Het eigen woningbezit in Europa is heel verschillend

Het eigen woningbezit in Europa is heel verschillend Veel mensen met een eigen woning in Nederland hebben een te hoge hypotheek. Als de huizenprijzen dalen kunnen er problemen ontstaan. Bij aankoop van de woning kreeg men lange tijd een hypotheek die even hoog of soms zelfs nog hoger was dan de waarde van de woning. Dit is veranderd en mensen moeten méér eigen geld in de aankoop steken. Hoe is de verhouding van het bezit van een eigen woning met de ons omringende landen?

Geschiedenis van de woningmarkt in Europa

Na de Tweede Wereldoorlog kende men in Europa grote problemen om aan de vraag naar huisvesting te voldoen. Het beleid was in die jaren dan ook vooral erop gericht om mensen aan goede en betaalbare woningen te helpen. In Nederland was de woningnood in de vijftiger en zestiger jaren dan ook de grootste volksvijand. In de jaren tachtig kwam de marktwerking binnen Europa. Er ontstond een omslagpunt waarbij stimulerende maatregelen werden getroffen om het eigen woningbezit te vergroten. Ook werden in sommige landen huurwoningen voor lage prijzen aangeboden als koopwoning. In 2019 heeft Nederland binnen Europa de grootste hypotheekschuld t.o.v. het bruto nationaal product. Het totaal aan hypotheekschuld is opgelopen tot ongeveer 5% méér dan het BNP. Het is dan ook niet verwonderlijk dat men de komende jaren zal trachten om deze schuldenberg te verminderen.

Nederland en de woningmarkt

In de zestiger en zeventiger jaren was het ook in Nederland gebruikelijk dat men 80% van de woning financierde en de overige 20% zelf betaalde. Aan het begin van de tachtiger jaren daalden de huizenprijzen als gevolg van de toenmalige economische crisis. Daarom werden door de overheid stimulerende maatregelen genomen om het kopen van een woning aantrekkelijk te maken. Zo werden er subsidieregelingen ingesteld en de mogelijkheden om méér te financieren werden aan het eind van de tachtiger jaren al groter. In 1996 was het totale bedrag in Nederland aan hypotheken 138 miljard. Dit is gestegen tot 609 miljard in 2013. In 2018 is het totale bedrag aan hypotheken gestegen tot 670 miljard euro. De prijzen van koopwoningen zijn in diezelfde tijd ook sterk gestegen maar tussen 2010 en 2015 dalend geweest. Er is een groter aanbod aan koopwoningen gekomen en de hypotheekrente is gedaald. Door het huidige systeem van renteaftrek zijn het vooral de hogere inkomens die het meeste profiteren van de belastingaftrek. Wanneer mensen met een hoger inkomen een huis huren ontvangen zij ook geen huursubsidie en bij de plannen die de regering in 2013 openbaar maakte zijn zij zelfs meer huur gaan betalen. Dit stimuleert niet om een woning te huren.

Duitsland

In Duitsland is het eigen woningbezit in 2019 slechts 54% van het totaal. Duitsers huren even vaak een woning dan dat er wordt gekocht. Dit heeft vooral te maken met het feit dat men in Duitsland nog steeds veel eigen geld nodig heeft om een woning te kunnen kopen. Een bestaande woning wordt minder waard. Dit in tegenstelling tot Nederland waar bestaande woningen sterk in prijs stijgen, mede afhankelijk van het gebied waar de woning staat. In Duitsland bestaat geen hypotheekaftrek voor de rente van de woning. Hier geeft de overheid een hoge prioriteit aan de sociale en particuliere huursector. Mensen kunnen dan ook gemakkelijker hun woonlasten in de gaten houden. Afhankelijk van het inkomen huurt men een duurdere of goedkopere woning. In april 2013 ontstond commotie toen bleek dat veel zuidelijke landen zoals Griekenland, Cyprus en Italië rijker zijn dan Duitsland. Dit heeft te maken met het eigen woningbezit in deze landen. Wel dient te worden opgemerkt dat men in Zuidelijke landen vaak met méér personen onder een dak leeft.

Spanje

Het eigen woningbezit in Spanje is groot. Maar liefst 82% van alle Spanjaarden heeft een eigen huis, waarvan 20% zelfs een tweede huis heeft, vaak in de kustgebieden. Vooral in de periode tussen 1998 en 2008 hebben Spanjaarden massaal een eigen woning gekocht. Op dat moment waren de hypotheekvoorwaarden voor de Spanjaarden ook gunstig. Men had wel eigen geld nodig maar dit werd vaak snel bijeengebracht door families. Kinderen bleven thuis wonen tot aan het huwelijk waardoor er binnen gezinnen snel gespaard kon worden in deze economische groeiperiode. Spanje kent een beperkte belastingaftrek voor de hypotheekrente. De huizenprijzen in Spanje stegen tot 2008 erg sterk waardoor mensen ook het idee hadden dat ze een goede belegging hadden gedaan. Vanaf 2009 zagen we een sterke daling van de huizenprijzen en veel Spanjaarden konden de hoge lasten niet meer opbrengen. Vanaf 2016 is de situatie weer veranderd. Er wordt veel gebouwd en het eigen woningbezit neemt weer toe.

Groot-Brittannië

In Groot-Brittannië heeft men sedert 1979 de hypotheekaftrek stapsgewijze in twintig jaar geheel afgebouwd. Maar in 1980 werden wel één miljoen huurwoningen omgezet in koopwoningen waardoor het percentage eigen woningbezit sterk steeg. Hierdoor heeft 65% van de bevolking een eigen woning. In Groot-Brittannië zijn de prijzen in de negentiger jaren sterk gestegen.

Eigen woningbezit in diverse Europese landen

In de ons omringende landen zijn grote verschillen in het aantal mensen wat in het bezit is van een eigen woning. Hieruit blijkt dat Duitsland het laagste percentage eigen woningbezitters heeft.
Spanje77%
Groot-Brittannië65%
Frankrijk64
Duitsland54%
België72%
Denemarken62%
Ierland75%
Deze cijfers zijn gebaseerd op 2018 en afkomstig van Eurostat.

Overwegingen om te huren of te kopen

Uit wetenschappelijk onderzoek is komen vast te staan dat de overweging om te kopen of te huren vooral voortkomt uit drie motieven, te weten:
  • Huren betekent vermijden van risico
  • Men kan gemakkelijker de woonlasten aanpassen aan het inkomen
  • Bij huren kan men gemakkelijker verhuizen als men van baan verandert
  • Kopen betekent dat men het bezit kan zien als een belegging op de langere termijn

Men kan concluderen dat het alleszins te verwachten valt dat in Nederland maatregelen genomen zullen worden om de hypotheeklast naar beneden te brengen. Mensen zullen in de toekomst méér eigen geld nodig hebben om een eigen woning te kopen. In veel landen is het gebruikelijk om bij aankoop van de woning slechts 80% van de waarde te financieren. Mensen moeten zelf voor 20% sparen. De keuze om te huren of te kopen zal mede hierdoor worden beïnvloed. Echter het aanbod in sociale huurwoningen in Nederland is te gering om aan de vraag te voldoen en de verwachting is dat deze tekorten niet snel opgelost zullen worden. Vanaf het begin van de kredietcrisis in 2008 daalden de prijzen van koopwoningen. Maar na 2014 is er weer een stijging te zien en herstelt de woningmarkt voor kopers zich weer. Zo stegen de huizenprijzen in 2015 gemiddeld met 2%. De verwachting bestaat dat in 2019 de prijs van koopwoningen met 5 tot 10% zal stijgen. Dit blijkt uit gegevens van kredietbeoordelaar Standard & Poor's. Dit geldt dan met name voor de Randstad. Sommige regio's blijven achter maar ook hier stijgen de prijzen.
© 2013 - 2020 Celientje1, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
De buitenland hypotheek van ABN AMRODe buitenland hypotheek van ABN AMRODe buitenland hypotheek van ABN AMRO is een Nederlandse hypotheek voor een woning in het buitenland voor wie in Nederlan…
Overwaarde woning opnemenAls je vermogen vastzit in de woning, kun je de woning verkopen en kleiner gaan wonen, zodat je de overwaarde van je hui…
Geen hypotheek tweede woning?Geen hypotheek tweede woning?Eigen spaargeld? Het is lastig om een tweede woning met een hypotheek te kopen. De financiering van een tweede woning al…

De startershypotheekHoe kan ik de beste startershypotheek met de laagste maandlasten krijgen? Door op de hoogte te blijven van de voorwaarde…
Duitse hypotheekDuitse hypotheekEen Duitse hypotheek heeft gemiddeld 1,5% lagere rente dan normale hypotheken in Nederland. Deze hypotheek is mogelijk v…
Bronnen en referenties
  • www. huizenmarkt-zeepbel.nl
  • Artikel Dr. Boelhouwer en Papa inzake achtergronden eigen woning-bezit in Nederland en Europa.
  • Dagblad Trouw 14 april 2013
  • https://economie.rabobank.com/publicaties/2015/mei/verdere-groei-nederlandse-woningmarkt-verwacht-in-2015-en-2016/
  • http://www.telegraaf.nl/dft/geld/huis-hypotheek/27623559/__Huizenprijzen_Nederland_bij_sterkste_stijgers__.html
  • https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Housing_statistics/nl#Eigendomssituatie

Reageer op het artikel "Het eigen woningbezit in Europa is heel verschillend"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Celientje1
Laatste update: 22-05-2019
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Hypotheek
Bronnen en referenties: 6
Schrijf mee!