Garantieregeling voor spaargeld

Garantieregeling voor spaargeld Dat een bank failliet gaat, is in ons land hoogst ongebruikelijk. Maar het debacle bij DSB bank toont aan dat het soms toch mis kan gaan. Op dat moment treedt een garantieregeling in werking, die ervoor zorgt dat de spaarder niet met lege handen staat: het depositogarantiestelsel.

Garantieregeling

Financiële instellingen in Nederland worden als vrij solide aangemerkt en vallen onder het toezicht van de Nederlandsche Bank. Iedere financiële instelling die op de Nederlandse markt wil opereren, dient een vergunning of banklicentie van de Nederlandsche Bank te bezitten. Is die vergunning eenmaal verstrekt, dan ziet de Nederlandsche Bank erop toe dat zo'n instelling haar bedrijf ook naar behoren uitoefent. Talloze financiële schandalen in de voorbije jaren toonden aan dat dit bankentoezicht geen overbodige luxe is.

Maar in tijden van financiële crisis, als banken negatief in het nieuws komen en soms zelfs omvallen, hebben spaarders behoefte aan optimale zekerheid. Niemand speelt uiteraard graag zijn zuur verdiende spaarcentjes kwijt bij een onverhoopt faillissement van de bank. Om die reden is door de banken een collectieve garantieregeling in het leven geroepen. Maar uiteraard ontslaat zo'n garantieregeling spaarders nog nog niet van elke eigen verantwoordelijkheid.

Wat kan u als spaarder zélf doen?

  • Onderzoek op de eerste plaats of uw bank valt onder de garantieregeling. Elke bank die een vergunning van de Nederlandsche Bank bezit, valt immers onder het depositogarantiestelsel. Maar hoe weet u of dat ook geldt voor de bank van úw keuze? Raadpleeg daarvoor het WFT-register op de site van de Nederlandsche bank.
  • Informeer ook of de garantieregeling wel van toepassing is op uw (spaar)product. Weliswaar geldt dat voor nagenoeg elke spaarrekening, rekening courant en termijndeposito, maar vraag er nadrukkelijk naar bij uw bank.
  • Ga voor uzelf na of u zélf wel aanspraak kunt maken op de garantieregeling. Doorgaans is dat wel zo voor particulieren en kleine ondernemers, maar er bestaan uitzonderingen.

Wie bovengenoemde aandachtspunten in acht neemt, mag erop vertrouwen dat hij zijn spaargeld niet in één keer kwijtspeelt bij een onverhoopt faillissement van de bank. Wél gelden er bepaalde maxima voor de garantie.

Bank failliet, wat dan?

De garantieregeling biedt bescherming aan particulieren, kleine ondernemingen, verenigingen en stichtingen met een vordering op een bank die in de problemen belandt. De regeling heeft onder meer betrekking op de ingelegde tegoeden op spaar-, betaal-, en depositorekeningen en voorziet in terugbetaling van een gelimiteerd bedrag per rekeninghouder per bank.

Was er in vroegere regelingen nog sprake van een maximum garantiebedrag van € 20.000 en naderhand € 38.000, in maart 2009 is door het Europees Parlement besloten om het maximum in Europees verband op te trekken tot € 100.000. Bedoeld garantiebedrag geldt per persoon, per financiële instelling. Een attente spaarder wiens spaargeld de € 100.000 overschrijdt en die zoveel mogelijk spaargeld onder de garantie wil laten vallen, zal zijn bezit uiteraard spreiden over meerdere rekeningen bij verschillende instellingen.

Garantieregeling in de praktijk

Weliswaar is uw totale spaartegoed bij een bank tot € 100.000 gegarandeerd, maar in voorkomende gevallen zal die uw tegoed eerst compenseren met uw eventuele schulden zoals een hypotheek of andere lening. Bij rekeningen op gezamenlijke naam (en/of-constructie) geldt de maximumgarantie per persoon en bedraagt dus € 200.000.

Het besluit van het Europees Parlement van maart 2009 betrof niet alleen een verplichting naar de lidstaten om het nieuwe garantiebedrag toe te passen. Er gold ook een aanbeveling om de uitbetalingstermijn naar 20 dagen terug te brengen. Dat houdt in dat spaarders voortaan uiterlijk na 20 dagen hun garantiebedrag terug moeten krijgen. Maar in een aantal lidstaten waaronder Nederland, kon die verkorte terugbetalingstermijn nog niet in praktijk gebracht worden.

Vallen obligaties onder de garantieregeling?

Het depositogarantiestelsel van de Nederlandsche Bank geldt niet voor obligaties. Obligatiegelden zijn dus niet gegarandeerd. Heeft u liever zekerheid dan kunt u uw geld beter op een spaarrekening zetten, hoewel dat doorgaans wel wat minder rente oplevert.

Overigens bent u niet per definitie al uw geld kwijt als u obligaties bezit van een bank die “omvalt”. Wat er van die obligaties overblijft, is afhankelijk van de restwaarde van de failliette boedel van die bank. Bezitters van zogenaamde “achtergestelde obligaties” hebben er bewust voor gekozen om bij een faillissement niet vooraan te staan bij het verdelen van de restwaarde. Zij zien dus het minst van hun inleg terug.

Nieuwe opzet garantieregeling banken

Als een bank omvalt, ontvangen spaarders uit hoofde van de garantieregeling tot € 100.000,- euro van hun ingelegde spaargeld terug. De kosten daarvan worden momenteel gelijkelijk over alle banken omgeslagen.

Maar vanaf juli 2012 zal van risicovolle banken in Nederland worden verlangd dat ze naar verhouding meer gaan storten in een nieuw te vormen spaarfonds dan minder risicovolle instellingen. Dat voornemen werd op maandag 1 augustus 2011 door het Ministerie van Financiën aangekondigd.

Van banken zal met ingang van juli 2012 per kwartaal een standaardbijdrage van minimaal 0,025% van de bij hun ingelegde spaartegoeden worden gevraagd. Naarmate een bank meer risico´s neemt, kan die standaardbijdrage worden verhoogd met een opslag tot 0,025%. De Nederlandsche Bank (DNB) die zich op basis van vooraf vastgelegde regels zal belasten met het vaststellen van de individuele opslagen, zal zich daarbij laten leiden door het al dan niet aanwezig zijn van risicovolle bezittingen en de vermogenspositie van de instelling.
© 2010 - 2020 Bonafide, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Staat mijn spaargeld veilig?Staat mijn spaargeld veilig?Sinds het begin van de kredietcrisis zijn er meerdere banken omgevallen. Vanaf 2010 leek de situatie zich te verbeteren.…
Faillissement bank: spaarder krijgt sneller zijn geld terugFaillissement bank: spaarder krijgt sneller zijn geld terugSneller uw geld terug als een bank failliet gaat in 2019 of 2020? De Europese Commissie wil, dat als een bank in betalin…
Nieuw garantiestelsel spaargeld banken in 2020?Nieuw garantiestelsel spaargeld banken in 2020?Het nieuwe depositogarantiestelsel van de banken verandert mogelijk als garantiestelsel vanaf 2020. Welke banken vallen…
Spaargeld veilig stellen: spaargeld 2020Spaargeld veilig stellen: spaargeld 2020Uw spaargeld in 2020 en 2021, is het veilig? Het coronavirus kan nog lelijke gevolgen hebben. Een faillissement van uw b…

Let op de valkuilen bij spaarrekeningenLet op de valkuilen bij spaarrekeningenZoals alle financiële producten, moet u ook bij spaarrekeningen goed kijken naar beperkingen en voorwaarden. In sommige…
Altijd gaan voor de hoogste spaarrenteAltijd gaan voor de hoogste spaarrenteWie geen risico wil lopen, maar wel een redelijk rendement op zijn spaargeld wenst, moet gaan voor een veilige spaarreke…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Moritz320, Pixabay (bewerkt)

Reageer op het artikel "Garantieregeling voor spaargeld"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Bonafide
Laatste update: December 2013
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Sparen
Special: Financiële crisis
Bronnen en referenties: 1
Schrijf mee!