Schenken op papier

Schenken op papier Bij schenken op papier doen ouders een schenking aan hun kinderen, zonder dat zij het geld daadwerkelijk overmaken. De kinderen hebben daarmee een vordering (lening) op de ouders. De ouders moeten hierover jaarlijks 6% belasting betalen. Een schenking op papier kan veel belastingvoordeel opleveren. Zo hoeft er minder (soms geen) erfbelasting te worden betaald, vaak ook minder vermogensbelasting. Daarnaast ontlopen ouders een hoge eigen bijdrage in AWBZ-instellingen. Voor schenken op papier is een bezoek aan de notaris (notariële akte) verplicht.

Waarom schenken op papier?

Wanneer ouders overlijden en geld of andere bezittingen (bijvoorbeeld een huis) nalaten aan hun kinderen, moet er over de erfenis erfbelasting worden betaald. Van de eerste 121.903 moet elk kind 10% afdragen aan de belastingdienst. Over alles wat er dan nog over is, moet 20% belasting worden betaald. Daarbij geldt wel een vrijstelling van 20.148 (alle bedragen en percentages: 2016). Al met al kan dit om behoorlijke bedragen gaan.

Om de hoeveelheid erfbelasting die betaald moet worden te verlagen, kunnen ouders ervoor kiezen om nog tijdens hun leven geld te schenken aan hun kinderen. Direct schenken is echter niet altijd mogelijk, omdat het geld bijvoorbeeld in beleggingen zit of in een huis waarin de ouders nog wonen. Ook zijn er situaties denkbaar waarin ouders hun geld nog niet aan hun kinderen willen schenken omdat ze bang zijn dat die het opmaken aan luxe artikelen. In dit soort situaties kan schenken op papier uitkomst bieden.

Schenken op papier: hoe werkt dat?

Schenken op papier heet officieel schenken onder schuldigerkenning of schenking terzake des doods. Bij een schenking op papier schenken ouders geld aan hun kinderen, maar zij maken het geld niet daadwerkelijk over. De schenking is een vordering die de kinderen hebben op de ouders. Daarbij lenen de ouders het geld als het ware weer terug. Over dit bedrag betalen de ouders 6% rente.

Op die manier blijven de ouders beschikken over hun geld, maar is het geld op papier al in het bezit van de kinderen, zodat er later geen erfbelasting betaald hoeft te worden.

Belastingvrij schenken

Bij schenken (ook bij schenken op papier) moet er schenkbelasting worden betaald, maar die kan ontlopen worden door de schenking op papier te verdelen over meerdere jaren. Op die manier kun je namelijk optimaal gebruik maken van belastingvrij schenken. Ieder jaar mag een ouder 5.304 (2016) schenken aan elk van zijn/haar kinderen, zonder dat daar belasting over betaald hoeft te worden. Daarnaast mag je kinderen tussen de 18 en 40 jaar eenmalig een belastingvrij bedrag van 25.499 schenken. Als er meer geschonken wordt dan de vrijstelling toelaat, moet er over het overige deel schenkbelasting worden betaald: 10% (tot 121.903) of 20% (boven de 121.903).

Notariële akte bij schenken op papier

Bij schenken op papier is een notariële akte verplicht. Laat je de schenkingen niet door een notaris vastleggen, dan kan het namelijk zijn dat de belastingdienst de schenking bij overlijden niet erkent. Dan moet er dus alsnog erfbelasting worden betaald, en is het schenken op papier eigenlijk voor niets geweest.

Een notariële akte kost enkele honderden euro's. De tarieven die notarissen rekenen kunnen onderling nogal verschillen. Vergelijking loont!

Bij 'gewoon' schenken is een notariële akte niet verplicht, omdat er daarbij ook daadwerkelijk geld overgemaakt wordt.

Rente over een schenking op papier

Het berekenen van rente over het geschonken bedrag is verplicht bij een schenking op papier. De ouders betalen deze rente omdat zij het geld als het ware weer terug lenen van hun kinderen. Als er geen rente in rekening wordt gebracht, wordt de schenking niet door de belastingdienst erkend. Sinds 2011 is het percentage verplicht vastgesteld op 6%. Deze rente moet ook daadwerkelijk worden overgemaakt. Ook wanneer je afwijkt van de norm van 6% kan dit aanleiding zijn voor de belastingdienst om de schenking niet te erkennen.

Schenken op papier en vermogensbelasting

In Nederland betaal je 1,2% belasting over je vermogen. Dit is de zogenaamde vermogensbelasting is box 3. Als ouders geld op papier schenken aan hun kinderen, betekent dat dat zij minder vermogen hebben en dus ook minder vermogensbelasting hoeven te betalen. Bij de kinderen groeit het vermogen juist; zij gaan dus meer vermogensbelasting betalen.

Toch kan het goed zijn dat er in totaal minder vermogensbelasting wordt betaald, en dat er extra belastingvoordeel wordt behaald door schenken op papier. Dat heeft te maken met de vrijstelling voor de vermogensbelasting. Over de eerste 24.437hoeft namelijk geen belasting te worden betaald. Voor fiscale partners is dit 48.874 (in 2015 was dit 21.330 voor alleenstaanden en 42.660 voor ficale partners).

Als de ouders veel vermogen hebben en zij schenken alledrie hun kinderen 5000, dan scheelt hen dat 180 belasting (1,2% van 15.000). Als de kinderen voorheen geen of weinig geld hadden, betalen zij nog steeds geen vermogensbelasting. Als de ouders in het volgende jaar weer elk kind 5.000 schenken, en zij komen nog steeds niet boven de grens uit, loopt het belastingvoordeel al op naar 360.

Tussentijds aflossen van de schenking op papier

Een schenking op papier is niet opeisbaar door de kinderen, zolang de ouders in leven zijn. Zij hebben pas recht op het geld nadat hun ouders overlijden.

Andersom hebben ouders wel de mogelijkheid om het geld dat zij eerder hebben geschonken op papier, ook daadwerkelijk naar hun kinderen over te maken. Als zij dat doen vervalt daarmee ook de verplichting om rente te betalen. Omdat het geld eerder al van eigenaar is veranderd hoeft daarbij geen rekening gehouden te worden met de (vrijstelling voor) schenkbelasting.

Schenken op papier en de eigen bijdrage AWBZ

De afgelopen jaren is er behoorlijk wat veranderd in de AWBZ: de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Wanneer je in een AWBZ-instelling (bijvoorbeeld een verzorgingstehuis) terecht komt, moet je een eigen bijdrage betalen voor de zorg die je daar krijgt. Die eigen bijdrage is de afgelopen jaren behoorlijk gestegen. Daarnaast weegt het eigen vermogen tegenwoordig zwaarder mee in de berekening van de eigen bijdrage. Veel vermogen betekent een hogere eigen bijdrage.

Ook om deze reden is schenken op papier in veel gevallen een uitkomst. Als het geld al in het bezit is van de kinderen, betekent dat een lagere eigen bijdrage AWBZ voor de ouders. Hierdoor blijft er meer geld in de familie.

Lees verder

© 2014 - 2020 Brempie, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Schenken op papier  voordelen en nadelenSchenken op papier voordelen en nadelenSchenken op papier is populair. Ouders met vermogen, aandelen of eigen huis kunnen ook in 2019 of 2020 kiezen voor een s…
Voorkom schenken aan de BelastingdienstVoor mensen die niet beschikken over grote vermogens, is het vaak niet nodig om belasting te betalen over schenkingen en…
Schenking 2015: vrijstellingen en tarieven schenkbelastingSchenking 2015: vrijstellingen en tarieven schenkbelastingEen schenking in 2015 wordt duurder, er moet meer schenkbelasting worden betaald en bepaalde vrijstellingen uit 2014 ver…
Schenken aan kleinkind 2019 en 2020Schenken aan kleinkind 2019 en 2020Belastingvrij schenken aan een kleinkind, kleinkinderen of kinderen was in 2019 populair. Grootouders willen graag belas…

Rijkdom verwerven is geen hocus pocusRijkdom verwerven is geen hocus pocusEr bestaan twee manieren om rijkdom te verwerven: minder geld uitgeven dan je binnenkrijgt en meer geld ontvangen dan je…
Geld verdienen met sparenGeld verdienen met sparenVeel mensen sparen geld voor later, maar we vergeten vaak dat we met sparen ook geld kunnen verdienen! U krijgt namelijk…
Bronnen en referenties
  • www.belastingdienst.nl
  • www.schenken.nl
  • www.vadnotarissen.nl
  • http://www.eigenhuis.nl/actueel/nieuws/2013/vermogen-schenken-eigen-bijdrage-awbz/

Reageer op het artikel "Schenken op papier"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reactie

G. Meer, 07-01-2016 19:43 #1
Aan wie betaal je de 6% rente bij schenken op papier? Reactie infoteur, 08-01-2016
Beste G. Meer,

Dank voor je vraag!

Wanneer ouders een geldbedrag aan hun kinderen schenken op papier, hebben de ouders als het ware een lening bij hun kinderen. De ouders bezitten dan immers geld dat niet langer van hun is, maar van hun kinderen. Om het voor de belastingdienst zo goed mogelijk te laten lijken op een daadwerkelijke schenking is het verstandig wanneer de ouders over de 'geleende' bedrag rente betalen aan de kinderen.

De ouders betalen dus rente aan de kinderen.

Ik hoop dat dit voldoende antwoord is op je vraag.
Met vriendelijke groet,

Brempie

Infoteur: Brempie
Laatste update: 19-03-2016
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Sparen
Bronnen en referenties: 4
Reacties: 1
Schrijf mee!