InfoNu.nl > Financieel > Geld > Uitkeringen 2019: IVA, WIA en WGA 2019

Uitkeringen 2019: IVA, WIA en WGA 2019

Uitkeringen 2019: IVA, WIA en WGA 2019 Bij ziekte en arbeidsongeschiktheid kunt u in 2018, 2019 en 2020 voor twee regelingen in aanmerking komen. Twee uitkeringen staan centraal, de Inkomens Verzekering Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten, IVA, en de Werkhervattingsregeling Voor gedeeltelijk Arbeidsgeschikten, de WGA. Beide uitkeringen hangen met elkaar samen en kunnen een behoorlijke financiële ondersteuning betekenen voor wie er recht op heeft. Beide regelingen onder de WIA. Hoe hoog zijn de bedragen en wat zijn de voorwaarden voor deze uitkeringen? De premies voor de Werkhervattingskas Whk. blijven in 2019 gelijk ten opzichte van 2018, met uitzondering van de maximale premie grote bedrijven voor de Ziektewet-flex.

Hoogte van de WIA uitkering

De Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen, WIA, kent twee verschillende regelingen voor wie tenminste 35% arbeidsongeschikt is, namelijk de IVA en de WGA. Welke regeling voor u geldt hangt af van de mate van arbeidsongeschiktheid. U komt hiervoor mogelijk in aanmerking als het gezinsinkomen anders onder het sociaal minimum terecht komt.

De IVA

U hebt in beginsel recht op de IVA uitkering als u volledig en duurzaam arbeidsongeschikt bent IVA als en er een kleine kans is dat u herstelt. Onder volledig arbeidsongeschikt wordt verstaan 80% of meer arbeidsongeschikt. In beginsel, want het UWV beoordeelt of iemand daadwerkelijk duurzaam arbeidsongeschikt is, dat wil zeggen herstel op korte termijn uitgesloten is en de kans op herstel op de wat langere termijn klein geacht wordt. U kunt tot uw AOW-leeftijd een IVA-uitkering krijgen.

De uitkering en IVA-hiaat

De hoogte van de uitkering is afhankelijk van het loon dat u verdiende voordat u ziek werd. De IVA uitkering bedraagt 75% van het IVA maandloon dat u verdiende in het jaar voordat u ziek werd. Dit is het jaarloon gedeeld door 261 en maal 21,75 dagen. Als u meer verdiende dan het maximum aan dagloon, wordt van het maximum uitgegaan. Per 1 juli 2019 is dit 216,90 euro bruto inclusief vakantietoeslag bedraagt. Het maximale maandloon is dan 21,75 maal € 216,90. Dit is gelijk aan € 4.717,58. De uitkering is dus maximaal € 3.538 (juli 2019) per maand. Wie dus bijvoorbeeld € 300 per dag verdient en dus meer dan het maximum, krijgt niet 75% over € 6.525 euro, maar 75% van € 4.717,58. Dit is 3.538,19 euro. Deze uitkering van € 3.538 is dus nog maar gelijk aan 54% van het maandloon dat u verdiende. Overigens kan dit nog worden aangevuld, als men daarvoor verzekerd is via IVA-excedent verzekering. Bovendien is het goed om te weten dat de uitkering maximaal kan duren totdat u recht hebt op AOW oud bent. Wanneer tussentijds de arbeidsgeschiktheid verbetert, zal de IVA uitkering worden omgezet in een WGA uitkering.

maximum dagloon 2018 en 2019

Loon20182019
Maximumdagloon€ 211,42 per dag € 216,90 per dag
Maximummaandloon€ 4.598,39 per maand€ 4.717,58 per maand

WGA

Voor WGA-uitkering, de Werkhervattingsregeling voor Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten komt u in aanmerking, als u meer dan 35% en minder dan 80% arbeidsongeschikt bent of meer dan 80% arbeidsongeschikt bent maar niet duurzaam. Ook werknemers die volledig arbeidsongeschikt zijn met een loonverlies van meer dan 80%, maar die waarschijnlijk voldoende zullen herstellen, vallen onder de WGA. De uitkering bestaat uit drie onderdelen:
  1. Een loongerelateerde uitkering lgu.
  2. Een loonaanvulling lau.
  3. Een WGA vervolguitkering vvu.

De loon gerelateerde uitkering lgu

Voor de loon gerelateerde uitkering kunt u in aanmerking komen, als u nu niet meer werkt en 26 weken of langer gewerkt hebt in de 36 maanden voorafgaand aan uw arbeidsongeschiktheid. De eerste twee maanden geldt een uitkering van 75%. Deze uitkering wordt op een vergelijkbare manier berekend als de IVA uitkering. Het maximale dagloon is € 211,42 en dit 21,75 dagen per maand. Hierna is uitkering nog maar 70% van het verschil tussen het laatstverdiende loon en het minimumloon. Omdat met een maximale vergoeding wordt gewerkt, kan er een hiaat ontstaan met. Om dit het WGA hiaat te beperken kan een WGA excedent verzekering worden afgesloten. De uiteindelijke duur van de uitkering is mede afhankelijk van de duur van uw arbeidsverleden:

Hoogte WGA en arbeidsverleden:

ArbeidsverledenDuur uitkering
1 jaar tot en met 3 jaar3 maanden
4 jaar4 maanden
5 jaar5 maanden
38 jaar tot en met 40 jaar38 maanden

De loon aanvulling

Wie na de loon gerelateerde uitkering minimaal 50% van de resterende verdiencapaciteit verdient, heeft recht op een loon aanvulling van 70% van het verschil tussen het oude loon en het loon bij volledige benutting van de resterende verdiencapaciteit. Dit loon is, zoals eerder aangegeven, wel gemaximaliseerd.

WGA vervolguitkering

Wie na de loon gerelateerde uitkering niet of minder dan 50% van de verdiencapaciteit verdient, heeft recht op een vervolguitkering. Deze hoogte van deze uitkering is een bepaald percentage van het minimumloon. Dit percentage is afhankelijk van de arbeidsongeschiktheid klasse waar men in zit en dus bijna altijd lager dan de loon gerelateerde uitkering. Als het gezinsinkomen lager is dan het sociale minimum, is nog een toeslag van UWV mogelijk. Daarbij wordt wel rekening gehouden met het eventuele inkomen van de partner:

Hoogte vervolguitkering WGA:
ArbeidsongeschiktheidspercentageHoogte uitkering
35 tot en met 44%28% van het wettelijk minimumloon
45 tot en met 54%35% van het wettelijk minimumloon
55 tot en met 64%42% van het wettelijk minimumloon
65 tot en met 79%50,75% van het wettelijk minimumloon
80% of meer70% van het wettelijk minimumloon

WIA-excedent is gelijk aan het maximaal dagloon minus salaris

Er is een verzekeringspolis voor werknemers met een hoger inkomen om te voorkomen dat ze een WIA-hiaat of WIA-gat krijgen. Daarmee is het bedrag boven de WIA-grens, het excedent, voor 70 % verzekerd. Deze polis kan individueel, maar ook collectief worden afgesloten.

Maximaal dagloon (premieloon) 2017, 2018, 2019 en 2020:
  • 2020: € 57.000 (raming);
  • 2019: € 55.927;
  • 2018: € 54.616;
  • 2017: € 53.706;

Premies Werkhervattingskas 2018, 2019 en 2020

De nieuwe gedifferentieerde premie Werkhervattingskas Whk bestaat in 2019 en 2020 uit twee premies (de WGA-Vast en de WGA-FLex uit 2016 zijn samen gevoegd):

Premies 2018:
Soort premieMinimale premie Maximale premie
WGA0,18%3%
ZW-flex 0,1%1,64%

Premies 2019:
Soort premieMinimale premie Maximale premie
WGA0,18%3%
ZW-flex 0,1%1,72%

Premies 2020:
Soort premieMinimale premie Maximale premie
WGA0,19%3,04%
ZW-flex 0,13%2,08%

In het algemeen dus hogere premies in 2020 dan in 2019 en gelijkblijvend in 2019 ten opzichte van 2018. Verder heeft het kabinet Rutte 3 zich voorgenomen om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Dat is overigens niet vrijblijvend. In het regeerakkoord staat daarover dat bij het schattingsbesluit scherper zal worden gekeken worden naar geschikt werk bij de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid.

Slot

Meestal is bij arbeidsongeschiktheid niet een uitkering van 75 % van het laatst verdiende loon haalbaar en ontstaat een WIA hiaat. Daarvoor kunt u zich verzekeren.

Lees verder

© 2008 - 2019 Zeemeeuw, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
De hoogte van de WW-uitkering berekenenDe hoogte van de WW-uitkering berekenenWerknemers die aan bepaalde eisen voldoen, hebben recht op een WW-uitkering voor een bepaalde periode. De hoogte van de…
WIA arbeidsongeschiktheidsverzekering werknemersWIA arbeidsongeschiktheidsverzekering werknemersWat voor vangnet heeft u als u arbeidsongeschikt raakt? Als werknemer heeft Nederland deels voor u een vangnet opgezet.…
WW: Hoogte, duur, voorwaardenWW: Hoogte, duur, voorwaardenDit artikel gaat over de WW-uitkering: de Werkloosheidswet. Hoe hoog is de WW-uitkering, aan welke voorwaarden moet u vo…
Arbeidsongeschiktheid - Regelingen en verzekeringenArbeidsongeschiktheid is een breed begrip. De kern bestaat eruit dat u, als gevolg van ziekte, ongeval of andere oorzaak…
Wat betekent WIA?Wat betekent WIA?Iedereen is wel eens ziek. Vaak is dat na een paar dagen of hooguit een paar weken weer over. Helaas geldt dat niet voor…

Reageer op het artikel "Uitkeringen 2019: IVA, WIA en WGA 2019"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Joran Dolphijn, 01-10-2019 00:29 #38
Hallo,

Ik heb een loongerelateerde wia uitkering mijn bruto loon is 2430, daar hou ik netto ongeveer 1700 euro van over. Ik ga over 2 weken weer 20 uur werken ik ga daarmee zo’n 800 bruto verdienen. Wat ga ik daarmee netto overhouden omdat er 2/3 naar het uwv gaat van mijn extra geld toch of is het 3/4?

Groetjes joran Reactie infoteur, 02-10-2019
Hallo Joran Dolphijn,
Uw inkomen wordt voor 70% van de uitkering afgetrokken, netto gaat u erop vooruit.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

John Kamphuis, 10-02-2019 23:39 #37
Tot 19 okt. 2018 had ik een WIA (loongerelateerd) plus inkomen uit parttime werk. Op bewuste datum ben ik in de ziektewet gegaan i.v.m. hartinfarct en even later (dec. 2018 ) is de beslissing genomen om mij een IVA uitkering van 80 tot 100% te verstrekken. Ik krijg echter ook nog gewoon loondoorbetaling voor de ziekteperiode van 2 jaar tot 19 okt. 2018. Ik ga en mag niet meer werken. De iva uitkering is hoger dan de inkomsten uit werk (ziektewet). Welke berekening wordt hier op losgelaten. Snap dat het niet en en wordt maar als mijn salaris volledig in mindering wordt gebracht op de IVA lijkt mij ook niet terecht want dan heb ik ca. € 400,00 netto inkomen minder per maand dan tijdens de WIA. UWV stuurt mijn IVA naar de werkgever voor verrekening en ik krijg via mijn werkgever uitbetaling. HELP! Reactie infoteur, 12-02-2019
Beste John Kamphuis,
Een IVA-uitkering is altijd minstens 75% van het WIA-maandloon. Het WIA-dagloon staat op de IVA-beschikking, dit maal 21,75 is het WIA-maandloon.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rob Borgsteede, 25-01-2019 15:41 #36
Als je een WGA-loonaanvullingsuitkering ontvangt plus een toeslag i.h.k.v. de Toeslagenwet, bij elkaar € 1.615,81 bruto en netto € 1.230,23. En je bent een echtpaar zonder verdere inkomsten. Ontvang je dan niet minder dan het netto minimumloon ofwel het bijstandsniveau voor een echtpaar? Reactie infoteur, 27-01-2019
Beste Rob Borgsteede,
Het netto bijstandsniveau voor een gehuwd echtpaar bedraagt €1.465,07 per 1 januari 2019. Wellicht is er nog een aanvulling vanuit de gemeente mogelijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 19-12-2018 12:52 #35
Geachte,
Na 2 jaar ziektewet kom ik in nu in de iva terecht door beslissing uwv. Nu heeft het uwv mijn nieuwe maandloon berekend adhv het sv loon over 2016. Dit bruto maandloon (75%)is ongeveer gelijk aan mijn gemiddeld netto maandloon over 2016 was.
Bruto berekening uwv adhv sv loon 2016 is 39433,23 omrekening naar maandloon zou dit 3454,12
75% van het maandloon van 3454,12 is dan 2590,59 inclusief vakantiegeld. bruto zonder vakantiegeld wordt het dan 2398,69. destijds netto gemiddeld 2404

Mijn vraag is dan wat hou ik hier netto van over met alle inhoudingen van dien aard.

mvg Peter Reactie infoteur, 21-12-2018
Beste Peter,
Van 2.400 euro bruto houdt u netto ongeveer 1.950 euro over.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anita, 05-12-2018 20:04 #34
Ik ontvang sinds november een (gedeeltelijke) wga uitkering. Ik werk nog 56%. Als ik in januari een loonsverhoging krijg heeft dat dan invloed op mijn wga-uitkering? Reactie infoteur, 06-12-2018
Beste Anita,
Een loonsverhoging kan van invloed zijn op de hoogte van uw WGA-uitkering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rishi, 30-11-2018 16:43 #33
Hallo ik zit al ongeveer 10 jaar in de bijstand met verschillende ziektes… heb ook al een paar keer reïntegratie gehad. nou kreeg ik een brief van de sociale dienst of ik opnieuw een wia aanvraag wil doen… dat zou dus betekenen dat ik 70 procent van het minimumloon zou krijgen dan van voor 2006 dat betekent dat ik dan ook een aanvullende uitkering moet aanvragen en alle rompslomp. Mijn vraag is waarom vraagt de gemeente me nu om wia aan te vragen en wat gebeurt er dan verder. Heb ik daar voordelen bij of nadelen? Reactie infoteur, 05-12-2018
Hallo Rishi,
De WIA loopt via het UWV, na 88 weken ziekte krijgt u standaard een brief van UWV waarin staat dat u de WIA kunt aanvragen. Bij de WIA is een aanvulling mogelijk om een uitkering op bijstandsniveau te krijgen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marie1987, 24-10-2018 17:09 #32
Beste Zeemeeuw,
Over 2 weken gaat mijn WIA WGA loongerelateerd in en dit zal 1.282,38 euro bruto per maand zijn ex. vakantietoeslag. Zou u mij kunnen vertellen wat het nettobedrag dan per maand is? Vakantiegeld wordt jaarlijks in mei uitgekeerd, dus die hoeft niet inbegrepen te worden. Tevens zou ik graag willen weten of ik met het nettobedrag onder het sociaal minimum van alleenstaande 22 jaar en ouder val? Mijn vaste lasten zijn namelijk 1136 euro per maand en ik ben bang dat het financieel gewoon onmogelijk gaat worden.
Met vriendelijke groeten, Marie Reactie infoteur, 25-10-2018
Beste Marie1987,
Later in een jaar zijn de netto bedragen wat lager dan in het begin, omdat de heffingskortingen dan meestal verbruikt zijn ten gunste van het loon in eerdere maanden. Daarom is een precies bedrag nauwelijks aan te geven, maar u kunt denken aan een netto bedrag van 1.100 à 1.200 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nieuwdorp, 01-10-2018 16:18 #31
Hallo ik ben vanaf 15 oct 2018 duurzaam in de iva gekomen. Mijn bruto maandloon wordt 2180 eur wat heb ik dan netto per maand straks? Reactie infoteur, 05-10-2018
Hallo Nieuwdorp,
Uw netto loon is ook afhankelijk van wat u de rest van het jaar aan inkomen hebt gehad. Als uw heffingskortingen al verbruikt zijn, houdt u in de laatste maanden van het jaar namelijk netto minder over. Bovendien zijn er verschillende belastingtarieven mogelijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Miranda, 31-08-2018 11:04 #30
Beste Zeemeeuw,
Ik ben afgekeurd tussen de 60 en 70%. Ik werk 25 uur via de WSP. Ik heb een WGA uitkering.
Ik krijg na vele onderzoeken nu de diagnose binnen. Is het mogelijk dat ik blijf werken maar meer afgekeurd wordt en is dat gunstig voor mij. Reactie infoteur, 02-09-2018
Beste Miranda,
Met een hoger afkeuringspercentage kunt u recht hebben op een hogere minimumuitkering. Hebt u daarbij eigen inkomen, dan wordt dat verrekend. Bekeken zou dus moeten worden of u er per saldo op vooruit gaat. Een arts zal zijn eigen oordeel vellen en ook u vragen hoe het gaat en hoeveel u nog werkt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Evelien, 27-06-2018 18:41 #29
Beste Zeemeeuw,

Ik werk bij het Rijk en ben nu door hersenletsel al een jaar ziek (ik werk nu 50%). Ik ben heel erg bang dat ik niet herstel voor de 2 jaar termijn. Ik zou graag willen weten waar ik aan toe ben en wat ik ongeveer netto overhoudt mocht ik onverhoopt ik de wia komen en 50% arbeidsongeschikt ben qua uren. Ik verdien nu 3650 bruto (2450 netto). Ik heb de UWV site al geprobeerd, maar kom er niet uit. Bedankt alvast. Reactie infoteur, 30-06-2018
Beste Evelien,
Na de Ziektewet kunt terecht komen in de WGA. Als u niet werkt bedraagt de WGA-uitkering
de eerste twee maanden 75% van uw WIA-maandloon, daarna 70%.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ys, 08-06-2018 09:37 #28
Beste,

Ik ben in 2012 volledig afgekeurd 80-100%. Ik kreeg Wia wga(70%). Maar sinds maart 2018 na een herkeuring ben ik Iva afgekeurd omdat er geen kans is op herstel. Omdat de IVA 75% is vraag ik me af of ik recht heb op geld met terug werkende kracht vanaf 2012. Alvast bedankt voor de reactie.

Groeten,
Sel Reactie infoteur, 10-06-2018
Beste Ys,
Waarschijnlijk niet, het UWV zal volhouden dat de WGA op dat moment de beste inschatting was van uw mogelijkheden om weer aan het werk te komen en dat pas per maart 2018 duidelijk werd dat er geen kans op herstel was. Bij een eerdere herkeuring had u eerder IVA ontvangen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jb, 15-05-2018 14:44 #27
Beste,

In het verleden heb ik in de IVA gezeten. Dankzij een medische ingreep functioneer ik weer optimaal. Ik heb een inkomen dat boven 70K uitkomt. Het maximaal maandbedrag Wia is ongeveer 4600 euro per maand. Mocht ik weer in de IVA terecht komen, dan zal ik hier 75% van ontvangen. Dit komt neer op 3450 euro per maand.

Kunt u mij aangeven op welke bedrag dit netto uitkomt? hartelijk dank. Reactie infoteur, 18-05-2018
Beste Jb,
Wat u netto overhoudt van uw bruto inkomen is natuurlijk ook afhankelijk van uw aftrekposten. Hiervan abstraherend is, als u niet werkt, het netto bedrag circa 2.250 euro per maand.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ali, 09-03-2018 22:36 #26
Ik zit nu al 8 jaar bij bijstand uitkering, ik ben bij bedrijfsarts geweest van gemeente, die zeg dat ik nu en toekomst niet kan werken. Ik heb iva of wia of wga gevraagd bij uwv, kreeg ik niet. Wat moet ik nu doen?
met vriendelijke groet, ali Reactie infoteur, 12-03-2018
Beste Ali,
U had al een bijstandsuitkering en hebt nu een aanvraag gedaan voor IVA of WIA. Het UWV is waarschijnlijk van mening dan dan geen aanvullende uitkering nodig is. Ik neem aan dat u de bijstandsuitkering gewoon behoudt. Vraag de gemeente daarnaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cees, 06-03-2018 21:41 #25
Hoi, Ik heb sinds nov. 2016 een WIA uitkering. In de tussentijd ben ik volledig afgekeurd. (80-100%) Ik krijg nu 70% van mijn laatstverdiende loon. Ik hoorde dat, mits je beperkingen het toelaten, je de resterende 30% eventueel zelf nog mag bijverdienen.

Wat is hiervan de situatie en gevolgen voor de uitkering en/of wat moet ik me hierbij voorstellen.

Met vriendelijke groet,
Cees Reactie infoteur, 08-03-2018
Hoi Cees,
Bij een loongerelateerde uitkering mag u bijverdienen, maar het UWV kort dan voor een deel op uw uitkering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Luna, 23-01-2018 10:17 #24
Ik heb een vraagje. Ik heb vanaf 2013 een wia uitkering. Nu is die uitkering opeens omgezet naar een wga. Ik ben 60 tot 100% afgekeurd. Wat gaat er nu verder gebeuren. Hoelang blijf ik in de wga, en waarom krijg ik geen iva uitkering? Reactie infoteur, 24-01-2018
Beste Luna,
Een WGA-uitkering is ook een WIA-uitkering. Bij de WGA wordt de mogelijkheid nog opengehouden dat u in de toekomst (deels) kunt werken, met de IVA wordt die kans zeer klein tot nihil geacht.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rob, 15-02-2017 22:40 #23
Beste Zeemeeuw

U schrijft dat ik na 2 jaar dienstverband recht heb op een transitievergoeding. Maar hoe zit dat dan met die datum van 1 juli 2015 toen die regeling is ingegaan? Kom je ook voor die transitievergoeding in aanmerking als je voor deze datum arbeidsongeschikt geworden bent? Reactie infoteur, 16-02-2017
Beste Rob,
Een transitievergoeding (en daarvoor een ontslagvergoeding) hangt juist samen met het krijgen van ontslag, maar niet met het arbeidsongeschikt raken. Bij arbeidsongeschiktheid is er wellicht een letselschadevergoeding mogelijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rob, 09-02-2017 23:55 #22
Ben sinds juni 2013 na 29 jaar vaste dienst bij hetzelfde bedrijf voor 100 % arbeidsongeschikt en zit in de IVA. Nu hoorde ik laatst over de transitievergoeding. Heb ik daar ook recht op of niet en waarom wel/niet? Reactie infoteur, 07-01-2019
Beste Rob,
U hebt recht op een transitievergoeding bij een ontslag na twee jaar dienstverband. Als u door het bedrijf arbeidsongeschikt bent geraakt, hebt u wellicht recht op een letselschadevergoeding:

https://financieel.infonu.nl/verzekering/52950-letselschade-en-smartengeld-2019.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maik, 26-01-2017 12:49 #21
U zegt ''Het WIA-maandloon is het gemiddelde loon, dat u verdiende in het jaar voorafgaande aan het jaar van uw arbeidsongeschiktheid.''

Ik kwam in 2016 in de WW terecht. Tijdens de WW heb ik me ziek gemeld, en kwam ik in de ziektewetuitkering terecht. Daarna kwam ik uiteindelijk in de IVA terecht in 2017. Kortom, in 2016 had ik gewoon een WW / Ziektewetuitkering. Laatste keer dat ik had gewerkt was in 2015 en toen had de UWV beoordeeld dat de gemiddelde loon voor 2015, 2880 euro bruto per maand zou zijn.

Als je het verhaal zo leest, kun je dan nog steeds zeggen dat mijn gemiddelde loon met een IVA uitkering 1800 netto zal worden? Reactie infoteur, 30-01-2017
Beste Maik,
Op hoeveel u in 2017 bruto recht hebt, zou door het UWV (gemeente) bekeken moeten worden. Het spreekt voor zich dat als het bruto bedrag verandert, dat ook zo zal zijn voor het netto bedrag.
Of de gemeente bij de IVA zal kijken naar het laatste jaar dat u heb gewerkt, dus 2015, of naar 2016 toen u nog WW-ziektewet kreeg, kan ik u niet zeggen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maik, 24-01-2017 21:09 #20
Ik heb een vraagje over de IVA. Mijn bruto maandloon is 2880,-. (Dit is de conclusie nadat de berekening is gemaakt van mijn laatste jaar dat ik heb gewerkt, dus 2 jaar terug, 2015)

75% ervan = 2160,-. Wat zal ik dan ongeveer krijgen per maand netto? Reactie infoteur, 28-01-2017
Beste Maik,
Het WIA-maandloon is het gemiddelde loon, dat u verdiende in het jaar voorafgaande aan het jaar van uw arbeidsongeschiktheid. 2160 euro bruto is bij een uitkering ongeveer 1600 euro netto.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Renate, 04-01-2017 19:29 #19
Hoi,

Ik ben 100% afgekeurd En zal dus een loongerelateerde WGA uitkering krijgen. Nu rekent men met het jaar voor ziekmelding (2014) echter heb ik een forse salarisverhoging ontvangen (functie hield op te bestaan, kreeg een nieuwe functie met meer uren vanaf 1e ziektenmaand). Op de site van UWV staat: wij houden geen rekening met loonsverhogingen die plaatsvinden nadat uw uitkering is ingegaan. Dat betekent volgens mij dat UWV wel rekening zou moeten houden met loonsverhogingen voordat de uitkering ingaat. Daarnaast heb ik door die loonsverhoging ook beduidend meer premie betaald en zou volgens mij als de WIA uitkering geweigerd zou worden en ik een WW uitkering zou moeten aanvragen wel gerekend worden met het veel hogere salaris van 2016.

Ik ga dus zeker bezwaar aantekenen. In hoeverre heb ik kans dat dit ook wordt toegekend? Reactie infoteur, 06-01-2017
Hoi Renate,
Vraag het UWV om een herberekening. Op basis daarvan wordt duidelijk of het UWV een fout maakt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Roos, 18-12-2016 18:19 #18
Ik heb een vraag over mijn iva, ik ben 59 jaar en alleen huishouden en 100 procent afgekeurd nu wil ik weten wat mijn netto uitkering word er sta op mijn brief uw uitkering is 75 %van 1.620,16 is mijn iva maandloon is 1.215,12, bruto per maand incl vakantiegeld, de maandelijkse betaling is 1.125,11 bruto per maand excl vakantiegeld, wat krijg ik nu netto per maand op mijn rekening? groetjes roos Reactie infoteur, 21-12-2016
Beste Roos,
Netto is dat ongeveer 900 euro per maand.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wilma, 14-06-2016 10:28 #17
Beste Zeemeeuw,
ik ben vanaf af nu in de WIA IVA en mijn bruto uitkering is € 1.958,37 hoeveel hou ik er netto aan over? Heb al gebeld met UWV en de belastingdienst maar niemand kan mij verder helpen! Ik hoop u wel! Alvast bedankt!
Groet, Wilma Reactie infoteur, 14-06-2016
Beste Wilma,
Ik kan alleen een indicatie geven: ongeveer 1400 euro netto.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jo, 28-04-2016 21:00 #16
Hallo,

Ik krijg met terugwerkende kracht een IVA uitkering, ingaande vanaf 22-08-2015. Mijn bruto uitkering zal €1.361,35 bedragen exclusief vakantiegeld. Kunt u mij vertellen hoeveel netto ik ongeveer zal ontvangen per maand? En hoeveel netto vakantiegeld ik in mei ontvang, gerekend over een heel jaar? En krijg ik rente over de IVA uitkering, omdat het met terugwerkende kracht ingaat?

Alvast bedankt voor uw antwoord! Reactie infoteur, 30-04-2016
Hallo Jo,
Als er geen ander inkomen is, houdt u van bruto €1.361,35 ongeveer netto 1050 euro over. U krijgt geen rente. U bouwt per maand IVA uitkering 8% aan vakantiegeld op.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kaan, 06-04-2016 00:36 #15
Besten,

ik heb een wia uitkering aangevraagd en ik kom nu in aanmerking voor wga. Ik ben 40% afgekeurd. Ik ben afgekeurd voor gilles de la tourette, een ziekte met ticstoornis. Hierdoor kan ik niet goed functioneren. Nu is mijn vraag: ik krijgt maar 400 eu uitkering. Mijn vrouw werkt niet, dus ik ben de enige kostenverdiener. Als ik solliciteer kan ik toch niet werken, want mijn lichaam werkt niet mee. Mijn inkomen is onder de sociaal minimuum. Hoe kom ik nu aan mijn minimum loon? Werk kan ik zo niet vinden. Moet ik me melden bij de gemeente voor sociaal bijstand, of krijg ik van het uwv een toeslag om aan mijn sociaal minimum te komen? Reactie infoteur, 07-01-2019
Beste Kaan,
U kunt bij het UWV een toeslag aanvragen die aanvult tot het bijstandsniveau:

https://financieel.infonu.nl/geld/169938-toeslag-uwv-omlaag-voor-alleenstaand-woningdeler-in-2018.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Me007, 22-03-2016 14:56 #14
Hallo,

Lig in scheiding. Mijn ex woont al elders, scheiding is nog niet rond. Heb een WGA uitkering, heb inmiddels wel extra toeslagen aangevraagd en toegewezen gekregen. Zit ondanks de toeslagen toch nog beneden minimum inkomen. Mijn vakantiegeld wordt hierbij niet ingerekend zo heb ik begrepen. Als ik bij de gemeente aanvulling aanvraag schijnt dat ik solliciteren moet, terwijl ik niet kan werken.

Hoe kan dit? Klopt dit?

Met vriendelijke groet. Reactie infoteur, 23-03-2016
Beste Me007,
U kunt een aanvraag doen bij de gemeente en de gemeente kan u (tijdelijk) uitsluiten van de sollicitatieplicht.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mieke, 03-02-2016 17:18 #13
Geachte hr. zeemeeuw.
ik en mijn partner hebben altijd beide gewerkt, hij fulltime en ik part-time, met het idee dat ik in de toekomst eventueel zou stoppen met werken om zorg te dragen voor de kids. Nu is mijn partner afgekeurd (iva uiterking) maar valt deze onder het minimum en krijgen we dus aanvulling tot bijstandsniveau van de gemeente. Nu ben ik een tijd terug mijn baan verloren en is mijn ww al een tijdje verlopen, op zich geen probleem omdat mijn vriend destijds nog werkte.
Echter is hij nu volledig afgekeurd en zijn inkomen achteruit gegaan. Klopt het dat ik dan nu sollicitatie plichtig ben omdat mijn vriend is afgekeurd en aanvulling krijgt?
Dat lijkt mij vreemd, omdat dit zou betekenen dat als ik al gestopt was met werken vanwege de kinderen, ik nu ineens moet gaan werken omdat mijn vriend is afgekeurd. Ook ontvangt mijn nicht die in dezelfde stad woont voor haar vriend een wia en aanvulling van uit de gemeente, maar zij heeft geen sollicitatie plicht. Hoe zit dit? Want eigenlijk heb ik de uren vrije tijd nodig, om de extra zorg voor hem en de kinderen nu op me te nemen.

Vriendelijke groet Mieke Reactie infoteur, 04-02-2016
Geachte Mieke,
Als u een bijstandsuitkering aanvraagt, wordt u sollicitatieplichtig, ook al zijn niet alle gemeenten hier even streng in.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. Uijl, 13-12-2015 10:10 #12
Geachte hr. Zeemeeuw,

Ik heb gisteren te horen gekregen dat ik een IVA- uitkering heb gekregen van BRUTO euro 1699,00.(75%)
Terwijl van mijn werkgever " Middin" elke maand, na een jaar ziekte, NETTO 1313,00 (70% exclusief vak. geld)ontvang.
Mijn vragen zijn: Wat ontvang ik dan van het UWV netto? Is de uitkering inclusief vakantiegeld? En wanneer ik minder ontvang, wat ik wel vrees, v/h UWV hoe dat kan?
Met vriendelijke groet,

A.Uijl Reactie infoteur, 14-12-2015
Geachte A. Uijl,
Dat zal netto ongeveer 1240 euro zijn. U krijgt uw vakantiegeld in mei in een keer uitbetaald. Het beste vraagt u het UWV om een specificatie van uw berekening.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vief, 03-12-2015 17:52 #11
Ik ontvang een WIA uitkering met aanvullende bijstand, ik woon samen en heb geen thuiswonende kinderen. Samen hebben we dus een uitkering voor gehuwden op het sociaal minimum. Ons bruto jaarinkomen is echter € 25.804! (2014)
Ik ben geen fiscalist, maar het lijkt me wat aan de hoge kant met een bijstandsuitkering… Bovendien kunnen het UWV en de gemeente me hier ook geen verklaring voor geven. Met dit bruto inkomen hebben we ook geen recht op huurtoeslag meer bijvoorbeeld. Hier iemand die daar iets over kan vertellen? Reactie infoteur, 05-12-2015
Beste Vief,
Als de WIA en bijstand uw enige inkomstenbronnen zijn, is er waarschijnlijk een fout gemaakt bij uw belastingaangifte.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vincent, 13-10-2015 15:11 #10
Ik krijg €970.93 per maand (x 12 = 11651,16) van UWV. Als ik kijk op de website van me gemeente (Apeldoorn) dan krijgt je een bijstand van € 962,83 (x 13 = 12516,79). Waarom krijg ik op jaarbasis minder van UWV? Dit klopt toch niet in verhouding? Reactie infoteur, 13-10-2015
Beste Vincent,
Is uw bedrag ook inclusief vakantiegeld?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

N. Beltgens, 19-09-2015 13:49 #9
Mijn mna krijgt een loongerelateerde WGA uitkering van €1.370,- bruto p/m. Exclusief vakantiegeld wat houdt hij netto over?
Gr.Nicole Reactie infoteur, 21-09-2015
Beste N. Beltgens,
Dat zal ongeveer €1.050 netto zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cindy, 18-09-2015 10:22 #8
Hoi, ik ben voor 55,99% arbeidsongeschikt verklaard. Het moet met terugwerkende kracht van een jaar worden terug berekend en verrekend worden met de bijstand.
Ik heb een VVU uitkering (het laagste in de WIA)
Mijn dagloon zit op 29,11 en krijg daarnaast een toeslag van 23,09.
Wat dus uitkomt op 52,20 per dag (bruto) wat weer uitkomt op 1135,35 bruto per maand.
Als ik dit omreken zit het 10,- netto onder het sociaal minimum. (914,50 netto bij bijstand en 905 netto bij WIA)
Moet ik nu voor dit resterende bedrag naar de gemeente voor aanvulling vanuit de bijstand of moet ik het UWV aanschrijven dat de berekening niet klopt en ik met de toeslag alsnog onder het sociaal minimum uitkom?

Ik ben alleenstaande moeder met een dochter van 3 jaar, die 10,- per maand lijkt niks maar voor mij maakt dat dus echt wel verschil. Reactie infoteur, 20-09-2015
Hoi Cindy,
Het bruto bedrag waarop u recht hebt is € 261,00 per week, € 52,20 per dag. Meer geeft het UWV niet. De aanvulling die u wilt, zult u dan helaas bij de gemeente moeten aanvragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johan, 24-06-2015 11:44 #7
Hallo ik ben voor 73 % arbeidsongeschikt dat loopt nog een jaar door. Stel dat ik geen werk vind en dan krijg ik heb ik begrepen in een vervolguitkering die is 51% van het minimumloon. Geldt hier dan ook het inkomen van mijn vrouw mee of niet? mvrgr Johan Reactie infoteur, 24-06-2015
Beste Johan,
Bij een vervolguitkering wordt ook gekeken naar het inkomen van uw vrouw.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. Dekker, 09-10-2014 12:48 #6
Goedendag,

Als het de netto bijstandsnorm € 1.291,00 is, komt het mij toch als vreemd voor dat de uitkering van mijn partner (WIA) plus van mij (IAOZ) volgens de Gemeente Zaanstad niet hoger uitkomt dan € 1.127,60 netto per maand (excl. vakantiegeld).
Kan iemand mij hierin raad geven?

Dank en groet,
Jaap Dekker Reactie infoteur, 10-08-2019
Goedendag J. Dekker,
De hoogte van de bijstand vindt u terug in het artikel:

https://financieel.infonu.nl/geld/119339-hoogte-bijstandsuitkering-2019-januari-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. H. Bos, 06-08-2014 09:04 #5
Beste Infoteur,
Nee, want het UWV heeft dat in haar beslissing immers al uitgelegd. Nogmaals, betreffende vervolguitkering is gebaseerd op het minimumloon van bruto 1495 euro. De bijstandsnorm voor een stel is NETTO 1291 euro. Beide normen worden gezien als 'sociaal minimum' maar met een verschil van honderden euro's. Volgens mij is mijn vraag niet super ingewikkeld, maar misschien communiceer ik niet duidelijk genoeg. Reactie infoteur, 06-08-2014
Beste A.H. Bos,
Het sociaal minimum in ons land is de bijstandsuitkering en die is voor een gezin gelijk aan 100% van het netto minimumloon. Als u netto minder hebt ontvangen, moet u daarvoor bij het UWV zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. H. Bos, 05-08-2014 10:50 #4
Het UWV geeft aan dat we een bezwaarschrift kunnen indienen als we het er niet mee eens zijn. Ik had natuurlijk de hoop dat u ons een beetje verder zou kunnen helpen, maar we komen op deze manier via een omleiding weer terug bij… het UWV. Dank u. Reactie infoteur, 05-08-2014
Beste A. H. Bos,
Het UWV heeft uw dossier en weet waarom het tot het eerdere besluit is gekomen. Als u een bezwaarschrift indient, zijn ze genoodzaakt om tekst en uitleg te geven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. H. Bos, 04-08-2014 11:34 #3
Geachte,

Ik hoop dat u nog iets duidelijker kunt zijn; wij zijn een samenwonend stel van 50 en 52 jaar oud en komen met de op het minimumloon van bruto 1495 euro gebaseerde WGA-vervolguitkering uit op 1128 netto. Dat ligt volgens mij ongeveer 163 euro beneden de WWB-norm van 1291 euro. Nogmaals, klopt dit wel? Reactie infoteur, 04-08-2014
Beste A. H. Bos,
Als uw partner geen inkomen heeft, hebt u inderdaad minder ontvangen dan de bijstandsnorm die voor uw huishouding geldt. Daarover kunt het beste contact opnemen met het UWV.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. H. Bos, 31-07-2014 18:12 #2
Ik heb een vraag aan u: de WGA vervolguitkering MET UWV-toeslag is in casu €1495,20 bruto en ligt netto – als ik me niet vergis - dus zo’n € 163 onder de bijstandsnorm. Nu vraag ik me af of dit wel klopt aangezien je uiteindelijk tamelijk ver onder het voor Nederland geldende sociale minimum uitkomt. Zeer benieuwd naar uw inschatting hier van. Reactie infoteur, 10-08-2019
Beste A. H. Bos,
De hoogte van de bijstandsuitkering is onder andere afhankelijk van uw leeftijd en uw gezinssituatie. Hetzelfde geldt voor uw netto uitkering. Als u die wilt vergelijken, kijkt u het beste naar onderstaand artikel met de bedragen voor de bijstand 2019 (inclusief vakantiegeld):

https://financieel.infonu.nl/geld/119339-hoogte-bijstandsuitkering-2019-januari-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Harm, 10-01-2014 12:33 #1
Mijn loongerelateerde WGA uitkering (100%), die gebaseerd is op het max. dagloon, loopt dit jaar af. Kunt U aangegeven wat nu mijn vervolguitkering gaat worden? Wordt dit nu max. minimumloon (Bijstand) of gewoon een voortzetten van de huidige uitkering? Vanuit het UWV kan niemand mij dit vertellen vreemd genoeg. Reactie infoteur, 10-01-2014
Beste Harm,
Uw vervolguitkering is afhankelijk van wat u nu verdient en het maandloon dat door een arbeidsdeskundige is vastgesteld. Dat bepaalt of en hoeveel u aan loonaanvullingsuitkering krijgt (aanvulling tot uw loon) of een vervolguitkering (aanvulling tot bijstand).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Infoteur: Zeemeeuw
Laatste update: 24-09-2019
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Special: Belasting 2019
Reacties: 38
Schrijf mee!