Factoring: wat zijn non recourse en reverse factoring?

Factoring: wat zijn non recourse en reverse factoring? Factoring bestaat al sinds de twintigste eeuw maar blijft anno 2016 bij het grote publiek een minder bekende vorm van financiering voor bedrijven. In de VS is factoring populairder dan in de Lage Landen. Nochtans zijn ook in België en Nederland factoringbedrijven actief en biedt deze oplossing vooral voor groeiende bedrijven heel wat voordelen. De nadelen zijn beperkt maar niet onbestaand en beginnen bij het prijskaartje. Het is ook belangrijk om onderscheid tussen recourse en non recourse factoring te maken. Een nieuw product met toenemende populariteit is ‘reverse factoring’. Deze formule remedieert enkele nadelen van klassieke factoring. Wat houdt dit precies in en is het een interessante financieringsvorm?

Betekenis en definitie

Wat is factoring?

Het grootste probleem van de meeste bedrijven is het debiteurenrisico. Dit is het risico op wanbetalers. Je schrijft facturen uit, maar steeds meer klanten betalen te laat of in het ergste geval zelfs helemaal niet. Te weinig liquiditeiten en werkingsmiddelen zijn één van de grootste gevaren voor de gezondheid van een bedrijf. Een factoringmaatschappij, ook wel een ‘factor’ genoemd, kan hiervoor een oplossing bieden.

In ruil voor een jaarlijkse vergoeding aan de factoringmaatschappij neemt zij jouw risico op wanbetalers over. Je verkoopt als het ware je facturen aan de bank of 'factor'. Zij trekt er dan verder haar plan mee. Als bedrijf krijg je onmiddellijk het grootste deel van je geld (meestal tussen 60 en 90% van het bedrag) van zodra de factuur is uitgeschreven en nog voor je klant ook maar één euro heeft betaald. De factoringmaatschappij schiet dus de betaling van je facturen voor. Het resterende percentage ontvang je pas wanneer de klant daadwerkelijk betaalt.

Factoring in enge zin

De diensten van een factoringmaatschappij kunnen alleen beperkt zijn tot de financiering van de facturen. Dit is de eenvoudigste en puurste vorm van factoring. De factor zorgt voor de bevoorschotting van je facturen in ruil voor een jaarlijkse overeengekomen vergoeding.

Factoring in ruime zin

Je kan als klant van een factoringmaatschappij echter ook kiezen om zelfs het hele debiteurenbeheer aan de factor over te dragen. Zij neemt dan ook de opvolging en het incasso op zich. Het spreekt voor zich dat de kostprijs hoger ligt dan wanneer men alleen de facturen voorschiet.

Recourse of non recourse factoring?

Factoringformules bestaan in twee hoofdvormen. Men spreekt van recourse en non recourse factoring. Het is belangrijk om te weten over welke formule het gaat wanneer je met een factor in zee gaat.

Non recourse factoring

Bij deze vorm van factoring zorgt de factoringmaatschappij voor een financiering en bevoorschotting van je facturen, maar zelfs het kredietrisico wordt overgedragen aan de factor. Met andere woorden: het risico van een niet-betalende debiteur komt volledig bij de factoringmaatschappij terecht. Betaalt de klant niet is dat niet langer jouw probleem en zit de factor met de gebakken peren.

Recourse factoring

Het principe is hetzelfde als bij non-recourse factoring, maar met één verschil: het kredietrisico ligt ondanks de bevoorschotting toch niet uitsluitend bij de factoringmaatschappij. Wanneer deze er niet in slaagt om na een afgesproken termijn de vordering te innen komt ze opnieuw bij jou aankloppen om de factuur te voldoen. Je dient dan zelf alsnog bij de slechte betaler aan te dringen om betaling te bekomen.

Wat is het beste?

Non-recourse factoring is in opmars maar toch geven de meeste factoringmaatschappijen nog altijd de voorkeur aan recourse. Je vraagt je misschien af waarom je als klant in godsnaam voor recourse zou kiezen, maar deze vorm is niet per definitie slechter dan non-recourse factoring. Aangezien je een deel van het risico zelf blijft dragen kan de factor je ook een aanzienlijk lager tarief bieden. Het is daarom meestal fors goedkoper dan non-recourse.

Ook biedt deze formule vaak een hoger percentage van bevoorschotting op de facturen. Misschien krijg je bij een non-recourse-formule vijfenzeventig procent van je facturen voorgeschoten terwijl je bij recourse tot wel negentig procent kan krijgen. Die vijftien procent extra komt dan weer de liquiditeiten en werkingsmiddelen van je bedrijf ten goede.

Vaak zal de factor ook een hoger percentage van je klantenbestand kunnen goedkeuren wanneer je kiest voor recourse. Je zal dus meer facturen kunnen overgedragen op de factor dan bij non-recourse factoring.

Het is dus belangrijk om de voor- en nadelen goed af te wegen tegen de kostprijs en het risico verbonden aan elke vorm.

Voordelen

Factoring heeft heel wat voordelen, niet in het minst de soepelheid en flexibiliteit van het product. Vooral voor bedrijven in volle groei is dat een niet te onderschatten troef.

Groeit mee met de onderneming

Het grote voordeel van factoring is dat het debiteurenbeheer automatisch meegroeit met het klantenbestand van het bedrijf. Dat is soepel, flexibel en heel handig.

Bij klassieke bankkredieten ligt dat heel anders: de onderneming krijgt een kaskrediet van bijvoorbeeld 20 000 euro maar wanneer het bedrijf groeit, de omzet stijgt en dus ook de uitgeschreven facturen toenemen is dit al gauw weer te krap. Het gevolg? Je mag als ondernemer met de regelmaat van de klok naar de bank hollen om een verhoging van je kredietlijn aan te vragen, waarvan je niet eens vooraf zeker bent of het zal worden toegestaan. Deze voortdurende onzekerheid heb je niet bij factoring.

Tijdswinst en minder administratie

De tijd die een onderneming elk jaar stopt in het opvolgen van de betaling van facturen, aanmanen van klanten die niet betalen is vaak niet te tellen. Wanneer de factoringmaatschappij je al die opvolging uit handen neemt win je veel tijd.

Direct liquiditeit

In plaats van bang af te wachten of en wanneer de klant zal betalen krijg je na het uitschrijven van een factuur onmiddellijk een voorschot van de factoringmaatschappij. Dit is echter haast nooit 100%. Meestal schommelt dit tussen de 75 tot 90% van het bedrag van de factuur. Onmiddellijk geld zien is een niet te onderschatten voordeel.

Bescherming tegen wanbetalers

Door je facturen over te dragen aan een factor heb je een betere bescherming tegen wanbetalers.

Nadelen

Kostprijs

Factoring is een meerwaarde voor een bedrijf en biedt veel voordelen, maar het kostenplaatje swingt vaak de pan uit in vergelijking met klassieke bankkredieten. Het spreekt vanzelf dat een dergelijke service, waarbij de factor niet alleen het debiteurenrisico van je bedrijf overneemt maar vaak ook nog eens de opvolging en het incasso op zich neemt zijn prijs heeft. Je dient een vaste maandelijkse provisie aan de factor te betalen. Heel wat maatschappijen rekenen een percentage tussen 0,50% tot 2% van de jaarlijkse omzet als jaarlijkse vergoeding aan.

Langs de andere kant betekent factoring ook dat je misschien minder personeel voor de administratie en de opvolging van de facturen nodig hebt. De kostprijs moet je dan ook bekijken in het licht van dalende personeelskosten.

Niet voor elk bedrijf interessant

Factoringmaatschappijen zijn meestal ‘picky’ en kieskeurig. Ze zullen hun diensten vaak enkel aanbieden aan solide bedrijven. Een jaarlijkse omzet van 250.000 euro is bij veel factormaatschappijen het minimum en anderen vragen zelfs een omzet van minstens een paar miljoen euro per jaar.

Ook mag je omzet meestal niet grotendeels van één of twee grote klanten afhangen. Buitenlandse leveranciers zijn niet uitgesloten, maar wellicht wel wanneer die zich in bepaalde gesloten markten bevinden.

Het is ook maar de vraag of het wel interessant is voor een klein bedrijf om een beroep te doen op factoring. Meestal weegt voor kleinere bedrijven de kostprijs van het product niet op tegen de gemaakte winst.

Uitgesloten leveranciers

De factor kan weigeren om facturen aan bepaalde debiteuren van te weinig kwaliteit mee te nemen in de bevoorschotting.

Imago naar klanten

Wanneer je met een factor werkt kan dit sommige klanten afschrikken. Zij zullen vrezen dat een factoringbedrijf minder soepel zal omgaan met laattijdige betaling dan wanneer je dit zelf in hand hebt. Of je een klant die reeds vooraf twijfelt of hij wel zal kunnen op tijd betalen dan absoluut ook wil binnenhalen in je bedrijf is natuurlijk weer een andere vraag.

Transparantie

Wanneer je met factoring werkt kan je niet anders dan transparantie geven aan een extern bedrijf (de factoringmaatschappij) over het reilen en zeilen van je bedrijf. Dit idee voelt voor een bedrijfsleider niet altijd prettig.

Reverse factoring of supply chain finance

Nieuwe formule

Reverse factoring, ook wel ‘supply chain finance’ genoemd, is een vrij nieuwe formule. Ze wordt nog niet zo vaak aangeboden, wellicht ook omdat ze voor een factoringmaatschappij minder interessant is dan klassieke factoring.

Verschil met traditionele factoring

Reverse factoring lijkt op klassieke factoring maar bevat een extra tussenstap. Hier zijn niet enkel het bedrijf en de bank betrokken, maar ook de klant of het bedrijf aan wie de factuur is gericht.

Wanneer het bedrijf een factuur uitschrijft aan zijn klant keurt deze eerst de factuur goed. Pas daarna gaat de factuur (waarover de klant al zijn goedkeuring heeft gegeven) naar de factoringmaatschappij. De factor betaalt onmiddellijk je bedrijf, en de klant zal later de factor betalen op de voorziene termijn.

Andere invalshoek

Bij klassieke factoring kijkt de factoringmaatschappij vooral naar de solvabiliteit en kredietwaardigheid van het bedrijf dat de facturen uitschrijft. Bij reverse factoring speelt de financiële kwaliteit van de leveranciers en de klanten aan wie de facturen zijn gericht de doorslaggevende rol bij het bepalen van de prijs.

Werkt je bedrijf dus vooral met heel goede debiteuren kan je in aanmerking komen voor reverse factoring, ook wanneer je omzet nog niet zo hoog is of je klantenbestand nog niet erg gespreid is. Wanneer je een klein bedrijf bent dat met grote, solide klanten werkt kom je wellicht niet in aanmerking voor klassieke factoring maar wel voor reverse factoring.

Voordelen

Reverse factoring heeft meestal een aanzienlijk lagere kostprijs dan klassieke factoring. Het gaat immers alleen om goedgekeurde facturen. Bovendien zijn ze vaak ook nog eens gericht aan solide marktspelers die aandacht besteden aan hun imago en reputatie op de markt. Dit maakt het risico op niet-betaling van een factuur veel kleiner dan bij gewone factoring.

Een ander belangrijk voordeel is dat het percentage van de bevoorschotting vaak hoger zal liggen dan bij klassieke factoring en zelfs kan oplopen tot honderd procent en dus tot het volledig bedrag van de factuur. Opnieuw ligt dezelfde reden aan de grondslag: de factuur werd al goedgekeurd en het risico op niet-betaling is dus veel kleiner. Om die reden is reverse factoring bijna altijd ook non-recourse factoring.

Bron: Jarmoluk, PixabayBron: Jarmoluk, Pixabay

Factoringbedrijven in de Lage Landen

De prijzen en diensten kunnen sterk verschillen van de ene aanbieder tot de andere. Je doet er dus goed aan om bij verschillende spelers een offerte vragen voor je de knoop doorhakt.

België

Haast alle grootbanken in België bieden factoring aan via een dochterfiliaal. Zo kan je bij BNP Paribas terecht bij BNP Paribas Fortis Factor en bij KBC bij KBC Commercial Finance. Ook sommige kleinere banken zoals Bank Van Breda hebben factoring in hun gamma.

Naast de banken zijn een aantal andere spelers actief op de markt. Het gaat om factoringbedrijven die zich in deze kredietvorm hebben gespecialiseerd. Voorbeelden van dergelijke bedrijven zijn Eurofactor, Atradius, Commercial Finance Group en Abafactoring.

Nederland

Je kan terecht bij grote banken als ING (ING Commercial Finance) of ABN Amro (ABN Amro Commercial Finance). Ook Deutsche Bank biedt in Nederland factoringdiensten aan.

Andere spelers op de markt met vaak interessante voorwaarden zijn DAS Factoring, Freelance Factoring, De Lage Landen, Alfa Commercial Finance en Abc Finance.

Lees verder

© 2016 - 2023 Karldelauw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Een factormaatschappij inschakelen. Wat kost factoring?Een factormaatschappij inschakelen. Wat kost factoring?Factoring, Wat is het precies? Wanneer je gebruik maakt van factoring, leg je de debiteurenadministratie in handen van d…
De voor- en nadelen van factoring en incassobureau'sDe voor- en nadelen van factoring en incassobureau'sWanneer je gebruik wilt gaan maken van een factoringmaatschappij is het verstandig om eerst eens goed de voor- en nadele…
Ondernemen: factoringOndernemen: factoringEen belangrijk risico bij ondernemen is de debiteurenportefeuille. Een sterk groeiend bedrijf kan een uitstekende omzet…
Hoe berekent u de rentekosten bij factoring?Hoe berekent u de rentekosten bij factoring?Factoring is een financieringsvorm welke sterk aan populariteit wint binnen het Nederlandse ondernemerslandschap. Deze g…

Een lening voor je huis onderhandelen in België: tipsEen lening voor je huis onderhandelen in België: tipsDe aankoop van een woning, al dan niet samen met je partner, is een belangrijke gebeurtenis in het leven. Heel wat perso…
Nul-procent financiering niet zonder risicoNul-procent financiering niet zonder risicoHet is natuurlijk zeer verleidelijk, de flatscreen-tv nu al kopen in plaats van maanden ervoor te sparen. Maar achter og…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Geralt, Pixabay
  • Van Hasselt, M. & Minnaar, G, 'Zakelijke Kredietverlening', Concept, 2014
  • Rietveld, T., 'Handboek investeren & financieren', Vakmedianet Management BV, 2014
  • https://graydon.be/wiki/reverse-factoring
  • Eigen werkervaring
  • Afbeelding bron 1: Jarmoluk, Pixabay
Karldelauw (153 artikelen)
Laatste update: 23-02-2017
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Lenen
Bronnen en referenties: 6
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.