Lening aanvragen voor een bedrijf: waarop let de bank?

Lening aanvragen voor een bedrijf: waarop let de bank? Een lening aanvragen voor een bedrijf is vandaag geen sinecure. De banken en kredietverstrekkers zijn sinds 2008 nu eenmaal voorzichtiger geworden. Een hypotheek voor een huis krijg je niet langer zomaar. Nog strenger zijn de criteria voor het toekennen van kredieten aan ondernemingen. Dat is ook logisch, aangezien steeds meer bedrijven in moeilijkheden komen als gevolg van de economische crisis. Toch is het ook niet zo dat de bank de kraan helemaal heeft dichtgedraaid. Wel zijn banken kieskeuriger en aanvaarden ze alleen nog de beste aanvragen met voldoende waarborg en terugbetalingscapaciteit. Maar waarop let de bank wanneer je een lening voor een bedrijf aanvraagt?

Een lening aanvragen voor een bedrijf: wat komt er bij kijken?

Criteria

Het loont de moeite om bij het aanvragen van een lening voor een bedrijf een aantal criteria en parameters vooraf te checken. De financiële instelling waar je de aanvraag indient zal immers met dezelfde gegevens rekening houden om te bepalen of je bedrijf al dan niet een krediet krijgt. Zo zal je geen lening kunnen bekomen wanneer je onderneming geen terugbetalingscapaciteit heeft, er onvoldoende waarborgen zijn of de jaarrekeningen niet al te fraai zijn.

Anticiperen

Wanneer je vaststelt dat je op een bepaald criterium niet goed scoort kan je hier maar beter op anticiperen. Is er een goede uitleg zoals zware investeringen gedurende het voorbije boekjaar of bijzondere omstandigheden? Vermeld dit dan ook in het dossier. Banken zijn wantrouwig om krediet te verstrekken wanneer ze de indruk hebben dat de aanvrager karig is met informatie. Open kaart spelen en geen negatieve punten proberen verdoezelen is meestal de beste aanpak.

De jaarrekeningen: balans en resultatenrekening

De spiegel van je bedrijf is natuurlijk vooral de jaarrekening. De bank zal deze jaarrekeningen raadplegen en een grondige analyse uitvoeren. De belangrijkste post in de balans is het eigen vermogen van de vennootschap. Wanneer het eigen vermogen van je onderneming negatief is, meestal door zich opstapelende verliezen, zal een bank in principe aan dat bedrijf geen krediet meer toekennen.

Ook gaat de financiële instelling na wat het actief van de vennootschap waard is. Een vennootschap met veel onroerende goederen en veel liquide middelen heeft een zekere waarde. Bepaalde activa op de balans beschouwt de bank echter als ‘virtueel waardeloos’. Denk bijvoorbeeld aan oprichtingskosten, immateriële vaste activa zoals licenties of brevetten, of vorderingen zoals de rekening-courant actief. Dit zijn activa die niet verkoopbaar zijn aan iemand anders en dus meestal maar weinig waarde hebben.

Terugbetalingscapaciteit bij kredieten

Cash flow

Iemand die een krediet aanvraagt moet ook kunnen aantonen dat hij dit met zijn huidige inkomsten zal kunnen terugbetalen zonder in de problemen te komen. Dat principe geldt ook voor een bedrijf. De onderneming moet kunnen aantonen dat zij jaarlijks genoeg inkomsten heeft om het nieuwe krediet (maar ook de eventueel al bestaande kredieten van het bedrijf) vlot te kunnen afbetalen. De bank kijkt hiervoor naar de zogenaamde ‘cash flow’ van het bedrijf. Maar hoe kan je nu de cash flow berekenen? Die bekom je door bij de nettowinst van het boekjaar (dat is de winst na belastingen) de afschrijvingen op te tellen. Dit bedrag moet hoog genoeg zijn om de jaarlijkse kredietlasten van het bedrijf te kunnen dragen.

Correcties

Banken passen vaak nog correcties op de cash flow toe na grondige analyse van de resultatenrekening. Stel dat een bedrijf een mooie nettowinst boekte in het voorbije jaar, maar bij nader onderzoek blijkt dat deze volledig tot stand kwam door ‘uitzonderlijke opbrengsten’ (bijvoorbeeld de verkoop van een onroerend goed uit het patrimonium van de vennootschap). Dit betekent dat de cash flow dit jaar uitzonderlijk hoog ligt door een eenmalige gebeurtenis (‘one shot’) en dus niet echt representatief is voor de jaarlijks terugkerende cash flow.

Historiek van het bedrijf en de kwaliteit van de zaakvoerder

Dagvaardingen of faillissementen

De bank zal ook onderzoeken of er geen negatieve elementen zijn. Wanneer het bedrijf in het verleden werd gedagvaard omdat het haar verplichtingen niet nakwam is dit uiteraard een heel negatief element. Ook wanneer de zaakvoerder van het bedrijf in het verleden reeds een faillissement heeft gehad met een andere vennootschap waarin hij actief was als zaakvoerder zal de bank terughoudend zijn. Alleszins zal je aan dit voorval een heel goede uitleg moeten geven. Een eenmalig faillissement kan misschien nog te wijten zijn aan omstandigheden of pech, maar bij herhaaldelijk faillissement wijst dit toch eerder op een gebrekkig beheer.

Betalingshistoriek en tijdige neerlegging balansen

Het spreekt vanzelf dat ook wanneer het bedrijf al kredieten heeft lopen, maar deze systematisch niet (of te laat) terugbetaalt, de bank niet snel geneigd zal zijn om nog nieuwe bijkomende kredieten te verstrekken. Een ander negatief element is wanneer het bedrijf haar jaarrekeningen systematisch te laat neerlegt.

Profiel van de zaakvoerder

De bank zal ook nagaan hoe solide de zaakvoerder achter het bedrijf is. Betaalt de zaakvoerder zijn privé-kredieten en privé-hypotheek stipt en regelmatig? Of staat hij reeds gesignaleerd voor betalingsproblemen en staat zijn bankrekening voortdurend in het rood?

De voorgestelde waarborg voor de bank

Zoals alle kredieten moeten ook kredieten aan bedrijven voldoende gewaarborgd zijn. Onroerende goederen (huizen, gebouwen, appartementen) zijn de beste waarborg voor de bank. De bank zal echter ook de kwaliteit van het in waarborg gegeven onroerend goed beoordelen. Om welk type pand gaat het? Wat is de staat van het pand? Rusten er al hypotheken op het pand of niet?

Algemeen kan je stellen dat hoe meer eigen middelen je bedrijf aanwendt voor de investering waarvoor je een krediet aanvraagt, hoe beter de bank je dossier zal beoordelen. Stel dat je bedrijf een kantoorgebouw wil kopen. De aankoopprijs bedraagt 800.000 euro. Wanneer je een krediet vraagt van 800.000 euro is je slaagkans vrij klein. Maar vraag je een krediet van 500.000 of 600 000 euro, waarbij het bedrijf zelf de overige 200 000 euro financiert, is het risico voor de bank natuurlijk een stuk lager. Je kredietaanvraag heeft in dat geval een aanzienlijk betere kans op slagen.

Wanneer de zaakvoerder bijkomend een privéwoning in waarborg geeft of zich bijkomend ook persoonlijk borg stelt is dit een pluspunt. De bank zal dit beschouwen als een duidelijk vertrouwen van de zaakvoerder in zijn bedrijf.

Evolutie van het bedrijf

De bank zal de jaarrekeningen van de voorbije boekjaren naast elkaar leggen om te kijken hoe het bedrijf evolueert doorheen de tijd. Het spreekt vanzelf dat wanneer je bedrijf een positieve trend laat zien (toenemende omzet, stijgende winsten, afbouw van als negatief beoordeelde balansposten) de kans om een krediet te bekomen veel hoger ligt dan wanneer je bedrijf in een dalende trend zit en het duidelijk de verkeerde kant lijkt op te gaan.

De activiteitssector van het bedrijf

Tenslotte speelt ook de sector waarin het bedrijf actief is een rol bij de beslissing van de bank. Sommige activiteiten beschouwt de bank nu eenmaal als risicovoller dan andere.

Risicosectoren

Sectoren als horeca, transport en textiel ziet de financiële instelling als ‘risicosectoren’, omdat het aantal falingen in de eerste drie jaren na oprichting statistisch veel hoger ligt dan in andere sectoren.

Goede sectoren

Medische of juridische beroepen beschouwt de bank daarentegen als goede sectoren, omdat faillissementen in deze sectoren statistisch gezien minder vaak voorkomen dan in de risicosectoren.

Dit neemt niet weg dat ook wanneer je bedrijf deel uitmaakt van een zogenaamde ‘risicosector’ krediet bekomen zeker niet bij voorbaat uitgesloten is. Wanneer je voldoende waarborgen voorstelt, de jaarrekeningen goed zijn en er geen negatieve elementen zijn kunnen ook bedrijven in risicosectoren een krediet aanvragen met een goede kans op succes.

Lees verder

© 2015 - 2024 Karldelauw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Kredietverstrekking door de bankKredietverstrekking door de bankEr worden in de pers verschillend bericht over de wijze van kredietverstrekking. De banken zouden de acceptatiecriteria…
Lening bij gemeentelijke kredietbank (sociale lening)Geld lenen om schulden af te lossen, klinkt dat niet tegenstrijdig? In sommige gevallen is het echter noodzakelijk om ee…
Sociale lening aanvragenSociale lening aanvragenHoe vraag ik een sociale lening aan? Bij een sociale kredietbank kun je een sociale lening aanvragen. Als je tot de mini…
Bouwgrondlening: geld lenen om een stuk bouwgrond te kopenBouwgrondlening: geld lenen om een stuk bouwgrond te kopenStel je wilt een huis bouwen en je hebt je oog laten vallen op een mooi gelegen bouwgrond. Bouwgrond is tegenwoordig ech…

Welke leningen registreert het BKR wel?Welke leningen registreert het BKR wel?Welke leningen en krediet registreert het BKR, Bureau Krediet registratie? Registreert het BKR uw hypotheek, een restsch…
Studielening - Voordelen en nadelenStudielening - Voordelen en nadelenHet aangaan van een lening bij DUO (dienst uitvoering onderwijs) tijdens het studeren heeft verschillende voor- en nadel…
Bronnen en referenties
Karldelauw (153 artikelen)
Laatste update: 17-06-2017
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Lenen
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.