InfoNu.nl > Financieel > Geld > Geld, niet-noodzakelijk kwaad

Geld, niet-noodzakelijk kwaad

De overheid creëert geld door aan de centrale bank een obligatielening te geven. De obligatie is uitgegeven door de staat en daarom is deze lening een solide belegging voor een bank want een staat gaat over het algemeen niet snel failliet. De staat ontvangt geld in ruil voor de lening en betaalt de bank terug met rente.

Inhoudsopgave:


Obligatie leidt to permanent overheidstekortstekort

Doordat er rente wordt terug betaald, zal er op een gegeven moment te weinig geld in omloop zijn om de obligatielening volledig terug te betalen. Dat wordt van tevoren voorzien. Daarom worden er steeds nieuwe obligatieleningen uitgeschreven zodat er genoeg geld in omloop blijft. Sommige landen zoals de V.S. hebben inmiddels zoveel obligatieleningen uitgegeven dat ze niet eens de rente kunnen terug betalen, laat staan de leningschuld kunnen aflossen. Dit is één van de redenen van de financiële crisis waarmee we mee te maken hebben. De V.S. hebben zoveel leningen uitstaan dat buitenlandse financiële ondernemingen delen van obligatieleningen als investering hebben gekocht, in de hoop winst te maken met deze belegging. Aangezien de V.S. enkele banken failliet hebben verklaard worden vele van deze leningen nooit meer terug betaald en is de lening een verliespost voor financiële ondernemingen. Omdat de V.S. blijkbaar niet meer als solide investering worden gezien en de staat blijkbaar niet garant wil staan voor hun eigen monetair wanbeleid, is de hele financiële sector huiverig om te handelen op de financiële markt.

DNB NV

De Nederlandse centrale bank en de Amerikaanse en de Duitse centrale bank en nog veel meer centrale banken zijn allemaal privé-ondernemingen. Weinig mensen beseffen dat deze privé-ondernemingen die over het monopolie van geld beschikken zoveel macht hebben. Iedereen was in de veronderstelling dat de centrale banken betrouwbare staatsgerelateerde ondernemingen waren maar niets is minder waar. De centrale banken staan niet aan de beurs genoteerd. Dat betekent dat niet bekend is wie de aandeelhouders zijn. In Nederland kunnen we er echter vanuit gaan dat de Oranje-familie hoogstwaarschijnlijk grootaandeelhouder is samen met nog enkele families zoals de Rothschild-familie die in Europa van oudsher een machtig financieel imperium heeft en dit heeft uitgebreid naar de V.S. Het is op zich al een hachelijke zaak dat niet bekend is wie de aandeelhouders van de centrale banken zijn. Het is ook overbodig om een centrale bank te hebben. Men kan op een eenvoudige wijze via een andere manier geld als ruilmiddel creëren.

Schelpen als ruilmiddel

De Papua's hebben eeuwenlang handel met elkaar kunnen drijven doordat iedereen accepteerde dat een schelp een ruilmiddel was. Als iemand zoveel van een bepaald product had dat hij het niet zelf op kon eten dan ruilde hij dit product met andere etenswaren of schelpen van een bepaalde soort. Op deze manier kwamen er ook schelpen overal in het binnenland van het eiland Nieuw-Guinea terecht waar de Papua's wonen. De schelpen zorgden er voor dat iedereen altijd voedsel had.

Schelpengeld

Het moderne geld zoals dat in de kapitalistische samenleving wordt gebruikt lijkt veel op dit schelpengeld in de zin dat het allebei ruilmiddelen zijn. Echter omdat moderne banken in het geld zelf handelen door middel van financiële producten is er een wezenlijk verschil. Door het handelen in geld verandert de waarde van het geld. Uiteindelijk zie je in de kapitalistische samenleving de trend dat geld altijd minder waard wordt. Dat komt doordat er steeds meer geld in omloop is. Buiten het feit dat op de obligatielening altijd rente wordt betaald waardoor er structureel een geldtekort is, is er ook een ander mechanisme aan het werk om het geld verder te ontwaarden. Als iemand namelijk geld naar de bank brengt of zijn salaris op een bankrekening laat staan dan leent de bank dat geld in veelvoud weer uit. De persoon die het heeft geleend betaalt de bank terug met rente waardoor er een tekort ontstaat op de geldmarkt. Doordat er rente moet worden betaald aan de bank is er meer geld nodig dan vooraf is uitgeleend. Er dreigt door dit rentemechanisme altijd een geldtekort te komen; dat wil zeggen: er is te weinig geld om elkaar mee te betalen. Dit structurele dreigende geldtekort door renteafbetaling is ingebouwd in het financiële stelsel. Ver voordat dit probleem zich voordoet zijn er al weer nieuwe manieren bedacht om geld te creëren door banken. Er is meer geld in omloop gekomen.

Ruilwaarde

Terug naar de schelpen; de schelpen die de papua's gebruikten waren redelijk zeldzaam. Ze waren moeilijk op te sporen met duiken. Omdat ze zeldzaam waren en bewaard werden kon men ervan uitgaan dat de schelp een vaste waarde had. Natuurlijk zal een schelp wel eens stuk gaan maar de soort schelp die werd gebruikt blijft makkelijk tientallen jaren heel. Er werd niet gespeculeerd in de schelp en de schelpen werden niet gekweekt. De schelpen spoelden gewoon aan op het strand, maar in kleine getale en enkele duikers waren in staat om onder water de schelp te vinden. De schelp werd daarnaast verwerkt in sieraden omdat het een mooie schelp was. De ruilwaarde van de schelp was niet de enige reden om de schelpen te hebben; het had ook schoonheidswaarde. Bovendien was het nog steeds mogelijk om producten tegen elkaar te ruilen zonder schelpen te gebruiken. Schelpen waren dus slechts een hulpmiddel dat ervoor zorgde dat er altijd eten in overvloed was.

Monopolie

We zouden geld ook anders kunnen zien. Als er alleen banken waren die geld uitgaven aan mensen, zonder dat ze in andere financiële producten handelden dan zou geld zijn waarde behouden. In zo een systeem is het nodig dat er geen centrale bank is die het monopolie heeft op het uitgeven van geld. In Nederland heeft de Nederlandsche Bank N.V. dit monopolie gehad, maar heeft het dat nu overgedragen aan de Europese Centrale bank. Banken zouden instellingen kunnen zijn die het geld aan de rekeninghouders geven maar het geld wat de rekeninghouders niet opnemen niet gebruiken om te speculeren of leningen te verstrekken. Het verstrekken van een hypotheek is een klein beetje anders omdat de hypotheek altijd op een waardevast object is zoals een huis. Hierdoor is er sprake van een solide belegging en loopt een bank banken weinig risico. Als de hypotheeknemer door onvoorziene omstandigheden zijn hypotheek niet kan betalen dan wordt de hypotheek opgeheven en de bank eigenaar van het huis.

Schoonheidswaarde

Het moderne geld heeft geen extra schoonheidswaarde zoals schelpen. Zelfs verzamelaars van papiergeld of muntgeld zijn er alleen in geïnteresseerd hoeveel geld hun verzameling waard is. Verzamelaars van geld zijn vrijwel altijd geldhandelaren. Bankje spelen, daar lijkt de hobby van muntenverzamelaars nog het meeste op. Natuurlijk komt het voor dat het geld van het ene monetaire instituut mooier is dan van het andere monetaire instituut maar in het geval van geld is dat slechts een bijzaak. Er zullen immers weinig mensen een bankbiljet van 1000 gulden ingelijst aan de muur hebben hangen omdat men daarmee liever spullen koopt. Het geld is puur en alleen een betaalmiddel. In winkels worden over het algemeen geen andere betaalvormen dan geld geaccepteerd alhoewel veel spullen een grote waarde hebben.

Privatisering

Omdat banken op de beurs genoteerd staan en aandeelhouders hebben, worden ze onder druk gezet om hun winsten te vergroten. Het is niet altijd zo geweest dat banken op de beurs genoteerd stonden, dus dat is geen noodzaak. Het feit dat de Postbank vroeger een staatsbank was en is verkocht door de staat aan aandeelhouders waarmee het een particuliere bank werd geeft dit aan. Deze onteigening van staatseigendommen wordt privatisering genoemd. Doordat de Postbank een particulier bedrijf was kon het overgenomen door de ING-groep. Dit proces van staatsbank tot overname heeft in een zeer korte tijd plaats gevonden. De rekeninghouder heeft gemerkt dat vele diensten van de bank duurder zijn geworden. Er moet jaarlijks een bedrag betaald worden voor het hebben van de rekening, wat vroeger niet hoefde. Banken hoefden eerst geen superwinsten te maken en ze hadden toch altijd genoeg geld omdat ze geld uitleenden tegen rente en niet iedereen tegelijk geld van de bank opnam. De privatisering die de laatste tien jaar bij erg veel staatsbedrijven heeft plaats gevonden heeft ertoe geleid dat het kapitalistische systeem op veel meer terreinen van de samenleving merkbaar is. Elektriciteit, gas, telefoon, post, werden tot voor kort door staatsbedrijven geregeld. Hierdoor waren de bewoners van Nederland relatief weinig geld kwijt aan deze diensten. De staatsbedrijven draaiden een kleine winst wat genoeg is om een bedrijf draaiende te houden. Doordat deze bedrijven nu geprivatiseerd zijn, betalen de Nederlanders veel meer voor deze producten. Dit is een belangrijke oorzaak voor het ontstaan van armoede en voedselbanken. De totale kosten voor bewoners van Nederland zijn veel sneller gestegen als dat hun salaris is gestegen.

Politiek

Omdat de overheid hiervoor verantwoordelijk is zal deze dit verschijnsel niet toegeven. De overheid zal zichzelf niet in de vingers snijden door te verkondigen dat het beleid waar iedere regeringspartij aan mee heeft gewerkt als slecht te kwalificeren. Privatisering is erg goed voor de handel in het algemeen en de portefeuille van aandeelhouders. De rijken worden dus rijker van een privatisering. De staat heeft erg veel geld opgestreken door het privatiseren van overheidsinstellingen maar aangezien er geen belastingverlagingen zijn geweest kunnen we vaststellen dat de bewoners van Nederland geen profijt van de uitverkoop van staatsbedrijven hebben gehad. De politici die verantwoordelijk waren voor de verkoop van staatsbedrijven hebben als beloning allemaal mooie commissariaten gekregen; extreem goed betaalde baantjes zonder veel verantwoordelijkheid en arbeidstijd.

Europese Centrale Bank

Wat we kunnen leren van de bankencrisis is dat we terug moet naar een solide geldstelsel. Het maakt niet uit of we schelpen of geld als ruilmiddel accepteren; een solide geldstelsel moet van de centrale banken af. Dat zijn de grote boosdoeners in de financiële crisis. Zelfs de invoering van de euro is op zich geen probleem, alleen wel het invoeren van een Europese centrale bank. We weten niet wie de aandeelhouders zijn van deze machtige instelling. We weten alleen dat met hun financiële instrumenten de centrale bank de rentevoet bepaalt. Dat wil zeggen: de hoogte van de rente op leningen. Hiermee bepaalt de bank hoeveel geld de economie in de toekomst als geheel tekort komt en daarmee hoeveel obligatieleningen er moeten worden uitgegeven. De centrale bank bepaalt dus de krapte op de geldmarkt. Dat is de reden dat als er een recessie is en de bedrijven over minder geld beschikken en mensen moeten ontslaan, de centrale bank uiteindelijk de hoofdschuldige is. De beroemde beurscrisis van 1929 gebeurde toen net veel nieuwe aandeelhouders hun geld naar de beurs hadden gebracht om aandelen te kopen. Het is in de V.S. bekend dat deze beurskrach opzettelijk door de Federal reserve, de Amerikaanse centrale bank, is gecreëerd. Op dezelfde manier is de ondergang van de DSB-bank ook door de Nederlandse centrale bank gecreëerd.

DSB

Doordat mensen hun geld van de rekening gingen afhalen, wat hun goed recht is, werd de bank failliet verklaard zodat mensen niet meer bij hun geld konden. Andere banken kregen een steun van vele miljarden zodat rekeninghouders van die banken hun vertrouwen niet verloren en hetzelfde gingen doen. De DSB-bank was misschien geen goede bank omdat ze mensen wisten voor te spiegelen dat ze snel rijk konden worden met het kopen van allerlei financiële producten maar de andere banken doen precies hetzelfde met producten onder een andere naam.

Naar beleggersinfo

Lees verder

© 2010 - 2019 Tom008, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Geld als ruilmiddelGeld als ruilmiddelGeld is in onze economie het hulpmiddel om de ruil van goederen en diensten te vergemakkelijken. Een functie van het gel…
Ontwikkeling van het geldstelselOntwikkeling van het geldstelselGoederen hebben dienst gedaan als ruilmiddel om de handel te versoepelen voordat de ontwikkeling van het geldstelsel ont…
Over geld en de functies van geldOver geld en de functies van geldGeld kwam niet altijd uit de geldautomaat bij de bank. Het kent een rijke historie waarbij munten en biljetten lang de b…
Het Numismatisch museum van de Centrale Bank van SurinameAan de Mr F.H.R. Lim A Postraat 7 in Paramaribo staat een gebouw van de Centrale Bank van Suriname alwaar het Numismatis…
Depositorente: wat is een deposito?Depositorente: wat is een deposito?De depositorekening wordt in verschillende situaties gebruikt. De Europese Centrale Bank biedt een depositorente aan ban…
Bronnen en referenties
  • www.schelpengeld.nl
  • http://en.wikipedia.org/wiki/User:Prius_2/The_Money_Masters
  • Boek: Karl Marx, Das Kapital
  • http://www.ecb.int/ecb/educational/movies/indipendence/html/index.en.html
  • www.davidicke.com
  • www.infowars.com

Reageer op het artikel "Geld, niet-noodzakelijk kwaad"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Tom008
Laatste update: 08-05-2012
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Bronnen en referenties: 6
Schrijf mee!