Huizenmarkt Eindhoven: prijzen per m² en wijk in 2016 & 2017

Huizenmarkt Eindhoven: prijzen per m² en wijk in 2016 & 2017 De huizenmarkt in Eindhoven heeft zich, net als de rest van Nederland, sinds de financiële crisis in 2007-2008 roerig bewogen. Vóór de crisis stegen huizenprijzen elk jaar, soms zelfs met meer dan 10% in één jaar, maar vanaf 2008 namen huizenprijzen in Eindhoven voor het eerst sinds lange tijden af. Vanaf 2015 stijgen huizenprijzen in Eindhoven weer. Dit geldt voor zowel 2016 als 2017 en naar verwachting ook voor 2018. De stadsdelen Centrum en Stratum kennen vrij dure huizen (ook per vierkante meter), terwijl huizen in Woensel-Noord en Gestel juist goedkoop zijn (ook per m²). Bij sommige stadsdelen bestaan ook grote verschillen tussen de verschillende wijken. Zo zijn bijvoorbeeld huizen in de wijken Ontginning en Dommelbeemd gemiddeld veel goedkoper dan de eveneens in het stadsdeel Woensel-Zuid gelegen wijken Achtse Molen en Aanschot. Ook zijn er wijken met opvallend veel nieuwbouw (bijv. Meerhoven) of juist bijna geen nieuwbouwhuizen (bijv. Oud-Tongelre).

Ontwikkeling huizenprijzen in Eindhoven van 1995 tot 2017

Prijsontwikkeling 1995 - 2012

Net als in heel Nederland, is ook in Eindhoven de gemiddelde huizenprijs tot de financiële crisis (2007-2008) elk jaar (sterk) toegenomen. Zo kostte een huis in 1995 gemiddeld nog maar € 87.000. In 2000 was de gemiddelde huizenprijs al meer dan verdubbeld tot € 178.190 (+105% t.o.v. 1995). Sinds de eeuwwisseling stijgen huizenprijzen echter aanzienlijk minder dan daarvoor. In 2005 was de gemiddelde huizenprijs in Eindhoven € 211.986 (+19% t.o.v. 2000). De gemiddelde huizenprijs in Eindhoven bleef stijgen tot 2008, maar daalde daarna enkele jaren op rij. Hierdoor was de gemiddelde huizenprijs in 2010 nauwelijks hoger dan in 2005: € 218.423 (+3%). Ook na 2010 bleven de huizenprijzen dalen zodat in 2012, het laatste jaar waarvoor het CBS cijfers heeft gepubliceerd voor Eindhoven, de gemiddelde huizenprijs lager was dan in 2010 (€ 208.218, -5% t.o.v. 2010).

De onderstaande tabel laat de gemiddelde prijs en jaarlijkse verandering zien voor 1995 tot 2012. De cijfers zijn afkomstig van het CBS.

JaarGem. prijsΔ prijsJaarGem. prijsΔ prijsJaarGem. prijsΔ prijs
1995€ 87.095 2001€ 188.0356%2007€ 229.4105%
1996€ 99.97215%2002€ 200.9767%2008€ 240.7795%
1997€ 113.90214%2003€ 200.5070%2009€ 222.666-8%
1998€ 129.37614%2004€ 203.0751%2010€ 218.423-2%
1999€ 151.70017%2005€ 211.9864%2011€ 215.421-1%
2000€ 178.19017%2006€ 218.4483%2012€ 208.218-3%

Vergelijking met andere grote Nederlandse steden

In vergelijking met andere steden in Nederland valt op dat de huizenprijzen vóór de eeuwwisseling in Eindhoven sneller stegen dan in Utrecht, Den Haag en Rotterdam, maar minder snel dan in Amsterdam. Ná de eeuwwisseling stegen de huizenprijzen (tussen 2000 en 2012) in Eindhoven echter het minst van deze steden. Als gevolg, heeft Eindhoven thans goedkopere huizen (gemiddeld) dan Amsterdam, Utrecht en Den Haag. Dit terwijl in 1995 Eindhoven, na Amsterdam, nog de duurste huizen kende van deze vijf steden.

De onderstaande tabel laat de gemiddelde huizenprijs voor 1995 en 2012 zien, alsmede de prijsontwikkeling voor de perioden 1995-2000, 2000-2005, 2000-2010, 2010-2012 en 2000-2012. De cijfers zijn opnieuw afkomstig van het CBS.

GemeenteGem. prijs 1995Gem. prijs 2012Δ 1995 - 2000Δ 2000-2005Δ 2005 - 2010Δ 2010-2012Δ 2000-2012
Amsterdam€ 98.008€ 270.507130%6%18%-4%20%
Utrecht€ 85.568€ 246.06194%32%15%-2%48%
Den Haag€ 74.053€ 210.84783%44%16%-7%56%
Eindhoven€ 87.095€ 208.218105%19%3%-5%17%
Rotterdam€ 67.793€ 182.94585%33%13%-2%46%

Prijsontwikkeling 2013 - 2017

Voor de jaren na 2012 heeft het CBS nog geen gemiddelde prijzen beschikbaar. Om deze reden is voor deze gebruikgemaakt van data van HuizenZoeker.nl. Merk op dat dit geen cijfers zijn over verkoopprijzen, maar over de vraagprijs. Daarnaast gaat het hier niet om gemiddeldes maar om de mediane vraagprijs. Aangezien de gemiddelde huizenprijs wordt 'vertekend' door enkele uitschieters (enkele zeer dure huizen), is de mediaan een betere maatstaf voor de huizenprijs in een bepaalde regio.

De onderstaande tabel toont de medina vraagprijs van huizen in Eindhoven voor de maand januari van elk jaar (voor 2017 is december 2016 gebruikt). Zoals te zien in de tabel, zijn de huizenprijzen in Eindhoven tot ongeveer 2015 gedaald om daarna weer te stijgen. In 2016 stegen de huizenprijzen zelfs met 14%. De huizenmarkt in Eindhoven lijkt zich zodoende volledig te hebben hersteld van de financiële crisis.

JaarMediane vraagprijsΔ in dit jaar
2013€ 219.000-2%
2014€ 215.1250%
2015€ 215.0808%
2016€ 233.04114%
2017€ 264.524-

Huizenprijzen per m² in Eindhovense wijken in 2016

De stad Eindhoven kent in 2017 zeven stadsdelen. Deze stadsdelen kunnen weer opgedeeld worden in negentien weken en 109 buurten. De gemeente Eindhoven houdt enkele data bij over de huizen in elk stadsdeel, elke wijk en elke buurt. Hierbij gaat het onder meer over het aantal woningen, de gemiddelde huizenprijs (WOZ-waarde), het percentage van de bewoners dat tevreden is over de kwaliteit van de woningen in zijn stadsdeel en hoeveel procent van de woningen een koopwoning, eengezinswoning (dit is een woning die geen deel uitmaakt van een groter gebouw, dus min of meer elke woning behalve appartementen, flats en etagewoningen) of nieuwbouwwoning (bouwjaar in 2000 of later) is. Deze data, die betrekking hebben op het jaar 2016, zijn in de onderstaande tabel aangevuld met data die Elsevier in 2016 publiceerde over de gemiddelde huizenprijs per vierkante meter in verschillende Nederlandse wijken. Onder de tabel worden de data van de verschillende stadsdelen nader toegelicht per stadsdeel.

Stadsdeel# woningenWOZ-waardeprijs per m²% tevreden% koophuis% eengezins% nieuwbouw
Centrum4.188€ 215.000€ 2.35384%35%9%34%
Stratum15.582€ 233.000€ 1.91980%51%67%12%
Tongelre9.655€ 220.000€ 1.62676%46%72%14%
Woensel-Zuid19.179€ 171.000€ 1.57175%37%49%11%
Woensel-Noord28.343€ 215.000€ 1.68579%57%78%5%
Strijp15.015€ 212.000€ 1.80080%49%65%42%
Gestel13.163€ 190.000€ 1.58570%46%64%7%

Eindhoven Centrum: o.a. Binnenstad

Met een gemiddelde marktprijs per vierkante meter van € 2.353 is het stadsdeel Centrum in 2016 duidelijk duurder dan andere delen van Eindhoven. De meeste woningen in Eindhoven Centrum zijn evenwel geen koopwoningen. Slechts 35% van de woningen in Centrum zijn in eigendom van de bewoner, het laagste percentage van alle Eindhovense stadsdelen. Voorts valt op dat vrijwel alle huizen in Centrum meergezinswoningen zijn. Ook zijn er vrij veel nieuwbouwwoningen in Centrum: een derde van alle woningen kent een bouwjaar van 2000 of later.

Het stadsdeel Centrum bestaat uit één wijk en vijf buurten: Binnenstad, De Bergen, Witte dame, Fellenoord en TU-terrein. In de buurten Fellenoord en TU-terrein staan, zoals te zien in onderstaande tabel, alleen huurwoningen. In Fellenoord, TU-terrein en Witte Dame staan bovendien alleen meergezinswoningen. In Fellenoord staan geen nieuwbouwwoningen, terwijl TU-terrein juist enkel nieuwbouwwoningen kent. De meeste woningen in Centrum staan evenwel in Bergen en in Binnenstad. Huizenprijzen liggen hoger in Bergen en Witte Dame dan in Binnenstad. Deze tevredenheid onder woningeneigenaren ligt in deze twee buurten ook hoger dan in Binnenstad.

Buurt# woningenWOZ-waarde% tevreden% koophuis% eengezins% nieuwbouw
Bergen1.271€ 238.00087%51%18%10%
Binnenstad1.834€ 208.00076%29%8%29%
Fellenoord160--0%0%0%
TU-terrein177--0%0%100%
Witte Dame746€ 260.00087%40%0%81%

Stratum: Oud-Stratum, Kortonjo en Putten

Stratum kent de hoogste gemiddelde WOZ-waarde van alle Eindhovense stadsdelen. Samen met Woensel-Noord is dit ook het enige stadsdeel waar de meerderheid van alle woningen koophuizen zijn.

Stadsdeel Stratum ligt in het zuidoosten van Eindhoven en wordt gevormd door drie wijken: Oud-Stratum, Kortonjo en Putten. De wijk Kortonjo kent met bijna € 270.000 de hoogste gemiddelde WOZ-waarde van alle Eindhovense wijken.

Wijk# woningenWOZ-waarde% tevreden% koophuis% eengezins% nieuwbouw
Oud-Stratum5.466€ 224.00076%49%44%9%
Kortonjo3.691€ 269.00079%65%77%12%
Putten6.425€ 219.00083%45%80%14%

Tongelre: De Laak, Doornakkers en Oud-Tongelre

Stadsdeel Tongelre is qua woningmarkt in vrijwel elk opzicht een gemiddeld Eindhovens stadsdeel. Opvallend is wel het hoge aantal eengezinswoningen (72%). Alleen in Woensel-Noord ligt dit percentage iets hoger (78%).

Dit in het oosten van Eindhoven gelegen stadsdeel bestaat uit drie wijken: De Laak, Doornakkers en Oud-Tongelre. De wijk Doornakkers kent met een gemiddelde WOZ-waarde van € 177.000 voor dit stadsdeel opvallend goedkope huizen. In deze wijk zijn inwoners ook duidelijk minder tevreden over de kwaliteit van de huizen (59% is tevreden, tegenover 75% en 80% in De Laak respectievelijk Oud-Tongelre).

Wijk# woningenWOZ-waarde% tevreden% koophuis% eengezins% nieuwbouw
De Laak2.366€ 252.00075%48%66%28%
Doornakkers3.365€ 177.00059%38%74%17%
Oud-Tongelre3.924€ 236.00080%50%74%2%

Woensel-Zuid: Oud-Woensel, Erp en Begijnenbroek

Woensel-Zuid is het Eindhovense stadsdeel met de laagste gemiddelde WOZ-waarde in 2016: € 171.000. Ook de marktprijs per vierkante meter is met € 1.571 lager dan in elk ander stadsdeel. De tevredenheid met de woningen ligt gemiddeld in dit stadsdeel echter niet veel lager dan dat in andere stadsdelen.

Dit in het midden van Eindhoven, nabij het centrum, gelegen stadsdeel omvat drie wijken: Oud-Woensel, Erp en Begijnenbroek. Vooral Oud-Woensel en Erp kennen goedkope huizen met een gemiddelde WOZ-waarde van rond de € 160.000. De tevredenheid met de woningen ligt in deze wijken ook duidelijk lager dan in Begijnenbroek (68% versus 84%).

Wijk# woningenWOZ-waarde% tevreden% koophuis% eengezins% nieuwbouw
Oud-Woensel5.569€ 158.00068%20%33%11%
Erp7.803€ 163.00068%37%57%15%
Begijnenbroek5.807€ 192.00084%52%52%7%

Woensel-Noord: Ontginning, Achtse Molen, Aanschot en Dommelbeemd

Woensel-Noord kent met een gemiddelde WOZ-waarde van € 215.000 duidelijk duurdere huizen dan Woensel-Zuid. In dit stadsdeel staan opvallend weinig huizen met een bouwjaar van 2000 of later (slechts 5%) en veel eengezinswoningen (78%). Ook kent Woensel-Noord met 57% het grootste aandeel koophuizen van alle Eindhovense stadsdelen.

Dit in het uiterste noorden van Eindhoven gelegen stadsdeel bestaat uit vier wijken: Ontginning, Achtse Molen, Aanschot en Dommelbeemd. Opvallend hierbij is dat Ontginning en Dommelbeemd een duidelijk lagere gemiddelde WOZ-waarde (rond de € 185.000) kennen dan Achtse Molen en Aanschot (rond de € 244.000). In laatstgenoemde wijken ligt ook het percentage koophuizen (rond de 70%) en eengezinswoningen (ongeveer 90%) opvallend hoog.

Wijk# woningenWOZ-waarde% tevreden% koophuis% eengezins% nieuwbouw
Ontginning7.700€ 178.00073%42%59%7%
Achtse Molen6.712€ 246.00082%76%91%1%
Aanschot7.833€ 242.00081%61%87%7%
Dommelbeemd6.098€ 192.00078%52%74%2%

Strijp: Oud-Strijp, Halve Maan en Meerhoven

Stadsdeel Strijp valt vooral op door het hoge percentage nieuwbouwwoningen (42%). Dit in het westen van Eindhoven gelegen stadsdeel is qua oppervlakte veruit het grootste Eindhovense stadsdeel, maar kent slechts de helft van het aantal woningen dat in Woensel-Noord staat.

Drie Eindhovens wijken liggen in Strijp: Oud-Strijp, Halve Maan en Meerhoven. Laatstgenoemde wijk kent met een gemiddelde WOZ-waarde van € 267.000 duidelijk duurdere huizen dan de twee andere wijken in dit stadsdeel. Deze huizen zijn vrijwel allemaal (96%) nieuwbouw. De bewoners van deze huizen zijn vrijwel allemaal tevreden met de kwaliteit ervan (91%).

Wijk# woningenWOZ-waarde% tevreden% koophuis% eengezins% nieuwbouw
Oud-Strijp6.149€ 198.00077%40%47%28%
Halve Maan4.808€ 180.00069%35%77%13%
Meerhoven4.058€ 267.00091%77%75%96%

Gestel: Rozenknopje, Oud-Gestel en Gestelse Ontginning

Gestel, tot slot, kent na Woensel-Zuid de laagste gemiddelde WOZ-waarde van de zeven Eindhovense stadsdelen: € 190.000. Ook de prijs per m² ligt hier opvallend laag (€ 1.585); alleen in Woensel-Noord zijn huizen per vierkante meter nog goedkoper. De tevredenheid met de huizen is in dit stadsdeel dan ook lager dan in elk ander stadsdeel (70%).

Dit in het zuidwesten van Eindhoven gelegen stadsdeel bestaat uit drie wijken: Rozenknopje, Oud-Gestel en Oud Kasteel. In Oud-Gestel zijn huizen gemiddeld duidelijk goedkoper dan in de andere twee weken (een gemiddelde WOZ-waarde van € 164.000 versus € 213.500). De tevredenheid met de woningen (62%) ligt in deze wijk ook lager dan in Rozenknopje (82%) en Gestelse Ontginning (81%).

Wijk# woningenWOZ-waarde% tevreden% koophuis% eengezins% nieuwbouw
Rozenknopje3.248€ 214.00082%50%51%6%
Oud-Gestel6.244€ 164.00062%35%61%11%
Gestelse Ontginning3.671€ 213.00081%62%82%2%
© 2017 - 2020 Bl86g, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
De geschiedenis van EindhovenEindhoven is een grote stad, en een gemeente in Noord-Brabant. Nu heeft Eindhoven de 5e meeste bewoners van Nederland me…
Wat zijn aandachtswijken?In Nederland zijn veertig wijken aangewezen die extra aandacht krijgen wat betreft problemen rondom veiligheid, integrer…
Ikea Eindhoven (Son): adres, openingstijden en routeIkea Eindhoven (Son): adres, openingstijden en routeEén van de grootste Ikea filialen in Nederland is de Ikea in Eindhoven (ook wel Ikea Son genoemd). De Ikea vestiging in…
Weekendje weg in EindhovenEindhoven is met meer dan 200.000 inwoners de grootste Nederlandse stad onder de rivieren en de op vier na grootste van…

Kosten van behandeling parodontitis: prijs in 2017 & 2018Kosten van behandeling parodontitis: prijs in 2017 & 2018Parodontitis is een vergevorderde tandvleesontsteking. Indien een beginnende ontsteking van tandvlees (gingivitis) niet…
Geld verdienen door te schrijven voor GreatcontentGeld verdienen door te schrijven voor GreatcontentOnline geld verdienen is een mogelijkheid. Dit kan op verschillende manieren. Je kunt zelf klanten zoeken en een eigen b…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Monam, Pixabay
  • http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=80330NED&D1=6&D2=42,48,51,59,61&D3=16,33,50,67,84,101,118,135,152,169,186,203,220,237,254,271,288,l&HDR=T,G2&STB=G1&VW=T
  • https://www.eindhoven.nl/stad/onderzoek-cijfers/Eindhoven-in-cijfers-de-buurtmonitor.htm
  • http://onderzoek.elsevier.nl/onderzoek/huizenprijzen/24
  • https://www.huizenzoeker.nl/woningmarkt/noord-brabant/eindhoven/eindhoven/

Reageer op het artikel "Huizenmarkt Eindhoven: prijzen per m² en wijk in 2016 & 2017"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Bl86g
Laatste update: 29-07-2017
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Bronnen en referenties: 5
Schrijf mee!