InfoNu.nl > Financieel > Geld > Griffierechten 2017 en 2018 tarieven rechtspraak

Griffierechten 2017 en 2018 tarieven rechtspraak

Griffierechten 2017 en 2018  tarieven rechtspraak Hoeveel griffierechten betaalt u voor de rechtspraak in 2017 en 2018, wat zijn de kosten toevoeging advocaat, hoeveel bedraagt uw eigen bijdrage in 2018? Met deze vragen wordt u al snel geconfronteerd als u rechtshulp nodig hebt. Het kabinet wil namelijk steeds meer kostendekkende griffierechten in ons land, ook voor uw toegevoegde advocaat. Let op de kosten van een toegevoegde advocaat in 2017 en 2018. De tarieven gaan in 2018 iets omhoog.

Inhoud


Regeerakkoord: kostendekkende griffierechten

In het regeerakkoord Rutte 2 stond dat de rechtspraak in ons land vanaf 2013 moet worden betaald door wie ervan gebruik maakt. Dat betekent dat Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Algemene wet bestuursrecht zouden moeten worden aangepast. Het kabinet streefde naar dat kostendekkende griffierechten per 1 januari 2014. De tarieven gingen wel omhoog, maar zijn niet kostendekkend gemaakt.

Welke griffierechten zijn er?

Het feit dat het gaat om de aanpassing van de dat Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Algemene wet bestuursrecht geeft al aan dat het om de civielrechtelijke rechtspraak en bestuursrechtelijke rechtspraak gaat. Het gaat dus om het aanvechten van een besluit van de overheid en belastingdienst, maar ook een procedure tegen de buurman die ongevraagd een schutting op uw terrein heeft gezet. Denk aan uw belastingaanslag, de WOZ-beschikking, de toeslagen en zo verder. Het gaat niet om de strafzaken.

Wie betaalt de griffierechten?

Griffierechten moeten zowel door de verweerder als de gedaagde worden betaald. Daarbij komt dat de heffing moet worden betaald voordat een rechtszaak kan beginnen. Als u wordt gedaagd en u bent niet bereid de griffierechten te betalen of u kunt ze niet betalen, dan zal de verweerder in het gelijk worden gesteld. Dit riekt naar rechtsongelijkheid, waarbij een partij met veel geld op de bank veel eenvoudiger een rechtszaak kan aanspannen en winnen. Om hier ietwat aan tegemoet te komen wordt er compensatie gegeven aan wie minder inkomen heeft, maar de verhoging van de griffierechten is dusdanig dat het altijd een dure grap blijft.

Bedrijven, belastingdienst en incasso

Bedrijven en stichtingen gaan straks evenveel griffierechten betalen als een burger. Dat is voordelig want nu betalen ze nog het dubbele tarief.De kantonrechter is ook nog een uitzondering op het geheel. Bij de kantonrechter hoeft de verweerder geen griffierecht te betalen.

Verhoging van het griffierecht per 1 januari 2014

De verhoging van de griffierechten die echt pijn gaat doen, gaat per 1 januari 2014 in. Dan worden de griffierechten met gemiddeld 15% verhoogd. Gemiddeld, want het kan nog veel erger. De griffierechten in hoger beroep en cassatie worden zelfs verdubbeld. En wanneer het om een rechtspersoon gaat in een handelszaak met een belang van meer dan één miljoen euro, gaat het griffierecht naar 7.430 euro in eerste aanleg en in hoger beroep naar 14.883 euro. De griffierechten in kanton- en civiele rechtbankzaken stijgen met circa 2%.

Eigen bijdrage betaling advocaat, gefinancierde rechtsbijstand 2014

Om gebruik te kunnen maken van een toegevoegde advocaat (gefinancierde rechtsbijstand) moet u beschikken over een inkomensverklaring van de Raad voor Rechtsbijstand waardoor u voor een gereduceerd tarief in aanmerking komt. Bij een een toevoeging betaalt de Raad voor Rechtsbijstand een belangrijk deel van de kosten van uw advocaat. Het peiljaar voor het relevante inkomen is uw inkomen twee jaar vóór het jaar waarin u de toevoegaanvraag doet. De eigen bijdrage is per 1 oktober 2013 verhoogd:

Inkomensnormen per 1 januari 2014, eigen bijdrage toevoeging algemene zaken:

AlleenstaandNormen inkomenNiet alleenstaand, bijvoorbeeld gehuwd of samenwonend
Verzamelinkomen in het peiljaarUw eigen bijdrageVerzamelinkomen
t/m 18.000 196t/m 25.200
18.001 tot 18.700 360 25.201 tot 26.100
18.701 tot 19.700 514 26.101 tot 27.400
19.701 tot 21.600 669 27.401 tot 30.500
21.601 tot 25.600 823 30.501 tot 36.100
Boven de 25.600Geen gefinancierde rechtsbijstand mogelijkBoven de 36.100

In het personen- en familierecht gelden dezelfde inkomensgrenzen, maar hogere eigen bijdragen:

Inkomensnormen per 1 januari 2014, eigen bijdrage toevoeging eigen bijdragen personen- en familierecht, kosten toevoeging advocaat:

AlleenstaandNormen inkomenNiet alleenstaand, bijvoorbeeld gehuwd of samenwonend
Verzamelinkomen in het peiljaarUw eigen bijdrageVerzamelinkomen
t/m 18.000 340t/m 25.200
18.001 tot 18.700 412 25.201 tot 26.100
18.701 tot 19.700 566 26.101 tot 27.400
19.701 tot 21.600 720 27.401 tot 30.500
21.601 tot 25.600 849 30.501 tot 36.100
Boven de 25.600Geen gefinancierde rechtsbijstand mogelijkBoven de 36.100

Griffierechten 2015

In de begroting wordt in 2015 13 miljoen vrijgemaakt om enkele griffierechten te matigen. Dit leid tot:
  • Een verhoging van het lage griffierechttarief in bestuurszaken in eerste aanleg met 2% in plaats van de eerder voorgenomen 75%.
  • Een halvering van de verhogingen van het lage en het standaardtarief in bestuurszaken in hoger beroep en cassatie. Er blijft dan 15% staan in plaats van 30%.
  • Een extra staffel voor kleinere civiele geldvorderingen.
  • Extra staffels voor civiele zaken van 5 miljoen tot 50 miljoen en die hoger zijn dan 50 miljoen.

Griffierechten 2016

Per 1 januari 2016 gelden er nieuwe tarieven. Deze tarieven betaalt u voor zaken die in 2016 van start gaan, voor een in 2015 aangespannen zaak betaalt u het tarief 2015:

Griffierecht 2016 (geen belastingzaken):


Sociale zekerheidswetten, wet op de huurtoeslag en wet op de rechtsbijstand:Bedrag griffierecht:
voor particulieren (natuurlijke personen) 46
voor organisaties (rechtspersonen) 334
Andere bestuursrechtelijke zaken:Bedrag griffierecht:
voor particulieren (natuurlijke personen) 168
voor organisaties (rechtspersonen) 334

Griffierechten 2017

Per 1 januari 2017 verandert er weinig in de tarieven voor de rechtspraak:

Griffierecht 2017 (geen belastingzaken):


Sociale zekerheidswetten, wet op de huurtoeslag en wet op de rechtsbijstand:Bedrag griffierecht:
voor particulieren (natuurlijke personen) 46
voor organisaties (rechtspersonen) 333
Andere bestuursrechtelijke zaken:Bedrag griffierecht:
voor particulieren (natuurlijke personen) 168
voor organisaties (rechtspersonen) 333

Griffierechten 2017:

Aard c.q. hoogte van de vordering of het verzoekVoor niet-natuurlijke personenVoor natuurlijke Voor onvermogenden
Griffierechten bij de rechtbank voor kantonzaken:
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek:
van onbepaalde waarde of
met een beloop van niet meer dan 500
117 78 78
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan 500 en niet meer dan 12.500 470 223 78
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan 12.500 939 470 78
Griffierechten bij de rechtbank voor andere zaken dan kantonzaken
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek van onbepaalde waarde 618 287 78
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van niet
meer dan 100.000
1.924 883 78
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer
dan 100.000
3.894 1.545 78
Griffierechten bij de Gerechtshoven:
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek
van onbepaalde waarde of
met een beloop van niet meer 12.500
716 313 313
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer
dan 12.500 en niet meer dan 100.000
1.952 716 313
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer
dan 100.000
5.200 1.628 313
Griffierechten bij de Hoge Raad:
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek
van onbepaalde waarde of
met een beloop van niet meer 12.500
783 324 324
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer
dan 12.500 en niet meer dan 100.000
2.601 783 324
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan 100.000 6.504 1.952 324

Griffierecht 2018 (geen belastingzaken):

In 2018 gelden de volgende tarieven:

Dagvaardingszaken of VerzoekschriftenGriffier niet-natuurlijke personenGriffierechtOnvermogenden
Zaken met een vordering, dan wel een verzoek van een onbepaalde waarde of van niet meer dan 500 euro 119 79 79
Zaken met een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan 500 en niet meer dan 12.500 476 226 79
Zaken met een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan 12.500 952 476 79
Aktes124 124 124
Bezwaar Wet Mulder 119 79 79

Eigen bijdrage 2018

U betaalt mogelijk eigen bijdrage als u gebruik maakt van gesubsidieerde rechtsbijstand en toevoeging. Daarbij wordt voor het inkomen en vermogen naar de stand van zaken twee jaren terug gekeken. Voor 2018 is daardoor het peiljaar 2016. De eigen bijdrage is sterk afhankelijk van dit inkomen. Per inkomensschijf kan worden aangegeven hoeveel u kwijt bent als u alleenstaande bent of als u een partner hebt:

Eigen bijdragen rechtspraak 2018, niet personen- of familierecht

Inkomen alleenstaande in 2016Eigen bijdrageInkomen 2016 met een partner of eenoudergezin met minderjarig kind)
t/m 19.100 196t/m 26.500
19.101 - 19.800 360 26.501 - 27.500
19.801 - 20.800 514 27.501 - 28.800
20.801 - 22.700 669 28.801 - 32.100
22.701 - 26.900 823 32.101 - 38.000

De inkomensgrens voor een alleenstaande ligt bij 26.900, als u gehuwd bent of samenwoont en een partner hebt dan is de inkomensgrens gelijk aan 38.000. De vermogensgrens is gelijk aan het heffingsvrije vermogen 2016 ofwel 24.437 per persoon. Wanneer u een zaak hebt in het personenrecht of familierecht, dan is er een hogere eigen bijdrage:

Eigen bijdragen rechtspraak 2018, personen- of familierecht

Inkomen alleenstaande in 2016Eigen bijdrageInkomen 2016 met een partner of eenoudergezin met minderjarig kind)
t/m 19.100 340t/m 26.500
19.101 - 19.800 412 26.501 - 27.500
19.801 - 20.800 566 27.501 - 28.800
20.801 - 22.700 720 28.801 - 32.100
22.701 - 26.900 849 32.101 - 38.000

Bekijk dus altijd wat er in uw geval mogelijk is. Wellicht hebt u een rechtsbijstandverzekering waarop u een beroep kunt doen.
© 2011 - 2018 Info4mij, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Rechtszaken worden veel duurderRechtszaken worden veel duurderIn 2013 wil de overheid dat rechtszaken kostendekkend worden. Dit betekent dat wat een rechtszaak kost, ook betaald moet…
Kosten van een advocaatAdvocaten hanteren een behoorlijk hoog uurtarief. Hoeveel geld bent u kwijt als u juridisch advies wilt van een advocaat…
De beste advocaten zoeken op internetDe beste advocaten zoeken op internetIn een maatschappij die verhardt en steeds complexer en digitaler wordt, neemt de regelgeving almaar toe. Vroeg of laat…
Wat kost een advocaat?Wat kost een advocaat?Een advocaat inhuren is erg kostbaar. De kosten per uur kunnen oplopen tot een tarief van 400 euro per uur.
Wat kost een advocaat, eigen bijdrage tabelWat kost een advocaat, eigen bijdrage tabelDe kosten van een advocaat worden per zaak en per cliënt bepaald. Het tarief van een advocaat ligt dus niet vast. Een ad…
Bronnen en referenties
  • Staatscourant

Reageer op het artikel "Griffierechten 2017 en 2018 tarieven rechtspraak"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Info4mij
Laatste update: 04-05-2018
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Bronnen en referenties: 1
Schrijf mee!