Griffierechten 2018, 2019 en 2020 tarieven rechtspraak

Griffierechten 2018, 2019 en 2020  tarieven rechtspraak Hoeveel griffierechten en eigen bijdrage betaalt u voor de rechtspraak in 2018, 2019 en 2020, wat zijn de kosten toevoeging advocaat, hoeveel bedraagt uw eigen bijdrage in 2019 en 2020? Met deze vragen wordt u al snel geconfronteerd als u rechtshulp nodig hebt. Het kabinet wil namelijk steeds meer kostendekkende griffierechten in ons land, ook voor uw toegevoegde advocaat. Let op de kosten van een toegevoegde advocaat, de tarieven gaan in 2019 omhoog. In 2020 gaan de griffierechten voor civiele zaken in eerste aanleg met een vordering tussen 500 en 5.000 fors omlaag, maar boven de 5.000 tot 35% omhoog.

Eigen bijdrage voor rechtsbijstand in 2019


Regeerakkoord: kostendekkende griffierechten

In het regeerakkoord Rutte 2 stond dat de rechtspraak in ons land vanaf 2013 moet worden betaald door wie ervan gebruik maakt. Dat betekent dat Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Algemene wet bestuursrecht zouden moeten worden aangepast. Het kabinet streefde naar dat kostendekkende griffierechten per 1 januari 2014. De tarieven gingen wel omhoog, maar zijn niet kostendekkend gemaakt.

Welke griffierechten zijn er?

Het feit dat het gaat om de aanpassing van de dat Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Algemene wet bestuursrecht geeft al aan dat het om de civielrechtelijke rechtspraak en bestuursrechtelijke rechtspraak gaat. Het gaat dus om het aanvechten van een besluit van de overheid en belastingdienst, maar ook een procedure tegen de buurman die ongevraagd een schutting op uw terrein heeft gezet. Denk aan uw belastingaanslag, de WOZ-beschikking, de toeslagen en zo verder. Het gaat niet om de strafzaken.

Wie betaalt de griffierechten?

Griffierechten moeten zowel door de verweerder als de gedaagde worden betaald. Daarbij komt dat de heffing moet worden betaald voordat een rechtszaak kan beginnen. Als u wordt gedaagd en u bent niet bereid de griffierechten te betalen of u kunt ze niet betalen, dan zal de verweerder in het gelijk worden gesteld. Dit riekt naar rechtsongelijkheid, waarbij een partij met veel geld op de bank veel eenvoudiger een rechtszaak kan aanspannen en winnen. Om hier ietwat aan tegemoet te komen wordt er compensatie gegeven aan wie minder inkomen heeft, maar de verhoging van de griffierechten is dusdanig dat het altijd een dure grap blijft.

Bedrijven, belastingdienst en incasso

Bedrijven en stichtingen gaan straks evenveel griffierechten betalen als een burger. Dat is voordelig want nu betalen ze nog het dubbele tarief.De kantonrechter is ook nog een uitzondering op het geheel. Bij de kantonrechter hoeft de verweerder geen griffierecht te betalen.

Eigen bijdrage betaling advocaat, gefinancierde rechtsbijstand 2018, 2019 en 2020

Om gebruik te kunnen maken van een toegevoegde advocaat (gefinancierde rechtsbijstand) moet u beschikken over een inkomensverklaring van de Raad voor Rechtsbijstand waardoor u voor een gereduceerd tarief in aanmerking komt. Bij een een toevoeging betaalt de Raad voor Rechtsbijstand een belangrijk deel van de kosten van uw advocaat. Het peiljaar voor het relevante inkomen is uw inkomen twee jaar vóór het jaar waarin u de toevoegaanvraag doet.

Griffierecht 2018 (geen belastingzaken):

In 2018 gelden de volgende tarieven:

Dagvaardingszaken of VerzoekschriftenGriffier niet-natuurlijke personenGriffierechtOnvermogenden
Zaken met een vordering, dan wel een verzoek van een onbepaalde waarde of van niet meer dan 500 euro 119 79 79
Zaken met een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan 500 en niet meer dan 12.500 476 226 79
Zaken met een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan 12.500 952 476 79
Aktes124 124 124
Bezwaar Wet Mulder 119 79 79

Eigen bijdrage 2018

U betaalt mogelijk eigen bijdrage als u gebruik maakt van gesubsidieerde rechtsbijstand en toevoeging. Daarbij wordt voor het inkomen en vermogen naar de stand van zaken twee jaren terug gekeken. Voor 2018 is daardoor het peiljaar 2016. De eigen bijdrage is sterk afhankelijk van dit inkomen. Per inkomensschijf kan worden aangegeven hoeveel u kwijt bent als u alleenstaande bent of als u een partner hebt:

Eigen bijdragen rechtspraak 2018, niet personen- of familierecht

Inkomen alleenstaande in 2016Eigen bijdrageInkomen 2016 met een partner of eenoudergezin met minderjarig kind)
t/m 19.100 196t/m 26.500
19.101 - 19.800 360 26.501 - 27.500
19.801 - 20.800 514 27.501 - 28.800
20.801 - 22.700 669 28.801 - 32.100
22.701 - 26.900 823 32.101 - 38.000

De inkomensgrens voor een alleenstaande ligt bij 26.900, als u gehuwd bent of samenwoont en een partner hebt dan is de inkomensgrens gelijk aan 38.000. De vermogensgrens is gelijk aan het heffingsvrije vermogen 2016 ofwel 24.437 per persoon. In 2018 is het peiljaar 2016. Wanneer u een zaak hebt in het personenrecht of familierecht, dan is er een hogere eigen bijdrage:

Eigen bijdragen rechtspraak 2018, personen- of familierecht

Inkomen alleenstaande in 2016Eigen bijdrageInkomen 2016 indien met een partner of eenoudergezin met minderjarig kind)
t/m 19.100 340t/m 26.500
19.101 - 19.800 412 26.501 - 27.500
19.801 - 20.800 566 27.501 - 28.800
20.801 - 22.700 720 28.801 - 32.100
22.701 - 26.900 849 32.101 - 38.000

Griffierechten in 2019 en eigen bijdrage gesubsidieerde rechtsbijstand 2019

De griffierechten gaan omhoog met de inflatie. Voor het inkomen is in 2019 het jaar 2017 het peiljaar, in 2020 is dat 2018:

Griffierechten 2019:

Aard c.q. hoogte van de vordering of het verzoekVoor niet-natuurlijke personenVoor natuurlijke personenVoor onvermogenden
Griffierechten bij de rechtbank voor kantonzaken:
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek:
van onbepaalde waarde of
met een beloop van niet meer dan 500
121 81 81
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan 500 en niet meer dan 12.500 486 213 81
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan 12.500 972 486 81
Griffierechten bij de rechtbank voor andere zaken dan kantonzaken
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek van onbepaalde waarde 639 297 81
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van niet
meer dan 100.000
1.992 914 81
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer
dan 100.000
4.030 1.599 81
Griffierechten bij de Gerechtshoven:
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek
van onbepaalde waarde of
met een beloop van niet meer 12.500
741 324 324
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer
dan 12.500 en niet meer dan 100.000
2.020 741 324
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer
dan 100.000
5.382 1.684 324
Griffierechten bij de Hoge Raad:
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek
van onbepaalde waarde of
met een beloop van niet meer 12.500
811 336 336
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer
dan 12.500 en niet meer dan 100.000
2.692 811 336
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan 100.000 6.731 2.020 336

Eigen bijdragen rechtspraak 2019, personen- of familierecht, peiljaar inkomen is 2017

Inkomen alleenstaande in peiljaarEigen bijdrage 2019Inkomen peiljaar indien met een partner of eenoudergezin met minderjarig kind)
t/m 19.400 345t/m 26.900
19.401 - 20.100 418 26.901 - 27.900
20.101 - 21.100 574 27.901 - 29.200
21.101 - 23.000 731 29.201 - 32.600
23.001 - 27.300 862 32.601 - 38.600
meer dan 27.300volledig zelf te betalen, geen gesubsidieerde rechtsbijstandmeer dan 38.600

Bekijk dus altijd wat er in uw geval mogelijk is. Wellicht hebt u een rechtsbijstandverzekering waarop u een beroep kunt doen. U kunt ook kiezen voor mediation. Toevoeging is alleen mogelijk als uw inkomen niet te hoog is (tot 27.300 voor een alleenstaande en 38.600 als u een partner hebt). De eigen bijdrage bedraagt dan 54 tot 107 euro.

Eigen bijdragen rechtspraak 2019, rechtsbijstand geen personen- of familierecht

Gaat het niet om het personen- of familierecht, dan is de eigen bijdrage voor de rechtspraak in 2019 iets lager:

Inkomen alleenstaande in peiljaarEigen bijdrage 2019Inkomen peiljaar indien met een partner of eenoudergezin met minderjarig kind)
t/m 19.400 199t/m 26.900
19.401 - 20.100 365 26.901 - 27.900
20.101 - 21.100 522 27.901 - 29.200
21.101 - 23.000 679 29.201 - 32.600
23.001 - 27.300 835 32.601 - 38.600
meer dan 27.300volledig zelf te betalen, geen gesubsidieerde rechtsbijstandmeer dan 38.600

Bekijk dus altijd vooraf goed om wat voor een rechtszaak het zal gaan.

Griffierechten in 2020 en eigen bijdrage gesubsidieerde rechtsbijstand 2020

In 2020 gebeurt er nogal wat met de griffierechten. Tot 2020 was er de grote categorie met vorderingen tussen 500 en 5.000 waarvoor fors betaald moest worden. In 2020 wordt deze categorie opgesplitst in vier nieuwe categorieën waarvoor de griffierechten fors omlaag gaan. Boven de 12.500 gaan de griffierechten maar liefst 35% omhoog, de categorie onvermogenden wordt ontzien:

Procentuele wijziging griffierechten 2020 ten opzichte van 2019

Aard c.q. hoogte van de vordering of het verzoekVoor niet-natuurlijke personenVoor natuurlijke personenVoor onvermogenden
Griffierechten bij de rechtbank voor kantonzaken:
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek:
van onbepaalde waarde of
met een beloop van niet meer dan 500
0%0%0%
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan 500 en niet meer dan 1.000-37%-12%0%
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan 1.000 en niet meer dan 1.500-37%-12%0%
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan 1.500 en niet meer dan 2.500-29%0%0%
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan 2.500 en niet meer dan 5.000-5%0%0%
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan 5.000 en niet meer dan 12.500+35%+35%0%
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan 12.500 en niet meer dan 25.000+35%+35%0%
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan 25.000 en niet meer dan 100.000+35%+35%0%
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan 100.000+35%+35%0%

Dat leidt tot de volgende griffgierechten in 2020

Griffierechten 2020

Aard c.q. hoogte van de vordering of het verzoekVoor niet-natuurlijke personenVoor natuurlijke personenVoor onvermogenden
Griffierechten bij de rechtbank voor kantonzaken:
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek:
van onbepaalde waarde of
met een beloop van niet meer dan 500
121 81 81
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan 500 en niet meer dan 1.000 306 204 81
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan 1.000 en niet meer dan 1.500 306 204 81
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan 1.500 en niet meer dan 2.500 347 231 81
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan 2.500 en niet meer dan 5.000 460 231 81
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan 5.000 en niet meer dan 12.500 655 311 81
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan 12.500 en niet meer dan 25.000 1.309 655 81
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan 25.000 en niet meer dan 100.000 2.683 1.231 81
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan 100.000 5.428 2.154 81
© 2011 - 2020 Info4mij, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Gesubsidieerde rechtsbijstand aanvragen doe je zoGesubsidieerde rechtsbijstand aanvragen doe je zoAls u te maken hebt met een juridisch probleem en over een laag of lager inkomen beschikt, kunt u eventueel aanspraak ma…
Gesubsidieerde rechtsbijstand - Pro Deo advocaatGesubsidieerde rechtsbijstand - Pro Deo advocaatMensen die een advocaat nodig hebben maar deze niet kunnen betalen kunnen een beroep doen op de Wet op de Rechtsbijstand…
Wat kost een advocaat?Wat kost een advocaat?Een advocaat inhuren is erg kostbaar. De kosten per uur kunnen oplopen tot een tarief van 400 euro per uur.
Bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw)De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekering (Zvw) is een bijdrage aan de gezondheidszorg. Iedereen met een belastba…

Controle studiefinanciering uitwonend 2020 & boeteControle studiefinanciering uitwonend 2020 & boeteWie als student in het mbo in 2019 of 2020 uitwonend is en studiefinanciering krijgt, ontvangt een hogere (prestatie)beu…
Voor weinig geld op vakantieVoor weinig geld op vakantieGoedkoop op vakantie kan zeker! Tegenwoordig zie je door de bomen het bos niet meer met de acties op internet. Krijg je…
Bronnen en referenties
  • Staatscourant

Reageer op het artikel "Griffierechten 2018, 2019 en 2020 tarieven rechtspraak"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Info4mij
Laatste update: Oktober 2019
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Bronnen en referenties: 1
Schrijf mee!