van de verwijspraktijk onder het verplicht eigen risico of komen ze anderszins voor eigen rekening.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Miedema, 24-08-2011 15:14 #78
Als ik mijn nota's van de apotheek niet indien bij de verzekering, het betreft voorgeschreven medicatie, dan komen deze niet ten laste van het eigen risico, kan ik ze dan toch aftrekken van de de belasting? Ik heb ze tenslotte zelf betaald. Reactie infoteur, 24-08-2011
Beste Miedema,
Officieel mag u alleen kosten aftrekken die niet ten laste gaan of zouden gaan van het verplicht eigen risico. Dit omdat het verplicht eigen risico niet fiscaal aftrekbaar is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R. van Doesburg, 20-08-2011 09:52 #77
In 2009 - 2010 was ik in behandeling bij een medisch specialist in het ziekenhuis.
Pas in aug. 2011 kreeg ik de rekening van mijn eigen bijdrage die ik zal betalen.
Is dit terecht en moet ik alsnog betalen? Zijn hiervoor wettelijke regels? Waarom komt de rekening zo laat? Wat kan ik doen om hier in te grijpen? Met deze kosten heb ik na twee jaar niet meer gerekend. Hoe zit dat belastingtechnisch? Hoe weet ik, dat het niet minder gaat kosten dan de totale eigen bijdrage die ik zal betalen? Ik heb wat de daadwerkrlijke kosten zijn geen inzicht. Reactie infoteur, 20-08-2011
Beste R. van Doesburg,
1. De regel is dat de specialist uiterlijk een jaar na het jaar van behandeling de rekening moet indienen bij de zorgverzekeraar. Maar ook de zorgverzekeraar kan de rekening dan nog laten liggen.
2. U kunt bij de zorgverzekeringsmaatschappij om nadere info vragen.
3. Belastingtechnisch zijn het uitgaven in het jaar van betaling.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gilbert, 02-08-2011 20:52 #76
In NL is de consument c.q. de burger per definitie niet beschermd. Dit zorgstelsel was bedoelt door Hoogevorst om de zorg kosten goedkoper te maken, weet u nog?
Nouuuuu dat was een beetje gelogen, van voor de veranderingen koste de 27 miljard voor heel nederland, en nu kost het een lieve 60 miljard omdat ook de advertentie kosten en winsten van iedereen betaald moeten worden. We zijn gewoon weer belazerd. Op de site van het CVZ kun je de statistieken zelf bekijken. Het was gewoon veel goedkoper als de arts of specialist bepaalde welke zorg je moest hebben. Reactie infoteur, 03-08-2011
Beste Gilbert,
Aanbod van zorg lokt ook een extra zorgvraag uit, dat klopt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ron, 17-07-2011 11:08 #75
Zie ook mijn eerdere reactie van Ron, 14-02-2011 22:00
Heb de zaak voorgelegd aan de Ombudsman. Helaas schept dit geen duidelijkheid.
Zowel de verzekeraar als ik hebben een punt, echter Turien blijft bij standpunt. Zij zijn er zich van bewust dat het laat is om eind 2010 het eigen risico 2008 nog te verrekenen, maar dat het niet te laat is in de zin dat het niet meer zou mogen.
Gelet op dit standpunt van Turien is er volgens de Ombudsman Zorgverzekeringen geen ruimte voor verdere bemiddeling. Wel kan ik de klacht nog gaan voorleggen aan de Geschillencommissie Zorgverzekeringen. Deze commissie kan dan een bindend advies over de zaak uitbrengen. Hiervoor is een entreegeld van €37,00 voor verschuldigd.
Vraag is of het nog wel zin heeft om de klacht aan de geschillencommissie voor te leggen en wat een doorslaggevende reden (juridisch) zou zijn om het wel te doen. Reactie infoteur, 17-07-2011
Beste Ron,
Het artikel waar het om gaat is artikel 19.4, Zvw 2011:
"Rekeningen voor kosten van zorg of overige diensten worden slechts op het verplicht eigen risico in mindering gebracht, indien deze door de zorgverzekeraar zijn ontvangen voor een bij algemene maatregel van bestuur te bepalen dag van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarop het verplicht eigen risico betrekking heeft."

Als de zorgverzekeraar stelt dat de rekening op tijd binnen was, maar de verzekeraar zelf wat laat was, hebt u helaas geen punt. Dat de verzekeraar stelt eigenlijk wel laat te zijn is al iets, maar niet voldoende helaas. Het geeft ook aan dat de consument op dit punt onvoldoende is beschermd. Misschien kan de Ombudsman dan daar nog iets aan doen.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

W., 22-06-2011 14:51 #74
In 2009 ben ik voor het eerst met pijnklachten bij de gynaecoloog geweest, vervolgens een operatie in 2010, hiermee waren mijn klachten echter niet volledig verdwenen. Na verder onderzoek en diverse (hormoon)behandelingen is besloten dat mijn baarmoeder verwijderd moest worden. Omdat de gynaecoloog niet 100 % zeker was, moest ik hiervoor nog een darmonderzoek ondergaan. Uiteindelijk bleek hier niets mis en is onlangs mijn baarmoeder verwijderd.
In 2009 en 2010 heb ik mijn verplicht eigen risico betaald voor de operatie, consulten en verschillende medicatie. Per 2011 ben ik overgestapt en nu krijg ik het verplicht eigen risico te betalen voor het darmonderzoek + bijbehorende med. vooraf, waarmee ik nu de 170 bereikt heb. Volgens mij wordt dit los gezien van de gynaecologische behandeling. Nu ik de andere reacties lees vraag ik me af of dit correct is.
Het gaat toch nog steeds om dezelfde pijnklachten als waarmee ik voor het eerst bij de gynaecoloog kwam en deze heeft hier toch om verzocht? Of valt dit niet onder een doorlopende behandeling?
Ik heb geen vrijwillig eigen risico en een soortgelijke aanvullende dekking bij de nieuwe als bij de oude verzekeraar. Alvast bedankt. Reactie infoteur, 22-06-2011
Beste W.,
Dit is een aansluitende behandeling, maar uitgevoerd door verschillende specialisten. Daardoor, door 2 verschillende verzekeraars en wellicht 2 facturen herkent de huidige verzekeringsmaatschappij dit niet als zodanig. Ik zou daarom met de zorgverzekeraar contact opnemen en uw situatie uitleggen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ruud, 10-06-2011 12:13 #73
Ik heb in april een nieuwe gebitsprothese gekregen en de protheticus had mij verteld dat mijn eigen bijdrage rond de €220 zou liggen. Daarop heb ik gebudgetteerd.
Nu krijg ik de rekening binnen en blijkt deze ook nog verhoogd te zijn met mijn volledige eigen risico, een bedrag waar ik GEEN rekening gehouden heb. Mijn vraag is: Mag dat zomaar? Normaliter rekenede ik mijn eigen risico nl. af in de maand maart volgend op het jaar waarop dit E.R. betrekking had… Reactie infoteur, 10-06-2011
Beste Ruud,
Als u geen aanvullende verzekering hebt, valt een gebitsprothese onder het eigen risico. De verzekering zal dat bedrag innen zodra de rekening van de tandtechnicus binnen is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Samantha, 01-06-2011 22:08 #72
Hooii,

Ik ben eind december 2010 naar de dokter geweest voor een probleempje. Deze dokter verwees mij vervolgens door naar het ziekenhuis waar in de loop van januari en februari 2011 diverse afspraken zijn geweest. Nu kreeg ik zoals verwacht een rekening thuis, waarop stond dat ik het eigen risico deel moet betalen, zoals verwacht. Nu weet ik niet beter dan dat de dokter hierbuiten valt, maar nu zegt de zorgverzekeraar dat het onder het eigen risico van 2010 valt omdat ik toen ben doorverwezen, ondanks dat ik pas eind januari 2011 een stap in het ziekenhuis gezet heb.? Reactie infoteur, 02-06-2011
Hoi Samantha,
1. Voor een bezoek aan de huisarts geldt geen eigen risico, voor een bezoek aan een ziekenhuis wel.
2. De Zorgverzekeringwet stelt dat de kosten van zorg of een andere dienst worden toegerekend aan het kalenderjaar waarin de zorg of dienst is genoten, met dien verstande dat de kosten van zorg of een andere dienst die in twee achtereenvolgende kalenderjaren is genoten en door de zorgaanbieder of andere dienstverlener in één bedrag in rekening zijn gebracht, worden toegerekend aan het kalenderjaar waarin de zorg of dienst is aangevangen.
3. Hiervan lijkt me geen sprake, wat betekent dat 2011 ten laste komt van 2011 en niet 2010.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Adrie Kools, 22-05-2011 11:13 #71
Adrie 22/05/2011
Hallo
Ik krijg nu van m.n col.verz.vpz een rekening 2009 van € 105,68
DE eigen bijdragen was € 155 ik had al € 49,32 betaald en nu in 2011 komt men om het restant de € 105.68? Reactie infoteur, 22-05-2011
Beste Adrie,
Als de zorgverlener de rekening uiterlijk december 2010 bij de verzekeraar heeft ingediend, mag dit, als het ten laste van de eigen bijdrage 2009 wordt gebracht.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hester, 17-05-2011 11:06 #70
Hallo,
Het is mij nog niet helemaal bekend wanneer de rekening te laat is ingediend bij de zorgverzekeraar wanneer het eigen risico wel/niet betaald moet worden. Het is mij bekend dat het om de datum gaat wanneer de zorginstelling de rekening opstuurt naar de zorgverzekeraar.
Voorbeeld:
In april 2010 ben ik naar het ziekenhuis geweest.
Tot wanneer mag/kan het ziekenhuis de rekening opsturen en dat ik verplicht ben om dit eigen risico te betalen.
Is dit april 2011 (een jaar na de behandeling),
of is dit januari 2012 (een jaar na het jaar van de behandeling)
Bedankt voor de reactie. Reactie infoteur, 17-05-2011
Hallo Hester,
Tot en met december 2011, maximaal 1 jaar na het jaar waarop het eigen risico betrekking heeft.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M., 08-05-2011 19:30 #69
Hallo, recent ben ik door mijn bedrijfsarts verwezen naar een revalidatie-arts. Deze heeft mij aangemeld voor een revalidatie-programma. Mijn vraag is of dit bezoek aan de revalidatie-arts valt onder mijn eigen risico of door mijn bedrijf wordt verrekend/vergoed? Ik heb het hoogste c.q. meest uitgebreide verzekeringspakket. Reactie infoteur, 09-05-2011
Beste M.,
Als het goed is, wordt alles via uw bedrijf geregeld en betaald. Dat hangt mede van de CAO af.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Will, 29-04-2011 20:04 #68
Ben een tijdje geleden naar het ziekenhuis geweest omdat ik in mijn vinger had gesneden. Een half uur moeten wachten bij de eerste hulp en binnen 5 minuten stond ik weer buiten met een pleister er omheen er is geen arts aan te pas gekomen alleen maar een zuster die de pleister eromheen heeft gedaan. Nu krijg ik van mijn zorgverzekering onvz een rekening van let op 401,40 euro. Kan dit? Ik vind dit wel een hele duren hansaplast pleister. Reactie infoteur, 30-04-2011
Beste Will,
Als u voor spoedeisende hulp naar de eerste zorg moest, mag de ONVZ u hooguit uw eigen risico in rekening brengen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 19-04-2011 11:39 #67
Ik heb een aanvullende verzekering genomen zodat ik lenzen vergoed kon krijgen, ik had namelijk (voor het eerst) een bril of lenzen nodig. Mijn persoonlijke voorkeur ging uit naar lenzen. Nu dekt mijn verzekering National Academic lenzen alleen bij een verschil van meer dan 3 dioptrie. daar kom ik net niet aan dus dan een bril.

Nu is mijn vraag, als ik nu een bril koop voor de €230 die ik, eens in de twee jaar, vergoed kan krijgen. Kan ik dan volgend jaar een andere verzekering nemen die, bijvoorbeeld eens in de twee jaar €200 vergoed en dat bedrag ook declareren(voor bijvoorbeeld lenzen)? of gaat de informatie dat ik het voorgaande jaar heb gedeclareerd mee over en mag ik niet declareren.

Ik kan me voorstellen dat verzekeringsmaatschappijen wisselgedrag vanwege dit soort 'geldklopperij' tegen willen gaan, maar ik als consument zou er graag van profiteren en ik hoop dat u mij kunt vertellen of dit kan. Reactie infoteur, 19-04-2011
Beste Jan,
U mag elk jaar wisselen van verzekeringsmaatschappij en neemt uw geschiedenis in aankoop van brillen en lenzen niet mee.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Karin, 07-04-2011 20:25 #66
Ik heb een vraag met betrekking tot de vergoeding van echo's ten behoeve van zwangerschap. Verloskundige zorg valt buiten het eigen risico. Als een verloskundige een echo maakt vallen deze kosten buiten het eigen risico. Het punt is dat mijn verloskundige zelf geen echo's maakt, maar mij hiervoor doorverwijst naar het diagnostisch centrum. Mijn zorgverzekeraar geeft nu aan dat de echo's die ik heb gehad wel onder het eigen risico vallen, omdat het geen verloskundige zorg betreft. Ik vind dit erg vreemd aangezien ik wel doorverwezen ben door de verloskundige en als zij het zelf had gekund de kosten wel vergoedt waren. Kunt u mij vertellen of de kosten van de echo's die ik heb gehad inderdaad binnen het eigen risico vallen? Reactie infoteur, 08-04-2011
Beste Karin,
Zonder een specifieke aanvullende verzekering wordt een echo wel vergoed, maar wordt wel uw eigen risico aangesproken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Max, 22-02-2011 19:24 #65
Ook mijn zorgverzekeraar komt met een nota v.w.b. het eigen risico over 2008/2009. Deze kosten gaan over een behandeling die v/h nog door de AWBZ werd vergoed (in 2007) maar m.i.v. 2008 uit de basisverzekering werd vergoed.Nu las ik ergens dat wanneer de behandeling reeds is aangevangen in 2007 en doorliep in 2008. Deze gewoon nog via de AWBZ zou moeten worden vergoed en niet via de basisverzekering. Zodat men deze kosten onterecht d.m.v. het eigen risico op mij tracht te verhalen. Is dit juist en waar kan mogelijk meer info hierover vinden? Reactie infoteur, 22-02-2011
Beste Max,
1. Wat betreft het eigen risico geldt het volgende. Artikel 23 lid 1 van de Zorgverzekeringwet stelt dat de kosten van zorg of een andere dienst worden toegerekend aan het kalenderjaar waarin de zorg of dienst is genoten, met dien verstande dat de kosten van zorg of een andere dienst die in twee achtereenvolgende kalenderjaren is genoten en door de zorgaanbieder of andere dienstverlener in één bedrag in rekening zijn gebracht, worden toegerekend aan het kalenderjaar waarin de zorg of dienst is aangevangen.
2. Voor sommige zorg vanuit de AWBZ geldt van 2007 op 2008 een overgangsregeling. Daarover kunt u het beste contact opnemen met het CAK.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ron, 14-02-2011 22:00 #64
Eerdere vragen en antwoorden maken het er voor mij niet duidelijker op nu termijnen en wetsartikelen door elkaar heen lopen. Bij mij wil ziektekostenverzekeraar ook nog eigen risico 2008 in rekening brengen. Dit per brief van 1 december 2010. Ik heb hier bezwaar tegen ingediend en 19.5 zorgverzekeringswet schuiven ze aan de kant met de mededeling dat er voor hen geen termijn aan is verbonden. Het bepaalde in de Zvw bepaald niet wanneer de kosten bij een verzekerde in rekening gebracht moeten worden. Hierop heb ik gewezen op een eerder antwoord waarin werd verwezen naar de eerdere no-claim, waarbij werd aangegeven dat uiterlijk tot 1 april 2008 kon worden verrekend met de no-claim. In mijn geval zou dit dus 1 april 2010 worden. Hier hebben ze ook geen boodschap aan. Wijzen nu op de termijn van 5 jaar. Verzekeraars gaan, omdat niet in de Zvw is bepaald wanneer de kosten bij een verzekerde in rekening moeten worden gebracht, bij een invordering uit van de normale verjaringstermijn van een vordering. volgens 3.307 BW bedraagt die termijn 5 jaar na het opeisbaar worden van de vordering. Verder geven zij aan dat zij conform 19.4. Zvw handelen. Zij nemen alleen nota's mee in de berekening van het eigen risico die voor de in deze bepaling gestelde termijn door hen zijn ontvangen. Ik heb gevraag om de datum dagtekening van de nota's die zij in rekening hebben gebracht, echter die heb ik niet gekregen. Indien ik het er niet mee eens ben kan ik mijn bezwaar voor leggen aan de ombudsman Zorgverzekeringen. Mijn vraag is dus, staat de verzekeraar in zijn recht en heeft het zin om in bezwaar te gaan bij de Ombudsman Zorgverzekeringen? Reactie infoteur, 15-02-2011
Beste Ron,
1. Of de verzekeraar in zijn recht staat hangt helemaal af van het moment waarop de rekeningen bij de zorgverzekeraar zijn ingediend. Daar zijn wel termijnen voor overeenkomstig artikel 19 Zvw. U kunt dit alleen nagaan door inzage te krijgen in de ingediende rekeningen.
2. Het is vreemd dat de verzekeraar niet meewerkt. Alsof ze wat te verbergen hebben.
3. Artikel 19.4, Zvw 2011, is nog steeds duidelijk:
"Rekeningen voor kosten van zorg of overige diensten worden slechts op het verplicht eigen risico in mindering gebracht, indien deze door de zorgverzekeraar zijn ontvangen voor een bij algemene maatregel van bestuur te bepalen dag van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarop het verplicht eigen risico betrekking heeft."
Een eventuele verjaring heeft hier niets mee van doen. Dit artikel is niet voor niets apart in de Zvw ingevoegd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nono, 14-02-2011 11:20 #63
Hoi,

Heb pas geleden een brief ontvangen van de deurwaarde met het verzoek om een hele groot bedrag te betalen!
Unive Zorg wist hier al 3 jaar lang van een heeft mij helemaal niks laten weten! is dit mogelijk dat je niet eens een schrijven ontvangt maar toch een brief van de deurwaarde krijgt? En dan komen ze met het smoesje ja misschien is het naar u oude adres verstuurd. wtf?
Als ik elke maand gewoon een brief van hun krijg om mijn zorgverzekering te betalen vindt ik het wel heel raar dat ze nu komen met ja u heeft u nieuwe woon adres niet door gegeven kan dit zomaar?Nu worden er extra kosten berekendt. Is hier geen verjaringstermijn voor? Reactie infoteur, 14-02-2011
Hoi Nono,
1. De verjaringstermijn is 5 jaar.
2. Ik weet niet of het bij u om premies of onbetaalde rekeningen gaat.
3. Laat de verzekeraar weten dat het ook niet uw schuld is, en de extra kosten daarom onredelijk zijn. Vraag ook om een betalingsregeling.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marianne, 21-01-2011 12:35 #62
Heb gisteren een afrekening van de zorgverzekeraar gekregen met verzoek om het eigen risico van 2008 en 2008 te betalen. Door achterstand in hun administratie konden ze deze nu pas in rekening brengen. Betreft behandelingen ed die in 2008 en 2009 hebben plaatsgevonden en waarvan de nota rechtstreeks naar de zorgverzekeraar is gegaan, wij hebben ze nooit gezien. Moet ik het eigen riscio alsnog betalen of is dit inmiddels verjaard. Reactie infoteur, 21-01-2011
Beste Marianne,
Bepalend is wanneer de rekening is binnen gekomen bij de zorgverzekeraar. Als dat niet binnen een na jaar na het jaar van behandeling is, is de zorgverzekeraar te laat. Anders niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cornelisse, 14-01-2011 13:54 #61
Doordat ik van werkgever veranderd ben val ik nu onder een andere collectieve verzekering. De vorige verzekeraar heeft mij nu een brief gestuurd dat zij vanaf 2008 het eigen risico niet verrekend hebben. Met als bijlage een rekening van meer dan € 500,--. Dit is naar mijn mening een fout van de verzekeraaren, mijn vraag is dus, is hier geen verjaringstermijn voor? In feite sluit je elk jaar een nieuwe zorgverzekering af en om dan 3 jaar na dato dit nog te verrekenen lijkt mij niet correct. Reactie infoteur, 14-01-2011
Beste Cornelisse,
1. Een contractuele verplichting verjaart meestal na 5 jaar.
2. Uw verplichte eigen bijdrage bedroeg in 2008 slechts 150 euro. Dan moet u ook een vrijwillige eigen bijdrage hebben genomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Smit, 13-01-2011 16:11 #60
Mag mijn zorgverzekeraar zomaar een declaratie van 150.00 die op mijn rekening gestort zou worden verrekenen met het openstaand bedrag van eigen risico over het jaar 2010 dat dateert van december jl en waar ik tot nu toe alleen maar de nota heb gekregen en geen herinneringen. Ik heb meermalen contact gehad met mijn zorgverzekeraar dat ik nog op 1 declaratie zat te wachten en dan het gehele bedrag van de eigen risico wilde betalen in termijnen. Waar kan ik eventueel een klacht indienen als mijn zorgverzekeraar mij het bedrag niet wil storten? Reactie infoteur, 13-01-2011
Beste Smit,
1. Dat kan alleen maar als u een automatische machtiging hebt gegeven. De zorgverzekeraar moet wel de afschrijving motiveren.
2. Als u een klacht wilt indienen tegen een zorgverlener of zorginstelling kunt u hierbij advies en ondersteuning krijgen van Zorgbelang Nederland: www.zorgbelang-nederland.nl
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Witting, 09-01-2011 20:42 #59
Geachte Zeemeeuw,

Mijn vriend krreg op 31 december een nota met het verzoek om zijn eigen risico te betalen van 2009.

De behandeldatum staat op 27-10-2009 de behandeling was in augustus. Moet hij deze toch voldoen?

Met vriendelijke groet,

Wendy Witting Reactie infoteur, 10-01-2011
Geachte Witting,
Als de kosten gemaakt zijn, moet het eigen risico (uiteindelijk) wel betaald worden. U kunt dat nog wel uitstellen of voorkomen door aan te geven dat er op 27-10-2009 geen behandeling heeft plaats gevonden. Maar dan zal men zeer waarschijnlijk op een later moment wel met de juiste datum komen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mariska Roos, 05-01-2011 17:33 #58
Ik kreeg van mijn zorgverzekeraar vandaag een rekening die nog met mijn eigen risico van 2008 en 2009 verrekend zou moeten worden. Het gaat om twee apothekersrekeningen: één van 18 aug 2008 en één van 19 nov 2009. Als ik jullie antwoorden hieronder goed begrijp kan de eerste niet meer in rekening gebracht worden (2 jaar termijn overschreden) Kunt u mij vertellen waar dit wettelijk geregeld is zodat ik bezwaar kan maken? Volgens de verzekeraar zijn beide rekening op 23 dec 2010 bij hen binnengekomen.
Met vriendelijke groet,
Mariska Roos Reactie infoteur, 05-01-2011
Beste Mariska Roos,
1. Rekening 1 is te laat bij de zorgverzekeraar ingediend overeenkomstig artikel van de artikel 19 van de zorgwet.
2. In de zorgverzekeringswet artikel 19 staat: "Rekeningen voor kosten van zorg of overige diensten worden slechts op het verplicht eigen risico in mindering gebracht indien deze door de zorgverzekeraar zijn ontvangen voor een bij algemene maatregel van bestuur te bepalen dag van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarop het verplicht eigen risico betrekking heeft."
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bertine, 05-01-2011 12:52 #57
Ik ben op 16 dec 2009 bij de orthopeet geweest, hiervoor wordt een bedrag gerekend van 964,15! Er stond nog een rest eigen risico open van 2009 van 83,56. Dit bedrag wordt nu in rekening gebracht en daar krijg ik vandaag 5 januari 2011 een brief over dat ik dit nog moet betalen. Mag mijn verzekeraar dit doen? En moet ik dit wel of niet betalen? Reactie infoteur, 05-01-2011
Beste Bertine,
Als de verzekeraar de rekening binnen een jaar na behandeling heeft ontvangen mag dit. Dit lijkt hier het geval te zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mieke, 30-12-2010 13:17 #56
Een korte vraag over veplicht en vrijwillig eigen risico. Ik neem geen vrijwillig eigen risico. Mijn man neemt een vrijwillig eigen risico van 300 euro. Hoe zit het nu met onze 2 kids? Als zij huisarts en medicijnkosten maken, wordt dit dan volledig vergoed vanuit de basisverzekering? Of gaat dit af van de vrijwillig eigen risico van mijn man? Reactie infoteur, 30-12-2010
Beste Mieke,
Hoe de kosten voor de kinderen worden verrekend hangt af bij wie de kinderen op de polis zijn meeverzekerd. In dit geval kunt u de kids het beste meeverzekeren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gedup, 30-12-2010 09:45 #55
Beste Zeemeeuw,
Net als Jo kreeg ik een maand terug van onze verzekeraar nog een eigen risico verrekening over 2008. De nota's zijn bij de verzekeraar begin 2008 binnengekomen, maar door een administratieve achterstand hebben ze (met excuses) de verrekening eigen risico 2008 nu pas verzonden. Volgens advies van de zeemeeuw hebben we bezwaar ingediend. Maar volgens de verzekeraar is in artikel 19 lid 5 van de Zorgverzekeringswet en artikel 2.17 van het Besluit Zorgverzekering is de verrekening van het eigen risico geregeld en deze regeling houdt in dat zorgnota's over 2008 die vóór 31 december 2009 door ons zijn ontvangen, nog ten laste van het eigen risico mogen worden gebracht. Heeft de verzekeraar nu gelijk of heeft de zeemeeuw gelijk.

Ik hoor graag van u. Reactie infoteur, 30-12-2010
Beste Gedup,
Zoals hieronder meermalen aangegeven kan de zorgverzekeraar dit nog doen als binnen de twee jaar de rekening door de zorgverzekeraar is ontvangen. Dus in uw geval uiterlijk december 2009. Het is wel vervelend dat de verzekeraar u zo laat op de hoogte stelt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Guus, 21-12-2010 12:47 #54
Ik heb een vraagje over het verplicht eigen risico. Mijn zoon heeft in december 2010 een ongeluk gehad. Hand is in het gips gezet. Dit zal hem zijn eigen risico over 2010 wel kosten. Nu moet die hand natuurlijk wel weer uit het gips en dat zal in januari 2011 gebeuren. Kost het hem dan weer zijn eigen risico voor 2011? Of wordt het gezien als een doorlopende behandeling?
2) Hij overweegt over te stappen naar een andere zorgverzekeraar voor 2011. Heeft dat dan ook nog consequenties voor het bovenstaande?.
Met vriendelijke groeten, Guus Reactie infoteur, 21-12-2010
Beste Guus,
1. Dit is een doorlopende behandeling, maar de zorgverzekeraar kan hierbij in de fout gaan. Dan moet uw zoon bezwaar aantekenen.
2. Met een nieuwe zorgverzekeraar is de kans op fouten groter.
3. Bij een doorlopende behandeling gaat het om de behandeling die doorloopt en niet de zorgverzekeraar. Maar dit zal in 2011 wel extra communicatie en uitleg van uw kant vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tinie Teulings, 09-12-2010 10:59 #53
Ik ben op 14-06-2010 door de huisarts door gestuurd naar de KNO arts omdat ik af en toe wat hees was. Ik ben daar geweest de arts heeft even in mijn keel gekeken en gezegd dat er niets aan de hand was en dat alles er keurig uitzag ik ben in totaal geen vijf minuten binnen geweest en krijg nu een rekening van mijn zorg verzekeraar voor een behandeling genoemd (11 / dysfonie /poliklinisch ) van € 219,01 waarvan ik zelf € 165 moet betalen i.v.m. met mijn eigen risico. Nu is mijn vraag klopt dit naar mijn inziens absurd hoge bedrag van deze specialist voor alleen maar even kijken. Mijn verzekeraar zegt dat dit klopt maar volgens mij bestaat er toch ergens een uurtarief voor medisch specialisten want ik vindt dit toch wel erg veel. Nu weet ik ook waarom er gezegd wordt dat de gezondheidszorg bijna niet meer betaald kan worden dit komt door dit soort mensen. Reactie infoteur, 09-12-2010
Beste Tina Teulings,
Dit is het tarief dat bij deze behandelingscode in rekening mag worden gebracht. Ook als de behandeling maar een paar minuten duurt. En de behandeling komt inderdaad ten laste van uw eigen risico.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Neel, 07-12-2010 11:18 #52
Ik kreeg onlangs een correctiespecificatie van mijn ex-zorgverzekeraar over het jaar 2008. Het betrof een verrekening van het eigen risico. Er waren 5 nota's voor zorg in 2008 die niet vergoed werden en dus ten laste kwamen van mijn verplicht eigen risico. Of ik die even wilde betalen want door technische problemen waren er geen mogelijkheden om dit eerder te doen. Zij hadden die nota's allemaal al eind 2008 ontvangen van de zorgaanbieders en pas nu (twee jaar later) zijn ze in staat om dat aan de klant (mij) mee te delen! Mogen zij dit zomaar doen? Wat is de wettelijke termijn van de zorgeverzekeraar om het achteraf nog bij mij te mogen declareren? Reactie infoteur, 07-12-2010
Beste Neel,
1. De rekeningen zijn op tijd ingediend bij de zorgverzekeraar, maar pas laat verwerkt.
2. Ik weet niet of u nog binnen de 2 jaar zit, anders zou ik zou bezwaar maken en de verzekeraar laten weten dat deze rekeningen naar uw oordeel na 2 jaar zijn verjaard.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gerda, 01-12-2010 09:02 #51
Ik ben halverwege 2009 overgestapt naar een andere zorgverzekeraar. Ik heb nu van mijn oude verzekeraar een rekening gekregen voor het betalen van eigen risico over 2009. Ik heb echter over 2009 ook al eigen risico betaald aan mijn huidige verzekeraar. Kan dat? Reactie infoteur, 01-12-2010
Beste Gerda,
1. In dit geval gelden de oudste rechten bij de zorgverzekeraar tot uw overstap.
2. Wat u nu te veel hebt betaald kunt u bij uw huidige verzekeraar voor het jaar 2009 terug vragen met de motivering dat de 1e verzekeraar ook al geïnd heeft.
3. Wettelijk hoeft u namelijk maar 1x het verplicht eigen risico voor uzelf per jaar te betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rob, 24-11-2010 11:52 #50
Ik heb in 2010 een medicijn gehad die niet wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Dit is wel een medicijn wat door de arts is voorgeschreven. Kan ik de kosten van dit medicijn aftrekken van het eigen risico? Reactie infoteur, 24-11-2010
Beste Rob,
U moet de rekening opsturen naar de verzekeraar. Die zal het niet vergoeden en in mindering brengen op uw verplicht eigen risico in 2010. Dat is handig wanneer u meer ziektekosten hebt in 2010.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jo, 08-11-2010 11:09 #49
Ik heb op 3 november ook een bericht gestuurd. Ik heb de zorgverzekeraar gebeld. Zij vertelde dat de kosten van 2008 op 8 oktober 2010 door hun zijn ontvangen! Dat is in mijn ogen veel te laat! Ook vertelde zij mij dat ik gewoon moest betalen. Ik vind het vreemd dat een declaratie van de apotheek over 2008 in 2010 nog ingestuurd kan worden. Moet ik dit betalen of bezwaar in dienen? Reactie infoteur, 08-11-2010
Beste Jo,
Maak bezwaar aan de hand van artikel 19 van de zvw.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fred, 07-11-2010 15:53 #48
Ook wij hebben een afrekening van het eigen risico ontvangen over 2008 en 2009. Ik wil graag geloven dat zij over 2008 geen verrekening meer mogen maken maar ik haal dat niet uit artikel 23. Is het mogelijk dit artikel te publiceren of middels een link naar te verwijzen? Reactie infoteur, 07-11-2010
Beste Fred,
Klopt, artikel 23 heeft te maken met de verrekening met het eigen risico, zoals bij de vraag van Lieneke van 30-10. Artikel 19 lid 4 gaat in op de snelheid waarmee rekeningen bij de zorgverzekeraar moeten zijn ingediend. Dat moet voor 2008 uiterlijk einde 2009 zijn. Bij een bezwaar is het dus belangrijk om te weten wanneer de rekening is ingediend.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jo, 03-11-2010 21:23 #47
Ik heb vandaag een 'Verrekening eigen risico" ontvangen van mijn zorgverzekeraar! Met andere woorden of ik nog even het eigen risico van 2008 en 2009 wil ophoesten. Ze schrijven letterlijk "Een deel van de verrekening van het eigen risico over 2008 en 2009 heeft echter vertraging bij ons opgelopen". Dat is toch niet mijn fout?! Ben ik verplicht om over 2008 nu nog te betalen? Ik moet ook binnen 12 maanden mijn declaraties indienen…! Ik mag wel gebruik maken van een betalingsregeling. 2009 wil betalen maar 2008 dat kan ik toch nooit meer controleren?! Wat zijn mijn rechten en plichten? Reactie infoteur, 07-11-2010
Beste Jo,
In de zorgverzekeringwet artikel 19 staat: "Rekeningen voor kosten van zorg of overige diensten worden slechts op het verplicht eigen risico in mindering gebracht indien deze door de zorgverzekeraar zijn ontvangen voor een bij algemene maatregel van bestuur te bepalen dag van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarop het verplicht eigen risico betrekking heeft." Het is dus de vraag wanneer de rekening bij de zorgverzekeraar is binnen gekomen. U kunt dus bezwaar aantekenen voor 2008 als u die datum ook kent.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Koos, 02-11-2010 09:12 #46
Ik reeg van de verzekeraar een correctiespecificatie. Daarin worden nota's uit 2008 alsnog ten laste gebracht van het eigen risico 2008. Kan dit eind 2010 nog? Daarnaast zijn vergoeding van uit 2008 'conform de polisvoorwaarden aangepast', dus of ik deze vergeodingen even wil terug betalen. Kan/mag dit nog en ook zonder meer specificatie dan het factuurnummer. Het gaat in totaal om een fors bedrag, maar ik word verzocht het geheel binnen 30 dagen te betalen. Oorzaak volgens verzekeraar: vertraging in administratieve verwerkingen. Mag dit zomaar en op deze wijze op de klant afgewenteld worden. Blijkbaar ook nog in de veronderstelling dat iedereen direct voldoende financiele middelen beschikbaar heeft om deze administratieve vertragingen (eufermisme) van de verzekeraar even snel te corrigeren. Reactie infoteur, 02-11-2010
Beste Koos,
1. Volgens de zorgverzekeringswet mag een verzekeraar tot maximaal 1 jaar na het afsluiten van het jaar van zorg nog declareren. Dat ze administratieve problemen hebben is u niet aan te rekenen.
2. Tussentijds de voorwaarden aanpassen kan wel, maar moet redelijk zijn en voor iedereen gelden.
3. Ook de ONVZ heeft in 2007 tussentijds wel eens geprobeerd. De rechter oordeelde toen dat de wijziging naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar was.
4. In een nieuw jaar mogen wel nieuwe polisvoorwaarden gelden. De basisverzekering wordt van overheidswege bepaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lieneke, 30-10-2010 20:22 #45
Ik heb onlangs een afrekening van mijn zorgverzekering gehad voor het eigen risico van 2009. Het gaat om een behandeling die ik van begin 2008 t/m januari 2009 heb gehad waarvan het grootste gedeelte in 2008 plaats heeft gevonden. De zorgverlener rekent 25-9-2009 als behandeldatum (terwijl de behandeling 8 maanden daarvoor al was afgesloten). Daardoor vallen de kosten volledig onder mijn eigen risico van 2009. Volgens de zorgverzekering mag dit zo verrekend worden, want het gaat om een DBC (Diagnose Behandel Combinatie). Ik vind het toch raar dat dit met mijn eigen risico van 2009 verrekend wordt terwijl het grootste gedeelte van de behandeling niet in dat jaar heeft plaatsgevonden. Voor mij is het ongunstig, want in 2008 zat ik al aan mijn eigen risico en in 2009 nog niet. Heeft het zin om hier bezwaar tegen te maken? En moet ik dan bij de zorgverzekeraar of bij de zorgverlener zijn? Reactie infoteur, 31-10-2010
Beste Lieneke,
1. De wet stelt dat de kosten worden toegerekend aan het jaar van behandeling.
2. Uitzondering is een behandeling in 2 opeenvolgende jaren waarvoor één bedrag in rekening is gebracht. Dat bedrag moet worden toegerekend aan het kalenderjaar waarin de zorg of dienst is aangevangen.
3. U kunt bezwaar aantekenen bij de zorgverzekeraar en verwijst u dan naar artikel 23 van de zvw.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Petra, 27-10-2010 14:49 #44
Ik kreeg van de week nog een acceptgiro van mijn zorgverzekeraar voor 2008, het betrof nota's die nog met mijn eigen risico verrekende dende te worden kan dat nu nog eind 2010? Reactie infoteur, 27-10-2010
Beste Petra,
De ziektekosten van 2008 kunnen tot uiterlijk eind 2009 worden verrekend. Teken dus bezwaar aan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mevr van Eijk, 19-10-2010 14:09 #43
Zijn de eigen bijdrages van de kraamzorg (die ik dus zelf aan de kraamzorg heb moeten betalen) van 2007 en 2009 aftrekbaar bij de belastingdienst? Reactie infoteur, 19-10-2010
Beste mevr. Van Eijk,
1. Fiscaal aftrekbaar waren in 2007:
- de kosten van een kraampakket,
- de kosten van een bekkenband, ruggesteun, krukken, po-stoel, douchestoel of ander hulpmiddel,
- de eigen bijdrage van een 20-weken echo
- de kosten van een kraamhotel en poliklinisch bevallen,
- een eigen bijdrage voor de huur van een weegschaal,
- een eigen bijdrage voor een hulp in huishouding en lactatiekundige,
- de aanschafkosten van een kolf,
- eventuele medicatie.
2. Sinds 2009 zijn de kosten van bevalling en kraamhulp niet meer fiscaal aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. Visscher, 01-09-2010 12:32 #42
Goeden middag,

Wij staan samen op 1 polis ik heb de 165 euro eigenbijdrage bereikt maar mijn man nog niet.
Kan mijn zorgverzekeraar nu door gaan met het innen van de eigenbijdrage op naam van mijn man ook al zijn de kosten door mij gemaakt?

Met vriendelijke groet Ria Visscher. Reactie infoteur, 01-09-2010
Beste M. Visscher,
Neen, het eigen risico is per persoon. Dat betekent ook dat ziektekosten van persoon A niet ten laste van het eigen risico van persoon B komen, ook al staan ze op de zelfde polis.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Harvey, 07-08-2010 09:23 #41
Ik heb in juni 2010 in het ziekenhuis gelegen, nu verreken de zorgverzekeraar de eigen risico van 2009 en een sukje van 2010. Moet ik die over 2009 nog betalen?

Mvgr Reactie infoteur, 07-08-2010
Beste Harvey,
De ziektekosten van 2009 kunnen tot uiterlijk december 2010 worden verrekend met het eigen risico van 2009. Niet met het eigen risico van 2010.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ron, 06-07-2010 13:38 #40
Ik heb over 2009 een restant eigen risico openstaan bij mijn ex-zorgverzekeraar. Op mijn verzoek om dit restant uit te betalen geeft men aan dat dit niet uitbetaald wordt omdat het een eigen risicobedrag betreft i.p.v. no-claimbedrag. Is hun stelling wel juist?! Reactie infoteur, 06-07-2010
Beste Ron,
1. Het is inderdaad zo dat de no claim regeling in 2009 niet meer bestond, maar was vervangen door een verplicht eigen risico.
2. Als u een restant eigen risico hebt open staan, omdat u voor dat deel niet van het eigen risico gebruik hebt hoeven maken, krijgt u dat openstaande deel niet retour. Dat was met de no claim regeling nog wel het geval.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rd, 20-06-2010 12:56 #39
Ik heb 27 maart 2009 één gesprek gehad met een sociaal psyciatrisch verpleegkundige en een psyciater. Ik dacht, dat dit betaald zou worden uit mijn aanvullende verzekering, maar nu 19 juni 2010 wordt door mijn verzekering alsnog het verplichte eigen risico van 2009 in rekening gebracht. Mag dit zomaar. Ik heb ook één gesprek gehad in 2010, hier heb ik nog niets van ontvangen, maar als ze dit dit jaar ook in rekening brengen betaal ik in één jaar twee keer het verplichte eigen risico, wat voor mij financiële problemen oplevert. Reactie infoteur, 20-06-2010
Beste RD,
1. De overheid heeft in 2008 besloten dat kosten van behandeling van psychische aandoeningen niet meer vanuit de AWBZ worden vergoed, maar in de basisverzekering thuishoren. Dat betekent ook dat voor dergelijke behandelingen uw eigen risico wordt aangesproken.
2. Hebt u al een zorgtoeslag aangevraagd als tegemoetkoming in de premies ziektekosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mpt van Londen, 23-05-2010 10:27 #38
Ik moet voor mij en mijn partner 2 keer 165 euro betalen eigen risico.
moet ik dat betalen, ik zit in de wao en mijn partner is hart patient, en geen inkomsten.
moet ik het toch betalen met zo, n laag imkomen. Reactie infoteur, 23-05-2010
Beste Mpt van Londen,
1. Het eigen risico van 165 euro is voor iedereen verplicht en is dus onafhankelijk van het inkomen.
2. Wat wel afhankelijk is van het inkomen en waar u uw voordeel mee kunt doen is de zorgtoeslag, die u kunt aanvragen. Verder kunt u van het CAK een toeslag krijgen van 50 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Erik, 14-05-2010 13:43 #37
Mijn zorgverzekeraar heeft mij in februari 2010 een brief gestuurd met een specificatie van het door mij te betalen (verplichte) eigen risico over het jaar 2008. De specificatie betreft 3 behandelingen in maart en juli 2008 van totaal 48 euro. Er staat niet bij wanneer de behandelingen door de zorgverlener bij de zorgverzekeraar ingediend zijn. Mijn vraag is moet ik de 48 euro aan mijn zorgverzekeraar betalen of zijn ze te laat hiermee. Reactie infoteur, 14-05-2010
Beste Erik,
1. Het moment waarop de rekening is ontvangen door de zorgverzekeraar is essentieel.
2. Het kan overigens geen kwaad om schriftelijk bezwaar te maken bij de verzekeraar, verwijzend naar artikel 19.5 van de Zogverzekeringswet: " Rekeningen voor kosten van zorg of overige diensten worden slechts op het verplicht eigen risico in mindering gebracht, indien deze door de zorgverzekeraar zijn ontvangen voor een bij algemene maatregel van bestuur te bepalen dag van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarop het verplicht eigen risico betrekking heeft ". Dat zou wel eens 31 december 2009 kunnen zijn. Dan nog heeft de verzekeraar er minimaal 4 maanden over gedaan. Kijken hoe ze reageren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 11-05-2010 14:10 #36
@ Reactie infoteur op 03-05-2010: Bedankt voor de snelle reactie. Waar vind ik die termijn van drie jaar? Is de zorgverzekeraar niet gehouden aan de termijn in art 18 Zvw ( in dit geval dan 31 december 2009 ) en zou de claim of verjaard kunnen zin of tlv het eigen risico van 2009 of 2010 komen? Reactie infoteur, 11-05-2010
Beste Peter,
1. De termijn van 3 jaar wordt door verzekeraars vaak gehanteerd, maar de wetstekst is genuanceerder.
2. Wetstekst: Rekeningen voor kosten van zorg of overige diensten worden slechts op het verplicht eigen risico in mindering gebracht, indien deze door de zorgverzekeraar zijn ontvangen voor een bij algemene maatregel van bestuur te bepalen dag van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarop het verplicht eigen risico betrekking heeft.
3. Dat is dan maximaal twee jaar plus de behandelingstijd van de nota bij de zorgverzekeraar en niet automatisch drie jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hanna, 10-05-2010 14:29 #35
Door mijn werkgever ben ik naar een psycholoog verwezen. Nu krijg ik de rekening. 165 Euro eigen risico plus de eigen bijdrage á 10 euro per keer moet ik zelf betalen in totaal 265 Euro. Kan ik dit op de werkgever verhalen? Reactie infoteur, 10-05-2010
Beste Hanna,
1. De regels zijn dat elk bedrijf of instelling verplicht is om bedrijfsgezondheidszorg ter beschikking te stellen aan zijn medewerkers. Een werknemer hoeft niet te betalen voor de dienstverlening door bedrijfsarts of arbodienst. De kosten worden betaald door uw werkgever.
2. Dat zou betekenen dat u de rekening kunt declareren bij uw werkgever als u ook door uw werkgever of bedrijfsarts bent doorverwezen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 02-05-2010 15:25 #34
Nota van behandeling door specialist in 2008 komt pas in 2010 bij verzekeraar terecht (is via specialist gelopen en heb hier zelf nooit rekening voor ontvangen) en deze stuurt mij nu rekening voor het eigen risico. Is de verzekeraar hier niet te laat? Reactie infoteur, 03-05-2010
Beste Peter,
Zowel uzelf als een zorgverlener kunnen drie jaar terug gaan na het moment van behandeling. Na 3 jaar zijn de rekening en de declaratie van de specialist verjaard. Het moment van behandeling is de dag van behandeling en niet het jaar van behandeling.
Met vriendelijk groeten,
Zeemeeuw

Gerard, 26-04-2010 21:33 #33
Geachte,
Ik heb in 2009 slechts 73,42 euro "gebruikt" van mijn verplicht eigen risico van 155 euro. Krijg ik het verschil (81,58 euro) teruggestort of wodt dit verrekend met de nieuwe premie van 2010.

Alvast mijn hartelijke dank voor uw antwoord. Reactie infoteur, 26-04-2010
Beste Gerard,
1. Neen, u krijgt niet een deel van het niet verbruikte verplichte eigen risico terug. Het wordt ook niet verrekend.
2. Het zou anders zijn als u aan het begin van het jaar het verplicht eigen risico vooruit zou moeten betalen en aan het einde van het jaar zou blijken dat u te veel hebt betaald. Maar zo werkt het eigen risico niet. Voor het niet verbruikte deel hebt u immers nooit betaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Giel Bisschops, 25-04-2010 22:33 #32
Ik kreeg het verzoek om het eigen risico van 2009 én 2010 te betalen voor 21 mei. Waarom wordt het eigen risico van 2010 niet in 2011 teruggevorderd? Reactie infoteur, 26-04-2010
Beste Giel Bisschops,
Het eigen risico is voor eigen rekening en zodra de rekening bij de zorgverzekeraar binnen is, moet er worden betaald. Dat kan snel zijn of veel later: als de rekening voor 2010 pas in 2011 wordt gedeclareerd zult u pas in 2011 voor 2010 moeten betalen. Als de rekening vrijwel direct bij de verzekeraar binnen komt, moet u ook vrijwel direct betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. Aa, 23-04-2010 09:06 #31
Geaqchte Dame/Heer,
Mijn ziektekosten verzekeraar heeft zojuist een rekening gestuurd voor de eigen bijdrage 2009. Nu is mijn vrouw in jan.2010 behandeld in het ziekenhuis. Deze eigen bijdrage van 165 euro is hier ook al in meegenomen. Ik moet dus nu 2x 155 euro (2009) en 165 euro (2010) betalen. Totaal 475 euro. Mijn vraag is mag dit? Deze kosten van januari moet ik toch in 2011 betalen? Reactie infoteur, 23-04-2010
Beste M. Aa,
1. De behandelingen in 2009 komen ten laste van het eigen risico van degene die de behandeling heeft ondergaan in 2009, waarbij ieder een eigen risico had van 155 euro. De behandelingen uit 2010 komen ten laste van het eigen risico 2010 van 165 euro per persoon.
2. Als u beiden dus minimaal 155 euro aan behandelingen heeft gehad in 2009 en uw vrouw ten minste 165 euro in 2010, kost u dit aan eigen risico bij elkaar inderdaad 475 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. van 't Ent, 16-04-2010 09:48 #30
Delta Lloyd zorverzekering heeft het eigen risico voor mij en mijn vrouw t.w. 330 euro reeds volledig ingehouden. Dit klopt voor mijn persoon wel maar mijn vrouw zit ruim onder de 165 euro. Kan dan het eigen risico van niet gebruikte zorg al ingehouden worden. Het betreft 1 polis voor 2 personen. Reactie infoteur, 16-04-2010
Beste A. van 't Ent
Neen, u moet Delta Lloyd vragen om het te veel ingehouden bedrag terug te storten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Murat, 29-03-2010 13:13 #29
Beste Zeemeeuw,
Zie jij enige haalbaarheid in mijn verhaal of is alles naar jou mening gegaan zoals het moet en dat er terecht een eigen risico wordt geeist. Ik begrijp dat jou reactie niet bindend zal zijn maar advies/mening kan nooit kwaad.
Dankje Reactie infoteur, 29-03-2010
Beste Murat,
1. Op zich is het inderdaad zo dat de zorg vanuit een ziekenhuis of specialist onder het eigen risico valt, en is het dus logisch dat deze kosten ten laste van het verplicht eigen risico zijn gebracht.
2. Maar wat ik niet kan beoordelen is of de doorverwijzingen niet vooraf hadden kunnen worden voorkomen, waardoor er minder aanspraak op uw eigen risico zou zijn gedaan en u dus minder schade zou hebben geleden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Murat, 29-03-2010 11:42 #28
Ik heb een tijd last gehad van mijn neus en ben doorverwezen naar een KNO arts, de arts heeft ernaar gekeken en geconstateerd dat er niks aan de hand was. Aan mijn huisarts aangegeven dat ik wel gewoon pijn hebt. Weer doorverwezen naar een KNO arts van een andere ziekenhuis, en die heeft ook niks gedaan. Weer aangegeven aan huisarts dat er pijn is en weer doorverwezen naar dezelfde ziekenhuis maar een andere arts. Die constateerde dat er operatief wat gedaan moet worden maar dat er een ander ziekenhuis in gespecialiseerd in is en dat ik erg jong ben en dat er wat esthetische specialisme bij nodig is.

Ben dus naar de gespecialiseerde ziekenhuis geweest en die heeft ook niks gedaan dan constateren dat hun niks kunnen betekenen.

Nou ben ik 2 maanden verder en ben ik niks opgeschoten maar wel wordt er 165 euro eigen risico gerekend omdat ik elke keer werd doorverwezen naar een ziekenhuis.

Dit is toch volstrekt onterecht, ik heb ook mijn verzekeraar aan de lijn gehad waar mij verteld werd dat meerdere mensen hierover klagen maar dat de teller eenmaal tikt wanneer je bij een arts binnen stapt. Wat een geruststelling :(

Is er iemand of een instelling waar ik terecht kan om de naar mijn mening onterechte rekening tegen te vechten?

Met vriendelijke groeten, Murat Reactie infoteur, 29-03-2010
Beste Murat,
1. Wie een klacht heeft over een ziekenhuis kan daarmee in eerste instantie terecht bij de klachtenfunctionaris of klachtencommissie van het ziekenhuis.
2. Als u een klacht wilt indienen tegen een zorgverlener of zorginstelling kunt u hierbij advies en ondersteuning krijgen van Zorgbelang Nederland:
www.zorgbelang-nederland.nl

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mjj, 29-03-2010 10:01 #27
In de periode 2008 & 2009 heb ik een psycholoog bezocht, en dit is na 1 jaar als 1 DBC in rekening gebracht. Het grootste deel van de gesprekken vond plaats in 2009, maar omdat de DBC is geopend in 2008 telde deze volledig mee voor mijn vrijwillig eigen risico in 2008. Hiervoor heb ik 2009 een rekening van mijn zorgverzekeraar ontvangen.

Mijn vraag is nu, mag ik dit betaalde vrijwillige eigen risico nog aftrekken over het jaar 2008? Reactie infoteur, 29-03-2010
Beste MJJ,
Omdat dit het vrijwillig eigen risico 2008 betreft, betaald in 2009, mag u het vrijwillig eigen risico nog aftrekken van de belasting. Mocht de belastingdienst het niet accepteren voor 2009, dan moet u een correctie vragen voor de aangifte 2008.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Monic van Leeuwen, 15-03-2010 12:35 #26
Mag ik mijn kosten van 89 € aan eigenbijdrage voor de kosten van vervoer naar het ziekenhuis voor behandeling van Chemo aftrekken van de belasting? Hoop dat u voor mij hier een duidelijk antwoord heeft. Reactie infoteur, 15-03-2010
Beste Monic van Leeuwen,
U mag de 89 euro eigen bijdrage aan vervoerskosten aftrekken, wanneer ze niet behoren tot het verplicht eigen risico van 165 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marijke, 11-03-2010 14:08 #25
Maar mag je het ook niet aftrekken wanneer het enkel gebruikt is voor medicijnen? Want voorgeschreven geneesmiddelen mag je wel aftrekken! Even voor de zekerheid… Reactie infoteur, 11-03-2010
Hoi Marijke,
Het verplicht eigen risico is echt sinds 2008 niet aftrekbaar van de belasting. Dat betekent voor 2009 dat de eerste 165 euro aan uitgaven, die onder het verplicht eigen risico vallen, niet van de belasting mogen worden afgetrokken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marijke, 10-03-2010 12:01 #24
Door medicijngebruik ben ik altijd al snel m'n eigen risico verschuldigd aan de verzekering. Mag ik voor 2009 wel bij specifieke zorgkosten het verplicht eigen risico opvoeren voor aftrek? Het is immers gebruikt voor medicijnen voorgeschreven door een arts!? Reactie infoteur, 10-03-2010
Beste Marijke,
Neen, u mag het verplicht eigen risico niet aftrekken van de belasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 15-02-2010 14:02 #23
Vanwege een dwarslaesie ben ik helaas sinds drie en een half jaar een reguliere gebruiker van zorg. Ik betaal het wettelijk verplichte eigen risico van? 165,--. Daarnaast betaal ik voor bepaalde medicijnen ook een eigen bijdrage omdat die niet geheel door de ziektekostenverzekeraar vergoed worden. Is dit niet dubbel-op? Reactie infoteur, 15-02-2010
Beste Jan,
Dat zou inderdaad dubbelop zijn, maar het niet vergoede deel van de medicijnen komt niet ook nog eens ten laste van het verplicht eigen risico. Het niet vergoede deel kunt u, boven de drempel, aftrekken van de belasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hm Zoetmulder, 03-02-2010 14:57 #22
Op 1 februari ben ik naar de bloedbank in Leiden geweest, voor afname van bloedplasma. Daar ik onderweg naar huis onwel bengeworden ben ik per ambulance naar het ziekenhuis in Leiden vervoerdt. Als ik daardoor mijn eigen risico moet betalen stop ik ommiddelijk met het geven van boedplasma Reactie infoteur, 03-02-2010
Beste H.M. Zoetmulder,
Dank u wel voor uw reactie. Misschien dat de verzekeraar op uw verzoek coulance biedt, maar anders is de kans groot dat het ambulancevervoer ook in dit geval ten laste van het verplicht eigen risico zal gaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bert, 19-11-2009 11:10 #21
Wat mij volledig is ontgaan; wanneer heeft onze Minister bepaald dat het eigen-risico voor 2010 verhoogd zou worden. Nergens kan ik enige vorm van publicatie vinden waarin dit is bekend gemaakt door onze Minister. Hij heeft bij het veranderen van het ziekenfonds besluit wel aangegeven dat hij van plan was om het eigen-risico elk jaar te verhogen, maar nooit een definitief plan van deze verhogingen bekend gemaakt. Voor de meeste mensen die ik hierover spreek is dit erg onduidelijk. Reactie infoteur, 19-11-2009
Beste Bert,
Hoewel minister Ab Klink tot voor kort nog aangaf het eigen risico voor 2010 niet te zullen verhogen, heeft hij dat onlangs wel degelijk gedaan. Het heeft inderdaad niet of nauwelijks de pers gehaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dot, 25-09-2009 14:05 #20
Mijn vader is vanaf zijn 41 jaar hartpatient. Hij word dit jaar 80jaar.
Voor 18 jaar terug is hij geopereerd aan zijn hart (omleidingen) hij gaat nog altijd 1 a 2 maal per jaar op controle.
Gaat nog altijd naar de tromboze dienst. gebruikt al die jaren medicijnen en komt toch niet in aan merking voor de vergoeding van het cak. hoe kan dit?
ben zeer benieuwd naar het antwoord.
met vriendelijke groet dot. Reactie infoteur, 25-09-2009
Beste Dot,
1. Als uw vader in 2007 en 2008 meer dan 180 standaard dagdoseringen kreeg van één medicijn met een specifieke stof voor een hartkwaal, dan zou hij zeker compensatie moeten krijgen. Ik zou in dat geval dan ook bezwaar aantekenen bij het CAK en vragen om een herziening van het besluit: wellicht hebben ze onvoldoende informatie of is er iets fout gegaan.
2. Let op: een bezwaarschrift moet binnen zes weken door het CAK zijn ontvangen.
3. Heeft u na september 2009 geen beschikking ontvangen van het CAK, maar denkt u, dat u wel recht heeft op de compensatie eigen risico van 50 euro, vraag deze dan alsnog aan bij het CAK.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gerda Peut, 24-09-2009 09:40 #19
In dit artikel lees ik onder het kopje 180 doseringen, de aandoening Cara. Jammer, dit is namelijk een erg verouderde naam van de ziektes astma en COPD (chronische bronchitis en longemfyseem). Het woord Cara wordt al sinds de negentiger jaren niet meer gebruikt. Toen werd namelijk ontdekt dat astma en COPD twee verschillende ziektes zijn. Reactie infoteur, 24-09-2009
Besta Gerda Peut,
CARA is de term die het CAK zelf tot enkele maanden terug gebruikte. Ik heb het aangepast.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Michelle, 18-08-2009 18:54 #18
Stel dat ik mijn eigen risico in 2008 niet geheel heb verbruikt mag de zorg verzekeraar dit overige bedrag mee nemen naar 2009 zodat ik nog meer moet betalen in 2009 ipv de standaard 155? Reactie infoteur, 18-08-2009
Beste Michelle,
Alleen nagekomen nota's voor behandelingen uit 2008 kunnen ook in 2009 nog ten laste komen van het resterend eigen risico uit 2008.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Koolmees, 15-05-2009 17:25 #17
Beste Zeemeeuw, Dank voor uw antwoord. Het geeft echter niet een antwoord op mijn vraag. Mijn medicijngebruik voor een erkende chronische aandoening is begonnen in 2007. De vraag is: kom ik in 2009 in aanmerking voor de tegemoetkoming van 50 Euro op basis van medicijngebruik in 2007 en 2008. Graag alsnog uw antwoord.
Mvg, Koolmees Reactie infoteur, 15-05-2009
Beste Koolmees,
Er is nogal wat opwinding over de regeling, omdat mensen volgens de bestuursrechter ook ten onrechte door het CAK voor compensatie worden afgewezen. De minister heeft in april 2009 de Kamer toegezegd na 2008 de afbakeningscriteria voor de compensatieregeling uit te breiden. Hoe precies is nu nog niet bekend. Ook niet of 2006 en 2007 vervangen worden door 2007 en 2008.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Koolmees, 15-05-2009 13:22 #16
Geachte Zeemeeuw,
Hoe ziet de compensatie regeling eigen risico van chronisch zieken van 47? per jaar eruit voor 2009?
2008 was gebaseerd op de jaren 2006 en 2007.
Mag ik ervan uitgaan dat 2009 gebaseerd is op 2007 en 2008?
mvg
Koolmees Reactie infoteur, 15-05-2009
Geachte Koolmees,
1. De compensatie regeling eigen risico van het CAK is onafhankelijk van het inkomen en dus niet gebaseerd op het inkomen uit eerdere jaren. Het hangt vollledig af van uw aandoening en medicijngebruik.
2. De compensatie bedraagt dit jaar 50 euro, en zal vanaf de maand september worden uitbetaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ijsbrand Houtkoper, 12-05-2009 21:01 #15
Goedenanavond, een verzekerde is overleden in maart 2009, is er dan toch sprake van een verplicht eigen risico van 155,00 of van een gedeelte daarvan? De nota's tot aan overlijden overtreffen de? 155,00 dus het hele ER is al volgestort. Maar is het verplichte ER niet 3/12 van? 155,00? Alvast bedankt Reactie infoteur, 13-05-2009
Beste IJsbrand Houtkoper,
1. Neen, helaas. Het eigen risico van 155 euro gaat per 1 januari 2009 in en geldt voor het hele jaar. Sommige mensen hebben dat bedrag door ziekte snel verbruikt, en anderen niet.
2. Anders dan bij de no claim wordt geen openstaand bedrag teruggegeven.
3. Ook wordt het eigen risico niet teruggerekend naar een maandbedrag, waardoor het eigen risico in het begin van het jaar kleiner zou zijn dan later in het jaar. In dat geval zou een ieder beter in januari ziektekosten maken, dan in december van een jaar. En dat is ook weer niet de bedoeling.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H. A. van der Vegt, 30-04-2009 14:42 #14
Dank u Zeemeeuw maar de kosten zijn inderdaad al in de aangifte 2008 verwerkt. Maar mijn vraag was of de zelf betaalde kosten voor de bril niet het eigen risico compenseert?
Voor wat mijn ziektekostenverzekering betreft heb ik een zeer uitgebreide aanvullende verzekering, door de verzekeraar aangemerkt als "ROYAAL" afgesloten. Maar wat de bril betreft was men zeker niet royaal. Dus graag een reactie op de vraag aangaande de betaalde kosten en mindering op het eigen risico. Met dank bij voorbaat en vriendelijke groeten, Henk van der Vegt Reactie infoteur, 30-04-2009
Beste H.A. Van der Vegt,
1. De bril komt volledig voor uw rekening en kan volledig als aftrekpost bij de belastingdienst worden opgevoerd.
2. Uw bril zit niet in het basispakket, en wordt daarom niet verrekend met het opstaand eigen risico van maximaal 150 euro in 2008. Zie hiervoor ook het artikel onder het kopje Het verplicht eigen risico.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H. A. van der Vegt, 28-04-2009 15:04 #13
Eind 2008 heb ik bij Pearl voor een nieuwe bril betaald. Mijn zorgverzekeraar betaalt niets omdat ik geen sterkte 4 maar 3.5 nodig had. De bril kwam volledig voor eigen rekening en het bedrag is aanzienlijk hoger dan de € 150. Ik merkte dat andere verzekeraars wel een (gedeeltelijke) vergoeding zouden hebben gegeven. Vraag moet ik dan toch het eigen risico betalen? Bij voorbaat dank voor uw reactie. Reactie infoteur, 25-08-2019
Beste H.A. Van der Vegt,
1. Een bril met een relatief geringe sterkte wordt meestal alleen vergoed, als u een aanvullende verzekering hebt afgesloten. Maar wanneer de bril niet vergoed wordt, kunt u de uitgave wel als buitengewone last opvoeren bij de inkomstenbelasting.
2. Zie de vele mogelijkheden tot aftrek van ziektekosten in het artikel:

https://financieel.infonu.nl/belasting/12849-belastingdienst-tarieven-2019-en-buitengewone-lasten.html

3. Als u bij uw aangifte inkomstenbelasting deze aftrekpost bent vergeten, kunt u hem nog opvoeren, door een nieuwe aangifte te doen.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ate van der Meer, 20-04-2009 10:32 #12
Tot welke datum in 2009 kan mijn zorgverzekeraar nota's uit 2008 met mijn nog niet gebruikte eigen risico verrekenen - en mij hiervoor een nota sturen? Reactie infoteur, 20-04-2009
Beste Ate van der Meer,

Dat is een lastige, maar:
1. De zorgverzekeraar kon nagekomen rekeningen in 2007 tot en met 31 maart 2009 verminderen op uw no-claim over 2007. Vanaf 1 april 2009 kan de zorgverzekeraar teruggegeven no-claimbedragen uit 2007 niet meer corrigeren.
2. In 2008 is hier het eigen risico voor in de plaats genomen. Het ligt voor de hand dat rekeningen met betrekking tot 2008 uiterlijk tot 31 maart 2010 in rekening kunnen worden gebracht op het eigen risico 2008.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jaap, 10-04-2009 11:03 #11
Specialistische hulp doort vaak wat langer, zoals bijvoorbeeld een eerste lijns psycholoog. De behandeling is gestart in 2008 en telt mee voor de eigen risico. Voor de eerste declaraties in 2009 blijkt de eigen risico voor 2009 verrekend te worden. Het blijkt dus dat als de behandeling zich over twee uitstrekt je twee keer eigen risico moet betalen. Is dit terecht?

Met vriendelijke groet,

Jaap Reactie infoteur, 20-04-2009
Beste Jaap,
1. De kosten van behandeling in jaar X worden in zijn algemeenheid verrekend met het eigen risico in jaar X. Dus ook als de behandeling gestart is in 2008 maar doorloopt in 2009, worden de behandelingen verricht in 2009 normaliter verrekend met het eigen risico in 2009.
2. Sinds 2005 declareren ziekenhuizen via een Diagnose Behandeling Combinatie, DBC. Bij ziekenhuiskosten is de ingangsdatum bepalend. Een DBC, die start in 2007 en doorloopt in 2008 valt qua kosten volledig onder 2007, en dient dan met het eigen risico of no claim in 2007 te worden verrekend.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

P. Brenner, 08-04-2009 15:03 #10
De informatie is duidelijk, maar wat ik mis is of een zorgverzekeraar de kosten van specialistische hulp die gemaakt zijn in 2008 kunnen aftrekken van je eigen risico in 2009.Voor de duidelijkheid; ik heb in 2008 verschillende specialistische kosten gemaakt die ook in 2008 van mijn eigen risico zijn afgetrokken, een totaal van 150 euro, dus mijn gehele eigen risico.Nu heb ik vandaag een rekening van mijn zorgverzekeraar ontvangen van een onderzoek die ik in juni 2008 heb gehad en moet dus eigen risico betalen.Het lijkt mij dat een zorgverzekeraar dus je de rekeningen toestuurt van de specialistische hulp die je hebt gehad tot max je eigen risico en vervolgens de resterende rekeningen het jaar er na stuurt. Zo hoeven zij zelf minimaal bij te dragen. Of zie ik dit verkeerd? Reactie infoteur, 08-04-2009
Beste P. Brenner,
Het eigen risico is verbonden met het jaar van behandeling. Het kan dus niet zo zijn dat kosten uit 2008 ten laste van uw eigen risico 2009 worden gebracht. Daarover moet u de verzekeraar zeker opheldering vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lam Brands, 18-03-2009 20:50 #9
Prima informatie! Maar het eigen risico 150 euro begrijp ik nog steeds niet. Stel ik heb samen 900 euro ziektekosten die de zorgverzekeraar niet vergoed. Mag ik dan slechts 900-150 = 750 euro opgeven als aftrekbare kosten? Of werkt het anders? Reactie infoteur, 18-03-2009
Beste Lam Brands,
Inderdaad kunt u750 euro opgeven als aftrekbare kosten.
Met vriendlijke groeten,
Zeemeeuw

Wj Germs, 24-02-2009 09:54 #8
Ik ben 3 sterren verzekerd bij groeneland-achmea. Ik ben naar de fysiotherapeut geweest ik ben verzekerd voor 27 behandelingen. Nu krijg ik een rekening van 3 maal 27,50 en er staat bij paramed. chronisch dit gaat over de laatste 3 behandelingen. Waneer is dit chronisch? Reactie infoteur, 24-02-2009
Beste W.J. Germs,
1. Onder chronisch valt hier heel veel. Denk ondermeer aan:
-afwijkingen wervelkolom,
- steeds erger wordende en afwijkende bekken krommingen,
- al dan niet aangeboren skeletafwijkingen,
- aangeboren of door spastische parese of een klompvoet,
- ernstige vorm van osteoporose.
2. Wanneer het chronisch is, valt de behandeling onder de basisverzekering en uw verplicht eigen risico. Wanneer niet chronsich, valt het onder de 27 mogelijke behandelingen van de aanvullende verzekering. Dat laatste kan dus voordeliger zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Van 't Hof, 26-01-2009 15:30 #7
Mijn vrouw is verzekerd voor haar ziektekosten bij CZ. Is het mogelijk het vrijwillig eigen risico te wijzigen tot 1-2-2009. Volgens de internetsite van CZ niet na 1 januari 2009. Ik heb gelezen dat er tot 1 februari 2009 het vrijwillig eigen risico gewijzigd kan worden. Als mijn vrouw nog voor 1 februari overstapt naar een andere ziektekostenverzekeraar is het mijns inziens wel mogelijk, maar wordt het erg kort dag aangezien het nu al 26 januari is! Bovendien heeft zij bij CZ de uitgebreidste tandartsverzekering en wordt ze mogelijk niet geaccepteerd zo maar bij een andere maatschappij? Reactie infoteur, 27-03-2019
Beste Van 't Hof,
1. Bij het afsluiten van een polis kan ook het vrijwillig eigen risico worden gewijzigd. Bij de bestaande verzekeraar in de regel tot het einde van een jaar, bij een nieuwe verzekeraar tot 1 februari.
2. U kunt zich bij een nieuwe verzekeraar aanmelden tot 1 februari, maar u moet ook de oude verzekeraar uiterlijk op 31 december van het jaar hebben opgezegd. Anders moet u voor twee verzekeraars betalen. Eigenlijk bent u dan gewoon te laat, om nog over te stappen (!).
3. Als uw vrouw verzekerd is voor een uitgebreide tandartsverzekering, zal de nieuwe verzekeraar een vergelijkbare verzekering vaak wel accepteren. Anders wordt het bij het aangaan van een hogere dekking. Het beste kunt u dit voor de zekerheid op de man af vragen aan de bewuste verzekeraar.
4. Zie ook:

https://financieel.infonu.nl/verzekering/10609-de-ziektekosten-in-2019-uw-zorgverzekering-opzeggen-in-2019.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

K. Haan, 19-12-2008 19:42 #6
Ik heb een vraag over her eigen risico.
Ik heb een polis met daarop 3 verzekerden; mijn vrouw, mijn dochter en ikzelf.
Alleen mijn vrouw heeft nogal wat medische kosten gemaakt, waardoor zij het volle pond aan eigen risico heeft moeten betalen (? 150,-). Tot mijn verbazing evenwel zijn 2 declaraties niet door mijn verzekeraar aan mij uitbetaald, maar ten koste gegaan van mijn eigen risico (terwijl ik bijna geen medische kosten had). Het verhaal van de dame van de service-afdeling van de verzekeraar kwam erop neer, dat wij met z'n drieën een gezamenlijk eigen risico van? 450,- hebben en dat een declaratie van mijn vrouw op die manier ten koste kan gaan van mijn eigen risico, die uiteraard nog niet is opgebruikt vanwege het feit, dat ik slechts een paar euro aan medische kosten had. Als wij 3 verschillende polissen hadden genomen, had zich dit probleem volgens de serviceafdelingsdame niet voorgedaan, omdat dan wel het eigen risico van? 150,- per persoon zou gelden! Ik sta perplex. Is dat terecht of niet? Reactie infoteur, 20-12-2008
Beste K. Haan,
1. Neen. Iedereen vanaf 18 jaar heeft, bij Zorgverzekeringswet bepaald, een verplicht persoonsgebonden eigen risico ziektekosten van momenteel 150 euro. Daarbij is het niet toegestaan dat kosten van persoon X op de polis worden verrekend met het eigen risico van persoon Z op de polis.
2. Wel is het zo dat de hoofdpolishouder bericht ontvangt van een mutatie. Dat hoeft nog niet te betekenen, dat de mutatie ook met zijn eigen risico wordt verrekend. Gebeurt die verrekening ten onrechte wel, dan komt u weer bij punt 1 van hierboven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. Marcus, 11-12-2008 16:39 #5
Door een ziekenhuisopname moet ik een genomen vrijwillig risico ad? 500 aanspreken.
Levert dit voor mij een aftrekpost buitengewone lasten op tot hetzelfde bedrag? Reactie infoteur, 12-12-2008
Beste M. Marcus,
1. Alleen als het vrijwillig eigen risico door uw verzekeraar wordt aangesproken voor behandelingen, die onder een aanvullende verzekering vallen, is dit aftrekbaar van de belasting. Doorgaans is dit niet het geval en geldt het vrijwillig gekozen risico voor behandelingen uit het basispakket, zoals specialistische hulp in een ziekenhuis.
2. Bij de meeste verzekeraars weegt het vrijwillig gekozen eigen risico nauwelijks op tegen de geboden premiekorting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maria, 08-12-2008 19:10 #4
Bestaat er ontheffing van de bijdrage van Euro 150/155.- voor kosten gemaakt door chronisch zieken. B.v. door diabetes de kosten van lab.kosten en voorgeschreven medicijnen? Reactie infoteur, 08-12-2008
Beste Maria,
Zie ook de toegevoegde lijst van het CAK: ook diabetes staat daar bij.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans, 05-12-2008 08:52 #3
Ik heb een vraag over de eigen bijdrage. Als je in DEC 2008 naar het ziekehuis moet voor foto's te laten maken moet je de eerste 150 euro zelf betalen. Maar moet je in Jan 2009 weer naar het ziekenhuis ben je dan direct weer voor de eerste 155 euro weer zelf verantwoordelijk. Met andere woorden die, eigen bijdrage, gaan die over het kalenderjaar of vanaf de datum da dat je je eerste behandeling hebt ondergaan? Reactie infoteur, 05-12-2008
Beste Hans,
De eigen bijdrage geldt per kalenderjaar, en niet per behandeling. In uw voorbeeld zou u ook kosten maken ten laste van de eigen bijdrage in 2009. Een paar weken uitstel, voor zover mogelijk, zou u dus maximaal 150 euro kunnen opleveren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bart, 06-11-2008 14:11 #2
Pfff… Ik baal hier wel van zeg! De premies die ik moet betalen zijn al erg duur en nu ook nog 150 euro per jaar meer… en volgend jaar nog meer. Mooi is dat. Reactie infoteur, 25-08-2019
Zie de mogelijke aftrek zorgkosten in:

https://financieel.infonu.nl/belasting/12849-belastingdienst-tarieven-2019-en-buitengewone-lasten.html

A. V. D. Wal, 18-08-2008 11:41 #1
De aftrekbaarheid van bepaalde ziektekosten begrijp ik nog steeds niet goed
a. zijn de aanvullende premies ziektekosten in 2008 nog wel aftrekbaar?
b. het betaalde eigen risico de € 150 dus zijn die nog wel aftrekbaar in 2008? Reactie infoteur, 25-08-2019
Geachte A. v.d. Wal,

Voor de aftrekbaarheid ziektekosten 2008 en het eigen risisco geldt:
a) Het eigen risico is niet langer aftrekbaar,
b) Aanvullende zorgpremies zijn wel aftrekbaar.

Bovendien gaat het drempelinkomen fors omlaag. De drempel bedraagt €115 bij een drempelinkomen dat lager is dan €6.999, en in alle andere gevallen 1,65% van het drempelinkomen. Ter vergelijking: in 2007 was dit nog 11,5% van het drempelinkomen.

Zie voor een nadere toelichting ook het artikel:

https://financieel.infonu.nl/belasting/12849-belastingdienst-tarieven-2019-en-buitengewone-lasten.html

Met vriendelijke groet,
Zeemeeuw

Infoteur: Zeemeeuw
Laatste update: 19-11-2016
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Verzekering
Special: Zorgverzekering 2015
Reacties: 152
Schrijf mee!