Sociaal leenstelsel 2020

Sociaal leenstelsel 2020 Het sociaal leenstelsel voor het hoger onderwijs (niet het MBO) leidt tot hogere schulden van studenten, niet verwonderlijk want de studiebeurs als gift bestaat sinds 2015 niet meer in het hoger onderwijs. Toch lijkt dit studeren in het hoger onderwijs niet te belemmeren, maar de doorstroom van het mbo waar de beurs als gift wel nog bestaat lijkt wel te worden belemmerd. In het parlement gaan stemmen op om het leenstelsel weer af te schaffen. Op hoeveel studiefinanciering hebt u nog recht in 2020?

Het sociaal leenstelsel hoger onderwijs


Het sociaal leenstelsel

Het sociaal leenstelsel is een belangrijke hervorming in het hoger onderwijs. Studenten op een hbo- of universitaire opleiding lenen geld om hun studie te betalen, alleen studenten met minder draagkrachtige ouders hebben nog de mogelijkheid om een aanvullende beurs aanvragen. Voor het gros van de studenten betekent het afschaffen van de basisbeurs dat er hogere schulden worden gemaakt. Men krijgt een studievoorschot als lening, de rente is wel laag (0%). Een student lost de studieschuld in 35 jaar af naar draagkracht en zodra er een baan is. Het mbo is buiten deze bezuiniging op de studiefinanciering gebleven. Daar lijken de condities om te gaan studeren dan ook gunstiger.

Minder aftrek scholingskosten

Wie studeert om zijn perspectieven op de arbeidsmarkt te verbeteren kan zijn studiekosten en scholingsuitgaven alleen opvoeren als aftrekpost bij de aangifte inkomstenbelasting als er geen recht bestaat op studiefinanciering. Voor het hoger onderwijs betekent het leenstelsel hogere schulden maken en minder fiscale aftrek. De gemiddelde schuld van een student wordt in 2020 op 25.000 euro geschat.

Minder studenten naar universiteit of een hogeschool?

Onder zoek in 2020 van onderzoeksinstituut ResearchNed noemt het leenstelsel gemiddeld genomen doeltreffend en doelmatig, en heeft geen aanwijzingen dat minder leerlingen van de middelbare school doorstromen naar universiteit en hogeschool. En dat is opvallen, want bij sommige politieke partijen leefde de angst dat studeren alleen nog mogelijk zou zijn voor studenten met rijkere ouders. Daar zijn dus geen aanwijzingen voor. Natuurlijk wil niemand extra schulden maken en kan een studieschuld een belemmering zijn om een hypotheek te bemachtigen, maar er is in het hoger onderwijs geen leegloop gaande. Wel zou de doorstroming van het mbo naar het hoger onderwijs stokken, een tendens die ook al voor de stelselwijziging zichtbaar was en dus niet alleen aan de stelselwijziging kan worden toegerekend.

Hoogte van de studiefinanciering in 2020

Met de stelselwijziging in het hoger onderwijs werd afgestapt van het onderscheid tussen de uitwonende en thuiswonende student. Het bedrag dat men (aanvullend) kan lenen is niet meer afhankelijk van de thuissituatie. In het mbo wordt het onderscheid thuis en uitwonend nog wel gemaakt. De bedragen waarop studenten in het wo en mbo recht hebben vanaf de tweede helft van 2020 bindt u in onderstaande tabellen:

Bedragen hbo en wo per maand periode september 2020 tot 1 januari 2021

soort studiefinancieringuitwonend of thuiswonend
Lening€ 494,39
Aanvullende beurs€ 403,17
Collegegeldkrediet€ 178,58
Totaal€ 1.076,14

Bedragen mbo per maand geldig van augustus 2020 tot 1 januari 2021

soort studiefinancieringUitwonendThuiswonend
Basisbeurs€ 277,84€ 85,13
Aanvullende beurs€ 373,94€ 351,46
Lenen€ 185,46€ 185,46
Totaal€ 837,24€ 622,05

Hoe lang bestaat het leenstelsel nog?

Hoe lang het leenstelsel nog zal bestaan is moeilijk in te schatten. Het kabinet is tevreden met het nieuwe studiestelsel. In 2021 zijn er nieuwe verkiezingen in in de opmaat daarnaartoe hebben een aantal andere partijen aangegeven een ander studiestelsel te willen. Maar een ander studiestelsel (lees de basisbeurs weer terug) zal veel geld kosten. Het is dan ook de vraag of deze partijen echt de hervorming van het hoger onderwijs gaan terugdraaien eb wie dan de rekening zal moeten betalen.

Lees verder

© 2012 - 2020 Zeemeeuw, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Studiefinanciering en hypotheekStudiefinanciering en hypotheekWat zijn de gevolgen van het nieuwe leenstelsel studiefinanciering 2019-2020 voor het afsluiten van een hypotheek. Wat z…
Aftrek studiekosten 2020 en 2021Aftrek studiekosten 2020 en 2021U kunt u in 2020 en 2021 een deel van de studiekosten en scholingsuitgaven aftrekken zodat u een deel van de gemaakte st…
Bedragen studiefinanciering studiejaar 2020Bedragen studiefinanciering studiejaar 2020Ook In het studiejaar 2020 leent u voor uw studie in het hbo en wo volgens het leenstelsel met studievoorschot. Wat is d…
Studentenrekening bij bank? Studievoorschot 2020Studentenrekening bij bank? Studievoorschot 2020In 2020 is er de aanvullende beurs als studiefinanciering en natuurlijk het studievoorschot (een lening). Studenten hebb…

Langdurigheidstoeslag bijstand en minimaLangdurigheidstoeslag bijstand en minimaBijstand of minima, maak ook in 2020 gebruik van de individuele inkomenstoeslag (persoonlijk minimabudget), voorheen lan…
Wat zijn de gevolgen van de vergrijzing in NederlandWat zijn de gevolgen van de vergrijzing in NederlandDe term vergrijzing verwijst naar het feit dat mensen in Nederland steeds ouder worden en langer moeten doorwerken om vo…

Reageer op het artikel "Sociaal leenstelsel 2020"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Val, 12-10-2016 16:46 #200
Hallo, ik ben in 2014 met een WO-studie begonnen die ik voor februari 2015 weer heb stopgezet. Ik heb daarna een halfjaar gewerkt, een jaar gereisd en binnenkort vertrek ik om nog een jaar te reizen. In 2017 wil ik graag opnieuw starten met een opleiding aan het WO. Zou ik dan nog steeds onder het oude stelsel vallen? Ik kan dit nergens op internet vinden, in alle scenario's met een tussenjaar gaat het slechts om één jaar of een halfjaar en ik ben bang dat het oude stelsel op een keer "verloopt"… Reactie infoteur, 04-07-2020
Hallo Val,
Als het goed is (registratie DUO), valt u dan nog onder het oude stelsel van studiefinanciering. Het houdt op zodra u 30 jaar bent of de politiek anders besluit. Eenmaal 30 jaar hebt u wellicht recht op het levenlanglerenkrediet:

https://financieel.infonu.nl/geld/180523-levenlanglerenkrediet-voor-voor-studenten-30-jaar-en-ouder.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Esther, 15-07-2016 18:57 #199
Hallo,

Onze dochter is in 2013 met een hbo-opleiding begonnen en viel dus in het oude stelsel.1 e jaar verprutst, 2e jaar andere studie, ook verprutst.Studiefinanciering stopgezet.
Nu wil ze in september opnieuw een studie gaan volgen. Valt ze nog onder het oude stelsel? En zo ja op hoeveel jaar stufi heeft ze dan nog recht? Reactie infoteur, 04-07-2020
Beste Esther,
Ja ze heeft nog recht op studiefinanciering minus twee jaar (de maximale duur is niet voor elke studie gelijk).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

F. L. R. de Jong, 29-05-2016 17:28 #198
Het leenstelsel, een doorn in het oog voor vele studenten. Alle studenten die vanaf 1 september 2015 zijn begonnen met een opleiding in het hoger onderwijs hebben geen recht meer op een basisbeurs. Daarnaast raken ook huidige bachelorstudenten die vanaf 1 september beginnen aan een master hun basisbeurs kwijt. In plaats daarvan moeten zij het geld dat ze krijgen terugbetalen.

Het oude stelsel
Als tweedejaars hbo-studenten kunnen wij zeggen dat wij geluk hebben gehad. Wij vallen nog onder de oude regeling en krijgen een basisbeurs van €103,78 thuiswonend of €288,95 uitwonend. Dit geld hoeven wij niet terug te betalen als wij onze studie binnen tien jaar afronden en wij blijven dus niet zitten met een studieschuld van duizenden euro’s.

Het nieuwe stelsel
De studenten die vanaf 1 september zijn begonnen aan een studie hebben eigenlijk gewoon pech. Zij kunnen een lening aangaan om hun studie te bekostigen, maar moeten dit uiteindelijk allemaal terugbetalen met een rente. Voor vele studenten is dit geld lenen een moeilijke keuze, omdat het om veel geld gaat. Neem bijvoorbeeld studenten van zeventien jaar. Zij zijn te jong om een biertje op het terras te doen, maar krijgen wel de mogelijkheid om meer dan achthonderd euro in de maand te lenen. Is dit een keuze die een zeventienjarige moet maken of zijn zij te jong om de langetermijngevolgen in te zien?

De keuze voor het leenstelsel is gemaakt door de Eerste Kamer. Een keuze gemaakt door mensen die allemaal hoger opgeleid zijn. Waarschijnlijk hebben vele van hen gebruik gemaakt van een studiebeurs en zich laten opleiden tot de persoon die ze nu zijn. Is het niet een beetje dubbel dat zij hun studie vrijwel cadeau hebben gekregen en dit nu voor anderen ontnemen? Er zijn namelijk veel studenten die voornamelijk door de basisbeurs en aanvullende beurs de kans kregen om te studeren. Nu deze gift wegvalt, wordt het voor armere gezinnen lastiger om een studie te bekostigen. De kloof tussen arm en rijk wordt hier dus duidelijk zichtbaar en dit kan voor velen veel stress opleveren. Er ontstaat een vorm van sociale ongelijkheid zoals wij die voornamelijk vroeger kenden. We gaan terug naar een tijd van een klassenmaatschappij waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de sociaaleconomische posities van mensen en de beroepen die zij hierdoor kunnen gaan betreden.

Daarnaast zullen ook mbo-studenten gedemotiveerd worden door het leenstelsel. Wanneer zij na hun mbo-opleiding nog een hbo-opleiding willen volgen, zullen de kosten enorm oplopen. Hiermee komen we aan op een onderwerp dat William James, een Amerikaans filosoof en psycholoog, vroeger heeft omschreven. Volgens hem hangt ons gevoel van eigenwaarde af van de prestaties die wij leveren. Als wij deze prestaties niet kunnen leveren, in dit geval doorstuderen, dan ontstaat er een laag gevoel van eigenwaarde omdat we niet onze ambities hebben kunnen behalen. Toch maakt de studieschuld na afloop van een vervolgopleiding de keuze niet bepaald gemakkelijker. Moeten mbo-studenten deze studieschuld aangaan of toch na het mbo genoegen nemen met het feit dat doorstuderen te duur is? Reactie infoteur, 04-07-2020
Beste F. L. R. de Jong,

Zeker, uiteindelijk gaat het om politieke keuzes. Waar gaan we meer geld aan besteden, de zorg voor chronisch zieken, het ondersteunen van mensen die zwak staan in de samenleving?

Zouden studenten ook zelf meer kunnen gaan betalen, zeker omdat iemand die een studie heeft volbracht niet alleen zichzelf heeft ontwikkeld op kosten van de samenleving, maar ook vaak veel meer kans heeft op een goede baan en een aantrekkelijke beloning?

En als je naar de rente kijkt op deze lening, die is bijna nul. Studeren is een investering in jezelf, dat kost geld, maar geeft ook rendement. Voor heel veel zaken gaat de kost gaat voor de baat uit.

Ook in het nieuwe stelsel is een aanvullende beurs mogelijk die een gift is als je binnen 10 jaar je diploma haalt.

Wellicht worden er in 2021 (verkiezingen) weer andere politieke keuzes gemaakt. Het studiestelsel is al vaker veranderd en dit zal waarschijnlijk niet de laatste keer zijn.

Met vriendelijke groeten,
Zeem

Dennis, 24-04-2016 18:25 #197
Hallo,
Ik heb in 2014 mijn HAVO diploma behaald. Later in 2014 ben ik begonnen met een HBO opleiding. Ik ben hiermee 2 maanden later gestopt. Heb het schooljaar 2014-2015 studiefinanciering laten lopen en daarna pas stopgezet. In het schooljaar 2015-2016 heb ik geen opleiding gevolgd en dus ook geen studiefinanciering gekregen. Nu in het schooljaar 2016-2017 ben ik van plan een nieuwe HBO opleiding te volgen. Kan ik gewoon studiefinanciering krijgen zoals in het oude stelsel? Of moet ik via het leenstelsel deze nieuwe opleiding financieren? Reactie infoteur, 04-07-2020
Hallo Dennis,
Ja je valt nog onder het oude stelsel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gido, 18-04-2016 20:46 #196
Hallo,
Ik heb mijn HAVO diploma in 2014 behaald. Ik heb daarna een tussenjaar genomen, namelijk een Breekjaar (organisatie waar je je tussenjaar kan doen = geen officiële opleiding). Ik ben dit jaar weer begonnen met een opleiding. Ik ben deze studie begonnen in september 2015, waardoor ik dus in het nieuwe stelsel zit. Mijn vraag is of ik toch nog recht heb op studiefinanciering aangezien ik wel gewoon in 2014 geslaagd ben. Reactie infoteur, 04-07-2020
Hallo Gido,
U hebt wel recht op studiefinanciering, maar valt onder het nieuwe leenstelsel. In het mbo is er overigens geen leenstelsel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Y., 18-04-2016 14:37 #195
Hallo,
Ik heb in 2013 een opleiding op het hbo gevolgd en ben na 2 maanden gestopt. Daarna ben ik aan een mbo opleiding begonnen deze rond ik dit jaar af. Stel dat ik nu weer aan een hbo opleiding begin val ik dan nog onder het oude stelsel? Reactie infoteur, 04-07-2020
Hallo Y,
Ja dan zou je waarschijnlijk nog onder het oude stelsel vallen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R., 07-04-2016 11:11 #194
Hoe word stufi bijgehouden? geldt 1 maand geleend als één jaar verbruikt of worden alle maanden opgeteld en kan ik ergens terugvinden hoelang ik nog recht heb op stufi Reactie infoteur, 04-07-2020
Beste R,
Het gaat om het aantal verbruikte maanden aan studiefinanciering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cat, 06-04-2016 15:20 #193
Beste Zeemeeuw,

Onze zoon heeft zijn eerste studie HBO afgebroken vvor 1 februari. Vervolgens had hij met zijn tweede studie HBO niet genoeg studiepunten gehaald en moest toen stoppen, na februari. Nu bij zijn derde studie dreigt dit weer te gebeuren. Nu wordt er gezegd dat hij een versnelde MBO opleiding kan gaan doen en dat dan zijn studie schulden allemaal, worden kwijt gescholden? Klopt dit verhaal. Het lijkt mij te mooi om waar te zijn. alvast bedankt voor uw reactie. Reactie infoteur, 04-07-2020
Beste Cat,
De studiefinanciering in het hbo en mbo staan los van elkaar qua opbouw, hoogte en financieringswijze. De stelling lijkt me dan ook onjuist.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jina, 10-02-2016 15:23 #192
Hallo,

Ik heb mijn opleiding afgerond van mbo 4 in 2015 (hier heb ik wegens verhuizing 6 jaar over gedaan) Op dit moment hou ik een tussenjaar waarbij ik werk en tijdelijk ga reizen. In september 2016 wil ik beginnen met een nieuwe 4-jarige opleiding op HBO niveau. Heb ik hierbij nog recht op studiefinanciering? Kan ik dan ook nog gebruik maken van de aanvullende beurs en ov-kaart? Val ik dan onder de nieuwe regeling? Reactie infoteur, 04-07-2020
Hallo Jina,
In het hbo start voor u weer een volledig nieuwe studiefinanciering volgens het nieuwe stelsel van studievoorschotten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nikki, 14-01-2016 11:41 #191
Hallo,
Ik ben waarschijnlijk van plan om voor 1 februari te stoppen met mijn opleiding omdat ik het waarschijnlijk niet haal, ik wil volgend jaar dan weer opnieuw beginnen op dezelfde opleiding en tot die tijd bijles nemen. Moet ik me dan wel uitschrijven voor mijn opleiding en stopt mijn ov en studielening dan ook? Zoja, ik ben nu nog 17 en als ik volgend jaar dan weer een studielening aanvraag moet ik dan weer tot oktober wachten voordat het gratis ov in gaat en mijn studielening?
Met vriendelijke groet,
Nikki Stroot Reactie infoteur, 04-07-2020
Hallo Nikki,
Als je stopt met je opleiding, schrijf je je uit bij de school of universiteit en dan stopt vanaf die uitschrijfdatum de studiefinanciering. De uitschrijfdatum geef je door aan DUO. Ja dan moet je weer wachten tot oktober. Als je je niet uitschrijft, loopt alles door maar houd je minder jaren studiefinanciering over voor de nieuwe studie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nico van D., 13-12-2015 15:23 #190
Bedankt voor je reactie.

Maar dan is het achteraf nadelig geweest om direct oude studieschuld af te lossen. Had ik beter de studieschuld van 1200 kunnen laten staan en doorgaan met andere studie om dit
om te laten zetten in een gift (na halen diploma). Vreemde regeling als dit daadwerkelijk klopt, word je als het ware gekort terwijl je direct aflost. Uiteindelijk heb ik dan 3,5 prestatiebeurs ontvangen voor deze studie.

Niek Reactie infoteur, 04-07-2020
Beste Nico van D.,
Als u aansluitend een andere studie had gevolgd, was de resterende periode ook zes maanden korter geweest, maar had bij succes wel een deel omgezet kunnen worden in een gift.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nico van D., 12-12-2015 13:16 #189
Hallo,

Ik heb in t verleden een half jaar gestudeerd en ben gestopt. Studieschuld meteen afbetaald. 4 jaar gewerkt, begonnen met nieuwe studie, nu moet ik nog 6 maanden zit in het laatste jaar. Tot mijn verbazing wordt mijn stufie stopgezet vanaf januari. Ik heb hier toch gewoon nog 6 maanden recht op? (gaat om hbostudies oude regeling)

Hopelijk kan iemand mij hier duidelijkheid over geven.

Niek Reactie infoteur, 04-07-2020
Hallo Nico van D,
Om dit te bepalen neemt u de maximale duur van studiefinanciering voor de nieuwe studie minus zes maanden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maaike Innemee, 04-12-2015 18:04 #188
Hallo,
Ik ben op 1 december 2014 gestopt met mijn opleiding fysiotherapie. Nu ben ik in september 2015 een nieuwe hbo opleiding gestart maar nu krijg ik geen studiefinanciering. maar ik heb daar toch recht op!? Reactie infoteur, 04-07-2020
Hallo Maaike Innemee,
Voor de duur van de studiefinanciering geldt een bepaalde maximale periode (4 tot 7 jaar). Wat je al verbruikt hebt in een eerdere HBO studie gaat hier van af. Dat bepaalt op hoeveel studiefinanciering je nog recht hebt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mina, 10-11-2015 16:03 #187
Momemteel volg ik de opleiding hbov, maar ik wil voor 1 februari ermee stoppen. Vervolgens begin ik in 2016 met een mbov opleiding. Krijg ik vanaf februari tot juli nog studiefinanciring omdat ik dat wel aangemeld sta op school? Reactie infoteur, 04-07-2020
Beste Mina,
De studiefinanciering voor het mbo en hbo staan los van elkaar. Als u naar het mbo gaat, krijgt u opnieuw recht op studiefinanciering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bill, 06-11-2015 20:32 #186
Hallo,

Ik ben in 2013-14 begonnen aan een WO-opleiding. Daarmee gestopt na een half jaar en vervolgens aan een nieuwe WO-opleiding begonnen. Ik had toen dus nog recht op studiefinanciering voor 2,5 jaar. Nu heb ik nog ongeveer 1 jaar recht op studiefinanciering. Ik vroeg me af of het mogelijk is voor mij om een half jaar mijn studiefinanciering stop te zetten om vervolgens weer een half jaar studiefinanciering te ontvangen? Reactie infoteur, 04-07-2020
Hallo Bill,
Ja tijdelijk opzeggen kan. Zet ook uw studentenreisproduct stop en start de aanvraag uiterlijk één maand voor de maand waarin u dertig wordt weer op.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jerrie, 31-10-2015 14:30 #185
Hallo,

Dit jaar rond ik mijn MBO af, en in september stroom ik gelijk door naar het HBO.
Ik moet wel veel reizen om naar het HBO te gaan waar ik heen wil. Heb ik dan nog
recht op de gratis OV jaarkaart? En op studiefinanciering? Reactie infoteur, 04-07-2020
Hallo Jerrie,
Ja, vraag je studiefinanciering wel op tijd aan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joop, 25-09-2015 14:37 #184
Ik heb een vraag waar ik geen antwoord op krijg. Ik volg momenteel een hbo opleiding, en ik zit in mijn eerste halfjaar. Ik twijfel of ik door moet gaan en nu wil ik voor mijn P gaan, alleen weet ik niet of ik na mijn P door wil met school (definitief). Stel dat ik stop moet ik dan 1 halfjaar terug betalen of 3 jaar die ik nog moet volgen? Reactie infoteur, 04-07-2020
Beste Joop,
Aan studiefinanciering betaalt u alleen terug wat u geleend hebt. Hoe groot dat bedrag is, hangt ook af van de periode dat u gestudeerd hebt. U kunt bijvoorbeeld nog een andere studie beginnen en daarvoor ook weer studiefinanciering krijgen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Yvonne, 23-09-2015 11:37 #183
Mijn zoon is net aan een studie hbo begonnen, helaas lijkt dit niet wat hij wil. Heeft mbo diploma. En wil nu een NCOI opleiding volgen. Maar als ik het goed heb krijg je hier geen studiefinanciering (leenstelsel) voor. Moeten we alles dan zelf betalen? Reactie infoteur, 04-07-2020
Beste Yvonne,
Dan is er geen studiefinanciering inderdaad, wel is er soms een kleine deeltijdvergoeding mogelijk:

https://financieel.infonu.nl/geld/77775-tegemoetkoming-deeltijders-aanvragen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sha, 11-09-2015 11:57 #182
Hallo,
Ik ben voor 1 februari 2015 gestopt met mijn hbo opleiding en heb mijn studiefinanciering stopgezet. Ik ben net begonnen met een mbo-4 opleiding die 2 jaar duurt. Als ik daarna dan weer doorwil naar het hbo, dit zal in 2017 zijn, krijg ik dan nog studiefinanciering? of val ik dan onder het leenstelsel? Reactie infoteur, 04-07-2020
Hallo Sha,
Volgens de huidige regels zou u ook dan nog onder het oude stelsel vallen, maar deze regels kunnen veranderen. Overigens is er ook voor een mbo opleiding recht op studiefinanciering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Iris, 28-08-2015 00:57 #181
Hallo,

In 2014 ben ik gestart met een HBO studie. Deze wil ik graag voortzetten de komende drie jaar. In deze drie jaar ga ik samenwonen met mijn vriend. Nou is mijn vraag: heb ik nog recht op de uitwonende beurs aangezien ik onder de oude regeling val en zo ja hoeveel is dit dan? Reactie infoteur, 04-07-2020
Hallo Iris,
Als je op een ander adres ingeschreven staat en woont dan het adres van de ouders, ben je uitwonend en hebt daarmee recht op de uitwonende beurs.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Do, 25-08-2015 23:41 #180
Hallo

Ik begin 1 sept aan mijn HBO studie, wanneer gaat mijn ov kaart dan in: 1 sept of 1 okt? Reactie infoteur, 04-07-2020
Hallo Do,
Als je op 1 september minimaal 18 jaar bent, gaat de kaart op 1 september in. Anders op 1 oktober.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fred, 05-08-2015 15:52 #179
Mijn dochter wordt november 18 en zit in de 2e klas van een MBO niveau 4. Valt ze vanaf november onder het nieuwe leenstelsel of in de oude regeling. Reactie infoteur, 04-07-2020
Beste Fred,
Zolang uw dochter binnen het mbo-onderwijs blijft, valt ze onder het oude stelsel van studiefinanciering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mike, 04-08-2015 16:08 #178
Ik heb net mijn bachelor gehaald voor de studie farmacie(universiteit), in september 2015 wil ik verder gaan voor mijn master. Valt mijn master onder dezelfde regels voor studiefinanciering? Reactie infoteur, 04-07-2020
Beste Mike,
De master valt dan onder het nieuwe stelsel van studiefinanciering met voorschotten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ann, 27-07-2015 07:22 #177
Mijn dochter is in december 18 geworden en zat in examenklas VWO. Ze heeft tegemoetkoming scholieren ontvangen. Deze vervalt zodra je klaar bent met de middelbare school. Heeft ze nu vanaf 1 juli recht op de basis beurs en valt ze onder de oude regeling? Of valt ze onder de nieuwe regeling, omdat ze kijken naar het studiejaar 2015/2016. Ook al start ze op 10 augustus. Reactie infoteur, 04-07-2020
Beste Ann,
Als uw dochter straks naar een Hogeschool of Universiteit gaat, valt ze onder het nieuwe stelsel van studiefinanciering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Duncan, 21-07-2015 16:26 #176
Geachte M/V, Hierbij heb ik een vraag. In het jaar juli 2014 had ik mijn mbo niveau 3 diploma behaald. Erna ben ik gaan doorstuderen niveau 4 mbo, maar omdat het op school nogal een rommeltje is ben ik ermee gestopt sinds kort en ga ik leren werken bij een bedrijf. Ik zit nog in het oude studie stelsel. Want heb gehoord dat als je jou niveau 3 behaald heb dat je niveau 4 gratis mag doen en als je het niet heb behaald dat je dan geen studieschuld verder hoef te betalen. Mijn vraag is moet ik dan voor mijn niveau 4 de studieschuld terug betalen of is dat omgezet in een gift omdat ik mijn niveau 3 al behaald heb? Reactie infoteur, 04-07-2020
Geachte Duncan,
Bij een opleiding op niveau 3 of 4 worden de basisbeurs en aanvullende beurs pas een gift als je je diploma binnen 10 jaar haalt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Theo, 14-07-2015 07:46 #175
Je hebt recht op 1 tussenjaar. Mijn zoon heeft een jaar studiefinanciering gehad (studiejaar 2013-2014) en begint in september 2015, na een tussenjaar, met een nieuwe studie. Vanwege zijn inkomsten in het tussenjaar wil hij pas weer vanaf januari 2016 (na anderhalf jaar dus) opnieuw de studiefinanciering aanvragen. Kan dit problemen geven voor zijn rechten op basis van het oude stelsel? Reactie infoteur, 04-07-2020
Beste Theo,
Hij heeft zijn studiefinanciering stopgezet en kan die weer opstarten zolang hij geen dertig jaar is. Hij valt onder het oude stelsel van studiefinanciering voor de bacheloropleiding.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nique, 08-07-2015 11:57 #174
Hallo, Ik heb in 2012 1 jaar een HBO opleiding gevolgd. Toen was ik 28. Daarna wegens verhuizing gestopt. Nu ben ik dus 30 en wil ik de studie voortzetten. Alleen kan ik geen studiefinanciering aanvragen omdat ik daar kennelijk te oud voor ben. Ik lees over het sociale leenstelsel en dat het al in gegaan is. Maar ik kan nog steeds geen studiefinanciering aanvragen. Moet ik werkelijk tot 2017 wachten voordat ik de studie kan voortzetten? Hoe zit dit in mijn geval? Val ik onder de oude regeling? (gezien ik al een jaar er op heb zitten), of de nieuwe? Ik begrijp er geen hout meer van. Reactie infoteur, 04-07-2020
Beste Nique,
Als u nu ouder bent dan 30 jaar is de studiefinanciering (oude stelsel) ten einde. Wellicht is het levenlanglerenkrediet iets voor U:

https://financieel.infonu.nl/geld/180523-levenlanglerenkrediet-voor-voor-studenten-30-jaar-en-ouder.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bertine, 20-06-2015 13:58 #173
Mijn dochter heeft in 2013 propedeuse hbo- en in 2014 propedeuse universiteit gehaald.
Nu heeft ze afgelopen jaar een tussen jaar gehad en is dit komend jaar ook van plan (ivm au-pair buitenland).
Als ze in september 2016 weer start met de studie heeft ze dan nog recht op haar studiefinanciering?

Met hartelijke groet,
Bertine Reactie infoteur, 04-07-2020
Beste Bertine,
Zodra ze haar bacheloropleiding begint (voordat ze 30 jaar is) heeft ze recht op studiefinanciering met aftrek van de studiefinanciering die ze inmiddels genoten heeft.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lieve, 15-06-2015 17:52 #172
Beste,

ik dit jaar begonnen aan m'n opleiding, in december heb ik besloten om te stoppen omdat het niet de goede keuze was. Ondertussen heb ik me opnieuw ingeschreven voor een nieuwe opleidingen die start in september maar vandaag heb ik tot mijn grote teleurstelling een mail gehad dat ik niet ben aangenomen. Als ik nu een jaar wacht, om volgend jaar weer opnieuw te proberen krijg ik dan alsnog stufi? Of moet ik perse aankomende september beginnen om stufi te behouden. hoop dat jullie me kunnen helpen.

Groetjes Reactie infoteur, 04-07-2020
Beste Lieve,
U mag uw studiefinanciering tijdelijk (!) stopzetten en de studiefinanciering later weer opstarten, als uw aanvraag voor studiefinanciering uiterlijk één maand voor de maand waarin u dertig wordt bij DUO bekend is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anthony, 25-05-2015 00:00 #171
Ik ben vorig jaar augustus afgestudeerd maar wil per 01-09-2015 een tweede master gaan volgen. Kan ik hiervoor mijn bestaande lening, die ik vorig jaar augustus heb stopgezet, weer heractiveren? Reactie infoteur, 04-07-2020
Beste Anthony,
Om van de studiefinanciering voor de tweede studie gebruik te kunnen maken, terwijl de eerste studie inmiddels is afgerond, moet deze wel al tijdens de eerste studie zijn aangemeld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jessica van Horssen, 21-05-2015 01:09 #170
Hoi, Ik wil of aankomend jaar of het schooljaar erna een hbo opleiding beginnen. Ik word 30 op 31-07-2016. Kan ik dan voor schooljaar 2016/2017 nog studiefinanciering aanvragen of moet ik aankomend schooljaar echt beginnen?

Met vriendelijke groet,
Jessica Reactie infoteur, 21-05-2015
Hoi Jessica van Horssen,
Het is de bedoeling dat vanaf studiejaar 2017 ook studiefinanciering kan worden aangevraagd door iemand die 30 jaar of ouder is, maar dat is nog redelijk ver weg. Als u zeker wilt zijn van studiefinanciering, start u een studie voordat u 30 jaar bent.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Leroy, 20-05-2015 02:52 #169
Ik ben september 2014 gestart aan een bachelor studie in het buitenland (België). De studie bevalt mij niet heel erg en wil een tussenjaar nemen om mij te oriënteren op een nieuwe studie. Als ik zou doorgaan met deze studie heb ik nog recht op studiefinanciering omdat ik binnen de oude regeling val. Is dit ook het geval als ik mijn studiefinanciering stopzet, een tussenjaar neem en opnieuw ga aanmelden bij een nieuwe bachelor studie in Nederland, dan wel in België? Reactie infoteur, 20-05-2015
Beste Leroy,
Als u binnen de oude regels van studiefinanciering valt, is ook een tussenjaar toegestaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Shannen, 08-05-2015 15:36 #168
Zelf ben ik een opleiding gestart in 2014 krijg studiefinanciering mijn opleiding duurt tot 2016 word mijn studiefinanciering dan ook een lening? Reactie infoteur, 09-05-2015
Beste Shannen,
Als u de studie succesvol afrondt, wordt de prestatiebeurs geen lening maar een gift.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lisa, 30-04-2015 14:07 #167
Ik rond dit jaar mijn derde jaar van mijn HBO studie af en wil daarna graag een tussenjaar nemen. September 2016 wil ik mijn laatste jaar van de opleiding afmaken, maar heb ik dan nog wel recht op studiefinanciering en gratis OV? Reactie infoteur, 01-05-2015
Beste Lisa,
Met een tussenjaar, houdt je straks (september 2016) je recht op studiefinanciering en ov-kaart.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Yvon, 21-04-2015 14:50 #166
Ik ben nu aan het afstuderen op een hbo opleiding. Ik heb geen vertraging gehad en heb dit traject dus gewoon in 4 jaar doorlopen. Na het afstuderen wil ik nog een hbo opleiding gaan volgen.
Heb ik dan nog recht op gratis reizen met ov? en heb ik nog recht op studiefinanciering? Indien ja, hoelang heb ik er dan nog recht op? Reactie infoteur, 21-04-2015
Beste Yvon,
Als je ook vier jaren studiefinanciering hebt gehad is er voor een bachelor opleiding geen beurs meer over voor de nieuwe studie, maar wel 1 jaar ov-kaart en drie jaar de mogelijkheid van lenen. Je moet de nieuwe studie daarvoor wel opgeven aan DUO.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maaike, 20-04-2015 14:16 #165
Vorig jaar ben ik gestopt met een hbo opleiding voor 1 februari. Nu moet ik misschien stoppen met mijn opleiding nu, dus dan moet ik mij opnieuw weer inschrijven. Heb ik dan nog recht op studiefinanciering volgend jaar? omdat ik mij opnieuw moet inschrijven (jaar 2015/2016). Reactie infoteur, 20-04-2015
Beste Maaike,
Als je je overstap op tijd doorgeeft aan DUO, val je ook straks onder het oude stelsel van studiefinanciering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Michiel, 18-04-2015 12:29 #164
Ik rond dit jaar mijn mbo opleiding af en ik had mij ingeschreven voor een hbo opleiding, die een strenge loting eist. Mij is al bekend dat ik niet ben aangenomen voor deze opleiding. Nu moet ik een jaar wachten op mij opnieuw aan te melden. Mijn vraag is of ik (na een tussenjaar) nog recht op op studiefinanciering voor de hbo opleiding? Reactie infoteur, 18-04-2015
Beste Michiel,
De afwijzing betekent voor de studiefinanciering niet dat u een tussenjaar hebt, maar dat u een jaar wacht met het begin van de studie. Vanaf het moment van die inschrijving komt u in aanmerking voor een studievoorschot (nieuw stelsel).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jiska, 14-04-2015 13:58 #163
Ik heb 1 jaar stufi gekregen voor een hbo-opleiding. Nu heb ik een tussenjaar en vanaf september ga ik een deeltijd hbo-opleiding doen (waar ik geen stufi voor ga krijgen). Als ik na een jaar, na mijn propedeuse gehaald te hebben, naar de universiteit ga; krijg ik dan nog stufi? Of vervalt het door mijn deeltijd-opleiding ertussen? Reactie infoteur, 14-04-2015
Beste Jiska,
Dan val je voor de volgende voltijds studie onder het leenstelsel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dirks, 13-04-2015 16:27 #162
Mijn dochter is in september 2011 begonnen met Bio Medische Wetenschappen, na 2 jaar is zij ingeloot voor geneeskunde. Ze volgt nu haar 2e jaar Geneeskunde 2014/2015. Heeft zij nu nog recht op studiefinanciering? Reactie infoteur, 14-04-2015
Beste Dirks,
Waarschijnlijk heeft uw dochter na het tweede jaar geen recht meer op een basisbeurs.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nina, 04-04-2015 19:02 #161
Ik ben nu bezig met laatste jaar van mbo4 persoonlijke begeleider gehandicaptenzorg & specifieke doelgroepen. Ik wil hierna Toegepaste Jeugd Criminologie gaan studeren aan de Karel De Grote Hogeschool in België. Mijn vraag is. Krijg ik dan gewoon studiefinanciering? Ik blijf wel gewoon in Nederland wonen. Reactie infoteur, 05-04-2015
Beste Nina,
U valt dan onder het nieuwe studiestelsel van voorschotten. Ga voor de zekerheid wel bij DUO na of de studie erkend is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rianne, 17-03-2015 16:28 #160
Hoi! Ik zit nu in het eerste jaar van mijn opleiding, maar ik denk dat ik wil stoppen. Ik wil in september wel beginnen met een nieuwe opleiding. Krijg ik dan nog studiefinanciering of moet ik gaan lenen? En moet ik de maanden stufie die ik nu heb gehad ook terugbetalen? Reactie infoteur, 17-03-2015
Hoi Rianne,
De studiefinanciering gaat dan vanaf september weer lopen, maar je hebt minder maanden recht op deze studiefinanciering omdat je al een deel verbruikt hebt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Michelle, 14-03-2015 20:58 #159
Hoi! ik ben dit jaar begonnen aan een studie maar ik vind het toch niet zo leuk als ik dacht dus ik wil stoppen. Ik weet dat ik nog studiefinanciering krijgt wanneer ik volgend jaar met een andere studie begin. Maar mijn vraag is of ik ook nog studiefinanciering krijg als ik volgend jaar een tussen jaar neem en dan het jaar daarna aan een andere studie ga beginnen, dus pas in 2017. Reactie infoteur, 15-03-2015
Beste Michelle,
Ook na een tussenjaar hebt u in uw vervolgstudie nog recht op studiefinanciering. De diplomatermijn is maximaal 10 jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Suzanne, 01-03-2015 10:39 #158
Hoi ik doe op dit moment een Fast strack mbo opleiding (hotel management). Dit betekent dat ik een vierjarige opleiding in twee jaar doe omdat ik van havo kom. Ik zit nu in men tweede jaar en begin in september op de hogere hotelschool in Leeuwarden. Hier stroom ik dan in, in het tweede jaar omdat ik eerst deze opleiding heb gedaan. Als ware heb ik dan al het eerste jaar hbo behaald. Heb ik doordat ik in het tweede jaar instroom wel nog recht op het oude systeem en dus nog recht op studiefinanciering? Reactie infoteur, 01-03-2015
Beste Suzanne,
U begint dan voor het eerst een bacheloropleiding en valt dus in het hbo onder het nieuwe stelsel van studiefinanciering. Misschien weet de hogere hotelschool hier nog een truc op.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H., 28-02-2015 09:19 #157
Ik ben in februari begonnen met een opleiding. Maar het bevalt me toch niet. Mijn vraag is nu, als ik mij nu uitschrijf val ik dan onder de nieuwe regeling of onder de oude regeling. En hoe zit her als de school mij uitschrijft val ik dan nog steeds onder de oude/nieuwe regeling? Reactie infoteur, 28-02-2015
Beste H,
U valt onder de oude regeling van studiefinanciering. De nieuwe studiefinanciering via studievoorschotten gaat per 1 september 2015 in.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Miriam, 24-02-2015 15:18 #156
Hallo,

Ik had een vraag,
Ik ben recentelijk gestopt met mijn studie en wil in september 2015 weer opnieuw beginnen, ik weet dat ik dan nog in het oude stelsel val, maar ik vroeg me af hoelang ik dan nog recht heb op studiefinanciering? Het is me niet helemaal duidelijk of ik dan nog 4 jaar krijg of minder en moet gaan lenen aan het eind.

Met vriendelijke groet,
Miriam Reactie infoteur, 24-02-2015
Hallo Miriam,
U krijgt studiefinanciering voor de duur van de nieuwe studie minus de maanden die al verbruikt zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Piet, 23-02-2015 20:54 #155
In hoeverre is de studiefinanciering binnen het leenstelsel een uitkering? Denkt u dat studenten die vallen onder het leenstelsel aanspraak kunnen maken op bijzondere bijstand, bepaalde kortingskaarten, toeslagen etc., waar studenten onder het huidige systeem geen aanspraak op kunnen maken? Reactie infoteur, 04-07-2020
Beste Piet,
Voor de toeslagen is studiefinanciering geen inkomen, maar wel voor een uitkering:

https://financieel.infonu.nl/geld/135662-uitkering-en-studiefinanciering.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Paul, 14-02-2015 10:35 #154
Mijn zoon is in september 2011 met een hbostudie begonnen en daarmee gestopt voor 1 november van dat jaar. Hij wil in september 2015 weer beginnen. Heeft hij nog recht op de basisbeurs of valt hij onder het leenstelsel? Reactie infoteur, 14-02-2015
Beste Paul,
Als uw zoon in 2011 al studiefinanciering ontving, zal hij nu waarschijnlijk aan het terugbetalen zijn en moet hij dus eerst even contact opnemen met DUO.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lina, 10-02-2015 18:58 #153
Hallo, ik ben 19 jaar en volg momenteel een opleiding en zit in het tweede jaar mbo niv 4. Ik ben er toch achter gekomen dat dit niks voor mij is. Als ik nu stop met de opleiding moet ik alles dan terug betalen? Of wordt het gewoon tijdelijk stop gezet? En kan ik in september gewoon weer studiefinanciering krijgen met een nieuwe studie? Reactie infoteur, 11-02-2015
Hallo Lina,
Je hebt dan vanaf de eerste start 10 jaar de tijd om een diploma te halen. Lukt dat niet, dan wordt de beurs een lening.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Castricum, 29-01-2015 23:00 #152
Waarom gaat de ov chip voor mbo leerlingen jonger dan 18 pas in 2017 in terwijl het leenstelsel al voor schooljaar 2015/2016 gaat gelden? Mijn dochter is 17 als ze naar het mbo gaat en ik moet dan een jaar lang zelf haar reiskosten betalen en als het dan eindelijk een ov chip krijgt zou ze daar toch al recht op hebben omdat ze dan inmiddels 18 is.
Is het zo ingewikkeld om dit te regelen en het gelijk met het leenstelsel in te laten gaan? Reactie infoteur, 30-01-2015
Beste Castricum,
Het leenstelsel geldt voor het hbo en wo, niet het mbo. Verder denk ik dat het een geldkwestie is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Visscher, 28-01-2015 16:03 #151
Mijn dochter gaat sept 2015 beginnen met haar MBO opleiding. Krijgen wij hier nu wel een tegemoetkoming voor? En is er al wat bekend over OV. Moet zei dit volle pond betalen of krijgen studenten korting? Mijn dochter is 16 als zij begint met nieuwe opleiding. Reactie infoteur, 28-01-2015
Beste Visscher,
In het mbo krijgt uw dochter pas studiefinanciering als ze 18 jaar is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Andrea, 28-01-2015 14:39 #150
Ik zie al soortgelijke vragen hier staan maar voor de zekerheid toch maar: Op dit moment ben ik aan het twijfelen of ik door wil gaan met mijn studie, zou ik stoppen en in september beginnen met een nieuwe studie krijg ik dan nog steeds normale studiefinanciering en geen leenstelsel? Reactie infoteur, 28-01-2015
Beste Andrea,
Overstappen naar een nieuwe studie terwijl u nu al in het wo of hbo studeert, betekent dat u ook voor uw nieuwe studie onder het oude studiestelsel van studiefinanciering valt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lies Pardon, 28-01-2015 14:13 #149
Onze zoon is in september 2009 gestart met HBO; voor 1 februari 2010 gestopt. Nu wil hij opnieuw studeren aan het HBO, valt hij dan onder nieuwe regeling? Per 1 februari? Per 1 september? Reactie infoteur, 28-01-2015
Beste Lies Pardon,
Het beste begint hij per 1 februari 2015. Hij is immers al vijf jaar gestopt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Melissa Lois, 27-01-2015 13:48 #148
Ik ga volgend jaar een erkende HBO opleiding volgen alleen geldt de studiefinanciering dan niet meer. Moet ik deze alsnog aanvragen zodat ik recht heb op gratis OV? En zoja, moet ik dan gewoon basisbeurs aanvinken? Reactie infoteur, 27-01-2015
Beste Melissa Lois,
Ook in het nieuwe stelsel hebt u recht op een gratis OV-kaart. U kunt pas studiefinanciering krijgen als u voor een voltijds studie bent ingeschreven. Als u kiest voor alleen de basisbeurs, kunt u onder het huidige stelsel altijd nog later voor een aanvullende lening kiezen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Addy Potters, 26-01-2015 18:07 #147
Hallo, mijn zoon gaat per 1 februari 2015 een master (na HBO) volgen in Denemarken. Komt hij in aanmerking voor studiefinanciering? Reactie infoteur, 26-01-2015
Beste Addy Potters,
Als dit een door het Ministerie van Onderwijs (DUO) erkende studie is, krijgt hij hiervoor studiefinanciering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

L., 23-01-2015 14:44 #146
Ik ben september 2014 begonnen aan een HBO opleiding, hiermee ga ik stoppen. Nu wil ik een andere opleiding doen in september 2015, heb ik in de tussentijd recht op studiefinanciering? Reactie infoteur, 24-01-2015
Beste L,
Zolang je nog bent ingeschreven voor een voltijds studie, heb je recht op studiefinanciering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dominique, 22-01-2015 20:40 #145
Ik ben september 2014 begonnen aan een hbo opleiding pedagogiek. Ik wil binnen een jaar mijn propedeuse halen en daarna geschiedenis studeren aan de universiteit. Heb ik dan nog recht op studiefinanciering? Reactie infoteur, 23-01-2015
Beste Dominique,
Twee studies tegelijk heeft geen gevolgen voor de studiefinanciering (gekeken wordt dan naar de studie met de langste duur), maar start u twee studies na elkaar dan heeft dat wel gevolgen voor de financiering. Dan kan het voordeliger zijn om net voordat u uw diploma haalt, de tweede studie te beginnen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Juul, 22-01-2015 16:04 #144
Hallo,
Ik heb een vraag met betrekking tot dit onderwerp.
Ik ben in 2011 begonnen met mijn opleiding. Vorig schooljaar zat ik in mijn 3e studiejaar, dit studiejaar heb ik besloten mijn nog niet gehaalde vakken in te halen in een ''tussenjaar'' (als je dat zo mag noemen want in feite ben ik nog gewoon ingeschreven student). Mocht ik volgend jaar dus in een keer het 4e jaar halen dan heb ik in totaal 5 jaar over mijn studie gedaan. Voor zover ik weet is hier niks mis mee en heb ik van deze 5 jaar recht op 4 jaar studiefinaciering (beurs) en 5 jaar ov-chipkaart. Door de nieuwe regel (leenstelsel) hoor ik hier en daar verwarring over de studiefinanciering (beurs). Voor zover ik weet blijft alles zoals bovenstaand vermeld, klopt dat? Reactie infoteur, 22-01-2015
Hallo Juul,
Klopt, voor u verandert het niet, wel voor nieuwe studenten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jordan, 21-01-2015 20:43 #143
Hallo allemaal,

Sinds gisteren is de leenstelsel definiet, Ik heb echter een vraag wat nergens duidelijkheid te krijgen: Ik ben student op de MBO en Ik krijg partnertoeslag van de DUO mijn vraag :
-is mij niet duidelijke wat ga mee geburen?
-en ook de een oudertoeslag wat veranderd daarmee? Reactie infoteur, 04-07-2020
Hallo Jordan,
Er is de kinderkorting en de eenoudertoeslag:

https://financieel.infonu.nl/belasting/90323-kinderkorting-2020-is-belastingvrij.html

https://financieel.infonu.nl/geld/108933-eenoudertoeslag-studiebeurs-2019-2020-voorwaarden.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nikki, 21-01-2015 09:10 #142
Ik ben gestopt met mijn HBO opleiding maar heb het 1e jaar wel gewoon gehaald. Gelden er andere regels met betrekking van het afbetalen van mijn studieschuld? Moet het eerder afgelost zijn bijvoorbeeld? Reactie infoteur, 21-01-2015
Beste Nikki,
Als je de bacheloropleiding niet afmaakt, wordt ook de prestatiebeurs die je hebt gekregen een lening. Er gelden geen andere regels. De aflossing beging twee jaar na het stopzetten van de studie of eerder als u daarom vraagt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Laura, 20-01-2015 03:44 #141
Ik ben in 2013/2014 begonnen met mijn HBO studie, dit bleek toch niet helemaal mijn ding en ben in januari dus ook gestopt met deze bachelor. Ik ben momenteel in het buitenland en afhankelijk van het leen stelsel wil ik wellicht langer blijven. Mijn vraag is als ik september 2015 weer ga studeren blijft mijn recht op studiefinanciering dan staan? En wat gebeurd er als ik het nog een jaar uitstel dus pas ga studeren in september 2016? heb ik dan ook nog recht op studie financiering of mag je maximaal maar 1 jaar een tussenjaar hebben? Reactie infoteur, 20-01-2015
Beste Laura,
U hebt recht op een tussenjaar van maximaal één jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kitty, 14-01-2015 20:34 #140
Ik werk in een boekwinkel. Zoals bekend gaat het daar slecht mee. Grote kans dat ik mijn baan verlies. Ik wil een opleiding doen als vertaler Nederlands-Engels (bachelor). Dat kost 1870 euro per jaar oftewel 155 per maand. Mijn inkomen is 1145 per maand. Ik ben inmiddels 55. Is er een mogelijkheid dit geld via de belasting terug te vragen of ben ik al te oud? Reactie infoteur, 04-07-2020
Beste Kitty,
U kunt de verplichte studiekosten aftrekken als het een studie is in het belang van uw loopbaan. Uw leeftijd speelt daarbij geen rol:

https://financieel.infonu.nl/belasting/158419-aftrek-studiekosten-2020-en-2021.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Thom, 14-01-2015 13:39 #139
Ik ben door omstandigheden na het behalen van mijn mavo diploma gestopt met het behalen van een mbo opleiding. ben nu op mijn 29 bezig met het behalen van deeltijd havo diploma. ik doe 2jaar opleiding in 1 jaar met goede resultaten.
ga hierna (ben dan 30 jaar) een deeltijd hbo opleiding volgen. krijg ik hier nog studiefanciering voor of een evetuele andere lening en waar kan ik dit dan aanvragen? Reactie infoteur, 14-01-2015
Beste Tom,
De eerste aanvraag voor de studiefinanciering moet nu nog voor uw dertigste plaats vinden en wordt gegeven voor een voltijdopleiding. Vanaf 2017 mag u ook vanaf uw 30e verjaardag de eerste studiefinanciering aanvragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jasper Falk, 14-01-2015 00:41 #138
Ik ben sept 2014 een hbo opleiding gestart maar wil toch een mbo opleiding doen. Loopt mijn financiering door als ik in februari 2015 instroom of ook als ik op september 2015 begin? Reactie infoteur, 14-01-2015
Beste Jasper Falk,
Ja, het sociale leenstelsel geldt niet in het mbo onderwijs.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dino, 10-01-2015 19:03 #137
Per februari 2015 start ik met een HBO opleiding. Ik val dan onder het oude stelsel. Mijn vraag is dan, of ik alle 4 jaren val onder het oude stelsel, of als ik over ben naar het twee leerjaar geldt, het nieuw stelsel? Reactie infoteur, 11-01-2015
Beste Dino,
Het oude stelsel van studiefinanciering telt uw gehele bacheloropleiding.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Niels, 08-01-2015 21:28 #136
Ik zit in mijn examenjaar van een MBO Niveau 4 opleiding. ik studeer voor de zomervakantie nog af. Op mijn Duo bij post staat dat ik geen recht meer heb op Prestatiebeurs en alleen maar kan lenen. Maar bij mijn uitbetalingsoverzichten staat dat ik gewoon het bedrag krijg wat ik tot nu toe steeds al heb gekregen. Terwijl er staat bij post : Gewenste Lening: 0,00. Ik ben in de war over of ik nu wel of niet leen of moet lenen vanaf januari tot +- Juli. Ik hoop dat ik wat meer duidelijkheid kan krijgen. Reactie infoteur, 09-01-2015
Beste Niels,
Als je extra wilt lenen, moet je dat wel aanvragen bij DUO.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Iris, 08-01-2015 05:29 #135
Hallo,

Als ik in september switch van opleiding, blijf ik dan gewoon in aanmerking voor studiefinanciering?

vriendelijke groeten
iris Reactie infoteur, 08-01-2015
Hallo Iris,
Als je al een hbo of wo- studie bent gestart en in september overstapt, val je nog onder het oude stelsel van studiefinanciering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

C., 06-01-2015 16:26 #134
Ik ben in september 2014 begonnen met de opleiding SJD, maar het is niet zeker of ik het aantal punten haal aan het eind van het jaar. Als ik het niet haal, moet ik dan dit jaar terug betalen als ik een andere opleiding start in september 2015? Reactie infoteur, 07-01-2015
Beste C,
Als u een nieuwe opleiding start en dit doorgeeft aan DUO, loopt uw studiefinanciering gewoon door.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Chayenne, 06-01-2015 16:10 #133
Ik ben in 2013/2014 begonnen aan een HBO opleiding. Hier voor heb ik 3 jaar een MBO opleiding gevolgd en heb een diploma.

Nu wil ik in september 2015 een andere opleiding doen, maar dit tweede jaar van de PABO mijn Propedeuse halen. Blijft dan mijn recht op studiefinanciering nog als ik alleen naar school ga voor de hertoetsen voor mijn Propedeuse? Reactie infoteur, 07-01-2015
Beste Chayenne,
Ja uw studiefinanciering loopt door als u ingeschreven staat voor deze dagopleiding.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Damdam, 04-01-2015 13:12 #132
Er zijn heel veel vragen gesteld aan de leenstelsel, ik heb echter aantal vragen die nergens kan ik vinden :

1-Je mag na jou 30ste ook gaan lenen tot welke leeftijd?
2-Kan je als je boven de 30 in het buitenland studeren met gebruik van de leenstelsel?
3-Naar welke landen mag je gaan studeren? Reactie infoteur, 05-01-2015
Beste Damdam,
Vanaf 1 januari 2017 kunt u tot uw 55ste lenen voor bijna alle studies aan hbo en universiteit, en voor voltijdse opleidingen in het mbo en door DUO goedgekeurde studies in het buitenland. Welke buitenlandse studie daarvoor in aanmerking komt, moet nog bekend worden gemaakt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Veenbrink, 03-01-2015 22:46 #131
Vraag: mijn dochter is september 2014 begonnen op de pabo en heeft dus de studiefinanciering in 2014 gekregen. Nu is ze per 1 januari gestopt omdat dit toch niet iets voor haar is. MOET ze nu om de financiering te behouden in februari instromen op een andere opleiding? Helaas is de keus dan beperkt… of mag zij, omdat ze van de regeling 2014 is nu toch met behoud van de financiering in september starten met een opleiding? ( dan heeft ze nu ruim. een half jaar… een tussenjaar) Graag uw antwoord. Reactie infoteur, 04-01-2015
Beste Veenbrink,
Zij mag in september starten met een opleiding. De inmiddels genoten studiefinanciering komt dan in mindering op de maximale periode van studiefinanciering voor de nieuwe studie. Ze krijgt dus korter studiefinanciering voor de nieuwe studie dan anders het geval geweest zou zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

K., 26-12-2014 15:45 #130
Hallo,

Ik ben in september 2014 begonnen met een HBO opleiding. Omdat de opleiding toch niks voor mij is wil ik op 1 februari aan een andere HBO opleiding beginnen. Heb ik recht op studiefinanciering als ik van studie switch en in februari aan de andere opleiding begin? Reactie infoteur, 27-12-2014
Hallo K,
Ja dan heb je recht op studiefinanciering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Yonca, 17-12-2014 12:12 #129
Ik haal mijn diploma in juli niv 4 Sociaal Maatschappelijk Dienstverlening. Ik denk eraan om een tussenjaar te nemen voordat ik aan mijn HBO studie Maatschappelijke Werk en Dienstverlening begin. Waar val ik dan onder en wat voor eisen gelden voor mij? Reactie infoteur, 17-12-2014
Beste Yonca,
De studiefinanciering in het hbo is dan volgens de nieuwe regels met een studievoorschot.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Coen, 16-12-2014 17:00 #128
Ik heb mijn havo diploma behaald in 2014 en ik heb nu een tussenjaar. Betekent dit dat ik alleen voor studie financiering in aanmerking kom als ik nog in februari instroom? En niet per 1 sept 2015? Reactie infoteur, 17-12-2014
Beste Coen,
Je komt dan alleen nog voor studiefinanciering volgens het oude stelsel in aanmerking (met prestatiebeurs) als je in de eerste helft van 2015 start.,
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hajar, 16-12-2014 16:22 #127
Ik volg op het moment de opleiding bedrijfsadministrateur niveau 4 (MBO) en ben in Juni officieel klaar. Ik was begonnen in 2011 op het MBO nu wil ik in September 2015 graag beginnen aan een HBO opleiding op de HAN (hoogst waarschijnlijk).

Ik zou eigenlijk nog tijd over hebben maar, heb ik nu nog recht op studiefinanciering op het HBO? Reactie infoteur, 17-12-2014
Beste Hajar,
In het hbo kun je weer studiefinanciering aanvragen volgens het stelsel van studievoorschotten (als lening).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pauline, 01-12-2014 19:25 #126
Als ik in februari begin aan mijn opleiding, krijg ik dan nog stufie?

vriendelijke groet, Reactie infoteur, 02-12-2014
Beste Pauline,
Wie in februari 2015 beging met zijn studie, valt nog onder de oude studiefinanciering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marlouk, 01-12-2014 13:34 #125
Ik heb een vraagje. Ik zit op het moment in mijn tweede jaar van het HBO, maar heb niet meer genoeg motivatie om volgend jaar meteen aan een stage of minor te beginnen dus ik wil een tussenjaar gaan doen. Maar heb ik dan dat jaar daar op wel weer recht op stufi of juist niet? Reactie infoteur, 02-12-2014
Beste Marlouk,
Bij een tussenjaar van maximaal 1 jaar, heb je nog recht op stufi.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Me Com,, 27-11-2014 09:25 #124
Over de partner toeslag :
Onlangs heb Ik post van de DUO gekregen hij gaat gewoon door in iedere geval tot eind 2015, voor 2016 heb Ik geen idee
voor mensen die dat nog gebruik van maken wel redelijk nieuws
gr. Reactie infoteur, 27-11-2014
Beste Me Com,
Dank je wel voor het melden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bjor, 23-11-2014 02:16 #123
Ik ben dit jaar begonnen met mijn wo-opleiding. Het is echter de vraag of ik het ga halen, maar ik wil het wel gewoon proberen en ben niet van plan eerder te stoppen. Als ik het echter niet blijk te halen aan het eind van dit schooljaar en ik begin aan een andere studie op 1 september, behoud ik dan wel gewoon mijn studiefinanciering? Reactie infoteur, 23-11-2014
Beste Bjor,
Dan loopt de oude studiefinanciering gewoon door.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henk, 19-11-2014 20:55 #122
Of heeft u het bij het afronden over de master artificiele intelligentie? want die ga ik wel afronden. (ik dacht dat U de master wiskunde bedoelde). De master artificele intelligentie is 2 jaar, krijg ik dan 2 jaar basisbeurs? (want u zegt 1) Reactie infoteur, 20-11-2014
Beste Henk,
Daarom spreek ik over in ieder geval 1 jaar. Bij sommige studies is langer dan 1 jaar een beurs in de masterfase mogelijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henk, 19-11-2014 18:20 #121
Dank voor je reactie,

dit vind ik raar, want als ik dit jaar met een bachelor begonnen zou zijn, en ermee zou stoppen en volgend jaar een andere bachelor zou doen val ik onder de oude regeling. Waarom is het dan niet zo dat als ik nu ingeschreven sta voor een master en er dan mee stop en een andere master ga doen ik niet in de oude regeling blijf? Ik kan er vast voor zorgen dat er geen periode komt wanneer ik voor geen master ben ingeschreven. Ik zal wel nog al die tijd voor de bachelor filosofie staan ingeschreven. Reactie infoteur, 20-11-2014
Beste Henk,
U valt wel onder de oude regeling, maar de beurs is ook onder de oude regeling niet altijd een gift.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henk, 18-11-2014 22:36 #120
Hallo,

ik sta dit schooljaar ingeschreven voor een master wiskunde en bachelor filosofie, ik heb hiervoor al vier jaar bachelors gestudeerd.
Ik ben misschien van plan eind dit jaar te stoppen met de master wiskunde, en een pre-master en daarna master Artificial Intelligence te gaan doen. Voor de pre-master zou ik me dan over 1 of 2 jaar pas inschrijven en de master nog later (tijdens de nieuwe regeling dus).
Krijg ik dan de volledige 5 jaar basisbeurs? Ik twijfel aangezien ik nu wel master-basisbeurs zou krijgen voor wiskunde voor twee jaar, maar als ik ga stoppen en pas over een tijd met een andere zou beginnen zou deze master niet afgemaakt zijn en misschien is dat een eis.

Dank u! Reactie infoteur, 19-11-2014
Hallo Henk,
U hebt (in ieder geval) recht op 1 jaar beurs in de masterfase en als u die niet afrondt, is dit een lening.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hvb, 18-11-2014 22:23 #119
Hallo,

Ik ben in september 2011 begonnen op het HBO. Na 1 jaar gestopt en begonnen aan een nieuwe opleiding in 2012. Na 2 jaar weer gestopt (problemen door ADD, pas afgelopen jaar ontdekt, wel de oorzaak van tweemaal gedwongen stoppen).

Ik heb dus al 3 jaar studiefinanciering gehad. Als ik in 2015 of 2016 weer begin met een HBO/WO opleiding krijg ik dan nog 1 jaar stufi? en hoelang krijg ik nog OV, 1 of 4 jaar?

Is het ook mogelijk om onder de nieuwe regels te vallen? Dat zou namelijk gunstiger zijn (4% van het inkomen ipv 12% en 35 jaar de tijd ipv 15 jaar).

Mvg Reactie infoteur, 19-11-2014
Beste Hvb,
In het hbo hebt u dan nog recht op 1 jaar beurs, drie jaar lenen en 1 jaar reizen. U valt definitief onder het oude stelsel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Juliën Gerritsen, 17-11-2014 15:55 #118
Ik ben september 2014 begonnen aan een hbo opleiding. Hierbij viel ik dus onder de oude regeling. Ik wil dezelfde studie graag gaan volgens bij een andere school. Deze opleiding zal starten op 1 februari 2015. Betekent dit dat ik wat moet veranderen mbt studiefinanciering en zo ja, val ik nog onder de oude regeling wanneer ik begin op 1 februari 2015?

Alvast bedankt. Reactie infoteur, 18-11-2014
Beste Juliën Gerritsen,
U valt nog steeds onder het oude stelsel van studiefinanciering. Geef wel de wijzing van de hoge school van uw studie door aan DUO, zodat die e.e.a. kan checken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Me Com,, 17-11-2014 11:03 #117
Beste Zeemeeuw

Hartelijk dank voor uw reactie ( beneden ). omdat ik me heel veel zorgen maak, mijn klein vraag : de huidige gevallen worden gestopt per 1-1-2016 ( website DUO ) of toch wat u zegt 1-9-2015?. het scheelt toch 4 maanden. Reactie infoteur, 17-11-2014
Beste Me Com,
Het nieuwe leenstelsel gaat in per september 2015 en dat zou dan ook gelden voor de overheveling van de partnertoeslag. Het is echter de vraag of dat uitvoeringstechnisch gaat lukken. Het kan dus best zo zijn dat dit onderdeel verschuift naar per 1 januari 2016, maar is zeker is dat niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Me Com, 15-11-2014 19:28 #116
Hoi

Wij weten inmiddels dat de nieuw wet is aangenomen door de kamer ('s ). mijn vraag wat zijn de afspraken over de partnertoeslag?
mag hij behoud worden voor de huidige gevallen? of gestopt worden per 1-1-2016? Reactie infoteur, 16-11-2014
Beste Me com,
De nieuwe wet studievoorschot is aanvaard door de Tweede kamer, de Eerste Kamer nog niet. De partnertoeslag zal vanaf 1 september 2015 onderdeel van een budget sociale zekerheid dat bij de gemeenten terecht komt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Willeke, 13-11-2014 13:53 #115
Mijn zoon is 17 als hij in september 2015 aan de HAS in Den Bosch gaat studeren. Moet hij dan wel collegegeld betalen?

Met vriendelijke groeten, Reactie infoteur, 13-11-2014
Beste Willeke,
Ook uw zoon van 17 jaar moet collegegeld betalen en heeft recht op studiefinanciering. Dat recht op studiefinanciering ontstaat per het eerste kwartaal nadat de opleiding is begonnen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nabila, 12-11-2014 12:30 #114
Ik ben eerste jaars pabostudent, studiejaar 2014/2015, en heb drie maanden aan de opleiding deelgenomen. Ik wil nu met de opleiding stoppen en een andere opleiding gaan doen maar omdat ik pas in september 2015 kan beginnen neem ik dus een tussenjaar. Ik stop mijn studiefinanciering en ov. Mijn vraag is moet ik dan lenen als ik weer begin in 2015 of val ik nog onder de studenten die recht hebben op studiefinanciering en ov? Kan ik kan dan gewoon weer alles aanvragen en als ik begin aan een nieuwe hbo opleiding?

Met vriendelijke groeten Reactie infoteur, 12-11-2014
Beste Nabila,
Dat kan, u valt onder de oude voorwaarden en hebt dan al een paar maanden studiefinanciering gebruikt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. Meijer, 10-11-2014 13:38 #113
Mijn zoon is in het studiejaar 2013/2014 gestart met een HBO studie maar is hier in januari 2014 mee gestopt, waarna de studiefinanciering is stopgezet. In september 2014 is hij begonnen met een versnelde MBO studie en kreeg vanaf september studiefinanciering voor het MBO. Nu bleek ook dit niet zijn ding te zijn en hij is nu zoekende naar een passende studie. Als hij in februari opnieuw zou instromen in een HBO of MBO studie wordt zijn studiefinanciering dan voortgezet? En mocht hij pas in september 2015 opnieuw met een studie kunnen beginnen, hoe zit het dan? Reactie infoteur, 10-11-2014
Beste M. Meijer,
Zolang uw zoon binnen het mbo blijft, valt hij onder het oude stelsel van studiefinanciering. Omdat hij al in het hbo heeft gestudeerd met studiefinanciering, heeft hij oude rechten opgebouwd en valt ook bij een hbo studie onder het oude stelsel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

De Vos, 09-11-2014 17:59 #112
Mijn dochter heeft haar Propedeuse behaald afgelopen jaar. Nu zit zij in het 2e jaar HBO-MWD. Wil nu graag stoppen per 1 december 2014 met de opleiding en starten in september 2015 aan de Universiteit (Psychologie) Heeft zij dan te maken met het mogelijke nieuwe leenstelsel of kan zij nog gebruik maken van studiefinanciering die nu geldt ( als gift wanneer zij binnen 10 jaar haar studie zal behalen?
Heeft zij dan nog recht op ca 2.5 jaar studiefinanciering?
mvg
Sandra Reactie infoteur, 10-11-2014
Beste De Vos,
Uw dochter kan met behoudt van de rechten van de nu nog bestaande studiefinanciering switchen van studie en valt daardoor niet onder het nieuwe leenstelsel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

David, 07-11-2014 15:03 #111
Ik heb in de periode van aug 2010 t/m aug 2013 2,5 jaar studiefinanciering gebruikt in het HBO. Daarna ben ik een mbo studie gaan doen van 1,5 jaar. Welke klaar is eind januari 2015. Ik zou graag vanaf september 2015 in belgie een andere studie willen doen aan de hogeschool. En mijn overige 1,5 jaar studiefinanciering voor het HBO daarvoor willen inzetten. Is het mogelijk om deze te gebruiken of zal ik in de nieuwe regeling vallen? Reactie infoteur, 08-11-2014
Beste David,
Als er nog ruimte is voor studiefinanciering (dit hangt van uw studie af), valt u nog onder het oude stelsel van studiefinanciering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mick, 04-11-2014 22:46 #110
Hoi,
Ik ben sinds september dit jaar gestart met een studie (WO). Ik zit er helaas niet goed op mijn plaats en wil dus gaan stoppen met de opleiding. Mijn volgende studie (HBO) start in september 2015. Val ik dan onder het nieuwe stelsel of behoud ik de overgebleven maanden die ik nog heb staan van het oude stelsel?

mvg,
Mick Reactie infoteur, 05-11-2014
Beste Mick.
Als u de wijziging tijdig doorgeeft, valt u nog onder het oude studiestelsel van studiefinanciering, het loopt gewoon door.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J., 27-10-2014 12:06 #109
Hoi, ik ben in september 2014 begonnen met een HBO studie. Ik weet niet zeker of ik wil doorgaan met deze studie en zou eventueel nog voor februari willen stoppen en daarna in september 2015 aan een nieuwe HBO opleiding willen beginnen. Behoudt ik dan nog mijn studiefinanciering? Reactie infoteur, 27-10-2014
Hoi J,
Je houdt de studiefinanciering, maar hebt wel al een deel daarvan verbruikt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jessica, 26-10-2014 06:52 #108
Hoi, Ik wil graag mijn volledige studie in canada doen aan een universiteit. Is het mogelijk om dan ook gebruik te maken van het sociale leenstelsel om mijn studie te bekostigen?

Groeten Jessica Reactie infoteur, 26-10-2014
Hoi Jessica,
Je kunt ook de Nederlandse studiefinanciering aanvragen voor een erkende studie in het buitenland. Vraag dit op tijd aan (minimaal drie maanden van tevoren) en dan zoekt DUO dit voor je uit.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Esther, 25-10-2014 20:04 #107
Doordat er vanwege herkansingen nog onzekerheid is of ik dit schooljaar haal, vraag ik me af hoe het gaat met de stufi, met zicht op het leensysteem van 2015. Ik zou namelijk of in november, of in februari van school kunnen worden getrapt als ik mijn tentamen in één van die toetsweken niet haal. Als ik dan eventueel nog instroom bij een andere studie, heb ik dan nog steeds recht op studiefinanciering? Ik begin dan immers niet opnieuw, maar ik switch. Reactie infoteur, 26-10-2014
Beste Esther,
Bedoel je de stufi voor hbo of universiteit? Alleen die verandert namelijk met het nieuwe leenstelsel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mas, 24-10-2014 22:04 #106
Ik heb een vraag waar belastingdienst en overheid geen antwoord voor hebben en dacht misschien denken jullie mee en is er toch een weg te bewandelen. Een vriendin van mij alleenstaand twee kinderen waarvan dochter 17 jaar oud 1e jaar HBO SJD. Ik was van mening dat zij collegegeld plichtig was vanaf haar 18e levensjaar. Mijn mening was onjuist een kind van 17 moet ook collegegeld betalen. Moeder heeft de afgelopen twee jaar een maand inkomen gehad dat lag onder het wettelijk sociaal minimum. U begrijpt dat € 2000.- collegegeld betalen absoluut onmogelijk is voor moeder. Deze meid gaat gewoon studeren het collegegeld is voor haar betaald dat is niet mijn probleem. Mijn probleem is dat moeder dat bedrag nooit kan ophoesten vanwege haar zeer lage maandinkomen de afgelopen twee jaar. Overheid en belastingsystemen kunnen geen antwoord geven omtrent een oplossing zoals kwijtschelding, belastingaftrek of subsidie. Een inkomen onder het wettelijk sociaal minimum is niet mogelijk volgens haar systemen, de kennis van de medewerkers is niet toereikend een medewerker van de belastingdienst adviseert om maar een extern fiscaal jurist te raadplegen. Dit is een serieuze kwestie ander had dit lachwekkend geweest, de mensen die het moeten weten adviseren een extern persoon te raadplegen. Ik ben hier nu al een tijdje mee bezig en denk dat dit erg veel tijd gaat kosten die ik niet direct heb en zal dan moeten spreiden over een aantal maanden. Het zou misschien kunnen dat jullie dit een eenvoudig probleem vinden en mij willen voor zien van raad en het wijzen van de juiste route.
Ik groet u vriendelijk, Mas. Reactie infoteur, 25-10-2014
Beste Mas,
Maar de dochter heeft in het hoger onderwijs recht op studiefinanciering per het eerste kwartaal nadat de opleiding is gestart, ook als ze nog geen 18 jaar is. Natuurlijk moet de studiefinanciering wel op tijd zijn aangevraagd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tom, 21-10-2014 11:39 #105
Ik ben in januari klaar mijn mijn mbo-opleding. Nu wil ik nog wel door gaan studeren maar ik weet nog niet precies welke richting. Het liefst wil ik na januari gaan reizen en m.i.v. schooljaar 2015-2016 een nieuwe opleiding beginnen. Ik begrijp dat ik dan geen recht meer heb op stufi. Maar wat nou als ik niet ga reizen en in februari al een opleiding begin en m.i.v. schooljaar 2015-2016 toch switch van opleiding, omdat de opleinding waar ik in februari mee ben begonnen toch niet mijn ding is. Behoud ik dan mijn recht op stufi of vervalt dit dan ook?

Alvast bedankt. Reactie infoteur, 21-10-2014
Beste Tom,
Dan houdt u uw recht op stufi.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Eva, 20-10-2014 22:47 #104
Als ik per 1 februari 2015 start met een hbo studie, val ik dan nog onder de oude regeling? Of gaat de nieuwe regeling al per 1 januari 2015 in of pas vanaf schooljaar 2015-2016?

Alvast bedankt Reactie infoteur, 21-10-2014
Beste Eva,
Als u per 1 februari 2015 met uw studie begint, valt u met uw studie nog onder het oude stelsel van studiefinanciering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

S., 19-10-2014 19:55 #103
Ik ben in september 2014 begonnen met een HBO opleiding, ik twijfel nu over de opleiding en wil er misschien mee stoppen. Als ik in september 2015 zou beginnen met een nieuwe studie, behoud ik dan mijn studiefinanciering zoals die nu is of val ik onder het nieuwe leenstelsel?
Alvast bedankt! Reactie infoteur, 20-10-2014
Beste S,
Volgens de huidige plannen behoudt je dan je studiefinanciering als je niet ook je studiefinanciering stopzet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Max, 19-10-2014 11:11 #102
In september 2015 begin ik aan mijn master geneeskunde. Ik heb begrepen dat ik me hiervoor opnieuw moet inschrijven en dus onder de nieuwe regeling val(geen stufi). Klopt dit? Reactie infoteur, 19-10-2014
Beste Max,
Voor een nieuwe inschrijving voor een masterstudie geldt m.i.v. september 2015 het nieuwe studievoorschot.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Merel, 19-10-2014 10:18 #101
Ik ben vorige maand begonnen met een hbo studie. Deze studie gebruik ik vanwege komende operaties als tussenoplossing. Ik wil in twee jaar mijn propedeuse halen en dan overstappen naar een andere studie. Behoud ik dan mijn recht op studie financiering zoals ik nu heb? Reactie infoteur, 19-10-2014
Beste Merel,
Volgens de huidige plannen behoudt je dan je studiefinanciering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henk, 17-10-2014 10:01 #100
Ik zit nu in het tweede jaar van een HBO opleiding. De opleiding ligt mij echter niet helemaal lekker en ik twijfel om een andere opleiding te gaan volgen. Als ik mijn propedeuse heb en nu dus dit jaar overstap naar een andere studie. Krijg ik dan nog studiefinanciëring? Reactie infoteur, 17-10-2014
Beste Henk,
Dan loopt uw studiefinanciering nog door. De beurs voor kortere tijd, maar dan bestaat nog de leningfaciliteit.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Radhika, 16-10-2014 12:33 #99
Ik heb al een aantal reacties gelezen, maar ik had toch nog een vraag. Ik ben afgelopen mei 2014 geslaagd voor mijn vwo-diploma en ben dit jaar begonnen met een hbo-opleiding. Al snel wist ik dat dit niks voor mij was en ben ik in september ermee gestopt. Nu wil ik in september 2015 beginnen aan een universitaire studie. Ik vroeg mij af of ik dan nog recht heb op gewoon studiefinanciering en of ik hier nog iets specifiek voor moet gaan regelen (of moet ik bijv. alleen maar stufi aanvragen volgend jaar?). Alvast bedankt! Reactie infoteur, 16-10-2014
Beste Radhika,
U mag tijdens uw studiefinanciering overstappen naar een andere bachelor opleiding, maar ik weet niet of u uw studiefinanciering hebt stopgezet. In dat geval kunt u het beste even contact opnemen met DUO.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Margot, 12-10-2014 18:39 #98
Ik zit op dit moment in de 3e en heb altijd een basisbeurs gehad die ik niet hoef terug te betalen. Ik woon op dit moment thuis, maar in mijn laatste jaar wil ik op kamers omdat ik stage wil lopen in een andere stad. Dit betekent dat ik mijn status als 'thuiswonende' moet veranderen in 'uitwonende'. Betekent dit dan voor mij dat ik dit laatste jaar moet lenen omdat er met ingang van dat jaar de nieuwe wet ingaat? Of geldt dit voor mij niet omdat ik nog steeds bezig ben met de zelfde studie en alleen mijn woonsituatie verandert?

Ik heb namelijk begrepen dat de studenten die op dit moment al bezig zijn met hun studie en al studiefinanciering krijgen, gewoon de 'gratis' basisbeurs houden tot hun studie klaar is. Ik twijfel alleen of dit ook geldt voor de mensen die in dat jaar van woonsituatie veranderen. Reactie infoteur, 13-10-2014
Beste Margot,
Als je nog recht hebt op een beurs, val je als straks uitwonende gewoon nog onder het oude stelsel van studiefinanciering (met recht op beurs, lening, ov).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rock, 12-10-2014 12:37 #97
Beste Zeemeeuw
ten eerste hartelijk dank voor alles wat jij doet op de internet van informatie geven en mensen helpen.

Mijn vrouw is AL een MBO student tot juli 2017, Zij krijgt partner toeslag van de DUO.
wordt dat echt per 1 jan 2016 gestopt?
alvast bedankt Reactie infoteur, 13-10-2014
Beste Rock
De partnertoeslag vervalt volgens de huidige plannen van het kabinet binnen de studiefinanciering maar er komt wel een inkomensvoorziening voor in de plaats die via Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat lopen. Nog onduidelijk is wat hiervan de inkomensgevolgen zullen zijn, omdat nog niet bekend is gemaakt in hoeverre ook de inkomenseisen daarmee zullen veranderen en wat het betekent voor bestaande gevallen. Het parlement is er ook nog niet mee akkoord gegaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jeffrey, 11-10-2014 00:05 #96
Indien ik per september 2015 een HBO opleiding start en recht heb op een aanvullende beurs, is het dan mogelijk om af te zien van het studievoorschot bestaande uit een lening?

Vriendelijke groet. Reactie infoteur, 11-10-2014
Beste Jeffrey,
De aanvullende beurs is een aanvulling op het studievoorschot. U kunt niet alleen voor de aanvulling kiezen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Annemiek, 09-10-2014 13:17 #95
Ik heb ook een specifieke vraag, namelijk:
Ik heb met DUO gebeld en omdat het nog plannen zijn heb ik niet echt concrete antwoorden gekregen. Het punt waar ik mee zit is het volgende. In september 2012 ben ik begonnen aan mijn bachelor, dus zou ik in september 2015 daar mee klaar moeten zijn. Echter heb ik nu een half jaar studie vertraging opgelopen. Duo vertelde mij toen dat ik na september 2015 geen stufi meer zal ontvangen, omdat je maar 3 jaar stufi voor je master krijgt en het vierde jaar wat er normaal kan zijn uit je master komt. Is het nu zo dat als de masterbeurs wordt afgeschaft dat ik dan vanaf september 2015 geen stufi meer zal ontvangen? Reactie infoteur, 09-10-2014
Beste Annemiek,
U kunt dan nog wel lenen bij DUO.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans, 09-10-2014 11:58 #94
Ik heb een vraag, ik ben een opleiding begonnen in september maar ben nu tot de conclusie gekomen dat ik het toch geen leuke opleiding vind, dus wil ik een andere opleiding starten het liefst in februari (houd ik dan mijn studiefinanciering?), en anders een tussenjaar als ik dan een tussenjaar neem raak ik dan mijn studiefinanciering kwijt? Reactie infoteur, 09-10-2014
Beste Hans,
U mag met studiefinanciering overstappen naar een andere studie of een tussenjaar nemen. U hebt wel een deel van de beschikbare studiefinanciering al verbruikt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Danny, 08-10-2014 22:40 #93
Ik heb een vraagje. ik heb zojuist mijn mbo niveau 4 gehaald. Door bepaalde omstandigheden helaas wat later dan gepland. Maar in februari wil ik graag een nieuwe opleiding HBO gaan volgen. Val ik dan in het oude stelsel of het nieuwe stelsel? Als ik in februari uitwonend sta ingeschreven. Krijg ik dan de 4 jaar uitwonenden beurs? Reactie infoteur, 09-10-2014
Beste Danny,
Als je je hbo bachelor start begin 2015, val je onder het oude studiestelsel van studiefinanviering. Voor de bachelor krijg je vier jaar beurs en daarna kun je nog drie jaar lenen en een jaar reizen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Shahin, 08-10-2014 14:29 #92
Een familielid van me heeft zijn MBO-diploma behaald in oktober. Per 1 februari 2015 wil hij met een HBO-bachelor opleiding starten. De vraag is, mocht hij daarna nog van opleiding willen veranderen (bijv. door moeilijkheid van de opleiding), behoudt hij alsnog zijn studiefinanciering of valt hij dan onder sociaal leenstel indien hij van opleiding veranderd per 1 sept. 2015? Reactie infoteur, 09-10-2014
Beste Shahin,
Eenmaal begonnen aan een bachelor opleiding mag je nog veranderen met behoud van de rechten van het oude studiestelsel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Iris, 08-10-2014 10:24 #91
Ik heb een vraagje over de vooruitzichten van mij studiefinanciering. Ik heb DUO gebeld, maar omdat het nog plannen zijn geven ze nog geen specifieke informatie. Ik ben in 2012 begonnen met studeren aan de universiteit en zou dit jaar kunnen afstuderen. In dat geval heb ik dus drie jaar studiefinanciering gehad. Echter, aangezien ik geen studiefinanciering meer krijg als ik aan m'n master opleiding begin (per 1 september 2015), zat ik er over te denken om een paar vakken open te laten staan en 'expres' vier jaar over mijn bachelor te doen. Zo kon ik toch nog dat vierde jaartje stufi wat me aan het begin is toegewezen meepakken en tegelijktertijd aan mijn CV werken. Van wat ik op het internet kan vinden, begrijp ik dat dit dus niet het geval is. Ik krijg gedurende de nominale duur van mijn opleiding studiefinanciering, juist? Dus ik val vanaf de 37e maand onder het sociaal leenstelsel, of ik moet mijn vierde jaar studiefinanciering later alsnog terug betalen, klopt dat?

Ik heb daarnaast ook begrepen dat wanneer ik nou in een keer door ga met studeren en in mijn vierde jaar mijn master haal (of in die tien jaar na het behalen van bij bachelor), ik uiteindelijk wel dat jaar terug in de vorm van een prestatiebeurs? Is dit allemaal juist?

Bij voorbaat dank! Reactie infoteur, 08-10-2014
Beste Iris,
1. De nominale studieduur is de tijd die je over je studie doet als er geen studievertraging is (4 jaar bachelor, 1 tot 3 jaar master). Je zou dus vier jaar vol kunnen maken.
2. Als je nu snel je bachelor afrondt en je master doet (diploma binnen tien jaar), wordt de lening inderdaad alsnog een gift.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Esmee, 08-10-2014 06:56 #90
Vorig jaar heb ik het eerste jaar van een hbo studie gevolgd en gehaald op 3 vakken van de propedeuse na, echter lig ik op dit moment al een hele tijd in het ziekenhuis en is er een chronische ziekte geconstateerd waardoor ik dit jaar helemaal niet meer naar school zal kunnen. Volgend jaar september 2015 ben ik van plan opnieuw te beginnen met een andere hbo opleiding als dat lukt. Hoe zit het met de maanden stufi en ov die ik tot nu toe heb gehad? moet ik die terugbetalen en straks opnieuw lenen? is er een speciale regeling voor mij? Reactie infoteur, 08-10-2014
Beste Esmee,
Als u nog bent ingeschreven voor uw studie, kunt u studiefinanciering ontvangen. Bij een hbo-studie is 4 jaar beurs mogelijk, dus kunt u straks een jaar zonder beurs komen te zitten. Wel zal dan nog een lening mogelijk zijn. Ziekte kan een rol spelen bij kwijtschelding van een studieschuld, maar bij mijn weten niet in de periode dat u nog studiefinanciering ontvangt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Willemijn, 22-09-2014 15:28 #89
Hallo,

In 2007 mijn MBO gehaald. In september 2015 starten met een nieuwe opleiding. Kan ik mijn oude studiefinanciering meenemen of val ik sowieso onder het nieuwe leenstelsel. En is het 100% zeker dat dit ingaat vanaf september 2015? Reactie infoteur, 22-09-2014
Hallo Willemijn,
De kans is nu wel erg groot dat voor nieuwe bachelorstudies in hbo en wo per 1 september 2015 het nieuwe studiestelsel zal ingaan, maar het is nog geen 100% zekerheid als niet en de Tweede en de Eerste Kamer akkoord zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Angela, 21-09-2014 12:20 #88
Hallo,
Ik twijfel over 2 HBO opleidingen want de 1 is heel breed en start in september 2015 en de ander is wat gerichter en start februari 2015. maar stel als ik in Febuari 2015 begin met de opleiding en ik het na een aantal weken toch niks vind en ermee stop en in september 2015 met de andere opleiding begin val ik dan nog onder het oude leenstelsel of het nieuwe? Reactie infoteur, 21-09-2014
Hallo Angela,
Overstappen kan met behoud van de basisbeurs volgens het oude systeem.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vanessa, 19-09-2014 18:34 #87
Hallo,
Ik ben dit jaar (september 2014) begonnen aan een universitaire studie. Stel nou dat ik dit schooljaar toch met deze studie stop (omdat ik de universiteit te zwaar vind), en in september 2015 wil beginnen aan een HBO-studie. Heb ik dan nog steeds recht op studiefinanciering volgens het oude stelsel?
Groetjes Reactie infoteur, 20-09-2014
Hallo Vanessa,
Bij een overstap naar een andere bachelorstudie houdt je je studiefinanciering oude stijl.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rutten, 16-09-2014 15:03 #86
Mijn zoon heeft afgelopen augustus na drie jaar z'n WO bachelor gehaald en wil nu in februari met een master beginnen. Valt dat nog onder de huidige basisbeurs? Reactie infoteur, 16-09-2014
Beste Rutten,
De master in februari 2015 valt nog onder het oude stelsel met beurs en eventueel lenen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Amy, 16-09-2014 13:49 #85
In 2007 ben ik een HBO-opleiding begonnen en na 17 maanden heb ik deze beëindigd.
Per januari/februari 2015 wil ik me gaan inschrijven voor een MBO-opleiding niveau 3/4. Als ik mijn diploma binnen 10 jaar voor de MBO-opleiding behaal, is de ontvangen studiefinanciering dan WEL of GEEN gift?
Geldt het nieuwe sociale leenstelsel alleen voor HBO en WO? Reactie infoteur, 16-09-2014
Beste Amy,
1. Het nieuwe sociale leenstelsel geldt inderdaad alleen voor HBO en WO, maar er komt tegelijkertijd voor iedereen in het MBO een ov-jaarkaart.
2. De beurs voor hbo en mbo worden apart bekeken (gift of niet).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tessa, 14-09-2014 18:04 #84
Ik ben in het schooljaar van 2013-2014 gestart met een HBO-opleiding. Na niet genoeg punten gehaald te hebben voor mijn propedeuse was ik helaas genoodzaakt te stoppen. Nu (schooljaar 2014-2015) ben ik begonnen met een soortgelijke mbo-opleiding die ik in twee jaar kan afronden. Als ik over twee jaar weer de zelfde HBO-opleiding zou willen doen, val ik dan nog steeds onder de huidige basisbeurs? Reactie infoteur, 15-09-2014
Beste Tessa,
Dit is een twijfelgeval. Misschien kan dit nog worden gezien als een tussenjaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dave, 12-09-2014 00:35 #83
Hallo,
Ik zit op dit moment in mijn laatste jaar van mijn MBO niveau 4 studie. Daarnaast volg ik een schakelpropedeuse op het HBO en sta ook al ingeschreven op die school. In september 2015 begin ik met mijn studie op het HBO. Loopt mijn studiefinanciering dan gewoon door of val ik dan onder het nieuwe leenstelsel? Reactie infoteur, 12-09-2014
Hallo Dave,
Een schakelpropedeuse is een samenwerkingsverband en nog niet de start van de bachelorstudie. Daarom zul je onder het nieuwe stelsel van studiefinanciering vallen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Monique, 09-09-2014 18:38 #82
Hallo, Mijn zoon heeft afgelopen jaar zijn HAVO diploma behaald en is nu gestart met HBO opleiding.
Hij is (helaas nu al) van mening dat dit toch niet de juiste keuze was, en wil stoppen en tussenjaar nemen.
Hij maakt nu gebruik van studiebeurs die hij dan stop moet zetten, maar heeft hij voor het volgende studiejaar
dan toch nog recht op deze studiebeurs?
Alvast bedankt voor de reactie. Reactie infoteur, 10-09-2014
Hallo Monique,
Ook na een tussenjaar heeft hij nog recht op de studiefinanciering oude stijl.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sharia, 03-09-2014 00:00 #81
Hoi ik ben deze maand gestart met een universitaire opleiding. Ik krijg een basisbeurs, aanvullende beurs en partnertoeslag omdat mijn partner een minimumloon verdient. Zonder de partnertoeslag red ik het nooit, mijn vraag is : wordt deze voor ons ook afgeschaft? Duo vertelde mij dat ik mijn studie zal eindigen met dezelfde regels als ik gestart ben en het dus niet wordt afgeschaft, alleen voor nieuwe studenten in 2015 zal dit zo zijn. Daarnaast was het ook nog niet zeker dat dit überhaupt gebeuren gaat. kan ik dit aannemen? Reactie infoteur, 03-09-2014
Beste Sharia,
Tot nu toe heeft de minister bericht dat de partnertoeslag wordt overgeheveld naar de sociale zekerheid (andere toetsing waarschijnlijk), maar dat zal voor nieuwe studenten zijn of als u straks na uw bachelor een master gaat doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Yvonne, 26-08-2014 10:05 #80
Hallo,
onze dochter zit nu in het eerster jaar mbo en wordt eind april 2015 18 jaar heeft zij nog recht op studiefinanciering?

groeten Yvonne Reactie infoteur, 26-08-2014
Beste Yvonne,
Het studiestelsel verandert niet voor het MBO in 2015. Uw dochter heeft dus in ieder geval recht op de basisbeurs.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jp, 25-08-2014 19:01 #79
Hallo,

Ik ben in mei geslaagd voor mijn havo diploma maar ik heb niet de juiste vakken voor de studie die ik wil volgen, hierom wil ik een tussenjaar nemen om die vakken toch te halen en de studie te volgen.
Hieronder las ik dat als je aangeeft dat je een tussenjaar neemt je recht behoud op de studiefinanciering? Of geldt dat alleen als je er al een jaar op hebt zitten.
wat is uw advies?

Mvg. Reactie infoteur, 26-08-2014
Hallo Jp,
Bedoeld is een tussenjaar tijdens de hbo of wo studie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 23-08-2014 17:08 #78
Hallo,

Ik heb een vraag over mijn opgebouwde studieschuld. Moet ik mijn HBO diploma voor 1 september 2015 halen, om mijn studieschuld om te kunnen zetten in een gift volgens de oude regels?

Mvg. Reactie infoteur, 25-08-2014
Hallo Anoniem.
Neen, als u al studiefinanciering ontvangt, gelden voor u nog de oude regels en termijnen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anne, 23-08-2014 12:49 #77
Hallo, Ik ben in 2012 begonnen met een HBO studie, ik leen daarnaast ook bij. Kan ik als ik klaar ben ook kiezen om dit bedrag in 35 jaar af te lossen in plaats van 15 jaar, of geldt dit alleen voor de nieuwe studenten die in 2015 met hun studie beginnen? Reactie infoteur, 25-08-2014
Hallo Anne,
De 35 jarige aflossing geldt alleen voor wie onder het nieuwe studiestelsel valt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Carla, 20-08-2014 19:45 #76
Ik heb een vraagje voor mijn dochter. Zij is 16 jaar en volgt een versneld traject MBO4 onderwijsassistente. Zij hoopt komende schooljaar deze opleiding af te ronden en dan per schooljaar 2015-2016 HBO te gaan volgen. Op 30 september 2015 wordt zij 18 jaar. Heeft zij dan nog recht op de oude regeling v.w.b. Studiefinanciering of krijgt zij te maken met het nieuwe leenstelsel?
Alvast bedankt voor uw antwoord. Reactie infoteur, 21-08-2014
Beste Carla,
Voor haar geldt voor het hbo dan het nieuwe leenstelsel met studievoorschotten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ferry, 15-08-2014 11:03 #75
De regeling gaat in met ingang van schooljaar 2015-2016, waarom de invoer van de OV kaart voor minderjarige MBO studenten dan pas in 2017? Reactie infoteur, 15-08-2014
Beste Ferry,
Ik denk dat dat puur met geld te maken heeft, een extra ov kaart kost geld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nicole, 14-08-2014 22:16 #74
Ik ben 41 jaar en wil in 2015 alsnog een bacheloropleiding gaan volgen. In 1998 heb ik mijn eerste bacheloropleiding behaald. Tijdens die opleiding heb ik natuurlijk wel studiefinanciering gekregen. Kan ik voor een volgende opleiding gebruik maken van het zogenaamde Collegegeldkrediet? Reactie infoteur, 15-08-2014
Beste Nicole,
Vanaf 1 september 2015 wordt het collegegeldkrediet uitgebreid voor ho-deeltijd, ho-voltijd en duaal (boven 30 jaar), ho tweede studie en mbo-bol (boven 30 jaar).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Niels, 11-08-2014 21:12 #73
IK heb een vraag ik begin dit jaar Augustus 2014 met een opleiding Niveau 2 en zal bij moeten lenen. Deze opleiding duurt versneld 1,5 jaar ik begrijp dat ik dan die hele 1,5 jaar nog studiefinanciering krijg en kan gebruik maken van mijn OV?

Vraag 2. Daarna wil ik niveau 3 gaan doen en zal ik gaan moeten lenen omdat er dan geen '' stuffi ' meer is. Als ik dan niveau 3 heb behaald, waar val ik dan onder, onder de 15 jaar terug betalen of de 35? En moet ik dan afbetalen naar draagkracht of gewoon het bedrag over de 15/35 jaar? Reactie infoteur, 12-08-2014
Beste Niels,
Als u een mbo opleiding volgt, verandert er voor u niets. Bij terugbetaling van de lening wordt gekeken naar de hoogte van uw inkomen (draagkracht).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

José, 11-08-2014 14:38 #72
Ik heb in juni de bachelor geneeskunde gehaald en begin in januari met de master. Hoe zit het dan met studiefinanciering enzovoorts? Reactie infoteur, 11-08-2014
Beste José,
Dan valt uw master nog onder het oude stelsel van studiefinanciering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nina, 08-08-2014 19:11 #71
Goede avond,

Ik heb in 2012 de HBO opleiding Maatschappelijk Werk afgerond. Tot dusver geen baan kunnen vinden en wil eigenlijk wel wat anders gaan proberen dan MWD…
Zie het alleen niet zitten om weer 4 jaar HBO te gaan doen. (Door privézaken/financieel/motivatie)

Ik lees op internet dat je bij het volgen van een tweede HBO studie het instellingscollege geld moet betalen, wat betekent dat een tweede HBO studie op ongeveer €5000 á €7000 komt. Dat kan ik echt niet betalen…

Ik zit er nu aan te denken om een MBO-4 studie te gaan doen. Omdat ik daar nergens iets over lees dat ik dan instellingscollege geld moet betalen, en dus een college jaar ca €1000 kost.

Maar ik weet dit niet zeker. Mijn vraag is:
Wat kost een opleiding, als je al een HBO studie hebt afgerond, en daarna dus MBO4 wilt gaan doen?

En, ik heb op het HBO 4 jaar studiefinanciering gehad. Heb ik op het mbo ook nog recht op een paar jaar studiefinanciering? (Van mbo naar hbo wel. maar andersom?)

En ik heb 4 jaar OV chipkaart gehad (gratis reizen). Ik hoor om mij heen dat ik recht zou hebben op 5 jaar. Zou dit betekenen dat ik nog recht heb op 1 jaar gratis reizen? Weet u dit?

Mvg Nina Reactie infoteur, 10-08-2014
Beste Nina,
Op het MBO betaal je geen collegegeld, maar lesgeld en dan alleen nog voor voltijds opleidingen. Voor studiejaar 2014-2015 is het lesgeld € 1.118. Dit lesgeld mag in termijnen (zes maanden) worden betaald. Bij een deeltijd mbo-opleiding is sprake van cursusgeld dat € 563 bedraagt. Na vier jaar beurs, heb je in beginsel nog recht op drie jaar lenen en reizen (zolang je geen dertig bent, en dit binnen tien jaar na aanvang van de studiefinanciering plaats vindt).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 08-08-2014 11:42 #70
Ik ben in september 2013 een hbo studie gestart. In juni 2014 gestopt omdat het niet mijn richting is. Heb ook te weinig studiepunten hierdoor gehaald. Deze zomer gezocht naar een andere hbo studie. Inschrijven voor dit jaar lukt niet meer. Start nu per september 2015. Mijn vraag is: behoud ik mijn rechten op de basisbeurs of val ik dan onder het nieuwe leenstelsel?
Groet
Peter Reactie infoteur, 08-08-2014
Beste Peter,
Als je straks aangeeft dat je een tussenjaar hebt genomen, val je nog onder het oude stelsel van studiefinanciering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fin, 04-08-2014 18:01 #69
Uit antwoord op vraag #43 en #63 begrijp ik dat als je een studieswitch maakt van een niet afgeronde HBO-bachelor naar een WO-bachelor (dus NIET naar een masterfase), je toch wordt getroffen door het leenstelsel. Wat is uw bron hiervoor? En geldt deze regel volgens u ook voor een zelfde soort switch van niet afgeronde WO-bachelor naar HBO-bachelor?

Op de sites van DUO, Rijksoverheid en startstuderen.nl (site van OCW) wordt hierover niets vermeld. Ook als ik bel met DUO Infolijn en Rijksoverheid weet men niets van deze regeling. Het enige wat, op het punt van een studieswitch, bekend is lijkt te zijn zoals verwoord op de OCW site startstuderen.nl (pagina Veelgestelde Vragen > Hervorming Studiefinanciering):

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VRAAG: Ik start per september 2014 met een bachelorstudie met de huidige studiefinanciering. Als ik stop met deze studie, val ik dan per 1 september 2015 onder het studievoorschot als ik opnieuw ga studeren?

ANTWOORD: Als je in studiejaar 2014-2015 begint aan een bachelorstudie, na de invoering van het nieuwe stelsel van studiefinanciering overstapt naar een andere bachelorstudie of tussentijds stopt en later weer begint, behoud je in totaal drie (wo-bacheloropleiding) of vier jaar (hbo-bacheloropleiding) aanspraak op de huidige basisbeurs.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hieruit valt m.i. niet te halen dat een zogezegde niveau-switch (hbo-bachelor naar wo-bachelor, of omgekeerd) er voor zorgt dat je wel je basisbeurs verliest. Het lijkt mij hoe dan ook een rare regel, waarmee men P-behaalde HBO'ers, en HBO'ers met notabene wel een VWO diploma, zou ontmoedigen (toch) naar de universiteit te gaan.

In mijn geval ben ik voor dit jaar niet ingeloot voor een bepaalde HBO-studie, mijn tweede studiekeuze is een WO studie (ik heb een VWO-diploma). Als wat u zegt klopt, kan ik beter een HBO opleiding volgen dit jaar, zodat ik mijn basisbeurs behoud als ik voor volgend jaar wel worden ingeloot bij die studie. Reactie infoteur, 05-08-2014
Beste Fin,
1. Je verwoordt precies mijn antwoord in # 61.
2. In #43 gaat het niet alleen om een niveauswitch maar ook een nieuwe studie na afronding van een HBO- studie. In #63 gaat het om een propedeusediploma plus niveauswitch. Beide zijn dat andere gevallen dan louter een switch, maar wat het precies wordt is pas duidelijk als de minister het wetsvoorstel klaar heeft en door beide Kamers heeft geleid. Tot die tijd is er op dit punt helaas onduidelijkheid.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Aly, 04-08-2014 16:39 #68
Mijn dochter is na 2 jaar vrijetijdsmanagement overgestapt naar toegepaste Psychologie. Zij is nu 2 jaar bezig met TP en heeft wel haar propedeuse maar niet genoeg punten om over te gaan naar het 3e studiejaar. Zij kan wel vanaf jan/feb. 2015 met haar minor beginnen. Wat zijn de consequenties voor haar studiefinanciering en wat zijn de consequenties betreft het schoolgeld wat betaald moet worden. Is dit de +/- € 1.900,00 of wordt dit nu anders. Zij studeert aan de Hogeschool in Leiden Reactie infoteur, 07-08-2014
Beste Aly,
Dat ze binnen de major een minor gaat volgen hoeft geen gevolgen te hebben voor studiefinanciering of collegegeld. Maar uw dochter heeft ook al twee jaar vrijetijdsmanagement gedaan met al dan niet studiefinanciering. Dus doet zij er goed aan om dit nog even na te gaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 31-07-2014 11:53 #67
Ik heb dit jaar 2013-2014 een hbo gedaan. Nu ben ik gestopt en heb een soort kwijtschelding gekregen ivm ziekte. Nu denk ik er aan eerst een mbo te doen, als ik later dan nog een hbo wil doen val ik dan nog onder de oude regeling of de nieuwe? Reactie infoteur, 31-07-2014
Beste Anoniem,
U kunt de hbo bachelor studie vervolgen onder het oude stelsel tot maximaal drie jaar na het opschorten van uw hbo studie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ina Nijkamp, 28-07-2014 10:03 #66
Mijn jongste dochter begint dit jaar aan een versnelde MBO+opleiding van 2 jaar, waarnaar ze verkort de hogere hotelschool gaat doen. Heeft zij na deze opleiding nog recht op de oude regeling wat betreft de studiefinanciering, omdat deze scholen een overeenkomst met elkaar hebben? We hebben voor deze weg gekozen omdat ze nog erg jong is om op kamers te gaan. Reactie infoteur, 28-07-2014
Beste Ina Nijkamp,
Bij een overstap van MBO naar HBO zal ze als een nieuwe intreder in het hoger onderwijs worden gezien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Leonardo, 24-07-2014 22:18 #65
Beste infoteur,

Afgelopen schooljaar heb ik de op de hogeschool opleiding Accountancy gevolgd en mijn propedeuse behaalt. Als ik mij nu voor een tussenjaar uitschrijf en mij volgend jaar in augustus weer inschrijf, heb ik dan de resterende 3 jaar recht op studiefinanciering? Reactie infoteur, 25-07-2014
Beste Leonardo,
Zoals de kaarten er nu voor liggen (het is nog geen goedgekeurde wet) houdt je dan binnen de bachelorfase je studiefinanciering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Caroliene, 23-07-2014 01:38 #64
Beste infoteur,
Ik heb afgelopen studiejaar, 2013/2014, een hbo opleiding gevolgd waarmee ik gestopt ben. Nu wil ik eerst een tussenjaar nemen om te werken en een nieuwe studie te kiezen, als ik volgend studiejaar, 2015/2016, weer ga studeren val ik dan nog steeds onder de studiefinanciering? Ik hoor graag van u, met vriendelijke groet! Reactie infoteur, 23-07-2014
Beste Caroliene,
Ja dan houdt je maximaal vier jaar het recht op een studiebeurs.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sasja, 18-07-2014 21:45 #63
Beste Infoteur, onze zoon heeft nu 1 jaar HBO studie erop zitten. De studie die hij gekozen heeft was heel anders dan hij verwachtte en hij heeft niet voldoende studiepunten behaald. Daarom heeft hij voor 2014-2015 ingeschreven voor een heel andere studie, waar wel een numero's fixus voor was. Helaas hebben we vandaag gehoord dat hij is uitgeloot. Nu is de vraag wat hij gaat doen. Hij wil graag in 1 jaar zijn propedeuse gaan halen en daarna een universitaire studie gaan doen. Stel: hij volgt een andere studie dan hij eigenlijk wilde, maar waar hij wel zijn propedeuse kan halen EN voldoet aan de eisen voor toelating op de universiteit, valt het HBO jaar dan wel, en de WO studie niet onder de oude regeling? of vallen beide studies nog onder de oude regeling? En als hij dit jaar een tussenjaar zou nemen, en pas volgend jaar in een HBO studie start, valt deze dan evengoed nog onder de oude regeling, omdat hij al een jaar studiefinanciering heeft gehad? Ik hoor graag! Reactie infoteur, 19-07-2014
Beste Sasha,
Uw zoon wil met een hbo-propedeusediploma instromen in een universitaire bacheloropleiding. Als hij per 1 september 2015 wordt toegelaten tot de universiteit, is hij een nieuwe bachelor die onder het nieuwe systeem van studievoorschotten valt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hedwig, 15-07-2014 22:58 #62
Ik wil volgend schooljaar beginnen met de vavo en ik word aankomende 31 oktober 18.
Daarna wil ik door naar het hbo, heb ik dan recht op studiefinanciering? Reactie infoteur, 16-07-2014
Hallo Hedwig,
Voor de Vavo is vanaf 18 jaar een toelage mogelijk die qua hoogte afhankelijk is van het inkomen van de ouders. In het HBO geldt voor nieuwe studenten nog tot 1 september 2015 de oude studiefinanciering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joost, 12-07-2014 00:10 #61
Beste infoteur,
Ik ben in september 2013 begonnen met mijn studie commerciele economie.
Deze haal ik net niet (op 2 tentamens engels) en nu ben ik van plan om een tussenjaar te nemen een work holiday in Australie te houden. Hier wil ik een taal cursus engels gaan volgen, daardoor kan ik vrijstelling aanvragen en in september 2015 als het goed is in het tweede jaar beginnen. Heb ik dan nog recht op stufie, omdat ik al was ingeschreven? Of omdat ik opnieuw inschrijf niet meer?

Groeten Reactie infoteur, 17-07-2014
Beste Joost,
Wie nog in studiejaar 2014-2015 begint aan een bachelorstudie en na de invoering van het nieuwe leenstelsel in 2015 overstapt naar een andere bachelorstudie of tussentijds stopt en later weer begint (tussenjaar), houdt in totaal drie (wo-bacheloropleiding) of vier jaar (hbo-bacheloropleiding) aanspraak op de huidige basisbeurs.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Naya, 11-07-2014 17:47 #60
Beste Infoteur,

Ik begin per 25 augustus 2014 aan het mbo niveau 4, ik krijg een basis-aanvullende beurs+partnertoeslag.
Wat veranderd hieraan, nu lees ik overal dat de partnertoeslag verdwijnt?
Geldt dit alleen voor het HBO of ook voor het MBO?

met vriendelijke groet,

Naya Reactie infoteur, 04-07-2020
Beste Naya,
Denk ook aan de eenoudertoeslag:

https://financieel.infonu.nl/geld/108933-eenoudertoeslag-studiebeurs-2019-2020-voorwaarden.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jim, 06-07-2014 22:18 #59
Stel dat ik in het jaar 2015/2016 wil verwisselen van studie. Behoud ik dan mijn studiefinanciering en aanvullende beurs? Reactie infoteur, 17-07-2014
Beste Jim,
Het voorstel spreekt tot nu over over nieuwe bachelor- en masterstudenten, maar wie voor de invoering van het leenstelsel met de studie is begonnen en na de invoering wisselt, behoudt nog zijn basisbeurs voor die fase.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tanja, 04-07-2014 09:21 #58
We hebben 2 zoons die volgend jaar aan hun 2e jaar beginnen ( HBO en UNI).
Op dit moment krijgen ze een studiefinanciering en een aanvullende beurs.
Blijft die aanvullende beurs ook in het studiejaar 2015-2016 of valt dit dan onder het nieuwe stelsel waarbij je geen recht hebt op een aanvullende beurs als je ouders meer dan € 46.000,- verdienen? Reactie infoteur, 17-07-2014
Beste Tanja,
Zolang ze geen nieuwe masterstudie beginnen, loopt de studiefinanciering door.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Derek, 02-07-2014 19:25 #57
Even een vraagje. Ik ben ingeloot voor zowel een studie op de universiteit waar ik in september 2014 aan kan beginnen. Daarnaast ben ik ingeloot op de hotelschool vanaf 1 februari 2015. Is het mogelijk om de studie van de universiteit te beginnen en dan voor februari te stoppen zodat ik door kan gaan met de hotelschool? krijg ik dan nog studiefinanciering? Reactie infoteur, 03-07-2014
Beste Derek,
Dat kan inderdaad. Zodra je de wijziging hebt doorgegeven aan DUO, loopt de studiefinanciering door. Doe dit wel voor 1 september 2015.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Romy, 28-06-2014 11:46 #56
Als ik komend studiejaar (2014/2015) VAVO ga doen heb ik nog recht op studiefinanciering (want ouder dan 18). Als ik daarna in 2015 een hbo studie ga doen, krijg ik dan nog steeds studiefinanciering? Reactie infoteur, 28-06-2014
Beste Romy,
Vanaf september 2015 geldt voor de nieuwe bacherlor het nieuwe leenstelsel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Yve, 26-06-2014 16:05 #55
Ik wordt vanaf 1 juli tot 10 januari uitwonend. Heb ik in de maand januari dan recht op de uitwonende beurs? Reactie infoteur, 26-06-2014
Beste Yve,
Ja, DUO gaat uit van uw woonsituatie op de 1e van de maand.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maarten, 26-06-2014 11:53 #54
Ik wil februari 2015 beginnen met mijn 4 jaar durende hbo opleiding. ik ben ervan op de hoogte dat ik dan nog studiefinanciering krijg, maar stel ik zou willen wisselen van studie krijg ik dan nog steeds studiefinanciering?
Met vriendelijke groet,

Maarten Reactie infoteur, 17-07-2014
Beste Maarten,
Zoals de kaarten nu liggen, heb je in totaal drie jaar (wo-bacheloropleiding)aanspraak op de huidige basisbeurs. Ook als je wisselt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Janneke, 25-06-2014 15:29 #53
Op 1 september 2014 ga ik beginnen met een universitaire studie. Stel dat ik erachter kom dat de studie niks voor mij is en wil switchen, krijg ik dan vanaf 1 september 2015 wel of geen studiefinanciering?

Groetjes,

Janneke Reactie infoteur, 17-07-2014
Beste Janneke,
Ja in totaal heb je en houd je recht op maximaal drie jaar studiebeurs volgens het oude systeem.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bart, 24-06-2014 15:32 #52
Ik ben per 1 september 2012-2013 een hbo studie gestart. Ik rond nu mijn tweede jaar af. Nu blijkt het niet de opleiding voor mij. Als ik nu wissel per 1 september 2014 val ik dan onder het nieuwe leenstelsel? Reactie infoteur, 24-06-2014
Beste Bart,
Neen, per 1 september 2014 verandert er nog niets.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Roel, 24-06-2014 10:59 #51
Mijn zoon gaat mogelijk starten met een HBO-opleiding maar weet nu al dat hij volgend jaar september een andere HBO-opleiding wil gaan doen. Valt hij dan onder het leenstelsel?
Ik kom daar niet uit en vind de vragen #25 en #32 met elkaar in tegenspraak. Reactie infoteur, 17-07-2014
Beste Roel,
Onder het huidige stelsel valt ook een nieuwe studie nog onder de studiefinanciering en dat loopt ook door vanaf 1 september 2015 voor de bachelorfase.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Christel, 24-06-2014 08:17 #50
Volgend jaar ga Ik de opleiding onderwijsassistent versneld doen, dus in een jaar, als Ik daarna naar het HBO door ga, blijft mijn studiefinanciering dan geldig? Reactie infoteur, 24-06-2014
Beste Christel,
Als je vanaf 1 september start met je bachelor hbo. val je onder het nieuwe systeem van studiefinanciering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zero, 23-06-2014 12:43 #49
In het studiejaar 2012-2013 ben ik begonnen aan een HBO studie. Nu heb ik mijn tweede jaar ervan afgerond. Echter ga ik in schooljaar (2014-2015) mijn studie tijdelijk onderbreken. Per 1 september 2015 ga ik dan weer verder met mijn studie, dus het derde jaar. Ik maak dus na dat tussenjaar mijn studie wel af. Geldt het sociaal leenstelsel ook voor deze situatie? Of kan ik van mijn overgebleven studiefinanciering (van twee jaar) nog gebruik maken? Reactie infoteur, 23-06-2014
Beste Zero,
Voor u geldt bij voortzetting van de studie in 2015 het bestaande stelsel van studiefinanciering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tijs, 23-06-2014 04:09 #48
Ik ga volgend jaar (2014/2015) beginnen aan de studie bedrijfskunde op de Erasmus. Stel ik haal het eerste jaar niet en besluit om in het jaar 2015/2016 een andere studie te gaan doen, houd ik dan mijn studiefinanciering of val ik dan onder het sociaal leenstelsel. Reactie infoteur, 17-07-2014
Beste Tijs,
Eenmaal begonnen met een studie voor de invoering van het sociaal leenstelsel, blijft u onder het oude stelsel met basisbeurs vallen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vera, 20-06-2014 23:18 #47
Hallo Zeemeeuw, Wat ik nog wel nog voor toezegging van DUO heb gekregen is dat ik naast de vier jaar prestatiebeurs een jaar extra krijg, dus een jaar extra studiefinanciering en OV bovenop de standaard prestatiebeurs. Ben ik dan geen uitzondering? Dit is via de regeling voor mensen met handicap of ziekte gegaan. Reactie infoteur, 21-06-2014
Hallo Vera,
Als met u een aparte afspraak is gemaakt, geldt die gewoon (goed bewaren).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vera, 19-06-2014 17:38 #46
Hallo Zeemeeuw,
betekent dit dan dat ik onder de groep val die te lang over hun studie doet? In principe heb je daar vijf jaar voor namelijk, toch? En ik start dan wel voor de tweede keer in mijn derde jaar, maar met het afstudeerjaar daarna erbij kom je toch aan vijf jaar, wat je er in principe geloof ik wel over mag doen. Verder is de studie voor mij niet nieuw, ik maak hem alleen af. En ik heb ook nog eens zwart op wit een verlenging van mijn prestatiebeurs, dus in totaal nu vijf jaar wat ik mag krijgen… Val ik dan niet nog gewoon onder het oude stelsel omdat mijn beurs nog niet is opgemaakt? Reactie infoteur, 20-06-2014
Hoi Vera,
Zie antwoord #44.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

G., 19-06-2014 12:53 #45
Ik ben op dit moment in verwachting en mijn uitgerekende datum ligt in oktober. Nu wil ik in januari een opleiding gaan volgen, en vroeg ik me af hoe het nu zit met studiefinanciering. Wat krijg je nou per maand en wat moet ik dan uiteindelijk terugbetalen? Ik snap er vrij weinig van. Daarnaast ben ik uitwonend en hebben beide ouders geen inkomen. Wat is nu de beste oplossing? Ik wil natuurlijk geen erge schulden hebben want dan doe ik het liever niet. Okal wil ik zo graag een opleiding doen. Het is een niveau 2 opleiding mbo Reactie infoteur, 04-07-2020
Beste G,
Voor het mbo verandert het stelsel niet. Je hebt dan recht op een basisbeurs en misschien een aanvullende beurs die je niet hoeft terug te betalen als je je diploma op tijd haalt, en kun je extra lenen voor je studie, maar dat hoef je natuurlijk niet te doen. De bedragen voor 2020 vind je terug in:

https://financieel.infonu.nl/geld/90856-sociaal-leenstelsel-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vera, 19-06-2014 10:19 #44
Hallo Zeemeeuw, betekent dit dan dat ik onder de groep val die te lang over hun studie doet? In principe heb je daar vijf jaar voor namelijk, toch? En ik start dan wel voor de tweede keer in mijn derde jaar, maar met het afstudeerjaar daarna erbij kom je toch aan vijf jaar, wat je er in principe geloof ik wel over mag doen. Verder is de studie voor mij niet nieuw, ik maak hem alleen af. En ik heb ook nog eens zwart op wit een verlenging van mijn prestatiebeurs, dus in totaal nu vijf jaar wat ik mag krijgen… Val ik dan niet nog gewoon onder het oude stelsel omdat mijn beurs nog niet is opgemaakt? Reactie infoteur, 19-06-2014
Hallo Vera,
Neen dat hoeft niet, voor een hbo-studie is er vier jaar een beurs. Daarna kun je nog drie jaren lenen en een jaar reizen. Je kunt al je studiefinanciering binnen maximaal 10 jaar gebruiken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Adri, 18-06-2014 21:30 #43
Mijn dochter gaat in sept 2014 een HBO-studie doen. Als ik het goed begrijp valt zij dan nog onder de oude regeling, waarbij 4 jaar basisbeurs omgezet wordt in 4 jaar prestatiebeurs (bij goed verloop). Klopt dit?
Echter zij wil graag haar propedeuse halen - komend jaar - en daarna een universitair studie gaan doen. Valt haar studie in 2015 dan onder het nieuwe stelsel? Reactie infoteur, 19-06-2014
Beste Adri,
De HBO-studie valt nog onder het oude stelsel, aansluitend een nieuwe universitaire studie niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sandra, 18-06-2014 09:02 #42
Sandra,

Mijn dochter wordt in november 18 jaar en zit op het mbo. Als zij in 2015 klaar is met het mbo en dan in september naar het hbo gaat, loopt de studiefinanciering dan door of stopt die? Reactie infoteur, 18-06-2014
Beste Sandra,
De overstap naar het HBO valt vanaf september 2015 onder het nieuwe leenstelsel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vera, 17-06-2014 23:53 #41
Hallo!

Ik ben door omstandigheden genoodzaakt een tussenjaar te nemen. Dat betekent dat ik pas in september 2015 weer verder ga met mijn HBO-studie. Ik heb er nu derde jaar opzitten van mijn studie, dus heb mijn propedeuse al wel. In 2015 start ik opnieuw in het derde jaar en ik heb wegens mijn omstandigheden ook recht op een verlenging van de prestatiebeurs, van een jaar, zodat ik nog steeds stufi krijg in mijn afstudeerjaar. Mijn brandende vraag is nu dus: als ik mijn stufi nu stopzet, en voor september 2015 weer aanvraag om de studie weer op te pakken, heb ik dan geen recht meer op mijn prestatiebeurs? Met andere woorden: val ik dan onder de nieuwe studenten en moet ik alles gaan lenen?

Alvast dank voor het antwoord! Reactie infoteur, 18-06-2014
Hallo Vera,
Het leenstelsel voor de bachelor en masterfase gaat in op 1 september 2015 in voor nieuwe groepen bachelor- en masterstudenten die voor het eerst studiefinanciering aanvragen, een nieuwe studie beginnen of te lang over hun studie doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Christel, 17-06-2014 18:48 #40
Komend jaar start onze zoon met zijn hbo opleiding. Dan is nog het oude leenstelsel. Hij blijft vooralsnog thuis wonen. Wat als hij vanaf of in de loop van zijn tweede studiejaar uit huis gaat. Nu zou dat een uitwonende beurs worden maar wat vanaf september 2015. Ervan uitgaande dat hij dan dezelfde studie nog volgt. En wat als hij voor sept 2015 op kamers gaat? Reactie infoteur, 04-07-2020
Beste Christel,
Zolang hij onder het oude stelsel valt, krijgt hij de uitwonende beurs:

https://financieel.infonu.nl/geld/90856-sociaal-leenstelsel-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Alex, 17-06-2014 12:04 #39
Ik heb net twee jaar een HBO opleiding docent beeldende kunst en vormgeving gevolgd, maar ga mijn propedeuse niet halen. Ik wil een jaar gaan werken en in september 2015 dan weer beginnen? Heb ik dan nog recht op resterende maanden ov en studiefinanciering die ik anders wel zou krijgen? Reactie infoteur, 17-06-2014
Beste Alex,
Als u de studie in 2015 weer oppakt, hebt u ook weer recht op de resterende studiefinanciering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pauline, 16-06-2014 08:58 #38
Ik ben in 2012 met een HBO begonnen en hiermee gestopt aan het eind van het schooljaar, daarna heb ik 3 jaar een MBO gedaan. In september 2015 begin ik weer aan dezelfde HBO opleiding. Ik heb 1 jaar studiefinanciering gehad als ik in september 2015 begin heb ik dan nog het oude stelsel of het nieuwe stelsel? Omdat ik op het HBO eigenlijk nog 3 jaar studiefinanciering zou mogen krijgen. Reactie infoteur, 16-06-2014
Beste Pauline,
Je valt nog onder het oude leenstelsel van studiefinanciering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frederik, 16-06-2014 02:21 #37
Heey, ik begin september 2014 aan het MBO en wordt in maart 2015 pas 18. Wat zijn de regels voor mij betreft studiefinanciering of sociaal leenstelsel? Reactie infoteur, 16-06-2014
Heey Frederik,
Je studiefinanciering gaat pas in vanaf het kwartaal na je 18e verjaardag. Het sociaal leenstelsel is niet voor het MBO.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jeffrey, 16-06-2014 01:38 #36
Ik ben hbo student eerste jaars. Waarschijnlijk haal ik dit jaar niet i.v.m mijn tekort aan studiepunten. Ik geloof dat ik mij nu niet meer inschrijven voor het begin van een nieuwe studie dat begint in september 2014. Hierdoor ben ik genoodzaakt om te starten in 2015. Krijg ik nog mijn resterende jaren studiefinanciering of moet ik alles (reisproduct en basisbeurs) terugbetalen zo ja in welk termijn? Reactie infoteur, 18-06-2014
Beste Jeffrey,
In de periode dat je stopt met je studie heb je geen recht op studiefinanciering of het reisproduct, maar die kan voor wel weer worden geactiveerd. Terugbetalen is nooit meteen, maar op zijn vroegst na twee jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Floor, 13-06-2014 23:11 #35
Ik ga dit jaar studeren, maar ga waarschijnlijk volgend jaar (dus begin 2015) van opleiding wisselen (aan dezelfde instelling). Behoud ik volgend jaar (en de jaren erna tot mijn bachelor is afgelopen) dan nog steeds de studiefinanciering? Excuus als de vraag al vaker gesteld is. Reactie infoteur, 14-06-2014
Beste Floor,
Een wisseling begin 2015 heeft geen gevolgen voor je studiefinanciering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Moeder, 11-06-2014 10:07 #34
Hallo,
Mijn zoon gaat volgend jaar ( 2015) naar het MBO, maar in juni 2015 wordt hij 18 jaar heeft hij dan wel recht op een basisbeurs? Reactie infoteur, 11-06-2014
Hallo Moeder,
Ja dan heeft hij recht op een basisbeurs.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

S., 09-06-2014 22:51 #33
Beste Infoteur,
Sinds kort, mei '14 ben ik gestopt met mijn HBO (1ste jaars) studie. Ik wil het weer oppakken, alleen ik weet niet hoe de regeling is als ik in september '14 begin of in februari '15. Ik zou graag in februari willen starten val ik dan onder nieuw regeling? Normaal gesproken had ik nog recht op 3 jaar stufi met oude regeling.
Alvast bedankt,
Gast Reactie infoteur, 10-06-2014
Beste S,
De nieuwe regeling gaat pas in september 2015 van start, dus dat moet nog net goed gaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Laura, 05-06-2014 23:53 #32
Na de zomer start ik mijn HBO opleiding. Het is best een pittige opleiding maar ik ga er natuurlijk volledig voor. Mocht ik het toch niet halen en besluiten in 2015 een andere HBO opleiding te gaan doen, vervalt dan ook mijn stufi? Of val ik dan nog onder de 'oude' regeling? Alvast bedankt Reactie infoteur, 17-07-2014
Beste Laura,
Een nieuwe bachelorstudie valt bij wisseling nog onder het oude stelsel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Agnes, 05-06-2014 15:53 #31
Geldt het leenstelsel nu ook voor mbo leerlingen of alleen voor hoger onderwijs? Reactie infoteur, 05-06-2014
Beste Agnes,
Het sociaal leenstelsel geldt alleen voor het hoger onderwijs. De extra OV-kaart (jonger dan 18) geldt ook voor het MBO.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mo, 04-06-2014 17:08 #30
Wordt de aanvullende beurs in 2015 ook een lening of alleen de basisbeurs? Reactie infoteur, 04-07-2020
Beste Mo,
Ook de aanvullende beurs is een lening. Zie voor de bedragen van een studiefinanciering of studievoorschot in 2020:

https://financieel.infonu.nl/geld/90856-sociaal-leenstelsel-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anne, 02-06-2014 23:16 #29
Beste infoteur,
Ik heb 2jaar een andere studie gevolgd, en ben in 2011 met mijn huidige opleiding begonnen (hier loop ik een vertraging van 1 jaar op vanwege stage etc). Ik begin dus per september 2015 met mijn master. Mijn vraag is dus: heb ik recht op stufi en OV? Of val ik in het leenstelstel-systeem? Mijn stufi bestaat uit prestatiebeurs en een aanvullende beurs en ik ben thuiswonend.
En als ik klaar ben met mijn studie, wordt mijn stufi omgezet in een gift? Ik heb namelijk begrepen dat ik 5jaar recht heb op stufi, dus dit betekent dat mijn 2jaar andere studie+ 3jaar mijn huidige studie omgezet worden in een gift. Klopt dit? Moet ik dan alleen die 1jaar vertraging + mijn master terugbetalen?

Alvast bedankt en met vriendelijke groeten,

Anne Reactie infoteur, 03-06-2014
Beste Anne,
Nieuwe studenten voor de master gaan lenen volgens het leenstelsel. Uw bachelor verloopt nog volgens het oude stelsel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rosanne, 02-06-2014 22:10 #28
Hallo Zeemeeuw,
Op het moment zit ik in mijn afstudeerfase van het MBO niveau 4. Als ik dit haal begin ik vanaf September 2014 aan een HBO studie. Daarbij ben ik vanaf 1 Juli uitwonend. Ik heb recht op een uitwonend beurs en zal dus vanaf september basis- en uitwonende beurs moeten ontvangen. Blijft dit de gehele 4 jaar dat ik studeer?
Daarnaast vroeg ik mij af of mijn studiefinanciering door kan laten lopen in de vakantie en of ik dan vanaf 1 Juli daarop uitwonende beurs kan krijgen? Reactie infoteur, 03-06-2014
Hallo Rosanne,
1. Ik weet niet of je nu al studiefinanciering ontvangt, maar ook in dat geval begin je in het hoger onderwijs met een nieuwe lei wat betekent dat je vier jaar recht hebt op een beurs.
2. De studiefinanciering wordt maandelijks uitbetaald, ook als je even met vakantie bent.
3. Als je per de eerste van de maand uitwonend bent, heb je ook al die hele maand recht op een uitwonende beurs.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wilfred, 02-06-2014 14:36 #27
Beste infoteur,
Ik ben momenteel al drie jaar student in het hoger onderwijs, maar ben van plan om van opleiding te veranderen. Hiervoor moet ik eerst een wiskunde certificaat halen dit jaar. Met de nieuwe studie zou ik dus pas in september 2015 kunnen beginnen. Mijn vraag is, kan ik mijn stufi tijdelijk stopzetten en dan de resterende 12 maanden vanaf september 2015 kunnen opnemen? Reactie infoteur, 02-06-2014
Beste Wilfred,
U mag de studiefinanciering tijdelijk stopzetten inclusief studentenreisproduct, en later (binnen maximaal 10 jaar) weer opstarten tot uiterlijk één maand voor de maand waarin u dertig jaar wordt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

T. S., 01-06-2014 21:48 #26
In februari 2015 hoop ik klaar te zijn met mijn studie (MBO-4). Ik krijg nu studiefinanciering. Als ik in september 2015 begin met een hbo studie, krijg ik dan nog studiefinanciering of geldt dan het leenstelstel? en stel dat ik in februari 2015, gelijk na mijn mbo begin met een hbo-studie? Reactie infoteur, 02-06-2014
Beste T.S.,
Als u in september 2015 met uw HBO-studie begint, bent u een nieuwe instromer voor wie het nieuwe leenstelsel geldt. Dat is niet zo bij een start in februari 2015.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marianne, 01-06-2014 18:50 #25
In september hoop ik te beginnen aan het 2e jaar van HBO-V. Alleen ben ik erg aan het twijfelen om te stoppen en een andere opleiding te gaan volgen. Voor die opleiding kan ik mij pas weer in maart inschrijven, dus daar kan ik dit jaar niet meer mee beginnen. Geldt voor deze nieuwe opleiding, die ik dan dus september 2015 start, dan het leenstelsel? en zo ja, hoe zit het dan met de studieschuld die ik nu opgebouwd heb met mijn huidige opleiding?
Alvast bedankt! Reactie infoteur, 01-06-2014
Beste Marianne,
Voor die nieuwe opleiding zal het nieuwe stelsel gaan gelden. De (eventuele) schuldopbouw wordt dan in tweeën opgebouwd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tommy, 01-06-2014 10:00 #24
Beste Zeemeeuw

mijn vrouw is AL aan het studeren MBO 4 ( sinds 2014) en krijgt zij haar studiefinanciering volledig ( zij studeert af in 2017 ), ik krijg ook partnertoeslag van de DUO( valt onder de basisbeurs ) blijft dat ook tot haar afstudeert datum? anders hebben wij super grote probleem.
dank u wel voor uw hulp Reactie infoteur, 02-06-2014
Beste Tommy,
Haar studiefinanciering loopt gewoon door evenals uw toeslag. Bij MBO 4 wordt de beurs een gift als uw vrouw haar diploma binnen 10 jaar haalt. Het nieuwe stelsel geldt alleen voor het hoger onderwijs.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peelee, 31-05-2014 08:51 #23
Mijn dochter gaat komend jaar vanaf aug 2014 beginnen met haar mbo opleiding ze wordt in april 2015 18 jaar waarin zal zij dan gaan vallen? En wat als er thuis echt helemaal geen geld is ivm schuldsanering moet zij dan ook alles gaan lenen? Of is er dan gewoon geen mogelijkheid tot studeren?… Reactie infoteur, 02-06-2014
Beste Peelee,
Uw dochter valt nog onder de oude regels van studiefinanciering. Het sociale leenstelsel geldt namelijk voor het hoger onderwijs.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Martine, 29-05-2014 14:05 #22
Ik start dit jaar september met een hbo-studie. In het studiejaar 2015-2016 ben ik dus tweedejaars. Loopt de basisbeurs dan door omdat ik in 2014 ben gestart, of geldt het nieuwe leenstelsel vanaf 2015 ook voor "bestaande studenten"? Ik heb dezelfde vraag voor de OV-kaart. Reactie infoteur, 29-05-2014
Beste Martine,
De basisbeurs loopt gewoon door. Het nieuwe leenstelsel geldt voor de nieuwe studenten voor het studiejaar 2015-2016.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sjoerd, 29-05-2014 12:37 #21
Ik start per februari 2015 met mijn 4-jarige HBO studie, heb ik, omdat dit voor september 2015 is, nog recht op de studiefinanciering voor de gehele periode van 4 jaar? of vervalt dit op het moment dat het september 2015 wordt? Reactie infoteur, 29-05-2014
Beste Sjoerd,
Neen, je studie valt dan nog onder de oude regels van studiefinanciering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Melissa, 29-05-2014 09:00 #20
Hallo,
Ik start in september aan opleiding op mbo 2 niveau,
wat betekent dit voor mij en heb ik recht op studiefinanciering en ov kaart? Reactie infoteur, 29-05-2014
Hallo Melissa,
Je hebt gewoon recht op studiefinanciering volgens het oude stelsel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mike, 28-05-2014 23:00 #19
Hoi,

Ik zit nu in het tweede jaar HBO. op 1 september 2015 zit ik dan in het vierde jaar. geld het leenstelsel alleen voor de nieuwe studenten? of zal ik in het vierde jaar ook nog een jaar moeten lenen?

Mvg,

Mike Reactie infoteur, 29-05-2014
Hoi Mike,
Het sociale leenstelsel geldt alleen voor nieuwe studenten vanaf september 2015.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wihad, 28-05-2014 19:43 #18
Hallo,

Ik ben ene mbo opleiding begonnen in 2013-2014. In maart 2015 word ik 18 dan zit ik in mijn tweede jaar van het mbo. Kom ik nog in aanmerking voor studiefinanciering of val ik dan onder het sociale leenstelsel Reactie infoteur, 29-05-2014
Hallo Wihad,
Je valt nog onder het oude studiestelsel met studiefinanciering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lief, 28-05-2014 19:16 #17
Hallo,

ik heb een basisbeurs+aanvullende beurs ik ben in Augustus 2013 begonnen met een niveau 4 opleiding. In 2016 krijg ik mijn diploma niveau 4. Nu het zeker is dat er een leenstelsel komt staat er in elke artikel iets over studieschuld. ik vroeg me eigen af of ik een studieschuld moet betalen als ik mijn diploma heb gehaald? Reactie infoteur, 29-05-2014
Hallo Lief,
In het oude stelsel heb je een basisbeurs die een gift kan worden en geen studieschuld hoeft te worden en een lening (de aanvullende beurs) die je terug moet betalen. De lening is altijd een studieschuld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gigi, 28-05-2014 14:00 #16
Hallo,
Ik had me voor een opleiding aangemeld het is een mbo4 en het gaat in de maand februari 2015 van start. Kom ik nog in aanmerking voor stufi? Reactie infoteur, 28-05-2014
Hallo Gigi,
Ja, het sociaal leenstelsel gaat in vanaf medio 2015.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anne, 27-05-2014 22:03 #15
Hallo,

Volgend jaar (2014-2015) rond ik mijn twee bachelorstudies af, waar ik dan vier jaar over gedaan heb. Daarna wil ik een tweejarige master gaan doen. In 2014-2015 heb ik dan al een jaar van mijn masterfinanciering ontvangen (in totaal vier jaar stufi), onder het oude stelsel. Moet ik deze terugbetalen als ik in 2015-2016 begin aan mijn master (wanneer dus mogelijk het leenstelsel in zal gaan)? Maakt het in dat geval nog uit of ik mijn master begin in 2015-2016 of in 2016-2017, als ik er een jaar tussenuit zou willen gaan?

Met vriendelijke groet,
Anne Reactie infoteur, 28-05-2014
Hallo Anne,
De "oude" lening staat los van het nieuw stelsel en er is altijd een aanloopfase van twee jaar. Stel u hebt vanaf 1 september 2014 geen recht meer op studiefinanciering, dan moet u vanaf 1 januari 2017 beginnen met aflossen (eerder mag ook, maar hoeft niet).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hanane, 27-05-2014 21:32 #14
Heey,

Ik ga in september beginnen met een hbo studie en ben van plan mijn propedeuse te halen en dan door te stromen naar de universiteit. Hoe zit het dan? Wel of geen leenstelsel, en behoud ik nog mijn studenten ov?

Vriendelijke groet! Reactie infoteur, 28-05-2014
Heey Hanane,
De OV-kaart behoud je, maar de studie aan de universiteit zal dan volgens het sociaal leenstelsel gaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Deborah, 27-05-2014 14:09 #13
Hallo,

In de zomer van 2014 ga ik een masteropleiding volgen in het buitenland. (Maar wel vanuit Nederland zou ik uitwondende financiering krijgen). Val ik onder de nog financiering? of moet ik alles lenen? Anders valt de droom erg in duigen om in het buitenland te studeren.

mvg,
Deborah Reactie infoteur, 27-05-2014
Beste Deborah,
In 2014 valt u nog onder het oude stelsel, omdat het leenstelsel (op zijn vroegst) in het studiejaar 2015-2016 zal ingaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pariya, 13-05-2014 18:09 #12
Ik ga 25 augustus 2014 een mbo opleiding volgen op niveau 2. Val ik Dan onder de oude regels of nieuwe regels. Krijg je als mbo student nog de basis beurs en de aanvulende beurs en krijg je ook de ov kaart alvast bedankt parisa Amiri Reactie infoteur, 14-05-2014
Beste Pariya,
Momenteel wordt onderhandeld over de invoering van een sociaal leenstelsel. Daarbij wordt alles geleend (geen prestatiebeurs meer) en is in discussie of de OV-jaarkaart (voor een deel) voor eigen rekening komt. Je zou in 2014 nog onder de oude regels vallen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Murat, 16-04-2014 12:17 #11
Ik haal dit jaar mijn mbo diploma niv.4 en begin als het goed is in september 2014 aan een nieuwe opleiding op het HBO kom je dan ook in aanmerking met een sociaal leenstelsel of hoe zit dat nou want snap het niet helemaal, en krijg ik dan ook een studenten-ov? of zo'n kortingstudenten ov.

mvg
Murat Reactie infoteur, 17-04-2014
Beste Murat,
Het sociaal leenstelsel vervangt de huidige studiefinanciering. De voorwaarden blijven wel vergelijkbaar maar er is geen beurs als gift meer. In alle gevallen is dan sprake van een lening. De OV-kaart blijft waarschijnlijk wel bestaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anne, 09-03-2014 17:45 #10
Hallo,

Momenteel ben ik derde jaars HBO-student en in mijn vierde jaar wil ik een pre- master gaan doen en het jaar daarna dus een master. Voordat ik mij vierde jaar begin, wil ik een bestuursjaar gaan doen waarvoor ik mij geheel zal uitschrijven. In september 2015 zal ik mijn studie weer continueren. Val ik dan onder de nieuwe regeling? Omdat ik een jaar uitgeschreven ben geweest? Of val ik nog onder de oude regeling van voor 2015, omdat ik al een studiebeurs heb (gehad)?

Met vriendelijke groet,
Anne Reactie infoteur, 10-03-2014
Beste Anne,
Als je je volledig uitschrijft, zul je als nieuwe inschrijving worden beoordeeld. Overigens is het nog maar de vraag of dit nieuwe stelsel ook doorgaat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Salima, 07-02-2014 13:24 #9
Hallo,

Dit jaar ga ik mijn diploma op het VaVo behalen. Vervolgens ga ik een juridische opleiding (2 jaar) volgen. Erna ga ik rechten studeren op het HBO. Wat zijn de nadelen en of voordelen voor mij?

Met vriendelijke groet. Reactie infoteur, 07-02-2014
Beste Salima,
De nadelen van het sociaal leenstelsel zijn dat de studenten meer schulden zullen opbouwen dan nu het geval is. De studie komt meer voor eigen rekening.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Naima, 26-07-2013 22:43 #8
Hallo Zeemeeuw,

Ik word in juni 2015 18 jaar oud. Dan zit ik in m'n eerste jaar van het hbo. In september 2015 ben ik dus 18 en dan zit ik in m'n 2e jaar van het hbo. Val ik dan ook onder het sociaal leenstelsel? Krijg ik een studenten-ov?

Alvast bedankt! Reactie infoteur, 28-07-2013
Hoi Naima,
Zolang je niet in de master fase zit, val je dan nog niet onder het sociaal leenstelsel en heb je recht op de ov-chipkaart.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hbo'er, 26-05-2013 15:29 #7
Ik ga hoogstwaarschijnlijk mijn diploma in juni 2013 halen. Aangezien universiteiten nu zelf toelatingseisen mag stellen, betekent dat voor mij dat ik mijn Pre-Master moet halen en een GMAT-toets moet afleggen. Nu ben ik druk bezig met mijn afstuderen en heb geen tijd om ook te leren voor een GMAT. Daarom wacht ik even af tot ik afgestudeerd ben en start dan na september 2013 met het voorbereiden van de GMAT-toets. Uiterlijk voor februari 2014 kan ik dan inschrijven voor de Pre-Master (die duurt een halfjaar, mits men alles heeft gehaald). En in september 2014 begin ik dan aan mijn masteropleiding. Val ik dan ook onder de zogenaamde "sociaal leenstelsel'? Reactie infoteur, 26-05-2013
Beste Hbo'er,
Waarschijnlijk niet omdat je al met je pre master bent begonnen, maar veel omtrent het sociaal leenstelsel, als het er al komt, is nog onduidelijk en onzeker.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Inge, 26-02-2013 20:40 #6
Grote paniek!

Ik krijg in juni mijn mbo-diploma. Ik had gedacht om een half jaar of een hoogstens een jaar uit te stellen voordat ik aan mijn hbo begin. Maar ik moet het dus dan zelf betalen elemaal, of ook als ik deze september begin? Reactie infoteur, 26-02-2013
Beste Inge,
Momenteel staat het sociaal leenstelsel weer ter discussie in de Kamer, dus dat is nog niet precies aan te geven. Maar de laatste planning is dat het nieuwe stelsel in 2014 ingaat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lise, 29-01-2013 15:21 #5
Ik eindig mijn Bachelor deze zomer, en ga mijn master misschien een jaar uitstellen. Stel je voor ik begin mijn master in 2014 in plaats van 2013, betekent dat dat ik nog steeds niet hoef te gaan lenen, ook al start ik mijn master in dat jaar? Reactie infoteur, 29-01-2013
Beste Lise,
Een korte studieonderbrekening zou betekenen dat je nog onder de oude regels valt en geen nieuwe instroom bent.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Achie, 29-01-2013 00:48 #4
Kan iemand mij aub ff helpen, want ik begrijp het niet. Ik zit nu mavo examenjaar 2012-2013, maar als ik slaag ga ik dus naar mbo schooljaar 2013-2014, maar ik word pas in 2014 18 jaar. Krijg ik dan een studiebeurs of een leenstelsel? Reactie infoteur, 29-01-2013
Beste Achie,
Het is de vraag of het sociaal leenstelsel in 2014 doorgaat. Als dat zo is, geldt dat voor het nieuwe studiejaar 2014-2015.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Arie, 09-12-2012 08:24 #3
Als mensen niet liepen te zeiken over die langstudeerboete, dan had je dit ook niet gehad.
Nu moet je nog meer betalen.
Nu kunnen alleen de de rijken studeren en de mensen die het minder hebben moeten maar na hun 18 werken. Reactie infoteur, 09-12-2012
Beste Arie,
Het wordt in ieder geval allemaal duurder, terwijl de langstudeerder de dans ontspringt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R., 06-12-2012 12:26 #2
Er staan in de tekst ´´Voor wie al een studiebeurs heeft, verandert er niets, voor nieuwe studenten wel´´ Nou ontvang ik al 2 jaar studiebeurs, als ik straks verder wil studeren op het HBO (in 2014) geldt het dan zeker ook voor mij? Reactie infoteur, 06-12-2012
Beste R,
Tot nu toe is het voorstel dat het alleen voor nieuwe studenten gaat gelden. Als u een nieuwe studie begint, zal het nieuwe stelsel ook voor u gelden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Christine, 27-10-2012 12:20 #1
Geldt dit alleen voor studenten die in 2014 starten? Dit jaar haal ik, als het goed is, mijn VWO diploma. Als ik gelijk in September 2013 zou starten, heb ik dan (mijn hele studie lang) geen last van deze nieuwe regeling? Reactie infoteur, 28-10-2012
Beste Christine,
Het sociaal leenstelsel moet gaan gelden voor wie een nieuwe studie begint. Als het in 2014 wordt ingevoerd hebt u er geen last van. Als het al per 1 september 2013 is, wel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Infoteur: Zeemeeuw
Laatste update: 04-07-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Special: Studievoorschot
Reacties: 200
Schrijf mee!