InfoNu.nl > Financieel > Geld > Bedragen studiefinanciering studiejaar 2017-2018

Bedragen studiefinanciering studiejaar 2017-2018

Bedragen studiefinanciering studiejaar 2017-2018 In het studiejaar 2017-2018 start vanaf september 2017 ook het derde studiejaar volgens het leenstelsel met studievoorschot. Wat is dan de hoogte van de studiefinanciering, op welke bedragen hebt u recht in het hbo, wo en mbo? In het mbo bestaat er voor de studiefinanciering geen leenstelsel. Hoeveel basisbeurs, aanvullende beurs krijgt u? Er zijn ook andere veranderingen in de studiefinanciering. Vanaf 2017 krijgen in het mbo ook studenten die 17 jaar zijn voortaan een ov-chipkaart en kunnen ook oudere studenten krediet krijgen om zo hun studie te kunnen betalen. Vanaf 2019 zal het collegegeld worden verlaagd volgens het regeerakkoord van Rutte 3, het collegegeld voor het jaar 2018-2019 wordt namelijk gehalveerd voor eerstejaars studenten en voor wie een lerarenopleiding volgt zelfs de eerste twee jaren. Bijverdienen is in het wo en hbo geen probleem als u niet onder het oude stelsel van studiefinanciering valt, in het mbo is dat weer anders geregeld.

Inhoud


Studiefinanciering voor studiejaar 2016-2017, basisbeurs of studievoorschot

Vanaf september 2016 begint in het hbo en wo het collegejaar 2016-2017. Dat betekent in de meeste gevallen ook het recht op studiefinanciering. Voor wie al vóór 1 september 2016 aan zijn studie is begonnen of wie in het mbo zijn opleiding volgt, is dit alles volgens het oude stelsel van studiefinanciering, met basisbeurs, een aanvullende beurs, rentedragende lening en ov-studentenkaart of ov-chipkaart (studentenreisproduct). Wie onder het nieuwe studiestelsel zijn opleiding volgt, leent geld bij DUO, de Dienst Uitvoering Onderwijs. Het gaat dan om een lening, een studievoorschot. Alleen de aanvullende lening kan een gift worden. In ieder geval is de aanvullende beurs de eerste vijf maanden een gift, ook als u uw studie niet afrondt. Als u uw studie binnen tien jaar met een diploma of bul afrondt, wordt de aanvullende beurs volledig een gift. De rente in 2016 is bijna nihil, namelijk 0,01%.

Studiefinanciering 2016-2017 in het hbo en wo

De bedragen voor de studiefinanciering tot en met december 2016 volgens het oude studiestelsel in het hbo en wo zijn:

Studiefinanciering 2016-2017 hbo en universiteit, 1 september 2016 tot en met 31 december 2016

Soort studiefinancieringUitwonend zijnThuiswonend zijn
Basisbeurs 288,95 103,78
Aanvullende beurs 273,03 251,40
Lening 300,52 300,52
Collegegeldkrediet 165,33 165,33
Totaal 1.027,83 821,03

Studiefinanciering 2016-2017 hbo en universiteit, 1 januari 2017 tot en met augustus 2017

Soort studiefinancieringUitwonend zijnThuiswonend zijn
Basisbeurs 290,68 104,40
Aanvullende beurs 274,68 252,91
Lening 302,32 302,32
Collegegeldkrediet 165,33 165,33
Totaal 1.033,01 824,96

Studiefinanciering 2017 hbo en universiteit, 1 september 2017 tot en met 31 december 2017

Soort studiefinancieringUitwonend zijnThuiswonend zijn
Basisbeurs 290,68 104,40
Aanvullende beurs 276,52 254,75
Lening 300,48 300,48
Collegegeldkrediet 167,17 167,17
Totaal 1.034,85 826,80

De bedragen voor de studiefinanciering tot en met december 2016 volgens het nieuwe leenstelsel van studiefinanciering in het hbo en wo zijn:

Studievoorschot 2016 hbo en universiteit, 1 september 2016 tot en met 31 december 2016 (nieuwe stelsel)

Soort studievoorschotUitwonend zijnThuiswonend zijn
Aanvullende beurs en leningmaximaal 862,50maximaal 862,50
Collegegeldkrediet 165,33 165,33
Totaal maximaal 1.027,83 1.027,83

De maximale aanvullende beurs voor het studiejaar 2016-2017 is vanaf september 2016 383,77 per maand. Wat u daadwerkelijk krijgt, is afhankelijk van het inkomen van de ouders. Als u een instellingscollegegeld betaalt, kunt u hiervoor vanaf september 2016 maximaal 826,65 lenen.

Voor de eerste helft van 2017 zijn de bedragen als volgt:

Studievoorschot 2017 hbo en universiteit, 1 januari 2017 tot 1 september 2017 (nieuwe stelsel)

Soort studievoorschotUitwonend zijnThuiswonend zijn
Aanvullende beurs en leningmaximaal 867,68maximaal 867,68
Collegegeldkrediet 165,33 165,33
Totaal maximaal 1.033,01 1.033,01

Voor de tweede helft van 2017 zijn de bedragen studiefinanciering:

Studievoorschot 2017 hbo en universiteit, 1 september 2017 tot en met 31 december 2017 (nieuwe stelsel)

Soort studievoorschotUitwonend zijnThuiswonend zijn
Aanvullende beurs en leningmaximaal 867,68maximaal 867,68
Collegegeldkrediet 167,17 167,17
Totaal maximaal 1.034,85 1.034,85

Bijverdienen als student

Ook voor het bijverdienen wordt er verschil gemaakt tussen het leenstelsel en het oude stelsel van studiefinanciering. Als u een studievoorschot ontvangt, mag u bijverdienen wat u wil zonder dat dat gevolgen heeft voor uw studiefinanciering. Onder het oude stelsel studeren betekent een bijverdiengrens in 2016 van maximaal 13.989,13, in 2017 van 14.215,75 en in 2018 14.456,00. Verdient u toch meer bij dan zult u een deel van de genoten studiefinanciering moeten terugbetalen.

Studiefinanciering mbo 2016-2017 in het mbo

De bedragen in het mbo zijn:

Studiefinanciering 2016, 2017 in het mbo per maand, 1 augustus 2016 tot en met december 2016

Soort studiefinancieringUitwonend zijnThuiswonend zijn
Basisbeurs 266,99 81,81
Aanvullende beurs 357,83 336,23
Lening 178,22 178,22
Totaal 803,04 596,26

Mag u alleen nog lenen voor uw studie, dan is dat tot maximaal 925,95.

Studiefinanciering 2017 in het mbo per maand, 1 januari 2017 tot 1 januari 2018

Soort studiefinancieringUitwonend zijnThuiswonend zijn
Basisbeurs 268,59 82,30
Aanvullende beurs 359,41 337,68
Lening 179,29 179,29
Totaal 807,29 599,27

U kunt lenen tot 931,51 per maand.

Studiefinanciering 2017-2018 in het hbo en wo

De bedragen voor de studiefinanciering gaan per 1 januari 2018 en september 2018 iets omhoog:

Studievoorschot 2018 hbo en universiteit, 1 januari 2018 tot 1 september 2018 (nieuwe stelsel)

Soort studievoorschotUitwonend zijnThuiswonend zijn
Aanvullende beurs en leningmaximaal 870,46maximaal 870,46
Collegegeldkrediet 167,17 167,17
Totaal maximaal 1.037,63 1.037,63

U kunt lenen tot 939,44 per maand. Voor de maanden september tot en met december 2017 is de maximale aanvullende beurs 387,92 per maand, vanaf januari 2018 is dit 389,16 per maand.

Studievoorschot 2018 hbo en universiteit, 1 september 2018 tot 1 januari 2019 (nieuwe stelsel)

Soort studievoorschotUitwonend zijnThuiswonend zijn
Aanvullende beurs en leningmaximaal 870,46maximaal 870,46
Collegegeldkrediet 171,67 171,67
Totaal maximaal 1.042,13 1.042,13

Studiefinanciering mbo 2017-2018 in het mbo

De bedragen in het mbo zijn eveneens hoger dan in 2017:

Studiefinanciering 2017, 2018 in het mbo per maand, 1 januari 2018 tot en met juli 2018

Soort studiefinancieringUitwonend zijnThuiswonend zijn
Basisbeurs 269,45 82,56
Aanvullende beurs 360,26 336,23
Lening 179,86 179,86
Totaal 809,57 600,88

Als u alleen nog mag lenen, dan kan dat tot een bedrag van 934,49 per maand. In het mbo mag u bijverdienen maar niet te veel. Bijverdienen is in 2017 toegestaan tot een maximum van 14.215,75 en in 2018 tot 14.456,00 per jaar.

Studiefinanciering 2018 in het mbo per maand, 1 augustus 2018 tot en met 31 december 2018

Soort studiefinancieringUitwonend zijnThuiswonend zijn
Basisbeurs 269,45 82,56
Aanvullende beurs 361,76 339,96
Lening 179,86 179,86
Totaal 811,07 602,38

Reisproduct voor mbo'ers onder de 18 jaar

Voor vele studenten in het mbo is het een doorn in het oog dat als ze jonger zijn dan 18 jaar, er geen recht is op het reisproduct. Welnu, dat gaat vanaf 1 januari 2017 veranderen. Vanaf 1 januari 2017 kunnen ook deze mbo'ers een studentenreisproduct krijgen als:
 • Het gaat om een voltijdopleiding, bol, helaas dus niet voor een een deeltijd- of bbl-opleiding.
 • U de Nederlandse nationaliteit hebt of een verblijfsvergunning.

Betaaldata 2017 en 2018

Vanaf december 2017 en in 2018 wordt de studiefinanciering op de volgende dagen uitbetaald:
 • 24 januari 2017;
 • 24 februari 2017;
 • 24 maart 2017;
 • 24 april 2017;
 • 24 mei 2017;
 • 23 juni 2017;
 • 24 juli 2017;
 • 24 augustus 2017;
 • 22 september 2017;
 • 24 oktober 2017;
 • 24 november 2017;
 • 21 december 2017;
 • 23 januari 2018;
 • 22 februari 2018;
 • 22 maart 2018;
 • 23 april 2018;
 • 23 mei 2018;
 • 21 juni 2018;
 • 23 juli 2018;
 • 23 augustus 2018;
 • 21 september 2018;
 • 23 oktober 2018;
 • 22 november 2018;
 • 20 december 2018.

Lenen voor studie voor iedereen tot 55 jaar mogelijk in 2017 en 2018

Tot 1 augustus 2017 ligt de leeftijdsgrens voor studiefinanciering bij 30 jaar. Vanaf 1 augustus 2017 kan iedereen in het mbo tot 55 jaar geld lenen voor een studie. Vanaf 1 september 2017 geldt dit ook voor studenten in het hbo en wo. Het krediet wordt gegeven voor het betalen van collegegeld of lesgeld.

Uitbetaling studiefinanciering als u jonger bent dan 18 jaar in 2017 en 2018

In het mbo is geen studiefinanciering mogelijk als u jonger bent dan 18 jaar (wel het reisproduct), in het hbo en wo kan ook een jonge student van 17 jaar al studiefinanciering krijgen, alleen wordt die pas vanaf het 1e kwartaal na inschrijving voor het eerst uitbetaald. Vanaf 1 september 2017 is de uitbetaling direct mogelijk vanaf de datum van inschrijving voor de studie.

Conclusie studiefinanciering 2017-2018

De regels en bedragen in het mbo zijn anders dan in het hbo en op de universiteit, ook in 2017 en 2018. Wel zijn er ook verbeteringen. Zo krijgen jonge studenten in het mbo recht op een ov-kaart, krijgt een jonge student in het hbo en wo eerder uitbetaald en kunnen ook ouderen een krediet krijgen als ze vanaf augustus 2017 een voltijds studie gaan volgen. Het nieuwe studiestelsel begint zo steeds meer vorm te krijgen. Om de kosten wat te drukken voor een student gaat het collegegeld in het eerste studiejaar in 2019 met ongeveer 1.000 euro omlaag.

Lees verder

© 2016 - 2019 Info4mij, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Bedragen studiefinanciering studiejaar 2018-2019Bedragen studiefinanciering studiejaar 2018-2019Wat is de hoogte van de studiefinanciering 2018 en 2019 (tot en met december 2019)? Let ook op de betaaldata in 2019. Be…
Studiefinanciering 2019: collegegeld en collegegeldkredietStudiefinanciering 2019: collegegeld en collegegeldkredietStuderen en de studiefinanciering zijn belangrijk. Studeren moet betaalbaar zijn voor een student. Daarom is er studiefi…
Studiefinanciering 2019 en 2020Studiefinanciering 2019 en 2020Een student met recht op studiefinanciering in 2019 of 2020 moet de studiefinanciering wel eerst aanvragen bij de DUO om…
Bedragen studiefinanciering 2016 en studievoorschot 2016Bedragen studiefinanciering 2016 en studievoorschot 2016Hoeveel studiefinanciering krijgt u in 2015, 2016 en hoeveel studievoorschot? Wie al studeert krijgt de studiefinancieri…
Controle studiefinanciering uitwonend 2019 & boeteControle studiefinanciering uitwonend 2019 & boeteWie als student in het mbo in 2018 of 2019 uitwonend is en studiefinanciering krijgt, ontvangt een hogere (prestatie)beu…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Prawny, Pixabay
 • Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen

Reageer op het artikel "Bedragen studiefinanciering studiejaar 2017-2018"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Fam den Besten, 20-10-2017 21:26 #8
Goedenavond, onze dochter van 17 doet een MBO opleiding niveau 3. Ze is op 1-9-2016 begonnen en is thuis wonend. Komt ze dan in aanmerking voor een basisbeurs of aanvullende beurs? Heeft dit nog te maken met de inkomsten van de ouders? Reactie infoteur, 25-10-2017
Beste Fam den Besten,
De basisbeurs is standaard, de aanvullende beurs kan worden aangevraagd maar de hoogte hiervan is afhankelijk van het inkomen van de ouders. Verder kan nog worden geleend, zonder dat naar het inkomen van de ouders wordt gekeken. Tot slot is er een OV-kaart beschikbaar.

Ruud, 28-09-2017 18:04 #7
Mijn vraag:

Mijn zoon is 18 en zit op het MBO. Er staat basisbeurs 82,30 . Is dit een gift of een lening? Reactie infoteur, 29-09-2017
Beste Ruud,
Dat hangt ervan af. In het mbo 1 en 2 is de basisbeurs altijd een gift, bij een mbo 3 en 4 opleiding alleen als binnen 10 jaar het diploma wordt gehaald.

Janneke, 23-08-2017 16:28 #6
Goedenmiddag, wat is de beurs voor uitwonende studenten hbo, hoe zie ik of mijn dochter hier recht op heeft? Afhankelijk van het inkomen begrijp ik. Is er ergens een rekentool?
Dank u Reactie infoteur, 24-08-2017
Beste Janneke,
De studiefinanciering voor een student is alleen afhankelijk van het inkomen als ook een aanvullende beurs wordt aangevraagd. Er is geen verschil tussen inwonend en uitwonend.

Malik, 20-04-2017 12:35 #5
Van horen en zeggen vernomen dat vanaf september 2017 het ook mogelijk is om voor 30+ studiefinanciering te ontvangen. Is dit correct? Reactie infoteur, 20-04-2017
Beste Malik,
Dat klopt, dit heeft het levenlanglerenkrediet in de studiefinanciering:

http://financieel.infonu.nl/geld/180523-levenlanglerenkrediet-voor-voor-studenten-30-jaar-en-ouder.html

Eline, 19-03-2017 12:14 #4
Onze zoon zit in zijn laatste jaar mbo en heeft 3 jaar studiefinanciering gehad via het oude leenstelsel. In september gaat hij door naar het HBO. Heeft hij nog recht op studiefinanciering en zoja hoeveel jaar?
Met vriendelijke groet. Reactie infoteur, 20-03-2017
Beste Eline,
Als uw zoon overstapt naar het HBO, begint een nieuwe periode van studiefinanciering die los staat van zijn MBO-periode.

Mandy, 17-03-2017 15:03 #3
Ik wil een opleiding doen op mbo niveau 3. Kun je daar geld voor krijgen en hoe gaat dat in zijn werk? Reactie infoteur, 18-03-2017
Beste Mandy,
Je en dan worden basisbeurs, studentenreisproduct en (eventueel) aanvullende beurs een gift als je je diploma binnen 10 jaar haalt. De studiefinanciering vraag je aan bij DUO.

Louise, 12-03-2017 01:00 #2
Goedenavond,
Als je van BBL opleiding wisselt naar BOL opleiding voor dezelfde studie, Mbo 4, aan hetzelfde ROC (1e jaar) in de loop van het schooljaar (m.i.v. 1 april 2017), kun je dan vanaf 1 april 2017 studiefinanciering aanvragen? En weet u hoe het dan zit met het schoolgeld vanaf april 2017 voor de rest van dat schooljaar? Vast dank voor het antwoord en met vriendelijke groet. Reactie infoteur, 14-03-2017
Beste Louise,
Voor de BOL-opleiding kunt u inderdaad wel studiefinanciering aanvragen. Ik neem aan dat het schoolgeld gewoon doorloopt maar nu voor de BOL- opleiding (vraag dat even aan je ROC).

Alderlieste, 25-01-2017 13:10 #1
Ik heb een studiefinanciering (basisbeurs) aangevraagd, voor studie MBO niveau 4. Deze gaat in per 1 april 2017. Hoe kan ik met terugwerkende kracht deze basisbeurs vanaf augustus 2016 aanvragen?
Met vriendelijke groet, Reactie infoteur, 26-01-2017
Beste Alderlieste,
U kunt dit altijd proberen. DUO doet dit niet snel overigens.

Infoteur: Info4mij
Laatste update: 14-05-2018
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Bronnen en referenties: 2
Reacties: 8
Schrijf mee!