De nieuwe pensioenplannen van Rutte 2

De nieuwe pensioenplannen van Rutte 2 Pensioenfondsen willen ons pensioen graag compenseren voor inflatie maar nieuwe pensioenregels staan dat alleen toe als een fonds voldoende buffers bezit. De fondsen moeten in de nieuwe plannen hogere financiële reserves aanhouden om klappen op de beurs op te vangen. Maar daardoor wordt het moeilijker om pensioenen waardevast te houden.

Indexatie van pensioenen wordt lastiger

Eind juni 2014 presenteerde het kabinet Rutte 2 haar nieuwe pensioenplannen. Die plannen maken onze pensioenen weliswaar stabieler (abrupte en forse dalingen worden minder waarschijnlijk) maar het indexeren van pensioenen wordt met strengere voorwaarden omgeven. Dat is een domper voor veel pensioengerechtigden die ervan uitgingen dat hun pensioen zou meegroeien met de lonen. De nieuwe plannen houden in dat hun koopkracht erop achteruit zal gaan.

Zekerheid in plaats van koopkracht

Met bedoelde voorstellen wil de overheid niet alleen inspelen op onze gestegen levensverwachting maar de pensioenen ook toekomstbestendiger maken, dat wil zeggen beter bestand tegen schokken op de financiële markten. Naar het zich nu laat aanzien, zal die zekerheid gaan ten koste van de koopkracht.

Indexatie blijft het streven

Pensioenfondsen als het ABP bijvoorbeeld, hebben het altijd als een uitdaging gezien om de pensioenen te laten meegroeien met de lonen. Maar de nieuwe pensioenplannen van staatssecretaris Klijnsma bieden voor een dergelijke indexatie helaas minder ruimte. Becijferd is, dat haar voorstellen over pakweg 15 jaar bekeken, een nadelig effect hebben van meer dan drie procent. En dat is op maandbasis toch al gauw enige tientjes minder.

Pensioenplannen moeten problemen vergrijzing tegengaan

De pensioenplannen van het kabinet, die men liefst op 1 januari 2015 al wil laten ingaan, moeten een oplossing bieden voor de nadelige gevolgen van de vergrijzing. Het is immers een feit dat steeds minder jongeren steeds meer geld moeten opbrengen voor de zorg en de pensioenen van ouderen. Maar volgens de in juli 2014 gepubliceerde berekeningen van het Centraal Plan Bureau (CPB) is dat onheil inmiddels voor een deel afgewend. Het was de financiële crisis die ons weer met beide benen op de grond bracht en ons dwong om financieel de tering naar de nering te zetten.

Ingrijpende hervormingen zijn noodzakelijk

Impopulaire maatregelen die in tijden van grote economische voorspoed als taboe werden beschouwd, waren nu opeens wél bespreekbaar. Men kan in dat verband spreken van een duidelijke trendbreuk. In de rapportage van het CPB worden met name een drietal ingrijpende hervormingen genoemd die het tij gekeerd hebben:
Met name de verhoging van de AOW-leeftijd heeft op langere termijn bekeken een zeer positieve invloed. Meer mensen blijven aan het werk.

Wat gaat er nog meer veranderen voor onze pensioenen?

Al in een eerder stadium werd aangekondigd dat we met zijn allen in Nederland vanaf 2015 minder pensioen gaan opbouwen. Het maximale opbouwpercentage wordt daarvoor omlaag gebracht. En wie meer dan 100.000 bruto jaarinkomen heeft mag minder belastingvrij aan pensioen opbouwen. Van deze maatregelen staat overigens al vast dat ze op 1 januari 2015 zullen ingaan.

Nieuwe pensioenregels zouden niet eerlijk zijn

Verschillende belangenorganisaties hebben al gewaarschuwd dat de nieuwe plannen voor pensioenfondsen kunnen voeren tot "scheve verhoudingen". De rekening tussen oud en jong wordt niet eerlijk verdeeld. Zo heeft de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG) al opgemerkt dat de nieuwe regels een lager pensioen voor jongeren en afnemende koopkracht voor ouderen met zich meebrengen. Met name gepensioneerden zouden het gelag gaan betalen.

Lees verder

© 2014 - 2020 Serkozy, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Verlies van koopkracht door schrappen pensioenindexeringVerlies van koopkracht door schrappen pensioenindexeringAls gevolg van de tegenvallende beleggingsresultaten en de lage rentes, zijn veel pensioenfondsen al een aantal jaren on…
Waardeoverdracht pensioen in gevaar door lage dekkingsgraadWaardeoverdracht pensioen in gevaar door lage dekkingsgraadAls je van baan wisselt kun je het via de vorige werkgever opgebouwde pensioen in principe overhevelen naar het pensioen…
Pensioen jongeren heeft slechte vooruitzichtenPensioen jongeren heeft slechte vooruitzichtenDoor alle commotie rondom de zorgpremie eind 2012, werd de aandacht enigszins afgeleid van de kabinetsplannen voor opbou…
Pensioen: geld en crisisPensioen: geld en crisisHet gaat niet goed met ons pensioen bij de pensioenfondsen. Ook pensioengeld wordt risicovol belegd op de beurs en het g…

10 Tips om extra bij te verdienenWil je graag een extra zakcent bijverdienen? Maar weet je niet hoe je dit kunt aanpakken? Hierbij tien tips die je kunne…
Kindgebonden budget 2018: bedragen, voorwaarden, wijzigingenKindgebonden budget 2018: bedragen, voorwaarden, wijzigingenHet kindgebonden budget 2018 is samen met de kinderbijslag een belangrijke financiële bijdrage in de kosten van uw kinde…
Bronnen en referenties

Reageer op het artikel "De nieuwe pensioenplannen van Rutte 2"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Serkozy
Gepubliceerd: 08-07-2014
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Bronnen en referenties: 1
Schrijf mee!