InfoNu.nl > Financieel > Hypotheek > Belastingdienst: tarieven 2016 en 2017 eigen woning

Belastingdienst: tarieven 2016 en 2017 eigen woning

Belastingdienst: tarieven 2016 en 2017 eigen woning Een eigen woning kost geld. In 2016 en 2017 stellen de gemeenten wederom voor uw huis de WOZ waarde (waarde onroerende zaken) vast. Op basis daarvan betaalt u waarschijnlijk in 2016 en 2017 meer belasting. Een eigen woning wordt via de inkomstenbelasting fors belast op basis van de WOZ waarde en dan zijn er nog de gemeentelijke belastingen en waterschapsbelasting die op de WOZ-waarde zijn gebaseerd. Maar er zijn ook aftrekposten. Een eventuele boeterente bij het oversluiten van een hypotheek mag u bijvoorbeeld aftrekken en natuurlijk ook de hypotheekrente. Overheden hebben geld nodig en dan is uw woning al gauw een aardige inkomstenbron. Welke tarieven gaat u betalen in 2016 en 2017? Wat is de tariefsaanpassing aftrek eigen woning?

Hoeveel belasting betaalt u voor uw woning in 2016 en 2017?


De belasting op de eigen woning

Er rust veel belasting op het eigen huis. Bij de aankoop van een woning krijgt u met de overdrachtsbelasting en makelaarskosten te maken, zodra het huis het uwe betaalt u belasting via:
 • Het eigenwoningforfait;
 • De onroerende zaakbelasting op basis van de WOZ-waarde van uw woning;
 • De waterschapslasten;
 • De verontreinigingslasten.

Maak bezwaar tegen de WOZ-beschikking

U kunt gedurende relatief korte tijd in beroep gaan tegen de door de gemeente vastgestelde waarde, een geldig bezwaar is binnen zes weken na dagtekening van de WOZ-beschikking mogelijk. Een succesvol bezwaar betekent een lagere aanslag onroerend goed en WOZ in 2017 en minder inkomstenbelasting betalen. Omdat de waardering van het onroerend goed jaarlijks plaats vindt, is de verwachting dat de waardestijgingen geringer zullen zijn, waardoor het aantal mensen dat in beroep gaat tegen de gemeentelijke vaststelling zal afnemen. Of dat ook in 2017 en 2018 zo zal zijn is nog maar de vraag, immers de prijzen van woningen zijn in het algemeen in 2017 fors gestegen en kunnen leiden tot een veel hogere WOZ-waarde en daarmee hogere lasten.

Het eigenwoningforfait

De WOZ waarde speelt niet alleen een belangrijke rol voor de te betalen onroerende zaak belasting ozb, maar ook bij de inkomstenbelasting. Een hogere WOZ-waarde leidt namelijk tot een hoger eigenwoningforfait en daarmee een hogere bijtelling bij uw inkomen. Over deze bijtelling betaalt u inkomstenbelasting. Het eigenwoningforfait (ook wel huurwaardeforfait genoemd) zal in de meeste gevallen 0,75% van de WOZ-waarde bedragen, maar kan voor de dure woningen nog veel hoger uitvallen:

Hoogte eigenwoningforfait 2016, het huurwaardeforfait 2016:

WOZ-waarde meer danWOZ-waarde is lager danEigenwoningforfait 2016
- 12.500 Geen bijtelling bij uw inkomen
12.500 25.000 0,30 procent bijtelling
25.000 50.000 0,45 procent bijtelling
50.000 75.000 0,60 procent bijtelling
75.000 1.050.000 0,75 procent bijtelling
1.050.000 - 7.875 plus 2,35 procent bijtelling van de waarde die hoger is dan 1.050.000 euro

Hoogte eigenwoningforfait 2017, het huurwaardeforfait 2017:

WOZ-waarde meer danWOZ-waarde is lager danEigenwoningforfait 2017
- 12.500 Geen bijtelling bij uw inkomen
12.500 25.000 0,30 procent bijtelling
25.000 50.000 0,45 procent bijtelling
50.000 75.000 0,60 procent bijtelling
75.000 1.060.000 0,75 procent bijtelling
1.060.000 - 7.950 plus 2,35 procent bijtelling van de waarde die hoger is dan 1.060.000 euro

De wet Hillen en de aftrekpost geen of geringe eigenwoningschuld

Een belangrijke fiscale regel is dat het saldo van het eigen woning forfait en de aftrekbare kosten voor de eigen woning, zoals de hypotheekrenteaftrek, maar ook de erfpacht positief moet zijn. Anders gezegd als u weinig hypotheek heeft en daarmee een lage hypotheekrenteaftrek, dan kunt u sterk op het eigen woning forfait besparen door de aftrekpost geen of geringe eigen woningschuld. Als de aftrekbare kosten volledig ontbreken, zal de bijtelling betreffende uw woning op nihil worden gesteld.

Boeterente betalen is een aftrekpost

Vergeet ook de boeterente niet: als u bij vervroegd oversluiten van een hypotheek een boeterente moest betalen, dan is die boeterente fiscaal aftrekbaar. Zo hebt u nu een lagere hypotheekrente te betalen en een groot voordeel van de Belastingdienst.

Tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning

Huishoudens met een hoger inkomen vanaf belastingschijf 4 kunnen niet langer de hypotheekrente en andere lasten voor de eigen woning aftrekken tegen 52%. Door de tariefsaanpassing eigen woning bedraagt uw aftrek in 2016 feitelijk 50,5% en in 2017 nog maar 50%:

BelastinjaarVerzamelinkomenMinder aftrek eigen woning
2015Vanaf 57.5861%
2016Vanaf 66.4221,5%
2017Vanaf 67.0722%

Deze tariefsaanpassing kan er zelfs toe leiden dat iemand met een inkomen in belastingschijf 4 per saldo geen hypotheekrenteaftrek heeft maar hypotheekrentebijtelling.

Kapitaalverzekering eigen woning

U woning levert ook geld op. Sinds 1 januari 2008 is het mogelijk om ook via een speciale geblokkeerde spaar- of beleggingsrekening belastingvrij te sparen voor het aflossen van uw hypotheekschuld. Bij deze alternatieve vorm van sparen wordt de geblokkeerde rekening zo veel mogelijk behandeld als de kapitaalverzekering eigen woning. U kunt natuurlijk nog steeds via een verzekeringsmaatschappij via een kapitaalverzekering eigen woning sparen voor de aflossing van de hypotheekschuld. Langs welke weg u het ook aanpakt, er geldt dat het rentevoordeel begrepen in de uitkeringen uit de kapitaalverzekering en een spaarrekening eigen woning samen onbelast zijn, als de uitkeringen niet meer bedragen dan:

Eisen kapitaalverzekering eigen woning, eigenwoningschuld belastingvrij sparen

Een kapitaalverzekering moet aan de volgende eisen voldoen:
 • Minimaal 15 jaar of 20 jaar is jaarlijks premie betaald, waarbij de hoogste premie niet hoger is dan 10 maal de laagste premie.
 • Met de verzekering of hebt u het recht op een eenmalige uitkering op moment van aflopen van de verzekering.
 • U gebruikt het als aflossing ineens van een uw eigen woning schuld. Als de uitkering hoger is dan de af te lossen hypotheek is het meerdere belast in box 1 van de inkomstenbelasting.
 • De verzekering is afgesloten bij een professionele verzekeraar.
 • De maximale duur van de kapitaalverzekering bedraagt 30 jaar.

Hebt u meer kapitaal opgebouwd dan de hypotheek die op de woning rust, dan is dit extra deel fiscaal belast. De vrijstellingen bedragen in 2016 en 2017:

Vrijstellingen kapitaalverzekering en banksparen 2016 - 2017:

Premie betaald gedurende:Vrijstelling 2016:Vrijstelling 2017
15 jaar36.800 euro36.900 euro
20 jaar162.000 euro162.500 euro

Waterschapsbelasting 2016 en 2017

De waterschapsbelasting kent twee tarieven:
 • De watersysteemheffing;
 • De zuiveringsheffing.

Hoeveel u moet betalen voor uw woning is afhankelijk van het waterschap waarin uw woning staat.

Kamerverhuur 2006 en 2017

Een woning kunt u ook gedeeltelijk te gelde maken door een kamer te verhuren, terwijl u zelf de rest van uw woning bewoont. De huuropbrengst van kamerverhuur is niet belast, zolang de huur in een jaar lager is dan de vrijstellingen die gelden:
 • 5.069 in 2016;
 • 5.164 in 2017.

Een huis in box 3

Hebt u een tweede woning of een vakantiehuis, dan valt die in box 3 van de inkomstenbelasting. U betaalt dan over de waarde van de woning minus hypotheek vermogensbelasting. In 2016 is dat 1,2% boven de vrijstelling van 24.437 euro per persoon. In 2017 is de vrijstelling 25.000 euro per persoon en het bijbehorende tarief is afhankelijk van uw totale vermogen in 2017. Dit tarief kan oplopen tot 1,62%.

Slot

Wie een huis wil kopen of huren, doet er dus goed aan om alle woonlasten goed in beeld te brengen en niet alleen de aankoopkosten van een eigen woning. Van plaats tot plaats kunnen de verschillen in belastingtarieven bovendien groot zijn. Bezwaar maken kan lonend zijn, want woonlasten vormen een grote maandelijkse kostenpost. Gelukkig hebt u ook nog aftrekposten.

Lees verder

© 2008 - 2017 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Hypotheek en inkomstenbelasting bijleenregelingHypotheek en inkomstenbelasting bijleenregelingHypotheek, overwaarde, fiscale aftrekpost inkomstenbelasting en de bijleenregeling bij de verkoop van uw huis. Een hypot…
Fiscale aftrekposten eigen woning 2016 en 2017Fiscale aftrekposten eigen woning 2016 en 2017Hebt u de fiscale aftrekposten 2017 volledig benut en zo de woonlasten verlaagd? Uw eigen woning is eigenlijk een grote…
Huurwaardeforfait 2018 berekenenHuurwaardeforfait 2018 berekenenVoor uw eigen woning betaalt u in 2013 ook een huurwaardeforfait. Het huurwaardeforfait behoort tot de woonlasten. De ge…
Eigenwoningforfait betekent minder hypotheekrenteaftrekEigenwoningforfait betekent minder hypotheekrenteaftrekDoor een hogere eigenwoningforfait (huurwaardeforfait) minder hypotheekrenteaftrek: uw hypotheekrente minus eigenwoningf…
Het eigenwoningforfait 2017 en 2018 - aanslag onroerend goedHet eigenwoningforfait 2017 en 2018 - aanslag onroerend goedHet eigenwoningforfait 2017 en 2018 is een forse bijtelling bij uw inkomen. De hoogte van dit forfait hangt direct af va…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Prawny, Pixabay

Reageer op het artikel "Belastingdienst: tarieven 2016 en 2017 eigen woning"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Reacties

J. de Meester, 03-12-2012 11:17 #4
Goedendag,
Wij gaan deze week het koopcontract tekenen voor ons nieuwe huis. Dit heeft betrekking op het casco gedeelte. Nu wil ik graag weten of wij dit jaar nog een ondertekende offerte nodig hebben voor de afbouw om aanspraak te maken op de 2012 regeling ipv de annuiteiten regeling van 2013?

Bij voorbaat dank voor de uitleg. Reactie infoteur, 29-07-2017
Goedendag J. de Meester,
U hebt een ondertekende hypotheekakte nodig.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

W. Dijkstra, 21-02-2012 09:05 #3
Mijn dochter is studente en huurt een deel van een woonhuis dat een zgn. i-nummer heeft. Zij ontving een aanslag waterschapslasten. Is zij als huurder verplicht om die aanslag te betalen of moet de verhuurder/eigenaar die betalen? Reactie infoteur, 29-07-2017
Beste W. Dijkstra,
Ook huurders betalen de zogenaamde ingezetenenomslag als waterschapsbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Y. van Doeselaar, 28-09-2010 16:17 #2
Geachte heer/mevrouw, wij zijn in het bezit van een stacaravan en een stuk grond op een stacaravanpark en moeten onroerendzakenbelasting betalen. Mijn Duitse vakantiebuurman ook en mijn vraag is moeten buitenlanders (in dit geval Duitsers) ook in Nederland onroerendzakenbelasting betalen of moeten zij dit in hun eigen land doen omdat het toch een eigendom van grond en stacaravan betreft. Ik hoor graag van u. Met vriendelijke groet, Yvonne van Doeselaar Reactie infoteur, 29-07-2017
Beste Y. van Doeselaar,
Over een stacaravan in Nederland moet in Nederland onroerendezaakbelasting worden betaald. Het is een gemeentelijke heffing en geen Rijksheffing voor de inkomstenbelasting. Bij een Rijksheffing kan meestal wel verrekend worden met de inkomstenbelasting in eigen land.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. L. Steenbeek, 03-03-2009 10:49 #1
De belastingdienst gaf op de voor-ingevulde aangifte een hoger bedrag aan voor de WOZ-waarde. Reactie infoteur, 29-07-2017
Beste M.L. Verbeek,
De Belastingdienst acht altijd de belastingplichtige verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de aangifte. U moet het bedrag van de WOZ dus veranderen bij een digitale aangifte, respectievelijk bezwaar aantekenen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Infoteur: Zeemeeuw
Laatste update: 29-07-2017
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Hypotheek
Special: Belasting 2017
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 4
Schrijf mee!