Huizenmarkt van Rotterdam: prijzen per wijk en per m² (2016)

Huizenmarkt van Rotterdam: prijzen per wijk en per m² (2016) De huizenmarkt van Rotterdam is redelijk zwaar geraakt door de financiële crisis zoals te zien in de sterk dalende huizenprijs per vierkante meter na het uitbreken van de crisis in 2008-2009. Vanaf 2014 nemen de huizenprijzen evenwel weer toe en in 2016 wordt zelfs van 'Amsterdamse toestanden' gesproken in sommige Rotterdamse wijken waar de huizenprijzen lijken te exploderen. Vooral de gebieden Stadscentrum, Hillegersberg-Schiebroek en Kralingen-Crooswijk kennen hoge huizenprijzen per m². De Rotterdamse gemeenteraad wil deze trend versterken door, met name ook in deze wijken, tot 2030 meer (middel)dure huizen te bouwen en minder goedkope woningen. In Rotterdam-Zuid, met name Charlois en Feijenoord maar ook in IJsselmonde, Pernis en Hoogvliet, zijn de huizenprijzen per m² duidelijk lager. Veel van deze gebieden scoren ook minder goed qua woonbeleving, veiligheid en sociale factoren zoals schooluitval.

Kenmerken van de Rotterdamse huizenmarkt anno 2016

Rotterdam kent anno 2016 rond de 300.000 woningen. Sinds de eeuwwisseling is de woningvoorraad in Rotterdam slechts in bescheiden mate gegroeid (met ongeveer 3-4%).

Meer koopwoningen, minder corporatie huurwoningen

Vanaf 2000 hebben zich wel grote veranderingen voltrokken in de samenstelling van de Rotterdamse woningen. In het bijzonder, is het aantal koopwoningen snel toegenomen terwijl corporatie huurwoningen juist in aantal zijn afgenomen. De onderstaande tabel laat voor 2000 en 2014 zien welk percentage van het totale aantal woningen in Rotterdam een koopwoning, particuliere huurwoning dan wel corporatie huurwoningen is. Zoals te zien, was in 2000 bijna een kwart (22%) van de Rotterdamse woningen een koopwoningen en steeg dit percentage in 2014 tot iets meer dan een derde (35%).

20002014Δ
Koop22%35%+13%-punt
Corporatie huur57%46%-11%-punt
Particuliere huur21%19%-2%-punt

Meer eengezinswoningen, minder meergezinswoningen zonder lift

Een tweede opvallende ontwikkeling op de Rotterdamse huizenmarkt is de (lichte) toename in eengezinswoningen en de duidelijke afname in meergezinswoningen zonder lift. Meergezinswoningen, ook wel 'gestapelde woningen' genoemd, zijn woningen die een deel van een groter gebouw vormen (flats, appartementen, bovenwoningen, etc.). Een deel van de meergezinswoningen zonder lift is gesloopt aangezien de vraag naar dergelijke woningen afnam, mede door de vergrijzing.

20002014Δ
Eengezinswoningen22%26%+4%-punt
Meergezinswoningen zonder lift59%50%-9%-punt
Meergezinswoningen met lift21%24%+3%-punt

Ontwikkeling huizenprijzen 1995-2016

Onderaan deze paragraaf wordt de gemiddelde verkoopprijs van een huis in Rotterdam weergegeven voor de jaren 1995 tot en met 2016. De tabel toont ook de jaarlijkse groei (of afname) in de gemiddelde verkoopprijs en, in de laatste kolom, het prijsverschil met het landelijke gemiddelde.

1995-2007: sterke groei huizenprijzen

De huizenprijzen zijn in Rotterdam, net als in de rest van Nederland, jaarlijks sterk toegenomen tussen 1995 en de begin van de financiële crisis (2008-2009) met jaargroeicijfers van in sommige jaren meer dan 10%. De groei in de huizenprijzen in Rotterdam was in deze periode min of meer gelijk aan de landelijke groei. Als gevolg, bleven Rotterdamse huizen gemiddeld ongeveer 25% goedkoper dan het gemiddelde Nederlandse huis.

2008-2013: daling huizenprijzen door financiële crisis

Aan het begin van de financiële crisis (2008-2009) bedroeg de gemiddelde verkoopprijs van een Rotterdams huis ongeveer € 190.000. In 2013 was dit nog maar € 174.000, een daling van bijna 10%. De Rotterdamse huizenmarkt is echter minder zwaar getroffen dan Nederland als geheel. Om deze reden kost een gemiddeld Rotterdams huis in 2013 nog maar 19% minder dan het landelijke gemiddelde.

2014-2016 Rotterdamse huizenprijzen stijgen

Vanaf 2014 is in Rotterdam, net als in Nederland als geheel, weer een stijging in de huizenprijzen te zien. Als gevolg, ligt de gemiddelde verkoopprijs in de eerste helft van 2016 voor het eerst boven de gemiddelde verkoopprijs in 2008.

JaarGemiddelde verkoopprijsVerandering t.o.v. voorgaand jaarPrijsverschil t.o.v. landelijk gemiddelde
1995€ 67.793 -28%
1996€ 75.17511%-27%
1997€ 83.88012%-26%
1998€ 93.81212%-25%
1999€ 105.40712%-27%
2000€ 125.28819%-27%
2001€ 135.6548%-28%
2002€ 147.4619%-26%
2003€ 150.5402%-27%
2004€ 160.2306%-25%
2005€ 166.1154%-25%
2006€ 177.2427%-25%
2007€ 187.4656%-25%
2008€ 190.1431%-25%
2009€ 185.122-3%-22%
2010€ 187.2181%-22%
2011€ 194.0384%-19%
2012€ 182.945-6%-19%
2013€ 173.814-5%-19%
2014€ 185.5077%-17%
2015€ 189.5362%-18%
2016*€ 196.2674%-18%

*eerste twee kwartalen

Prognose tot 2030

De Rotterdamse gemeenteraad heeft in zijn Woonvisie 2013 de huizenmarktambitie van de Maasstad uiteengezet.

Meer (middel)dure woningen, minder sociale huurhuizen

In het kort, komt de Woonvisie 2030 erop neer dat Rotterdam de huidige trend van meer (dure) koopwoningen (beoogd wordt een toename met 35.000 woningen tussen 2016 en 2013) en minder sociale huurwoningen (een afname van 20.000 woningen) wil voortzetten. Op deze manier moet Rotterdam aantrekkelijker worden voor hoogopgeleiden en mensen met een hoger inkomen. Wanneer de plannen van de gemeenteraad werkelijkheid worden dan bevindt in 2030 53% van de woningen zich in het (middel)dure segment (in 2014 is dit nog 44%). Thans zijn er al bouwprojecten, met name aan de Wijnhaven, in Nieuw Klaringen en in De Groene Kaap die bij deze ambitie aansluiten.

Referendum in november 2016

Op 30 november 2016 is er een referendum in Rotterdam over het huidige woonbeleid en de ambitie van de Rotterdamse gemeenteraad. Tegenstanders van de Rotterdamse plannen vrezen dat de stad minder toegankelijk wordt voor relatief arme Rotterdammers.

Huizenprijzen per m² in Rotterdam

Rotterdam kent in 2016 ongeveer 630.000 inwoners die wonen in 14 verschillende gebieden en 71 wijken. Gemiddeld kost een huis in Rotterdam (in 2014) € 1.800 per vierkante meter, ongeveer 5% minder dan de gemiddelde huizenprijs per vierkante meter van 2008 (€ 1.900 per m²).

De tabellen onderaan dit artikel tonen enkele gegevens over elke wijk, waaronder het aantal inwoners en de demografische/etnische samenstelling van elke wijk. De tabel geheel aan het eind van het artikel toont de gemiddelde huizenprijs per vierkante meter (in 2014) voor elk van de 14 Rotterdamse gebieden.

Prins Alexander

Het gebied Prins Alexander is met bijna 100.000 inwoners de grootste wijk van Rotterdam. De grootste wijk in dit gebied, Ommoord, kent grofweg 25.000 inwoners. Met een gemiddelde huizenprijs per vierkante meter van € 1.700 (2014) is Prins Alexander iets goedkoper dan het Rotterdamse gemiddelde van € 1.800 per m². De in het noordwesten van Rotterdam gelegen wijk is een aantrekkelijke woonwijk met relatief weinig leegstand, criminaliteit en sociale problemen.

IJsselmonde

Het in het zuidoosten van Rotterdam gelegen gebied IJsselmonde (bijna 60.000 inwoners) is qua etnische samenstelling representatief voor Rotterdam als geheel. Het gebied kent een relatief lage huizenprijs (€ 1.500 per m²), duidelijk lager dan vóór de financiële crisis toen een huis in IJsselmonde nog gemiddeld € 1.800 per m² kostte (2008).

Kralingen en Crooswijk

Het gebied Kralingen-Crooswijk (bijna 55.000 inwoners) scoort gemiddeld op zowel de fysieke, veiligheids- als de sociale index van Rotterdam, maar behoort toch tot de duurste wijken van de stad: huizen kosten in het ten noordoosten van het centrum gelegen gebied gemiddeld € 2.000 per vierkante meter.

Noord

Rotterdam Noord (ongeveer 50.000 inwoners), het gebied dat anders dan de naam suggereert niet het meest noordelijk van Rotterdam is gelegen maar zich wel ten noorden van het centrum bevindt, kent gemiddeld dure huizen (€ 1.700 per m² in 2014). Ook in etnische samenstelling en qua sociale, fysieke en veiligheidsomstandigheden is Rotterdam Noord gemiddeld.

Hillegersberg-Schiebroek

Hillegersberg-Schiebroek (bijna 45.000 inwoners) is één van de 'witste' wijken van Rotterdam met slechts 17% niet-Westerse allochtonen. Dit gebied, gelegen in het meest noordelijke deel van Rotterdam, kent met € 2.300 per vierkante meter de duurste huizen van Rotterdam. Ook op de drie indexen van de gemeente Rotterdam scoort Hillegersberg-Schiebroek bovengemiddeld goed.

Hoogvliet

Hoogvliet (bijna 35.000 inwoners) is met € 1.400 per m² één van de goedkoopste Rotterdamse gebieden om te wonen. De huizenprijzen zijn in dit gebied ook sterk afgenomen tussen 2008 en 2014 (bijna 20%). Hoogvliet, het meest zuidelijke gebied van Rotterdam, scoort gemiddeld tot goed op de leefbaarheidsindexen van de gemeente Rotterdam.

Rotterdam Centrum

Rotterdam Centrum is met bijna 35.000 inwoners één van de kleinere gebieden van Rotterdam. Met huizenprijzen per m² van gemiddeld € 2.200 is dit gebied na Hillegersberg-Schiebroek het duurste woongebied van de Maasstad. Rotterdam Centrum is tevens het enige deel van Rotterdam waar de huizenprijzen (per m²) tussen 2008 en 2014 niet of nauwelijks zijn afgenomen. Dit ondanks dat Rotterdam Centrum relatief slecht scoort op de veiligheidsindex van de gemeente Rotterdam.

Overschie

Overschie kent slechts ongeveer 15.000 inwoners. Het in het noordwesten van Rotterdam gelegen gebied scoort, net als de buurgebieden, hoog op de woonindexen van de gemeente Rotterdam. Met € 1.700 per m² zijn huizen hier iets goedkoper dan het Rotterdamse gemiddelde.

Rozenburg

Met ongeveer 10.000 inwoners is Rozenburg, redelijk afgelegen van de rest van Rotterdam, een klein woongebied. Huizen zijn hier met gemiddeld € 1.500 per m² opvallend goedkoop, net als in de meeste andere gebieden in het zuidwesten van Rotterdam.

Hoek van Holland

Hoek van Holland behoort eveneens tot de gemeente Rotterdam, al bevindt dit gebied zich geografisch nog verder van de rest van Rotterdam dan Rozenburg. Dit gebied, eveneens slechts ongeveer 10.000 inwoners groot, kent met € 1.800 per m² wel aanzienlijk hogere huizenprijzen dan de andere in het (zuid)westen van Rotterdam gelegen gebieden. Met slechts 5% niet-Westerse allochtonen is Hoek van Holland het meest 'witte' deel van Rotterdam.

Pernis

Pernis is met nog geen 5.000 inwoners het kleinste gebied van Rotterdam. Met een gemiddelde huizenprijs per vierkante meter van € 1.300 is het gebied, na Charlois, ook het goedkoopste stadsdeel.

Overzicht data over huizenprijzen en demografie per Rotterdamse wijk

Bevolkingssamenstelling per Rotterdamse wijk

InwonersNiet-WestersMarokkoAntillenSurinameTurkijeOverige
Rotterdam629.60638%7%4%8%8%11%
Prins Alexander94.60024%2%2%9%2%9%
Delfshaven75.44557%13%4%10%13%16%
Feijenoord73.49058%11%5%10%18%13%
Charlois66.18047%7%7%11%9%13%
IJsselmonde59.63038%4%6%10%6%11%
Kralingen-Crooswijk53.16537%10%2%7%6%12%
Noord51.69038%10%3%7%8%10%
Hillegersberg-Schiebroek43.58017%4%2%3%2%6%
Hoogvliet34.24026%2%6%9%3%7%
Rotterdam Centrum32.92537%6%3%7%5%16%
Overschie17.11027%6%2%6%5%7%
Rozenburg12.42010%1%2%1%2%4%
Hoek van Holland10.1555%0%1%1%1%2%
Pernis4.7859%1%2%3%1%3%

Huizenprijzen per vierkante meter per Rotterdamse wijk

20082014Δ (in %)
Hillegersberg-Schiebroek€ 2.400€ 2.300-4%
Stadscentrum€ 2.200€ 2.2000%
Kralingen-Crooswijk€ 2.200€ 2.000-9%
Hoek van Holland€ 2.100€ 1.800-14%
Rotterdam (gemiddelde)€ 1.900€ 1.800-5%
Overschie€ 1.900€ 1.700-11%
Noord€ 1.800€ 1.700-6%
Prins Alexander€ 1.900€ 1.700-11%
Feijenoord€ 1.700€ 1.600-6%
Delfshaven€ 1.700€ 1.500-12%
IJsselmonde€ 1.800€ 1.500-17%
Rozenburg€ 1.800€ 1.500-17%
Hoogvliet€ 1.700€ 1.400-18%
Pernis€ 1.600€ 1.300-19%
Charlois€ 1.500€ 1.200-20%
© 2016 - 2020 Bl86g, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Charlois, RotterdamDe Rotterdamse deelgemeente Charlois is een bezoek waard. Naast het landhuis De Oliphant is o.a. er Oud Charlois met de…
Delfshaven, RotterdamDelfshaven is tegenwoordig een van de deelgemeenten van Rotterdam. Vanwege zijn historie is dit intressante stukje Rotte…
Lekker weg in... RotterdamVeel mensen bezoeken nooit hun eigen land. Het wordt eens tijd dat we ons eigen land gaan ontdekken. Er is namelijk geno…
Biologische winkel in RotterdamBiologische winkel in RotterdamWaar kan ik in Rotterdam biologische producten kopen? Welke winkels verkopen biologisch vlees? Waar kan ik terecht voor…

De succesvolle weg naar financieel vermogenDe succesvolle weg naar financieel vermogenMensen hebben vaak een hoog consumptief gehalte tijdens hun werkzame leven. Veel werken en daarnaast veel kosten voor le…
Geld besparen door het slimmer uit te gevenGeld besparen door het slimmer uit te gevenGeld besparen doe je niet alleen door je dingen te ontzeggen, maar vooral door je geld slimmer uit te geven en dus voor…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Skitterphoto, Pixabay
  • http://www.rotterdam.nl/Clusters/Stadsontwikkeling/Document%202016/Wonen/Woonvisie-Rotterdam%202030_vastgesteld-college-BenW-1-maart-2016.pdf
  • http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=81885NED&D1=6&D2=0,19&D3=4,9,14,19,24,29,34,39,44,49,54,59,64,69,74,79,84,89,94,99,104-106&HDR=T&STB=G1,G2&VW=T
  • https://fd.nl/economie-politiek/1161940/focus-op-hoogopgeleiden-verandert-rotterdamse-woningmarkt-ingrijpend
  • http://wijkprofiel.rotterdam.nl/nl/2016/rotterdam

Reageer op het artikel "Huizenmarkt van Rotterdam: prijzen per wijk en per m² (2016)"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Bl86g
Laatste update: 16-04-2017
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Bronnen en referenties: 5
Schrijf mee!