Wijzigingen kinderbijslag 2018, 2019 en 2020

Wijzigingen kinderbijslag 2018, 2019 en 2020 Waarschijnlijk hebt u recht op de kinderbijslag. Hoe ziet de kinderbijslag 2018, 2019 en 2020 eruit, wat zijn de nieuwe voorwaarden, wijzigingen en bedragen voor de kinderbijslag met ingang van 1 januari 2018, 1 juli 2018 en in 2019 en 2020? U kunt recht hebben op een verdubbeling van de kinderbijslag. Hoeveel mag een kind bijverdienen zonder dat dit ten laste van de kinderbijslag gaat? De kinderbijslag is niet inkomensafhankelijk. De kinderbijslag gaat in 2019 omhoog ten opzichte van 2018, in 2020 wordt de kinderbijslag bevroren, maar sommigen gaan er toch op vooruit. Hoe zit dat?

Kinderbijslag 2018, 2019 en 2020

Als uw kind jonger is dan 18 jaar kunt u in aanmerking komen voor de kinderbijslag. De hoogte van de kinderbijslag is niet inkomensafhankelijk, maar afhankelijk van de leeftijd van uw kind. Daarbij onderscheidt de Algemene Kinderbijslagwet AKW drie leeftijden:
 • Jonger dan 6 jaar.
 • 6 jaar of ouder, maar jonger dan 12 jaar.
 • 12 jaar en ouder, maar jonger is dan 18 jaar.

De kinderen in de categorie 12 tot en met 17 jaar krijgen de hoogste kinderbijslag. De bedragen voor 2018 zijn als volgt, iets hoger dan in 2017:

Kinderbijslag 2018 voor kinderen geboren op of na 1 januari 2000, bedragen per kwartaal

Leeftijd0 t/m 5 jaar oud6 t/m 11 jaar oud12 t/m 17 jaar oud
Hoeveel kinderbijslag per kind 1 januari 2018€ 201,05€ 244,13€ 287,21

Voorwaarde is wel dat het kind tot uw huishouden behoort of dat u het in voldoende mate onderhoudt (minimaal € 416 per kwartaal). De kinderbijslag wordt achteraf uitbetaald. Wordt een kind gedurende een kwartaal ouder dan 18 jaar, dan ontvangt u nog wel de kinderbijslag voor dat kwartaal, maar niet meer het volgende kwartaal.

Voor de kinderbijslag 2019 stelt het kabinet de volgende verhogingen voor per 1 januari 2019:
 • Het budget van de kinderbijslag wordt structureel verhoogd met circa 250 miljoen euro.
 • Dat betekent voor de categorie van 12 tot en met 17-jarigen een verhoging met € 108,12 per kind op jaarbasis, ofwel € 27,03 per kwartaal per kind. Dit werkt ook door naar de jongere kinderen (€ 18,92 extra respectievelijk €22,97 meer per kind per kwartaal).

Kinderbijslag 2019 voor kinderen geboren op of na 1 januari 2001, bedragen per kwartaal

Leeftijd0 t/m 5 jaar oud6 t/m 11 jaar oud12 t/m 17 jaar oud
Hoeveel kinderbijslag per kind 1 januari 2019€ 219,97€ 267,10€ 314,24

Voor wie krijgt u kinderbijslag?

U kunt als u aan de overige voorwaarden voldoet, kinderbijslag krijgen voor:
 • Uw eigen kind.
 • Geadopteerde kinderen.
 • Een pleegkind.
 • Een stiefkind.
 • Een ander kind dat u opvoedt en verzorgt zoals u ook eigen kinderen zou opvoeden en verzorgen.

De indexering van de kinderbijslag per 1 januari en 1 juli 2018

De algemene regel is dat de hoogte van de kinderbijslag wordt aangepast als de prijzen stijgen. Uitgangspunt hierbij is de ontwikkeling van de de consumentenprijsindex. Als die stijgt kan per 1 januari en per 1 juli van een jaar een aanpassing plaats vinden. De bedragen worden dan verhoogd als de consumentenprijsindex daartoe aanleiding geeft.

Kinderbijslag 1 juli 2019

De indexatie betekent iets hogere bedragen per 1 juli 2019:

Kinderbijslag juli 2019 voor kinderen geboren op of na 1 januari 2001, bedragen per kwartaal

Leeftijd0 t/m 5 jaar oud6 t/m 11 jaar oud12 t/m 17 jaar oud
Hoeveel kinderbijslag per kind 1 juli 2019€ 221,49€ 268,95€ 316,41

Kinderbijslag 1 januari 2020

In 2020 is er wat bijzonders aan de hand. Het kabinet heeft besloten dat een extra categorie vanaf 2020 kinderbijslag gaat krijgen. Het gaat om de groep ouders met kinderen van 16 en 17 jaar die naar een hbo-instelling of de universiteit gaan en de ouders met mbo-studenten die jonger dan 18 zijn. Zij kregen tot en met 2019 geen kinderbijslag maar krijgen dat met ingang van 1 januari 2020 wel en kunnen ook nog kindgebonden budget krijgen. Deze maatregel kost circa 54 miljoen euro en zal worden betaald door alle andere ouders. Dit gebeurt niet door de kinderbijslag te verlagen, maar door deze in 2020 te bevriezen op het niveau juli 2019. Daarmee worden de bedragen voor de kinderbijslag 2020:

Kinderbijslag januari 2020 voor kinderen geboren op of na 1 januari 2002, bedragen per kwartaal

Leeftijd0 t/m 5 jaar oud6 t/m 11 jaar oud12 t/m 17 jaar oud
Hoeveel kinderbijslag per kind 1 januari 2020€ 221,49€ 268,95€ 316,41

Betaling per kwartaal door SVB

De kinderbijslag wordt per kwartaal door de Sociale Verzekeringsbank aan de rechthebbende ouder overgemaakt. Voor de leeftijd geldt de leeftijd van een kind per de eerste dag van een kwartaal. Als een kind in het bewuste kwartaal jarig is, kan dat van invloed zijn op de uitbetaling een kwartaal later:
 • Wordt een kind 18 jaar dan vervalt in het nieuwe kwartaal de kinderbijslag.
 • Wordt een kind zes jaar of twaalf jaar, dan krijgt u in het nieuwe kwartaal meer kinderbijslag voor uw kind.

Dat betekent ook dat als een kind in een kwartaal, ander dan op de eerste dag van het kwartaal, wordt geboren pas een kwartaal later de eerste kinderbijslag wordt uitbetaald.

Kinderbijslag en studiefinanciering

Zodra een kind studiefinanciering krijgt, wordt de kinderbijslag in het eerstvolgende kwartaal stop gezet. Als toch tegelijkertijd studiefinanciering en kinderbijslag is ontvangen omdat de studie niet is doorgegeven, dan zal de kinderbijslag worden teruggevorderd.

Hoeveel mag een kind bijverdienen zonder verlies kinderbijslag?

Een kind mag per kwartaal maximaal € 1.285 netto per kwartaal bijverdienen zonder dat dit gevolgen heeft voor de kinderbijslag. Wordt er meer verdiend in een kwartaal, dan vervalt voor dat kwartaal de kinderbijslag. Vakantiewerk in de zomervakantie geeft de mogelijkheid om straffeloos tot € 1.319 extra bij te verdienen. Voor kinderen van 16 jaar en ouder geldt vanaf 1 januari 2020 de nieuwe regel dat ze onbeperkt mogen bijverdienen.

Redenen voor stoppen van kinderbijslag

De bijverdiensten of studiefinanciering kunnen een reden zijn om in een kwartaal de kinderbijslag te stoppen. Enkele andere redenen zijn:
 • Uw kind verlaat het ouderlijk huis en u draagt minder dan € 416 per kwartaal bij aan de kosten van levensonderhoud van het kind.
 • U gaat buiten Nederland wonen of werken.
 • Het kind gaat in het buitenland wonen.
 • Het kind is zestien of zeventien jaar maar zit overdag niet op school om een startkwalificatie te halen en daarvan niet vrijgesteld conform Leerplichtwet 1969.
 • Het kind overlijdt.

Dubbele kinderbijslag aanvragen

Een dubbele kinderbijslag is voor een kind dat niet meer tot de eigen huishouding hoort in verband met:
 • Ziekte of gebreken van het kind.
 • Het volgen van onderwijs of een beroepsopleiding door het kind.

Ook is een dubbele kinderbijslag mogelijk voor een kind van drie jaar en ouder dat wel tot uw huishouding hoort en aangewezen is op intensieve zorg. Onder voorwaarden is er, als er in een kalenderjaar recht is op een dubbele kinderbijslag, ook nog recht op een extra bedrag van kinderbijslag ruim € 2.000 per jaar. U moet dat wel zelf aanvragen. De extra kinderbijslag van ruim 2.000 euro is inkomensafhankelijk.

Betaaldagen 2019

De SVB stort de kinderbijslag op de volgende data op uw rekening:
 • 2 januari 2019: kinderbijslag over het vierde kwartaal 2018.
 • 1 april 2019: kinderbijslag over het eerste kwartaal 2019.
 • 1 juli 2019: kinderbijslag over het tweede kwartaal 2019.
 • 1 oktober 2019: kinderbijslag over het derde kwartaal 2019.

Betaaldagen 2020

De SVB stort de kinderbijslag op de volgende data op uw rekening:
 • 2 januari 2020: kinderbijslag over het vierde kwartaal 2019.
 • 1 april 2020: kinderbijslag over het eerste kwartaal 2020.
 • 1 juli 2020: kinderbijslag over het tweede kwartaal 2020.
 • 1 oktober 2020: kinderbijslag over het derde kwartaal 2020.

Conclusie kinderbijslag 2018, 2019 en 2020

De kinderbijslag is ook in 2018, 2019 en 2020 een niet inkomensafhankelijk instrument om u te helpen voorzien in de kosten van levensonderhoud van een kind tot en met 17 jaar. Maak dus gebruik van deze toeslag.

Lees verder

© 2014 - 2020 Zeemeeuw, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Belastingdienst en kosten levensonderhoud kind in 2019Belastingdienst en kosten levensonderhoud kind in 2019Het is in 2019 niet altijd eenvoudig om goed in de kosten van levensonderhoud van een kind te voorzien. Kinderen zijn al…
In 2020 en 2021 nog vier kindregelingen in plaats van elfIn 2020 en 2021 nog vier kindregelingen in plaats van elfAls u een kind of meerdere kinderen hebt, zult u in 2020 en 2021 merken dat er een beperkt aantal kindregelingen is. Van…
Pleegvergoeding 2019 en 2020 (pleegzorgvergoeding)Pleegvergoeding 2019 en 2020 (pleegzorgvergoeding)Wie zorgt voor een pleegkind kan in 2018, 2019 of 2020 een pleegvergoeding of pleegzorgvergoeding krijgen. De pleegzorgv…
Eenoudertoeslag studiebeurs 2019 - 2020: voorwaardenEenoudertoeslag studiebeurs 2019 - 2020: voorwaardenWie studeert en aanspraak kan maken op studiefinanciering heeft in het studiejaar 2019 - 2020 mogelijk recht op een extr…

Kindgebonden budget 2021: bedragen, voorwaarden, wijzigingenKindgebonden budget 2021: bedragen, voorwaarden, wijzigingenHet kindgebonden budget 2021 (kgb) is samen met de kinderbijslag een belangrijke financiële bijdrage in de kosten van uw…
Wanneer krijgen we meer spaarrente?Wanneer krijgen we meer spaarrente?Van sparen tegen minder dan anderhalf procent spaarrente wordt een mens niet echt blij. Zelfs bij een lage inflatie is d…

Reageer op het artikel "Wijzigingen kinderbijslag 2018, 2019 en 2020"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Chay, 12-03-2020 19:12 #64
Goededag.
Ik ben Surinaamse en ben al ongeveer 17 jaren getrouwd met een man die Nederlander is, hij woont in Nederland. Ik woon in suriname met mijn 4 kinderen. 2 van hen zijn al 18 geworden en de andere twee zijn nog minderjarig. Ze hebben wel de Nederlandse nationaliteit maar hebben nooit kinderbijslag gekregen.
Zou er enige manier zijn om kinderbijslag te kunnen aanvragen? Reactie infoteur, 15-03-2020
Goedendag Chay,
Ja, door contact op te nemen met de Sociale Verzekeringsbank.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maq, 06-03-2020 20:39 #63
Beste,

Ik woon op curaçao en ik heb onderneming in Nederland, aantoonbaar dat ik werk verricht in Nederland, reis regelmatig. Ben verzekerd voor ziektekosten en krijg zorgtoeslag. Betaal netjes mijn belasting aan Nederland. Heb ik recht op kinderbijslag? Kinderen wonen bij mij. Reactie infoteur, 11-03-2020
Beste Maq,
Ja, maar met toepassing van het woonlandbeginsel. Dat betekent dat u geen recht hebt op 100% maar een lager percentage (70 tot 80%).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fal, 06-02-2020 00:27 #62
Goede dag, ik zit er over na te denken om voor een jaar met mijn 2 kinderen van 4 en 10 jaar naar Suriname te gaan. In dit jaar behoud ik wel mijn baan in NL met onbetaald verlof en huurhuis. Heb ik dan nog recht op kinderbijslag en kindgebondenbudget? Reactie infoteur, 08-02-2020
Beste Fal,
Als uw woonplaats Nederland is (adres huurhuis), hebt u recht op kinderbijslag en mogelijk het kindgebonden budget. Anders bent u aangewezen op de kindertoeslag in Suriname.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

L. V. Baast, 20-01-2020 19:56 #61
Ik heb een drieling van 17 jaar op 20 november worden deze 18 jaar jong ik in Jan nog 1x kinderbijslag dan in het nieuwe jaar?

Vraag 2 is in november 20-11-2020 zijn ze 18 jaar.
Heb ik nog recht op extra kinderbijslag in het jaar 2021 ik krijg namelijk dubbele kinderbijslag van heb en heb dit dan een jaar gehad als ik januari 2021 dat ook nog krijg, hoe zit dit allemaal? Reactie infoteur, 26-01-2020
Beste L. V. Baast,
1. Ja de laatste kinderbijslag (4e kwartaal 2020) wordt dan nog in het eerste kwartaal 2021 uitbetaald.
2. Als de uitbetaling van de kinderbijslag stopt of als de CIZ-beschikking afwijzend is, stopt ook de dubbele kinderbijslag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bas Boon, 03-01-2020 10:55 #60
Goede dag ik ben al 8 jaar gescheiden en nou is mijn vraag hoeveel procent kinderbijslag krijg ik als vader? Ik heb m'n zoons van vrijdagmiddag 15:00 Tot en met zondagavond 19:00 En de vakanties zijn verdeeld! Reactie infoteur, 05-01-2020
Goede dag Bas Boon,
De SVB hanteert als regel dat de ouders onderling een afspraak over de verdeling van de kinderbijslag moeten maken en als dat niet zo is hanteert de SVB 50-50%. Wat u aangeeft komt uit op 2 dagen en vier uur, dat is ongeveer 30% van de tijd ongerekend vakanties.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pimp, 29-12-2019 14:29 #59
Mijn zoon is op 16 oktober 18 jaar geworden ontvangt hij op 2 januari kinderbijslag? Reactie infoteur, 30-12-2019
Beste Pimp,
In januari 2020 krijgt u inderdaad nog de kinderbijslag uit het vierde kwartaal van 2019, daarna niet meer.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Patricia Rijks, 27-12-2019 21:11 #58
Mijn zoon wordt 28 juni 2020 18 jaar heb ik dan nog recht op derde kwartaal kinderbijslag of niet? Reactie infoteur, 30-12-2019
Beste Patricia Rijks,
U hebt dan tot en met het tweede kwartaal 2020 recht op kinderbijslag, uit te betalen in juli 2020.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ferry, 28-11-2019 22:20 #57
Ik kreeg bericht dat ik, na nooit gehad te hebben, in 2020 ineens kindgebonden budget krijg.

klinkt bijna te mooi om waar te zijn, maar krijgen wij dat samen met de kinderbijslag?

Onze oudste zoon wordt in januari 17 vervalt voor hem de kinderbijslag dan of als hij 18 word? Reactie infoteur, 30-11-2019
Beste Ferry,
De inkomensgrens bij het kindgebonden budget verandert in 2020, eenmaal 18 jaar vervalt de kinderbijslag in het eerstvolgende kwartaal:

https://financieel.infonu.nl/geld/68087-kindgebonden-budget-2020-omhoog-wijzigingen-inkomensgrens.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hetty, 20-11-2019 01:03 #56
Mijn vriend heeft zijn kind net zoveel als zijn ex maakt kosten ook. Eten beddengoed zakgeld verjaardagen enz. Alleen bij hem is het een omgangsregeling genoemd. Zijn ex krijgt alles staan bij haar ingeschreven. Ze krijgt via een herberekening te zien dat hij te veel betaalt. Gaat ze niet mee akkoord. Ik heb met mijn ex ook moeten delen met kinderbijslag(svb beslist) ook al stond hij bij mij ingeschreven. Heeft mijn vriend ook recht. Hij werkt 50 uur. Zij heeft 1000 al zo. En ze werkt ongeveer 3 hele dagen. (Goede baan) Eigen huis enz. Reactie infoteur, 24-11-2019
Beste Hetty,
Bij co-ouderschap (hiervan lijkt hier sprake) kan de SVB de kinderbijslag over beide ouders verdelen. Uw vriend kan dit aan de SVB vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jannie, 09-11-2019 23:58 #55
Mijn dochter is 18 geworden 12 oktober ontvang ik het vierde kwartaal kinderbijslag nog? Reactie infoteur, 11-11-2019
Beste Jannie,
Over het vierde kwartaal 2019 krijgt u dan nog kinderbijslag (uitbetaling in 2020).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marrit, 09-11-2019 13:04 #54
Goedemiddag, mijn zoontje is 23 september 12 jaar geworden. Heb ik dan recht op de 314€ of 267€ die ik vorige maand ontvangen heb? Reactie infoteur, 11-11-2019
Goedemiddag Marrit,
Aan het begin van het derde kwartaal was uw zoontje nog 11 jaar en dus krijgt u over dat kwartaal 269 euro, daarna 318 euro (juli 2019).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Karin, 01-10-2019 15:42 #53
Hallo,
Kinderbijslag is niet inkomensafhankelijk toch? Waarom is dat dan wel met het aanvragen voor het extra bedrag voor dubbele kinderbijslag? Of lees ik het verkeerd?
Mvg
Karin Reactie infoteur, 02-10-2019
Hallo Karin,
De extra kinderbijslag die bovenop de dubbele kinderbijslag komt, is inderdaad inkomensafhankelijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H., 29-09-2019 19:54 #52
Mijn zoon is 22 sept 2019 18jaar geworden, krijg ik nu nog kinderbijslag op 1 okt? Er staat namelijk ineens in svb dat er geen betaling meer komt en ik heb ook geen bericht gehad! Ik zou het beetje belachelijk vinden als je 22 sept 18 word en dan door die laatste week geen recht meer zou hebben! Reactie infoteur, 01-10-2019
Beste H,
Ja u ontvangt nog de gehele kinderbijslag over het derde kwartaal 2019.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Netta Rob-Niezen, 07-09-2019 19:04 #51
Hallo ik heb een vraag mijn dochter is 5 juli 2019 18 jaar geworden. Heb ik nu in oktober nog recht op kinderbijslag?

Met vriendelijke groet netta Reactie infoteur, 11-09-2019
Hallo Netta Rob-Niezen,
U krijgt in oktober inderdaad nog de kinderbijslag over het derde kwartaal 2019 uitbetaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pearl, 06-09-2019 16:43 #50
Goede middag
Een vraagje… ben een moeder met Nederlandse nationaliteit.heb een zoon van 9 (geboren in Suriname) die erkend is door vader en dus gewoon Surinamer is… heeft hij dan recht op K.bijslag van Nederland? Want hier krijgt hij niet.

Mvg
Pearl Reactie infoteur, 10-09-2019
Beste Pearl,
Woont uw zoon in Suriname, dan heeft hij daar recht op de Surinaamse kinderbijslag. Woont hij in Nederland bij u, dan heeft hij recht op de Nederlandse kinderbijslag. De gemeente geeft dit automatisch door aan de SVB.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Miriam, 05-08-2019 09:57 #49
Mijn zoon van 17 (6-1-2002) gaat na de zomer beginnen aan het HBO. Hij vraagt GEEN studiefinanciering aan, alleen een ov reisproduct.
Hoe zit het dan met de kinderbijslag?
Vervalt deze (per wanneer) omdat hij naar het HBO gaat?

Vriendelijke groet,
Miriam Reactie infoteur, 06-08-2019
Beste Miriam,
Omdat uw zoon recht heeft op studiefinanciering, zal de studiefinanciering stoppen. Begint zijn studie hbo in september 2019, dan stopt de kinderbijslag per 1 oktober 2019.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Chantal, 22-07-2019 16:40 #48
SVB zegt dat het onmogelijk is je met terugwerkende kracht je dubbele kinderbijslag uit te betalen. Klopt dit? Reactie infoteur, 24-07-2019
Beste Chantal,
Dat hangt van het jaar af. In de beleidsregels van de SVB staat " Wilt u over het jaar 2017 nog extra kinderbijslag aanvragen en voldoet u aan de voorwaarden? U heeft éénmalig langer de tijd om aan te vragen. Over het jaar 2017 kunt u nog tot 1 december 2019 aanvragen."
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lotte, 01-07-2019 13:55 #47
Hallo mijn dochter is 1 juli 18 geworden heb ik nog recht op het kwartaal 1 juli tot oktober? Reactie infoteur, 01-07-2019
Hallo Lotte,
Helaas krijgt u, omdat uw dochter op de eerste dag van het derde kwartaal 18 wordt, geen kinderbijslag over het derde kwartaal.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Debbie, 21-05-2019 20:15 #46
Beste

wij hebben een (pleeg)dochter die nu 14 jaar is en al bij ons woont sinds ze anderhalf is, tegen ons is altijd gezegd dat we hierin dan geen recht hadden op kinderbijslag maar ik zie dit wel staan in dit artikel.

klopt het dan dat ze hier wel recht op heeft of zitten hier weer voorwaarden aan? Reactie infoteur, 23-05-2019
Beste Debbie,
De voorwaarden voor de kinderbijslag van een pleegkind jonger dan 18 jaar zijn dat het pleegkind bij u woont en u aannemelijk kunt maken dat het pleegkind door u wordt onderhouden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henk, 23-04-2019 17:55 #45
Goedemiddag.
Mijn vriendin woont in Suriname tot aan nu toe.
Haar ex-man was een Nederlander, en ze hebben samen een kind, en zij is door vader erkent, daardoor bezit zij een Nederlands Paspoort.
Echter, vanaf begin woont ze wel met haar moeder in Suriname. De dochter is nu 14 jaar, en heeft van Suriname nooit een ondersteunende uitkering ontvangen.
Vraag!
Kunnen zij met terugwerkende kracht de kinderbijslag aanvragen?
Groet Henk. Reactie infoteur, 25-04-2019
Goedemiddag Henk,
Bij een aanvraag van kinderbijslag met terugwerkende kracht wordt de situatie door de SVB bekeken. Meestal wordt de kinderbijslag niet met terugwerkende kracht uitbetaald, maar de SVB maakt op deze regel soms uitzonderingen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R. Inan, 05-04-2019 11:04 #44
Hallo. Ik heb dubbele kinderbijslag aangevraagd voor mijn zoon die intensieve zorg nodig heeft. Ik ben achtergekomen dat hij vanaf zijn 3 al recht op had. Hij is nu 6 jaar. Kan ik voor de vergane 3 jaar nog met terugwerkende kracht krijgen? Reactie infoteur, 07-04-2019
Hallo R. Inan,
Dat wordt niet automatisch door de SVB goedgekeurd, een aanvraag hiertoe kunt u wel doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rebeca Domingo, 01-04-2019 19:35 #43
Hallo,

Ik heb een zoon die 22 januari 6 jaar is geworden en een dochter die in 2018 al 11 jaar is geworden.
Ik dacht nu op 1 april 2x € 267,10 te krijgen, klopt dat? Want ik heb € 487,07 ontvangen.
Vriendelijke groet,
Rebeca Domingo Reactie infoteur, 02-04-2019
Hallo Rebeca Domingo,
Omdat uw zoon niet al op 1 januari 2019 6 jaar was, krijgt u voor hem de hogere kinderbijslag pas vanaf het tweede kwartaal. Deze wordt in juli 2019 uitbetaald. De berekening is dus correct geweest.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Moeder R., 01-04-2019 09:35 #42
Ik heb een vraag ik ben alleenstaand en mijn kinderen hebben 2 jaar gewoond in Suriname en gingen daar ook naar school. Over die jaren dat ze daar hebben gewoond hebben we geen kinderbijslag ontvangen, terwijl ze daar toch wel recht op hadden en nu lees ik dat ze ook nog recht hebben op een dubbele K.bijslag over de jaren dat ze daar hebben gewoond. Hoe kan ik daar nog een beroep op doen en ook dat nog met terugwerkende kracht? Reactie infoteur, 02-04-2019
Beste Moeder R,
Suriname is voor de kinderbijslag inderdaad een verdragsland met recht op kinderbijslag. Het beste neemt u nu contact op met de SVB.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Damian, 13-03-2019 02:42 #41
Ik ben dit jaar 14 geworden (26 januari) krijg ik 1 april al 314 euro? Reactie infoteur, 13-03-2019
Beste Damian,
Ja, want de kinderbijslag van 314 euro geldt ook al voor een kind van 12 jaar. Het bedrag wordt gestort op de rekening van de ouder(s).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Suena, 20-02-2019 22:00 #40
Hallo,
ik heb een vraag heb twee kindjes gekregen in Suriname maar ze bezitten hun Nederlandse nationaliteit ( ik ook de moeder)
hebben mijn kinderen dan wel recht op hun kinderbijslag vanuit Nederland en wat zou ik allemaal nodig moeten hebben om het aan te vragen voor ze?
alvast bedankt. Reactie infoteur, 23-02-2019
Hallo Suena,
Suriname is een verdragsland van Nederland en dat maakt uitbetaling van kinderbijslag mogelijk voor zover u niet in Suriname al een vergoeding voor uw kinderen krijgt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ellen, 20-02-2019 19:34 #39
Hallo,
Ik heb 3 kinderen waarvan de jongste in nov 2018 12 jaar geworden is.
Als ik het goed heb krijg ik dan toch voor 3 kinderen het max bedrag op 3 januari 2019.
Hoeveel is dit dan?
is dit niet 314,24 keer 3?.
en wat te doen als je te weinig hebt gekregen? Reactie infoteur, 23-02-2019
Hallo Ellen,
Uw jongste kind werd gedurende het laatste kwartaal van 2018 12 jaar en krijgt dan vanaf het eerste kwartaal 2019 314,14 euro. De uitbetaling van kwartaal 1 is op 1 april 2019.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cher, 19-01-2019 20:06 #38
Hallo,

Januari 2018 heb ik dubbele kinderbijslag aangevraagd en toe gewezen gekregen. Het ciz zei toen dat ik dit jaar extra kinderbijslag kon aanvragen omdat de april het eerste kwartaal is en we dus voor het eerste kwartaal al goedkeuring hebben. Nu vraag ik me af of dit klopt? Het was dan wel ergens in januari dat we de aanvraag gedaan hadden maar niet gelijk 1 januari. Reactie infoteur, 21-01-2019
Hallo Cher,
De aanvraag hoeft niet per 1 januari te zijn, maar hoe eerder de aanvraag binnen is, hoe groter de kans dat de SVB geen fout maakt en toch enkelvoudig uitbetaalt. Wordt toch een enkelvoudige kinderbijslag uitbetaald, dan kunt u met de SVB contact opnemen voor een correctie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Proost Patricia, 14-01-2019 13:36 #37
Mijn zoon is geboren op 15-09-1999, is nu 19 jaar, Hij volgt vrijdags 8 uren les in de Hoge school Thomas More, en moet ook 4 uren per week een vrijwillige stage doen voor zijn richting, daarbuiten gaat hij ma en di; telkens 4 uurtjes werken( 8 uurtjes per week). Heb ik dan nog recht op kinderbijslag? Reactie infoteur, 16-01-2019
Beste Proost Patricia,
De kinderbijslag stopte normaliter aan het einde van het kwartaal waarin uw zoon 18 jaar werd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kit, 05-10-2018 09:15 #36
Goedemorgen, ik heb helaas nooit geweten over de extra kinderbijslag als je kind extra zorg nodig had. Nou was mijn zoon te vroeg geboren met complicaties. Zo heeft hij vanaf zijn geboorte veel zorg nodig gehad. Hij was met een hartafwijking geboren en een eerder dichtgegroeide schedelnaad. Hij heeft vanaf 0 tot 5 jaar 5 operaties ondergaan en ook nog hele eerste jaar alleen maar overgegeven. Ik kon toen niet volledig werken en heb veel thuis gezetten en in het ziekenhuis. Nou lees ik hier over maar we hebben het nooit geweten. Nou is mijn zoon 11 en hoeft gelukkig alleen af en toe op controle. Zou ik dit met terugwerkende kracht toch kunnen aanvragen en krijgen?! Ik hoor het graag! Reactie infoteur, 05-10-2018
Goedemorgen Kit,
U kunt altijd met de SVB contact opnemen natuurlijk, maar dat is al zes jaar geleden, lijkt het. Dat maakt de uitbetaling van een extra kinderbijslag met terugwerkende kracht waarschijnlijk een stuk lastiger.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. M. In't Veld, 03-10-2018 15:43 #35
Vraag:Is de kinderbijslag voor de kinderen? Reactie infoteur, 03-10-2018
Beste M. M. In't Veld,
De kinderbijslag is inderdaad bedoeld ter ondersteuning van het levensonderhoud van uw kinderen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Eva, 02-10-2018 17:55 #34
Beste

Ik heb voor onze dochter van het CIZ een indicatie gekregen, hoe lang is zo'n indicatie geldig? En nu lees ik over €2000,- hoe gaat dat in zijn werk? Reactie infoteur, 03-10-2018
Beste Eva,
Als het goed is staat op de indicatiebrief hoe lang de indicatie van het CIZ geldig is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Karin, 01-10-2018 16:54 #33
Goedemiddag,

Mijn dochter is 17 jaar en wil een opleiding in Engeland gaan volgen, in de eerste instantie voor 1 schooljaar. Moet ik haar nu uitschrijven bij de woongemeente en inschrijven in Engeland of moet ik vrijstelling vragen bij de leerplichtambtenaar en haar ingeschreven laten staan op ons woonadres?
Heb ik, als mijn dochter in Engeland naar school gaat, ook recht op dubbele kinderbijslag?

Met vriendelijke groet,
Karin Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Karin,
U kunt alleen dubbele kinderbijslag krijgen als de buitenlandse opleiding vergelijkbaar is met een Nederlandse opleiding waarvoor dubbele kinderbijslag geldt en er binnen 25 kilometer van het woonadres van uw kind (voordat hij of zij uitwonend werd door onderwijs) geen vergelijkbare opleiding wordt aangeboden. Vooroverleg met de leerplichtambtenaar lijkt zeker verstandig:

https://financieel.infonu.nl/geld/77900-recht-op-dubbele-kinderbijslag.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Chantal, 08-09-2018 08:49 #32
Ik ben op dit moment zwanger van mijn eerste kindje. ik ben uitgerekend op 31-12-18. Moet ik zelf de kinderbijslag aanvragen of gaat dit automatisch? En hoe zit het als ik bijv. Pas 4 januari beval?
Met vriendelijke groet,
Chantal Reactie infoteur, 10-09-2018
Beste Chantal,
Als u in Nederland woont, hoort u binnen 2á 4 weken van de SVB dat u recht hebt op kinderbijslag. Gebeurt dat niet, dan neemt u zelf contact op met de SVB. U ontvangt kinderbijslag vanaf het eerste volle kwartaal. Als uw kind op 4 januari geboren wordt, hebt u dus vanaf het tweede kwartaal 2019 recht op kinderbijslag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mariska, 02-07-2018 08:13 #31
Zou ik dubbele kinderbijslag kunnen aanvragen? Mijn zoon van 9 heeft Afasie en heeft een medium rugzak voor op school en moet 2x in de week naar logopedie en loopt ook bij viso vanwege hoge spierspanning in zijn bovenlichaam en schade aan zijn ogen.
En heeft 1 niertje waardoor we vaak bij een nefroloog zitten(hij heeft bij zijn geboorte een sinutrombose gehad en infarcten en had een trombose in zijn nier)
Ik hoop op een reactie.

Mvg Mariska Reactie infoteur, 04-07-2018
Beste Mariska,
U kunt dan altijd een aanvraag doen, de SVB zal u daarna om een toelichting vragen en beoordelen of de vereiste zorg intensief genoeg is
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Moeder, 30-06-2018 17:08 #30
Mijn zoon heeft van zijn 7e tot zijn 12e ee een een CIZ indicatie gehad ivm ADHD. Mijn aanvragen voor de TOG zijn altijd afgewezen. Daarna is 1x extra KB toegekend. Met het aflopen van toenmalige indicatie is daarna de CIZ indicatie niet meer afgegeven en dus ook de extra KB. Zijn zorgbehoefte is echter niet anders. Hoe moet ik hiermee omgaan? Reactie infoteur, 04-07-2018
Beste Moeder,
Een dubbele kinderbijslag is bedoeld voor kinderen met een intensieve zorgbehoefte. U kunt wel proberen om een nieuwe indicatie te krijgen die de zorgbehoefte onderstreept.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Extra Kinderbijslag ?., 29-06-2018 15:18 #29
Kunnen we extra kinderbijslag aanvragen voor onze zoon (16) die HBO studie gaat doen, maar nog wel thuis woont? Reactie infoteur, 29-06-2018
Beste Extra Kinderbijslag,
Een hbo-studie alleen is niet voldoende voor extra kinderbijslag. Uw zoon heeft waarschijnlijk wel recht op studiefinanciering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sophia Veerkamp, 25-06-2018 19:44 #28
Hallo, ik woon nu bijna 8 jaar in Amerika met mijn kinderen en wist nooit dat zij recht hadden op kinderbijslag. Kan ik het aanvragen met terugwerkende kracht? En hoe doe ik dat? Reactie infoteur, 26-06-2018
Hallo Sophia Veerkamp,
De Verenigde Staten zijn voor de kinderbijslag een verdragsland van Nederland, dus zou u er recht op kunnen hebben. U moet wel verzekerd zijn voor de volksverzekeringen en niet in aanmerking komen voor (een soort van) kinderbijslag in de VS. De kinderbijslag regelt u via de SVB.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lisa, 13-06-2018 17:19 #27
Op 3 juni heb ik me ingeschreven voor kinderbijslag (een tijdje niet gehad door wonen in een pleeggezin maar woon nu bij mijn vader thuis). Krijg ik dan komende maand 2 juli gewoon de kinderbijslag of moet ik een kwartaal wachten? Reactie infoteur, 14-06-2018
Beste Lisa,
Als de inschrijfdatum bij de gemeente 3 juni was, hebt u vanaf het derde kwartaal recht op kinderbijslag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Adriana, 30-04-2018 14:18 #26
Mijn zoon is 16. Ik ben geëmigreerd met hem vanuit Nederland naar Suriname, naar zijn vader.
Heeft hij recht op kinderbijslag? Reactie infoteur, 30-04-2018
Beste Adriana,
Suriname is een verdragsland van Nederland en daarom is de uitbetaling van kinderbijslag mogelijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Elly, 18-04-2018 20:29 #25
Mijn zoon heeft na de geboorte van hun eerste kindje zijn vriendin bij hem laten inschrijven en daardoor wordt de kinderbijslag gekort met 70% kan dit? Reactie infoteur, 19-04-2018
Beste Elly,
De kinderbijslag wordt daarom normaliter niet gekort, wel zal het kindgebonden budget worden verlaagd omdat uw zoon niet meer als alleenstaande ouder wordt gezien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Abdel, 29-03-2018 05:25 #24
Ik heb een vraag? over dubbel kinderbijslag.
mijn kind is 16 en uitwonend wegen studie in Duitsland want mijn kind zat vanaf 1e klas op Duitse school. alvast bedankt gt. Reactie infoteur, 30-03-2018
Beste Abdel,
Dubbele kinderbijslag wordt alleen gegeven als er sprake is van een intensieve zorg.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lina, 21-02-2018 07:45 #23
Heb een vraag dochter is 3 februari 18 geworden krijg ze nog de eerste kwartaal kinderbijslag of niet? ik heb wel studiefinanciering aangevraagd. Reactie infoteur, 22-02-2018
Beste Lina,
U krijgt dan het eerste kwartaal 2018 aan kinderbijslag inderdaad nog uitbetaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bernadette Kaptein, 14-02-2018 15:10 #22
Mijn dochter in net 18 geworden deze week en zal straks studiefinanciering krijgen. Zij kreeg echter al een ov-kaart op 17 jarige leeftijd omdat ze op mbo al zat. Echter haar kinderbijslag stopte daardoor. Het afgelopen jaar dus geen financiële bijdrage gehad. ik hoorde dat ik dit wel kon krijgen.
Wie weet hoe en kan dat nog met terugwerkende kracht.? Reactie infoteur, 15-02-2018
Beste Bernadette Kaptein,
Als de SVB een fout heeft gemaakt, kunt u de kinderbijslag met terugwerkende kracht krijgen. In andere gevallen is het moeilijker, maar kunt u het wel proberen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ans Zengers, 12-01-2018 17:38 #21
Hallo mijn zoon word 9 juni 2018 18 jaar. Hij loopt al stage vanaf augustus 2017 bij een garage bedrijf. Nu heeft hij 2 januari 2018 geen kinderbijslag ontvangen. Komt dat doordat hij een loon ontvangt van dat bedrijf? MVG Ans Zengers Reactie infoteur, 15-01-2018
Hallo Ans Zengers,
Dat hangt ervan af, uw zoon mag niet meer dan € 1.285 netto per kwartaal bijverdienen. Als de bijverdiensten in het vierde kwartaal van 2017 hoger waren dan dat, dan kan om die reden de kinderbijslag voor een kwartaal zijn gestopt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joep, 08-01-2018 20:29 #20
2 vragen:
Onze zoon is geboren op 5 nov. 2000. Op 8 januari 2018 start hij met de pilotenopleiling in Lelystad en gaat daar 8 maanden op kamers wonen. Wat is dan de hoogte van de kinderbijslag?
Wij hebben ook een dochter die geboren is op 30 juni 2004. Tot op heden hebben deze maand géén kinderbijslag ontvangen… Wat is hier de reden van? Reactie infoteur, 10-01-2018
Beste Joep,
Voor uw zoon krijgt u € 287,21 per kwartaal aan kinderbijslag. Als de kinderbijslag 2017 niet op 2 januari 2018 is uitbetaald, neemt u het beste contact op met de SVB in uw regio.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

K. Allaoui, 02-01-2018 17:24 #19
Hallo heb een vraag over kinderbijslag. mijn dochter word 28 augustus 2018 18 jaar, heeft ze recht op kinderbijslag op 2 oktober 2018? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste K. Allaoui,
Het derde kwartaal is dan het laatste kwartaal waarover de kinderbijslag zal worden uitbetaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. S., 02-01-2018 14:42 #18
Onze zoon gaat komend schooljaar een HBO opleiding doen. Hij wordt 21-09-2018 17 jaar. Klopt het dat de kinderbijslag vervalt op het moment dat je een HBO studie gaat volgen? Of geldt dat alleen als je studiefinanciering aanvraagt?

Met vriendelijke groeten,

Johan Suijkerbuijk. Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste J.S.,
De kinderbijslag vervalt zodra er recht bestaat op studiefinanciering. Dat zal in dit geval in het vierde kwartaal zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H. L., 02-01-2018 09:19 #17
Geachte mensen,
Als mijn kinderen op 12/04/2018 18 jaar worden, heb ik dan nog recht op kinderbijslag die van 2 januari 2018.
Want die heb ik nog niet binnen.

m.v.g. Hermien Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste H.L.
Dan hebt u recht op twee kwartalen kinderbijslag, het derde kwartaal niet meer.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Saskia Elias, 02-01-2018 09:17 #16
Mijn dochter van 9 staat bij haar vader ingeschreven maar is ivm co ouderschap de helft van de week bij mij. Heb ik dan recht op de helft van de kinderbijslag? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Saskia Elias,
Bij een co-ouderschap kunt u de SVB vragen om de kinderbijslag onderling te verdelen. In dit geval hebt u recht op de helft.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

May Janssen, 01-12-2017 12:39 #15
Als onze dochter (dan 17 jaar) een schooljaar naar een highschool in Amerika gaat, klopt het dat je dan een dubbele kinderbijslag kunt aanvragen? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste May Janssen,
Als uw dochter in de Verenigde Staten studeert, kan zij tot haar 18e verjaardag de volledige kinderbijslag krijgen van 1 kind, niet het dubbele.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Priscilla, 27-11-2017 12:16 #14
Beste, Mijn zus heeft een pleegkind en ontvangt geen kinderbijslag. Heeft ze hier wel recht op? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Priscilla,
Als uw zus geen pleegvergoeding krijgt en het kind is jonger dan 18 jaar, dan heeft ze recht op kinderbijslag (aan te melden bij de SVB):

https://financieel.infonu.nl/geld/129605-pleegvergoeding-2019-en-2020-pleegzorgvergoeding.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marianne, 26-09-2017 11:35 #13
Ik heb 2 kinderen met intensive zorg en ben alleenstaande ouder. Krijgt ik die extra kinderbijslag per kind en is het meer dan bij een normaal gezin? gr Marianne Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Marianne,
Bij intensieve zorg is het mogelijk dat u een dubbele kinderbijslag krijgt per kind dat ervoor in aanmerking komt:

https://financieel.infonu.nl/geld/77900-recht-op-dubbele-kinderbijslag.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Erika, 30-11-2016 00:40 #12
Vorig jaar kreeg ik omdat ik kinderen heb welke individuele zorg nodig hebben, een extra kinderbijslag van 1460 euro, kan ik deze over dit jaar weer verwachten of is dit afgeschaft? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Erika,
Sinds 1 januari 2015 is weliswaar de Tegemoetkoming voor ouders van gehandicapte kinderen (TOG) vervallen, maar dan kunnen thuiswonende kinderen die intensieve zorg nodig hebben een dubbele kinderbijslag krijgen:

https://financieel.infonu.nl/geld/77900-recht-op-dubbele-kinderbijslag.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rene, 22-04-2016 14:11 #11
Goedemiddag.

Ik kom nog even terug op mijn vraag betreffende de extra kinderbijslag, zoals de vraag die ik op 8-2 heb gesteld. Ik heb bij het SVB direct bezwaar aangetekend, met uitleg en bewijsstukken over de hieronder vermelde kwestie van het UWV. Gisteren heb ik eindelijk de uitslag hiervan ontvangen en het SVB verklaart mijn bezwaar ongegrond. De reden die ze aangeven is dat zij de wet moeten volgen (mijn vrouw heeft teveel uitkering van het UWV gehad, want zo staat het op de jaaropgaaf) en voor ons hierop geen uitzondering kunnen maken. Wat mij betreft een bureaucratische beslissing. Ik kan hierop nog in beroep gaan, maar dan gaat het via de rechter en ik weet niet of die verder kijkt als alleen de jaaropgaaf? Denkt u dat het zin heeft om dit te doen? Alvast bedankt weer voor uw hulp. Reactie infoteur, 06-09-2017
Beste Rene,
Dit is zeker een bureaucratische oplossing, want dat u volgens de letter van de wet te veel inkomen had door de schuld van het UWV was al bekend. Het UWV had het gewoon niet in één keer moeten uitbetalen. Misschien is in dit geval de ombudsman een betere oplossing dan de rechter.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rene, 08-02-2016 22:48 #10
Ik heb een vraag over het extra bedrag van 1.460 euro, naast de dubbele kinderbijslag.

Normaal gesproken krijgen wij dit altijd, daar mijn vrouw een WIA uitkering heeft van het UWV en altijd onder het maximale bedrag blijft wat zou per jaar mag "verdienen" om voor deze uitkering in aanmerking te komen. Nu blijkt dat het UWV haar een te lage uitkering heeft gegeven en heeft zij in 2015 een nabetaling gehad, die betrekking heeft over de periode december 2013 t/m september 2015. Door dit bedrag (ruim 500 euro) komt zij nu een paar tientjes boven het maximale bedrag uit, waardoor we ineens geen 1.460 euro meer krijgen. Kortom: deze fout van het UWV kost ons 1.460 euro, want als de uitkering gewoon goed was uitbetaald, ook in de hogere vorm, was zij altijd onder dit bedrag gebleven.

Heeft u enig idee of ik op basis hiervan bezwaar kan aantekenen bij de SVB?
Alvast bedankt voor uw hulp. Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Rene,
Dit is in ieder geval een voorbeeld van wat niet de bedoeling is: het UWV betaalt plotseling voor drie jaar uit en uw vrouw verliest dan geld. Daarom kunt u het beste bij het UWV bezwaar aantekenen en vragen om clementie, omdat u geheel buiten uw schuld een hoger inkomen hebt gehad door een eenmalige storting van het UWV. Als het UWV dit gewoon in drie jaar tijd had uitbetaald, had u nergens last van gehad.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ingrid, 08-12-2015 23:38 #9
Mijn dochter is op 23 augustus 6 jaar geworden. Op 1 oktober kregen we echter nog het kinderbijslagbedrag behorende bij een 5- jarige uitbetaald. Klopt dit? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Ingrid,
Neen. Het beste neemt u even met de SVB in uw regio contact op.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vangoidsenhoven Michel, 18-10-2015 12:47 #8
Hallo,
Kom ik in aanmerking voor kinderbijslag voor een meisje van 18 jaar die bij ons gedomicilieerd is.
Ze heeft een moeder waar ze niet meer bij wil inwonen en omdat ze nu 18 is hebben wij ze laten registreren op ons adres, kan u mij hierbij verder helpen.
PS Ze gaat nog steeds naar school Reactie infoteur, 01-07-2020
Hallo Vangoidsenhoven Michel,
Eenmaal 18 jaar krijgt een kind geen kinderbijslag meer in Nederland. In België is er kinderbijslag tot 31 augustus van het jaar waarin uw kind 18 wordt, met daarna nog mogelijkheden als het kind onderwijs volgt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anita S., 28-08-2015 23:05 #7
Hallo

Graag zou ik willen weten hoe ik er achter kan komen of wij recht hebben op dubbele kinderbijslag voor onze oudste dochter? En of jullie ook werken met terug werkende kracht.
Mijn oudste heeft jeugdreuma en een ernstige oogontsteking en veel kosten moeten maken. Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Anita S,
Bij intensieve zorg en daarbij een CIZ-indicatie (Centrum indicatiestelling zorg) kan de SVB besluiten tot een dubbele kinderbijslag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Franka, 02-07-2015 22:01 #6
Mijn dochter heeft onlangs haar HAVO diploma behaald. Nu wil ze van sep - feb voor 5 maanden Spaans gaan studeren in Spanje. Ze gaat daar tijdelijk wonen en 32 uur per week naar school.
In mei 2016 wordt ze 18 jaar! Heb ik tijdens haar studie recht op dubbele kinderbijslag? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Franka,
U kunt tweemaal kinderbijslag krijgen als uw kind uitwonend is in verband met het onderwijs:

https://financieel.infonu.nl/geld/77900-recht-op-dubbele-kinderbijslag.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gerlinda, 03-06-2015 14:45 #5
Mijn zoon gaat voor het uitoefenen van topsport uit huis. Hij gaat topsport combineren met een opleiding. Deze opleiding is ook wel in eigen omgeving te volgen maar het aanbod van topsport niet. Komen wij in aanmerking voor een dubbele kinderbijslag (hij is 16)? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Gerlinda,
Tweemaal kinderbijslag krijgen is mogelijk als uw kind uitwonend is om onderwijs te volgen:

https://financieel.infonu.nl/geld/77900-recht-op-dubbele-kinderbijslag.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Daniel Steens, 29-05-2015 20:02 #4
Ik zie dat kinderen van 12 tot 17 jaar recht hebben op 273,78 kinderbijslag. Wel mijn zoon is 18 en ontvangt 227,98 euro klopt dit dan? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Daniel Steens,
Als een kind 18 jaar is, hebt u in Nederland geen recht meer op kinderbijslag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Karin, 03-04-2015 10:43 #3
Sinds 2 maart 2014 wonen wij in Spanje. Mijn oudste zoon is 16 geworden in september. Hij heeft speciaal onderwijs genoten in Ned. Geen diploma behaald, gaat hier niet naar school (leerplicht tot 16jr) en werkt niet. SVB heeft KB stopgezet en laat nu door UWV bepalen hoeveel % mijn kind arbeidsongeschikt is. Wat ik niet begrijp is: als een kind van 16 jr wel werkt je wel recht hebt op KB. Ik word gestraft omdat mijn kind i.v.m. Psychische stoornis niet in staat is om de gestelde regels te voldoen! Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Karin,
Een van die voorwaarden voor de kinderbijslag is dat u verzekerd bent voor de kinderbijslag. Waarschijnlijk is dit niet het geval (geen detacheringsverklaring).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Herbosch, 01-04-2015 20:07 #2
Mevrouw, Mijnheer,

Hoe is de regeling van de kinderbijslag bij co-ouderschap. Het kindje verblijft 1 week bij de papa en vervolgens 1 week bij de mama.

vriendelijke groeten,
Godelieve Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Godelieve,
Als u het de SVB vraagt, kan die bij co-ouderschap het bedrag tussen u beiden verdelen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

I. Bres, 23-02-2015 14:52 #1
Kinderen van 16 tot 18 jaar die HBO opleiding volgen, geldt daar voor nog de kinderbijslag? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste I. Bres,
Zodra ze recht krijgen op studiefinanciering omdat hun studie is gestart, vervalt de kinderbijslag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Infoteur: Zeemeeuw
Laatste update: 26-01-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Special: Belasting 2020
Reacties: 64
Schrijf mee!