InfoNu.nl > Financieel > Geld > Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Wtcg

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Wtcg

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Wtcg Omdat de vaste aftrekposten in de buitengewone lastenaftrek in 2009 zijn verdwenen komt hier een andere regeling voor in de plaats; De wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, afgekort de Wtcg. De vaste aftrekposten zijn afgeschaft omdat de doelgroepen hier niet genoeg gebruik van maakten en het geld wat hiervoor bestemd was bij de verkeerde groepen terecht kwam, denkt u maar eens aan de brillenmanie die eind 2008 ontstond.

Compensatie ouderen

Als u 65 jaar of ouder bent krijgt u in 2009 een hogere AOW-uitkering, daarnaast is de fiscale ouderenkorting verhoogd en komt u eerder in aanmerking voor deze heffingskorting omdat de inkomensgrens is verhoogd. Omdat er vele 65-plussers ook recht hebben op huurtoeslag is de inkomensgrens voor ouderen verhoogd zodat het recht hierop geen gevaar zal lopen.

Compensatie arbeidsongeschikten

Als u tenminste 35% arbeidsongeschikt bent op de peildatum 1 juli 2009 heeft u recht op een extra uitkering van het UWV, een bedrag van € 350,-- netto. Dit bedrag zal uitbetaald worden in de maand augustus of september 2009.Algemene tegemoetkoming

In 2009 krijgen chronisch zieken en gehandicapten een algemene tegemoetkoming uitbetaald van minimaal € 150,-- tot maximaal € 500,--. Deze algemene tegemoetkoming wordt achteraf uitbetaald in november 2010 door het CAK. In de beschikking die u van het CAK krijgt begin 2010 staat beschreven op welke gronden men de tegemoetkoming heeft berekend. U hoeft deze niet aan te vragen, het CAK werkt samen met de zorgverzekeraars, gemeenten en het CIZ om al deze gegevens compleet te krijgen.

Wanneer krijgt u de algemene tegemoetkoming?

Indicatie voor langdurige AWBZ-zorg

Zodra u in 2009 minstens een half jaarin totaal één uur per week AWBZ-zorg thuis nodig had of één dagdeel wekelijks in een zorginstelling doorbrengt is er sprake van langdurige AWBZ-zorg.

Hulp huishouden via WMO

Tenminste moet u dan een half jaar wekelijks één uur hulp bij het huishouden (geregeld via de WMO) gehad hebben, en dan wel in natura en niet via PGB (het persoonsgebonden budget) Van het PGB is namelijk geen registratie, men werkt hier nog aan om dit in kaart te kunnen brengen. Minderjarige kinderen hoeven geen eigen bijdrage te betalen voor WMO-hulp en staan ook niet geregistreerd. Deze groep mag zichzelf aanmelden bij het CAK om toch in aanmerking te komen voor deze regeling.

Specialistische behandeling in een ziekenhuis

Een behandeling voor ernstige chronisch aandoeningen zoals COPD, astma, kanker, hart- en nierafwijkingen, cystische fibrose, en ernstige letsels vallen hier onder.

Revalidatiezorg

Alleen de zorg in een revalidatiecentrum (volgens een lijst van het ministerie WVS) telt nu, de revalidatie in een ziekenhuis zal pas over een paar jaar mee gaan tellen. Voor het meetellen van deze revalidatie gaat men wel uit van de revalidatie in 2008.

Fysiotherapie en oefentherapieën

Hier wordt bepaald of deze is vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering;
  • Meerderjarigen die therapie nodig hebben vanwege een chronische ziekte horen in deze groep, en men bepaalt dit aan de hand van een lijst, deze zal ik nog specificeren.
  • Minderjarigen krijgen alle fysio- en oefentherapiën vergoed maar staan niet geregistreerd. Daarom wordt bij deze groep bepaald dat tenminste twee jaar tenminste negen behandelingen zijn vergoed.

Intensief medicijngebruik

Minstens 180 dagdoseringen van een medicijn voor chronisch zieken die in de groep FKG (farmaceutisch Kosten Groep) tellen mee, uitgezonderd hoog cholesterol. Er is een onderscheid gemaakt tussen zware en lichte FKH's:

Zware FKG'sLichte FKG's
KankerSchildklieraandoening
Hiv/AidsHartaandoening
ReumaDiabetes
TransplantatieGlaucoom
Cystische fybroseCara
Ziekte van CrohnPsychische aandoeningen
Aandoening van hersenen/ruggemerg
Nieraandoeningen
Epilepsie
Groeihormoon

Opmerking: diegene die alleen medicijnen gebruiken voor één lichte FKG en niet aan andere criteria komt wel in aamerking voor een algemene tegemoetkoming als ze ook bepaalde hulpmiddelen vergoed hebben gekregen!

Vergoeding bepaalde hulpmiddelen

Alle hulpmiddelen die vergoed worden uit het basispakket van de zorgverzekering vallen hieronder, behalve hulpmiddelen voor diabetes, verbandmiddelen, antoconceptie en pruiken. Hier is ook weer een lijst van gemaakt, deze zal ik zo snel mogelijk specificeren. Onder andere hoortoestellen, orthopedisch schoeisel, geleidehonden, prothesen en incontinentiemateriaal vallen hieronder. Een rolstoel valt er echter niet onder, maar dit verandert misschien nog. Gebruikt u een hulpmiddel meerdere jaren, dan geld alleen dat jaar waarin u dit heeft verkregen.

Opmerking: Diegenen die alleen een vergoeding kregen voor een hulpmiddel hebben niet per definitie recht op de algemene tegemoetkoming!

Korting eigen bijdrage AWBZ/WMO

Wanneer u een eigen bijdrage "zorg met verblijf"betaalt krijgt u een korting van 16% als u jonger bent dan 65 jaar. Bent u ouder dan is deze korting 8%. Om de eigen bijdrage te bepalen telt men minder inkomsten mee, en het bedrag van de extra aftrek is verhoogd naar 25%. In het geval dat u een eigen bijdrage moet betalen voor "zorg zonder verblijf"of WMO krijgt u een korting van 33%. Deze korting geldt ook als u een PGB heeft (persoonsgebonden budget) Ook de inkomensgrens is verhoogd met € 5.000,-- voor mensen jonger dan 65 jaar, hierdoor wordt de eigen bijdrage voor de meeste mensen verlaagd. Ingaande 1 januari 2009 wordt de korting op de eigen bijdrage meteen verrekend voor diegenen die"zorg met verblijf" genieten. Heeft u zorg zonder verblijf of WMO, dan wordt de korting achteraf uitbetaald in april 2010.

Gevolgen inkomen?

Deze regeling is bedacht om de chronisch zieken, gehandicapten, ouderen en arbeidsongeschikten er op vooruit te laten gaan. Mensen die eerder gebruik konden maken van de "buitengewone uitgaven aftrekposten" en die niet tot één van deze groepen behoren kunnen nu niet meer profiteren van deze regelingen.
© 2009 - 2017 Maryp, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Jonggehandicaptenkorting 2012 (Wajong-korting)Jonggehandicaptenkorting 2012 (Wajong-korting)Arbeidsongeschikten die een Wajong-uitkering ontvangen, hebben recht op de jonggehandicaptenkorting, oftewel de Wajong-k…
Tegemoetkoming Wtcg 2013 - 2014 inkomensafhankelijkTegemoetkoming Wtcg 2013 - 2014 inkomensafhankelijkChronisch zieken maken door hun ziekte veel extra kosten, ook voor fysiotherapie in 2012, 2013 en 2014. De tegemoetkomin…
Aftrekbare ziektekosten IB 2009 uitgelegdAftrekbare ziektekosten IB 2009 uitgelegdHoeveel ziektekosten krijg ik via de aangifte inkomstenbelasting vergoed en hoe staat het met de aftrek van de buitengew…
Belastingdienst & Aftrek buitengewone uitgaven verdwijntBelastingdienst & Aftrek buitengewone uitgaven verdwijntDe fiscale aftrek van buitengewone uitgaven ziektekosten verdwijnt grotendeels. Sinds 2009 geldt er namelijk een nieuwe…
Aftrek ziektekosten 2009: lage inkomens vrij snel teruggaveAftrek ziektekosten 2009: lage inkomens vrij snel teruggaveIn 2008 heeft de regering besloten dat zowel mensen met een hoog als mensen met een laag inkomen van de aftrekpost ziekt…
Bronnen en referenties
  • www.minWVS.nl

Reageer op het artikel "Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Wtcg"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Reacties

Marieke, 10-09-2017 13:56 #131
Ik ben op dit moment 20 jaar, 3 jaar geleden heb ik een operatie gehad aan mijn beide oksels waardoor ik mijn beide armen bijna niet kan gebruiken. Ik heb een darmziekte, ik heb een klapvoet en ik heb hidradenitis. Waar heb ik allemaal recht op? Reactie infoteur, 11-09-2017
De WTCG-regeling is vorig jaar afgeschaft. Hiervoor in de plaats kun je nu bij jouw gemeente terecht voor de WMO-regeling (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), daar zijn allerlei voorzieningen aan te vragen qua gezondheidszorg en maatschappelijk leven. Als je niet studeert en verder geen inkomen hebt kun je (onder voorwaarden) een beroep doen op een bijstandsuitkering bij jouw gemeente. Het is zeker de moeite waard om daar eens een bezoek te brengen en informatie te vragen, succes en sterkte.

Frans Koolen, 07-09-2017 14:31 #130
Wat moet ik doen om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming chronische ziekte? Reactie infoteur, 11-09-2017
De WTCG-regeling is vorig jaar afgeschaft. Hiervoor in de plaats kunt u nu bij uw gemeente terecht voor de WMO-regeling (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), daar zijn allerlei voorzieningen aan te vragen qua gezondheidszorg en maatschappelijk leven. Het is zeker de moeite waard om daar eens een bezoek te brengen en informatie te vragen, succes en sterkte.

Saar, 27-12-2016 00:50 #129
Ik ben heb een nieraandoening. Ik ben 17 jaar en heb een chronische nierziekte. Heb ik recht op iets, want dat vroeg ik me namelijk echt af? Reactie infoteur, 05-01-2017
Helaas is er geen tegemoetkoming voor minderjarigen, en de Wet WTCG is veranderd. Op dit moment is de Gemeente verantwoordelijk voor de voorzieningen die mensen met handicaps en chronische ziekten nodig hebben. Elke gemeente doet dit op zijn eigen manier. Het is aan te raden om alvast het gemeentehuis te bezoeken in de gemeente waar je woont, en informatie te verzamelen voor bijvoorbeeld taxivervoer. Veel sterkte en succes gewenst.

J. Stolk-Schipper, 21-09-2016 14:17 #128
Sinds mijn vaststelling artritis psoriatica door reumatoloog ca. 10 jaar geleden en voorschrift dagelijks gebruik diclofenac 75retard (1tot 2tabl. p d.) kreeg ik tot eind 2012 wegens chronische aandoening/medicijngebruik een uitkering in december. Kunt u mij uitleggen waarom nu niet meer?
Vr.gr. Jannie Stolk Reactie infoteur, 26-09-2016
Helaas is deze regeling in 2013 afgeschaft. Er zijn allerlei verschuivingen geweest met zorgkosten. In sommige gevallen kunt nu bij uw Gemeente terecht voor aanvullende hulp, hulpmiddelen, in het kader van de wet WMO. Sommige Gemeenten (niet alle) geven ook het Mantelzorgcompliment uit, misschien kunt u hier wat mee? Ik wens u veel sterkte,

Marcel Erkens, 07-08-2016 00:11 #127
Geachte heer/mevrouw.
Betreft: Chronische clusterhoofdpijn.
Als ik het artikel goed lees, dan hebben mensen met een hersenletsel recht op een eenmalige uitkering. Ik heb als medicatie medische zuurstof en ik heb sumytriptan injectors. Omdat ik de zware pijnaanvallen bijna dagelijks heb omdat ik de clusterhoofdpijn chronisch heb mag ik van de dokter cq. neuroloog maximaal 2 injectors per 24 uur gebruiken. De rest van de aanvallen moet ik opvangen met medische zuurstof. Door deze omstandigheden ben ik vaak aan huis gekluisterd, want het lijkt me moeilijk met flessen van 10 liter te vervoeren op straat. Van ellende heb ik mij een kleine autootje moeten kopen zodat ik niet alleen maar thuis moet zitten en dat ik af en toe ook een keer ergens heen kan gaan. Maar in wezen kan ik mij geen auto veroorloven. Want ik vraag me af wat de meerwaarde is van mijn leven omdat ik zo weinig levenskwaliteit heb. Reactie infoteur, 12-09-2016
Omdat ik met vakantie was las ik nu pas uw reactie, excuus. Het lijkt me heel zwaar om continu zware hoofdpijn te hebben. Helaas is de WTCG veranderd, u kunt nu een beroep doen op gemeenschapsgelden bij uw Gemeentehuis in de vorm van WMO. Per gemeente is het verschillend wat men aan voorzieningen kan verstrekken of een tegemoetkoming doet aan gehandicapten, of chronisch zieken. U moet zich hier wel voor aanmelden, er gaat niets vanzelf. Veel sterkte en succes toegewenst!

Vincent, 02-06-2016 17:58 #126
Er is bij mij sinds 2014 copd fase gold geconstateerd, mijn vrouw werkt in de zorg halve dagen en soms wat extra uurtjes, mijn vraag is: heb ik recht op een soort van uitkering en waar moet ik daar voor zijn? Mvg Vincen. Reactie infoteur, 06-06-2016
Inmiddels is de tegemoetkoming gestopt. De gemeente heeft deze voorziening nu in handen, de uitwerking hiervan is per gemeente verschillend. U kunt het beste contact opnemen met de gemeente waarin u woont. Er zijn voorzieningen en tegemoetkomingen voor gehandicapten en ouderen waar u misschien wel recht op heeft in het kader van de WMO. Mijn ervaring is dat men hierover te weinig informeert, zodat veel mensen geld mislopen door onwetendheid.
Ik wens u sterkte en succes.

Carla, 08-04-2016 00:13 #125
Beste L.s.,

Mijn voorste kruisband is afgescheurd en gezien mijn leeftijd (50) heeft de chirurg besloten om deze niet meer te maken.
Nu dat deze nooit meer zal herstellen en de andere spieren en banden deze moeten gaan opvangen heb ik veel fysio nodig. Helaas ben ik maar verzekerd voor 4 behandelingen dit jaar. Ik vraag me af of deze aandoening valt onder" blijvend letsel" en of ik in aanmerking kom voor een vergoeding van uit het GAK. Zodat ik de kosten voor de fysiotherapie hiermee kan vergoeden.

met vriendelijke groet,
Carla Reactie infoteur, 11-04-2016
Een afgescheurde kruisband is erg genoeg maar geen chronische ziekte. In het geval van laag inkomen (bijstandsniveau) bestaat er misschien wel een mogelijkheid om bij uw gemeente (Sommige gemeenten hebben hier een potje voor) een bijdrage / aanvulling hiervoor te krijgen.
Sterkte en succes ermee!

J. Lambooy, 29-02-2016 20:35 #124
Ik ben al sedert 2004 patiënt en ben sedert maart 2015 thuis bij een vriendin omdat ik niet alleen mag blijven en na in coma te hebben gelegen in het Maasstad Ziekenhuis afhankelijk van Hulp van anderen. Ik heb 24 uur Hulp nodig en kan zelf nog heel weinig doen omdat ik telkens weer ademhalingsproblemen heb en red het niet alleen. Echter ik heb nog steeds geen zorgbijstand of Pgb aangevraagd. Wie en hoe kan ik geholpen worden? Ik slik nog steeds antibiotica en predisolon omdat ik steeds weer longontstekingen en bronchitus heb. En ben nog steeds onder behandeling van de longspecialist. Ben 63 jaar en heb een wao uitkering. Waar kan ik een pgb uitkering aanvragen? Wie kan mij helpen hierbij? Reactie infoteur, 07-03-2016
Een PGB kan pas toegekend worden als de indicatie door het CIZ is vastgesteld. Hier de link: https://www.ciz.nl. Het is wel een enorm protocol, u kunt niet zomaar uw vriendin belonen uit het PGB-geld.
Heeft u direct extra hulp nodig, dan kunt u met een thuiszorg-instantie contact opnemen, dan heeft u hulp in natura, maar geen gedoe met de regels en verantwoording van PGB.
Veel sterkte toegewenst, hopelijk gaat het snel beter met u.

Pwm Telder, 04-02-2016 01:12 #123
Ik ben nu 63 jaar, zit in de WAO, ben 100% afgekeurd en invalide, als ik straks 65 jaar word, krijg ik dan nog de compensatie en tegemoetkomingen die ik altijd heb gehad als chronisch zieke, ik maak me hier heel erg zorgen om. Zou niet weten hoe ik mijn extra kosten dan terug kan krijgen, alle supplementen die een ziek mens moet aanschaffen, kan ik dan niet meer kopen, en zorg en huurtoeslag, ja ik krijg maar weinig geld dus dat kan niet anders dan dat moet wel lukken. Zou heel graag een antwoord krijgen, alvast dank
m.v.g. Els Reactie infoteur, 08-02-2016
Helaas is men bezig met het afbouwen van deze tegemoetkomingen. Ik kan u aanraden met uw Gemeente contact op te nemen. Het kan maar zo zijn dat u een tegemoetkoming kan ontvangen voor minima, speciale ziektekosten, en andere speciale gevallen. Het is echter per gemeente verschillend, maar in ieder geval het proberen waard, ik wens u verder veel sterkte toe.

Jeannine, 10-12-2015 20:09 #122
Ik kreeg iedere jaar in de derde week van december bijna 300euro via de cak voor mijn dochter. Ik weet niet of ik hier nog recht op heb, want ik heb nog niks te horen gehad.
Meestal heb ik al een brief ontvangen. Reactie infoteur, 08-02-2016
Helaas voor u is dit afgeschaft. In sommige gemeenten is er een potje voor mensen die hierdoor in nood kunnen komen, het is de moeite waard om even bij uw gemeentehuis informatie te vragen. Succes!

N. G. M. van de Pas, 24-11-2015 13:29 #121
Ik heb voorheen jaarlijks 145 euro ontvangen als tegemoetkoming chronische ziekte. Dit jaar heb ik niets ontvangen heb ik daar ineens geen recht meer op? Reactie infoteur, 08-02-2016
Helaas voor u is dit afgeschaft. In sommige gemeenten is er een potje voor mensen die hierdoor in nood kunnen komen, het is de moeite waard om even bij uw gemeentehuis informatie te vragen. Succes!

Roos, 07-11-2015 20:48 #120
Hallo, ik zit met een paar dingen. ik krijg 350 euro per jaar omdat ik last heb van depressies ( dit is al voor mn 18e vastgesteld ) sinds 3.4 jaar heb ik ook PDS waardoor ik snel moe ben. super veel last van mn buik! Door deze 2 dingen ben ik niet in staat om te werken. Ik lees op de site dat je die 350 euro per maand alleen krijgt als je 35 % of meer bent afgekeurd. Wat ik dan niet helemaal begrijp is waarom ik dan
Geen wajong krijg? Heb ook op die leeftijd voor mn 18e op een praktijk school gezeten. Ik heb het toen ook aangevraagd en is afgewezen daarna rond mn 21ste en 22ste nog een keer aangevraagd. (ben nu 23) en WEER afgewezen. Begin het nu een beetje zat te worden. Reactie infoteur, 08-02-2016
Helaas voor u is dit afgeschaft. In sommige gemeenten is er een potje voor mensen die hierdoor in nood kunnen komen, het is de moeite waard om even bij uw gemeentehuis informatie te vragen. Succes!

J. Hummel, 06-11-2015 17:12 #119
Ik ben in 2013 bestraald en chemo gehad in 2014 ben ik geopereerd mijn endeldarm is weg gehaald en mijn anus is verwijderd.
Volgens mij krijg je de tegemoetkoming achteraf betaald, ik heb 27-02-2014 een tegemoetkoming gehad van C.A.K kan niet zien of dit achter af is of niet.
Na telefonische gespreken met gemeente en C.A.K ben ik er niet achter gekomen ik had het gevoel dat ze geen geduld hadden.
Over het jaar 2014 zou ik het volgens de gemeente nog van het C.AK moeten ontvangen maar heb 2014 niet ontvangen. Kom ik überhaupt nog in aanmerking voor een tegemoetkoming of weten jullie niet hoe het nu eigenlijk werkt, kanker valt toch onder chronisch zieken
ik zou hier graag iets van jullie willen horen Reactie infoteur, 08-02-2016
Helaas voor u is dit afgeschaft. In sommige gemeenten is er een potje voor mensen die hierdoor in nood kunnen komen, het is de moeite waard om even bij uw gemeentehuis informatie te vragen. Succes!

Maria Kooreman, 04-11-2015 16:15 #118
Ik heb in 2014 een operatie gehad van een kwaadaardige longtumor, en verder heb ik zeer ernstige Copd hiervoor kreeg ik een tegemoetkoming in 2013, 2014 en krijg ik dit jaar ook een tegemoetkoming. Het was in november en ben nu in de ziekteverzekering. Reactie infoteur, 15-02-2016
Excuus voor mijn late reactie. Helaas is men bezig met het afbouwen van deze tegemoetkomingen. Ik kan u aanraden met uw Gemeente contact op te nemen. Het kan maar zo zijn dat u een tegemoetkoming kan ontvangen voor minima, speciale ziektekosten, en andere speciale gevallen. Het is echter per gemeente verschillend, maar in ieder geval het proberen waard, ik wens u verder veel sterkte toe.

Saida Elkhalki, 10-09-2015 21:33 #117
Mijn vraag. Ik heb een dochter met een chronische ziekte, ze heeft diabetes en coeliakie. Mijn vraag was of ik recht heb op een tegemoetkoming? Zoja, waar zou ik voor deze betreffende tegemoetkoming aankloppen? Reactie infoteur, 08-02-2016
Helaas voor u is dit afgeschaft. In sommige gemeenten is er een potje voor mensen die hierdoor in nood kunnen komen, het is de moeite waard om even bij uw gemeentehuis informatie te vragen. Succes!

Shirley, 10-10-2014 22:14 #116
Mijn vraag? Ik ben 85 tot 100 procent afgekeurd ik hoef niet te werken. Ik ben lekker bezich via de WVS groep in Roosendaal. Ik werk 20 per week. Ik heb nu naast mijn handicap een versleten rug op 3 plaatsen. Kan ik hier op afgekeurd worden, naast mijn afkeuring van 80 tot 100 procent.
Vriendelijke groet van shirley sebregts martina

M., 05-10-2014 00:57 #115
Ik ben in 2011 voor mijn lymfeklier kanker behandeld geweest met chemo en bestralingen. Nu kreeg ik van het gak hier door een tegemoetkoming eind december. Krijg ik die nu weer en zo ja hoelang nog?

H. Wijnands, 20-09-2014 18:30 #114
Kom ik in aanmerking voor een tegenmoetkoming (WTCG)? Ik heb een chronische ziekte diabetes en ik ben hart patient en tevens hoge bloeddruk zodat ik iedere dag 10 tabletten moet slikken. Volgens de cardioloog kan ik niet meer geholpen worden als alleen de tabletten die mij op de been moet houden.De laatste keer in het ziekenhuis heb ik een hartstilstand gehad en mocht ik niet meer werken dat is zo, n 2 jaar geleden nu ben ik 80/100 % afgekeurd, Het gevolg is dan ook dat ik deze tabletten bijna niet kan betalen door de Eigen Risiko.Mijn vraag is dan ook of ik dit jaar wederom in aanmerking kom voor een tegenmoedkoming?

Ivonne van Putten, 28-08-2014 07:10 #113
Kan ik geld ontvangen omdat ik onder behandeling ben voor bi polar/borderline en als het zo is waar moet ik naar toe gaan

M. Marcelissen, 21-05-2014 14:03 #112
Hallo, ik heb een zeldzame chronische ziekte diabetes insepidus moet dagelijks 3 maal per dag minrin neusspray gebruiken. Kom ik in aanmerking voor een vergoeding. Heb de ziekte al ongeveer 12 jaar. Reactie infoteur, 26-05-2014
Het is meer een combinatie van factoren, zoals medicijngebruik én arbeidsongeschiktheid waardoor u recht kunt hebben op de tegemoetkoming. Voor de zekerheid kunt u het schema volgen, sterkte en succes ermee.

Gea Lubbers, 16-04-2014 17:34 #111
Ik heb te horen gekregen dat ik COPD heb. Krijg ik ook een tegemoetkomen in 2014 Reactie infoteur, 18-04-2014
Als u pasgeleden dit te horen hebt gekregen kunt u waarschijnlijk pas in 2015 een tegemoetkoming krijgen, als uu aan alle voorwaarden voldoet, en het is nog de vraag of deze regeling dan nog bestaat, helaas,

J. Hellingh, 14-01-2014 14:47 #110
Ik ben 100% afgekeurd (chronisch en gehandicapt) nu vervalt de tegemoetkomingen in 2014, wat verandert er nu precies en wat komt daar eventueel voor in de plaats? (ik heb er niet om gevraagd om gehandicapt te zijn.) Reactie infoteur, 11-02-2014
U ontvangt nog wel een tegemoetkoming over 2013 in dit jaar 2014. Er is geld beschikbaar gesteld aan de gemeenten om waar nodig maatwerk te leveren. Dit kan verschillen per gemeente. Voor informatie kunt u het beste een gesprek aanvragen bij uw gemeentehuis, over de problemen waar u tegen aan loopt.

Fienke Westra, 11-01-2014 14:25 #109
Ik wil graag weten of ik hiervoor in aanmerking kom. Ben (borst)kanker patiënt. in maart geopereerd hieraan. slik de nodige medicijnen en heb lymf drainage therapie. Ben ook doorgestuurd naar een psychologe die gespecialiseerd is in kanker patiënten. Dit kan ik echter niet betalen. Gaarne een reactie. Reactie infoteur, 13-01-2014
De tegemoetkoming over 2013 wordt pas eind 2014 uitbetaald. Diegene die in 2012 aan de voorwaarden voldeed, kreeg in december 2013 hiervan bericht. Misschien kunt u d.m.v. uw aanvullende ziektekostenverzekering nu in 2014 wél in aanmerking komen voor gesprekken/behandeling, omdat deze per 1 januari weer aangepast zijn, wie weet! Ik wens u er sterkte en succes mee.

T. Verkade van Greuningen, 18-12-2013 11:13 #108
Geachte, Meneer & Mevrouw
de afgelopen jaren kreeg Mevrouw T.Verkade van Greuningen een tegemoetkoming
Er is dus in mijn situatie niets veranderd. CAK. BV./WCCG van de regeling WTCG maar tot op heden noch niets ontvangen.
de vriendelijk groet

T.Verkade van Greuningen Reactie infoteur, 23-12-2013
Geachte mevrouw Verkave-van Greuningen,
er is wel wat veranderd in de voorwaarden voor de tegemoetkoming; Onder andere telt het inkomen nu mee. Mocht u (inkomen van uw partner telt ook mee) boven de gestelde grens zitten, dan ontvangt u deze helaas niet meer. U kunt dit nazien;
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/tegemoetkoming-chronisch-zieken-en-gehandicapten-wtcg/recht-op-algemene-tegemoetkoming-wtcg/algemene-tegemoetkoming-wtcg-2012

Van der Laan, 17-12-2013 08:42 #107
Ik heb de ziekte van Crohn en ben stomapatient. Ik gebruik al jaren dezelfde middelen te weten: Humira en stoma hulpmiddelen. Ook kreeg ik elk jaar de jaarlijkse tegemoetkoming van het CAK. Alleen dit jaar is er opeens niets bekend? Ik ben een alleenstaande moeder en kom ook qua verzamelinkomen in aanmerking voor de vergoeding. Hoe kan het dan dat ik niets hoor van het CAK en dat als ik hen hierover bel er niet echt duidelijk word wat nu de reden is dat ik nu opeens niet automatisch meer in aanmerking kom voor deze tegemoetkoming? Er is dus in mijn situatie niets veranderd en opeens moet ik alsnog een aanvraag in gaan dienen… De medewerker van het CAK heeft mij goed te woord gestaan en netjes geholpen maar eigenlijk weet ik nu dus nog niets! Reactie infoteur, 17-12-2013
In verband met de bezuinigingen kan het zijn dat u niet meer in een bepaalde groep valt;
U kunt dit nazien op;
http://www.hetcak.nl/portalserver/portals/cak-portal/pages/k1-3-69-1-1-uitleg-chronische-groepen
U kunt voor de zekerheid altijd een formulier invullen en insturen, nee heeft u, ja kunt u krijgen! Hier de link:
http://www.hetcak.nl/portalserver/portals/cak-portal/pages/k1-3-69-10-1-downloaden
Ik wens u er succes mee!

K. Kristensen, 16-12-2013 11:13 #106
Mijn man heeft al jaren ziekte van cröhn en ben cara patiënt, nu heeft mijn man een brief ontvangen dat hij niet in aanmerking komt ivm dat ons inkomen net hoger ligt dan het inkomen dat hun aangeven. echter heb ik van mijzelf nog niets ontvangen en na een telefonisch onderhoud kon mij nog niet verteld worden of ik nou wel of geen vergoeding krijg. Krijg ik nu wel of niet? allen jaren hiervoor kregen zowel mijn man als ik een vergoeding. Reactie infoteur, 16-12-2013
Ik vrees dat het gezamenlijk inkomen geldt. Dan krijgt u beiden geen tegemoetkoming, helaas. In verband met bezuinigingen is er nu een inkomenstoets, eerder gold dit niet en kreeg zowel de rijke man als de arme eenzelfde tegemoetkoming.

H. Melger, 16-12-2013 11:08 #105
Ik heb van het CAK een brief gekregen dat ik i.v.m inkomensgrenzen niet meer in aanmerking kom voor Wtcg.
Vraag 1: wanneer gaat dat in?
Vraag 2: hoe kom ik er achter hoeveel ik nu voor HV1 moet betalen? Reactie infoteur, 16-12-2013
De WTCG is een eenmalige jaarlijkse tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten. Sinds dit jaar is er een inkomensgrens gesteld, dit was eerdere jaren niet zo. Zit u boven de grens dan krijgt u deze eenmalige uitkering niet meer, helaas.
Met de HV1 bedoelt u de huishoudelijke hulp die (deels) door uw Gemeente (WMO) wordt vergoed, en heeft niets met het CAK te maken. Voor de hoogte van uw eigen bijdrage moet u navraag doen bij uw Gemeente, het kan per Gemeente verschillen.

Donna de Beer, 30-11-2013 15:20 #104
Ik heb vanaf 2011 meer dan 26 weken p.j. zowel thuiszorg als hulp in de huishouding, beide 3 uur p.w. en volgens mij én de Wtcg-test heb ik recht op de lage vergoeding, maar geen beschikking ontvangen hiervoor. Ik vraag mij nu af wat een reden zou kunnen zijn om toch geen recht op de Wtcg te hebben, terwijl ik wel aan de voorwaarden voldoe? Reactie infoteur, 02-12-2013
Er zijn wat meer voorwaarden, onder andere uw (gezamenlijk inkomen), misschien dat het daaraan ligt? Hier meer info;
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/tegemoetkoming-chronisch-zieken-en-gehandicapten-wtcg/recht-op-algemene-tegemoetkoming-wtcg/algemene-tegemoetkoming-wtcg-2012

Mw Ajc Visser-Korver, 29-11-2013 12:20 #103
Het gezamenlijke inkomen van mij en mijn man was in 2009 € 27069,- Ik heb in 2009 voor een hoortoestel van
Makker bijbetaaald € 309,34. Ik meen dat de Regeling WTCG toen ook al bestond.
Heb ik daarover nog enige tegemoetkoming te verwachten?
Geb. datum 21-02-1932.
Bij voorbaat dank voor uw antwoord, hoogachtend, AJC Visser-Korver. Reactie infoteur, 02-12-2013
De regeling WTCG is bedoeld voor mensen die chronisch ziek zijn en/of arbeidsongeschikt. Een eigen bijdrage voor een gehoorapparaat wordt niet door het WTCG vergoed. Een schrale troost: u heeft wel een aftrekpost ziektekosten in uw belastingaangifte, tenminste als u uw drempelbedrag overschrijdt. Ik wens u er sterkte en succes mee.

Fadma, 17-11-2013 23:11 #102
Mijn zoontje van 8 jaar is geboren met een chronische ziekte; Polyneuropathie. Ik vraag me af hij in aanmerking kan komen voor een tegemoetkoming. Ik heb op internet gekeken hoe het met de wtcg zit, maar voor hoever ik lees moet je het jaarinkomen lager dan 35100 zijn om in aanmerking te komen. Ik vroeg me af of je ondanks een jaarinkomen van hoger dan 35100 ook een tegemoetkoming kan ontvangen voor hulpmiddelen en evt. aanpassingen in het huis. Reactie infoteur, 22-11-2013
Uw zoon komt niet in aanmerking omdat hij nog niet meerderjarig is, en ook geen eigen bijdrage hoeft te betalen. Het kan wel zijn dat hij een mantelcompliment mag uitdelen;
http://www.svb.nl/int/nl/mzc/sitemap.jsp

Een tegemoetkoming voor hulpmiddelen en aanpassingen in huis gaat vaak via de Gemeente waar u woont, meer informatie;
http://www.hetcak.nl/portalserver/portals/cak-portal/pages/k1-5-hulpmiddelen-en-voorzieningen
Ik wens u er sterkte en succes mee.

Gerda de Kok, 18-09-2013 20:04 #101
Ik ben geboren met een hartafwijking. Hiervoor slik ik geen medicijnen. Tot ik ong. 7 jaar geleden een tia kreeg. Er waren bloedpropjes ontstaan ten gevolge van mijn hartafwijking. Nu slik ik elke dag mijn bloedverdunners. Dit staat niet op de lijst van de CAK. Door dit zit ik al vrij snel aan mijn eigen risico. Maar ik krijg geen tegemoetkoming? Beetje raar, toch? Ik moet deze bloedverdunners slikken doordat ik een chronische ziekte heb. Of zie ik dit verkeerd? Reactie infoteur, 01-10-2013
Het kan zijn dat u door deze medicijnen wel gewoon kunt functioneren, en daardoor ook kan werken, dan valt u waarschijnlijk buiten de tegemoetkoming.
Er zijn meerdere eisen om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming WTCG;
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/tegemoetkoming-chronisch-zieken-en-gehandicapten-wtcg/recht-op-algemene-tegemoetkoming-wtcg/algemene-tegemoetkoming-wtcg-2012.
Mocht u van mening zijn dat u er recht op heeft kunt u hier het aanvraagformulier over 2011 vinden; http://www.hetcak.nl/portalserver/stream/cak-klanten/3-tegemoetkomingen-en-compensaties/3-70-wtcg-2011/3-70-9-aanvraag/aanvraagformulier_Wtcg_2011.pdf.
Het formulier over 2012 komt 1 december aanstaande op de website van het CAK, ik wens u er succes mee!

R. van Gelder, 18-09-2013 09:23 #100
Krijg pgb voor scootmobiel, en thuiszorg via aafje geen pcb. Heb alleen kale aow, geen pensioen. Hoeveel is de eigen bijdrage samen. wmo zegt 15 euro samen in de maand.
Kan u mij juiste bedrag noemen. ben al jaren chronisch ziek, daar ik hulp had van mijn schoondochter af en toe, en zij voor die mantelzorg niets wilde, heb ik de tegemoetkoming van het Gak jaren misgelopen, krijg per jaar 229 voor incontinentie problemen, maar kan ik met mijn kale a.o.w toch niet meekomen. durf ook niet te stoken, daar ik afgelopen jaar heel veel moest bijbetalen, Nu krijg ik straks 2 uur thuiszorg, heb ik recht op wat vergoedingen, ben al 30 jaar chronisch rugpatient. Reactie infoteur, 01-10-2013
Er zijn meerdere eisen om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming WTCG;
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/tegemoetkoming-chronisch-zieken-en-gehandicapten-wtcg/recht-op-algemene-tegemoetkoming-wtcg/algemene-tegemoetkoming-wtcg-2012.
Mocht u van mening zijn dat u er recht op heeft kunt u hier het aanvraagformulier over 2011 vinden; http://www.hetcak.nl/portalserver/stream/cak-klanten/3-tegemoetkomingen-en-compensaties/3-70-wtcg-2011/3-70-9-aanvraag/aanvraagformulier_Wtcg_2011.pdf.
Het formulier over 2012 komt 1 december aanstaande op de website van het CAK, ik wens u er succes mee!

H. Veen, 11-09-2013 08:08 #99
Hallo, ik heb een Bypassoperatie gehad met vier omleidingen naar het Hart, ik heb COPD fase 3, te hoge Bloeddruk en suikerziekte kom ik ook in aanmerking voor de wet tegemoetkoming Chronische zieken en gehandicapten… bvd H veen. Reactie infoteur, 01-10-2013
Er zijn meerdere eisen om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming WTCG;
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/tegemoetkoming-chronisch-zieken-en-gehandicapten-wtcg/recht-op-algemene-tegemoetkoming-wtcg/algemene-tegemoetkoming-wtcg-2012.
Mocht u van mening zijn dat u er recht op heeft kunt u hier het aanvraagformulier over 2011 vinden; http://www.hetcak.nl/portalserver/stream/cak-klanten/3-tegemoetkomingen-en-compensaties/3-70-wtcg-2011/3-70-9-aanvraag/aanvraagformulier_Wtcg_2011.pdf.
Het formulier over 2012 komt 1 december aanstaande op de website van het CAK, ik wens u er succes mee!

Aafke, 05-08-2013 17:30 #98
Mijn man heeft net een hoorapparaat gekregen waar een eigen bijdragen van ruim 1000 euro voor betaald is. Kan ik deze kosten nog ergens terug krijgen? Reactie infoteur, 18-08-2013
Via de belastingdienst; de eigen bijdrage gehoorapparaat is aftrekbaar als hulpmiddel, vergeet u niet de extra kosten; batterijen, reiskosten en andere ziektekosten?

H:rosendaal, 25-07-2013 12:27 #97
Mijn vraag is: Wij zijn verzekerd in Nederland, wonen in Nederland, krijgen medicijnen voorgeschreven door Nederlandse arts, maar kopen onze medicijnen in het buitenland.
Wij verblijven nl. vaak in het buitenland. Volgens de test zouden we in aanmerking komen. Zijn er nog wetten of regels die buitenlandse medicijnen uitsluiten? Reactie infoteur, 27-07-2013
Als deze medicijnen zijn voorgeschreven door uw specialist of huisarts zou dit geen belemmering moeten zijn, succes ermee.

S. Sanchez, 10-06-2013 17:41 #96
Hallo,
Ik ben vorig jaar 12 oktober geopereerd aan mijn knie de kruisbanden. Ik zal der altijd nog last van blijven houden. Kom ik in aanmerking voor de wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Wtcg? Reactie infoteur, 12-06-2013
Ik denk dat dit iets tekort door de bocht is, maar u kunt in ieder geval wel een test hiervoor online invullen om zekerheid te krijgen:
http://www.testwtcg.nl/2011
Ik wens u sterkte en succes ermee.

Hannie Sol, 10-06-2013 16:21 #95
Mijn partner heeft al vanaf zijn 13e jaar (nu 45) een ernstige vorm van psoriasis. Vele vormen van behandelingen zijn gepasseerd. Nu krijgt hij het medicijn stellara toegediend. Hij krijgt een tegemoetkoming "Wtcg". Komt hij ook in aanmerking voor compensatie eigen risico ziektekosten? Reactie infoteur, 12-06-2013
Het CAK bepaalt aan de hand van de gegevens van uw zorgverzekeraar of u hiervoor in aanmerking komt. Van belang is het medicijn wat u dan in bepaalde hoeveelheden, gedurende tenminste een halfjaar is voorgeschreven. Hiervan bestaat een lijst; https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2011-14185.html#d6471e542,
ik zie daarin niet de stellara staan, dus ik neem aan dat uw partner hiervoor niet in aanmerking komt, helaas.

G. J. van den Berg, 13-04-2013 09:57 #94
Vele jaren artrose patient, artotrec 50 gebruik ik hiervoor+ 2 operatie's ondergaan verwijdering van grote teengewricht en muisgewricht, binnenkort tweede muisgewrichtverwijdering.
Met medecijngebruik kan ik functioneren.
Kan ik aanspraak maken op de tegemoetkoming Wtcg? Reactie infoteur, 19-04-2013
Dat is niet zo 1-2-3 te beantwoorden, u kunt online een test invullen;
http://www.testwtcg.nl/2011/popup.aspx
Ik wens u er sterkte en succes mee.

C. V. Bakundukomeye, 02-03-2013 19:55 #93
Hallo ik en me dochter hebben hiv, hebben we de afgelopen twee jaar recht op tegemoetkoming. dit jaar heeft mijn dochter het weer.ik vraag als ik ook wel recht op tegemoetkoming heb. Reactie infoteur, 16-03-2013
Als u een ziekte hebt is dat nog geen garantie voor een tegemoetkoming. Er speelt mee o.a. medicijngebruik en of u "gewoon kunt functioneren". U kunt hier de test doen:
http://www.testwtcg.nl/2011/
Ik wens u er sterkte en succes mee,

D. Gokoelmissier, 25-01-2013 14:32 #92
Hallo ik ben diabetisch, heb insuline, gebruik ik 2 keren per dag en plus drie maal methformine van 850mg en heb cholesterol en heb hoge bloeddruk. Heb de afgelopen twee jaar wel recht op tegemoetkoming. Mijn vraag is waarom heb ik 2012 geen recht op? Reactie infoteur, 26-01-2013
Het zou kunnen zijn dat u in voorgaande jaren meer ziektekosten hebt gehad, in combinatie met bijvoorbeeld thuiszorg of aanschaf van hulpmiddelen. Ik kan het u zo niet zeggen, mocht u denken hiervoor in aanmerking te komen hier een link voor de aanvraag;
http://www.hetcak.nl/portalserver/stream/cak-klanten/3-tegemoetkomingen-en-compensaties/3-70-wtcg-2011/3-70-9-aanvraag/aanvraagformulier_Wtcg_2011.pdf

De tegemoetkoming 2011 werd eind december 2012 uitbetaald, dus de tegemoetkoming over 2012 zal eind december 2013 worden uitbetaald. Ik wens u er succes mee.

Robert, 14-01-2013 01:20 #91
Hallo,

Ik heb een vraag. Een kennis van mij heeft een uitkering. Nu is er een poos geleden pds (prikkelbaar darm syndroom) geconstateerd. Hij loopt de hele dagen met veel pijn last van de darmen en al maanden met diarree rond. Omdat hij een uitkering heeft kan hij geen aanvullende onderzoeken laten doen. Ronduit omdat hij het geld er niet voor heeft. Dit is iets wat zijn hele leven beheerst en is hierdoor zeer ongelukkig. Mijn vraag is dan ook zijn hier nog aanvullende regels en vergoedingen voor? Reactie infoteur, 15-01-2013
Een aanvullende verzekering ziektekosten?
Misschien kan hij bij de gemeente waar hij woont een beroep doen op een extra bedrag /tegemoetkoming omdat hij een minimum/bijstandsuitkering heeft. Niet geschoten is altijd mis.

Jeffrey P., 09-01-2013 11:38 #90
Goedendag,

Ik heb sinds eind 2012 tehoren gekregen dat ik een te langzaam werkende schildklier heb. Hier heb ik de tabletten Thyrax voor gehad. ik vraag me af of hier ook een vergoeding voor is?

Mvg. Jeffrey P. Reactie infoteur, 11-01-2013
Helaas, in combinatie met andere handicaps zou het mogelijk zijn. Alleen op basis van medicijngebruik Thyrax komt u hiervoor niet in aanmerking.

Dick, 06-01-2013 13:53 #89
Bij deze had ik een vraag aan u m.b.t. chronisch zieken en gehandicapten, mijn zoon, nu 23 jaar oud, is op heel jonge leeftijd geopereerd in het LUMC te Leiden, aan allebei zijn oren, alles is daarbij weggehaald, en moet daarom zijn hele leven gehoor-apparaten dragen, daarbij moet hij ook 1x per jaar naar Leiden terugkomen voor controle, dit zijn hele leven lang. Ik snap dat de gehoorapparaten via de Ziekenfonds voor een deel vergoed worden om de 5 jaar. Maar mijn vraag was meer, elk jaar is hij de klos wat betreft zijn eigenrisico, voor dit jaar alweer 350 uur, ik vroeg mij daarom af of hij in aanmerking kan komen voor een tegemoedkoming, ik wacht graag uw reactie af Reactie infoteur, 11-01-2013
Ik vermoed dat hij er wel voor in aanmerking komt, u kunt het formulier over 2012 invullen volgens onderstaande link;
https://www.hetcak.nl/alt/public/CER/CERAanvraagformulier/Pages/CER2012/CERAanvraagformulier2012.aspx

Over 2011 en eerdere jaren zal dit waarschijnlijk ook van toepassing zijn, hierna de link ;
http://www.hetcak.nl/portalserver/portals/cak-portal/pages/k1-3-0-5-4-aanvragen.html
Ik wens u er succes mee!

P. Hofman, 22-12-2012 21:54 #88
Hallo, ik heb een vraag, ik heb dure hoortoestellen omdat mijn gehoor zeer slecht is, ik kon vroeger de kosten aftrekken en sinds 2008 niet meer, ik heb eind 2008 nieuwe hoortoestellen gekocht en vroeg me af of ik ook in aanmerking kom/kwam voor een vergoeding wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, graag hoor ik uw reactie. mvg P.Hofman Reactie infoteur, 24-12-2012
Een gehoorapparaat is een hulpmiddel, hiervoor kunt u geen extra vergoeding krijgen, helaas.
Heeft u wel bij uw ziektekostenverzekeraar gevraagd of u voor vergoeding in aanmerking komt? In ieder geval is dit wel een aftrekpost ziektekosten in de aangifte inkomstenbelasting, voor zover de kosten voor uw rekening komen.

Mr Gerrits, 19-12-2012 09:11 #87
Goedemorgen, ik heb al jaar of 4 suikerziekte en cholesterol. Kom ik ook in aanmerking voor de cak b.v/wtcg bij 306? Reactie infoteur, 22-12-2012
Dat ligt eraan of u "normaal" kunt functioneren en/of werken, uw ziektekostenverzekeraar weet dit, maar u kunt zelf ook een test doen via het internet:
http://www.testwtcg.nl/2011/
Ik wens u er sterkte en succes mee!

John Wirix, 05-12-2012 01:09 #86
Beste,

Ik ben bekend met colitis ulcerosa en astma, hiervoor heb ik in 2011 een tegemoetkoming ontvantgen. Echter heb ik voor het jaar 2012 nog geen berichtgeving hieromtrent ontvangen. Heb ik nog recht op een vergoeding in 2012?

mvg

John Reactie infoteur, 05-12-2012
U zou de online-test kunnen doen;
http://www.testwtcg.nl/2011/
Ik wens u er sterkte en succes mee.

Kis, 04-12-2012 15:55 #85
Ik heb ASTMA en apneu. Mijn vraag is nu of ik recht heb op een tegemoetkoming voor 2012? Reactie infoteur, 04-12-2012
U kunt hiervoor een online test invullen;
http://www.testwtcg.nl/
Ik wens u er succes mee.

L. Heuvelmans, 04-12-2012 12:04 #84
Zeer onduidelijk. Er wordt gesproken over 180 standaard dagdoseringen. Wat is een standaard dagdosering? En indien iemand bijvoorbeeld 400 standaard 1/2 dagdoseringen gebruikt, voldoet men dan ook aan de voorwaarden indien het medicijn voorkomt op de lijst? Vergoeding chronische fysiotherapie (aandoening komt voor op lijst ) valt onder de regeling Wtcg, indien uit basisverzekering vergoed. De eerste 14 nu 20 behandelingen fysio worden niet vergoed uit de basisverzekering. Telt het aantal behandelingen, dat niet vergoed wordt uit de basisverzekering wel mee voor de beoordeling van het recht op Wtcg? Reactie infoteur, 04-12-2012
Een heleboel vragen;
Standaard dagdosering; is per medicijn verschillend, feit is dat u dit medicijn dan minimaal 180 dagen voorgeschreven heeft gekregen
Vergoeding fysiotherapie; Dit is niet van belang voor de vergoeding WTCG. U kunt zelf hiervoor aanvullend verzekerd zijn (of niet) Voor WTCG is van belang dat u een bepaald aantal behandelingen voorgeschreven heeft gekregen.
Mijns inziens kunt u het beste gewoon het formulier invullen, vervolgens krijgt u bericht of u ervoor in aanmerking komt. Of u krijgt een bericht van afwijzing, waarbij wél de reden van afwijzing vermeld wordt, hiertegen kunt u natuurlijk weer bezwaar maken.
Ik wens u er sterkte en succes mee!

Luttine Foekens, 30-11-2012 19:35 #83
Mijn man heeft het afgelopen jaar de verlamming van Bell (aangezichtverlamming) gehad, (is gelukkig herstellende), en hij heeft ook COPD waar hij medicatie voor moet gebruiken.
Daarbij is hij ook diabetes waarvoor hij ook medicatie gebruikt, hij is daardoor natuurlijk vrij beperkt geraakt!
Heeft hij ook recht op deze vergoeding? Reactie infoteur, 01-12-2012
U zou de test op het internet kunnen doen:
http://www.testwtcg.nl/2011/
Hierbij wordt aangegeven waar u aan toe bent, en waar u een aanvraag kunt indienen.
Ik wens u er sterkte en succes mee.

Lina, 28-11-2012 14:35 #82
Ik heb nu circa 3 jaar de diagnose astma, loop sinds 3 jaar met RSI-klachten (of KANS tegenwoordig) rond en heb hiervoor maanden lang wekelijks manuele therapie gehad en dat hielp niet. Enkele jaren geleden is bij mij Alopecia Androgenetica geconstateerd waardoor ik sinds 2011 genoodzaakt ben een pruik te dragen en de Diane-35 pil door moet blijven slikken ivm de hormonen die daar in zitten. In verband met bovenstaande plus meerdere allergieën ben ik genoodzaakt dagelijks meerdere medicijnen te gebruiken. Zonder medicijnen kan ik niet functioneren, met medicijnen wel.
Ik heb de test gedaan en daar kwam wel uit dat ik recht had op een tegemoetkoming van rond de € 300, - maar hoe komt het dan dat ik niet automatisch elk jaar een tegemoetkoming krijg? Ik heb nog nooit iets ontvangen. Reactie infoteur, 29-11-2012
De tegemoetkoming over 2011 wordt in december 2012 uitgekeerd, als u meent dat u over 2010 ook recht heeft op deze tegemoetkoming kunt u een formulier invullen;
http://www.hetcak.nl/portalserver/stream/cak-klanten/3-tegemoetkomingen-en-compensaties/3-8-wtcg-2010/3-8-8-aanvraag-wtcg/3-8-8-1-aanvraagformulier-wtcg-opsturen/Aanvraagformulier-tegemoetkoming2010.pdf
Daarbij worden er bewijsstukken gevraagd, een uitleg hiervan vindt u op:
http://www.hetcak.nl/portalserver/stream/cak-klanten/3-tegemoetkomingen-en-compensaties/3-8-wtcg-2010/3-8-8-aanvraag-wtcg/3-8-8-1-aanvraagformulier-wtcg-opsturen/Uitleg-Bewijsstukken-tegemoetkoming2010.pdf
Ik wens u sterkte en succes.

Anita Buur, 22-11-2012 13:50 #81
Geachte,
Ik wil graag weten of ik in aanmerking kom voor een CIZ vergoeding. In dec. 2011 ben ik met hartklachten opgenomen geweest in het ziekenhuis en moet nu iedere dag medicijnen slikken. Ik krijg al een CAK uitkering voor schildkliermedicijn. Heb ik nu recht op aanvullende compensatie voor al die hartmedicijnen? Reactie infoteur, 23-11-2012
U kunt het beste deze test doen, dan ziet u vanzelf of u hier recht op heeft, en waar u dit eventueel kunt aanvragen.
Sterkte ermee en succes gewenst.

Paula, 20-11-2012 15:17 #80
Ik heb fybromialgie en gebruik ook tabletten voor de suiker en hoge bloeddruk om mijn hart rustiger te laten pompen, schildklier tabletten en plastabletten alles al jaren. Ben ook 30 % afgekeurd, heb ik ook recht op die uitkering? Reactie infoteur, 20-11-2012
Het zou kunnen, het ligt eraan in hoeverre u kunt functioneren in onze maatschappij. Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet kunt u ervoor in aanmerking komen, u kunt dit nalezen op; http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/tegemoetkoming-chronisch-zieken-en-gehandicapten-wtcg/overzicht-regelingen-wtcg
U kunt vanaf 1 december 2012 zelf een aanvraag doen, deze is nu nog niet beschikbaar.
Ik wens u er succes mee.

Mario Kaufman, 19-11-2012 14:44 #79
Krijg ik voor mijn medicijn gebruik van psoriasis ook een vergoeding? Reactie infoteur, 20-11-2012
Voor de zekerheid kunt u een test invullen op:
http://www.testwtcg.nl/
Ik wens u er succes mee.

Selena, 14-11-2012 12:36 #78
In 2010 had ik fysio voor mijn frozen shoulder en na 20 behandelingen werd het vanuit de basisverzekering betaald. Tot mijn stomme verbazing kreeg ik vorig jaar € 306 van het CAK. In 2011 ben ik een aantal keer bij de orthopeed geweest en heb ik 7 keer fysiotherapie gehad, nog steeds voor de frozen shoulder, en daarna heb ik er de brui aan gegeven omdat het helemaal niets hielp en het behoorlijk pijnlijk was. Dit jaar heb ik weer een beschikking gekregen van het CAK dat ik recht zou hebben op een vergoeding, maar ik vraag me af of dit wel klopt. Voor die paar keer therapie kan ik toch nooit € 308 terugkrijgen? Reactie infoteur, 14-11-2012
Uw handicap staat inderdaad op de lijst van het CAK voor chronisch zieken. Wat voor één persoon deze beperking een lastige bijkomstigheid is, kan voor een ander persoon een drama veroorzaken. Feit is dat u door deze aandoening (enigzins) beperkt bent en daardoor in aanmerking komt voor deze tegemoetkoming.

Lida, 12-11-2012 15:56 #77
De afgelopen 2 jaar heb ik deze vergoeding ontvangen. Heb ik er dit jaar ook nog recht op? Reactie infoteur, 14-11-2012
U zou een test kunnen doen op het internet om te zien of u ervoor in aanmerking komt;
http://www.testwtcg.nl/
Ik wens u er succes mee.

Gtm Morsink-Kielenstijn, 07-11-2012 12:54 #76
Ik ben vanaf 2008 COPD patiënt. Ik ben mijn baan daardoor verloren. Kom ik in aanmerking voor vergoedingen? Reactie infoteur, 07-11-2012
Eind september betaalde het UWV de jaarlijkse Tegemoetkoming arbeidsongeschikten aan mensen die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn. Deze tegemoetkoming bedraagt € 342 netto. Dit bedrag is een compensatie voor de extra kosten die iemand met een ziekte of handicap heeft.

Jacqueline, 28-10-2012 16:32 #75
Mijn man slikt al jaren bloeddruk en chloresterolverlagers en heeft kleinfelter waardoor hij testosteroncreme moet gebruiken. Ikzelf heb diabetes type 2 en gebruik insuline, novorapid en levemir… komen wij in aanmerking voor een vergoeding? Reactie infoteur, 30-10-2012
Ik kan u doorverwijzen naar een test. Hierin wordt onder andere uw medicijngebruik nauw bekeken. Hier is de link;
http://www.testwtcg.nl/2011/
Ik wens u er sterkte en succes mee.

Agnes Lems, 24-10-2012 12:20 #74
Kan je naast de uitkering van 350 euro die ik van de UWV krijg ook nog eens recht hebben op Wtcg? En waar kan ik dat aanvragen en hoe? Ik heb medicijnen kosten alleen… dus… niet meer voor stemmingsstoornis.
bipolair Reactie infoteur, 28-10-2012
U kunt het beste eerst een test doe of u wel in aanmerking komt;
http://www.testwtcg.nl/
Daar wordt u vanzelf gewezen op adressen/telefoonnummers waar u nu verder mee komt.
Ik wens u er succes mee.

S. N. Goedhart, 22-10-2012 10:04 #73
Goedemorgen ik heb een vraag ik heb reuma al bijna een jaar. Ze zijn er misschien net 3 maanden achter, maar ik wil weten als ik recht op tegemoetkomingen heb en hoe ik het moet aanvragen? Heb nog geen fisio, zit er ook op te w8en. Ik ben maar 31j, kan niet goed lopen en heb er heel erg last van! Reactie infoteur, 22-10-2012
De tegemoetkoming wordt in 2013 uitgekeerd, indien u er recht op heeft in 2012. Het is dus nog even wachten. Veel sterkte gewenst, hopelijk wordt u zeer snel geholpen.

Diana Vreeker, 17-10-2012 13:55 #72
Goedemiddag even een vraag. Onze dochter van 14 heeft sinds vorig jaar mei 2011 diabetes 1. Onze vraag is valt de wet tegemoetkoming ook voor haar?

Met vriendelijke groet D. Vreeker Reactie infoteur, 17-10-2012
Helaas heeft ze er geen recht op omdat ze minderjarig is en alle kosten voor haar zónder eigen risico worden vergoed.

Ts, 12-10-2012 16:02 #71
Ik heb een van de zwaarste vormen van reuma, hierdoor ben ik regelmatig afwezig van school en regelmatig in ziekenhuizen en bij de fysio te vinden. Ik zou graag willen weten wat de gemeente voor mij kan beteken als je met deze ziekte rond loopt? Oké heb ook een uitkering toegewezen gekregen, dus werken gaat ook niet naar school moet ik ook want dat ben ik verplicht en mijn normale kosten kan ik dus hierdoor niet dekken dus. Op mezelf gaan wonen is ook een hele klus… Wat kan de gemeente voor mijn betekenen?

Graag reactie terug

Met vriendelijke groet tiffany Reactie infoteur, 12-10-2012
Uw gemeente kan hulpmiddelen vergoeden die u nodig heeft om zelfstandig te kunnen functioneren. Het is raadzaam eens bij uw gemeente te informeren, het verschilt namelijk per gemeente!

C. Sluiman, 03-10-2012 13:55 #70
Mijn dochter heeft het dandy walker syndroom. Valt hier ook een vergoeding etc. voor? Reactie infoteur, 03-10-2012
Ik heb even opgezocht wat deze ziekte inhoudt; het ligt eraan in hoeverre uw dochter hiervan hinder heeft. Zolang ze minderjarig is komt ze niet in aanmerking voor Wtcg. Misschien komt u in aanmerking voor mantelzorgcompliment?
Hier de link; http://www.svb.nl/int/nl/mzc/wat_is_het_mantelzorgcompliment/wie_krijgt_het/index.jsp

A. van der Linde -. Blom, 27-09-2012 12:18 #69
Mijn man heeft al 12 jaar prostaatkanker met uitzaaiingen in de botten. Gaat nu erg slecht, heeft inwendige bestraling voor de pijn en morfine enz enz. Wij hebben nog nooit een tegemoetkoming ontvangen. Vr groet mvr a van der Linde Reactie infoteur, 28-09-2012
U kunt een test doen om te zien of u in aanmerking komt;
http://www.testwtcg.nl/
U zou een formulier kunnen invullen over 2009;
http://www.hetcak.nl/portalserver/stream/cak-klanten/3-tegemoetkomingen-en-compensaties/3-9-wtcg-2009/3-9-5-aanvraag-tegemoetkoming/3-9-5-1-aanvraagformulier-downloaden-en-opsturen/Wtcg-aanvraagformulier2009.pdf
het formulier van 2010;
http://www.hetcak.nl/portalserver/stream/cak-klanten/3-tegemoetkomingen-en-compensaties/3-8-wtcg-2010/3-8-8-aanvraag-wtcg/3-8-8-1-aanvraagformulier-wtcg-opsturen/Aanvraagformulier-tegemoetkoming2010.pdf
Ik wens u er sterkte en succes mee.

Ben Geusens, 20-07-2012 19:25 #68
Ook ik heb 2 chronische aandoeningen namelijk astma (longfunctie 35%) en hooikoorts, en daarnaast ook nog eens chronische zware rugklachten waardoor ik sinds begin mei 100% duurzaam ben afgekeurd omdat ik niet lang kan staan, lopen en zitten en dus mijn dagen hoofdzakelijk liggend moet doorbrengen.
ben in september 2012 al 5 jaar thuis met deze aandoening waar ze me niet aan kunnen helpen.
Mijn therapie op basis van sport onder begeleiding van fysiotherapeut en medisch trainer wordt ook niet vergoed, de programma's die wel vergoed worden hielpen mij namelijk niet, en heb nu een op maat gemaakt programma waar ik meer baat bij heb maar moet ook dit zelf betalen.
voor beide aandoeningen gebruik ik ook de nodige zware medicijnen maar ondanks alles wat ik hier nu verteld heb werd mijn aanvraag voor de tegemoetkoming afgewezen door het CAK. Ik heb toen zelf telefonisch contact opgenomen met het CAK maar die mensen mogen blijkbaar niets vrijgeven want ik wilde weten waarom het werd afgewezen maar ik kreeg alleen een antwoord van u kunt alleen schriftelijk een klacht indienen, wij mogen ons niet met individuele zaken bemoeien.

wat is volgens het CAK dan wel een ernstige chronische aandoening? Moet je dan eerst half dood zijn of zo?

ik heb totaal geen sociaal leven meer door deze chronische rug aandoening maar het CAK houd voet bij stuk.

ik ben benieuwd wat er binnenkort gaat gebeuren aangezien ik sinds enkele weken nu ook alfahulp in de huishouding krijg 2 uur per week.

als je het mij vraagt wordt er gewoon de hand op de knip gehouden, de regering kan nu wel zeggen dat er een regeling is voor chronisch zieken alleen merk ik en velen andere met mij niets van deze regeling.

Ik ben diep en diep teleurgesteld in onze regering dat ze hier niet ingrijpen, zij zijn tenslotte diegene die mensen met een chronische aandoening/ziekte een tegemoetkoming beloven die ze in werkelijkheid dus helemaal niet krijgen!

Gtm Morsink -Kielenstijn, 09-07-2012 13:15 #67
Goedendag,
Ik heb COPD gold 2. Ik heb geen aanvullende verzekering en komt niet in aanmerking voor een vergoeding. Mijn vraag hoe kan ik dit betalen? Ik zit in de ziektewet en heb geen baan. Uit eigen zak kan ik dat niet betalen.

Heeft u voor mij een richtlijn hoe ik dit kan op lossen?

Met vriendelijke groet,
GTM. Morsink-Kielenstijn Reactie infoteur, 09-07-2012
Als u beneden bijstandniveau zit, en geen vermogen heeft, kunt u bij uw gemeente een verzoek doen voor bijzondere bijstand. Het is helaas wel zo dat niet alle gemeenten hier een "potje" voor hebben, maar het is het proberen waard. Maakt u eerst een afspraak, dan zal u waarschijnlijk gevraagd worden om gegevens van uw inkomen en vermogen mee te nemen, én uw polis van uw ziektekostenverzekering.

Henk Dikkers, 03-07-2012 12:11 #66
Vraag - mijn zoon heeft diabetes en gebruikt hiervoor een insulinepomp. Op het forum zie ik dat er mensen zijn die voor een vergoeding in aanmerking komen. Hij heeft echter nooit wat gehad, terwijl Diabetes onder Lichte FKG staat?
Ik heb al eens een bezwaar ingediend, echter zonder resultaat. Reactie infoteur, 03-07-2012
Dat zal het verschil zijn; uw zoon heeft verder (gelukkig) nog geen chronische ziekten of handicaps. Mocht er toch verder meer spelen, dan zou ik gewoon weer een aanvraag indienen. Nee heb je, ja kun je krijgen!

Auc Oosterling, 04-03-2012 14:32 #65
Ik heb astmabronchits plus ruma atrose ik heb een aan vraag in gediend voor 2009 en het is afgewezen door mijn ziektebeeld werk bij de sdw mijn vraag is hoe kan dat ik ben volgens de apotheek chronisch hier graag een antwoord op
mevrouw A oosterling Reactie infoteur, 07-03-2012
De tegemoetkoming is bedoeld voor mensen die zodanig chronisch ziek zijn dat ze hierdoor niet meer goed kunnen functioneren. U kunt dus wel chronisch ziek zijn, maar door medicijngebruik gewoon kunt werken; u bent dan waarschijnlijk niet "ernstig" chronisch ziek, hoe vervelend dat ook voor u is.

Jj Blank de Vries, 02-03-2012 08:02 #64
Ik gebruik hartmedicijnen simvastatine en bloedverdunners en ik krijg geen vergoeding al 10 jaar niet, hoe komt dit? En als je chronisch handeczeem heb kan je dan ook in aanmerking komen. Want eigenlijk mag ik niks met nat doen, dus dat vergt wel aanpassingen. Reactie infoteur, 07-03-2012
Deze tegemoetkoming is bedoeld voor mensen die ernstig chronisch ziek zijn, en de vergoeding bestaat ook nog geen 10 jaar, helaas. Ik heb even gezocht naar simvistatine, dit is een middel tegen een te hoog cholesterolgehalte. Mocht u ernstig last hebben van chronisch handexceem zodat u uw huishouden (deels) niet meer kunt doen, kunt u misschien bij uw Gemeente een aanvraag doen voor WMO, voor hulp in de huishouding. Mocht u toch zekerheid willen hebben of u wel of niet in aanmerking komt, kunt u altijd een test invullen:
http://www.testwtcg.nl/2010/
Ik wens u er sterkte en succes mee.

P. de Zeeuw, 10-01-2012 14:22 #63
Mijn man is hart patient en heeft medicijnen waardoor hij vorig jaar wel een tegemoetkoming kreeg. Nu hebben we geen brief gehad maar wel even de test gedaan, terwijl hij dezelfde medicijnen heeft als eerder jaren en volledig zijn eigen risico al vrij snel moest betalen aan de zorgverzekeraar komt hij volgens de test niet in aanmerking? Reactie infoteur, 10-01-2012
Als ik u was zou ik dan toch een aanvraagformulier indienen, dan krijgt u tenminste bericht waarom u eventueel geen of een lagere vergoeding krijgt. Hier is de link;
http://www.hetcak.nl/public/Bestanden/Internet/Aanvraagformulier-tegemoetkoming2010.pdf
Ik wens u er succes mee.

H. Nojoredjo, 30-12-2011 12:08 #62
Geachte hr/mw
Naast de hartklachten. diabetes, heb ik ook reuma.
In welke categorie chronisch ziekte behoor ik?Lichte FKG,S of zware FKG,S

Met vriendelijke groeten.
H. Nojoredjo Reactie infoteur, 30-12-2011
Dat kan ik hiervandaan niet beoordelen, dat weet uw ziektekostenverzekeraar. Maar u zou een test kunnen invullen:
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/tegemoetkoming-chronisch-zieken-en-gehandicapten-wtcg/vraag-en-antwoord/welke-voorwaarden-gelden-voor-de-tegemoetkoming-wtcg-over-2010.html
Daaruit kunt u opmaken of u er recht op heeft. zo ja dan kunt u de aanvraag over 2009 doen, hier is de link:
http://www.hetcak.nl/public/Bestanden/Internet/Wtcg-aanvraagformulier2009.pdf
Vervolgens kunt u over 2010 ook een aanvraag doen.ik wens u er succes mee!

Anita vd Broek, 22-12-2011 18:00 #61
Ik ben cronisch ziek ik ben 46 jaar heb al 20 jaar suikerziekte, ik kreeg vorige jaren altijd 50 euro nu 306 hoe kan dat? Ik heb een insulinepomp al 3 jaar.Hoe zit dat in elkaar.?
Wie kan me helpen?

Groetjes anita Reactie infoteur, 22-12-2011
Dag Anita,
omdat de aftrekpost voor chronisch zzieken is vervallen in 2009/2010 krijg je ook minder belasting terug dan in eerdere jaren. Daarom nu een hogere compensatie!

M. A. C. de Vries-Kuip, 14-12-2011 20:24 #60
Ik slik al jaren dezelfde medicijnen, nu hoorde ik dat je daar een vergoeding voor kan krijgen.
Hoe kom ik aan het juiste adres?

Met vriendelijke groeten

M.A.C. de Vries-Kuip Reactie infoteur, 16-12-2011
Ik weet niet of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor deze tegemoetkoming, er zijn verschillende voorwaarden, deze kunt u nalezen op:
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/tegemoetkoming-chronisch-zieken-en-gehandicapten-wtcg?ns_campaign=Thema-gezondheid_en_zorg&ro_adgrp=Tegemoetkoming_chronisch_zieken_en_gehandicapten_Wtcg&ns_mchannel=sea&ns_source=google&ns_linkname=%2Bwtcg&ns_fee=0.00

U kunt een aanvraagformulier downloaden, hier is de link voor WTCG 2009:
http://www.hetcak.nl/public/Bestanden/Internet/Wtcg-aanvraagformulier2009.pdf
en nog ober 2010:
http://www.hetcak.nl/public/Bestanden/Internet/Aanvraagformulier-tegemoetkoming2010.pdf
Ik wens u er succes mee!

E. Nicolay, 12-12-2011 11:49 #59
Ik ben diabeet en heb type 1, gebruik hiervoor dagelijks 50 eh insuline. Heb de test ingevuld omdat ik cronisch ziek ben. Slik ook elke dag Thyrax voor de trage schildklier. Maar helaas geen vergoeding. Maar vorig jaar wel, maar wat blijkt in 2009 naar de fysiotherapeut geweest en dan krijg je het wel. Belachelijk. Dus kan volgend jaar beter meer kosten voor de zorgverzekeraar maken, want dan kan ik de 306 euro wel tegemoet zien? Snappen jullie het nog. Reactie infoteur, 12-12-2011
De bureaucratie viert weer hoogtij, en ja, zo werkt dus de compensatieregeling. U bent niet de enige die hier tegen aan loopt, maar voor de meeste mensen is deze regeling wel terecht. Ook veranderen elk jaar de regeltjes, dus houdt u het wel in de gaten. Vraag het in ieder geval aan, dan loopt u dit niet mis.

Laura Zsom, 05-12-2011 17:25 #58
Geachte heer/mevrouw,

Vorige jaar had ik de gehandicapte uitkering wel ontvangen, echter dit jaar niet. Hoe komt dit? met wie moet ik contact opnemen om deze alsnog te ontvangen?

MVG,
L. Zsom Reactie infoteur, 06-12-2011
U zou zelf een aanvraag kunnen doen bij het CAK, hier is de link:
http://www.hetcak.nl/smartsite.dws?id=68611
Succes!

A. Samoa, 24-11-2011 17:10 #57
Goedemiddag,

ik ben herstellende van baarmoederkanker en radiotherapie. Nu wordt mijn contract niet verlengt en ik ben nog niet beter dus kom ik automatisch in de uwv. Voor kankerpatienten wordt stress afgeraden maar hoe kan ik zonder stress rondkomen? Ik heb, zoals iedereen, vaste lasten waar ik aan moet voldoen, Met 70% van mijn laatst verdiende loon kom ik dus financieel in de problemen. Weet jullie voor mij een oplossing voor dit, voor mij, enorm grote probleem?

Alvast bedankt. Reactie infoteur, 25-11-2011
Omdat uw bruto-inkomen lager zal zijn kunt u misschien wel meer zorgtoeslag en/of huursubsidie ontvangen. Dit geldt ook voor andere toeslagen indien dit van toepassing is. Mocht u bij het UWV terechtkomen voor uitkering; Zij weten ook of u in aanmerking komt voor aanvullende uitkering in geval u lager dan de bijstandsnorm uitkomt, vraagt u hen dan om advies.

A. de Jong, 22-11-2011 14:08 #56
In 2010 ben ik twee keer opgenomen geweest voor het behandelen van schildklierkanker en slik sinds februari 2010 elke dag thyrax ter vervaning van schildklierhormonen. Ik weet niet in hoeverre dit onder een schildklieraandoening valt aangezien ik helemaal geen schildklier meer heb? Maar in het ziekenhuis zien ze het als chronische aandoening (simpel omdat het nooit meer overgaat). Volgens de test op de CAK-site kom ik niet in aanmerking terwijl hierboven schildklieraandoening wel in aanmerking komen. Reactie infoteur, 22-11-2011
Als dit het enigste medicijn is wat u moet gebruiken valt u niet in de "zware gevallen" U bent dan niet zo ziek dat u niet meer kunt functioneren. Voor de zekerheid zou ik, als ik u was, een formulier invullen om een aanvraag te doen, baat het niet dan schaadt het ook niet! Hier is een link:
http://www.hetcak.nl/public/Bestanden/Internet/Aanvraagformulier-tegemoetkoming2010.pdf
Ik wens u er sterkte mee.

Vonny, 17-11-2011 19:42 #55
Mijn man ( 55 jaar) lijdt al 8 jaar aan zeer ernstig hartfalen. Hiervoor slikt hij 8 verschillende soorten medicijnen. De laatste jaren zijn deze vervangen door een goedkopere variant (zoals de politiek het wil). Als ik de test doe op de CAK-site en ik vul de medicijnen in die hij in het begin voorgeschreven kreeg is hij chronisch ziek en heeft hij recht op € 306,00, als ik de goedkopere variant invul is hij NIET chronisch ziek en heeft nergens recht op. De prijs van voorgeschreven medicijnen bepalen dus of je wel of niet chronisch ziek bent en of je voor een tegemoetkoming in aanmerking komt. Dit kan toch niet waar zijn! Reactie infoteur, 17-11-2011
Misschien ligt het iets anders en heeft uw man nu minder medicijnen nodig? Kan hij door deze medicijnen normaal functioneren/werken? In het geval van arbeidsongeschiktheid kan hij een extra tegemoetkoming ontvangen via het UWV.

Mario, 15-11-2011 13:17 #54
Ik heb astma en reuma ook ben ik 4 jaar geleden na een bedrijfs ongeval 100% afgekeurd.
Toch word mij verteld dat ik geen recht heb op een tegemoet koming, het vreemde is dat mijn broertje wel een vergoeding krijgt omdat hij astma heeft.
Hoe kan het dat ik er geen recht op heb? Reactie infoteur, 16-11-2011
Het lijkt me vreemd dat u geen tegemoetkoming krijgt. Als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgt, zal u via het UWV de extra tegemoetkoming uitgekeerd krijgen. Zou dit niet zo zijn, dan kunt u een aanvraag doen, dan krijgt u in ieder geval bericht van de reden waarom u hier geen recht op zou hebben.

Chiko, 29-10-2011 16:56 #53
Ik heb 2 keer leukemie gehad waarvan 1 keer bestraling stamcel gekregen van iemand, en heb dagelijks last van gewrichten en schieldklier is naar de knoppe. heb wajong is er nog iets waar me ze extra kunnen helpen Reactie infoteur, 30-10-2011
Dan heb je vast wel bericht gekregen van een extra tegemoetkoming van het UWV of het CAK.

W. Hoogenboom-Hartman, 29-10-2011 15:34 #52
Hallo ik, heb een vraag over Algemene tegemoetkoming
Ik ben op 7 dec 2005 geopereert, Darmkanker, door div oorzaken die daar verband mee hebben ben ik invalide geworden.
Heb een blijvende stoma, breuk, (draag daardoor een zwaar korset )heb een klapvoet, en ben incontinent geworden
de vraag is nu van af welk jaar heb ik recht op de Algemene tegemoetkoming
Ik heb nu nov 2011 een bericht ontvangen
Ik heb nooit geweten(dom) dat dit bestond
Vriendelijke groet Wil Hoogenboom/Hartman Reactie infoteur, 30-10-2011
Voor de algmene tegemoetkoming over 2009 kunt u de volgende link beantwoorden:
http://www.hetcak.nl/smartsite.dws?id=66522

Dan is er nog een compensatieregeling Eigen risico 2009, hier de link;
http://www.hetcak.nl/smartsite.dws?id=63244

en compensatieregeling Eigen risico 2010:
http://www.hetcak.nl/smartsite.dws?id=66165
Ik hoop dat u zich kunt redden met bovenstaande doorverwijzigingen op het internet, en wens u sterkte en succes.

C. Kil, 29-10-2011 13:24 #51
Ik ben gelukkig een gezond persoon, toch kreeg ik een brief van het cak met toewijzing van een tegemoetkoming van 306 euro omdat ik jonger ben dan 65 en dat ik die in dec tegemoet kan zien. Diverse mails en telefoontjes naar cak en zorgverzekeraar leverden niets op. Men kan mij niet verklaren hoe dit kan. Al mijn gegevens incl burgerservice nummer en relatienummer van de zorgverzekeraar staan in het inlogbare gedeelte van het cak. Men verzekerde mij dat het voor mij is, ondanks het feit dat ik denk dat er een persoonsverwisseling is met mijn vader die wel in een verzorgingstehuis woont en zorg nodig heeft en tot nu toe nog geen toewijzing heeft ontvangen van het cak, terwijl hij die vorig jaar ook gehad heeft van 153 euro, omdat hij ouder is dan 65. Of hij die toewijzing nog gaat ontvangen is nog even afwachten. Toen ik tegen de medewerker van het cak zei dat ik best die 306 euro wilde ontvangen tijdens de feestdagen, lachte hij, en zei dat hij dat best snapte. Maar gezien het kloppende burgerservicenummer en relatienummer zorgverzekeraar, is persoonsverwisseling bijna uitgesloten. En, zo zei men bij het cak, het is een volledig geautomatiseert systeem. Dat merken dus veel van de briefschrijvers hier. Ondoordingbaar. Het is toch niet te geloven. Reactie infoteur, 29-10-2011
Kan het zo zijn dat u in 2009/2010 opgenomen bent geweest? Heeft u bepaalde medicijnen moeten gebruiken in 2009/2010 die op de medicijnlijst van het CAK staan?
Heeft u misschien hulp in huishouding gehad in 2009/2010? Als u voorgaande vragen ook met nee kan beantwoorden dan is het dus echt een vergissing van het CAK in uw voordeel. Misschien kunt u dit voordeel delen met uw vader, tenminste twee mensen blij!

P. H. Thobe, 28-10-2011 14:25 #50
Ik heb een hernia en loop daarom op orthopedische schoenen. Ook moet ik dagelijks een korset voor de rug dragen. Tevens heb ik Polyneuropathie in benen en handen, en maak daarom gebruik van hulpmiddelen om mij te verplaatsen. Mijn vraag: kom ik in aanmerking voor een tegemoetkoming en zoja hoe pak ik dit aan. Reactie infoteur, 28-10-2011
Als u nog geen beschikking over 2010 heeft gekregen kunt u na 15 november zelf een aanvraag indienen bij het CAK. Zie ook de link:
http://www.hetcak.nl/smartsite.dws?id=68310
Op de website van het CAK komt dan een aanvraagformulier beschikbaar.
Over 2009 kunt u misschien nog een aanvraag doen:
http://www.hetcak.nl/public/Bestanden/Internet/Wtcg-aanvraagformulier2009.pdf
Ik wens u er succes mee!

Mvdhurk, 23-10-2011 16:02 #49
Ik heb vorig jaar een formulier ingevuld maar krijg helemaal niets. Ik heb in 2003 borstkanker gehad waarna ik ieder jaar een foto moet laten maken. In 2009 kreeg ik last van mijn heup ( therapie gehad zonder resultaat), na lang zeuren toch een foto gemaakt ( wel in2010), blijkt de borstkanker uitgezaaid naar de botten. Hiervoor bestralingen en hor op therapie gekregen en maandelijks een infuus in ziekenhuis. Ook heb ik sinds 2003 een tumor in de hersenen bij de brughoek. Hiervoor ieder jaar naar Nijmegen voor mei, gelukkig groeit deze (nog) niet. Volgens hun ben ik niet chronisch ziek? Ik woon in Eindhoven moet naar Nijmegen jaarlijks en 1x p.maand naar Eindhoven en slik medicijnen voor de kanker. Waarom krijg ik dan niets? Reactie infoteur, 23-10-2011
Als u een formulier heeft ingestuurd zou u op zijn minst het antwoord moeten krijgen waarom u geen compensatie krijgt. Ook kan het zijn dat u een compensatie kreeg in de vorm van een extra arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV…

J. P. Jansen, 05-10-2011 13:08 #48
Ook ik kreeg een Vergoeding WTCG, op 23-9-2011. Wat ik niet begrijp is dat ik van de € 350,= netto waar U het over heeft ik er maar € 336,= krijg. Toch zit ik voor 100 % in de WAO, door meerdere chronische ziekten. Het UWV wil niet gemaild worden, heel slim natuurlijk; telefonisch zijn ze slecht bereikbaar. Wat ik hoofdzakelijk wil weten is waarom er van de "mijn" € 350,= maar € 336,= overblijft. Het was toch netto?


J.P.Jansen
Amsterdam
Jansen01@xs4all.nl Reactie infoteur, 05-10-2011
Ik heb het nagezocht: U heeft hier de volledige tegemoetkoming over het jaar 2011 ontvangen, de € 350,-- was nog over het jaar 2010! Ik zal het in mijn artikel aanpassen.

B. Verrips, 02-10-2011 00:35 #47
Ik heb een chronisch ziek kind (ziekte van crohn) hij is 17 jaar heeft mijn zoon recht op een
een eenmalige tegemoetkoming? Reactie infoteur, 03-10-2011
Volgens mij kan hij dit pas krijgen als hij 18 is, omdat hij zelf nog geen eigen risico ziektekosten betaalt. Als ouders kunt u misschien wel in aanmerking komen voor het mantelzorgcompliment indien hij veel opgenomen is geweest.

L. van Munster, 30-07-2011 11:37 #46
Wat is chronisch? Ondanks dat mijn huisarts en mijn specialist beide schriftelijke uitspraken hebben gedaan dat mijn rugprobleem chronisch is beweerd mijn zorgverzekeraar dat ik NIET chronisch ben. Louter en alleen omdat mijn probleem niet expliciet voorkomt op de lijst van mevr. Borst. Die ooit met haar team de oneindige wijsheid heeft gehanteerd dat iedereen die die niet op mijn lijst voorkomt is niet chronisch. De verzekeraar hanteert die lijst dus met verstrekkende gevolgen voor de patient en de verzekeraar geen bijdrage hoeft te doen buiten het toegewezen budget. Ergo het is dood ordinair een kwestie van geld. Dat de patient dag en nacht met pijn loopt interresseert ze geen zier.

Karin Brouwer, 14-07-2011 20:22 #45
En toch snap ik iets niet.
Als chronisch schildklierpatiënt kan ik me meestal redelijk staande houden dankzij allerlei supplementen, voorgeschreven door een (biologisch) arts. Daarnaast ook nog extra energie behandelingen. Voorheen kon ik deze aftrekken; sinds 2009 dus niet meer en dat is erg vervelend.
Maar wat ik helemaal niet snap is dat ik een aantal mensen ken die wel een hoge WTCG-tegemoetkoming krijgen o.g.v. bv een bipolaire stoornis, maar helemaal geen extra uitgaven hebben hierdoor. Dus hoezo TEGEMOETKOMING? Op deze manier komen de gelden ook niet waarvoor ze bedoeld zijn!

Graag een antwoord,
hartelijke groet, Karin Brouwer Reactie infoteur, 16-07-2011
Sorry dat het antwoord wat langer uitbleef!
Is het niet zo dat als je een bipolaire stoornis hebt, dat je dan ook veel meer moeilijkheden hebt om je staande te houden in het leven? Er is (denk ik) meestal geen sprake van dat deze mensen een vaste baan hebben, daarbij zijn de eigen risico's van de ziektekostenverzekeringen (i.v.m. psychische bijstand) bij hen hoger dan bij iemand die alleen lichamelijke klachten heeft. Dit zijn vaak kosten waar men niet over praat, het is vaak een taboe. In ieder geval; gezondheid gaat boven alles!
Mocht je zelf twijfelen over je tegemoetkoming: Hier een link om één en ander na te zien en eventueel een aanvraag te doen:
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/tegemoetkoming-chronisch-zieken-en-gehandicapten-wtcg/vraag-en-antwoord/welke-voorwaarden-gelden-voor-de-tegemoetkoming-wtcg-over-2010.html

You, 16-06-2011 12:37 #44
Ik ben al twee jaar ziek heb een crps aan me rechterarm door een bedrijfsongeval. Heb allerlei behAndelingen gehad tot 2maanden geleden en waar ik nu door op de wachtlijst sta voor een pijn revalidatie een wachttijd van bijna 10maanden.

Vandaag had ik een gesprek voor de wia met d arts va het uwv zei vertelde mij dat er een kans is dat ik geen wia krijg maar een ww uitkering omdat ik dus niet behandeling ben." maar in afwachting ben. Maar ik kan niet werken door de pijn die ik heb. Slapeloze nachten 11 pillen op een dag etc. Hoe kan ik er voor zorgen dat ik als nog in aanmerking kom voor de wia en is het mogelijk om afgekeurd te worden met een crps aandoening. Reactie infoteur, 16-06-2011
Dit is een vraag die hier niet thuishoort, maar ik zal hem zo goed mogelijk beantwoorden!
Op het internet staat informatie waar u mee verder kunt! Hier is de link:
http://www.uwv.nl/wia/langdurig-ziek/wat-is-wia/recht-op-wia/index.aspx.

A. M. Vissers, 01-05-2011 12:45 #43
Voorafgaand van vele ziekte verzuim ben ik al zo'n 18 jaar arbeidsongeschikt. Eerst voor 35 %, later door toenemende klachten 100 %. Ik heb maandelijks een dure behandelingen nodig om redelijk pijnvrij te kunnen functioneren. Dit word maar deels betaald door de zorgverzekeraar.De resterende kosten en ook de bijkomende kosten zijn voor eigen rekening, zoals vervoerskosten enkele malen per jaar extra goed schoeisel, en niet te vergeten de dure aanvullende zorgverzekering.Via de belasting kun je er ook geen voordeel meer uit halen, en moet je maar zien hoe je alles betaald krijgt. Ik leef immers van een uitkering. Vreemd genoeg word m.n aanvraag voor algemene tegemoetkoming bij CAK zonder opgave van rede afgewezen. Vreemd toch? Reactie infoteur, 01-05-2011
Heel vreemd! Op zijn minst moet verklaard worden waarom er afgewezen wordt!
Het kan zijn dat u al een tegemoetkoming krijgt in de vorm van een extra eenmalige uitkering heeft gekregen voor arbeidsongeschikten? Dan is dit al een compensatie, maar dit is slechts mijn vermoeden, zekerheid kunt u pas krijgen bij het CAK!

M. G. H. Frijnts, 13-04-2011 21:30 #42
Graag verneem ik op welke compensatieregeling ik recht heb en hoe ik maatregelen kan nemen als de aftrekpost buitengewone maatregelen verdwijnt.
Heb nu bericht gekregen van Gemeente dat ik naast CAK=bijdrage voor gezinshulp (PGB) nu ook eigen bijdrage moet betalen voor mijn scootmobiel. Reactie infoteur, 14-04-2011
Ik ken uw situatie niet, maar u zou kunnen proberen formulieren in te vullen;
http://www.hetcak.nl/smartsite.dws?id=65898
Mocht u er niet uitkomen, kunt u altijd hulp vragen bij een administratiekantoor, of hier…
Ik wens u er sterkte mee.

H. Busz, 04-03-2011 20:29 #41
In augustus 2009 ben ik 2x aan blaaskanker geopereerd; de tweede keer is de blaas verwijderd. Heb ik recht op een deel van de uitkering? Ik heb nog geen reactie ontvangen van het CAk. Reactie infoteur, 05-03-2011
Als u het niet zeker weet kunt u het beste het formulier hiervoor invullen:
http://www.hetcak.nl/public/Bestanden/Internet/Wtcg-aanvraagformulier2009.pdf

Hierna krijgt u bericht of u wel/niet in aanmerking komt, in geval van afwijzing wordt bekend gemeekt om welke reden dit is.
Ik wens u succes!

Danielle Lahaut, 19-02-2011 14:06 #40
Ik woon thuis en verblijf sinds 1996 gedurende tenminste 26 weken per jaar in totaal 3 dagen per week (=6 dagdelen). In een AWBZ erkende zorginstelling voor gehandicapten (=activiteitencentrum van SGL). De laatste indicatie is afgegeven door het CIZ dd 26 november 2009 en heeft betrekking op begeleiding.De voorlaatste indicatie is gedagtekend 2004. Onlangs is mijn aanvraag Wtcg afgewezen: voldoet niet aan de voorwaarden. Klopt dit? Ik heb onlangs een informatieverzoek verzocht doch nog geen reactie gekregen. Reactie infoteur, 19-02-2011
Als één van de volgende eisen van toepassing is dan heeft u wel recht op WTCG;
U had in 2009 een indicatie voor minstens 26 weken langdurige AWBZ-zorg in een instelling.
U had in 2009 een indicatie voor minstens 26 weken langdurige AWBZ-zorg thuis.
U had in 2009 een indicatie voor minstens 26 weken dagopvang via de AWBZ.
U kreeg in 2009 minstens 26 weken per jaar hulp bij het huishouden via de Wmo.
U bent in 2008 behandeld in een revalidatiecentrum.
U kreeg in 2009 fysio- en/of oefentherapie voor een chronische aandoening.
U heeft in 2009 hulpmiddelen gebruikt of u heeft deze laten repareren. De zorgverzekeraar heeft dit
vergoed in 2009.
U heeft in 2009 langdurig medicijnen voor een chronische aandoening afgeleverd gekregen. Deze medicijnen
bevatten bepaalde aangewezen werkzame stoffen en zijn gedeclareerd bij de zorgverzekeraar.
Er is bij u in 2008 een behandeling gestart in een ziekenhuis of bij een medisch specialist, onder
verantwoordelijkheid van het ziekenhuis voor een bepaalde aandoening.
Het lijkt me dat dit wel het geval is? Dan kunt u dit formulier invullen;
http://www.hetcak.nl/public/Bestanden/Internet/Wtcg-aanvraagformulier2009.pdf

Tonny, 17-02-2011 20:24 #39
Wat een regeling zeg de medicijnen die ik gebruik komen voor op de zware lijst en heb de afwijzing al binnen van het cak.
volgens mij doen ze daar maar wat en als je belt is de een nog brutaler als de ander in een woord onbeschoft. De test heb ik meer keer gedaan en ik heb recht op een wtcg uitbetaling en krijg het niet. De mens kan het niet geloven maar als je ernstig ziek bent moet je alle energie erin steken om je recht te halen. deze regelin g ramelt aan alle kanten.ik hoor van een aantal mensen die geld hebben gekregen en er niks voor hebben te doen. ik die al 20 jaar ziek is krijgt niks.wel een aanvraag gedaan in november en nu pas een afwijzing zonder uitleg?nou uitleg krijg ik pas in maart wil ik bezwaar indienen moet binnen 6 weken maar dan is de uitleg van afwijzing nog niet binnen. maar ik weet volgens die test dat ik recht heb op een betaling maar sta machteloos.Nu moet ik bewijzen dat ik kanker heb chemo medicijnen hulpmiddelen e.d.heb gehad:-( ik wordt zo moe van deze instelling bah.:-( Reactie infoteur, 18-02-2011
Het is een combinatie van verschillende factoren;
Misschien was de hoogte van de gestelde dagdosering in 2008, of 2009 niet hoog genoeg voor een tegemoetkoming? U kunt zowiezo bezwaar maken tegen de afwijzing, u stelt gewoon dat u wel recht heeft op de tegemoetkoming.
Voor de zekerheid kunt u het volgende formulier invullen en insturen:
http://www.hetcak.nl/public/Bestanden/Internet/Wtcg-aanvraagformulier2009.pdf
Ik wens u er succes mee.

D. van Hemert, 17-02-2011 14:09 #38
Ik heb al sinds 20 jaar last van reuma en wordt hiervoor behandeld door een reumatoloog op het ziekenhuis. Kom ik in aanmerking voor de vergoeding cronisch zieken. Mijn medicatie slik ik niet dagelijks omdat ik mijn pijngrens heb verlegd en ik geen voorstander ben van medicatie. Van mensen om mij heen hoor ik nu dat zij automatisch een vergoeding hebben ontvangen terwijl ik dat niet heb gekregen. Is de vergoeding nu bedoeld voor cronisch zieken of voor cronische medcijnslikkers. Dit soort zaken komt op mij vreemd over. Kan ik alsnog een aanvraag indienen, en zoja hoe doe ik dit dan. Reactie infoteur, 18-02-2011
U heeft een bepaalde dagdosering van medicijnen voorgeschreven gekregen voor reuma, dan lijkt het me dat u ook in aanmerking komt. Vreemd dat u hier geen bericht van heeft gehad. U kunt een formulier printen en deze invullen, hier is de link:
http://www.hetcak.nl/public/Bestanden/Internet/Wtcg-aanvraagformulier2009.pdf
Ik wens u er succes mee!

M. Zanoni, 15-02-2011 10:47 #37
Ik heb al jaren verhoogde bloeddruk slik al jaren dagelijks een combipil voor de bloeddruk en plaspil. Wat is de reden waarom ik niet in aanmerking kom? Reactie infoteur, 15-02-2011
Door deze medicatie kunt u wel normaal functioneren?
Als er sprake is van meerdere gebreken/handicaps en u in een bepaalde "ziektegroep" valt, heeft u waarschijnlijk recht op compensatie.

Jacob, 10-02-2011 12:16 #36
Indien je voor 2 verschillende lichte FKG's (diabetes en hartaandoening) medicijnen gebruikt en je voldoet aan de standaarddagdoseringen, kom je dan in aanmerking voor de algemene tegemoetkoming? Reactie infoteur, 10-02-2011
Het lijkt me van wel! Als ik u was zou ik een aanvraag indienen. Als deze niet gehonoreerd zou worden, zal men toch de reden van afwijzing geven, waarop u weer kunt reageren. In ieder geval; niet geschoten is altijd mis! Aanvraagformulier over 2009:
http://www.hetcak.nl/public/Bestanden/Internet/Wtcg-aanvraagformulier2009.pdf

R. Henricus, 06-02-2011 14:11 #35
Volgens de wtcgtest zou ik recht hebben op euro 300, vanwege dagelijks medicijngebruik voor COPD en schildklieraandoening. Ik heb geen beschikking hiervoor gekregen. Ook geen beschikking van het CAK ter compensatie eigen risico. De gegevens over2009 waarover het CAK beschikt -aangeleverd door de zorgverzekeraar- zijn niet juist.
Zijn beide regelingen dus wtcg en CER onafhankelijk van elkaar van toepassing op chronisch zieken? Reactie infoteur, 06-02-2011
Bij het vaststellen van deze compensatie wordt gekeken naar de afgeleverde en gedeclareerde medicijnen van één en twee jaar eerder. Ook moet de dagdosering een bepaalde hoogte hebben. Voor de Compensatie eigen risico over 2010 wordt dus gekeken naar het jaar 2008
en 2009. Dit was bij u misschien het geval? Zo nee dan kunt u bezwaar maken door het invullen van een aanvraag:
http://www.hetcak.nl/smartsite.dws?id=66165
Ik wens u er succes mee.

P. van Nunen, 31-01-2011 20:45 #34
Beste, ik ben sinds 1995 100 % arbeidsongeschikt, onderbenen doen niets meer, rug staat vast met bouten ed, gebruik 75 ug morfine per 48 uur en heb sinds twee weken een hersentumor. Iedereen zou van het cak een tegemoetkoming krijgen echter ik heb niets ontvangen.Wat moet ik hier aan doen daar mijn uitkering van 1100 euro mij niet het comfort geeft. Reactie infoteur, 02-02-2011
Een uitkering is nooit bedoeld als luxe, ik begrijp dat u moeite heeft om rond te kunnen komen. Als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft krijgt u ook jaarlijks een extra uitkering (In 2010 nog € 300,--) Heeft u een bijstandsuitkering; dan zal de gemeente waar u woont u helpen met uw extra kosten!
Sterkte en een goed herstel gewenst.

Moonen, 26-01-2011 18:04 #33
Mijn echtgenoot heeft al zeker 40 jaar reuma en is rolstoel gebonden, 30 jaar geleden kregen we een aangepaste woning en sinds 3jaar heeft ze een canule omdat haar ademhaling niet meer mogelijk was. ze kan dus niet alleen niet staan of lopen en heeft al drie maal een heup operatie gehad maar een 4de keer was niet meer mogelijk. Zou dan zo iemand waar alleen wat pijn verzachting mogelijk is niet in aanmerking komen voor een gehandicapte uitkering al was het alleen maar voor extra slijtage in huis. Ik ben benieuwd of wij een antwoord zullen krijgen. Mvrg C.Moonen Reactie infoteur, 26-01-2011
Een arbeidsongeschiktheidsuitkering zal niet mogelijk zijn als uw partner daarvoor niet verzekerd was, helaas.
Uw ziektekostenverzekeraar vergoed misschien ook wel extra ziektekosten i.g.v. arbeidsongeschiktheid.
Bij de Gemeente waar u woont kunt u de kosten van bijvoorbeeld het aanpassen van uw woning vergoed krijgen, of een uitkering i.v.m. vervoersvoorziening. Ook zijn er mogelijkheden voor vergoeding huishoudelijke hulp, of vergoeding van lidmaatschap van bepaalde verenigingen of clubs. Bij sommige gemeenten kunt u een verzoek doen i.g.v. laag inkomen voor een extra bijdrage voor bijvoorbeeld aanschaf van een bril, of wasmachine. Dit is per Gemeente verschillend, het is altijd de moeite waard om een bezoekje te brengen om het één en ander door te praten.

Miranda, 08-12-2010 00:08 #32
Ik heb de wctg-test gedaan en kom in aanmerking voor een tegemoetkoming van? 500. Helaas heb ik geen beschikking gekregen (mijn man met zijn "frozen shoulder" wel. Ik heb reuma, ben afgekeurd en gebruik veel medicijnen, fysio en heb hulpmiddelen. Ik ben maar eens gaan bellen met het CAK. Tot mijn verbazing moet ik het nu zelf gaan aanvragen. Het CAK krijgt info van instanties waarvan zij afhankelijk zijn. Als deze info niet voldoende of helemaal niet word aangeleverd, krijg je dus geen bericht. Helaas heeft mijn zorgverzekering verzaakt info door te geven. Bij de aanvraag moet ik tevens bewijslast aanleveren. Die ik niet heb, omdat alles regelrecht naar de zorgverzekeraar gaat, zonder dat ik er iets van zie. Dus ik bellen met de Menzis en gaan ze moeilijk doen. Mevrouw, dit duurt wel zo'n 3 weken om het te regelen? Alles staat toch in de computer? Hoe moeilijk kan dit zijn?
Na wat telefoontjes met de fysio en de apotheek hebben deze gelukkig een uitdraai voor mij gemaakt, zodat ik toch bewijs heb. Ik vind dit de omgekeerde wereld. Ik moet bewijzen dat ik gebruik maak van al deze dingen, terwijl de Menzis dit "vergeet" door te geven en daarna ook nog eens moeilijk doen om het mij te verstrekken. Gewoon een belachelijke situatie! Wat je al niet moet doen om waar je recht op hebt ook nog te krijgen. Reactie infoteur, 08-12-2010
De service is soms echt om te huilen…
Misschien eens kijken naar ervaringen van anderen die een betere service gekregen hebben, desnoods een andere verzekeraar!?
Ik wens u er sterkte mee.

Linda, 23-11-2010 09:50 #31
Al jaren lijd ik aan de ziekte endometriose en een enrstige allergie, deze staan niet op u lijst maar brengt veel kosten met zich mee? Waarom als ik darvoor chronisch ziek ben verklaart bij het uwv kan ik dan niet in aanmerking komen voor een tegemoet koming in de kosten? Reactie infoteur, 24-11-2010
Als u zwart op wit hebt dat u arbeidsongeschikt bent, kunt u een extra vergoeding tegemoet zien. Een ersntige allergie en/of endometriose hoeft niet te betekenen dat u chronisch ziek bent, of zelfs arbeidsongeschikt, Ik wens u sterkte.

Frits Visser 11-11-10, 11-11-2010 21:41 #30
Sinds een aantal jaren heb ik chronisch last van onrustige benen en slik daarvoor 2 tabl. 0,088 mg pd. Tevens heb ik last van chronische rugpijn en ga daarvoor 1 keer per week naar de fysio. Heb ik nu ook recht op een algemene tegemoetkoming? Reactie infoteur, 13-11-2010
Het medicijn kon ik niet vinden op de medicijnlijst van het CAK. U zou op het internet de volgende test kunnen invullen:
http://www.testwtcg.nl/Popup.aspx
Ik wens u er succes mee.

Nicole, 05-11-2010 14:31 #29
CAK ik heb er geen vertrouwen meer in, wie heeft er recht op een tegemoetkoming, zijn het de chronisch zieke mensen? Zoja waarom worden dan mensen met chronisch hartfalen (kind van 11 jaar die al jaren lang dag in dag uit 6 pillen op een dag slikt) en regelmatig na het ziekenhuis moet, wat een pacemaker heeft gehad enz enz en een chronisch schildklierpatient die al 22 jaar lang haar medicatie slikt dan helemaal nergens recht op hebben. Maar pietje van de buren die 15 keer fysio heeft gehad vanwege een frozen sholder wel? Schiet mij maar lek! Misschien eens met zijn alle een brief versturen naar de minister. Reactie infoteur, 06-11-2010
Voor de compensatie eigen risico kunt u het volgende nazien: http://www.hetcak.nl/smartsite.dws?id=66165

Aks u de algemene tegemoetkoming niet heeft ontvangen:
Internet:http://www.hetcak.nl/public/Bestanden/Internet/Aanvraagformulier%20Wtcg_DEF.pdf

R. Verkerk-Hollanders, 28-10-2010 18:28 #28
R.Verkerk-Hollanders. 28-10-2010 Vandaag de brief ontvangen LAGE ALGEMENE TEGEMOETKOMING van? 150.= Mijn vrouw is volkomen invalide ze kan niets meer zien, kan niet lopen, eet en drinkt via een sondevoeding en is incontinent. Gebruikt elke dag 2x 20 eenheden insuline, lormetazepam en rivotril. Verder wordt ze elke dag gedoucht en krijgt ze 1x per week 3 uur ondersteunende hulp in de form van huishouding. Heeft de laatste 14 jaar een indicatie van de CIZ waarom valt zij in de lage tegemoetkoming? Zij is toch duidelijk chronisch ziek. Mijn inziens komt ze in aanmerking voor? 350.= Reactie infoteur, 29-10-2010
U zou een test kunnen doen om te kijken of dit inderdaad zo is:
http://www.testwtcg.nl/Popup.aspx
hierbij moet u de medicijngegevens e.d. ook opgeven, de rest zal zich vanzelf wijzigen.
Ik wens u er succes mee.

Ans Hendriks, 25-10-2010 15:31 #27
Mijn man is sinds 1992 hartpatiënt. Hij heeft de volgende medicijnen: Lipitor. Seloceen ZOK, Aspro cardio. daar is in de loop van 2008/2009 bij gekomen: Micardis 40 mg 1 x daags 1. en cedocard 25 mg 1 x daags 1. Aan de ahnd van zijn medicijn gebruik zou je toch zeggen dat hij in naanmerking komt voor WTCG, maar het CAK wijst hem telkens weer af. wie heeft er nog tips voor ons Reactie infoteur, 25-10-2010
Deze medicijnen staan niet op de zgn. medicijnlijst van het CAK. Toch is er sprake van bijv. arbeidsongeschiktheid door een chronische ziekte? Dan zou er toch een compensatie over 2009 moeten komen, u kunt de volgende test doen: (van Min.VWS)

http://www.testwtcg.nl/Popup.aspx

Succes gewenst!

Barbara Bulles, 21-10-2010 14:17 #26
Ik heb al jaren een defibrillator, heb een longaandoening Sarcoidose en diabetes. Ik slik Prednison, Methotrexaat, Coversil, Bisoprolol, Foliumzuur en spuit insuline. Kom ik in aanmerking voor een vergoeding? Reactie infoteur, 21-10-2010
Methotrexaat en insuline komen in ieder geval wel voor op de medicijnlijst van het CAK!
Het ligt aan de hoogte van de dosering of u in aanmerking komt, maar hoogstwaarschijnlijk wel!
Hier volgt een link naar de medicijnlijst :
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/documenten-en-publicaties/brochures/2009/12/04/geneesmiddelen-die-in-aanmerking-komen-voor-compensatie-eigen-risico-2009.html

En hier kunt u een aanvraag invullen:
voor 2009:
http://www.hetcak.nl/smartsite.dws?id=63244

voor 2010:
http://www.hetcak.nl/smartsite.dws?id=66165

Succes gewenst!

B. Veldhuizen, 26-09-2010 14:18 #25
Ik gebruik nu al 5 jaar medicijnen voor diabetis 2 en hoge bloeddruk, mijn vraag is kom ik in aanmerking voor deze vergoeding? Reactie infoteur, 27-09-2010
Zolang u door deze medicijnen normaal kunt functioneren kunt u geen beroep doen op een extra tegemoetkoming. Zodra u meer hulp nodig heeft of andere medicijnen uit "de lijst" moet gebruiken kunt u hierop een beroep doen.

Sebastiaan, 24-09-2010 00:11 #24
Is het misschien eens handig dat we een demonstratie gaan houden in den haag. Ik heb half jaar terug 2,5 jaar gewerkt. toen mijn contract niet werd verlengt scheen ik volgens het uwv teveel verdient te hebben. Kon ik gelijk deels terug dokken. Toen ging ik alles opnieuw uitrekenen en kwam tot de conclusie dat ik maar 40 euro per maand vooruit was gegaan. Dat is bij lange na geen 20% wat we bij mogen verdienen. En de oorzaak zit hem in het feit dat de huurtoeslag flink achteruit gaat als je werkt. Zoveel zelfs dat de inkomsten die je van je werk verdient teniet wordt gedaan. Reactie infoteur, 24-09-2010
Ja, het is allemaal niet eerlijk! Maar… wij als werkende mensen zijn onafhankelijk, en je kan maar beter niets mankeren nietwaar? Een goede gezondheid is het allerbelangrijkste wat je maar kan hebben. Terwijl ik dit zit te schrijven zijn er een heleboek mensen die hun handje ophouden (bijstandsuitkering?) omdat ze geen zin in werken hebben. Als iedereen er zo over gaat denken stort onze wereld in, écht! Ik ben er trots op dat ik werk, ook al is het niet altijd even leuk! Al die tegemoetkomingen en heffingskortingen zijn gemaakt om de mensen die onder het minimum inkomen zitten te helpen niet verder "weg te zakken" In de toekomst zal dit veranderen. Dan hoop ik dat ik tevreden terug kan kijken, veel vrienden om me heen heb doordat ik een rijk arbeidsverleden heb!

Linda Schouten, 20-09-2010 19:05 #23
Ik heb een WaJong uitkering ontvangen tot 2 jaar geleden. Toen ben ik gaan werken. Ik zit volgens mij nog wel in de periode van 3 jaar totdat ik officieel zou zijn goedgekeurd. Tot mijn verbazing zie ik nu dat ik ook de vergoeding van? 350,00 heb ontvangen. Dit terwijl ik dus al sinds 2 jaar geen uitkering meer ontvang. Ik wil graag weten of het wel juist is dat ik dit bedrag ontvang omdat ik bang ben dat ik dit straks achteraf weer terug miet betalen. Kunt u mij hier een reactie op geven? Reactie infoteur, 20-09-2010
Volgens mij is het zo dat je nog steeds recht hebt op een wajong-uitkering, en dat is ook een criterium voor deze uitkering. Het is toch zo dat als het met je werk niet meer zou lukken, dat je nog steeds een beroep op deze Wajong-uitkering kunt doen.

E. de Ruijter, 11-09-2010 15:25 #22
Ik ben schildklier patient slik al jaren thyrax, maar heb geen werk of uitkering (alleen mijn man werkt)
heb ik ook recht op een algemene tegemoetkoming? Reactie infoteur, 11-09-2010
Ik denk dat de hoogte van de dosis bepalend is en een combinatie van een ziekte/aandoening waardoor u bijvoorbeeld niet kunt werken, het beste kunt u navraag doen bij het UWV of CAK. Als u alleen een bepaald medicijn slikt hoeft dit niet te betekenen dat u bijvoorbeeld chronisch ziek bent of arbeidsongeschikt.
Ik wens u er succes mee.

Dorothy, 27-07-2010 13:09 #21
Ik ben Crohn patient, gebruik hiervoor o.a. pentasa, remicade, venofer en imuran. Ben in januari voor de 6e keer geopereerd en zit al 15 jaar voor 80-100% in de wao. Heb ik naast de compensatie chronisch zieken mogelijk ook recht op de algemene tegemoetkoming? Is het mogelijk dat ik hier geen bericht over heb ontvangen? Reactie infoteur, 27-07-2010
Bent u ten minste 35 procent arbeidsongeschikt en hebt u op grond daarvan op 1 juli 2010 recht op een uitkering van het UWV? Dan komt u in aanmerking voor de jaarlijkse tegemoetkoming bij arbeidsongeschiktheid
van 350 euro. U ontvangt de tegemoetkoming
automatisch. U hoeft dus zelf niets te doen. Het maakt niet uit of u een Wajong-uitkering, een WIA-uitkering, een WAO-uitkering of een WAZ-uitkering krijgt. De tegemoetkoming ontvangt u in het derde kwartaal van 2010.

F. Morr, 13-07-2010 20:43 #20
Sinds 1994 ben ik chronisch ziek, helaas krijg ik door een meningsverschil met het GAK (UWV) geen uitkering, hoewel ik een arbeidsverleden heb van 15 jaar en voor 100% afgekeurd ben. Mijn vraag is, vroeger kreeg ik via de buitengewone lasten compensatie van de onkosten die ik heb in verband met mijn chronische ziekte. Nu dit is aangepast, krijgt men via het UWV of een ander instanties compensaties, waar krijgt men compensatie als men geen uitkering krijgt van het UWV of een andere overheids instantie en toch chronisch ziek is met hoge extra kosten? Reactie infoteur, 14-07-2010
Ik denk wel dat het bepalend is dat het GAK u op grond van regels en bepalingen u geen uitkering geeft, het is niet anders, en dat u tengevolge daarvan ook geld misloopt van de Wtcg. Hierbij informatie (PDF bestand) van de overheid:
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/tegemoetkoming-chronisch-zieken-en-gehandicapten-wtcg/documenten-en-publicaties/publicaties-pb51/ik-heb-wat-krijg-ik-ook-wat-versie-2010.html
Ik wens u sterkte en succes.

R. Kramer, 22-06-2010 18:20 #19
Hier staat dat deze regelingen zijn bedacht om de mensen met extra ziektekosten tegemoet te komen in plaats van de aftrekposten bijzondere ziektekosten. Nu had ik per 1 januari 2010 een extra aanvullende verzekering genomen om onverwachte uitgaven te voorkomen. Daar betaal ik een flinke premie voor en daar staat tegenover dat ik meer vergoed krijg. Huishoudelijke hulp ook voor een groot deel maar tot een jaargrens. Daarboven moet ik bijbetalen. Nu wordt de WtcG-korting direct op de factuur verwerkt in 2010. Dat betekent dat de factuur lager uitvalt door deze voor mij bestemde compensatie. Echter, wat gebeurt er als ik die declareer bij de verzekering? Hebben zij dan recht op de voor mij bedoelde compensatie/korting? Hebben ze dan geen dubbel "voordeel" en ik dubbel pech doordat ik al meer betaal en zij nu ook nog de korting krijgen? Let wel: als er hogere jaarkosten zijn dan de grens die daar voor staat bij de verzekering moet ik ook weer bijbetalen. Is dat wel de bedoeling van deze nieuwe wetswijziging? CAK reageert door te zeggen dat ik dit met de verzekering moet uitzoeken en zij zich hier niet mee bemoeien. Ze zijn slechts uitvoerend orgaan. Wie weet de regels die gelden in deze situatie? Reactie infoteur, 23-06-2010
Het CAK keert uit bij indicatie van bepaalde ziekten/toestanden. Mocht u daar extra voor verzekerd zijn dan heeft dat geen invloed op die indicatie, dat is uw eigen beslissing/risico hoe u verzekerd wilt zijn. Het kan nooit zo zijn dat uw verzekeraar uw compensatie op gaat strijken, dat is uw tegemoetkoming!

Marjon, 16-05-2010 01:18 #18
Ik ben 80 -100% afgekeurd en zit in de IVA, Ik heb een hersentumor en ben geopereerd in eind 2005. In 2007 fysotherapie en 4 soorten medicatie tegen epilepsie. Kom ik in aanmerking voor WCG regeling en welke? Voor welke ziekte uitkeren ze hoeveel? Reactie infoteur, 16-05-2010
Als je afgekeurd bent en een uitkering van UWV krijgt ivm arbeidsongeschiktheid, krijg je automatisch een extra uitkering van € 300,-- en dat is een compensatie Wtcg!

Marion Klaver, 15-05-2010 09:41 #17
Sinds 1996 had/heb ik al last van mijn nek, ben hier ondertussen 4 keer aan geopereerd. Heb veel pijn en slik dagelijks 2 x diclofenac na retard 100 mg, 2/3 x rivotril o, 5 mg, 2 x lyrica 27 mg, 1 x pantoprazol 20 mg, 1 x ascal brisper 38 mg. en zo nodig nog aangevult met paracetamol x1000 mg dit is soms 4/5 per dag.
Ik ben 80/100 % afgekeurd. Heb vorig jaar een vergoeding gehad in oktober van de UWV. Maar daar blijft het dan ook bij.
Mijn eigen risico van 165 E voor dit jaar was in februari al voldaan, vraag weet iemand misschien hoe en waar ik een vergoeding kan krijgen van het eigen risico? Heb van alles al geprobeerd. Maar wat ik heb heeft geen naam. CRONISCH ZIEK dat wel. Ik hoor het wel Reactie infoteur, 15-05-2010
Helaas.Omdat het iegen risico gecompenseerd wordt dmv extra uitkering via UWV/GAK kunt u niet nogmaals dit vergoed krijgen. Misschien is de gemeente waar u woont wel genegen om mensen met minimuminkomen tegemoet te komen op iets ander gebied, zoals eenmalige vergoeding voor grotere uitgaven zoals wasmachine, kosten bril? Nee heeft u, ja kunt u krijgen, dit is per gemeente verschillend!

Nn, 11-05-2010 17:08 #16
Sinds 2007 heb ik CRPS (posttraumatisch dystrofie). Ik werk in Nederland en woon in het buitenland. Ik heb geen vergoeding gekregen. Ook krijg ik van mijn ziektekostenverzekaar een aantal zaken niet vergoedt en een aantal zaken maar deels, ook al ben ik volledig en aanvullend verzekerd en heb ik verder geen eigen risico's. Tot nu toe had ik een aardig inkomen en kon ik mezelf bedruipen (maar die job dreig ik te verliezen wegens mijn ziekte). Nu begin ik mij vragen te stellen. De een krijgt alles en probleemloos vergoedt? de ander mag alles of veel meer uit eigen zak betalen? Uiteraard maak ik kosten voor fysiotherapie, acupunctuur, huisarts, ziekenhuis, onderzoeken en veel pijnmedicatie. De aanvraag van een rolstoel lijkt onmogelijjk… omdat ik niet in Nederland woon :-) Leuk zo'n Wet WTCG, maar als braaf belastingbetaler in NL en wonende in een ander land, kom je er maar bekaaid vanaf! Reactie infoteur, 11-05-2010
Als u uw werk dreigt te verliezen door ziekte dan komt u in de ziektewet en daarna in de WIA, (natuurlijk onder voorwaarde van een arbeidsverleden) het is eenmaal zo dat ziek zijn geld kost, en iedereen die met ziekte te maken heeft moet wat inleveren. Als u niet aanvullend verzekerd bent in ziektekosten zal het ook zo zijn dat u heel veel niet vergoed krijgt, en er zijn nog verschillen per verzekeraar in geval van een aanvullende verzekering…

Erna, 11-05-2010 13:26 #15
Waar moet ik zijn voor algemene tegemoetkoming ivm slikken medicijn schildklier euthyrox en chronisch ziek fibromyalgie daarvoor medicijn tramadol, dit kost mij extra zit zo aan de eigen bijdrage van 165 euro. Heb een uitkering en krijg eind van het jaar 55 euro terug van de gemeente kom daaraan te kort, heb net mijn 1e rekening gehad van ziektekosten en zit nu al op eigen bijdrage van 135 euro. Tevens heb ik hulp in de huishouding via pgb 1x in de 14 dagen 3 uur.
Mag ook niet meer werken alleen nog vrijwilligerswerk als mij dat nog lukt! Reactie infoteur, 11-05-2010
Het CAK verzorgt deze uitkering. Als u een uitkering heeft (WIA?) dan heeft u ook € 300,-- extra uitgekeerd gekregen om de eigen bijdrage ziektekosten te compenseren.

M. Schiffers, 20-04-2010 10:20 #14
Ik ben een 40 jarige vrouw met een aangeboren darmafwijking, endometriose en heb een schildklier afwijking. ik moet daarvoor de rest van mijn leven thyrax voor gebruiken en de hormoonpil omdat die de endomeriose onder controle houdt en laxantia omdat mijn darmen anders liggen en te lang zijn. nu krijg ik niets vergoed omdat de thyrax niet onder chronisch gebruik valt en de pil onder anti conseptie valt terwijl ik geen baarmoeder meer heb. de laxantia valt ook onder eigen risico. Hoezo chronische middelen worden vergoed! Reactie infoteur, 20-04-2010
Mocht u toch ernstige bedenkingen hebben dat u wel in aanmerking hiervoor komt (de regeling is toch écht voor chronisch zieken en gehandicapten) kunt u altijd via het CAK contact hierover opnemen, u kunt ook uw ziektekostenverzekeraar raadplegen in welke categorie (hulpvraag) u valt. Ik wens u sterkte.

L. Th Kunstt, 12-04-2010 12:27 #13
Ik heb in 2009 geen tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten ontvangen. Terwijl ik wel het gehele jaar door fysiotherapie heb gehad op indicatie "chronisch". Wat moet ik doen om alsnog ervoor in aanmerking te komen?
Met dank en vriendelijke groeten,
L.Th. Kunstt, Reactie infoteur, 12-04-2010
Van deze kant kan ik niet zien wat er aan de hand is. Het lijkt mij dat u als u alleen maar fysiotherapie nodig heeft, en verder geen klachten heeft, dat u dan niet valt onder chronisch zieken of gehandicapten. Mocht er meer aan de hand zijn, dat u bijvoorbeeld niet kunt werken, of medicatie nodig heeft die op de medicijnlijst van het CAK staan, dan kan het zijn dat u daarvoor in aanmerking komt. Kijkt u verder eens op de site van het CAK, daar staan folder ter inzage klaar, maar ook formulieren om een aanvraag te doen, succes!

Hans Pennings, 21-03-2010 14:25 #12
Mijn schoonouders zijn 90 jaar en dementeren. Valt dat nu onder de chronische ziekten.Vader heeft Alzheimer.
Hans Reactie infoteur, 21-03-2010
Ze zijn dan wel chronisch ziek, maar vallen onder de 65-plussers. Dus valt er dan geen extra geldbedrag te claimen omdat dit al via de AOW grotendeels is verrekend.

Henk de Bruin, 11-03-2010 13:19 #11
Zijn de kosten voor dagelijks gebruik van Paracetamol ter verlichting van chronische zenuwpijn fiscaal aftrekbaar? Reactie infoteur, 12-03-2010
Als u door een chronische ziekte deze medicijnen nodig heeft kunt u deze vergoed krijgen door uw ziektekostenverzekeraar, en dus is het dan niet aftrekbaar.

Henk Oosthoek, 07-02-2010 21:04 #10
Deze regeling is bizonder slecht voor gehandicapten die geen medicijnen gebruiken maar die wel allerlei extra kosten moeten maken om b.v. naar de specialist, de therapeut te gaan dan wel een andere activiteit moeten doen om zich staande te houden. Zo zal iemand met een spiersiekte goed geholpen zijn met een of twee keer per jaar een paar weken in een warm lend te verblijven; dergelijke zonnewarmte is thuis niet te evenaren met b.v een zonnebank o.i.d. De kosten van een gehandicapte liggen op een ander vlak dan de kosten van en (langdurig) zieke die met medicijnen en verpleging geholpen is; kosten die wél aftrekbaar zijn. Als de "algemene tegemoetkoming wordt bepaald door het medicijngebruik zijn de gehandicapten die wél gehandicapt zijn maar geen medicijnen gebruiken, omdat er voor hun aandoening geen medicijnen bestaan!, nóg meer gehandicapt! Reactie infoteur, 08-02-2010
Naast deze tegemoetkoming is er via de gemeente ook nog weleens een potje voor minima maar ook voor gehandicapten! Dit is echter per gemeente verschillend. Als ik u was zou ik een informeren bij uw gemeente, die kunnen u ook verder helpen. Ik wens u veel succes en hoop dat u hier verder mee kunt.

H. Schenkel, 10-12-2009 14:10 #9
Ik heb een nieuwe rollator moeten kopen, omdat de oude nog geen vijf jaar oud is, maar de een gebruikt een rollator dagelijks en de ander maar sporadisch, mijn wielen slingerde alle kanten uit en dat is niet bevordelijk om mee te lopen, dus het advies van de man was zelf maar kopen, dat is weer een hap uit je budget, maar ja wat moet je Reactie infoteur, 11-12-2009
Dit wordt niet vergoed uit AWBZ of door de ziektekostenverzekeraar? Dan is het een aftrekpost buitengewone uitgaven; hulpmiddelen…!

G. Geitenbeek de Ruig, 14-09-2009 11:28 #8
Het is fijn dat er een tegemoetkoming komt alleen als je zo als wij hele hoge kostten hebben, is door 500 euro dit niet composeerd.
De minsten onder ons zijn er weerde dupe van.Dit wordt voor veel oudere, zieken en gehandicepten echt de zoveelste ramp Reactie infoteur, 14-09-2009
Helaas is dit zo. Als u van een minimuminkomen moet rondkomen (bijstandsniveau en geen vermogen) is er misschien een mogelijkheid om een extra bijdrage/voorziening bij de gemeente aan te vragen, dit is per gemeente verschillend, maar altijd de moeite waard. Nee heb je, ja kun je krijgen.

Anoniem, 11-05-2009 09:50 #7
Waar kan ik mij aanmelden want ik hoorde op de televisie dat niet alle chronisch zieken bekend zijn?
Natuurlijk onjuist is dat de lichte gevallen schildklierziekte en hartaandoeningen behelsen en de zware gevallen groeihormoontherapie bevatten. Eigenlijk zou men even een poosje mijn ziekte van Hashimoto over moeten nemen en dan spreken.Of even een jaartje hartpatient zijn ziek is ziek.En dat is al lastig genoeg.Maar eerderben ik geinteresseerd in of mijn gegevens bekend zijn. Reactie infoteur, 12-05-2009
Het CAK is de site waar u alles kunt registreren, daarnaast kan uw zorgverzekeraar u vertellen in welke klasse u valt qua zorg. Ik hoop dat ik u op weg heb geholpen, sterkte en succes verder.

Marina Cremer, 02-04-2009 22:02 #6
Ik krijg maar liefst 80 euro per maand! Minder huursubsidie dit jaar. Hoezo het blijft hetzelfde? Ik ben mijn leven lang al 100% afgekeurd, wao en heb dus een uitkering net boven het minimum. Ik heb echt per direct ca 780 euro per jaar moeten inleveren omdat mijn toetsingsinkomen nu hoger ligt. Ik heb nota bene geen cent meer inkomen!
Ze storten je in de ellende deze rot regering. Stuur ze brieven, mail ze en protesteer waar mogelijk. Laat je stem horen. Mijn leven is nu helemaal onmogelijk, omdat… ik chronisch ziek ben!

Cary, 26-03-2009 17:05 #5
In de Wet Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten staat dat Meerderjarigen die therapie nodig hebben vanwege een chronische ziekte horen in deze groep. In de aanvraagformulier Compensatie eigen risico komt fysiotherapie niet voor, dus als ik kijk of ik in aanmerking kom, geeft het systeem NEE aan. Vorig jaar en dit jaar heb ik de eigen riscio betaald voor de fysiotherapie dat onder chronisch valt. Kom ik in aanmerking voor de compensatie eigen risico zo ja welke formulier kan ik aanvragen? Reactie infoteur, 26-03-2009
Bént u een chronisch zieke? Zo nee, dan heeft u geen recht op tegemoetkoming. Er zijn meer criteria voor chronisch zieken dan alleen fysiotherapie en dat wordt bepaald door het verbond van ziektekostenverzekeraars. Hier is vanuit het CAK een formulier dat u kunt invullen:
http://www.hetcak.nl/public/Bestanden/Internet/ceraanvraagformulier2008.pdf
Ik wens u er succes mee!

Willyhemelaar, 19-01-2009 13:36 #4
Ik heb chronisch hartfalen, hoge bloeddruk en ook ben ik bekend met pps(postpoliosyndroom). Gebruik hier veel medicijnen voor oa. bloedverdunners, betablocks, pijnstillers, maar ik moet wel eerst mijn eigen bijdrage van € 150,00 (2008) betalen, terwijl andere mensen met een chronische aandoening maar 50% hoeven te betalen. Hoe zit dat en hoe hoe kom ik hiervoor in aanmerking? Reactie infoteur, 19-01-2009
Het is een combinatie van verschillende factoren:
Wat voor zorg u nodig heeft, en/of u opgenomen bent in een verzorgingstehuis of een andere AWBZ-instelling, en uw inkomen! Ik ken uw hele situatie niet, maar ik schat in dat u boven bepaalde inkomensgrenzen zit om de maximale korting te kunnen genieten. Voor meer informatie:
http://www.minvws.nl/dossiers/wet-tegemoetkoming-chronisch-zieken-en-gehandicapten-wtcg/korting-eigen-bijdrage-awbzwmo/default.asp

J. Sessink, 18-01-2009 09:52 #3
Ik vind de regeling en criteria voor compensatie een ondoordachte regeling. Wij hebben 2 chronisch zieke kinderen afhankelijk van hulp en zorg, 80 tot 100% arbeidsongeschikt. De oudste moest een jaar stoppen met medicatie om er een kinderwens was. De ander heeft jaren veel medicatie geslikt om de pijn een beetje te onderdrukken. Zelf een soort chemo box. De lever werkt niet goed meer, de bijnieren, de darmen zijn aangetast door medicatie. Ze is nu immuun voor veel medicatie en en pijnstillers, de professor weet het ook niet meer. Allebeide zijn ze afgewezen voor compensatie, dus niet chronisch ziek! Ik zou de minsters een willen vertellen wat en wie onder chronischziek hoort. Er zijn mensen waar een goede medicatie voor is, die goed kunnen functioneren in de maatschappij. En dan mag je blij zijn dat er een tablet voor is. Die krijgen wel compensatie. Maar iemand die afhankelijk is van bed en zorg niet. Ik vind het maar een zeer kromme en ondoordachte en zeer bekrompende regeling. Reactie infoteur, 18-01-2009
Als beide kinderen 80 tot 100% arbeidsongeschikt zijn hebben zij over 2009 recht op de compensatieregeling m.b.t arbeidsongeschikten, meer informatie kunt u lezen op de volgende link: http://www.minvws.nl/dossiers/wet-tegemoetkoming-chronisch-zieken-en-gehandicapten-wtcg/compensatie-arbeidsongeschikten/
De compensatieregeling over 2006/2007 (uitgekeerd in 2008) is nu niet van toepassing, maar dat wil niet zeggen dat men dan van alle regelingen is uitgelsoten!

Anja, 04-01-2009 16:30 #2
Omdat ik erg last van mijn gewrichten had (heb) heb ik afgelopen zomer een elektr. fiets angeschaft. Nu blijkt dat ik reuma heb, de reumatoloog zegt dat het een goede keuze is om op een elektr. fiets te fietsen. Kan ik dit nog aftrekken als bijz. ziektekosten? Reactie infoteur, 04-01-2009
Jammer genoeg niet, al is het wel een aanrader om veel in beweging te blijven, maar dat geldt voor iedereen en in die zin is het geen buitengewone last en dus geen hulpmiddel.

Dorothé de Jonge, 02-01-2009 13:50 #1
Als deze wet door gaat heeft het nadelige gevolgen voor de Chronisch zieken!
Immers je belastbaar inkomen wordt verhoogd waardoor je minder huurtoeslag zult ontvangen.
Ik voorspel dat dit voor de meeste chronisch zieken een vorse verlaging van het inkomen zal gaan betekenen. Reactie infoteur, 02-01-2009
Deze wet is aangenomen en er is al rekening gehouden met het feit dat deze groepen mensen weleens de dupe zouden worden van de weggevallen aftrekposten; De inkomensgrenzen zijn zodanig verhoogd dat de huurtoeslag/zorgtoeslag niet lager zullen uitvallen! De precieze bedragen moet ik nog uitwerken, maar komt binnenkort.

Infoteur: Maryp
Gepubliceerd: 02-01-2009
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 131
Schrijf mee!