Terugbetalen basisbeurs

Terugbetalen basisbeurs De basisbeurs staat momenteel erg onder druk. En dat ondanks het uitgangspunt van ons huidige stelsel van studiefinanciering dat studenten voor hun studie niet financieel afhankelijk moeten zijn van de ouders. Wie hoger onderwijs wil volgen, moet daar via de basisbeurs zélf toe in staat zijn.

1986: Invoering basisbeurs

De basisbeurs, essentieel onderdeel uit ons huidige stelsel van studiefinanciering, werd ingevoerd in 1986. Het fenomeen basisbeurs werd geïntroduceerd zodat studenten zélf hun studie konden bekostigen zonder daarvoor een beroep te hoeven doen op de ouders. Tot dat moment ontvingen ouders van studerende kinderen extra kinderbijslag. Bij onvoldoende financiële draagkracht van de ouders kwamen studenten in aanmerking voor een studiebeurs die gedeeltelijk uit een gift en gedeeltelijk uit een lening bestond.

De de nieuwe studiefinanciering bleek in de praktijk al snel te hoog gegrepen (= te duur). Al na enkele jaren werd de hoogte van de basisbeurs verlaagd en er zouden nog veel bezuinigingen volgen. Ter illustratie: de basisbeurs voor uitwonende studenten is met 266 euro per maand in 2010 vrijwel gelijk aan de ruim 600 gulden (omgerekend 270 euro) bij de invoering in 1986. Maar als gevolg van de inflatie kan een student met dat geld tegenwoordig wel aanzienlijk minder besteden. Kijk hier voor een overzicht van alle actuele bedragen studiefinanciering 2010.

1996: Van basisbeurs naar prestatiebeurs

Ons stelsel van studiefinanciering is inmiddels zodanig uitgehold dat dit volstrekt niet meer beantwoordt aan de oorspronkelijk doelstelling, financiële zelfstandigheid van de student. Als eerste ingrijpende maatregel werd de beurs in 1996 afhankelijk gesteld van de studieprestaties. Wie niet voldoende studiepunten haalt, moet de basisbeurs terugbetalen. Bovendien ging het recht op studiefinanciering terug van 5 naar 4 jaar. Alle details over de huidige leenfaciliteiten en aanvraagprocedures worden helder uiteengezet in Studiefinanciering Aanvragen.

Van verschillende kanten is in de voorbije jaren gepleit voor een geheel nieuw stelsel van studiefinanciering. Zo opperde het Centraal Planbureau in 2003 het idee voor een leenstelsel. Een studiegroep onder leiding van PvdA'er Willem Vermeend deed meerdere voorstellen, waaronder een variant waarin lening en gift gecombineerd worden.

2007: Eerste aanzet afschaffing basisbeurs

Toenmalig PvdA-minister Plasterk wilde de basisbeurs in 2007 al afschaffen toen hij dringend om middelen verlegen zat voor de financiering van hogere lerarensalarissen. Die plannen haalden het toen niet in de Tweede Kamer, maar binnen PvdA-kringen is men nog steeds voorstander van een sociaal leenstelsel waarbij studenten een lening onvangen die ze naar draagkracht moeten terugbetalen. Ook andere progressieve partijen die de student van oudsher gunstig gezind zijn, zinspelen op het einde van de basisbeurs.

2010: Van basisbeurs naar rentedragende lening ?

Omdat door de economische en financiële crisis ook op de post onderwijs flink moet worden bezuinigd, is afschaffing van de basisbeurs door Minister Plasterk opnieuw aan de orde gesteld. Want de studiefinanciering was met een jaarlijkse kostenpost van meerdere miljarden euro´s een blok aan zijn been. In de praktijk heeft bijna de helft van alle studenten een lening bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), voorheen de IB-groep. En dat aantal neemt alleen maar toe. De gemiddelde schuld van studenten die in 2008 hun studie voltooiden, bedroeg in januari 2009 ruim 12.500 euro, inclusief rente.

Omzetting van de basisbeurs in een rentedragende lening, zou de schatkist flink wat geld opleveren. Studenten moeten in die opzet het geleende geld met rente terugbetalen nadat ze zijn afgestudeerd en werk hebben gevonden.

2012: afschaffing basisbeurs opnieuw actueel

Volgens een publicatie in het AD op 29 december 2011 is het niet onwaarschijnlijk dat de basisbeurs wordt afgeschaft. Het kabinet Rutte studeert kennelijk opnieuw op plannen voor introductie van een sociaal leenstelsel. Ook de gratis OV-jaarkaart staat op de nominatie voor afschaffing. Overigens wilde het ministerie van Financiën de geruchten in het AD nog niet bevestigen. Afschaffing van de basisbeurs zou de schatkist bij benadering 800 miljoen euro aan besparing opleveren en beëindiging van de ov-kaart óók nog eens 200 miljoen euro.

In een sociaal leenstelsel dient de student een lening bij af te sluiten. Een dergelijk krediet kan samen met een betrekkelijk lage rente worden terugbetaald nadat men een baan gevonden heeft. Denkbaar is ook een alternatief waarbij de student voor de eerste jaren van zijn studie een beurs ontvangt, maar eventuele specialisaties zelf moet bekostigen.

Studentenprotest afschaffing studiebeurs

De gemiddelde student heeft na zijn afstuderen een studieschuld van 15.000 euro. Als daar vier jaar lang ook nog eens een bedrag van ruim 260 euro per maand (basisbeurs uitwonende) bij komt, wordt die schuld nóg veel hoger. Studeren wordt zo weer iets voor de welgestelden. Het spreekt dan ook voor zich dat de studenten zich volstrekt niet kunnen vinden in de voorgestelde bezuinigingen van 20 procent. Het moet maar eens afgelopen zijn met de discussie over het al dan niet afschaffen van de basisbeurs vindt men.

Bedragen studiefinanciering 2011 en 2012

De hoogte van de studiefinanciering is afhankelijk van de woonsitiuatie en het niveau van de opleiding. Een HBO- of WO-student kan in 2011 en 2012 (t/m 31 augustus) maximaal de volgende bedragen per maand lenen:

ThuiswonendUitwonend
Basisbeurs95,61266,23
Aanvullende beurs222,84242,76
Rentedragende lening285,70285,70
Collegeldkrediet142,75142,75
Totaal budget 746,90 937,44

Kredietverlening is geen naastenliefde

Ondanks de voorgenomen plannen van minister Plasterk blijft een lening bij de IB-groep nog steeds met afstand de goedkoopste vorm van geld lenen voor studenten. En voor wie toch een beroep op een particuliere geldverstrekker moet doen één tip: Kredietverlening is geen naastenliefde!

Lees verder

© 2010 - 2020 Serkozy, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
nieuws uitgelichtLeenstelsel studenten, wat betekent dit voor jou?Jet Bussemaker (Minister van Onderwijs) heeft 28 mei 2014, samen met VVD, PvdA, en oppositiepartijen D66 en GroenLinks e…
Studiefinanciering 2019 en 2020Studiefinanciering 2019 en 2020Een student met recht op studiefinanciering in 2019 of 2020 moet de studiefinanciering wel eerst aanvragen bij de DUO om…
Studiefinanciering 2019: collegegeld en collegegeldkredietStudiefinanciering 2019: collegegeld en collegegeldkredietStuderen en de studiefinanciering zijn belangrijk. Studeren moet betaalbaar zijn voor een student. Daarom is er studiefi…
Bedragen studiefinanciering studiejaar 2020Bedragen studiefinanciering studiejaar 2020Ook In het studiejaar 2020 leent u voor uw studie in het hbo en wo volgens het leenstelsel met studievoorschot. Wat is d…

Kortlopende lening- snelle lening met of zonder BKRKortlopende lening- snelle lening met of zonder BKRKort geld nodig, snel geld nodig, BKR online inzien? Ook voor het lenen met een kortlopende lening zijn er ook in 2020 n…
Lenen  direct contant geld via stadsbank van leningLenen direct contant geld via stadsbank van leningIn 2020 direct contant geld krijgen van een bank? Dit kan, super snel door te lenen met of zonder onderpand. 100 euro, 5…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Ijmaki, Pixabay

Reageer op het artikel "Terugbetalen basisbeurs"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Serkozy
Laatste update: 27-12-2013
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Lenen
Bronnen en referenties: 1
Schrijf mee!