InfoNu.nl > Financieel > Sparen > Vermogensrendementsheffing 2017, 2018 en 2019

Vermogensrendementsheffing 2017, 2018 en 2019

Vermogensrendementsheffing 2017, 2018 en 2019 Vermogensrendementsheffing 2017, 2018 of 2019 berekenen? Bij uw aangifte inkomstenbelasting moet u gemiddeld 1,2% belasting over uw spaargeld, beleggen en ander vermogen afrekenen met de Belastingdienst. Een spaarheffing op basis van een fictief renteforfait, of u nou wel of niet een hoog rendement in 2017, 2018 of 2019 hebt gemaakt op uw spaargeld. Om dit terug te verdienen moet u dus op zoek naar het hoogste rendement en de hoogste spaarrente. De vermogensrendementsheffing kwam met het nieuwe belastingstelsel in 2001. De heffing is in feite een straf van de Belastingdienst voor wie spaart en vermogen opbouwt, waarover al een keer belasting is betaald, maar gelukkig zijn er vrijstellingen. In 2017 is de vermogensrendementsheffing ingrijpend veranderd waardoor u in 2017, 2018 en 2019 meer of minder belasting over uw vermogen kunt betalen dan 1,2%. Zie ook de waardering van het vruchtgebruik en het blote eigendom van een woning.

De vermogensbelasting in de inkomstenbelasting

Nog niet zo lang geleden werd u geacht aan de Belastingdienst op te geven hoeveel vermogen u bezat en hoeveel rendement u maakte. Als dank daarvoor moest u hierover vervolgens vermogensbelasting betalen en werd het gemaakte rendement opgeteld bij uw inkomen. Dat betekende ook dat veel mensen hun vermogen niet of slechts ten dele opgaven.

Wat is de vermogensrendementsheffing 2017, 2018 en 2019?

Sinds 2001 hebben we als vervanging voor de vermogensbelasting de vermogensrendementsheffing gekregen. Bovendien werd ervoor gezorgd dat wat u op een spaarrekening hebt staan via de bank automatisch via de bank bij de Belastingdienst bekend is. Het maakt voor de Belastingdienst niet uit hoeveel rendement u werkelijk maakt. Er wordt door de fiscus altijd een fictief rendement van 4% verondersteld op uw vermogen, exclusief uw huis. Over dit fictieve rendement betaalt u, bij een vermogen dat hoger is dan de vrijstellingen, 30% belasting. Dat is 30% van 4% spaarrente ofwel 1,2% belasting over uw spaargeld en belegd vermogen. In 2017, 2018 en 2019 is dit renteforfait van 4% in een aantal gevallen zelfs nog verhoogd.

Tarief vermogensrendementsheffing is te hoog

De Belastingdienst is hiermee blij, want alles wordt automatisch doorgegeven en er hoeft weinig meer te worden gecontroleerd. Voor de burger ligt dat geheel anders. Wie bijvoorbeeld 2% spaarrente krijgt op zijn spaargeld houdt hiervan 0,8 procent over wat minder is dan de inflatie in ons land. En voor alle duidelijkheid: 1,2% betalen terwijl de rente maar 2% is, is een heffing van 60%. Deze heffing wordt alleen maar hoger als u minder rendement maakt. Hebt u een rente van 1,2% op uw spaarrekening dan betaalt u in feite 100% belasting op uw rendement. Die 2% is in 2018 en 2019 hooguit nog haalbaar op een spaardeposito met een lange looptijd.

Boxenstelsel in de inkomstenbelasting

Voor de inkomstenbelasting hebben we een boxenstelsel. Uw vermogen waarover de vermogensrendementsheffing wordt geheven zit in box 3 van de inkomstenbelasting en bestaat uit:
 • Uw aandelen, beleggingen, obligaties, opties en andere beleggingsvormen;
 • Onroerend goed zoals een tweede huis of vakantiehuis;
 • Uw tegoed op uw bankrekening;
 • Spaartegoeden in het buitenland;
 • Uw vorderingen.

Vrijstellingen box 3 inkomstenbelasting

De hoogte van de vrijstellingen in box 3 zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Bent u alleen en hebt u geen kinderen dan bedraagt de vrijstelling ruim 25.000 euro tot 30.000 euro. Bezit u 100.000 euro dan betaalt u dus over 75.000 euro de vermogensrendementsheffing.

Vermogensrendementshefiing, 2011,2012, 2013, 2014

Belastingvrij sparen, de vrijstellingen op sparen en vermogen 2011 & 2012 en 2013 en 2014:

Wievrijstellingen 2011vrijstellingen 2012, 2013 en 2014
Volwassene alleenstaande zonder kinderen20.785 euro21.139 euro
Volwassene met fiscale partner met overdracht vrijstelling en zonder kinderen41.570 euro42.278 euro
Elk minderjarig en inwonend kind2.779 euro-
U bent 65 plus met een inkomen uit werk en woning lager dan 14.062 euro27.516 euro extra 27.984 euro extra tot 14.302 euro inkomen
U bent 65 plus met een inkomen uit werk en woning tussen 14.062 euro en 19.562 euro13.758 euro extra13.992 euro extra tot 19.895 euro inkomen

Let wel: onder inkomen wordt verstaan een inkomen uit werk en woning vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek. De persoonsgebonden aftrek bestaat uit posten als:
 • De betaalde partneralimentatie;
 • Verliezen op durfkapitaal;
 • Ziektekosten en studiekosten;
 • De giften;
 • De uitgaven voor een rijksmonument in Nederland

Vermogensrendementsheffing 2015 en 2016

De vrijstellingen voor de vermogensrendementsheffing 2015 zijn iets hoger dan in 2014 het geval was. In 2016 vindt er een verdere verhoging naar 24.437 euro per persoon plaats: vrijstellingen box 3 vermogen in 2014, 2015 en 2016.

Vrijstelling voor maatschappelijke beleggingen en voor beleggingen in durfkapitaal

Het gaat hier om twee extra vrijstellingen in box 3. De vrijstelling voor maatschappelijke beleggingen, een investering in fiscaal erkende groene fondsen of sociaal-ethische fonds, is nog eens € 55.476 per persoon. In geval van durfkapitaal, investeringen in durfkapitaalfondsen of in leningen aan startende ondernemers, is de extra vrijstelling € 55.476 per persoon. Voor fiscale partners geldt het dubbele bedrag aan vrijstellingen. Sinds 2012 gaat dit iets omhoog naar maximaal € 56.420. De vermogensrendementsheffing is sinds 2012 niet veranderd, maar dat wordt in 2017 anders.

De vermogensrendementsheffing 2017, 2018 en 2019

In 2017, 2018 en 2019 verandert de vermogensrendementsheffing in die zin dat:
 • De vrijstelling voor elke spaarder 25.000 euro is in 2017 en 30.000 euro in 2018 en 30.360 in 2019.
 • Het fictief rendement van 4% wordt aangepast. Het wordt een variabel fictief rendement dat bij lagere vermogens minder is dan 4% en daarboven meer. Er zijn vier schijven voor de belasting op vermogen.

Schijven vermogensrendementsheffing 2017, 2018 en 2019

De vier schijven zijn in 2017:
 • Tarief nul tot een vermogen van 25.000 euro.
 • Tarief 2,9% voor de eerste 75.000 euro extra (dus tot 100.000 euro).
 • Tarief 4,7% voor extra vermogen tot aan 1 miljoen euro.
 • Tarief 5,5% voor hogere vermogens.

De vier schijven zijn in 2018:
 • Tarief nul tot een vermogen van 30.000 euro.
 • Tarief 2,02% voor de eerste 70.800 euro extra (dus tot 100.800 euro).
 • Tarief 4,33% voor extra vermogen tot aan 1.008.000 euro.
 • Tarief 5,38% voor hogere vermogens.

De vier schijven zijn in 2019:
 • Tarief nul tot een vermogen van 30.360 euro.
 • Tarief 1,75% voor de eerste 71.650 euro extra.
 • Tarief 4,47% voor extra vermogen tot aan 1.020.010 euro.
 • Tarief 5,6% voor hogere vermogens.

Dat betekent dus dat er in plaats van de vaste 4% een samengesteld tarief ontstaat dat afhankelijk is van de hoogte van uw vermogen. Maar deze percentages kunnen de komende jaren verder omhoog gaan. Wie een tweede woning heeft, gaat al snel meer vermogensbelasting betalen in 2017. Anders wel in 2018 of 2019.

Hoe sparen en beleggen?

De inflatie plus de belasting op vermogen en spaargeld zorgen ervoor dat een extra rendement in een jaar moet maken om er niet op achteruit te gaan. Als u kiest voor beleggen doet u er goed aan om te kiezen voor bedrijven die een hoog dividendrendement hebben. Dat is het rendement gegeven de koers van een aandeel. Dit dividendrendement verandert dus als de koers verandert, maar natuurlijk ook als het rendement verandert. Bekende voorbeelden van bedrijven die regelmatig een hoog dividendrendement hebben zijn:

Bedrijf AEX, Midkap

 • BAM Groep;
 • KPN;
 • Wereldhave;
 • Corio;
 • Unibail-Rodamco;
 • Royal Dutch Shell;
 • Reed Elsevier;
 • Akzo Nobel;
 • SBM Offshore;
 • Wolters Kluwer;
 • Boskalis;
 • Unilever;
 • Philips;
 • DSM;
 • Fugro.

Deze rendementen zullen uiteraard elk jaar weer anders zijn.

Waardering vruchtgebruik woning

U kunt ook alleen het blote eigendom van een woning bezitten waarbij uw ouders het vruchtgebruik hebben. In dat geval heeft het vruchtgebruik voor uw ouders een waarde in box 3 van de inkomstenbelasting en geldt voor u de economische waarde minus de waarde van dit vruchtgebruik. De waarde van het vruchtgebruik is 4% maal een factor, afhankelijk van de leeftijd van de ouders die het vruchtgebruik hebben.

Hoge spaarrente op spaargeld

Maar beleggen op de beurs brengt natuurlijk ook risico’s met zich mee. Daarom is het altijd verstandig om uw geld te spreiden over meerdere beleggingen. Het is sterk afhankelijk van uw persoonlijke situatie of u veel of weinig risico kunt nemen, maar in het algemeen blijft het zeer verstandig om ook een aanzienlijk deel op een spaarrekening te zetten of op een spaardeposito. De spaarrente op een direct opneembare rekening is in 2018 laag, wel kunt u kiezen voor een hogere rente op een top deposito 2018.

Slot vermogensrendementsheffing

Omdat de vermogensrendementsheffing relatief hoog is ten opzichte van het rendement dat momenteel werkelijk gemaakt wordt, bent u haast wel gedwongen om meer risico met uw spaargeld te nemen dan u lief is. Dat wordt in 2018 nog erger als u veel spaargeld hebt of bijvoorbeeld een tweede woning of een vakantiehuis bezit, want ook dat is vermogen in box 3. Wilt u toch sparen, dan kunt u het beste kiezen voor een spaardeposito. Wilt u risico nemen, dan gaat u beleggen.

Lees verder

© 2010 - 2019 Zeemeeuw, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Belastingdienst & verlaag zo de belasting op sparen van geldBelastingdienst & verlaag zo de belasting op sparen van geldVerminder de belasting op sparen van geld en vermogen in box 3. De vermogensrendementsheffing is hoog en bovendien nog e…
Vermogensrendementsheffing is te hoogDe belastingheffing gaat er in de kader van het vermogensrendementsheffing vanuit dat u over uw vermogen jaarlijks een r…
Gaat de spaarbelasting in Nederland omlaag in 2019 of 2020?Gaat de spaarbelasting in Nederland omlaag in 2019 of 2020?Wie in 2019 meer spaargeld heeft dan ruim 30.000 euro, betaalt in Nederland een spaarbelasting van 0,6 tot 1,6 procent.…
Belastingen - moet ik over kunst en antiek belasting betalenBelastingen - moet ik over kunst en antiek belasting betalenHoeveel belasting en btw betaalt u over kunst en antiek in 2018 en 2019? Kunst en antiek kunnen een vermogen waard zijn,…
Belastingherziening 2019: hoge belasting in box 3 mogelijkBelastingherziening 2019: hoge belasting in box 3 mogelijkDe belastingherziening voor het spaargeld en vermogen in box 3 kan een forse belastingverhoging betekenen. Wie denkt dat…

Reageer op het artikel "Vermogensrendementsheffing 2017, 2018 en 2019"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

C. Prins, 15-11-2012 21:59 #8
Omdat ik gescheiden ben krijg ik eind november 2012 een bedrag van mijn ex uitbetaald. Dit bedrag is hoger 21.139 Wat is de peildatum voor de belastingaangifte over 2012 box 3? 1 januari 2012 of 1 januari 2013?
met vriendelijke groet Reactie infoteur, 16-11-2012
Beste C. Prins,
De peildatum voor het vermogen in uw belastingaangifte 2012 is 1 januari 2012.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Elisabeth de Jong, 16-10-2012 15:10 #7
Geachte mijnheer/mevrouw,
Verlaagt 'groen sparen' het vermogen in box 3 met de extra vrijstelling, zodat het drempelinkomen voor de specifieke zorgkosten lager wordt? Alvast dank voor uw antwoord. E. de Jong Reactie infoteur, 16-10-2012
Beste Elisabeth de Jong,
Groen beleggen verhoogt de vrijstelling in box 3 van de inkomstenbelasting en verlaagt daarmee de bijtelling bij uw inkomen. Uw drempelinkomen wordt dan lager dan zonder de extra vrijstelling:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/67483-drempelinkomen-en-verzamelinkomen-inkomstenbelasting.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fjscholte, 27-09-2012 10:58 #6
Ik vraag mij af, in hoeverre dit artikel echt zorgvuldig is opgesteld. De kon. BAM groep is al ruim een jaar niet meer in de AEX te vinden en haalt al jaren niet het gewenste rendement. Reactie infoteur, 27-09-2012
Beste Fjscholte,
Bam zit in de Midkap en het dividendrendement varieert. Vandaag komt die voor BAM uit op 9,26 %. Nog steeds een mooi rendement, zou ik zeggen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. Evengroen, 18-06-2012 16:09 #5
Heffingsvrij vermogen kinderen 2012 vervalt. Onze dochter wordt dit jaar in September 18. Ieder jaar vallen we boven de vrijstelling dus betalen hierover belasting
Is het raadzaam om dan op haar spaarrekening het saldo (per 01-01-2013) Euro 21139, - aan te vullen en zij daarover dan geen belasting hoeft te betalen. Reactie infoteur, 18-06-2012
Beste A. Evengroen,
Uw dochter krijgt inderdaad haar eigen vrijstelling van ruim 21.000 euro over het saldo per 1-1-2013 waarover zij geen belasting betaalt. Het moet dan wel een rekening op haar naam zijn, zodat u er zelf niet zo maar meer aan kunt komen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

P. Meisters, 15-06-2012 15:54 #4
Ben gehuwd, beiden zijn wij 65 jaar en ouder. Inkomen voor overdracht in 2012 lager dan 14.062 euro voor een der partners. Vraag; Wij hebben per persoon bij een bank vaststaand gereserveerd van ons spaargeld 6500 euro voor crematie. Wordt het bedrag van 2x 6500 euro als vermogen beschouwd door de belastingdienst? Of kunnen wij dit als vrijstelling beschouwen? Graag bericht bvd Reactie infoteur, 15-06-2012
Beste P. Meisters,
Als u dit geld op de rekening hebt staan om er later een crematie mee te financieren, is dat gewoon eigen vermogen. Als het een resultante is van uitvaartsparen, een vorm van banksparen, is hiervan in 2012 maximaal per persoon € 6.859 vrijgesteld:

http://www.financieel.infonu.nl/sparen/75181-uitvaartsparen-of-uitvaartverzekering-afsluiten.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johan, 23-02-2012 10:07 #3
Beste Zeemeeuw.
Ik heb een opdracht wat gaat over box 3 alleen kom ik er niet uit. Zou u mij misschien hierbij kunnen helpen? Het gaat om de volgende vragen:
18. Geef de vrijstellingen(=heffingsvrije voet = heffingsvrij vermogen)
in box 3 over 2012 voor een volwassene en een minderjarig kind.

19. Bij een gezin met 3 minderjarige kinderen, hoeveel vrijstelling heb je
dan in 2012?
20. Een gezin, met 3 minderjarige kinderen, heeft op 01-01-2012
€ 80.000,- op hun spaarrekening staan. Hoeveel belasting moet dit gezin betalen in 2012. Gebruik de vrijstellingen die je bij vraag 19 hebt uitgerekend. De te betalen belasting gaat natuurlijk over box 3. De heffingskortingen nog niet gebruiken.

Ik zou het prettig vinden als u me hierbij zou kunnen helpen! Alvast bedankt voor u hulp.
Mvg Reactie infoteur, 23-02-2012
Beste Johan,
Johan toch. Een gezin van twee volwassenen en met kinderen heeft een heffingsvrij vermogen in 2012 van tweemaal 21.139 euro (voor kinderen is het nul). Dit bedrag trek je af van het vermogen en doet dat maal 1,2% om de verschuldigde vermogensrendementsbelasting te berekenen. Daarbij veronderstel ik dat iedereen jonger is dan 65 jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jp Jansen, 16-07-2011 21:38 #2
Is het niet zo dat er een recente wetswijziging bestaat die het voordeel van groene fondsen in enkele jaren wordt afgebouwd zodat het voordeel daar zal omslaan in slechte rendementen? Reactie infoteur, 17-07-2011
Beste Jp Jansen,
Dat klopt. Het voordeel was in 2010 nog 1,3%, is in 2011 nog maar 1% en wordt jaarlijks in stappen afgebouwd. Om het zelfde rendement te maken zullen de fondsen beter moeten presteren.
Met vriendelijk groeten,
Zeemeeuw

Willem, 09-03-2011 16:17 #1
Ik heb een vraag over de extra vrijstelling 2010 belastingvrij sparen voor 65+:
Het inkomen dat hiervoor staat uit werk en inkomen is zeker het totale inkomen van het huishouden of is dit per persoon? Reactie infoteur, 09-03-2011
Beste Willem,
Het inkomen is het individueel inkomen voordat de persoonsgebonden aftrek, zoals de ziektekosten, eraf zijn gehaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Infoteur: Zeemeeuw
Laatste update: 16-12-2018
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Sparen
Special: Belasting 2018
Reacties: 8
Schrijf mee!