Effect van de Loan to Value ratio op de hypotheekrenteaftrek

Effect van de Loan to Value ratio op de hypotheekrenteaftrek Om overheidsfinanciën op orde te krijgen krijgen, is de hypotheekrenteaftrek hervormd. Onderdeel daarvan is de Loan to Value ratio, toegepast op de hoogte van het te lenen bedrag. Het wordt bepaald op basis van de werkelijke marktwaarde ten tijde van het afsluiten van de hypotheek, waarbij men niet meer kan lenen dan de bepaalde waarde van het onderpand. Wat houdt de Loan to Value ratio in en wat is de invloed op de aftrekmogelijkheden?

Loan to Value ratio


Aanleiding van het gebruik

Door economische terugval en een snel verslechterende woningmarkt zijn de overheidsfinanciën tot eind 2012 dermate onder druk komen te staan dat het land genoodzaakt was om bezuinigingen door te voeren. Belangrijk probleem was het aangaan van hoge schulden bij woningaankopen en de mate van hypotheekrenteaftrek. Om daar iets aan te doen zijn reeds in 2011 afspraken gemaakt om de hoogte van de lening per woningaankoop te beperken. Daarnaast zijn per begin 2013 hervormingen van de hypotheekrenteaftrek doorgevoerd. Men heeft slechts recht op de renteaftrek voor belasting indien gedurende de looptijd wordt afgelost. Middels deze twee pakketten wordt gestimuleerd:
  • om versneld af te lossen;
  • dat men geen hoge hypotheken meer aangaat;
  • dat de lasten voor de overheid aanzienlijk worden beperkt met de tijd.

Afspraken omtrent de hoogte hypotheeklening

Om de hypotheekschuld per woningaankoop te beperken zijn de volgende afspraken gemaakt:
  • er moet vijftig procent of meer worden afgelost op de hypotheekschuld. Dit is gedurende of na looptijd;
  • er mag niet meer dan zes procent bovenop de marktwaarde van de woning worden geleend;
  • de lener moet voldoende financiële ruimte binnen het gezamenlijke inkomen hebben. Daartoe dient een uitvoerige scan van het inkomen te worden gedaan. De geldverstrekker draagt daar verantwoordelijkheid over.

Aanvullend op deze regelgeving is de hypotheekrenteaftrek aangepakt middels de volgende maatregel. Wil men recht hebben op hypotheekrenteaftrek, dan dient de lening gedurende de looptijd compleet te worden afgelost. Dit aflossen dient te geschieden middels de lineaire of annuïtaire methode. Deze regeling geldt voor alle nieuw af te sluiten hypotheken.

De effecten op termijn

Doordat men moet kiezen tussen wel of geen hypotheekrenteaftrek kan een deel van de burgers besluiten om er geen gebruik van te maken. Die onkosten komen dus niet meer voor rekening van de overheid. Besluit men wel om compleet af te lossen, dan houdt het in dat men relatief minder kan kopen voor hetzelfde bedrag. Dat is als het ware een inflatie op de woningmarkt, omdat men wil profiteren van de renteaftrek. Toch blijft het de meest gunstige manier om een woning te financieren, omdat de overheid blijft meebetalen. Totaal bekeken nemen de kosten voor de overheid met de looptijd aanzienlijk terug.

Wat is de Loan to Value ratio?

Een aanvullende afspraak is dat de Loan to Value ratio wordt toegepast binnen het verstrekken van hypotheken. Het is het principe waarbij men niet meer kan lenen dan de werkelijke marktwaarde van de woning. Oftewel het onderpand vormt de hoogte van de lening, waardoor men nooit meer leent dan strikt noodzakelijk. Aanvullende kosten voor het afsluiten van de hypotheek komen dus voor rekening van de burger zelf. Rentekosten behorende bij een schuld, welke de aankoop marktwaarde overstijgen zijn niet aftrekbaar. Om starters daarbij tegemoet te komen wordt de ratio geleidelijk aan verlaagd. Per jaar mag men steeds een procent per jaar minder bovenop de hypotheek lenen, zodat het wordt verlaagd tot de Loan to Value ratio in 2018 wordt bereikt.

De invloed op overheidsuitgaven

Doordat de burger per jaar relatief minder kan lenen, is de collectieve schuld per jaar ook lager. Men kan nooit meer lenen dan de waarde van de woning. Daarnaast lost men gedurende de looptijd verplicht af en kan men niet meer een extra hypotheek onder de gunstige voorwaarden afsluiten. Doet men dat wel dan valt het buiten de regeling van de renteaftrek. Bovendien geldt dat bestaande hypotheken een keer aflopen, welke daarna eveneens onder het nieuwe regime vallen. Men moet beslissingen maken om wel of niet van de renteaftrek te blijven gebruikmaken. De combinatie van alle maatregelen zorgt ervoor dat de overheid met de jaren een aanzienlijke daling van de onkosten zal doormaken. De overheidsuitgaven kunnen daarmee deels op orde komen, waarnaast de oververhitte woningmarkt tot rust komt. Op termijn zal het eveneens gunstig zijn voor de burger, omdat prijzen tot een reële waarde zijn afgezakt. Daardoor is het voor starters gunstiger om in te stappen.

Lees verder

© 2013 - 2020 Geinformeerd, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Minder hypotheek ten opzichte van de waarde van het huisnieuws uitgelichtMinder hypotheek ten opzichte van de waarde van het huisDe hoogte van je hypotheek is afhankelijk van je inkomen en van de waarde van het huis. Nederlanders kunnen steeds minde…
Liquiditeit- solvabiliteit- rentabiliteit en activiteitratioLiquiditeit- solvabiliteit- rentabiliteit en activiteitratioEen samenvattend artikel over alle ratio's die gebruikt worden bij het beoordelen van jaarrekeningen. Een handig en bekn…
Hypotheekregels veranderenEen hypotheek op twee inkomens, vol bijlenen en niets afbetalen. Alleen de rente werd betaald. Huizen stegen immers cont…
Bouwsparen: eerst sparen, dan woning kopenBouwsparen: eerst sparen, dan woning kopenBouwsparen in Nederland in 2020, wat is dat voor iets? Bouwsparen bestaat al in Duitsland en dat sluit volledig aan bij…

Wat is een rentepauze?Wat is een rentepauze?Huiseigenaren moeten maandelijks aan hun verplichtingen richting de bank voldoen. Door financiële tegenslagen kunnen er…
Iedere week twee dagen werken voor het huisIedere week twee dagen werken voor het huisEen koophuis hebben wij maandelijks veel geld voor over. Een gemiddeld huis in Nederland kost ongeveer 230.000. Uitgaan…
Bronnen en referenties
  • http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/koopwoning/nieuwe-regels-hypotheek

Reageer op het artikel "Effect van de Loan to Value ratio op de hypotheekrenteaftrek"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Geinformeerd
Laatste update: 05-05-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Hypotheek
Special: Hypotheekregeling
Bronnen en referenties: 1
Schrijf mee!