AOW 2019: bedragen en leeftijd 2019

AOW 2019: bedragen en leeftijd 2019 Wederom stijgt de AOW-leeftijd in 2019, nu met vier maanden. Wie in 2019 voor het eerst AOW ontvangt is dus tenminste 66 jaar en vier maanden oud. De AOW gaat in 2019 door de inflatiecorrectie omhoog ten opzichte van 2018 (januari en juli 2019), hoeveel u netto vooruit gaat is van meer zaken afhankelijk. De hogere ouderenkorting maakt waarschijnlijk veel goed. Wie in 2018 een jongere partner heeft en AOW ontvangt, zal dat bij een gelijkblijvend inkomen van de partner ook in 2019 doen. Of de AOW-leeftijd ook na 2019 verder zal stijgen is een belangrijk discussiepunt in de onderhandelingen voor een nieuw pensioenakkoord. Let ook op de betaaldagen van de AOW. Op 23 mei 2019 is dit inclusief vakantiegeld.

AOW per 1 januari en 1 juli 2019


Uw eerste AOW in 2019, wat is uw vereiste leeftijd

Ging tot 2019 de minimale AOW-leeftijd per jaar met drie maanden omhoog, in 2019 is dit met vier maanden. Uw eerste AOW krijgt u in 2019 pas als u 66 jaar en vier maanden oud bent. De leeftijd waarop iemand AOW krijgt verschilt (veel gepensioneerden ontvingen hun eerste AOW al toen ze 65 jaar werden) en ook de bedragen die iemand ontvangt verschillen:
 • Woont u en werkt u in Nederland en hebt u nooit in het buitenland gewoond, dan hebt u een volledige AOW opgebouwd.
 • Bent u alleenstaande, dan hebt u recht op een hogere AOW dan iemand die AOW ontvangt en samenwoont of getrouwd is (70% versus 50%).
 • Het kan zijn dat u sinds 2015 recht hebt op een partnertoeslag, omdat uw partner jonger is dan u en zelf nog geen recht heeft op AOW. Hoe minder inkomen uw partner heeft, hoe groter de toeslag zal zijn.
 • Netto kunnen er ook verschillen zijn, bijvoorbeeld doordat de ene persoon wel aftrekposten en/of een pensioen heeft en de ander niet.

De AOW en uw leeftijd in 2019-2023, met en zonder pensioenakkoord

De verhoging van de AOW-leeftijd wordt gemotiveerd door de stijging van de gemiddelde levensverwachting die toeneemt, bovendien zou het goed voor u zijn (beter aan het werk dan thuis zitten). De realiteit is dat vooral de staatskas erop verdient en vele (toekomstige) AOW-ers een AOW-gat opbouwen, dat wil zeggen niet toekomen aan de opbouw van een volledige AOW. Mensen met zwaar werk, personen die ziek worden of werkloos, komen regelmatig niet meer aan het werk en bouwen minder pensioen op. De AOW-leeftijd is dan ook een discussiepunt in het overleg omtrent een nieuw op te zetten pensioenstelsel. Het is afwachten wanneer dit pensioenakkoord er komt en wat erin zal staan. Daarom moet vooralsnog worden uitgegaan van de wettelijke regels zoals ze in 2018 en 2019 bestaan. Tot 2022 gaat de leeftijd omhoog waarbij uw eerste AOW bepaald wordt door uw geboortedatum en hoe oud we gemiddeld in Nederland worden:

AOW-leeftijd 2019-2023 zonder pensioenakkoord:

Geboortedatum:De eerste AOW krijgt u in:AOW gerechtigd op de leeftijd van:
na 31 december 1952 en voor 1 september 1953201966 jaar en 4 maanden
na 31 augustus 1953 en voor 1 mei 1954202066 jaar en 8 maanden
na 30 april 1954 en voor 1 januari 1955202167 jaar
na 31 december 1954 en voor 1 oktober 1955202267 jaar en drie maanden
na 30 september 1955 en voor 30 september 1956202367 jaar en drie maanden

In 2022, 2023 en 2024 is de AOW-leeftijd 67 jaar en drie maanden zonder pensioenakkoord, met pensioenakkoord wordt de AOW-leeftijd minder snel verhoogd en bevroren:

AOW-leeftijd 2019-2023 met pensioenakkoord:

Geboortedatum:De eerste AOW krijgt u in:AOW gerechtigd op de leeftijd van:
na 31 december 1952 en voor 1 september 1953201966 jaar en 4 maanden
na 31 augustus 1953 en voor 1 september 1954202066 jaar en 4 maanden
na 31 augustus 1954 en voor 1 september 1955202166 en 4 maanden
na 31 augustus 1955 en voor 1 juni 1956202266 en zeven maanden
na 31 mei 1956 en voor 28 februari 1957202366 en tien maanden

AOW 2019 gaat omhoog, per 1 januari 2019 en 1 juli 2019

De bruto AOW gaat per 1 januari en 1 juli 2019 enkele tientjes omhoog, dat leidt tot de volgende bedragen:

Bruto AOW vanaf 1 januari 2019 ten opzichte van 1 juli 2018

WieBruto AOW bedrag januari 2019Bruto AOW bedrag juli 2018
Alleenstaand 1.215 1.181,36
Getrouwd of samenwonen met partner zonder partnertoeslag 835 814,74
Getrouwd of samenwonend met partner jonger dan 65 en met recht op volledige partnertoeslag 1.645 1.604,55
Getrouwd of samenwonend met partner jonger dan 65 en met recht op een partnertoeslag minus 10% (90% toeslag) 1.564 1.525,57

Bruto AOW vanaf 1 juli 2019 ten opzichte van 1 januari 2019

WieBruto AOW bedrag januari 2019Bruto AOW bedrag juli 2019
Alleenstaand 1.215 1.228
Getrouwd of samenwonen met partner zonder partnertoeslag 835 844
Getrouwd of samenwonend met partner jonger dan 65 en met recht op volledige partnertoeslag 1.645 1.662
Getrouwd of samenwonend met partner jonger dan 65 en met recht op een partnertoeslag minus 10% (90% toeslag) 1.564 1.580

De betaaldagen 2019 waarop uw AOW wordt gestort

De betaaldagen voor 2019 zijn:
 • 23 januari 2019;
 • 21 februari 2019;
 • 21 maart 2019;
 • 23 april 2019;
 • 23 mei 2019 (inclusief vakantiegeld);
 • 24 juni 2019;
 • 23 juli 2019;
 • 22 augustus 2019;
 • 23 september 2019;
 • 23 oktober 2019;
 • 21 november 2019;
 • 23 december 2019.

Van bruto AOW naar netto AOW: de heffingskortingen

De Sociale Verzekeringsbank SVB houdt rekening met heffingskortingen, waaronder de algemene heffingskorting en de ouderenkorting. De hoogte van de algemene heffingskorting is mede afhankelijk van uw overige inkomen, denk aan pensioen en lijfrenten. De ouderenkorting is er voor iedereen die recht heeft op AOW, maar wordt lager als uw totale inkomen (AOW, pensioen en ander inkomen) hoger is dan circa 47.500 euro. Is uw totale jaarinkomen lager dan hebt u recht op 1.578 aan ouderenkorting. De SVB houdt overigens geen rekening met uw aftrekposten. Hebt u bijvoorbeeld aftrek voor ziektekosten of hypotheek, dan kunt u via de voorlopige aanslag inkomstenbelasting bij de Belastingdienst om een voorlopige teruggaaf vragen. Uw bruto AOW gaat in 2019 omhoog, maar hoeveel dat netto zal zijn is toch vooral individueel bepaald. Ook in 2020 gaat de AOW omhoog.

Lees verder

© 2018 - 2020 Info4mij, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
AOW 2018: bedragen en leeftijd 2018AOW 2018: bedragen en leeftijd 2018Per 1 januari 2018 en 1 juli 2018 gaat de AOW iets omhoog, zowel de bruto als netto bedragen. De inflatiecorrectie en he…
AOW-bedragen 2020AOW-bedragen 2020Wie in 2020 AOW ontvangt, gaat er per juli 2020 gemiddeld genomen op vooruit door een hogere AOW uitkering en een wat la…
AOW partnertoeslag 2019 en 2020AOW partnertoeslag 2019 en 2020Hoeveel AOW partnertoeslag krijgt u in 2020 (per 1 juli) en wat was het in 2019? De AOW-partnertoeslag is al in 2015 afg…
AOW: bedragen en vakantiegeld juli 2020AOW: bedragen en vakantiegeld juli 2020De AOW 2020 (januari 2020 en juli 2020) is bekend plus uw vakantie-uitkering. Bruto en netto komen de bedragen hoger uit…

Hoe lang partneralimentatie betalen in 2020 en 2021?Hoe lang partneralimentatie betalen in 2020 en 2021?Het wordt in veel gevallen minder lang partneralimentatie betalen vanaf 2020. De duur van de alimentatiebetalingen is to…
Testament en echtscheiding: erfenis toch naar de ex?Testament en echtscheiding: erfenis toch naar de ex?Stel u en uw partner hebben een paar jaar geleden bij een notaris een testament voor jullie nalatenschap laten opstellen…

Reageer op het artikel "AOW 2019: bedragen en leeftijd 2019"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Henk, 15-11-2019 19:04 #39
Ik heb samen met een vriendin voor 9 jaar terug een huis gekocht, wel fiscaal partner, we zorgen niet voor elkaar we wonen gescheiden in het huis ben ik dan alleenstaand of samenwonend voor de AOW? Reactie infoteur, 07-01-2020
Beste Henk,
Als jullie in dezelfde woning wonen en de delen hebben niet een eigen huisnummer, dan wordt het moeilijk om u als alleenstaande te zien:

https://financieel.infonu.nl/geld/122356-aow-2019-en-2020-samenwonen-nieuwe-regels.html

Fred, 16-09-2019 11:58 #38
Geachte infoteur,

Ik geboren 25-02-'56 ben voornemens na bereiken van de AOW leeftijd (66.7) met mijn vrouw (Russische) naar Rusland te verhuizen. Rusland is voor de AOW een niet verdragsland en kan ik dus 50% van het zgn. mimimumloon verwachten. Ik zal ook de pensioenverzekeraar verzoeken mijn pensioen naar Rusland over te gaan maken. Maar welke inhoudingen (volksverzekering, inkomstenbelasting ed.) kunnen wij dan alsnog in Nederland verwachten over de AOW en het pensioen.?

Graag Uw reactie. Reactie infoteur, 17-10-2019
Geachte Fred,
Als de AOW uw enige inkomen is, betaalt u in vanaf 2021 waarschijnlijk 18,65% belasting en premies plus de Zvw-premie:

https://financieel.infonu.nl/belasting/104699-inkomstenbelasting-2019-twee-belastingtarieven-en-schijven.html

Ted, 04-09-2019 22:08 #37
Geachte infoteur,
Ik ben van februari 1957 en vanaf 1 september 2010 woonachtig in een niet verdragsland. Mijn vrouw is buitenlandse maar heeft inmiddels de Nederlandse nationaliteit. Vanaf juni 1999 staan wij als partner ingeschreven bij het pensioensfonds en in 2002 zijn we getrouwd. Waar heeft mijn vrouw recht op qua AOW uitgaande vandezelfde gegevens als boven. Tot 1 september 2010 heb ik volledig AOW afgedragen en krijg straks dus een korting van 28%.
1) Krijgt mijn vrouw hetzelfde bedrag als ik aan AOW vanaf haar AOW-leeftijd (zij is van 10-1959 maar heeft geen volledig AOW opgebouwd maar is wel mijn partner/echtgenote))?
2) Of krijgt zij slechts AOW vanaf juni 1999 tot 1 september 2010 zijnde 10 jaar = 20%)?

Gaarne uw advies Reactie infoteur, 17-10-2019
Geachte Ted,
Het aantal jaren AOW waarop recht bestaat, wordt per individu bijgehouden en is niet overdraagbaar. Als iemand een aantal jaren niet in Nederland woont of werkt, bouwt deze in die jaren geen AOW op. Als uw vrouw vanaf juni 1999 tot 1 september 2010 in Nederland was, bouwde ze alleen voor deze jaren AOW op.

Willy, 12-08-2019 10:30 #36
Ik ben op 27 juni 1953 geboren. In welke maand krijg ik dan mijn 1e AOW uitbetaald. Okt. of nov.? Reactie infoteur, 17-10-2019
Beste Willy,
In oktober hebt u nog nauwelijks recht op AOW (een paar dagen), de uitbetaling zal daarom waarschijnlijk in november zijn.

Alex, 27-07-2019 11:28 #35
Geachte Infoteur,
Ik ben geboren oktober 53, heb tot 31/10/2009 in Nederland gewoond, toen naar USA geëmigreerd. Mijn Amerikaanse echtgenote is van juli 54. Zij heeft van februari 1998 tot 31/10/2009 in Nederland gewoond. Wij wonen vanaf februari 2015 in België. Hoeveel procent AOW hebben wij ieder opgebouwd? Is er recht op partnertoeslag? Kan men kiezen om de AOW in Nederland of in België te laten belasten? Reactie infoteur, 29-07-2019
Geachte Alex,
1. Uw AOW-leeftijd is 66 jaar en vier maanden (februari 2020).
2. Belangrijk is wat uw inkomen is. Als u in België woont en inkomsten uit vroegere arbeid heeft uit Nederland, dan speelt de 25.000 euro grens een rol. Boven deze grens wordt in de meeste gevallen in Nederland belasting geheven, anders in België.
3. U hebt straks recht op circa 70% van een volledige AOW (grofweg 570 euro bruto per maand). Uw echtgenote heet recht op circa 23% (als jullie in België blijven wonen).
4. U komt niet in aanmerking voor de AOW-partnertoeslag.

Viette Marc, 24-06-2019 21:42 #34
Ikzelf ben Belg, 47jaar. Mijn vriendin is Nederlandse, 55 jaar en sinds een tweetal maanden geëmigreerd naar België. Op 27 augustus treden wij samen in het huwelijksbootje. Zij werkt nog steeds in Nederland als zzp'er. Kan u me wat meer uitleg verschaffen over wat er gaat gebeuren als zij haar aow/pensioenleeftijd bereikt? Reactie infoteur, 25-06-2019
Beste Viette Marc,
1. Dat hangt van de situatie af. Zolang uw vriendin in Nederland werkt en verplicht dan wel vrijwillig verzekerd is voor de AOW, bouwt zij verder aan haar AOW. Voor veel personen die buiten Nederland wonen geldt echter dat ze in die jaren geen extra AOW meer opbouwen en blijven steken op het aantal jaren dat ze nog wel in Nederland woonden. Het percentage aan AOW wordt dan bevroren, niet het kapitaal.
2. Dus als men niet verder AOW opbouwt en voor vertrek naar België 60% van de AOW heeft opgebouwd, dan krijgt men, eenmaal met pensioen, 60% van het dan geldende AOW-bedrag van iemand die wel 100% aan AOW-jaren heeft opgebouwd. Is dit te weinig om van rond te komen, dan kan er nog om een aanvulling worden gevraagd (AIO, als die tegen die tijd nog bestaat uiteraard).

Anneke, 22-06-2019 08:32 #33
Ik ben geboren 12-1-1955. Mijn vraag is wanneer ontvang ik mijn eerste aow? Reactie infoteur, 24-06-2019
Beste Anne,
Uw nieuwe AOW-leeftijd is 66 jaar en vier maanden (12 mei 2021). Die maand krijgt u ook uw eerste AOW.

Bozena, 21-06-2019 18:39 #32
Ik kreeg van een pensioenfonds de AOW-compensatie voor de niet verzekerde jaren tijdens mijn werk in het buitenland. Dient deze compensatie geïndexeerd worden met % welke is door de Overheid bepaald of door dit fonds? Is dat jaarlijks verhoogd per januari of juli van elke jaar? Reactie infoteur, 24-06-2019
Beste Bozena,
De indexatie van de AOW (en dus ook het bruto deel dat het pensioenfonds hiervan suppleert), wordt door de overheid vastgesteld en is gelijk aan de indexatie van het wettelijk minimumloon.

Jan Lukas, 21-06-2019 00:03 #31
Vraag: Geboren: 16-02-1953. AOW op 16-06-2019. Gewerkt tot deze datum.
In juni recht op salaris, aow en pensioen. Waar kan ik de loonheffingskorting voor 2019 het beste op toepassen? AOW of pensioen? En in 2020 en jaren daarna? Reactie infoteur, 24-06-2019
Beste Jan Lukas,
1. In 2019 is het voor u even opletten als u tot juni 2019 inkomen had waarop ook loonheffingskortingen werden toegepast. Dit, omdat dat betekent dat u voor het verdere verloop van 2019 op een lager bedrag aan heffingskortingen recht hebt. Als dat zo is, kunt u in 2019 verder wellicht beter geen loonheffingskortingen toepassen, en wat u netto zo te weinig hebt ontvangen, terugkrijgen bij uw belastingaangifte inkomstenbelasting over 2019 (voorjaar 2020).
2. In de regel past de SVB de loonheffingskortingen toe. Omdat u ook een pensioen ontvangt, kan het zijn dat u in 2020 en daarna netto te veel AOW krijgt. Daarvoor kunt u tegen die tijd dan wat geld opzij zetten.

R. N. Maxwell, 13-06-2019 20:16 #30
Ik ben geboren op 26-2-1953
Mijn vraag is wanneer verwacht ik mijn eerste betaling Reactie infoteur, 14-06-2019
Beste R. N. Maxwell,
Uw AOW-leeftijd is 66 en vier maanden, eerste betaling 26-6-1919. Dat zal nog geen volledige betaling zijn.

R. S. de Jong, 05-06-2019 20:52 #29
Ik ben geboren op 26-03-1955
Wanneer kom ik als alles goed gaat in aanmerking voor mijn AOW. Reactie infoteur, 07-06-2019
Beste R. S. de Jong,
U krijgt AOW vanaf 26-7-2021.

J. Schoolderman, 03-06-2019 15:50 #28
Ik ben 28 oktober 2018 66 jaar geworden, en mijn vrouw word 1 november 2019 66 jaar
mijn vraag is, wanneer krijgt zij AOW, en is het bedrag gelijk aan mijn AOW? Reactie infoteur, 04-06-2019
Beste J. Schoolderman,
U hebt vanaf 28 oktober 2018 recht op AOW en uw vrouw vanaf juli 2020. Overigens kunnen de leeftijden nog veranderen in het kader van de onderhandelingen over het pensioenakkoord:

https://financieel.infonu.nl/geld/149530-aow-leeftijd-2020-en-2021-pensioenakkoord.html

Renske, 02-06-2019 17:14 #27
Geachte infoteur,

wat betekent het voor mij als de AOW met 2 jaar bevroren wordt? Ik word 21 februari 2020 66 jaar.

Zoals het er nu naar uitziet. krijg ik 21 oktober 2020 aow. Mijn vraag is als de aow bevroren wordt, wordt het voor mij dan 66 jaar en 4 maanden (zoals het nu in 2019 is)? in de plaats van 66 jaar en 8 maanden?

vr gr Rensk Reactie infoteur, 03-06-2019
Geachte Renske,
De mogelijke gevolgen van een minder snelle verhoging en mogelijk tijdelijke bevriezing van de AOW, leest u in:

https://financieel.infonu.nl/geld/149530-aow-leeftijd-2020-en-2021-pensioenakkoord.html

M. A. Susan, 26-04-2019 13:33 #26
Ik heb een jongere partner 51 jaar. Mijn leeftijd is 68 en heb aow voor een alleenstaande. mijn geboortedatum is 1 november 1950.
ik wil gaan samenwonen. heeft dit gevolgen voor mijn aow. Reactie infoteur, 26-04-2019
Beste M. A. Susan,
Ja, u krijgt nu de AOW voor een alleenstaande en die is hoger dan voor wie samenwoont, omdat de partner door de fiscus geacht wordt aan de huishouding bij te dragen.

Straatman, 15-04-2019 11:40 #25
Mijn man is 71 en heeft aow en pensioen en krijgt partner toeslag, ik ben 63. Mag hij bijwerken of verlies ik dan mijn partner pensioen? Reactie infoteur, 16-04-2019
Beste Mevr. Straatman,
De partnertoeslag is gebaseerd op uw inkomen, daarom hebben bijverdiensten van uw man geen invloed op zijn partnertoeslag.

Meutstege, 21-03-2019 14:23 #24
Mijn man en ik hadden tot 5 maart ieder een aow uitkering. Mijn man is overleden en mijn broer woont bij mij in en doet de tuin en betaalt kostgeld meer niet. wat krijg ik nu aan aow en wat krijgt mijn broer aan aow? Heb ik nog recht op enige aanvulling? Reactie infoteur, 21-03-2019
Beste Meutstege,
Als de SVB jullie niet als samenwonend, dat wil zeggen samen een huishouden voerend, hebben jullie elk recht op de AOW voor een alleenstaande, anders niet.

E. Pootjes, 20-03-2019 17:34 #23
Ik ben 69 jaar. Mijn vrouw is 60 jaar en wil per april 2019 ophouden met werken. Heb ik dan recht op toeslag bij mijn AOW? Mijn inkomen bestaat uit pensioen plus AOW Reactie infoteur, 21-03-2019
Beste E. Pootjes,
De regeling AOW-partnertoeslag wordt afgebouwd voor de nieuwe instroom. Aangezien uw vrouw een eigen inkomen had, komt u daardoor niet voor de AOW-partnertoeslag in aanmerking.

Frans Zeulevoet, 05-03-2019 13:25 #22
Mijn oom, geboren in 1943 komt binnenkort te overlijden. Zijn vrouw is geboren in 1955. Zij ontvangen nu beiden AOW. Wat ontvangt de vrouw van mijn oom na zijn overlijden? Reactie infoteur, 05-03-2019
Beste Frans Zeulevoet,
De vrouw ontvangt na het overlijden van haar man het nog niet uitbetaalde deel van de AOW van haar man tot het moment van overlijden, plus een eigen AOW voor een alleenstaande. Deze is hoger dan de AOW voor een gehuwde.

E. Diepstraten, 28-02-2019 16:51 #21
Vraag namens mijn zus. Haar man is vandaag overleden, bijna 71 jaar. Zijzelf wordt 19 april a.s. 65. Op wat voor uitkering kan zij aanspraak maken? Reactie infoteur, 04-03-2019
Beste E. Diepstraten,
Wellicht heeft uw zus recht op een nabestaandenpensioen (dit is afhankelijk van de pensioenregeling van haar man), verder wordt de AOW van haar man uitbetaald zoals opgebouwd tot het moment van overlijden. Aanvullend kunnen er ook verzekeringen zijn afgesloten die tot uitbetaling zullen komen.

Karel Felix, 02-02-2019 22:46 #20
Ik word 21 februari 66 had dus in 2018 al mijn AOW en pensioen moeten hebben op deze manier word je bestolen is er rente te vorderen over 2018 tot 2019? Of moet ik nog eens 4 maanden wachten? Reactie infoteur, 04-02-2019
Beste Karel Felix,
U hebt recht op uw eerste AOW als u 66 jaar en vier maanden bent (2019).

A. Binnema, 30-01-2019 14:59 #19
In juni dit jaar krijg ik (alleenstaand) mijn eerste AOW ik heb 2 pensioenen beide ongeveer bruto 500 op maand basis. Waarop kan ik mijn loonheffingskorting het best op laten verrekenen op mijn AOW of op een van de pensioenen? Reactie infoteur, 31-01-2019
Beste A. Binnema,
Dat hangt ervan af. Als u zoveel mogelijk wilt voorkomen dat u belasting moet bijbetalen is verrekening met een pensioen waarschijnlijk beter. Dat betekent overigens wel dat u gedurende het jaar een lagere netto AOW hebt. Na afloop van een jaar wordt door de Belastingdienst de balans opgemaakt en worden bij de aangifte inkomstenbelasting de heffingskortingen waarop u recht hebt verrekend met uw totale jaarinkomen en valt het onderscheid pensioen of AOW toch weg.

L. G. Niessen, 15-01-2019 04:50 #18
Woon al enkele jaren in het buitenland en ontvangt maandelijks AOW. Over dit bedrag wordt maandelijks loonbelasting ingehouden. Kan ik deze loonbelasting jaarlijks via aangifte formulier inkomstenbelasting verrekenen met de uitgegeven ziektekosten? Reactie infoteur, 15-01-2019
Beste L. G. Niessen,
Dat hangt ervan af, een gewoon buitenlands belastingplichtige heeft geen recht op aftrekposten, maar een gekwalificeerd belastingplichtige wel:

https://financieel.infonu.nl/belasting/130391-kwalificerende-buitenlandse-belastingplichtige-2018-en-2019.html

Tineke Berkhout, 26-12-2018 01:16 #17
In januari 2019 wordt ik 66 jaar. Ik ben alleenstaand. In mei krijg ik dan aow en krijg ik ook pensioen. Voor de pensioen moest ik aangeven of er rekening gehouden moest worden met loonheffinskorting en heb ik ja ingevuld. Heb ik hier goed aan gedaan? Reactie infoteur, 27-12-2018
Beste Tineke Berkhout,
Waarschijnlijk niet. Als zowel het pensioenfonds als de SVB (voor de AOW) rekening houden met de heffingskortingen, kan het gebeuren dat u netto te veel krijgt uitbetaald en later een deel terug zult moeten betalen.

Henk Bremar, 23-12-2018 23:00 #16
Hi, Ik heb mijn hele leven in NL gewoond. Mijn vrouw vanaf haar 40ste. Ik ben van 1947 mijn vrouw van 1959. We wonen sinds 4 jaar in Letland en we werken niet. Ons AOW met toeslag komt voor 91 % uit Nederland. Het NL bedrijfspensioen wordt in Letland belast. Vandaar deze 91 %. We hebben natuurlijk niet de volle toeslag daar mijn vrouw later in NL is komen wonen. We zijn nog net kwalificerend buitenlands belastingplichtigen. Mijn AOW is ongeveer 16.000 en pensioen 1300 bruto p/jr.

Nu krijgt mijn vrouw binnenkort pensioen uit Rusland. Dit zal omgerekend +/- 150 Euro p/mnd zijn. Hoe zit dit dan met de heffingskortingen, en met dat kwalificerend buitenlands belastingplichtige. Vervalt dit dan, maar ook de heffingskortingen? En als dit zo is hoeveel zou dit dan ongeveer kunnen bedragen? En wordt die 150 euro in mindering gebracht op de toeslag? Reactie infoteur, 27-12-2018
Hi Henk Bremar,
Als het pensioen uit Rusland in Nederland bekend is, wordt dit volledig in mindering gebracht op de AOW-partnertoeslag. Dan zou uw inkomen dus lager uitkomen. Of dit gevolgen heeft voor uw heffingskortingen luistert nauw en zou bekeken moeten worden.

Adrie Laamers, 17-12-2018 23:03 #15
Mijn partner gaat in 2020 AOW ontvangen. Werken doe ik zelf nog, hoe hoog mag mijn inkomen zijn voordat het nadelig is voor ons totaal inkomen?

Graag hoor ik van u,
M.v.g.
adrie laamers Reactie infoteur, 18-12-2018
Beste Adrie Laamers,
Uw inkomen is niet van invloed op de hoogte van de AOW van uw partner.

P. Moens, 17-12-2018 12:11 #14
Wanneer een laatste ouder komt te overlijden hoelang word er dan nog aow uitbetaald? Reactie infoteur, 17-12-2018
Beste P. Moens,
In een maand van overlijden worden nog het AOW-pensioen, de inkomensondersteuning AOW en het vakantiegeld uitbetaald die zijn opgebouwd tot en met de dag van overlijden.

G. van Arkelen, 14-12-2018 13:42 #13
Snap er niets van!
Ik ben 68 jaar en 10 maanden en krijg AOW. Mijn echtgenote, geboren 08-07-1953, krijgt nu heffingskorting per maand en heeft verder geen inkomen. Gezamenlijk inkomen is onder de 30.000 euro p.j.
De heffingskorting die zij voor 2019 gaat krijgen is voor haar in 2019 verlaagd.
Mijn vraag waarom?

Ook over haar toekomstige aow bedrag kan ik geen gegevens krijgen over wat wij krijgen.

De conclusie van mij is dus:
Ik snap het niet, en word gestrest door al die rompslomp. Reactie infoteur, 14-12-2018
Beste G. van Arkelen,
Raar, want haar heffingskorting gaat in 2019 juist ongeveer 200 euro omhoog:

https://financieel.infonu.nl/belasting/187644-aanrechtsubsidie-2019-minstverdienende-partner.html

Janssen, 12-12-2018 21:27 #12
Hallo, mijn man heeft al enkele jaren aow, hij wordt in Januari 72, ikzelf ben 60 jaar, wanneer krijg ik mijn aow. en wat voor gevolgen heeft het als mijn partner zou overlijden voordat ik mijn aow leeftijd heb bereikt?
M.V.G. Mevr. Janssen Reactie infoteur, 14-12-2018
Hallo Janssen,
Als uw man komt te overlijden, houdt zijn AOW op en krijgt u via hem nog een overlijdensuitkering en het nog openstaande vakantiegeld.

J. de Groot, 07-12-2018 15:05 #11
Goede middag
Ik word 18-01-2019 66jaar.
Mijn a o w datum word 18-05-2019.
Mijn vraag is wanneer krijg ik de eerste uitbetaling?
En de aanvraag van de a o w krijg je daar automatisch bericht van?

met vriendelijke groet

J de Groot Reactie infoteur, 08-12-2018
Goedendag J. de Groot,
In mei 2019 ontvangt u dan uw eerste AOW. Ongeveer 5 maanden voor uw AOW-leeftijd krijgt u een brief dat u AOW kunt aanvragen.

Ghw Kamphuis, 06-12-2018 14:51 #10
Ik ben 66 jaar mijn partner is 61 jaar wat is mij aow bedrag 2019 zonder heffingskorting netto.

gr Gerard Reactie infoteur, 07-12-2018
Beste Ghw Kamphuis,
Zonder heffingskortingen en aanvullend inkomen bedraagt uw netto AOW in 2019 circa 630 euro.

Emuukha, 01-12-2018 21:31 #9
Met hoeveel procent gaat de aow in 2019 omhoog? Reactie infoteur, 03-12-2018
Beste Emuukha,
De AOW zal omhoog gaan per 1 januari 2019 (zie artikel) en per 1 juli 2019 (verhoging is nu nog niet bekend).

G. Hoek, 22-11-2018 13:57 #8
Ik krijg op 8 mei mijn AOW en pensioen Voor welke van deze twee is het beter loonheffing in te houden? Reactie infoteur, 26-11-2018
Beste G. Hoek,
Als u voor die datum in 2019 ander inkomen ontving, loopt de meter van de belastingen en heffingskortingen al voordat u uw AOW en pensioen krijgt. Voor beide is er wellicht geen ruimte over in 2019 of ten dele nog voor de AOW (moet bekeken worden). In 2020 zet u het beste de heffingskortingen op uw pensioen stil. Bij uw belastingaangifte inkomstenbelasting is vervolgens precies te bepalen op hoeveel teruggave u nog recht hebt of dat u moet bijbetalen.

Hans, 22-11-2018 12:12 #7
Misschien off-topic, maar ik krijg volgend jaar mijn eerste AOW vakantietoeslag.
Hoeveel % belasting wordt er ingehouden op je vakantiegeld? Reactie infoteur, 26-11-2018
Beste Hans,
Als u geen aanvullend pensioen of ander inkomen hebt, betaalt u 18,65% belasting.

Hans, 18-11-2018 05:33 #6
De bruto AOW gaat per 1 januari met ongeveer 1,3% omhoog, gaat de AOW in juli 2019 ook met 1,3% omhoog? Reactie infoteur, 19-11-2018
Beste Hans,
Per 1 juli 2019 zal de AOW verder omhoog gaan, met hoeveel is nu nog niet te zeggen.

N. de Jong, 13-11-2018 05:23 #5
Ouderenkorting wordt die door de SVB zelf berekend en afgetrokken of moet je dit zelf doen bij de belastingaangifte? Reactie infoteur, 16-11-2018
Beste N. de Jong,
De SVB houdt ook rekening met de ouderenkorting. Dit komt ook bij uw belastingaangifte inkomstenbelasting terug.

Asjen van den Berg, 08-11-2018 14:55 #4
Uit welke bron komen de voorlopige AOW-hoogtecijfers van 2019? Reactie infoteur, 11-11-2018
Beste Asjen van den Berg,
De bedragen zijn berekend aan de hand van de wel bekend gemaakte bedragen voor het wettelijk minimumloon 2019.

Rdevries, 07-11-2018 12:33 #3
Hoe veel geld krijg ik 2019 netto? geboren in 1950. dank u Reactie infoteur, 11-11-2018
Beste Rdevries,
Dat hangt af van uw aftrekposten, of u alleenstaand bent en eventueel overig inkomen.

Dirk, 05-11-2018 11:57 #2
In december a.s worden mijn vrouw en ik beiden 65 jr., mijn vrouw werkt nog part-time 24 uur p/wk in de thuiszorg(sector), zelf ben ik al bijna 9 jaar zonder werk, kunnen wij recht hebben en aanspraak maken op de overbruggingsregeling (van 65jr. t/m 66jr.+8mnd Reactie infoteur, 22-01-2020
Beste Dirk,
Als u een uitkering hebt die vervalt of lager wordt doordat de AOW-leeftijd is verschoven (VUT, prepensioen, wachtgeldregeling, overbruggingspensioen) dan kunt u onder voorwaarden in aanmerking komen voor de overbruggingsregeling. Zie bijvoorbeeld:

https://financieel.infonu.nl/geld/119733-overbruggingsregeling-aow-2018-2019-en-2020.html

Daan, 30-10-2018 18:13 #1
Wanneer wordt bekend of de AOW leeftijd wordt bevroren of verlaagd. Reactie infoteur, 31-10-2018
Beste Daan,
Dit wordt momenteel besproken (vakbonden en ministerie), maar er lijkt weinig vooruitgang in de onderhandelingen te zitten. Voor een verlaging in 2019 is men bovendien aan de late kant, dat zou, als het allemaal niet te lang duurt, op een later moment met terugwerkende kracht kunnen.

Infoteur: Info4mij
Laatste update: 17-10-2019
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Special: AOW 2020
Reacties: 39
Schrijf mee!