InfoNu.nl > Financieel > Geld > AOW partnertoeslag 2018 en 2019

AOW partnertoeslag 2018 en 2019

AOW partnertoeslag 2018 en 2019 Hoeveel AOW partnertoeslag krijgt u in 2019, per 1 januari en 1 juli? De AOW-partnertoeslag is al in 2015 afgeschaft voor wie niet uiterlijk op 31 december 2014 gehuwd was of een geregistreerd partner had en uiterlijk in maart 2015 nog een een toeslag ontving. De AOW-partnertoeslag wordt in de andere gevallen uiterlijk uitbetaald totdat uw partner recht heeft op AOW of tot het moment dat u niet meer aan de voorwaarden voor de AOW-partnertoeslag 2019 voldoet. Wellicht hebt u recht op de AIO-aanvulling 2019 in plaats van de AOW-toeslag.

Partnertoeslag 2018 en 2019, inhoud


De AOW partnertoeslag 2018 en 2019

Bij de partnertoeslag zijn er een aantal mogelijkheden. De regel voor 2018 is dat wie in 2018 zijn eerste AOW-uitkering ontvangt, geen partnertoeslag krijgt en als u al in 2018 de AOW-partnertoeslag ontving, u deze waarschijnlijk ook in 2019 zult krijgen tot het moment dat uw jongere partner zelf recht krijgt op AOW. De AOW partnertoeslag kent in 2018 en 2019 dus geen nieuwe instroom van gegadigden, maar wel een uitstroom. Op deze manier is het geleidelijk afschaffen van de AOW partnertoeslag een forse bezuiniging voor de overheid.

Wat doet de AOW partnertoeslag voor u?

De AOW-partnertoeslag is in het leven geroepen om wie zelf AOW ontvangt, maar een partner heeft die jonger is en daarom geen recht heeft op een AOW, te compenseren. De AOW-uitkering is een achtervang voor oudere mensen, maar vaak niet genoeg als u daarmee twee personen in hun levensonderhoud moet voorzien. Zonder AOW partnertoeslag ontvangt een gehuwde de helft van het minimumloon als AOW.

Voorwaarden partnertoeslag januari 2018

Omdat een nieuwe instroom in deze voorziening niet mogelijk is, kunt u alleen aanspraak maken op de partnertoeslag 2018 als u hiervoor in 2015 ook al in aanmerking kwam en de inkomenssituatie niet significant is veranderd. De voorwaarden voor 2018 zijn verder:
 • U hebt een jongere partner die nog geen recht heeft op AOW.
 • Uw jongere partner heeft geen inkomen en als die wel een inkomen heeft is dat bruto niet meer dan 1.411,13 per maand (januari 2018).
 • Een uitkering van de partner wordt volledig op een mogelijke partnertoeslag in mindering gebracht. Dat betekent de facto dat zodra uw jongere uw partner een uitkering heeft van bruto meer dan 818 per maand, uw toeslag wordt stopgezet.
 • Een eenmalig extra beloning is toegestaan. In dat geval wordt de partnertoeslag in die maand stopgezet maar niet beëindigd.
 • Van het inkomen van uw partner wordt bij de vaststelling van de hoogte van de AOW partnertoeslag geen rekening gehouden met de eerste 237,70 (januari 2018) aan salaris.
 • Als u en uw partner samen een inkomen hebben of krijgen van meer dan 2.760,87 bruto per maand, wordt de maximale partnertoeslag met 10% gekort.

Voorwaarden partnertoeslag juli 2018

Vanaf juli 2018 gelden bij de berekening van de partnertoeslag iets andere bedragen dan in januari 2018:
 • Uw jongere partner heeft geen inkomen en als die wel een inkomen heeft is dat bruto niet meer dan 1.423,85.
 • Een uitkering van de partner wordt volledig op een mogelijke partnertoeslag in mindering gebracht. Dat betekent de facto dat zodra uw jongere uw partner een uitkering heeft van bruto meer dan 789,81, uw toeslag wordt stopgezet.
 • Van het inkomen van uw partner wordt bij de vaststelling van de hoogte van de AOW partnertoeslag geen rekening gehouden met de eerste 239,13.
 • Als u en uw partner samen een inkomen hebben of krijgen van meer dan 2.789,22 bruto per maand, wordt de maximale partnertoeslag met 10% gekort.

Voorwaarden partnertoeslag 1 januari 2019

De bedragen en voorwaarden per 1 januari 2019 zijn:
 • Uw jongere partner heeft geen inkomen en als die wel een inkomen heeft is dat bruto niet meer dan 1.457,09.
 • Een uitkering van de partner wordt volledig op een mogelijke partnertoeslag in mindering gebracht. Dat betekent de facto dat zodra uw jongere uw partner een uitkering heeft van bruto meer dan 809,81.
 • Van het inkomen van uw partner wordt bij de vaststelling van de hoogte van de AOW partnertoeslag geen rekening gehouden met de eerste 242,37 aan salaris.
 • Als u en uw partner samen een inkomen hebben of krijgen van meer dan 2.827,01 bruto per maand, wordt de maximale partnertoeslag met 10% gekort.

Voorwaarden partnertoeslag 1 juli 2019

De bedragen en voorwaarden per 1 juli 2019 zijn:
 • Uw jongere partner heeft geen inkomen en als die wel een inkomen heeft is dat bruto niet meer dan 1.473.
 • Een uitkering van de partner wordt volledig op een mogelijke partnertoeslag in mindering gebracht. Dat betekent de facto dat zodra uw jongere uw partner een uitkering heeft van bruto meer dan 818.
 • Van het inkomen van uw partner wordt bij de vaststelling van de hoogte van de AOW partnertoeslag geen rekening gehouden met de eerste 245 aan salaris.
 • Als u en uw partner samen een inkomen hebben of krijgen van meer dan 2.861,65 bruto per maand, wordt de maximale partnertoeslag met 10% gekort.

Vermogenstoets AIO 2018 en 2019

Voor de AIO-aanvulling is het maximaal toegestane vermogen in 2018 gelijk aan:
 • 6.020 wanneer u alleen woont.
 • 12.040 wanneer u met uw partner of met een kind jonger dan 18 jaar woont.

In 2019 is dit:
 • 6.120 wanneer u alleen woont.
 • 12.240 wanneer u met uw partner of met een kind jonger dan 18 jaar woont.

Uw partner heeft tijdelijk te veel inkomen in 2018 en 2019

Als uw partner een te hoog inkomen heeft, zal die maand de partnertoeslag vervallen, maar de partnertoeslag kan weer herleven als hier sprake is van een tijdelijk inkomen dat niet langer dan drie maanden aanhoudt. Ook met andere incidentele stijgingen kan herleving plaats vinden, denk dan aan:
 • Een nabetaling.
 • Een eindejaarsuitkering.
 • Een gratificatie.

Heeft uw partner een wisselend inkomen door flexibele uren, dan kan een hernieuwd recht op de partnertoeslag ontstaan als het inkomen binnen uiterlijk twaalf maanden laag genoeg is om aan de voorwaarden te voldoen.

Wat betekent het vervallen van de AOW partnertoeslag in 2018 of 2019 voor u?

Het vervallen van de partnertoeslag is niet zonder gevolgen. De nieuwe instroom aan AOW gerechtigden krijgen de partnertoeslag niet en zijn per persoon aangewezen op een AOW-uitkering van 50% van het minimumloon. Wie de AOW-partnertoeslag ontving in 2017, maar in 2018 niet, zal of een partner hebben die inmiddels wel recht op AOW heeft gekregen of inmiddels een hoger dan maximaal toegestaan inkomen ontvangen, bijvoorbeeld doordat de partner is gaan werken. Voor velen is het vervallen van de partnertoeslag een behoorlijke aderlating. Wie voorlopig nog geen AOW krijgt en een jongere partner heeft, kan wellicht nog maatregelen treffen. Zij kunnen het beste proberen om voor een aanvullend pensioen te zorgen, te sparen of te kiezen voor een lijfrentepolis of koopsompolis. De AOW-leeftijd kan dan nog ver weg lijken, maar wie niet op vroege leeftijd een voorziening probeert te treffen voor later, zal zien dat het rondkomen van alleen een AOW-uitkering niet eenvoudig zal zijn. De regeling van de partnertoeslag verandert in 2019 niet, de bedragen zullen door de indexering wel anders zijn.

Lees verder

© 2015 - 2019 Info4mij, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
AOW-bedragen 2019AOW-bedragen 2019Wie in 2019 AOW ontvangt, gaat er per juli 2019 gemiddeld genomen op vooruit door een hogere AOW uitkering en een wat la…
Eenoudertoeslag studiebeurs 2019 - 2020: voorwaardenEenoudertoeslag studiebeurs 2019 - 2020: voorwaardenWie studeert en aanspraak kan maken op studiefinanciering heeft in het studiejaar 2019 - 2020 mogelijk recht op een extr…
AOW 2015 bedragen en leeftijd 2015AOW 2015 bedragen en leeftijd 2015De AOW 2015 (januari 2015 en juli 2015) is bekend plus uw vakantie-uitkering. Bruto en netto komen de bedragen hoger uit…
Partnertoeslag AOW omlaagPartnertoeslag AOW omlaagDe partnertoeslag verdwijnt en wordt per 1 januari 2015 verder beperkt en verdwijnt voor nieuwe aanvragen. De partnertoe…
Zorgtoeslag 2018 en 2019 buitenlandZorgtoeslag 2018 en 2019 buitenlandRecht op zorgtoeslag in het buitenland? Wie in het buitenland woont, kan in 2017, 2018 en 2019 gewoon en legaal in aanme…

Reageer op het artikel "AOW partnertoeslag 2018 en 2019"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Willem, 29-08-2019 13:16 #69
Goedemiddag
Ik ontvang een volledige partnertoeslag voor mijn 5 jaar jongere vrouw. Nu komt er een pensioenaanvulling vrij en moet voor het einde van jaar beslissen om een uitkering te kopen uit mijn spaartegoed. Wat voor invloed heeft dit op partnertoeslag?
gaarne uw reactie Reactie infoteur, 29-08-2019
Goedemiddag Willem,
Een ander inkomen bij u verandert de AOW-partnertoeslag niet, wel een ander inkomen bij uw jongere partner. Een pensioen of vervroegd pensioen bij uw vrouw komt volledig in mindering op de AOW-partnertoeslag, dergelijke uitkeringen voor u niet. De uitzondering hierop is dat de afkoop van een pensioen van de partner ook niet (meer) wordt verrekend.

Tulsi, 15-08-2019 05:47 #68
Hallo, mijn stiefvader kreeg aow met partner toeslag voor mijn moeder. Mijn moeder heeft de Surinaamse nationaliteit en stiefvader was Nederlandse. Hij is nu 3 weken overleden. Hij woonde met mijn moeder in Suriname. Mijn moeder is van 1957 en heeft geen baan. Klopt het dat de partner toeslag stopt? Zo ja, weet u waarvoor ze in aanmerking kan komen? Reactie infoteur, 15-08-2019
Hallo Tulsi,
Het klopt dat met het overlijden van de AOW-gerechtigde ook de AOW-partnertoeslag stopt. Uw moeder heeft dan vanuit Nederland nog recht op een overlijdensuitkering ter grootte van 1 maand AOW bruto. Als er kinderen zijn, kan er ook nog recht bestaan op een ANW-uitkering.

Nicoellen, 23-06-2019 16:54 #67
Hallo.
Sinds 2013 ben ik met pensioen, en heb derhalve een partnertoeslag. Kijkend op mijn prognose voor de komende jaren zie ik het volgende:

Mijn partner krijgt haar AOW in augustus 2020. De toeslag komt dan te vervallen uiteraard. Echter: op mijn overzicht staat dat de toeslag voor mij al op 1-1-2020 vervalt! Is dit juist? Reactie infoteur, 24-06-2019
Hallo Nicoellen,
Als uw vrouw in augustus 2020 haar eerste AOW ontvangt, hebt u (zonder andere wijzigingen in inkomen) tot 1 augustus 2020 recht op de AOW-partnertoeslag.

Hanny Sloof, 21-06-2019 23:45 #66
Goedenavond,
Ik heb een vraag over de partnertoeslag. Mijn man geb. 17-7-1951 is in april 2017 met pensioen en aow gegaan en ik ben van 7-11-1955 en heb geen werk of inkomen. Nu is mijn vraag heb ik recht op een partnertoeslag of misschien een andere toeslag?

Bij voorbaat dank voor Uw terugkoppeling,
Mvrgr, Hanny Sloof Reactie infoteur, 25-06-2019
Goedenavond Hanny Sloof,
Uw man heeft helaas geen recht op de AOW-partnertoeslag, omdat hij pas in 2017 met pensioen ging en daardoor als nieuwe instroom wordt gezien. Als jullie gezamenlijke inkomen te laag is, kunt u de SVB of gemeente wel om een uitkering vragen. De SVB verzorgt de AIO, de aanvullende inkomensvoorziening ouderen. De gemeente de bijstand.

Astrid, 17-06-2019 08:38 #65
Goedemorgen. even een vraag of ik eventueel ook recht heb op een of andere uitkering.mijn man is overleden op 06-12-2016.
ik ben geboren op 28-10-1953.heb geen werk.een klein pensioen van 100 euro p.mnd.
wel een eigen huis. Reactie infoteur, 17-06-2019
Goedemorgen Astrid,
Wellicht hebt u recht op een nabestaandenpensioen. U hebt een woning, ook dan kan in een aantal gevallen een bijstandsuitkering worden aangevraagd.

Yvon, 27-05-2019 15:20 #64
Goedemiddag. Ik ben deze maand gaan samenwonen, nu heeft vriend AOW en pensioen en ik ben net 65 en heb een WAO uitkering en kleinpensioen.
Wordt hij nu al gekort of pas als ik ook AOW krijg? Reactie infoteur, 30-05-2019
Goedemorgen Yvon,
Uw vriend ontvangt nu waarschijnlijk AOW voor een alleenstaande. Als dat het geval is, wordt dit bedrag aan AOW lager als hij gaat samenwonen.

Tilly Degraaf, 02-05-2019 14:45 #63
Goedemiddag.

Ik zou heel graag willen weten wat ik krijg. Mijn man gaat juli 2020 met pensioen en ik pas 3 jaar later. Aangezien ik nooit heb gewerkt krijg ik niets. Heb natuurlijk ook nooit pensioen opgebouwd. Nu is onze vraag of ik dan in aanmerking kom voor een partner toeslag.

mvr Mevr M.C.M de Graaf-Zaal Reactie infoteur, 07-05-2019
Beste Tilly Degraaf,
U komt helaas niet in aanmerking voor de AOW-partnertoeslag, wel waarschijnlijk voor de algemene heffingskorting voor de minstverdienende partner (aanrechtsubsidie):

https://financieel.infonu.nl/belasting/187644-aanrechtsubsidie-2019-minstverdienende-partner.html

Nel, 14-04-2019 19:57 #62
Mijn man krijgt vanaf juli 2019 AOW. Hij blijft nog werken. Ik ben uit 1958, wat krijg ik netto aan AOW? Reactie infoteur, 15-04-2019
Beste Nel,
U krijgt pas zelf AOW als u de AOW-leeftijd hebt bereikt.

Hb, 05-04-2019 17:23 #61
Mijn is geboren in 1946 en krijgt AOW en ik, geboren 1961, sinds 3 jaar gestopt met werken, krijg via mijn echtgenoot partnertoeslag. Nu vraagt mijn laatste werkgever of ik invalwerk wil doen. Kan dit met behoud van partnertoeslag. Ik begrijp dat wanneer ik te veel ga verdienen, dat de toeslag die maand vervalt.

Graag uw reactie.

HB Reactie infoteur, 08-04-2019
Beste Hb,
Klopt, u mag bijverdienen, maar als u de inkomensgrens drie maanden overschrijdt, vervalt de AOW-partnertoeslag van uw partner.

Dave de Vries, 03-04-2019 18:13 #60
Mijn partner en ik zijn getrouwd, zij is 71 en heeft AOW en krijgt voor mij een toeslag. ik ben 51 en heb geen inkomen. Nu is mij gevraag om in leiden bij het CHDR aan een slaapmiddel onderzoek mee te doen. Ik moet daar 4 nachten blijven, medicijnen gebruiken en testen ondergaan. Ik ontvang daar 3200 euro voor. Ze noemen het een vergoeding Ik snap dat mijn partner die maand geen toeslag krijgt maar herleeft mijn toeslag daarna wel
Ik hoor graag.

Dave Reactie infoteur, 05-04-2019
Beste Dave de Vries,
Een vergoeding is inkomen voor zover deze hoger is dan de kosten die u maakt. In 2019 kan uw partner opnieuw toeslag krijgen als het inkomen van u maximaal drie maanden achter elkaar te hoog is voor de toeslag en daarna weer onder de inkomensgrens terecht komt.

Ellie van den Bos- Kragten, 26-03-2019 15:48 #59
Geachte heer, mevrouw,
Mijn vraag betreft het partnertoeslag/ AOW
Mijn man is geboren in 1946 en heeft al een aantal jaren AOW. Ik ben geboren in 1955, had een baan tot eind 2015, daarna een WW uitkering( deze uitkering loopt af dd.18 april as), dus hadden wij de afgelopen jaren geen recht op partnertoeslag. Hebben wij vanaf medio april recht op deze partner-toeslag?

Alvast bedankt voor uw terugkoppeling,
Met vriendelijk groet,
Ellie van den Bos-Kragten Reactie infoteur, 28-03-2019
Geachte Ellie van den Bos- Kragten,
Helaas hebt u in dat geval geen recht op de AOW-partnertoeslag.

Hijma, 20-03-2019 14:08 #58
Ik ben geboren in 1947 en ontvang al een aantal jaren AOW
Mijn vrouw is geboren in 1958. Zij heeft een baan, dus wij hebben de afgelopen jaren geen partner toeslag aangevraagd/ontvangen. Mijn vrouw gaat stoppen met werken en heeft dus de komende jaren geen inkomen. (ook nog geen pensioen o.i.d.) Hebben we dan vanaf nu recht op de partner toeslag?

Graag uw reactie Reactie infoteur, 21-03-2019
Beste Hijma,
Helaas hebt u geen recht op partnertoeslag.

Selim, 09-03-2019 12:29 #57
Ik en mijn vrouw wonen bij mijn moeder. Heeft mijn moeder recht op aanvullend bijstand. Reactie infoteur, 25-06-2019
Beste Selim,
Iedereen met een laag inkomen kan in aanmerking komen voor een (aanvullende) bijstand. Dit wordt van geval tot geval door de gemeente bekeken. Als jullie een gezamenlijke huishouding hebben, wordt hierbij ook naar uw inkomen en dat van uw echtgenote gekeken. Wellicht bestaat er ook recht op de AIO, de aanvullende inkomensvoorziening voor ouderen. De SVB verzorgt de AIO.

Mevr M. I. C. Koumans, 25-02-2019 00:55 #56
Wij zijn broer en zus we hebben alle twee W.AO nu is broer naar een verpleegtehuis wat moet zus nu doen om haar volledige A.O.W te krijgen Reactie infoteur, 25-02-2019
Beste Mevr M. I. C. Koumans,
Als de gemeente van de verhuizing op de hoogte is, geeft deze dat door aan de SVB.

Leo Vermeulen, 20-02-2019 15:06 #55
Hallo,
Mijn vrouw haar ww loopt maart af, ikzelf krijg 760, - aow dus niet de volledige aow voor mijn vrouw en ikzelf daar mijn vrouw inkomen had, nu heb ik gelezen dat ik in aanmerking kom voor partner toeslag omdat ik geboren ben in 1948, en voor 2015 getrouwd ben, is dit nog steeds zo of is dit weer veranderd, en als dit veranderd is wat zijn dan nog de mogelijkheden.

Mvg leo vermeulen
0624207906 Reactie infoteur, 21-02-2019
Hallo Leo Vermeulen,
Als u de laatste jaren geen AOW-partnertoeslag ontving, hebt u er helaas in 2019 geen recht meer op.

Feitse Bootsman, 20-01-2019 17:48 #54
Ik ben inmiddels 70 jaar en getrouwd en ontvang AOW. Ik heb ook nog een thuis wonende dochter van 16 jaar. Heeft deze laatste invloed op de AOW uitkering? Reactie infoteur, 21-01-2019
Beste Feitse Bootsman,
Uw dochter is niet van invloed op de hoogte van uw AOW.

Arnold Wauben, 08-01-2019 16:49 #53
Ik ben op dit moment werkloos en ben 61 jaar. Vanaf september stopt mijn WW uitkering
en heb ik geen inkomen meer.
Mijn vrouw is inmiddels al 4 jaar met pensioen. Heeft zij nog recht op partnertoeslag? Zij is geboren voor 1950.

M.v.g.
Arnold Wauben. Reactie infoteur, 09-01-2019
Beste Arnold Wauben,
Als jullie niet in 2015 al recht hadden op de AOW-partnertoeslag (dat hangt af van de hoogte van uw WW-uitkering destijds), dan hebt u er in 2019 ook geen recht op. Wie al de partnertoeslag ontving of daar recht op had, kan die voortzetten, maar er zijn geen nieuwe toetreders binnen deze regeling.

Agmj Smeets, 04-01-2019 14:02 #52
Geachte, ik ontvang AOW en tevens partnertoeslag van mijn jongere echtgenoot. Mijn echtgenoot is geboren in mei 1955 dus zijn AOW-leeftijd is gesteld op 67 jaar en 3 maanden. Mijn vraag aan u is: krijg ik tot zijn 67ste jaar de partnertoeslag of stopt deze vanaf zijn 65ste levensjaar? Reactie infoteur, 04-01-2019
Geachte Agmj Smeets,
De partnertoeslag loopt inderdaad door totdat uw echtgenoot recht heeft op AOW (67 jaar en drie maanden). Overigens staat de AOW-leeftijd ter discussie, dus kan deze leeftijd de komende tijd nog anders worden.

Veldhuizen, 21-11-2018 15:19 #51
Goede middag, ik ontvang sinds medio juni AOW en pensioen, samen ca. 1300 euro netto/maand. Mijn partner heeft geen inkomen (gestopt met eigen bedrijf maar daarvoor ook al geen eigen inkomen). Hij zal pas in september 2019 AOW ontvangen. Hij ontvangt wel een klein pensioentje van een eerdere werkgever van jaren her, een bedrag van ca. 500 euro netto. Komen wij in aanmerking voor partnertoeslag?
Met vriendelijke groet,
F. Reactie infoteur, 22-11-2018
Goede middag Veldhuizen,
Omdat u pas in 2018 uw eerste AOW ontving, komt u niet in aanmerking voor de AOW-partnertoeslag.

J. J. Vlieg, 20-11-2018 13:09 #50
Goedendag,
Ik ontvang al 7 jaar een AOW uitkering. Mijn jongere partner heeft vanaf 2014 de AOW partnertoeslag ontvangen.
Nu kan zij een levensverzekering in 2019 laten uit betalen van ca 15.000.
Heeft die uitbetaling consequenties, voor de partner toeslag?
En of is het belastingtechnisch beter om het uit te laten betalen op haar AOW leeftijd.

Met vriendelijke groet, Reactie infoteur, 21-11-2018
Goedendag J. J. Vlieg,
Een particulier afgesloten levensverzekering of lijfrente (dus niet afgesloten via de werkgever) die vrij besteedbaar is, komt niet in mindering op de AOW-partnertoeslag.

Astrid, 08-11-2018 15:53 #49
Mijn partner ontvangt voor mij een toeslag op de AOW. Ik zal pas in 2021 zelf AOW gaan ontvangen. Kan ik mijn opgebouwde pensioen ook tot die datum uitstellen en is dat dan van invloed op de toeslag die mijn partner ontvangt? Reactie infoteur, 11-11-2018
Beste Astrid,
Zolang uw eigen inkomen onveranderd blijft, ontvangt uw partner de AOW-partnertoeslag. Als het goed is, vallen uw pensioenleeftijd en AOW-leeftijd samen tenzij u met vroegpensioen gaat.

Anna, 07-10-2018 10:57 #48
Goedemorgen,
Mijn man ontvangt voor mij volledig partner toeslag. Ik wil gaan werken bruto inkomen zal omhoog gaan met 800,--
Ons gezamenlijk inkomen zal hierdoor uitkomen op 3300,-- per maand.
Blijft er nog iets over van de partnertoeslag? Zo ja hoeveel?
Alvast dank voor uw antwoord. Reactie infoteur, 08-10-2018
Beste Anna,
Als u in 2018 een eigen looninkomen hebt van bruto 800 per maand, vermindert de partnertoeslag met circa 375 euro per maand.

Louis Hagenbeek, 25-09-2018 01:45 #47
Mijn vrouw is 64 jaar en krijgt pas op de leeftijd van 66 jaar en 8 maanden AOW. Op dit moment krijgt zij een prepensioen-uitkering die stopt als zij 65 wordt, Ik krijg voor haar een toeslag minus haar prepensioen-uitkering, Mijn vraag is nu, als haar uitkering stopt, heb ik dan recht op aanvulling van de toeslag.
Alvast bedankt voor uw reactie.

Met vriendelijke groet,
Louis Reactie infoteur, 25-09-2018
Beste Louis Hagenbeek,
Als haar pre-pensioen stopt terwijl u nog recht hebt op de AOW-partnertoeslag, zal de toeslag worden herberekend op basis van haar gewijzigde inkomen en dus omhoog gaan.

Wendy de Vries, 15-09-2018 10:02 #46
Mijn ouders hebben aow en toeslag voor mijn jongere moeder. Nu willen ze bij mij komen logeren en wil ik hun huis op airbnb zetten. Kan dit ivm de partnertoeslag wel? Deze mag nl niet vervallen.

Hoor heel graag van u.
Oudere mensen piekeren veel over inkomen :( Reactie infoteur, 17-09-2018
Beste Wendy de Vries,
Als er een enkele keer gebruik wordt gemaakt van Airbnb dan ziet de Belastingdienst dit niet als belastbaar inkomen, dat wordt anders als dit met enige regelmaat gebeurt. De SVB geeft aan dat als de huurinkomsten voortkomen uit een bedrijfsmatige verhuur deze inkomsten van de toeslag worden afgetrokken.

Jur, 07-09-2018 12:04 #45
Ik heb een vraag. Ik ben geboren in 1949 en word dit jaar 69 jaar, mijn vrouw is van 1954 en wordt volgend jaar 65. Mijn vrouw is sinds haar 60e jaar met prepensioen en ontvangt dit tot haar 65. Zonder dit prepensioen had we recht gehad op een partnertoeslag. Nu komt zij pas op haar 67e in aanmerking voor wao, hebben we de twee jaar tot haar 67e ook recht op aow partnertoeslag? Reactie infoteur, 10-09-2018
Beste Jur,
Helaas is de regeling zo dat als u een jaar niet voldoet aan de voorwaarden van de partnertoeslag, de partnertoeslag niet alsnog ingaat in de jaren erna waarin u wel aan de voorwaarden voldoet.

Aad, 21-08-2018 17:45 #44
Ik ga 10 november met pensioen, op zich een goed vooruitzicht. Nu het probleem, mijn vrouw is 9 jaar jonger als dat ik ben, ook is zij een hypochonder.

Mijn vrouw heeft hier al jaren last ( werkt ook niet ) van en is daar ook een aantal keer voor in behandeling geweest bij GGZ. Ook slikt mijn vrouw nog steeds verschillende medicijnen daar voor. Voor verdere behandeling is mijn vrouw onderbehandeling van de huisarts.

Nu wil ik een uitkering voor mijn vrouw aanvragen want van mijn AOW en pensioentje gaan wij dat niet redden natuurlijk. Dus mijn vraag aan u is, heeft u enig idee waar ik voor mijn vrouw een uitkering kan aanvragen? Hoop dat u ons kunt helpen want hier heb je toch wel slapeloze nachten van door het piekeren.

Alvast vriendelijk bedankt,
Met vriendelijke groet,
Aad. Reactie infoteur, 22-08-2018
Beste Aad,
Als uw pensioen te laag is, kunnen u en/of uw vrouw een uitkering aanvragen bij de gemeente waarin u woont.

Frank, 24-06-2018 16:00 #43
Hallo, ik ben geboren in 1962 mijn vrouw is geboren in 1970, als ik mijn aow krijg is mijn vrouw nog 8 jaar te jong voor aow, ik zelf heb een wao 80/100 uitkering en mijn vrouw heeft geen inkomen, moet ik nu die 8 jaar tot mijn vrouw haar aow krijg het doen van mijn aow uitkering? rond de 700 euro, daar kan ik toch niet alles van betalen?
Ik hoor het graag van u. Reactie infoteur, 25-06-2018
Hallo Frank,
De WAO is een uitkering die betrekking heeft op de werknemer (u dus) en niet kijkt naar het gezinsinkomen. Een aanvulling van het gezinsinkomen is wel mogelijk via een bijstandsaanvraag bij de gemeente.

Knopperts, 03-06-2018 09:08 #42
Ik ben van 1946 en mijn vrouw van 1960. Ontvang partnertoeslag voor haar. Zij doet vrijwilligerswerk maar men wil haar daar een vergoeding voor geven. Hoeveel mag die vergoeding maximaal zijn om het recht op de aow toeslag niet in gevaar te brengen en
heeft een vergoeding voor werkelijk gemaakte reiskosten daar ook nog invloed op? Reactie infoteur, 04-06-2018
Beste Knopperts,
Een onkostenvergoeding is geen inkomen, maar dan moet de vereniging deze post ook niet als inkomen boeken. Een vrijwilligersvergoeding is belastingvrij tot een bedrag van maximaal 1.500 euro per jaar, maar er gelden daarbij ook maxima voor de vergoedingen per uur:

https://financieel.infonu.nl/belasting/67956-vrijwilligerswerk-2018-en-de-belasting-of-bijstandsuitkering.html

Martha, 16-05-2018 18:35 #41
Ik heb een vraag.
ik krijg 10 juni voor het eerst a o w, nu krijg ik nog een partnertoeslag, stopt dit meteen vanzelf of betaalt de belasting dit door zodat wij dit zelf stop moeten zetten? Reactie infoteur, 17-05-2018
Beste Martha,
De sociale verzekeringsbank zal de partnertoeslag automatisch stopzetten.

Van Krieken, 11-04-2018 13:46 #40
Ik ben 69 en mijn vrouw is 63. Ik krijg partnertoeslag, nu kan ik een woekerpolis (beleggingverzekering) boetevrij uit laten keren, het gaat om ongeveer E 30000,00.
Heeft dit invloed op de partnertoeslag? Reactie infoteur, 12-04-2018
Beste Van Krieken,
Als de woekerpolis aan u wordt uitbetaald, dan heeft dit geen invloed op de AOW-partnertoeslag.

Pilloni, 29-03-2018 11:08 #39
Mjin partner heeft patnertoeslag, zij wil stoppen met werken. Wat als zij met pre pensioen gaat? Wordt dat bedrag verrekend met haar toeslag? Reactie infoteur, 01-04-2018
Beste Pilloni,
De partnertoeslag is voor wie al recht op AOW heeft. Gaat de partner die nog geen recht heeft op AOW met pr pensioen en ontvangt die een pensioen of uitkering, dan gaat dat ontvangen bedrag volledig af van de toeslag.

Brmg Tilli, 28-03-2018 18:08 #38
Ik ben van 1948 en mijn vrouw is van 1954 en ontvang sinds mijn AOW inging de volledige AOW toeslag van mijn vrouw, nu werkt mijn vrouw enkele uren per maand maar zorgt dat ze onder de 230,00 bruto per maand blijft dus wordt er niks ingehouden op mijn AOW toeslag.
Maar in de maand mei komt er een klein bedrag aan vakantie geld bij, vraag, wordt dit vakantie geld ook beschouwd als extra inkomen?

met vriendelijke groet Reactie infoteur, 29-03-2018
Beste Brmg Tilli,
Het vakantiegeld wordt ook als extra inkomen gezien.

Ria, 23-03-2018 16:08 #37
Als de jongere partner nog een vol jaar moet werken tot de AOW uitkering, en de oudere partner al aow krijgt, wordt dan de aow gekort door het salaris van de partner? Reactie infoteur, 24-03-2018
Beste Ria,
Niet de AOW wordt gekort, maar de AOW partnertoeslag zal lager zijn.

Dick Hekkers, 11-03-2018 10:47 #36
Hoe kan ik mijn partner toeslag netto berekenen? Reactie infoteur, 12-03-2018
Beste Dick Hekkers,
Als u een volledige AOW hebt zonder aanvullend pensioen, houdt u van het brutobedrag aan partnertoeslag ongeveer 77% netto over.

Hp Wolff, 07-02-2018 11:37 #35
Goede morgen,

ik ben van juni 1948. mijn vrouw van april 1968. vraag ik krijg alleen aow en vrouw niet. vrouw werkt parttime. klopt het wel want hoorde dat voor 1950 ik geboren dat zij ook toeslag krijgt
hoor evt wel uw reactie. groetjes Henk Wolff Reactie infoteur, 08-02-2018
Beste Hp Wolff,
U hebt in 2018 recht op de AOW-partnertoeslag als u daarop vóór 2015 al recht had en in 2018 nog steeds aan de inkomensvoorwaarden van de regeling voldoet.

Rolf, 16-12-2017 17:03 #34
Ik ontvang al een aantal jaren AOW, en mijn vrouw krijgt per maand een toeslag. Nu krijgt mijn vrouw per december 2017 AOW, vervalt dan haar toeslag die maand gelijk (het totale bedrag? Of wordt er eerst aangegeven hoe of wat er gebeurt met de toeslag? Reactie infoteur, 18-12-2017
Beste Rolf,
De AOW-toeslag vervalt, zodra uw vrouw recht heeft op een eigen AOW.

Betty, 12-12-2017 21:45 #33
Ik ontvang sinds april 2015 een pensioen van netto ongeveer 30 euro per maand. Wordt dit als salaris gezien? Als ik het goed begrijp wordt er vanaf juli 2017 geen rekening gehouden met de eerste 234,81 aan salaris. Reactie infoteur, 13-12-2017
Beste Betty,
Uw pensioen wordt als inkomen gezien, niet als salaris.

Roni Bos, 01-12-2017 01:47 #32
Ik woon in Finland waar man en vrouw gescheiden inkomen hebben. Ik krijg een Aow uitkering sinds mei 2017. Partnertoeslag is afgeschaft. Maar als het land waar je woont man en vrouw apart zien zou de Nederlandse overheid mij ook als zodanig willen zien. Mijn vrouw heeft geen inkomen. De AOW van 700 euro is niet genoeg. Wat kan ik doen? Reactie infoteur, 02-12-2017
Beste Roni Bos,
Ook in Nederland geldt een individueel inkomen, maar een alleenstaande krijgt meer dan iemand met een partner. Helaas bestaat de AOW-partnertoeslag niet voor de nieuwe instroom. Is er in Finland geen gemeentelijke ondersteuning mogelijk?

Martha, 06-10-2017 10:24 #31
Een vraag.
mijn man is 72 jaar en ik ben in 2017 65 jaar geworden. moet ik dit voor 2018 doorgeven aan de belasting van wegen de toeslag die mijn man krijgt, of had ik het na mijn verjaardag al moeten doen? volgens mijn man gaat dit in 2018 pas in dat hij de toeslag niet meer krijgt, is dit juist? Reactie infoteur, 07-10-2017
Beste Martha,
Relevant is het eerste moment waarop u uw eigen AOW ontvangt en niet meer het moment dat u 65 jaar wordt.

Lisette, 03-10-2017 12:07 #30
Wat is het maximale bedrag van de partnertoeslag? Reactie infoteur, 04-10-2017
Beste Lisette,
De partnertoeslag is maximaal 775,49 bruto per maand.

Hilly, 04-09-2017 15:07 #29
Mijn man is van 17-07-1952 en ik van 28-11-1957 heb zelf nooit gewerkt en heb een handicap hoe ziet het inkomen van mijn man er volgend jaar uit en kunnen we ergens een toeslag krijgen om het loon aan te vullen naar een normaal bedrag.

vrgr Hilly. Reactie infoteur, 04-09-2017
Beste Hily,
Uw man krijgt vanaf 17-7-2018 AOW en geen partnertoeslag. Wellicht heeft uw man ook recht op een opgebouwd (bedrijfs)pensioen.

Hetty Solleveld, 15-08-2017 11:31 #28
Ik ben 1september werkeloos mijn man krijgt aow partnertoeslag, ik krijg ongeveer 800euro bruto per maand ww uitkering. Maar ik heb gelezen dat je dan de partnertoeslag stop gezet wordt, kan ik een lagere ww uitkering bij de uwv aanvragen?

groetjes Hetty Reactie infoteur, 15-08-2017
Beste Hetty Solleveld,
Minder WW aanvragen dan waar u recht op hebt is ongebruikelijk en daarop zullen de systemen binnen het UWV niet zijn ingericht.

Ruud, 15-08-2017 10:50 #27
LS.,
Mijn geboortedatum is 06-06-1952, die van mijn partner 04-02-1968.
Zij heeft geen inkomen, en heeft een handicap. Hoe ziet mijn inkomen er uit na 2018?
Met vrgr. Ruud Reactie infoteur, 15-08-2017
Beste Ruud,
Zodra u recht hebt op uw AOW krijgt u bij een volledig opgebouwde AOW 50% van het minimuminkomen, circa 800 euro per maand.

Lopez Pos, 10-07-2017 10:07 #26
Ben in geboren op 12-08-1954 en mijn partner is op 08-01-1960 en ik wil weten hoe het zit met ons, ik heb nu W A O en partner is huisvrouw en geen inkomsten.
Wat staat ons te wachten over enkelen jaren, graag u antwoord.

Lopez Pos J Reactie infoteur, 11-07-2017
Beste Lopez Pos,
Als uw eerste AOW wordt uitbetaald terwijl uw partner daar nog een recht op heeft, zal dit 801,05 bruto per maand zijn (niveau juli 2017). Er is geen recht op partnertoeslag.

Jan, 23-05-2017 11:54 #25
Goede morgen.
Ik ben geboren in 1948. Mijn partner is van 1954 en heeft altijd een inkomen gehad van ruim 2.000,= per maand.
Krijg ik partner toeslag als:
1. Mijn partner nu stopt met werken en geen inkomsten meer heeft of
2. Als mijn partner nu stopt met werken en vervroegd met pensioen gaat.
Al vast bedankt voor het antwoord. Reactie infoteur, 24-05-2017
Beste Jan,
Essentieel is of u momenteel al AOW-partnertoeslag ontvangt, dan zit u in de regeling en wordt er meer uitbetaald als uw partner minder gaat verdienen.

Corrien, 26-04-2017 15:14 #24
Geachte redactie,
Ik heb AOW was ongehuwd tot januari 2015, tot die datum normale AOW verder geen inkomsten. Na huwelijk in januari 2015 kreeg ik plotseling een enorm bedrag lager aan AOW van bijna 50%. Dit vanwege een partner. Mijn partner is jonger en niet AOW gerechtigd, Heeft GEEN enkele uitkering of inkomsten. Nu moeten wij als gezin leven van een netto AOW van schrik niet 442, wel krijgen wij kinderbijslag voor twee kinderen verder niets ook geen bijstand.
Ik vecht al twee jaar met de SVB over het verlagen van mijn AOW en ben ten einde raad.
Wat staat mij te doen? Ik heb NL paspoort, ben in NL geboren, mijn vrouw Russisch zonder werk of inkomsten. Reactie infoteur, 27-04-2017
Geachte Corrien,
Dat is erg zuur, want vanaf 2015 had u geen recht meer op de partnertoeslag. U kunt bijvoorbeeld wel bij de gemeente een bijstandsuitkering aanvragen.

F. M. Erel, 24-04-2017 13:03 #23
F.M. Koorevaar
heb ik recht op partnertoeslag als ik geen uitkering heb en mijn man niet het max. aan aow en klein pensioen heeft? mijn man is van 1953 en is op zijn 16de naar nederland gekomen ik ben van 1955 en heb 40 jaar gewerkt maar heb pas in 2022 recht op aow. geen nieuw werk kunnen vinden. Reactie infoteur, 25-04-2017
Beste F. M. Erel,
U hebt geen recht op de partnertoeslag maar wellicht wel recht op een (aanvullende) bijstandsuitkering.

H. Kiel, 19-04-2017 13:29 #22
Ik heb aow en een partnertoeslag voor mijn vriendin. Als zij van haar ex pensioen ontvangt, heeft dat invloed op de partnertoeslag? Reactie infoteur, 20-04-2017
Beste H. Kiel,
Als dit als pensioen wordt aangemerkt, wordt het bedrag volledig van de partnertoeslag afgehaald, als het een alimentatie is, niet. Betaalt het pensioenfonds direct aan haar uit, of doet de ex partner dit als alimentatie?

Dirkje, 14-04-2017 11:30 #21
Mijn man en ik wonen in een koopwoning, hij is 71 jaar en ik 63 jaar. Wij ontvangen de volledige partnertoeslag. Wij zijn van plan om onze woning te verkopen en een huurappartement te gaan betrekken. Nadat de hypotheek is afgelost zal er nog een flink bedrag aan overwaarde overblijven.

Mijn vraag is heeft dit invloed op de hoogte van de partnertoeslag? Ons maandinkomen is alleen AOW en toeslag en een klein pensioen. Bij voorbaat dank voor uw antwoord. Reactie infoteur, 17-04-2017
Beste Dirkje,
Uw vermogen is niet van invloed op de hoogte van de partnertoeslag.

Hillie, 06-03-2017 20:23 #20
Nog even in aansluiting op mijn vorige vraag. Dus als ik het goed begrijp, dan krijgt hij maar de helft van zijn AOW, ook al zouden we gaan trouwen. Ik solliciteer me een ongeluk, maar tot op heden lukt het maar niet om aan de slag te komen. Is het dan echt zo dat hij maar beter apart kan blijven wonen en volledig AOW ontvangen, en dat ik ook apart blijf wonen en een bijstandsuitkering ontvang? Of is het zo dat je ook bij elkaar kunt gaan wonen en een soort aanvulling kunt aanvragen? Je kunt toch van 6,a 7 honderd euro plus een klein pensioen niet rond komen? Wat is wijsheid? Ik zoek dus echt actief naar werk. Daar zit het echt niet in. Hoe pak je dit aan? Reactie infoteur, 08-03-2017
Beste Hillie,
Iemand die niet alleen woont heeft recht op 50% van het minimumloon aan AOW ( 794,59 bruto per maand in 2017). Wie wel alleen woont heeft recht op 70% ( 1.153,35 bruto in 2017). Dat voelt als onrechtvaardig als de partner geen inkomen heeft. De partner kan wel een bijstandsuitkering aanvragen ter aanvulling van het gezamenlijke inkomen.

Hillie, 03-03-2017 12:50 #19
Op 31-12 2017 krijg ik mijn AOW en mijn pensioen is plm 150,-. Mijn jongere vriendin, die geen inkomen heeft, wil in de toekomst bij mij in komen wonen. Zo het nu lijkt zou mijn AOW plm 1100,- zijn. Hoeveel zou het worden als mijn vriendin dan bij mij in komt wonen? Reactie infoteur, 04-03-2017
Beste Hillie,
Als uw vriendin op uw adres is ingeschreven, ontvangt u minder AOW, 50% in plaats van 70%.

Jan Zwaneveld, 18-02-2017 13:40 #18
Is het vakantiegeld AOW in 2017 lager dan in 2016? Reactie infoteur, 20-02-2017
Beste Jan Zwaneveld,
Voor een alleenstaande is in 2017 het vakantiegeld per maand circa 60 cent lager dan in 2016.

John, 08-02-2017 19:10 #17
Ben van 14.08.1951 dus is mijn pensioendatum 17.05.2017. Nu wordt het wel heel gecompliceerd, het UWV roept dat je in het buitenland moet gaan werken, niet doen zou ik dringend zeggen. Ik heb 28 jaar in Duitsland gewerkt, dus wordt x 2% gekort op mijn AOW dat in mei 2017 198,- is en in juni 2017 330,- dus dat komt neer op 44% AOW. Mijn Nederlands pensioen is maar klein 145,- per maand. Nu het Duits verhaal misschien is het 845,- maar dat moet allemaal nog onderzocht worden want als je diploma, s hebt in Duitsland krijg je iets meer. In deze 845,- is 56% Nederlands AOW verdisconteerd, dat moet er nog van afgetrokken worden. En wat dan overblijft is Duits pensioen maar dan bruto, hiervan moet dan per jaar 1.200,- belasting over betaald worden. Zoals ik vorige jaar 1994, 1995, t/m 2015 12.500,- even moest na betalen. Alsof het nog niet gecompliceerd genoeg is, komt ook nog een pensioenverevening om de hoek kijken door een echtscheiding. Vraag wanneer heeft mijn ex recht op die pensioenverevening als zij 65+ is plus 8 maanden? We hebben dus 3 verschillende belastingen, als ZZPer, en ik heb Nederlandse belasting en Duitse belasting, en twee verschillende Zorgverzekeringen een Nederlandse en een Duitse die weer misschien een vergoeding moet betalen omdat de Nederlandse een verplichte zorgverzekering is. Lekker gemakkelijk allemaal.
Nu is mijn huidige vrouw een ZZPer dus ze heeft een klein winkeltje opgebouwd, inkomsten misschien 150,- per maand. Plus ze heeft een PGB omdat ik hulpbehoevend ben van 550,- per maand. Dus zij is van 1959 8 jaar jonger, heeft zij bij inkomsten van 700,- recht op een partnertoeslag AOW/AIO Reactie infoteur, 09-02-2017
Beste John,
Het recht op een pensioenverevening ontstaat op het moment van de echtscheiding, de uitbetaling ervan is afhankelijk van het pensioenfonds. Soms kan de uitbetaling van het pensioen (niet de AOW) al starten voor de AOW-datum.
Meerdere landen die u om belasting vragen is inderdaad erg lastig. Volgens het nieuwe belastingverdrag met Duitsland is het zo dat bij een pensioen, lijfrente of socialeverzekeringsuitkering uit Nederland, terwijl u in Duitsland woont, u hierover in Duitsland belasting betaalt.

Henk, 01-02-2017 15:41 #16
Mijn vriendin ontvangt sinds 2012 AOW. Haar echtgenoot is 63 jaar en is ontslagen en heeft geen recht op ww omdat hij in het buitenland werkte, heeft momenteel dus geen inkomen.
Heeft mijn vriendin nu recht op AOW-partnertoeslag? Reactie infoteur, 02-02-2017
Beste Henk,
Dat hangt van het jaar van ontslag van haar echtgenoot af. Als dit uiterlijk in 2014 was, heeft uw vriendin sinds die datum zeer waarschijnlijk recht op de AOW partnertoeslag.

P. Koehein, 23-01-2017 19:48 #15
Hallo, ik krijg AOW en een klein pensioentje, mijn vrouw heeft geen inkomen, nu lees ik dat ik recht heb op een partnertoeslag. Ik heb sinds vorig jaar mijn AOW, ik ben van 01-02-1951 en mijn vrouw is van 16-03-1953. Ik krijg sinds aug. 2016 751, AOW en mijn pensioen is 565,37.
Waar heb ik recht op? Reactie infoteur, 24-01-2017
Hallo P. Koehein,
Voor nieuwe gevallen is vanaf 2015 de AOW partnertoeslag afgeschaft:

http://financieel.infonu.nl/geld/79342-partnertoeslag-aow-omlaag.html

Petra, 19-01-2017 20:08 #14
Ik word eind dit jaar boventallig verklaard en ontvang een ontslagvergoeding. Wordt deze vergoeding gekort op de AOW toeslag die mijn partner voor mij ontvangt? Ik ben dan ruim 13 jaar in dienst geweest dus ontvang een behoorlijke ontslagvergoeding. Reactie infoteur, 22-01-2017
Beste Petra,
In de maand dat u de ontslagvergoeding krijgt, is deze voor zover het niet om een vergoeding voor kosten van herintreding en opleiding gaat, extra inkomen. Als het fors bedrag is, is de kans groot dat de AOW-partnertoeslag vervalt.

H. Mastenbroek, 16-01-2017 21:31 #13
Geachte, Begrijp ik het goed dat een jongere partner die aow toeslag krijgt bij het overlijden van aow gerechtigde geen a.o.w meer ontvangt maar op een bijstandsuitkering is aangewezen?
In afwachting van uw reactie. Reactie infoteur, 17-01-2017
Geachte H. Mastenbroek,
De AOW wordt inderdaad alleen pas uitbetaald als de AOW-leeftijd is bereikt. De jongere partner ontvangt dan zelf inderdaad helaas geen AOW meer. Er kan wel recht bestaan op een partnerpensioen.

Jacqueline, 13-01-2017 14:11 #12
Als je teveel gezamenlijk inkomen per maand hebt, gaat er 10% van de partner toeslag af. Hoe werkt dat, is dat het hele inkomen per jaar? Of wordt dat per maand berekend? Zoals met een dertiende maand of vakantiegeld. Reactie infoteur, 15-01-2017
Beste Jacqueline,
De partnertoeslag wordt per maand opnieuw berekend, zolang u niet door extra inkomen uit de regeling valt.

Elsart, 11-01-2017 12:26 #11
Een vriendin bereikt op 19 juli 2017 haar pensioengerechtigde leeftijd. Moet zij dat dan zelf aanvragen of gaat dit automatisch? Reactie infoteur, 11-01-2017
Beste Elsart,
De pensioenleeftijd hoeft niet gelijk te zijn aan de AOW-leeftijd. Als iemand eerder met pensioen wil gaan, moet dat bij het pensioenfonds worden aangevraagd. In andere gevallen zal het pensioenfonds en de SVB met betrokkene contact opnemen (meestal een half jaar van te voren).

Budgetcoach, 20-12-2016 11:26 #10
Mijn vader krijgt een partnertoeslag voor mijn moeder die niet werkt en nog geen 65 is (heeft geen sollicitatieverplichting). Zij wordt in januari 2017 65 jaar, maar krijgt pas haar AOW met 65 jaar en 9 maanden, dus in oktober 2017. Stopt het partnerpensioen in januari 2017 als ze 65 wordt (en krijgen ze dan 10 maanden geen geld) of loopt het partnerpensioen gewoon door tot oktober 2017? Reactie infoteur, 22-12-2016
Beste Budgetcoach,
De AOW partnertoeslag loopt door totdat uw moeder recht heeft op haar eigen AOW.

Gerda, 22-10-2016 12:11 #9
Ik heb partnertoeslag aow moet ik dan mijn aow aanvragen of gaat dat automatisch? Reactie infoteur, 25-10-2016
Beste Gerda,
De AOW partnertoeslag wordt juist uitbetaald aan degene die al AOW ontvangt.

Vera, 15-09-2016 22:37 #8
Mijn man is met pensioen en ontvangt partnertoeslag. Zelf ben ik voor 35% afgekeurd. Als mijn man nu komt te overlijden krijg ik dan de partnertoeslag? Of een partnerpensioen van svb. Of moet ik dan naar de bijstand? Ben ik verplicht om te gaan werken? In het kort dus mijn vraag, hoe krijg ik mijn inkomen als mijn man komt te overlijden Reactie infoteur, 16-09-2016
Beste Vera,
De partnertoeslag is voor de persoon die AOW ontvangt en een jongere partner heeft. Als u zelf te weinig inkomen hebt, kunt u bij een uitkering van het UWV een toeslag van het UWV krijgen of anders een bijstandsuitkering van de gemeente.

Jos Bours, 09-09-2016 08:48 #7
Ik ben al met pensioen sinds 2011, mijn jongere partner ontvangt partnertoeslag.
Zij wordt in maart 2017 65 en dat betekent dat ze per november 2017 AOW krijgt.
Mijn vragen:
- betekent dat dat de pensioenfondsen haar gaan uitkeren per maart of ook pas per november?
- stopt de partnertoeslag per maart of per november?

Dank!
Jos Reactie infoteur, 11-09-2016
Beste Jos Bours,
U ontvangt de partnertoeslag en de hoogte daarvan is afhankelijk van het inkomen van uw partner. Een eigen pensioen komt hierop in mindering. Wanneer uw partner met pensioen kan, is afhankelijk van het pensioenfonds (gelijk met de AOW of eerder) waarbij zij is aangesloten.

Wilma, 27-07-2016 13:21 #6
Mijn vriendin geb. in 1958 haar man geb.in 1946 ontvangen AOW met partnertoeslag zij hebben ook nog een thuiswonende zoon geb. 1989. Mijn vriendin heeft geen inkomen, haar man heeft een klein pensioen omdat hij tot 1990 zelfstandig ondernemer is geweest. Er is ook geen vermogen, zij wonen in een huurwoning.
Wat gebeurt er als mijn vriendin weduwe wordt, man is ernstig ziek.
Graag uw reactie. Reactie infoteur, 28-07-2016
Beste Wilma,
Van de SVB ontvangt de overblijvende partner eenmalig een overlijdensuitkering. Waarschijnlijk ontvangt ze een partnerpensioen en totdat de zoon 18 jaar is een Anw uitkering.

Ton Engelsma, 11-07-2016 09:20 #5
Ik ontvang a.s november voor het eerst AOW (65 jaar en 5 maanden). Ik ben gehuwd met een Thaise maar formeel woon ik in Nederland en zij met onze dochter in Thailand. Nu zegt de SVB dat ik geen recht heb op alleenstaanden aow, maar mijn vrouw zal nooit AOW krijgen en voor mijn dochter krijg ik geen kinderbijslag. Heeft het zin bezwaar te maken tegen mijn aow toekenning als gehuwde. Volledigheidshalve, ik heb een aanvullend pensioen van 900 euro per maand. Reactie infoteur, 14-07-2016
Beste Ton Engelsma,
De uitzondering op de regel is dat u weliswaar getrouwd bent maar duurzaam gescheiden woont en uw eigen leven leidt. Waarschijnlijk voldoet u daar niet aan.

Jos Klaver, 05-07-2016 23:32 #4
Dank u wel voor uw reactie, infoteur. Maar misschien kunt u iets exacter zijn? Kort door de bocht. Morgen geeft mijn vrouw aan af te zien van haar WW-uitkering aan de uitkeringsinstantie. Ik informeer vervolgens de SVB over het gegeven dat mijn vrouw geen inkomen meer heeft en doe aan hen het verzoek de hoogte van de AOW partnertoeslag naar boven bij te stellen. Begrijp ik uit uw reactie, infoteur, dat zij geen 100% zal ontvangen? Met welk maximum moet ik rekening houden? Reactie infoteur, 06-07-2016
Beste Jos Klaver,
Uw AOW partnertoeslag komt nu lager uit dan maximaal mogelijk is, doordat uw vrouw haar eigen inkomen heeft. Uw maximale partnertoeslag bedraagt vijftig procent van het netto minimumloon, 763,33 bruto per maand. Dat wil zeggen dat in de nieuwe situatie uw extra aanvulling nooit meer zal zijn dan 763,33 minus uw huidige toeslag.

Jos Klaver, 04-07-2016 00:58 #3
Ik ben gepensioneerd en ontvang AOW (geb. juli 1947). Voor mijn jongere vrouw ontvang ik partnertoeslag. Mijn vrouw ontvangt tot haar pensioen WW. Deze inkomsten van haar worden in mindering gebracht op de partnertoeslag. Mijn vrouw is bijna 64 jaar en zij ervaart de verplichte maandelijkse sollicitaties als zwaar en nutteloos. Zij zou vrijwillig willen afzien van de WW-uitkering. Gaat hierdoor de partnertoeslag weer omhoog tot 100% of blijft het op het niveau zoals het nu is? Reactie infoteur, 05-07-2016
Beste Jos Klaver,
Als het inkomen van uw vrouw omlaag gaat, gaat uw partnertoeslag omhoog, maar daaraan is wel een maximum verbonden.

Peter van Dalen, 23-05-2016 15:20 #2
Geachte lezer,
Ik krijg bij de SVB geen duidelijk antwoord wat nu van mijn partner het bruto loon voor de SVB is. Bij bellen met een medewerker begrijp ik dat de het bruto loon -/- de ingehouden pensioenpremie (dat zou het SWV loon zijn). Daarmee rekent de SVB zei de medewerker, maar dat is (voor mij) niet terug te vinden. Het is wel belangrijk want haar bruto loon is voor 2016 sinds nu 1366,96 (en dat is 1 meer dan het bruto loon), maar als daar de pensioenpremie afgaat is het SVW loon 1603 Euro. Dat is wel riskant aan het worden voor de toekomst. Reactie infoteur, 23-05-2016
Geachte Peter van Dalen,
Het SV loon is het (jaar)loon voordat belastingen en premies eraf gaan. Daarin zitten ook de vakantiebijslag, eindejaarsuitkering, dertiende maand, ploegentoeslag en bijtelling van een auto.

Plant Okhuijsen, 25-03-2016 14:55 #1
In november 2016krijg ik mijn eerste AOW, mijn partner is jonger en heb geen inkomen. Dus krijg ik een partner AOW? hoe gaat dat? Moet ik dat aanvragen en bij wie?vr groet mevr plant okhuijsen Reactie infoteur, 28-03-2016
Beste Plant Okhuijsen,
De AOW partnertoeslag is vervallen. Als het gezamenlijke inkomen te laag is, kunt u wel een bijstandsuitkering aanvragen.

Infoteur: Info4mij
Laatste update: 24-07-2019
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Special: AOW 2019
Reacties: 69
Schrijf mee!