InfoNu.nl > Financieel > Sparen > Zelf pensioen opbouwen en pensioenakkoord 2018

Zelf pensioen opbouwen en pensioenakkoord 2018

Zelf pensioen opbouwen en pensioenakkoord 2018 Zelf sparen voor uw pensioen, eerder stoppen met werken en een extra pensioen opbouwen, dit is met Rutte 3 noodzaak geworden met het nieuwe pensioenakkoord. Wordt het weer korten op het pensioen in 2018? Bouwt u voldoende pensioen op? Een extra pensioen opbouwen wordt voor iedereen steeds belangrijker, want de AOW en het pensioen via de werkgever staan beide steeds onder druk. U kunt sparen voor een extra pensioen via een lijfrente, koopsompolis, via banksparen of via een verzekeraar. Wie dit uitstelt is straks te laat. Laat nu uw pensioen berekenen, bijvoorbeeld via Brand New Day. Ook bij hen kunt u banksparen. Wat kan een DGA aan zijn pensioen doen? Vanaf 2014 wordt de aftrek afgetopt bij 100.000 euro en minder pensioen opgebouwd. DGA: pas uw pensioenbrief 2014 en 2015 op tijd aan. In 2015 komt er een nominaal pensioenstelsel en een vast pensioenstelsel. In mei 2018 is er een pensioenakkoord van werkgevers en -nemers.

Inhoud:


Eerder pensioenakkoord achterhaald

De afspraken uit het pensioenakkoord treden in vanaf 2020. De belangrijkste afspraken tot nu toe zijn:
 • Vanaf 2020 gaat de pensioenleeftijd van 65 jaar naar 66 jaar.
 • Waarschijnlijk vanaf 2025 gaat de pensioenleeftijd naar 67 jaar door de koppeling aan de levensverwachting.
 • De AOW stijgt vanaf 2013 jaarlijks met 0,6% bovenop de inflatie.
 • De AOW wordt flexibel. U mag eerder met AOW, maar dat geeft een korting van 6,5%. Als u langer doorwerkt krijgt u een extra AOW uitkering van 6,5%.
 • De AOW kan maximaal vijf jaar worden uitgesteld. Vanaf 2020 is het mogelijk om tot 71 jaar door te gaan met werken.
 • Het jaarlijks percentage aan pensioen dat u opbouwt wordt lager en verdeeld over 40 jaar in plaats van 35 jaar.
 • Zware beroepen met een laag inkomen komen vanaf vanaf 2020 in aanmerking voor een extra heffingskorting van 300 euro per jaar.
 • Per jaar kunt u fiscaal minder extra pensioen opbouwen.
 • In 2025 verschuift de AOW-leeftijd waarschijnlijk naar 67 jaar, waardoor men een hogere AOW kan uitstellen tot 72 jaar.

Dit alles is met het Lenteakkoord is achterhaald. De AOW leeftijd wordt in 2014 twee maanden later uitgekeerd. De pensioenleeftijd bedraagt in 2021 al 67 jaar. Maar de SER deed een nieuwe poging.

Pensioenakkoord SER mei 2018

Werkgevers en bonden hebben een nieuw akkoord, nu nog zien wat het kabinet Rutte 3 ermee zal doen. De voornaamste punten uit het akkoord zijn:
 • AOW-leeftijd gaat langzamer omhoog. De 67 jaar die nu door het kabinet Rutte 3 wordt gehanteerd, moet niet in 2021 ingaan maar in 2025. De verhoging zal dus geleidelijker zijn.
 • De pensioenleeftijd wordt anders geïndexeerd, niet meer zomaar op basis van een langere levensverwachting.
 • Er worden meer vroegpensioenregelingen mogelijk gemaakt.
 • Het gegarandeerd pensioen wordt afgeschaft. De premie wordt vastgesteld zonder dat u van te voren weet wat u daar voor pensioen voor terugkrijgt.

Sparen voor pensioen en extra pensioen opbouwen, bouwt u voldoende pensioen op?

Toch hoopt Iedereen dat als hij met pensioen gaat hij genoeg geld overhoudt om leuke dingen te doen. Of dat ook gaat lukken hangt af van uw pensioen en natuurlijk ook van uw toekomstige uitgaven. Het maakt voor de uitgaven nogal wat uit of u nog een wereldreis wilt maken of dat u echt rustiger aan gaat doen. Of uw huis is afbetaald of dat de rekening van de hypotheek toch nog wijd openstaat. Of de kinderen allemaal uit huis zijn of nog misschien nog studeren. Bovendien is de politiek druk bezig om het pensioen aan te pakken. Door de vergrijzing zou het allemaal onbetaalbaar worden. De eerste pijler van het pensioen, de AOW, zullen we steeds later gaan ontvangen en misschien zal deze uitkering ook wel worden verlaagd in de toekomst. Wie dacht straks nog 70 procent van zijn laatst verdiende loon of gemiddeld verdiende loon te zullen ontvangen, komt er waarschijnlijk bekaaid af. De AOW is al geen vetpot en het vet wordt er steeds meer afgehaald. En daar houdt het niet mee op. De AOW leeftijd wordt snel hoger. Extra sparen voor de toekomst, de derde pijler van ons pensioenstelsel, is zeker geen overbodige luxe meer.

AOW gat

Nogal wat mensen hebben een AOW-gat doordat ze een tijd in het buitenland woorden en werkten. Sinds kort kunt u bij terugkeer in ons land AOW-jaren inkopen om zo verloren jaren alsnog aan te vullen. Elk verloren jaar scheelt 2% in de AOW uitkering. Vanaf de 17e jaar bouwt een werknemer in Nederland 2% per jaar aan AOW op. De jaren daarvoor is de opbouw en dus het aantal verloren jaren bij verblijf in het buitenland gelijk aan nul.

Pensioenopbouw werkgever, veel pensioenfondsen korten en indexeren niet

Kijkt u eens naar uw pensioenopbouw bij uw werkgever. Duidelijk is dat de pensioenfondsen het moeilijk hebben om voldoende reserves aan te houden. De kredietcrisis en bankencrisis hebben veel roet in het eten gegooid en er is waarschijnlijk te veel risico genomen. Het ziet er naar uit dat er nieuwe regels komen voor pensioenfondsen om minder risicovol te gaan beleggen. De keerzijde daarvan is dat ook de kans op grote rendementen minder wordt en het daardoor alleen maar lastiger wordt om de pensioenreserves voldoende te laten groeien. Daar komt de vergrijzing nog bij. De uitkeringen zullen toenemen, terwijl de algehele opbouw door nieuwe intreders in een pensioenfonds minder zal worden. Bovendien ligt het voor de hand dat als de AOW leeftijd wordt verhoogd, hetzelfde ook met de pensioenen zal gaan gebeuren. Een verhoging van de pensioenpremies zal men niet aanvaardbaar vinden en dus is het snijden in de pensioenen of het uitstellen van de uitkering daarvan een relatief eenvoudige keuze. Voor de politiek althans, want wie het pensioen heeft opgebouwd is rondweg de klos.

Pensioengat betekent minder pensioen

Dan is er nog het pensioengat. Een pensioengat is in feite het gat tussen wat u nodig hebt om straks 70% van het verdiende inkomen te ontvangen en wat u nu op basis van uw van AOW en het via de werkgever opgebouwde pensioen zou ontvangen. De kans op een pensioengat is de laatste jaren alleen maar toegenomen. Oorzaken van een pensioengat kunnen er vele zijn en ze zijn individueel bepaald:
 • Ontslag.
 • Vrijwillig eerder stoppen met werken.
 • Onvrijwillig stoppen met werken door arbeidsongeschiktheid.
 • Geen fulltime werk.
 • Wisseling van loopbaan of werkgever.
 • Pensioenopbouw bij meerdere pensioenverzekeraars.
 • Inkomen dat niet meetelt bij de opbouw van het pensioen, zoals een dertiende maand en auto van de zaak.
 • Zelfstandige of ZZP-er zijn.
 • Echtscheiding met gevolgen voor het opgebouwde pensioen. Dit kan een flink gat in uw pensioen slaan.

Pensioen in eigen beheer door sparen of beleggen

Dit alles overziend zullen we dus steeds ook in eigen beheer pensioen opbouwen en daarbij de fiscale mogelijkheden van een extra pensioen moeten gaan benutten. Dit is op zich misschien geen nieuws, maar wel iets dat door velen wordt uitgesteld. Een pensioen is iets van later en niet van nu. Dat klopt natuurlijk wel, maar hoe later u begint met een gedegen pensioen op te bouwen hoe moeilijker en duurder dat natuurlijk ook wordt. En dat terwijl er vele mogelijkheden zijn om voor een aanvulling te zorgen en er vele instanties zijn die u hierover kunnen informeren. Denk aan een nieuwe organisaties als Brand New Day, verzekeraars als Aegon of de banken. Allemaal hebben ze goede producten. Van lijfrente tot banksparen. Waar u op moet letten is dat u voldoende offertes aanvraagt en de verschillende aanbiedingen vervolgens goed vergelijkt. Niemand zit immers te wachten op te hoge kosten, maar wil een mooi extraatje voor later. De concurrentie tussen de verschillende bedrijven is groot. Maak daar dus gebruik van en vergelijk wat u straks als pensioen kunt krijgen. Weeg altijd ook af of u een gegarandeerd eindbedrag wilt als pensioen, of toch ook wil kiezen voor een beleggingsproduct met wisselende uitkomsten. Een beleggingsproduct kan een veel hoger rendement geven dan een spaarproduct, maar kan straks ook erg tegenvallen.

Enkele oplossingen voor een extra pensioen zijn:
 • Fiscaal Via de FOR. De FOR is de Fiscale Oudedags Reserve voor ondernemers die opgave doen voor de inkomsten belasting zoals bij een eenmanszaak. Via deze uitgestelde belasting mag u 12 procent van de winst tot een maximum van 11.811 in 2010 reserveren als pensioenreserve, in 2012 is dat verlaagd naar maximaal 9542 euro. Pas als u met pensioen gaat, betaalt u belasting over de reserveringen uit voorgaande jaren. Laat u hierover fiscaal adviseren. Een DGA bijvoorbeeld kan er ook voor kiezen om pensioen op te bouwen in de werkmaatschappij of in de holding.
 • Lijfrente polis: als u een pensioengat hebt kunt u de premies aftrekken van de inkomstenbelasting. De uitkering van de vrijgekomen lijfrente is straks wel belast, maar voor de meesten is dat tegen een lager belastingtarief dan nu. Dit is af te sluiten bij zowel een verzekeraar als bank. Er zijn ook fiscale voordelen.
 • Koopsompolis: met een eenmalige storting doet u een investering voor een extra pensioen. Bij een lijfrentepolis stort u periodiek uw premies, bij een koopsompolis is dat eenmalig. Dit is af te sluiten bij zowel een verzekeraar als bank.
 • Levensloopregeling: u kon als tot maximaal 12% van uw inkomen bij sparen tot een maximum van 210% van het salaris. Ook hier zijn de ingelegde ingelegde bedragen aftrekbaar van de inkomensbelasting. Eenvoudig kunt u bij de meeste banken en verzekeraars een levensloopspaarrekening openen en profiteren van de fiscale voordelen. Helaas is ook deze regeling voor wie minder dan 3000 euro had opgebouwd, komen te vervallen.
 • Spaarloonregeling: is helaas komen te vervallen.
 • Zelf sparen of beleggen.

Wat gaat u doen, lijfrente of banksparen?

Pensioen in eigen beheer

Een ondernemer kan pensioen in eigen beheer opbouwen, terwijl hij toch nog het pensioenkapitaal kan gebruiken voor de financiering van de eigen onderneming. Het belangrijkste nadeel is dat als de onderneming failliet gaat ook de pensioenvoorziening weg is. Maar het fiscale voordeel maakt het aantrekkelijk. De pensioenreservering mag namelijk ten laste van de winst worden gebracht.

Banksparen voor pensioen

Met banksparen spaart u als aanvulling op uw pensioen. Fiscaal slim, want u mag als u te weinig pensioen hebt opgebouwd, de inleg aftrekken van de belasting. Dat maakt banksparen zeer aantrekkelijk. De kosten voor banksparen zijn in het algemeen lager dan bij traditionele verzekeringsproducten. Banksparen is een transparante manier van sparen voor uw pensioen.

Het kabinet gaf het spaarloon vanaf september 2010 vrij

De spaarloontegoeden die zijn opgebouwd van 2006 tot en met 2009 kwamen per half september 2010 vrij. Ongeveer 2 miljoen mensen maakten in deze periode van de spaarloonregeling gebruik. Het gaat om een totaal bedrag van ruim 4 miljard euro dat vrij kan komen. Kan komen, want u bent niet verplicht om uw spaarloon op te nemen. U krijgt als spaarder nog bericht over wat u moet doen om over het vrijgekomen geld te kunnen beschikken. Volgens het kabinet zal het merendeel van de spaarders niet alleen het spaarloon direct opnemen, maar ook uitgeven. De banken hebben hierover hun twijfels. Volgens hen zullen de mensen het weer op een spaarrekening zetten en als het geld echt massaal wordt uitgegeven kan het zelfs tot financiële problemen bij banken leiden. Het grote voordeel voor de spaarder is dat hij nu wel bij zijn geld kan komen en dat kon op de geblokkeerde spaarloon rekening niet. Dat kon alleen maar in speciale gevallen, namelijk:
 • Bij de aankoop van een eigen woning.
 • Onbetaald verlof.
 • Bij stortingen op bepaalde spaarrekeningen of beleggingsrechten en bepaalde verzekeringspremies.
 • Deel kosten kinderopvang.
 • Bij de start van een eigen onderneming.
 • Studiekosten, waaronder de procedure Erkenning Verworven Competenties, EVC.

Bestaande polis overboeken

Voor reeds bestaande polissen geldt dat alleen de polissen voor een aanvullend pensioen kunnen worden overgeboekt naar bijvoorbeeld Brand New Day. Het pensioen van de werkgever niet, maar wel wat u via de werkgever bij spaart. Ook zelfstandigen kunnen hun pensioen-polis overboeken naar Brand New Day.

Pensioen voor de DGA

Sinds de invoering van de nieuwe Pensioenwet kan de DGA niet meer kiezen voor de pensioenregeling die geldt voor de werknemers van het bedrijf. Hij moet zelf een bij hem passende pensioenvoorziening regelen en kan kiezen uit:
 • Pensioen opbouwen in eigen beheer. Wie als DGA ten minste 10% van het geplaatste aandelenkapitaal van de onderneming in handen heeft kan als DGA pensioen opbouwen via een jaarlijkse reservering op de balans van de onderneming. Dit is niet zonder risico. Denk aan de mogelijkheden van een faillissement, tegenvallende resultaten, risico bij verkoop van het bedrijf wat betreft de continuïteit van de pensioenuitkering en pensioenopbouw en de lengte van de reservering.
 • Pensioen opbouwen via een eigen pensioenlichaam. Nadeel is dat de gevolgen van overlijden in de vorm van sterftewinst en jaarwinst is belast.
 • Pensioen opbouwen via een verzekering. Bij deze lijfrenteverzekering kunt u van alles mee verzekeren ook het overlijdensrisico.
 • Pensioen opbouwen via banksparen. Vooral transparant en meestal goedkoper.

Pas pensioenbrief 2015, 2016, 2017 en 2018 aan

Vanaf 1 januari 2014 zien twee twee grote veranderingen:
 • De pensioenrichtleeftijd gaat van 65 naar 67 jaar.
 • Voor eindloonregelingen gaat het percentage van 2% naar 1,9%, voor middelloonregelingen van 2,25% naar 2,15%.
 • In 2015 gaat de jaarlijkse opbouw naar 1,875 procent (voorgenomen was 1,75%).

Als u uw pensioenbrief hierop niet aanpast kan uw opgebouwde kapitaal als onzuiver worden gezien en riskeert u een heffing van 52% plus 20% revisierente.

Hoeveel pensioen heb ik opgebouwd?

Hoeveel pensioen u hebt opgebouwd kunt u nagaan door de drie bestanddelen op te tellen:

Nominaal pensioen 2017 en 2018 of vast pensioenstelsel als collectief pensioen

Wie gebruik maakt van een collectief pensioenstelsel kan vanaf 1 januari 2015 kiezen uit een nominaal pensioen (huidig stelsel) of vast pensioenstelsel. Bij een vast pensioenstelsel dragen de deelnemers volledig het risico: het kan meevallen, het kan tegenvallen. Bij het nominaal systeem wordt een jaarlijkse indexatie nagestreefd, maar kunnen pensioen wel worden gekort als de dekkingsgraden onvoldoende zijn. Afgesproken is ook dat er grotere buffers door pensioenfondsen moeten worden aangehouden.

Nieuw pensioenstelsel 2017 en 2018 Wiebes, dga pensioen in eigen beheer

Staatssecretaris Wiebes denkt aan een ander pensioenstelsel. Er zijn die mogelijkheden:
 • Pensioen in eigen beheer opbouwen afschaffen.
 • Oudedagssparen. Dat houdt in dat u als dga jaarlijks zelf kunt besluiten of en hoeveel loon u voor de oude dag opzij zet binnen uw bv of nv. Het opgebouwde kapitaal kunt u later omzetten in een lijfrente of zelf in 20 jaar uitbetalen.
 • Oudedagsbestemmingsreserve Obr. U mag jaarlijks vrij van vennootschapsbelasting een deel van de winst reserveren voor de oude dag en met deze reservering een lijfrente kopen (lineair, in 20 jaar tijd).

Slot pensioenakkoord, bouwt u genoeg pensioen op?

Bij Brand New Day kunt u extra vermogen opbouwen via banksparen op een geblokkeerde rekening. Aan u de keuze, maar wacht niet tot het te laat is met uw eigen opbouw. Daar staat tegenover dat er langer moet worden doorgewerkt voor voldoende pensioen. Nogmaals, let op de pensioenbrief 2017 en 2018.

Lees verder

© 2010 - 2018 Zeemeeuw, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Inhoud Pensioenakkoord 2011Eindelijk ligt het er: het pensioenakkoord 2011. Het nieuwe pensioenakkoord is hard nodig om de kosten van de toenemende…
Extra pensioen opbouwen als aanvullingExtra pensioen opbouwen als aanvullingStoppen met werken, dan is het opbouwen van een extra pensioen nodig. Hoe gaat u dit opbouwen in 2017 en 2018 en wanneer…
Banksparen: voordelen & nadelenBanksparen is een nieuwe vorm van sparen, die sinds 2008 bestaat en aan populariteit wint. Met banksparen is het mogelij…
Pensioenbreuk: oorzaken pensioenbreukEen pensioenbreuk ontstaat als u van pensioenfonds of pensioenverzekeraar verandert. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als u…
Pensioenakkoord in hoofdlijnenPensioenakkoord in hoofdlijnenVakbonden, werkgevers en kabinet werden het begin juni 2011 eens over een pensioenakkoord. Wat zijn nu de hoofdlijnen va…

Reageer op het artikel "Zelf pensioen opbouwen en pensioenakkoord 2018"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Michiel Peters, 09-12-2012 23:06 #3
Het mag de meeste mensen wel duidelijk zijn dat deze crisis niet zomaar zal overwaaien en dat dit aardig begint te lijken op de crisis uit de jaren 30. Pas zag ik op Nu.nl nog een artikel over hoe slecht onze pensioenen ervoor staan en dat deze al bijna 50 procent in waarde zijn gedaald. Meer dan 70% van de mensen denkt ook nog steeds dat ze later een pensioen krijgen van 2/3 van het laatst verdiende loon. Vooral de mensen met een middeninkomen of hoger zullen hier veel van gaan merken. Beurzen die omlaag gaan, kosten voor pensioenfondsen die omhoog gaan en evenals de inflatie die de komende tijd verder zal oplopen.

Allemaal genoeg redenen om zelf je eigen pensioen op te gaan bouwen. Maar hoe doe je dat nou eigenlijk? Je hoeft hier echt geen belegger voor te zijn en er zijn genoeg andere mogelijkheden om dit te doen. Reactie infoteur, 10-12-2012
Beste Michiel Peters,
Bestaande pensioen gaan erop achteruit door het ontbreken van de inflatiecorrectie en kortingen. Nieuwe pensioen gaan erop achteruit door minder opbouw en het middenloonsysteem. Dat betekent dus dat u er goed aan doet om niet alleen van het pensioenfonds afhankelijk te zijn, maar zelf ook te sparen en/of beleggen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vincent, 16-07-2011 14:07 #2
Bij mijn scheiding in 1995 zijn geen afspraken gemaakt. Ik ga ervan uit dat 50% van het tot scheidingsdatum opgebouwde pensioen mijn ex toekomt. De scheiding is niet binnen 2 jaar bij de pensioenuitvoerder gemeld, waardoor het gehele pensioen aan mij wordt uitbetaald en ik dien mijn ex haar deel (maandelijks) over te maken. De pensioenuitvoerder zal echter over het totale maandpensioen de loonheffing inhouden. Ik zou echter alleen over mijn deel loonheffing moeten betalen. Is het deel dat ik aan mijn ex betaal "alimentatie"? Kan ik via de inkomstenbelasting via een voorlopie aangifte de teveel betaalde loonheffing terugkrijgen? Reactie infoteur, 16-07-2011
Beste Vincent,
1. Essentieel is wanneer in 1995. Zie ook:

http://financieel.infonu.nl/geld/53323-echtscheiding-en-verdeling-pensioen.html

2. De verdeling van het ouderdomspensioen en de alimentatie staan los van elkaar.
3. Als u het anders wilt laten uitbetalen moet u met het pensioenfonds contact opnemen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Margot, 08-06-2010 11:36 #1
Beste Zeemeeuw, Ik ben het er mee eens: zorg zelf voor een extra pensioen, want op de politiek of de pensioenfondsen hoef je niet te rekenen. Ook na 40 jaar werken is het pensioen niet meer zeker. Zorg goed voor jezelf. Via een vrijgekomen lijfrente of anderszins. Reactie infoteur, 08-06-2010
Beste Margot,
Zo bouw je inderdaad meer pensioen op. Spreid je geld ook over meerdere manieren van sparen. Banksparen kan ook een goede oplossing zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Infoteur: Zeemeeuw
Laatste update: 30-05-2018
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Sparen
Special: Koopsompolis
Reacties: 3
Schrijf mee!