Hoeveel hypotheek krijg ik maximaal in 2019?

Hoeveel hypotheek krijg ik maximaal in 2019? Berekenen hoeveel hypotheek u maximaal kunt krijgen in 2019. Hoeveel u kunt lenen, dat kunt u zelf ook berekenen. De meeste sites geven u allerlei online rekenmodules, maar het kan geen kwaad iets meer te weten over de rekenmethode. Bepaal zo uw maximaal krediet en maximale hypotheekrenteaftrek. Bekijk ook of u in aanmerking komt voor de NHG korting. Maar let op, de regels om een hypotheek te kunnen krijgen zijn aangescherpt en gelden verscherpte normen. De nieuwe leennormen 2019 zorgen ervoor dat u meer kunt lenen in 2019 ten opzichte van 2018.

Inhoud


Vastgoed of eigen huis: een hypotheek afsluiten met steeds meer regels 2019

Bij het afsluiten van een hypotheek zijn vele voorwaarden van belang. Omdat het risico dat er een te hoge hypotheek wordt afgesloten in verhouding tot het gezinsinkomen en de kans op een restschuld ongewenst zijn, is begin 2007 de bijgestelde Gedragscode Hypothecaire Financieringen, GHF, ingegaan. Deze bepaalt voor een belangrijk deel hoeveel u kunt lenen. Daar komen de nieuwe regels bij die bepalen dan maximaal 50% van uw hypotheek aflossingsvrij mag zijn en u minder mag lenen. Het maximale percentage aan hypotheek bedraagt in 2019 nog maar 100%.

Nibud, woonlasten en de inkomenstoets

Sinds 2013 bepaalt het Ministerie van Financiën de leennormen en maakt hierbij gebruik van adviezen van het Nibud. Het Nibud heeft de gemiddelde uitgaven van een gezin bij een bepaald inkomen in een rekenmodel gegoten en stelt op basis hiervan vast wat er dan per inkomensgroep beschikbaar is voor de noodzakelijke woonlasten. Per definitie zal bijna elk gezin van dit gemiddelde uitgavenpatroon afwijken, maar het geeft wel een betrouwbaar richtsnoer. In 2018 hanteert het NIBUD een rekenmethode die minder lenen toestaat en deze rekenmethode is door het kabinet overgenomen. Dit kan oplopen tot een verlaging van de maximale hypotheek met maar liefst 8%. Door veronderstelde loonstijgingen gaat de leencapaciteit in 2019 wel omhoog ten opzichte van 2018.

Maximale hypotheek en Nationale Hypotheekgarantie, leennormen

Niet alleen speelt de inkomenstoets van het Nibud een rol, ook de Nationale Hypotheekgarantie gaat omlaag. Wie een huis koopt met Nationale Hypotheekgarantie koopt daarmee het voordeel dat de rente lager zal zijn dan zonder deze garantie, maar die voordelen worden steeds kleiner omdat er ook allerlei voorwaarden aan vast zitten. U hebt een goedkopere hypotheek met de Nationale Hypotheekgarantie 2018.

Hoeveel hypotheek krijg ik maximaal, maximale hypotheek omlaag door leennormen, hoge toetsrente en lagere NHG

Mensen met een hoger inkomen zullen in beginsel een hogere hypotheek kunnen krijgen dan anderen met een laag inkomen. Het Nibud hanteert daarbij factor drie bij een bruto minimuminkomen oplopend tot ruim vijfenhalf bij bruto jaarinkomens boven de 100.000 euro. Hogere inkomens geven niet alleen een grotere bestedingsruimte, maar ook een hogere winst bij de hypotheekrenteaftrek, omdat deze aftrek tegen een hoger marginaal tarief plaats vindt (maximaal 49,5% in 2018 en 49,0% in 2019). Natuurlijk gelden de sommen bij gelijkblijvende overige parameters. Als de rente lager is, zal ook de hypotheek hoger kunnen zijn, maar ook hier zijn weer beperkende regels voor opgesteld. Er moet worden gerekend met een toetsrente die hoger is dan de hypotheekrente en soms ook nog eens een extra opslag om te voorkomen dat u te veel geld leent.

Spaargeld inbrengen of toch een hogere hypotheek?

Wie een afwijzing krijgt voor een hoge hypotheek moet zich realiseren dat het ook verstandig kan zijn om extra geld in te brengen. Denk aan spaargeld. In dat geval worden de lasten lager en is de kans veel groter dat u de hypotheek wel toegewezen krijgt.

Eigen woning en hypotheek: welk inkomen telt voor een hypotheek?

Hoewel de Nibud-norm simpel lijkt, kunnen er nogal wat verschillen optreden, omdat de interpretatie van individuele gevallen verschillend kan zijn. Meerdere vragen spelen dan een rol. Met welk inkomen moet bijvoorbeeld worden gerekend. Moeten het alleen bestanddelen zijn die tot het vaste inkomen behoren, of mogen overwerkuren bijvoorbeeld worden meegerekend. En wat te doen met iemand met goede vooruitzichten die binnenkort naar alle verwachting een carrièrestap zal maken. Of iemand die binnenkort een erfenis krijgt. Of, noemt u maar op.

Hypotheek krijgen zonder een vaste baan

Wanneer u een tijdelijk contract heeft, wordt het al lastiger om een hypotheek te verkrijgen. Tenzij u ook eigen vermogen kunt inbrengen of bijvoorbeeld een intentieverklaring van uw werkgever heeft, waarin staat, dat bij gelijkblijvende omstandigheden het tijdelijke contract zal worden omgezet in een vast contract. Als u bij een uitzendbureau werkt, wordt meestal gekeken naar het gemiddelde jaarinkomen over de afgelopen paar jaar.

Vastgoed: welke rente moet ik betalen?

De maximale leencapaciteit is ook afhankelijk van de rente, waarmee gerekend wordt. Voor kortere vaste periodes kan de rente nog wel eens hoger zijn dan wanneer de hypotheek voor 30 jaar wordt vastgelegd. Het ligt voor de hand, om hierbij een aantal rentescenario’s te hanteren, en de rente niet op één niveau te prikken. Toch zal een iets lagere rente terecht tot een hogere hypotheek leiden.

Voordelen Nationale Hypotheek Garantie en de NHG Korting

De maximale grens voor de NHG ligt vanaf januari 2019 op € 290.000. Een hypotheek met de Nationale Hypotheek Garantie betekent een lagere hypotheekrente, doordat de bank met deze garantie meer zekerheid krijgt. Niet voor niets is de NHG zeer populair in ons land. Bekijk dus ook welke voordelen een hypotheek met de NHG garantie voor u heeft. De hypotheekrente is lager, maar u moet wel eenmalig een percentage van uw hypotheekbedrag aan de NHG afdragen. Dat kan u een 0,8% lagere hypotheekrente opleveren. Alle kosten die u moet maken om de garantie te krijgen, zijn ook nog eens fiscaal aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Leennormen 2018 en leencapaciteit

In 2018 en 2019 gaat tweede inkomen zwaarder meewegen bij de berekening van het financieringslastpercentage. In 2016 werd al een stap gezet met een verhoging van percentage van het tweede inkomen 33% naar 50%, vanaf 2017 gaat dit verder omhoog naar 60% van het tweede inkomen en het is de bedoeling dat dat in de latere jaren verder omhoog gaat. Dat betekent dat de maximale lening en maximale hypotheek voor u omhoog gaat. Bij een inkomen van 35.000 euro kan het om een paar duizend euro extra hypotheek gaan, bij een inkomen van 70.000 euro om wel 15.000 euro extra hypotheek.

Conclusie maximale hypotheek aanvragen (met NHG garantie) vanaf 2019

Een maximale hypotheek wordt regelmatig lastiger gemaakt, maar in 2018 en 2019 gaan tweeverdieners er mogelijk fors op vooruit. De eisen van Financiën, de Nibud-normen, de toetsrente, gedragscodes, minder hypotheekrenteaftrek, de NHG blijven hierbij een belangrijke rol spelen. In de praktijk zal blijken of de banken toch wat meer ruimte nemen om een hypotheek vast te stellen. Zo lang dat niet op een te risicovolle manier gebeurt, lijkt daar niet zo veel mis mee. Er is immers niets zo veranderlijk als het leven, waardoor het hanteren van een vaste norm voor iedereen in de praktijk te rigide is. Gelukkig kunt op tal van sites van banken bekijken, hoeveel hypotheek u maximaal kunt afsluiten. Banken mogen u meer krediet geven bij een behandeling op maat, maar doen dat vaak niet.

Lees verder

© 2008 - 2020 Zeemeeuw, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Hypotheek en inkomstenbelasting bijleenregelingHypotheek en inkomstenbelasting bijleenregelingOf de hypotheekrente op uw hypotheek fiscaal aftrekbaar is, hangt ook af van de overwaarde van de eerder verkochte of th…
Huurwaardeforfait 2018 berekenenHuurwaardeforfait 2018 berekenenVoor uw eigen woning betaalt u in 2018 ook een huurwaardeforfait. Het huurwaardeforfait behoort tot de woonlasten. De ge…
Aflossingsvrije hypotheek met hypotheekrenteaftrek in 2020?Aflossingsvrije hypotheek met hypotheekrenteaftrek in 2020?U hebt of had een aflossingsvrije hypotheek, is er dan ook hypotheekrenteaftrek? Velen zullen neen antwoorden, want die…
Hoe hypotheekrenteaftrek aanvragen bij de Belastingdienst?Hoe hypotheekrenteaftrek aanvragen bij de Belastingdienst?Alles over de aanvraag hypotheekrenteaftrek. Stel u hebt een huis gekocht met een hypotheek, hoe kunt u dan voor 2019 en…

Hypotheeklening: vaste of variabele rente?Wie een huis wil kopen of bouwen, wil daarvoor doorgaans ook een lening afsluiten. En dan begint de zoektocht naar de le…
Wat is mijn huis waard?Wat is mijn huis waard?U wilt weten wat uw huis waard is in 2020? De WOZ-waarde van de gemeente en het huurwaardeforfait of eigenwoningforfait…

Reageer op het artikel "Hoeveel hypotheek krijg ik maximaal in 2019?"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Zeemeeuw
Laatste update: 17-11-2018
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Hypotheek
Special: Hypotheek 2020
Schrijf mee!