Omgaan met problematische huurschulden

Omgaan met problematische huurschulden Voor veel huurders zijn de huurschulden als gevolg van jaar na jaar terugkerende huurverhogingen problematisch. Ze zijn nauwelijks nog te dragen. Degenen bijvoorbeeld die van een kleine bijstandsuitkering meer dan 700 euro aan kale huur moeten betalen (de energierekening niet meegerekend), kunnen dat bedrag simpelweg niet betalen. Dat is geen kwestie van onwil, maar ze hebben er gewoon het geld niet voor. Budgetadviseurs zijn van mening dat de politiek zich meer zou moeten inspannen voor nieuw beleid. Per slot van rekening hoort sociale woningbouw betaalbaar te zijn.

Vanaf 2013 inkomensafhankelijk huurbeleid

Sedert de invoering in 2013 van inkomensafhankelijke huren, is de maximale huurverhoging het resultaat van de inflatie in het voorgaande jaar plus een inkomensafhankelijke opslag. Het kabinet Rutte II bood woningbouwcorporaties en particuliere verhuurders de ruimte om de huren voor alle sociale huurders te verhogen. Om het fenomeen “scheefwonen” tegen te gaan, moesten huurders met een inkomen boven modaal rekenen met een extra huurverhoging. Feit is, dat de huren vanaf 2013 in drie opeenvolgende jaren gemiddeld met 13% stegen. Gelukkige omstandigheid was in dat verband overigens dat vanaf 2014 een lagere inflatie gold dan in de daaraan voorafgaande jaren.

Huurders vaker in financiële nood dan kopers

Wie een woning huurt, staat er doorgaans financieel slechter voor dan de bezitter van een eigen huis. Een op de twee huurders kan moeilijk rondkomen van zijn geld, terwijl huurders ook vaker rood staan en meer leningen aangaan dan huiseigenaren. Dat bleek uit een onderzoek (2012) van het Nibud, een onafhankelijk instituut dat informeert en adviseert over financiën van huishoudens.

Huurschuld inhouden op de uitkering

Zoals hiervoor al gesteld, zijn het met name uitkeringsgerechtigden die de opeenvolgende huurverhogingen niet meer te boven komen. De gemeente Amsterdam kwam in dat verband eind 2015 met een opmerkelijk voorstel. Men wilde burgers met een bijstandsuitkering aanbieden om de huurschuld in te houden op hun uitkering om op die manier een dreigende huisuitzetting te voorkomen. Eerdere proeven in die zin in Amsterdam-Zuidoost, hadden uitgewezen dat het aantal woninguitzettingen daar met meer dan 30% was gedaald. Op basis van die goede ervaringen werd besloten om bedoeld concept ook uit te breiden naar de overige stadsdelen.

Hoe het werkt

  • Als iemand twee maanden achterstallig is met betaling van zijn huur, informeert de woningbouwcorporatie de gemeente;
  • De gemeente op haar beurt, stelt zich in verbinding met de huurder om de schuldenkwestie te bespreken;
  • Doorgaans wordt aan de betrokkene voorgesteld om de huur rechtstreeks te laten inhouden op de uitkering;
  • Mogelijk wordt op dat moment ook andere ondersteuning verleend. Men kan daarbij denken aan zaken als de voedselbank.

Klussen bij woningcorporatie voor aflossing problematische huurschulden

Een ander opmerkelijk initiatief voor het terugdringen van problematische huurschulden was er eind 2015 voor inwoners van de gemeente Groningen. Wel past daarbij de aantekening dat het een pilot in ruimer verband betrof voor burgers die waren vastgelopen in de schuldhulpverlening. Een aantal woningbouwcorporaties in de stad Groningen wilde wel meewerken aan een alternatieve manier om huurschulden af te lossen, bijvoorbeeld door het laten verrichten van klussen door de huurder.

Alternatieve schuldenregeling niet altijd mogelijk

Overigens moest de stad Groningen na dit opmerkelijk initiatief vaststellen dat niet elke schuldeiser eenzelfde bereidheid voor een alternatieve schuldenregeling toont als woningbouwcorporaties. Met het Centraal Justitieel Incassobureau (verantwoordelijk voor inning van verkeersboetes) en de Belastingdienst bijvoorbeeld, vallen er wat dat betreft geen afspraken te maken.
© 2015 - 2020 Ter-info, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Halfwezenuitkering vervalt: nabestaandenuitkering 2019Halfwezenuitkering vervalt: nabestaandenuitkering 2019De halfwezenuitkering verviel al per 1 juli 2013 voor nieuwe gevallen. De uitkering verdween voor de bestaande gevallen…
Mag ik bijverdienen naast baan of uitkering?Bij het ontvangen van een uitkering is het vaak niet toegestaan om bij te verdienen, op straffe van korting op de uitker…
Waar heb ik recht op na overlijden van mijn partner?Waar heb ik recht op na overlijden van mijn partner?Overlijden van uw levenspartner heeft grote financiële consequenties. Hier moet bij leven al bij worden stil gestaan. Fi…
Wat is schuldhulpverlening?Wat is schuldhulpverlening?Consumenten die schulden hebben die ze niet meer zelf kunnen oplossen, hebben recht op schuldhulpverlening. De schuldhul…

Feestdagen duur? Dat hoeft niet zo te zijn!Feestdagen duur? Dat hoeft niet zo te zijn!De feestmaand december is in het algemeen een dure maand. Hoe kan je de kosten binnen de perken houden en toch enorm gen…
nieuws uitgelichtTabster: Introductie van een nieuwe betalingsdienstHorecabezoekers van een aantal locaties in Amsterdam zijn niet meer afhankelijk van contante betalingen. Tabster is een…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Unsplash, Pixabay
  • Bijdrage Dagblad de Limburger van 25 november 2015: "Huurhuis wordt onbetaalbaar"
  • http://www.vngmagazine.nl/archief/19446/pilot-voor-stadjers-schuldhulpverlening-klussen-bij-de-corporatie
  • http://www.telegraaf.nl/binnenland/24789375/__Huur_inhouden_op_uitkering__.html

Reageer op het artikel "Omgaan met problematische huurschulden"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Ter-info
Laatste update: November 2018
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Bronnen en referenties: 4
Schrijf mee!