Wat is loonheffing?

De werkgever houdt op het bruto inkomen bepaalde heffingen in die afgedragen moeten worden. Hetgeen resteert is het nettoloon. Loonheffing is ingesteld om te voorkomen dat de belastingplichtige in één keer een grote heffing moet betalen over het inkomen, of dat ze zelf de premies voor de volksverzekering moeten afdragen. In het geval de werkgever of uitkeringsinstantie geen loonheffing zou inhouden, zou de werknemer of uitkeringsgerechtigde zelf moeten zorgen voor de verrekening van de belastingheffing en de premie volksverzekering. In de praktijk zou dit stuiten op grote bezwaren, dus is ervoor gekozen om de heffing gelijk in te houden en het resterende bedrag netto uit te keren.

Premie volksverzekering

In de eerste twee belastingschijven zit naast een heffing aan loonbelasting ook de heffingen voor de volksverzekeringen. Iedereen die in ons land werkt of woont is verzekerd voor de volksverzekeringen. Dit geldt ook voor Nederlanders die geen werk of inkomen hebben. De drie volksverzekeringen waar u premie voor betaald vanuit het brutoloon zijn:
  • AOW Algemene ouderdomswet
  • ANW Algemene nabestaandenwet
  • AWBZ Algemene wet bijzondere ziektekosten

Hoe hoog is de loonheffing?

De loonheffing is een percentage van het brutoloon. De heffing is progressief, wat inhoudt dat de heffing hoger is naarmate het inkomen hoger is. Hierdoor ligt de grootste belastingdruk bij de hogere inkomens. De loonheffing kan oplopen tot maximaal 52 procent. De heffing is ingedeeld in verschillende schijven. Zodra het inkomen de eerst schijf overstijgt, valt het resterende hogere deel van het inkomen in de volgende belastingschijf. Het hoogste deel van het inkomen valt bij de hoge inkomens in de hoogste belastingschijf.

Algemene ouderdomswet (AOW)

Iedere Nederlander die de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, heeft recht op een uitkering uit de AOW. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de gezinssamenstelling van het gerechtigde op de uitkering. Partners ontvangen in totaal 100 procent (ieder 50 procent), en alleenstaanden ontvangen 70 procent. De AOW vormt vaak de basis voor het pensioen dat een werknemer ontvangt. Daarnaast hebben de meeste werknemers nog recht op een pensioen uit de pensioenregeling bij de werkgever.

Algemene nabestaandenwet (ANW)

Dit is de opvolger van de ruimere Algemene weduwen- en wezenwet. Deze volksverzekering keert een bedrag uit bij overlijden van een verzekerde. De nabestaandenuitkering kent als voorwaarde dat de nabestaande minderjarige kinderen moet hebben, of geboren is voor 1 januari 1950 of voor minimaal 45 procent arbeidsongeschikt is. Er zijn drie vormen van uitkering uit deze volksverzekering, namelijk:
  • Nabestaandenuitkering
  • Wezenuitkering
  • Half wezenuitkering

Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)

Iemand die door ziekte of een handicap afhankelijk is van langdurige zorg, krijgt geld uit de AWBZ. De AWBZ dekt de medische kosten die niet vallen onder de zorgverzekering. De verzekerde moet wel een eigen bijdrage betalen.

Loonheffing is geen eindheffing

De werkgever houdt bij de loonheffing al rekening met heffingskortingen waar de werknemer recht op heeft. Daarnaast zijn er uitgaven die aftrekbaar zijn van het inkomen. Deze uitgaven zorgen weer voor een teruggaaf van een deel van de betaalde loonbelasting. Voorbeeld van dergelijke uitgaven zijn uitgaven aan hypotheekrente voor de eigenwoning en betaalde lijfrente premies in verband met een pensioentekort.
© 2011 - 2020 Juul, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Fiscaal loon: wat is fiscaal loon & berekenenFiscaal loon: wat is fiscaal loon & berekenenWat is fiscaal loon en hoe kun je het fiscaal loon berekenen? Brutoloon, nettoloon, fiscaal loon, verzamelinkomen en toe…
Wat is een g-rekeningWat is een g-rekeningEen g-rekening is een geblokkeerde rekening die vooral wordt gebruikt in het geval dat werk wordt uitbesteed. Het doel h…
Basisbegrippen loonheffingBasisbegrippen loonheffingOm loonheffing te ontvangen zullen er toch een paar dingen op papier moeten worden gezet; ook kun je maar loonheffing on…
Belasting betalen over thuiswerkBelasting betalen over thuiswerkWanneer je voor een werkgever werkt, wordt de belasting automatisch betaald. Over iedere bron van inkomsten moet je bela…

Zo financier je onbetaald verlofZo financier je onbetaald verlofEven een pauze in uw drukke werkende bestaan om op adem te komen. Of uw pasgeboren kind en een jonge moeder hebben nu de…
De gevolgen van inflatie: niet voor iedereen verkeerdDe gevolgen van inflatie: niet voor iedereen verkeerdDe gevolgen van inflatie zijn even talrijk als de oorzaken ervan. Zo zullen de reële lonen en inkomens (vertaald dus naa…

Reageer op het artikel "Wat is loonheffing?"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Juul
Gepubliceerd: 29-07-2011
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Schrijf mee!