InfoNu.nl > Financieel > Geld > Hoeveel kraamverlof, geboorteverlof, partnerverlof 2018-2019

Hoeveel kraamverlof, geboorteverlof, partnerverlof 2018-2019

Hoeveel kraamverlof, geboorteverlof, partnerverlof 2018-2019 De geboorte van een kind is voor de ouders superbelangrijk, hieraan gaat ook een spannende periode vooraf. Het kraamverlof en zwangerschapsverlof lijkt in Nederland goed geregeld, maar de partner is door tal van redenen vaak nog onvoldoende bij de opvoeding van zijn kind betrokken. De wet Invoering extra geboorteverlof (WIEG) zal hierin vanaf 1 januari 2019 verandering brengen. De wet regelt voor de partner de mogelijkheid van een extra kraamverlof voor de eerste zes maanden na geboorte. Dit is nieuw geboorteverlof en partnerverlof, een nieuw recht in 2019 en 2020. Hoe ziet deze nieuwe verlofregeling eruit? De EU wil nog verder gaan.

Hoeveel verlof hebt u als partner na de geboorte van een kind?


Kraamverlof en zwangerschapsverlof

Voor wie zwanger is, is er recht op zes weken zwangerschapsverlof en minstens tien weken bevallingsverlof. Zestien weken in totaal, waarvan u de dagen deels gespreid mag opnemen. Het bevallingsverlof gaat in op de dag na uw bevalling. Dan de partner. Tot en met 2018 heeft de partner recht op twee dagen betaald verlof en drie dagen onbetaald verlof. De Sociaal-Economische Raad (SER) adviseerde in februari 2018 om moeders zes weken extra betaald verlof te geven. Zover is het nog niet, wel wil het kabinet Rutte 3 conform het Regeerakkoord het verlof voor de partner fors uitbreiden. Deze uitbreiding vindt in twee fasen plaats, in 2019 en 2020.

Wet Invoering extra geboorteverlof (WIEG) 2019

Wat houdt de wet Invoering extra geboorteverlof (WIEG) in? Invoering van deze wet betekent:
  • De mogelijkheid om in 2019 vijf dagen betaald geboorteverlof op te nemen als u een voltijdbaan hebt. De werkgever betaalt dit.
  • Vanaf 2020 vijf weken extra geboorteverlof, waarvan uitkeringsinstantie UWV 70 procent van het loon doorbetaalt.

De wet WIEG is een verbetering van het gestelde in het Regeerakkoord van het kabinet Rutte 3, waarin staat dat het verlof voor partners bij de geboorte van het kind wordt uitgebreid van twee dagen met loondoorbetaling naar 1 week verlof met behoud van doorbetaling van loon en aanvullend nog vijf weken verlof zonder loon.

Waarom geboorteverlof als partnerverlof?

De politiek is van mening dat de partner van een kind in de praktijk te weinig betrokken is of betrokken kan zijn bij de opvoeding en verzorging van een jong kind. Juist de eerste zes maanden worden daarbij als zeer belangrijk gezien. Wie in de eerste zes maanden bij de opvoeding en verzorging van zijn kind aanwezig is, zal ook daarna veel meer bij het kind betrokken willen zijn, is de gedachte. Bovendien staat de moeder er zo veel minder alleen voor. Dit is voor de opvoeders, vaak de ouders, beter maar ook voor het kind zelf. Zorgtaken kunnen zo eerlijker worden verdeeld.

Voorwaarden geboorteverlof en partnerverlof

De termen geboorteverlof en partnerverlof worden door elkaar heen gebruikt, omdat dit extra verlof alleen voor de partner bedoeld is. Bovendien vervangen deze termen vanaf 2019 de term kraamverlof. Kraamverlof betreft echt het verlof rond de bevalling van een baby, terwijl het geboorteverlof veel langer kan doorlopen. Voorwaarde voor het opnemen van het geboorteverlof is dat u er de eerste zes maanden na de geboorte gebruik van maakt. Bovendien is een voorwaarde dat u in loondienst bent. Bent u een zelfstandig ondernemer, dan wordt u geacht een eventueel extra verlof zelf te regelen. De term vaderschapsverlof zal ook minder worden gebruikt, omdat die veronderstelt dat de vader ook de partner is, wat niet altijd het geval hoeft te zijn.

Partnerverlof internationaal bekeken

Het nieuwe partnerverlof is een belangrijke stap voorwaarts, maar steekt internationaal nog wat bleekjes af. Ter vergelijking:
  • Zweden: zowel de moeder als de vader hebben per kind 240 dagen betaald verlof, totdat het kind minstens een jaar oud is.
  • Noorwegen: daar heeft men recht op een ouderschapsverlof van 47 weken die bovendien volledig wordt vergoed.
  • Duitsland: de ouders krijgen gezamenlijk twaalf maanden vrij. Hierbij wordt 65 procent van het inkomen vergoed.

Ouderschapsverlof

Dan is er nog het ouderschapsverlof, dat blijft ook bestaan en bedraagt bedraagt 26 keer het aantal uren dat u per week werkt. Voorwaarde is wel dat u dit verlof opneemt voordat uw kind acht jaar wordt. Een nadeel van het ouderschapsverlof is dat u wettelijk gezien geen recht hebt op loon voor de uren waarvoor u ouderschapsverlof opneemt. Een werkgever mag u overigens wel doorbetalen.

EU wil tiendaags verlof voor vaders

De Europese ministers van Sociale Zaken stemden op 21 juli 2018 in met een voorstel van de Europese Commissie van een tiendaags vaderschapsverlof, aangevuld met zes weken betaald ouderschapsverlof. Als ook het Europees Parlement hiermee akkoord gaat, wordt dit naar verwachting in 2022 of 2023 ook regel in Nederland.

Slot geboorteverlof en partnerverlof 2019 en 2020

Het extra verlof in 2019 en 2020 zal door velen in dank worden opgenomen is de verwachting. Vooral de uitbreiding in verlof voor de partner vanaf 2020 lijkt fors. Punt van aandacht blijft natuurlijk wel, wie de rekening van het verlof betaalt. Niet alle werkgevers zullen er even blij mee zijn.

Lees verder

© 2018 - 2019 Zeemeeuw, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Zwangerschapsverlof: verschillende soorten verlofZwangerschapsverlof: verschillende soorten verlofRondom de bevalling is het voor beide ouders mogelijk om aanspraak te maken op verschillende soorten verlof. Zo kennen w…
Kinderbed en wiegWaar slaapt je kind? In een wieg? Een ledikantje? Waar moet een veilig bed aan voldoen en wat is de beste plek ervoor? H…
Bijzonder verlof op een rijtjeBijzonder verlof op een rijtjeHet is bekend dat je bijzonder verlof mag opnemen bij een bevalling of bij overlijden van bijvoorbeeld je partner. Er zi…
Ouderschapsverlofkorting 2014 of 2015 afgeschaft?Ouderschapsverlofkorting 2014 of 2015 afgeschaft?De ouderschapsverlofkorting 2015 wordt afgeschaft, u hebt er geen recht meer op volgens het regeerakkoord Rutte Asscher.…
Relatiebreuk als je zwanger bentAls je partner de relatie verbreekt als je zwanger bent, klinkt dat als een nachtmerrie, en eigenlijk is het dat ook. Er…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: TawnyNina, Pixabay
  • Wetsvoorstel WIEG

Reageer op het artikel "Hoeveel kraamverlof, geboorteverlof, partnerverlof 2018-2019"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Zeemeeuw
Laatste update: 30-12-2018
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Bronnen en referenties: 2
Schrijf mee!